TERAPIA Z MINULOSTI DO BUDÚCNOSTI

Komplexná terapia na diaľku

Zbavte sa Vašich problémov raz a navždy

Obsah

Aké problémy rieši naše poradenstvo (terapia)

Naša terapia je univerzálna prirodzená liečba pre VŠETKY Vaše zdravotné problémy - biologické, fyziologické, mechanické, psychické, emocionálne, duchovné, spirituálne, vzťahové, sexuálne, finančné existenčné, akékoľvek lekárske diagnostiky, psychiatrické problémy a diagnostiky a pod. V  terapii taktiež natrvalo vysadzujeme akékoľvek lieky...

Väčšinou neriešime len jeden problém. Riešime komplexne všetky Vaše problémy.

Dôvod: Všetko je so všetkým poprepájané, má to súvislosti a náväznosti. Vaše problémy si môžeme predstaviť ako vrstvy onej legendárnej imaginárnej cibule. Odstránime jeden problém, a zo skúseností z našej praxe vieme potvrdiť, že telo automaticky vyplaví ďalšie úplne iné problémy, ktoré bude nutné riešiť. Je to proces...

Máte radšej video?

1 hodinové video (Publikované v roku 2017), kde náš odborný poradca, Radovan Babic, o terapii rozpráva

Terapia z minulosti do budúcnosti - Komplexná terapia

Video - ©Cestyksobe.cz, Bioliečba.eu; 2017 - až po súčasnosť

Pozadie a obrázky vo videu - ©Bioliečba.eu, 2017 - až po súčasnosť

Stručne o terapii

©Bioliečba.eu, 2018 - až po súčasnosť

 1. Ľudský mozog je najvýkonnejší počítač na svete.
 2. Vaše podvedomie, ako súčasť tohoto počítača, zaznamenáva informácie o príčinách Vašich problémov.

 3. V rámci terapie tieto príčiny nájdeme a odstránime.

 4. Telo sa vie následne zregenerovať, opraviť a vyliečiť samé.

 5. Týmto spôsobom vieme odstrániť všetky problémy.

 6. Po odstránení príčiny sa problém už viac nevráti a Vaše telo sa stane voči rovnakým a podobným problémom trvalo imúnne.

Aké sú príčiny problémov

 • Platí pravidlo, že čokoľvek môže spôsobiť čokoľvek.
 • Akýkoľvek problém je považovaný za psychosomatický problém vzhľadom k tomu, že všetko sa odohráva len a len v našej mysli.
 • Problémy v genetike - vrodené, zdedené problémy.
 • Problémy spôsobené prisídlenými dušami, ktoré nenašli po smrti svoj kľud.
 • Problémy spôsobené čiernou mágiou, kliatby a pod.
 • Falošné spomienky; post-hypnotické sugescie; únosy mimozemskými civilizáciami; rôzne implantáty/mikročipy (najčastejšie z období mimo súčasného života); invazívne zásahy (bez Vášho vedomia) a preprogramovania mozgu proti Vašej vôli (brainwashing) - taktiež najčastejšie z období mimo súčasného života...
 • Z našej terapeutickej praxe vieme taktiež potvrdiť, že 95% problémov majú príčiny mimo nášho súčasného života (V našej paragenetike) - minulé životy, pararelné reality, príčiny v budúcnosti a pod.
 • A mnohé iné formy príčin - Váš problém môže mať nekonečné kombinácie a formy príčin.

Čo sa deje po odstránení príčin: Liečba a zotavovací proces

Po nájdení príčiny a jej odblokovaní to bude už v réžii Vášho tela. Od tohto momentu Vám už začnú Vaše metamorfózy: biologické, psychické a spirituálne premeny - transformácia a zmeny k lepšiemu. Zmenia sa Vaše postoje; prístup; názory; hodnoty; priority; zmení resp. aktualizuje sa Váš systém viery; budete vnímať svoje okolie inak a okolie bude vnímať inak Vás; automaticky sa Vám bude postupne odhaľovať Váš životný účel a pod. Inými slovami, budete sa posúvať na vyššie vibrácie a energie vo všetkých smeroch.

Metamorfózy a ich dĺžka sú u každého individuálne - telo potrebuje svoj čas. Môžete očakávať neuveriteľné, neočakávateľné, netypické...Všetko bude taktiež záležať predovšetkým od Vašej spätnej odozvy v rámci terapie, ktorá je veľmi dôležitá.

Avšak..., nemáte sa čoho báť. Môžete len získať. Ultimátny terapeutický cieľ je, keď Vás poskladáme dokopy, nasmerujeme na potrebný smer tak, že terapeuta nebudete potrebovať už vôbec, budete čistý ako krištáľ, ani sa nespoznáte, zabudnete, že ste vôbec nejaké problémy mali...

Terapia je vedená na diaľku - výhodnejšie pre Vás

 • Terapiu vedieme na diaľku - problém vzdialenosti je prekonaný.

 • Verbálna komunikácia po telefóne. Cieľom je, aby ste sa po každom terapeutickom telefónnom hovore cítili uvoľnenejšie, odľahčene a s pocitmi úľavy.

 • Identifikácia príčin z Vášho podvedomia, rovnako ako aj odblokovanie funguje v pohode aj na diaľku.

 • Je to rýchlejšie a pohodlnejšie pre Vás aj pre nás.

 • V krajinách, ako napr. Česká republika, Veľká Británia, USA je dnes takáto forma terapie na diaľku už štandard.

 • Nemusíte nikam cestovať.

 • Žiadne obmedzenia.

 • Všetko je vo Vašom pohodlí, vo Vašom vlastnom čase.

Ako dosiahnete Váš cieľ a úspech

99% Vášho úspechu:

 • Vaše úsilie, Vaša tvrdá práca na sebe.
 • Váš záujem neustále sa učiť, zdokonaľovať sa.
 • Samoštúdium, rôzne kurzy.
 • Disciplína, správna strava, správna životospráva.
 • Zdravý a kvalitný sexuálny život.
 • A mnohé ďalšie formy Vášho vlastného úsilia.

1% Vášho úspechu: Terapia u nás, kde Vám pomôžeme vypátrať a odstrániť príčiny, ktoré:

 • Vám bránia v dosiahnutí Vašich cieľov a zámerov.
 • Sú tiež spoluzodpovedné za Vaše zdravotné, psychické a vzťahové problémy.

Máte radi video?

57 minútové video (Publikované v roku 2018), kde náš odborný poradca, Radovan Babic, o pokročilej terapii rozpráva

Terapia z minulosti do budúcnosti - Ultimátna, pokročilá a experimentálna terapia

Video - ©Cestyksobe.cz, Bioliečba.eu; 2018 - až po súčasnosť

Pozadie a obrázky vo videu - ©Bioliečba.eu, 2018 - až po súčasnosť

Ultimátne terapeutické riešenia

©Bioliečba.eu, 2018 - až po súčasnosť

Čo to je

Pre vás, ktorí ste napr. videli naše videá na cestách k sobe viete, že našou úlohou je priniesť do praxe a aplikovať ultimátne riešenia pre mnohé oblasti a problematiky.

