Atlanťanka Ybuna známa v Atlantíde taktiež aj pod menom kráľovná Kidagakash, "Kida"

Ybuna/Kida

Ybuna/Kida mala v Atlantíde na starosti Medzinárodné záležitosti v rámci našej planéty ale aj Intergalaktické záležitosti medzi našou planétou a inými planétami; Sociálne záležitosti

-Medzinárodný a Intergalaktický obchod a vzťahy (angl. názov International and Intergalactic trade and affairs).

-Budovanie a rozvoj osobnosti, vzťahov (angl. názov Socializing) - bola terapeutka/kňažná (angl. názov priestess), kde kňažná v Atlantíde zastávala okrem iných funkcií aj funkciu terapeutky.

-Po treťom potopení Atlantídy (10 500 pred n.l., ktoré popisoval Platón) jej cesta smerovala na kontinent Hyperborea, ktorý sa nachádzal nad severnou Európou a nad Ruskom a to za účelom založenia novej civilizácie za pomoci technológií z Atlantídy.

Ybuna nám spolu s jej Paragenetikou - vedomosťami a skúsenosťami z čias Atlantídy, do projektu prináša

-Jej expertízu a skúsenosti ako Terapeutky.

-Technológie a vedomosti Templárov, ktoré pochádzajú pôvodne taktiež z Atlantídy.

-Paragenetika, z inkarnácií zodpovedných za vznik dnešného Kapitalizmu, je potrebná pre jeho usmernenie do Sociálneho biznisu a do Sociálneho Kapitalizmu.

-Politická a Ekonomická expertíza; Finančné, investičné a právne poradenstvo.

-Za pomoci Ybuny a jej paragenetiky spolu s jej ďalšími inkarnáciami sme sa nechali inšpirovať a zobrali sme si všetko to pozitívne a konštruktívne za účelom usmernenia starého pre účel vytvorenia niečoho nového, unikátneho - nášho Projektu.

Ďalšie inkarnácie Ybuny

Jana z Arku

(06.01.1412 - 30.05.1431)

Nathan Mayer, Baron von Rothschild

(16.09.1777 - 28.07.1836)

Cornelius Vanderbilt

(27.05.1794 - 04.01.1877)

Andrew Carnegie

(25.11.1835 - 11.08.1919)

J.P.Morgan

(17.04.1837 - 31.03.1913)

J.D.Rockefeller

(08.07.1839 - 23.05.1937)

Henry Ford

(30.07.1863 - 07.04.1947)

Mikuláš II. Alexandrovič

(angl. názov Nicholas II of Russia)

(18.05.1868 - 17.07.1918)

Warren Buffet (30.08.1930 - )

Muhamad Yunus

(28.06.1940 - )

Robert Kiyosaki

(08.04.1947 - )

Bill Gates (28.10.1955 - )

Poznámka: V prípadoch Warrena Buffeta, Muhamada Yunusa, Roberta Kiyosakiho a Billa Gatesa, ktorí v súčasnosti (v roku 2019) stále žijú, môže byť Ybuna chápaná zároveň aj ako ich vyššie Ja...

Video materiály - Vznik Kapitalizmu a jeho usmernenie do Sociálneho kapitalizmu: Dokumentárne videá - Muži, ktorí vybudovali Ameriku

Pre pochopenie Sociálneho kapitalizmu a teda aj nášho Sociálneho biznisu je potrebné poznať, ako vlastne Kapitalizmus vznikol...

Zároveň, ak chceme mať vo svete agregáty na voľnú energiu a čistú elektrinu (čo je taktiež jeden z ultimátnych cieľov nášho Projektu), je nutné pochopiť ako priemysel distribúcie elektrickej energie vlastne vznikol...

Taktiež, pre pochopenie nášho prirodzeného monopolu je potrebné uvedomiť si, ako poučením sa z histórie monopolov vznikla Antimonopolná legislatíva ale aj pojem "Prirodzený monopol" - rovnako nazývaný aj legálny monopol/vládou autorizovaný monopol/dobrý monopol, ktorým je aj náš Projekt...

Nasledujú videá...