Ultimátne terapeutické riešenia sú také, počas ktorých odstraňujeme VŠETKY Vaše problémy z Vášho bežného každodenného života - existenčné, finančné, vzťahové, psychické, fyzické a pod. Taktiež v daných problematikách je to to najvyššie, čo je možné dosiahnutˇ, vyššie už v danej problematike nie je kam ísť - preto ten názov "Ultimátne".

Zo skúseností z našej terapeutickej praxe a predovšetkým po dlhoročnom spracovávaní a čistení našich vlastných problémov, vieme potvrdiť, že pre dosiahnutie týchto ultimátnych terapeutických riešení to určite nie je záležitosť zo dňa na deň.

ZOBERTE PROSÍM NA VEDOMIE, ŽE PRE DOSIAHNUTIE TÝCHTO ULTIMÁTNYCH TERAPEUTICKÝCH CIEĽOV JE POTREBNÉ VIESŤ TERAPIU SYSTEMATICKY PO DOBU MINIMÁLNE 6-12 MESIACOV.

Ultimátne terapeutické riešenia

ZBAVTE SA V TERAPII S NAMI VAŠICH LIEKOV A ZÁVISLOSTI NA NICH RAZ A NAVŽDY ich pomalým, postupným, zodpovedným a priebežným znižovaním až dospejete k ich ultimátnemu vysadeniu.

ZBAVTE SA FAJČENIA A ALKOHOLU RAZ A NAVŽDY.

FINANČNÁ SLOBODA A NEZÁVISLOSŤ.

OPTIMALIZÁCIA VAŠEJ VÁHY A JEJ NÁSLEDNÉ TRVALÉ KONŠTATNÉ UDRŽIAVANIE NA TÝCHTO OPTIMÁLNYCH HODNOTÁCH.

KAŽDODENNÉ, PRAVIDELNÉ A KONŠTANTNÉ KOMUNIKOVANIE OBOCH PARTNEROV V PARTNERSKOM VZŤAHU O SVOJICH POCITOCH:

 • Zbavte sa Vášho strachu, problémov a prekážok, ktoré Vám bránia o svojich pocitoch a potrebách hovoriť.
 • Naučíme Vás dámy ale aj chlapov rozprávať o Vašich pocitoch a potrebách.
 • Dámy - splňte si svoj sen a cíťte sa byť milované a priťahované Vašim partnerom AJ tým, že Vaša mužská polovička hovorí s Vami o jeho pocitoch a potrebách každý deň.

DOSIAHNITE TRVALÝ HARMONICKÝ PARTNERSKÝ VZŤAH NA ZÁKLADE "PARTNERSKEJ DOHODY" - DOSIAHNITE A VYTVORTE SI DOSLOVA "VZŤAH NA MIERU".

PRE VÁS MILÉ DÁMY - ULTIMÁTNE RIEŠENIE VAŠEJ CYKLICKOSTI

 • Získajte pre seba viac času, energie.
 • Naučíme Vás informácie o Vašej celomesačnej cyklickosti a o Vašich 4 fázach, kde 2 z nich, najznámejšie 2 z nich poznáme ako predmenštruačná fáza a menštruačná fáza.
 • Dosiahnite POKOJNÚ a BEZBOLESTNÚ menštruáciu, zbavte sa Vašich PMS symptómov raz a navždy.

NALADÍME A NASTAVÍME VÁS MILÉ DÁMY NA RYTMUS A FREKVENCIU NAŠEJ PLANÉTY

 • Vaša menštruačná fáza bude každý mesiac pravidelná v rovnakom čase - Vaša menštruačná fáza bude trvať 4 dni a to každé posledné 4 dni každého mesiaca.
 • Naučte sa organizovať si čas podľa pravidelnej a konštantnej funkcie Vášho tela.
 • Zosilnite si Vašu onú povestnú ženskú intuíciu na jej plný potenciál a jej plné kapacity.
 • Tieto informácie platia aj pre Vás dámy, ktoré ste už V prechode alebo PO prechode - princípy Vašej cyklickosti budú platiť tak ako pred prechodom.
 • Všetko ostane tak ako predtým prípadne bude ešte lepšie, len nebude už krvácanie, ktorým je menštruačná fáza pred prechodom sprevádzaná.
 • Takto bude Vaša individualita naladená na celoplanetárnu a celokolektívnu transformáciu planéty, čím aj takýmto spôsobom prispejete k transformácii planéty práve aj Vy.

DÁMY, DOSIAHNITE VOĽNÚ MENŠTRUÁCIU

 • Žiadne hygienické potreby viažúce sa k menštruačnej fáze.
 • Vylučujte krv na wc rovnakým automatickým a prirodzeným spôsobom ako vylučujete moč - Naučíme Vás cítiť, vnímať a rozpoznávať kedy chce telo z Vašej maternice krv vylúčiť.
 • V noci krv nevylučujete - vylúčite ju buď pred spaním alebo ráno po zobudení.
 • Takto fungovali ženy prirodzene v minulosti.
 • Mohým ženám sa už podarilo dostať sa k ich prirodzenosti, môžete to dosiahnuť aj Vy.

PRAVIDELNÝ, KAŽDODENNÝ, PLNOHODNOTNÝ SEXUÁLNY ŽIVOT: Chlapi a muži - splňte si svoj sen a dosiahnite sex s Vašou partnerkou každý deň, počas každej fázy Vašej ženskej polovičky, vrátane sexu v jej menštruačnej fáze.

MATKY A VAŠE DCÉRY; DIEVČATÁ, ŽENY A VAŠE KAMARÁTKY

 • Dosiahnite ultimátny harmonický vzťah medzi sebou tým, že dosiahnete to, že Vaša cyklickosť bude v rovnakých časoch.
 • Hovorí sa, že keď majú 2 ženy napr. menštruačnú fázu v rovnakých časoch, značí to Vašu vzájomnú symbiózu, synchróniu, harmóniu a najvyšší level Vášho priateľstva resp. Vášho vzťahu - dosiahnite to aj Vy.

DOSIAHNITE TRVALÝ HARMONICKÝ RODINNÝ VZŤAH MEDZI VAMI VŠETKÝMI RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI na základe "rodinnej dohody"; pomôžeme Vám a Vašej rodine rodine nastaviť "rutiny" - napr. pravidelné časy písania si domácich úloh s deťmi, pravidelné časy jedál, pravidelné časy spánkov a mnohé iné rutiny.

Pokročilá a experimentálna terapia

©Bioliečba.eu, 2018 - až po súčasnosť

Čo to je

Je to terapeutický proces, v ktorom je našim cieľom odomknúť Vaše tzv. vyššie schopnosti - schopnosti, ktorými sme v minulosti, napr. v Atlantíde, disponovali my všetci a brali ich ako samozrejmosť. Avšak v priebehu evolúcie nastala tzv. evolučná degenerácia, čo v nás spôsobilo a vyvolalo pocity, že sme tieto schopnosti zabudli. Nasleduje stručné vysvetlenie pojmov/definície experimenálna liečba a experimentálna terapia.

Experimentálna LIEČBA - definícia z lekárskeho hľadiska

Je to forma liečby, ktorá stále ešte nie je dostatočne preskúmaná, nie je v klinickej praxi zaužívaná ako "bežný" lekársky/medicínsky postup. V danej oblasti a problematike sa stále robí výskum, štúdia, testy, získavajú sa empirické skúsenosti a dáta, ktoré neustále takúto formu liečby zdokonaľujú, aktualizujú, vylepšujú, až kým sa aj táto forma liečby stane bežným, zaužívaným, medicínskym liečebným postupom.

Experimentálna TERAPIA - naša vlastná "terapeutická" definícia

Vzhľadom k tomu, že sme odborní poradcovia (terapeuti) a nie lekári, naša terapeutická definícia pojmu "experimentálna" sa líši od tej medicínskej definície popísanej vyššie.

Predovšetkým sa v terapii riadime filozofiou, ak máme pomôcť iným, musíme najprv pomôcť sebe, kde Vás v terapii navigujeme cez problémy a výzvy, ktorými si naši terapeuti sami prešli, a ktoré si vyriešili. Vyššie sme spomenuli, že kedysi dávno sme my všetci disponovali vyššími schopnosťami, ktoré sa dnes vnímajú ako "dlho zabudnuté schopnosti". Sú to schopnosti, ktoré každopádne nie sú ešte v dnešnej spoločnosti (k roku 2017) štandard, a ktoré nie sú "bežne" zaužívané. V našej pokročilej/experimentálnej terapii nerobíme nič iné, len to, že tieto schopnosti znovu odomkneme, spojazdníme a ktoré sa následne stanú súčasťou nášho každodenného života. Dnes sa stále niečo takéto vníma ako "paranormálne schopnosti", "nadľudské schopnosti", "nadprirodzené schopnosti". Pritom je to niečo, čo je v každom z nás, niečo, čím sme v minulosti my všetci disponovali, niečo, čo môžeme odomknúť u každého. 

Taktiež, náš projekt je vizionárskeho charakteru. V záujme vedy a pokroku experimentujeme a baví nás to. V taktomto prípade sa pod pojmom experimentovanie u nás chápe to, že sme schopní a ochotní pripustiť si neobmedzenú fantáziu, dovolíme si pripustiť do života nové veci, hráme sa s terapeutickými postupmi, vytvárame nové terapeutické postupy, dolaďujeme a pod. Následne vieme tieto poznatky použiť aj u vás klientov resp. v našej terapeutickej praxi.

Vzhľadom k tomu, že sme každý individuálny, máme svoje individuálne potreby, každy klient dostáva individuálny prístup - myslí sa tým terapeutický prístup a postupy, ktoré predovšetkým vyžaduje Vaše podvedomie za účelom úspechu Vašej terapie.

Taktiež, vieme, že mozog a ľudské telo sú najvýkonnejší počítač na svete. Orgány, anatómiu a fyziológiu tela chápeme ako hardware tohoto počítača, ľudskú myseľ chápeme ako software tohoto počítača. Tento počítač sa u každého z nás stáva plne funkčným a plne dostupným práve po dosiahnutí veku 18 rokov, kde sa ukončuje najmä biologický vývin ľudského tela a teda aj vývin tohoto biologického počítača v podobe nášho tela, mozgu a našej mysle.

Myseľ práve aj cez terapiu a aj cez experimentálnu terapiu neustále programujeme, aktualizujeme za účelom, aby sme mohli vedome využívať všetky jeho funkcie (vlastnosti, schopnosti, vyššie schopnosti) ovládať náš počítač, ktorý je dostupný KAŽDÉMU z nás vzhľadom k tomu, že každý z nás máme naše telo, náš mozog, našu myseľ. Inými slovami, je to to, čo máme my všetci spoločné, preto sa naša terapia považuje zároveň aj ako UNIVERZÁLNE riešenie, ktoré je KOMPATIBILNÉ s nami všetkými a zároveň s nami všetkými rezonuje.

Zoberte prosím na vedomie, že samozrejme existuje ďaleko viac než nižšie uvedené "vyššie schopnosti" , ktorých sú ľudské telo a ľudský mozog schopné, ale veríme že toto je dobrý základ.

Experimentálna terapia pôjde súbežne s odporučenými zdrojmi - napr. pri dorastení zubov je odporučené spolupracovať so zubárom, pri rýchlom čítaní terapia by mala ísť ruka v ruke s kurzami a tréningami zameranými pre rýchle čítanie a pod.

Pamätajte, že v súčasnosti (2017) je naša realita chápaná ako realita 3D resp. realita hmoty, kde všetko potrebuje svoj čas...

Taktiež, čo je dnes chápané a vnímané ako experimentálne, to bude v budúcnosti zaužívaný šdandard...

Riešenia, ktoré Vám naša pokročilá a experimentálna terapia prináša

RÝCHLE ČÍTANIE

 • Ľudský mozog má potenciál vnímať až 5000 slov za minútu.
 • Naučte sa získavať veľké množstva informácií v čo najkratšom čase.
 • Prijímajte informácie z kníh a textov v podobe "mentálneho filmu".

DORASTENIE VAŠICH CHÝBAJÚCICH ZUBOV

SPOJAZDNENIE VEDOMEJ TELEPATICKEJ KOMUNIKÁCIE (TELEPATIE)

 • Telepatické schopnosti patria každému. Každý z nás má potenciál odomknúť tieto schopnosti.
 • Nie je to nič výnimočné, nie je to ani dar - je to schopnosť, ktorú sa môže naučiť každý.
 • Zbavte sa závislosti na zariadeniach, ktoré závisia od elektrickej energie či pravidelného nabíjania.
 • Zbavte sa závislosti od "priaznivých" atmosferických podmienok, na ktorých je veľakrát moderná rádiová technika závislá.
 • Vedomá telepatická komunikácia funguje na rovnakých princípoch, ako komunikujete cez telefóny - namiesto telefónov máte Vaše telá, Váš mozog a Vašu myseľ.
 • Môže sa to naučiť každý, tak ako sa vieme naučiť čítať, písať či šoférovať.
 • Vedomú telepatickú komunikáciu Vám pomôžeme nastaviť tak, že Vaše súkromie a pohoda zostávajú aj naďalej nepoškodené.
 • Upozornenie: Vedomú telepatickú komunikáciu nie je za normálnych okolností možné docieliť u osôb mladších ako 18 rokov vzhľadom k tomu, že ich biologický počítač, telo, mozog je stále do tohoto veku vo vývine, prirodzenom vývine.

ODOMKNUTIE "PRAMEŇA MLADOSTI", KTORÝ JE V KAŽDOM Z NÁS

 • Prekonajte starobu.
 • Prekonajte starobnú degeneráciu.
 • Prekonajte stereotypné a dogmatické zmýšľanie o "priemernom úmrtnom veku".
 • Dožite sa rádove na stovky, tisíce (prečo nie aj sto-tisíce) rokov.
 • Pozor nepomýľte si túto problematiku s nesmrteľnosťou!!! K dosiahnutiu nesmrteľnosti je nutné dosiahnuť ešte mnohé iné podmienky a aspekty, ktorými ešte nie je ten správny čas sa v našej terapii zaoberať. Týmto sa môžeme zaoberať, keď naša planéta dosiahne nejakú tú "vyspelosť", a to ešte "nejaký ten piatok" potrvá.

SAMOPOČATIE/SAMOOPLODNENIE BEZ NUTNOSTI SPERMIE:

Vhodné pre vás dámy, ktoré:

 • Túžite mať vlastné dieťa, avšak nechcete si ho adoptovať.
 • Nechcete pohlavný styk.
 • Nechcete mať partnera.
 • Ste po prechode a túžite mať dieťa aj po prechode.

Popis:

 • Každý z nás, aj muži aj ženy, máme v sebe aj mužské a ženské polarity (Jing a Jang) - tzv. dvoj-sexualita/obojpohlavnosť známe aj pod názvom Androginy.
 • Súčasť resp. najbližšie k Androginy je napr. aj človek Transvetista - napr. muž v ženskom tele, ktorý nie je spokojný so ženským telom, má pocit že by mal mať mužské telo a rôzne iné variácie obojpohlavnosti.
 • Samooplodnenie spočíva v tom, že Vaše vlastné vajíčko doslova oplodníte Vašou vlastnou mysľou a dosiahnete resp. dopomôžete tým k tomu, že sa do neho inkarnuje duša - (samo)počatie, čím začína nový život.
 • Samooplodnenie sa chápe zároveň aj ako myšlienková forma/formácia (po angl. Thought form), v Tibete známe pod názvom Tulpa(s)/Ťulpas.
 • Androginy a samooplodnenie boli bežná záležitosť v dávnej minulosti, napr v Atlantíde.

Pre samooplodnenie je nutné, aby Váš systém viery bol v terapii nastavený a naprogramovaný tak aby spĺňal a dodržoval 3 základné princípy:

 • Je podmienkou, že niečomu takémuto MUSÍTE byť otvorená.
 • Je podmienkou, že niečomu takémuto MUSÍTE veriť.
 • Je podmienkou, že to MUSÍTE považovať za fakt, za holú skutočnosť, tak ako 2+2 sú 4.
 • V terapii Vám za účelom samooplodnenia pomôžeme optimálne nastaviť aj Váš systém viery.

Náš tím odborných poradcov (terapeutov):

Terapia Eklektizmom

Znamená zapriahnutie mnohých vedomostí, poznatkov, skúseností, teórií a ich následná integrácia do nových postupov. Platí pravidlo, čím viac vedomostí, tým viac príčin vieme identifikovať.

Čo robí našich odborných poradcov profesionálnymi

Naši odborní poradcovia si prešili mnohými zdravotnými problémami na cestách ich duše - biologické, mentálne, emocionálne, existenčné a mnohé ďalšie a preto Vás vedia navigovať cez tieto mnohé problémy, ktorými si sami prešli.

Naše odborné kvalifikácie

Podľa legislatívy je potrebné, aby boli kvalifikácie úradne preložené do príslušného jazyka. Nasledujúca fotogaléria obsahuje 3 obrázky ku každej kvalifikácii - kvalifikácia vydaná v originálnom jazyku, preklad kvalifikácie a prekladateľskú doložku.

Elektrotechnické vzdelanie

Práca v zdravotnom sektore

Psychológia

Abnormálna psychológia

Psychoanalýza / Analýza snov

Parapsychológia

Psychoterapia

NLP: Neuro - lingvistické programovanie mysle, koučing

Kyvadlo: Lekárska Rádiestézia a lekárska Kineziológia

Pyramidológia: Pyramídy a pyramidálna energia

Astrálne projekcie / mimotelové stavy / out of body experiences - OBEs

EEG BIOfeedback level 1

Naše pôsobenia a vedomosti v ďalších oblastiach:

 • Mimozmyslové vnímanie (ESP - extra sensory perceptions).
 • Vyššie funkcie mozgu ako napr. telepatia, telekinéza, rýchle čítanie a pod.
 • Hlboký výskum v oblasti mozgu, EEG a vplyvu zemských elektromagnetických polí na ľudský organizmus.
 • Techniky kvantového dotyku.
 • Hlbinná abreaktívna psychoterapia (HAP) - patrí pod obor NLP: HAP je forma regresnej terapie za plného vedomia klienta BEZ použitia hypnózy.
 • Práca s prisídlenými dušami a ich odvody.
 • A mnohé ďalšie terapeutické vedomosti a postupy. Každý postup je špeciálne navrhnutý a prispôsobený pre Vaše individuálne potreby vzhľadom k tomu, že každý sme iný, máme individuálne problémy a pod.

Náš tím odborníkov, špecialistov a expertov na rôzne odvetvia a oblasti


Náš tím je doplnený aj o expertov, špecialistov a odborníkov, ktorí nám poskytujú poradenstvo, konzultácie a pomoc v mnohých oblastiach:

 • Experti v rôznych vedeckých, priemyselných a technologických odvetviach. 
 • Medicína, lekárske a terapeutické poznatky.
 • Spiritualita, duchovno, náboženstvo.
 • Ekonomika.
 • A rôzne mnohé iné oblasti...

Máte radi video? Terapia z minulosti do budúcnosti - Náš tím špecialistov

44 minútové video (Publikované v roku 2018), kde náš odborný poradca, Radovan Babic, o našich špecialistoch rozpráva

Video - ©Cestyksobe.cz, Bioliečba.eu; 2018 - až po súčasnosť

Pozadie a obrázky vo videu - ©Bioliečba.eu, 2018 - až po súčasnosť

Obrázok 00:11:31 - 00:11:35, Múzeum Louvre, fotka z Wikimedia Commons

Obrázok 00:17:00 - 00:17:04, Kredit: Jeff Dahl, 12.01.2008, Wikimedia Commons

Referencie, hodnotenia

Výsledky z našej praxe vieme podložiť štatistickými výsledkami - kvalitatívne výsledky a kvantitatívne výsledky. V našej praxi boli riešené problémy typu tetania, depresie, panické poruchy, rôzne fóbie, alergie, intolerancie, problémy so spánkom, schizofrénia, vzťahové problémy, rakovina a mnohé ďalšie. Nasledujú ukážky hodnotení:

Lukáš

"Netreba to chápať alebo riešiť. Terapia funguje. Pomohla mne a pomôže aj Vám. Rado vie, čo robí." 

Blanka

"Veľmi mi dodal energiu a povzbudil ma. Úplne som zabudla na nejaké panické stavy. Som rada, že som ho spoznala."

Jozef

Zo začiatku som bol určite trochu skeptický a nevedel som si dosť dobre predstaviť, ako by mohla takáto fiktívna "terapia na diaľku" fungovať v našom fyzickom svete a dokonca ešte aj zbaviť ma mojich "vnútorných citlivých miest".
Keď som po prvej terapii začal pociťovať nezvyčajné reakcie môjho tela ( krátkodobé bolesti na rôznych miestach ), pochopil som, že Radovan zmenu inicializoval ( vyčistil boľavé miesto ) ako na mentálnej, tak aj na fyzickej úrovni a následne bola rada na mne, aby som túto zmenu dokázal vedome uplatňovať aj v každodenných životných situáciách.
Okrem väčšieho vnútorného pokoja a pohody mi to prinieslo aj diametrálne odlišný postoj k mojim najbližším, celkovo k okoliu, ale hlavne k sebe samému.
Ďakujem za tie zmeny !

Milada

Váš profesionálny a starostlivý prístup k jednotlivým členom rodiny pomohol vylepšiť situáciu v celej našej rodine po všetkých stránkach. Terapia na diaľku prostredníctvom regresnej terapie a mentálnej operácie mi pomohla zlepšiť môj zrak. Zo srdca ďakujem za všetko čo ste s trpezlivosťou a citlivosťou pre nás urobil.

Zuzana

Ďakujem Vám za Váš úžasný a prísny prístup, ktoré mi pomohli dostať špatné emócie, staré nastavenia, predsudky a minulé životy na správnu cestu pochopenia, odpustenia a žiť tu a teraz život, ktorý nás robí šťastnými...

Podmienky poskytovania služby

Naša rada pre Vás

Terapia NIE je vhodná pre Vás tvrdých materialistov, inštrumentalistov, ktorý popierate duchovnú podstatu existencie ľudského života a to najmä v tom smere, že nevyhnutnú súčasť ľudského života tvorí AJ duša.

Naša terapia NEslúži na riešenie núdzových/pohotovostných/nebezpečných zdravotných situácií (emergencies), ktoré vyžadujú okamžitý lekársky zásah.

Naša terapia NIE je vhodná pre osoby, ktoré sú pod priamym vplyvom alkoholu alebo drog resp. pre osoby, ktoré by chceli viesť terapiu s nami pod priamym vplyvom týchto látok.

Ak uznáme za vhodné, vyhradzujeme si právo Vás v terapii požiadať, aby naše odborné poradenstvo/terapia šli súbežne s Vašou štandardnou lekárskou starostlivosťou.

Hovorí sa, že topiaci sa aj slamky chytá. Zoberte prosím na vedomie, že my a naša terapia nie sme oná povestná "slamka", ktorá taktiež neslúži k Vašej poslednej "záchrane". Naša terapia NEslúži IBA ako posledné riešenie pre Vaše problémy. Naša terapia slúži predovšetkým za účelom, aby ste problémom predišli.

V prípade, ak máte sny a nočné mory, ktoré sa Vám napr. aj dlhšiu dobu vracajú a opakujú prípadne iné sny, s ktorými potrebujete pomôcť, v rámci terapie riešime aj psychoanalýzu snov.

Zoberte prosím na vedomie, že jeden z našich mnohých terapeutických postupov je AJ terapia regresom resp. regresná terapia. Je to postup, kde si znovu prechádzate traumatické udalosti, znovu prežívate nepríjemné pocity a myšlienky. Je veľmi dôležité, aby ste si tieto udalosti prechádzali v prítomnom čase. Vtedy sa pocity restimulujú a prežívajú v najväčšej potrebnej intenzite, kde práve pri takejto restimulácii sa negatívne pocity a trauma o to rýchlejšie a zároveň natrvalo odstránia. Najčastejšie, čo Vám môže brániť prechádzať si tieto udalosti v prítomnom čase je STRACH zo znovuprežitia negatívnych pocitov a negatívnej udalosti. Preto je dôležité, aby sme túto problematiku znovuprežívania traumy a pocitov spracovali hneď v začiaktu terapie, inak by to mohlo slúžiť ako rušivý element a spomaľovalo by to ďalší priebeh Vašej terapie.

Rada pre Vás, ktorí uvažujete o zaplatení terapie pre niekoho iného ako ste Vy - osoby STARŠEJ AKO 18 rokov

Pre Vás, ktorí uvažujete o zaplatení terapie pre osobu staršiu než 18 rokov, či už to je Vaše dieťa nad 18 rokov, Váš partner a pod., je doporučené, aby si daná osoba bola vedomá toho, že na nej bude aplikovaná naša terapia, aby poznala princípy terapie, podmienky, čo môže od toho očakávať a pod. Terapiu u takejto osoby NAD 18 rokov NIE je možné aplikovať BEZ vedomej účasti resp. bez vedomej spolupráce tejto osoby.

Terapia na diaľku je aplikovaná AJ pre:

 • Nenarodené dieťa/plod v maternici.
 • Vaše deti, ktoré ešte nerozprávajú.
 • Vaše deti mladšie než 18 rokov bez ich vedomia.
 • Vaše deti mladšie než 18 rokov a ktoré už rozprávajú - s ich vedomou spoluprácou napr. telefónne hovory priamo s nimi.
 • Ľudí v kóme.
 • Osoby, ktoré majú problémy s rečou.
 • Pre osoby zbavené svojprávnosti.
 • Pre osoby mentálne indisponované.
 • Iné osoby, s ktorými nemôžme viesť terapiu priamo v podobe priamej telefónnej či písomnej komunikácie s touto osobou. 
 • Vaše zviera.

V týchto prípadoch bude terapia pre takéhoto človeka/zviera, pre ktorého objednávate terapiu, aplikovaná na diaľku:

 • Skrz našu prácu s podvedomím takéhoto človeka/zvieraťa.
 • Skrz mentálne rozhovory s dušou tohoto človeka/zvieraťa
 • Skrz Vás ako médium, kde cez Vás odstránime somatiká človeka/Vášho dieťaťa/zvieraťa, pre ktorého objednávate terapiu.
 • V kombinácii týchto spomenutých postupov.

Taktiež, pamätajte, že podľa legislatívy ste DO veku 18 rokov Vášho dieťaťa zodpovední predovšetkým za zdravie Vášho dieťaťa vy rodičia. V takomto prípade vy autorizujete terapiu a tým nám zároveň aj autorizujete prístup do podvedomia Vášho dieťaťa.

Pamätajte taktiež prosím, že Vaše dieťa Vás má tiež niečomu naučiť. Preto sa v prípade terapie Vašich detí môže stať, že v priebehu terapie nás podvedomie Vášho dieťaťa DOČASNE nemusí pustiť s terapiou ďalej z dôvodu, že bude treba odstrániť "medzivrstvy" problémov (spoluzodpovedné príčiny problémov Vášho dieťaťa) práve u Vás rodičov. V tomto prípade platí pravidlo "Najprv musí byť v poriadku a spokojný rodič, aby následne mohlo byť v poriadku a spokojné dieťa". V takomto prípade si Vy ako rodič/rodičia dieťaťa zaplatíte Vašu terapiu samostatne resp. môžete využiť predplatené minúty.

Čo Vám vieme zaručiť

 • Že Vás budeme navigovať a pomáhať cez terapiu a zotavovací proces tak dlho, ako to bude len potrebné.
 • Podpora i po zotavení v prípade, ak by sa objavili ďalšie iné problémy v budúcnosti.
 • Individuálny a profesionálny prístup.
 • Zachovávame absolútnu mlčanlivosť o Vás ako klientovi a Vašich údajoch podľa legislatívy o ochrane údajov.

Naša pracovná doba

Pondelok - Nedeľa: 08 00 - 23 00 slovenského/českého času.

I keď je u nás nateraz zatiaľ jeden odborný poradca/terapeut, jeho energie a energie nášho projektu sú spracované a nastavené tak, že terapeut má konštantne patričný čas pre seba, čas na oddych, čas na klientov a pod. Inými slovami, s ktorýmkoľvek termínom sa na nás obrátite, v rámci zákona príťažlivosti je to vždy v harmónii s našími energiami a energiami nášho odborného poradcu. Pre Vás by malo byť dôležité to, že máte časovú flexibilitu pre dohodnutie si termínu, ktorý vyhovuje Vám. Pamätajte, jedna z výhod našej terapie na diaľku je, že je to vo Vašom vlastnom čase, vo Vašom pohodlí a pod.  

Telefónne hovory

Telefónne hovory v rámci Európy platíme my.

Ak sa nachádzate mimo Európy - Telefónne hovory mimo Európy platíte Vy. Alternatívne môžeme použiť pre hovory mimo Európu Skype.

Zoberte prosím na vedomie, že telefónne hovory sú určené za presným účelom spracovania Vašich problémov čo najefektívnejšie a čo najviac pragmaticky. 

Telefónne hovory NIE sú určené za účelom nejakého "vykecávania sa", nie sme "bútľavá vŕba". Našou úlohou je spracovať s Vami príčiny, kde po ich spracovaní Vás to môže podnietiť k tomu, aby ste mali potrebu sa vyrozprávať a dostať zo seba takouto formou problémy von z tela. Za týmto účelom Vám následne po spracovaní príčin s naším terapeutom odporúčame napr. požiadať Vášho partnera, známeho či relevantnú osobu, aby Vás následne vypočuli.

Čo Vám nevieme zaručiť

Aké zmeny a kedy nastanú vo Vašom tele - každý reaguje inak, telo má svoje priority, kde len Vaše telo a Vaše podvedomie vie, čo treba odstrániť, vyriešiť, vyčistiť ako prvé.

Časy Vášho zotavovacieho procesu.

Ďalší progres a následky, ak nebudete komunikovať, ak nám nebudete dávať pravidelnú spätnú odozvu a pod.

Ak navštívite iného terapeuta alebo "liečiteľa" počas terapie u nás bez toho, aby ste sa s naším terapeutom o tom poradili.

Podmienky poskytnutia služby "dosiahnutie samooplodnenia" v rámci našej experimentálnej terapie

Zoberte prosím na vedomie, že na to, aby sme vôbec sa mohli začať baviť o tejto experimentálnej a pokročilej terapii, je NUTNÉ a NEVYHNUTNOU PODMIENKOU mať zvládnuté vyššie spomínané ULTIMÁTNE TERAPEUTICKÉ RIEŠENIA (Minimálne 6 mesiacov až 1 rok terapie). Následne pre experimentálnu terapiu je odporučený ďalší MINIMÁLNE 1 rok, kde počas tohto ďalšieho roka budeme Vaše telo kalibrovať, nastavovať, testovať, dolaďovať aby sme následne "spojaznili" tieto vyššie funkcie.

Metóda a princípy samooplodnenia NESLÚŽIA ako náhradné riešenie problému vášho partnerského vzťahu či klasického počatia Vašim partnerom, kde k oplodneniu Vášho vajíčka dochádza jeho spermiou. Ak máte Vy či Váš partnerský vzťah problém s otehotnením, nemôžete otehotnieť z rôznych príčin, prípadne ak riešite umelé oplodnenie, vieme tieto problémy spracovať terapeuticky v rámci dosiahnutia vyššie spomínaných ultimátnych terapeutických cieľov za účelom, aby ste vy ako partneri dospeli k PRIRODZENÉMU oplodneniu a počatiu vášho dieťaťa.

V prípade, ak ste si stanovili jeden z Vašich terapeutických cieľov dosiahnutie tehotenstva samooplodnením v rámci našej experimentálnej terapie, je možné, že v priebehu "základnej terapie"(súčasť Vášho ultimátneho terapeutického riešenia trvajúceho minimálne vyššie odporučených 6 mesiacov až 1 rok), môže naša terapia spôsobiť prirodzenú alteráciu a zmenu Vášho názoru k lepšiemu. Príklady z mnohých možných prirodzených zmien:

 • Ak ste predtým nechcela mať partnera, po terapii už po partnerovi túžiť môžete.
 • Ak ste predtým nechcela mať pohlavný styk, po terapii už tento problém mať nemusíte.
 • Ak ste si predtým nechcela adoptovať dieťa, po terapii už tento problém mať nemusíte.
 • A mnohé iné variácie súvisiace so zmenou názoru ako výsledok terapie s nami.
 • Pri terapii sa môže Vaša fyziológia, psychika a názor zmeniť do takej miery, že počatie samooplodnením už nebude potrebné, namiesto toho môžete dôjsť k počatiu prirodzeným spôsobom (Platí najmä pre Vás dámy, ktoré ste PRED prechodom a PRED menopauzou).

Pre Vás dámy, ktoré ste AKTUÁLNE v prechode, a zároveň je jeden z Vašich terapeutických cieľov mať dieťa, v takomto prípade je možné resp. je tam šanca v rámci terapie Vašu cyklickosť zreštartovať tak, že Váš prechod oddialime, nastavíme Vás, aby ste mala znova menštruáčné cykly dovtedy, kým nedospejete k počatiu dieťaťa. Až následne sa vám znova naštartuje prechod. Ak by sme to už terapeuticky nestihli oddialiť tento Váš prechod, tam je už vhodné v rámci terapie riešiť dosiahnutie počatia práve samooplodnením.

Samooplodnenie slúži ako posledná možnosť, keď zlyhajú všetky bežné a prirodzené pokusy o počatie (Platí najmä pre Vás dámy, ktoré ste PRED prechodom a PRED menopauzou).

Nezodpovedáme za akékoľvek záležitosti súvisiace s úradmi, právnikmi, formálnne záležitosti, ktoré by súviseli napr. s rodným listom, určovaním otcovstva dieťaťa narodeného po SAMOOPLODNENÍ - za tieto záležitosti zodpovídáte Vy.

Samooplodnenie je v dnešnej klasickej medicíne klasifikované ako "abnormalita", prípadne ako "zázrak" ale je samozrejme len na Vás a Vašej fantázii, čo si chcete v mysli a v živote pripustiť a dovoliť. Čím väčšia otvorenosť "novým veciam", Čím vyššia fantázia, o to rýchlejšie prídete k úspechu resp. k dosiahnutiu Vášho cieľa.

Po samooplodnení platia klasické pravidlá gravidity, kde tehotenstvo a následný pôrod môžu a zároveň musia už prebiehať pod dohľadom lekárov a klasickej medicíny.

Pozor, nepomýľte si problematiku samooplodnenia s umelým medicínskym oplodnením !!!

Reklamačný poriadok

Financie nebudú po zaplatení vrátené za ŽIADNYCH okolností: 

Všetky informácie sú dostupné na tejto stránke, vrátane príkladov z našej praxe.

Službu poskytujeme hneď, ako nám pošlete potvrdenie, že ste financie poslali.

Financie za terapiu NEbudú vrátené, ak nepociťujete napr. žiadne zmeny ihneď, alebo ak sa rozhodnete terapiu prerušiť.

Financie nebudú vrátené, ak sa rozhodnete prerušiť terapiu z dôvodu, že sú Vám poukázané príčiny Vašich problémov "proti srsti" (príčiny, ktoré sú identifikované len a len z Vášho podvedomia). V takomto prípade utekáte od problému a je to niečo, čo taktiež vieme v terapii s Vami spracovať.

V terapii neakceptujeme vulgarizmy; skákanie do rečí; postoj hľadanie dôvodov prečo by sa niečo nedalo namiesto spôsobov, ako niečo dosiahnuť; neváženie si maličkostí; zameriavanie sa na negatívne veci namiesto tých pozitívnych; odpútavanie pozornosti... Na takéto Vaše chovanie Vás v terapii upozorníme. Avšak ak aj po upozornení nenastanú zmeny vo Vašom chovaní, vyhradzujeme si právo terapiu s Vami ukončiť a financie Vám NEbudú vrátené.

Našou úlohou je počas Vašej terapie poukázať Vám na Vaše problémy a pomôcť Vám tieto problémy spracovať. Avšak ak vidíme, že z Vašej strany nie je dostatočná a adekvátna spolupráca, upozorníme Vás na to. Avšak, ak aj po upozornení nebudete s naším terapeutom patrične spolupracovať, vyhradzujeme si právo terapiu s Vami ukončiť a financie Vám NEbudú vrátené.

Vopred dohodnuté termíny pre telefónne hovory, ktoré ste si s nami vopred dohodli a odsúhlasili, dodržujete - Je to Vaša zodpovednosť, aby ste termíny týchto telefónnych hovorov dodržali. Je to Vaša zodpovednosť, aby ste si zariadili čas, kľud a priestor pre terapiu. Na nedodržanie termínov z Vašej strany Vás najprv upozorníme. Avšak, ak aj po upozornení to nebudete dodržiavať, vyhradzujeme si právo terapiu s Vami ukončiť a financie Vám NEbudú vrátené.

Je na Vás a na Vašej zodpovednosti, aby ste nám v začiatku terapie povedali všetko o Vašom zdravotnom stave (viď inštrukcie v položke "kontakt" nižšie resp. v položke kontaktný formulár/dotazník uvedený nižšie). Ak z Vášho podvedomia zistíme, že ste nám všetko nepovedali, upozorníme Vás na to. Avšak ak aj po upozornení zistíme, že nám všetko nehovoríte, vyhradzujeme si právo terapiu s Vami ukončiť a financie Vám NEbudú vrátené.

Financie NEbudú vrátené, ak zrušíte dohodnutý termín na telefónny hovor BEZ udania dôvodu a následne s nami vôbec nekomunikujete resp. BEZ toho, aby ste si s nami zajednali náhradný termín.

Financie NEbudú vrátené, ak vykonáte platbu, a následne s nami vôbec NEkomunikujete. Pamätajte, sú to Vaše financie a je na Vás, aby ste využili službu, za ktorú ste si u nás zaplatili.

Informácie vo Vašom prvom kontaktnom maily resp. vyplnené údaje v našom kontaktnom formulári slúžia ako prvý kontakt medzi Vami a naším terapeutom. Texty vo Vašom maily alebo v kontaktnom formulári reprezentujú a odzrkadľujú energie z Vášho podvedomia. Zoberte prosím na vedomie, že naši odborní poradcovia sú oprávnení detekovať informácie z Vášho podvedomia aj na základe práve takéhoto prvého písomného kontaktu od Vás. Ak naši poradcovia detekujú v týchto textoch od Vás energie falošných úmyslov; energie sebaľútosti; energie, že si nevážite nič, čo sa pre Vás robí, vyhradzujeme si právo ODMIETNUŤ poskytnúť službu terapie a financie Vám NEbudú vrátené. Na túto skutočnosť budete naším odborným poradom písomne upovedomení na Váš email.

Je nutné, aby ste za Vaše rozhodnutie prebrali plnú zodpovednosť a brali Vašu terapiu naplno zodpovedne, v neposlednom rade dávali spätnú konštruktívnu odozvu, čo sa zmenilo, čo sa nezmenilo a pod. a riadili sa aj ostatnými našími radami na tejto stránke. Terapia bude rozhodne vyžadovať aj Váš čas, Vaše úsilie a spoluprácu s terapeutom.

Záverečné ustanovenia našich podmienok

Jeden z našich oficiálnych protokolov hovorí o zachovaní profesionálneho vzťahu terapeut-klient resp. o profesionálnom odstupe, preto prosím nášich terapeutov NEžiadajte o "TYkanie".

Vzhľadom k tomu, že v terapii pracujeme s Vašími pocitmi a myšlienkami, v terapii NEakceptujeme myšlienky a výroky typu: "NEVIEM, či tam mám negatívne pocity" , "ASI tam nemám žiadne negatívne pocity" , "Nič mi v tom nebráni " , "V tej predstave nepociťujem NIČ negatívne" , a myšlienky týmto podobné...Pamätajte, sú to Vaše pocity, Vaša terapia. V terapii je dôležité, aby ste mali spojenie so svojími pocitmi, myšlienkami a pod., aby ste ich vedeli pomenovať, identifikovať, čo následne zaručí správny, kvalitný a hladký priebeh terapie a efektívne odstránenie Vášho problému. Pamätajte, za každým problémom sú negatívne pocity, myšlienky, postuláty, výroky, ktoré nás brzdia v dosiahnutí toho, čo chceme.

V terapii je nutná určitá miera empatie a sympatie, ale len za účelom, aby Vám naši odborní poradcovia pomohli odstrániť a spracovať Váš problém čo najskôr. Avšak, neočakávajte prosím, že naši odborní poradcovia Vás budú ľutovať či súcitiť s Vami. Za účelom zachovania kvality a efektivity terapie zachovávajú naši odborní poradcovia maximálnu objektivitu, nestrannosť, nezaujatosť a taktiež pracujú maximálne s objektívnymi faktami z Vášho podvedomia.

V terapii neakceptujeme sebaľútosť. Pamätajte, že v terapii Vás učíme konať, nie stonať.

Nežiadajte prosím našich odborných poradcov o diagnostiky. Naši odborní poradcovia nie sú oprávnení určovať lekárske diagnostiky. Naopak, je na Vás, aby ste sa na nás obrátili s problémom alebo konkrétnou lekárskou diagnostikou stanovenou Vaším lekárom. V terapii následne pracujeme na odstránení tohoto problému, ktorý môže byť práve AJ v podobe lekárskej diagnostiky.

Zoberte prosím na vedomie, že netolerujeme a neaplikujeme energie umelého udržovania klienta.

Cenník služby, spôsoby platby, rovnako ako aj všetky ostatné informácie a časti (myslí sa tým hlavná doména našej stránky www.bioliecba.eu a jej subdomény) sú taktiež súčasť týchto obchodných podmienok.

Vyhradzujeme si právo naše podmienky kedykoľvek aktualizovať.

Planéta sa každým rokom posúva na vyššie a vyššie pozívne vibrácie. Vzhľadom k tomuto faktu idú zároveň vyššie aj naše terapeutické vibrácie. Našou úlohou je sa na týchto vysokých energiách udržovať a neustále napredovať predovšetkým za účelom, aby sme terapeuticky následne mohli pomôcť aj Vám, udržovať kvalitu služby a pod. V rámci tohto napredovania a udržovania si zároveň udržujeme aj našu sebahodnotu, kde tejto sebahodnote zodpovedajú aj ceny za našu službu. Preto vzhľadom k týmto faktom, začiatkom každého roku, konkrétne k dátumu 1.1. každého roku, bude aj cenník našich služieb aktualizovaný. Pamätajte, že okrem iného, sebahodnota je to, čo aj Vás učíme v terapii.

Ak to situácia vyžaduje, v rámci asimilácie a prispôsobovania sa novým energiám a v rámci energie krivky učenia si vyhradzujeme právo aktualizovať náš cenník aj v priebehu roka.

Vaša e-mailová adresa sa automaticky po objednaní služby stáva súčasťou našej databázy pre zasielanie noviniek (Newsletters). Avšak podľa legislatívy o e-mailovom marketingu, máte plné právo kedykoľvek sa odhlásiť resp. zrušiť zasielanie noviniek od nás. Možnosť odhlásiť sa od prijímania noviniek Vám bude umožnená v našich mailoch-novinkách. Rovnako sa zaväzujeme, že Vašu e-mailovú adresu NEposkytneme žiadnym tretím stranám.

Je na Vás a na Vašej zodpovednosti si priebežne sledovať zmenu našich obchodných podmienok. Do Vášho prehliadača zadajte tento odkaz: 

 • www.bioliecba.eu/terapia/#podmienky
 • Odkaz si môžete uložiť aj do záložiek vo Vašom internetovom prehliadači.
 • Odkaz Vás nasmeruje priamo na túto časť našej stránky, kde sú naše obchodné podmienky.
 • V prípade otázok k aktualizovaným podmienkam nás prosím kontaktujte.

Poslaním potvrdenia o platbe/zaplatením súhlasíte s našími obchodnými podmienkami.

Zoberte prosím na vedomie, že v našom nižšie uvedenom objednávkovom kontaktnom formulári sa nachádza položka "Priložte prosím potvrdenie o platbe". Táto položka má svoj význam, ktorý nás uistí, že ste financie skutočne poslali a že môžeme terapiu s Vami začať čo najskôr, a kde táto položka zároveň udržuje ako aj našu tak aj Vašu sebahodnotu. Avšak ak zistíme, že v prílohe sú akékoľvek iné nerelevantné informácie resp. súbory, ktoré neobsahujú žiadne údaje o potvrdení platby resp. o bankovom prevode od Vás, v takomto prípade si vyhradzujeme právo vymazať všetky tieto vstupné informácie od Vás a zároveň si tým následne vyhradzujeme právo s Vami nekomunikovať vôbec.

Posledná aktualizácia našich podmienok: 20.04.2018.

Cenník služieb

 • Ceny sú uvedené v eurách a českých korunách (".-Kč").
 • Cenník je riešený predplatenými minútami.
 • Terapia môže byť aplikovaná
 • Terapia je vhodná ako pre ženy tak aj pre mužov.
 • Pre Vás jednotlivca.
 • Pre páry - Pre Vás a Vášho partnera/partnerku.
 • Pre Vás a Vašu rodinu - Vy, Váš partner, Vaše deti
 • Pre Vás tehotné matky a Vaše nenarodené deti/plody v maternici a pod.
 • Všetko samozrejme na diaľku.

Cenník - PREDplatné našich služieb

 • Vzhľadom k tomu, že telo potrebuje svoj čas, môžete si našu službu predplatiť.
 • Predplatené minúty môžete využiť pre terapiu jednej osoby, pre terapiu viacerých osôb, rovnako ako aj pre terapiu Vášho zvieraťa.
 • Predplatné 120 minút terapie: 80 euro / 2000.-Kč.

Terapia Vášho domáceho zvieraťa

 • Náš spôsob terapie môže byť aplikovaný aj pre zvieratá.
 • Zo skúseností z praxe vieme potvrdiť, že 99% problémov Vášho zvieraťa je vo Vás - majiteľoch. Vaše zvieratá a ich chovanie zrkadlia Vás a poukazujú Vám na Vaše vlastné nespracované problémy. V takomto prípade, ak nám to podvedomie Vášho zvieraťa povie, upozorníme Vás na to a následne si Vašu terapiu Vás ako majiteľa zaplatíte samostatne resp. môžete využiť predplatené minúty.
 • Je odporučené, aby naša terapia šla súbežne s veterinárskou starostlivosťou pre Vaše zviera.
 • Terapia je možná aj pre viac ako jedno zviera.

Služba terapia zahŕňa

 • Naša podpora v rámci našich vyššie uvedených pracovných časov.
 • Ústna komunikácia cez telefón.
 • Odblokovanie na diaľku.
 • Analýza snov.
 • Odvod privtelených duší, ktoré nenašli po smrti svoj kľud.
 • Zodpovedanie Vašich otázok.
 • Pomalé, postupné, priebežné, avšak zodpovedné vysádzanie Vašich liekov - postupne učíme Vaše telo si zvykať a fungovať bez liekov, až skôr či neskôr vieme dôjsť k ich ultimátnemu vysadeniu - pamätajte, že každé telo má potenciál fungovať bez liekov.
 • Konzultácie.
 • A iné trapeutické postupy prispôsobené individuálne pre Vás.

Spôsoby platby/bankové spojenie

Službu poskytujeme hneď po pripísaní financií na náš účet resp. hneď, ako nám pošlete potvrdenie o platbe.

Poštová adresa našej banky

Fio banka a.s., Senovážné nám. 24, 116 47, Praha 1, Česká republika

Bankové spojenie pre platby v Českej republike

 • Číslo účtu: 2701355874/2010
 • Do správy pre prijímateľa napíšte prosím "Vaše meno a priezvisko, Terapia".

Bankové spojenie pre platby v eurách a medzinárodné prevody

 • IBAN: CZ60 2010 0000 0020 0141 6402
 • BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX
 • Do správy pre prijímateľa napíšte prosím "Vaše meno a priezvisko, Terapia".
 • Pre Vás, ktorí máte účet vo Fio banke, vo Vašom internet bankingu môžete zadať "Prevod v rámci Fio banky" s výberom meny EUR.

Je to pre mňa niečo nové - mám z terapie obavy alebo neverím veľmi tomu

Je prirodzené a pochopiteľné, že takýto terapeutický postup môže pre Vás byť niečo nové. V takomto prípade u Vás môže hrať úlohu strach z neznáma, strach z niečoho nového a pod. V takomto prípade, bude nutné, aby sme u Vás spracovali tento strach/neistotu ako prvé. Tento strach by mohol v opačnom prípade pôsobiť ako rušivý element a terapiu by len spomaľoval.

A čo sa týka toho, či tomu veríte alebo nie. Nemusíte tomu veriť. Stačí, že ste tomu aspoň štipku otvorený, otvorený niečomu novému (niečo, čo je mimo zastaralého zmýšľania) a že veríte vo Vaše zlepšenie a vo Váš úspech. Veľakrát sa stalo, že čím napr. nezmyselnejšie nám pripadajú príčiny, o ktorých v rámci terapie budete informovaný, o to rýchlejšie to Vaše telo vie vyčistiť. V takomto prípade to nemusíte toľko prežúvať a trápiť sa nad tým. Avšak, ako bolo spomenuté vyššie, v podmienkach poskytovania služby, rozhodnite sa prosím zodpovedne, či do toho idete alebo nie. Ak chcete ostať v zastaralom spôsobe myslenia alebo vykročiť do neznáma a skúsiť niečo nové - je to len a len na Vás, ako sa rozhodnete.

Mám záujem o terapiu - objednávka služby

Všetky položky kontaktného formulára sú prosím povinné!!!