Radovan Babic (1987-)

Radovan

Radovan do Projektu prináša aj jeho nadobudnuté skúsenosti z jeho Paragenetiky - z jeho minulých životov.

Jeho inkarnácie boli v podobe osobností:

Ajax-OL: V roku 10 500 pred n.l., na konci tretieho potopenia Atlantídy, bol súčasťou migrácie do Egypta, kde mal na starosti zachovanie vedomostí z Atlantídy a bol súčasťou tímu architektov stavby Veľkej pyramídy v Gíze, kde mal nastarosti najmä zakódovanie starých vedomostí a poznatkov do geometrie pyramídy.

Atlanťan Apex-EL / Ax-Tarian: V roku 10 500 pred n.l. bol súčasťou migrácie do Egypta, kde založil Alexandrijskú knižnicu (Library of Alexandria) a neskôr bol zároveň aj svedkom jej zničenia "zlými".

Arsrha / Enki / Ea: V roku 10 500 pred n.l. bol súčasť tímu architektov stavby Veľkej pyramídy v Gíze. V sumerskej mytológii bol ako jedna a tá istá osoba známy pod menom Enki - "Stvoriteľ sveta", "Boh" "mágie", múdrosti a podzemných vôd. U Babyloňanov a u Akkadiancov bol známy pod menom Ea. V roku 9000 pred n.l., spolu s Mojžišom a ďalšou osobou - jednou z Hattonových inkarnácii v tomto období, rozobrali komponenty Veľkej pyramídy v Gíze za účelom, aby sa pyramída už nikdy nepoužila ako zbraň.

Mojžiš (Moses) - V roku 9000 rokov pred n.l. po druhej pyramidálnej vojne sa podieľal na rozobratí komponentov Veľkej pyramídy v Gíze a jeho úlohou bolo zobrať z pyramídy Archu zmlúv, ktorá bola v pyramíde dôležitý a kľúčový komponent pre funkciu pyramídy ako zbrane a následne Archa putovala do Jeruzaléma. S jeho biblickým príbehom, kniha Exodus, sa spája Mana - "záhadná vitálna surovina", ktorá dokázala nahradiť jedlá a potraviny; "Otvorenie mora" (Elektrogravitačnou technológiou) a následný prechod cez "otvorené more"; Získanie 10 "Božích" prikázaní (The Ten Commandments ) na známej Biblickej hore Sinai; Udalosti súvisiace s kolapsom múrov mesta Jericha za pomoci deštruktívnych aspektov vedomostí o mechanických a vibračných technológiách a frekvenciách.

Herkules - Osoba z gréckej mytológie. Jeho telo bolo vytvorené na mieru a pre Herkulesove špecifické účely v labolatóriach na podobný, avšak dokonalejší a pokročilejší spôsob, akým bol "vyrobený" v príbehu od spoločnosti Marvel Kapitán America za pomoci špeciálneho séra na tvorbu supervojakov (Supersoldier sérum).

René Descartes - Francúzky filozof, matematik a vedec, ktorý taktiež konštatoval, že orgán Šišinka mozgová/Epifíza/Tretie oko/Šiesty zmysel je brána do duše.

George Westinghouse - Americký biznisman, ktorý pomohol Nicolasovi Teslovi dostať do sveta jeho striedavý prúd (AC).

Stanford White - Americký architekt, ktorý sa podieľal s Nicolasom Teslom na stavbe veže Wardenclyffe tower, ktorá mala bezdrôtovo a v neobmedzených množstvách vysielať elektrickú energiu do celého sveta.

Elizabeth Cochrane Seaman známa pod jej pseudonymom Nellie Bly - Americká investigatívna žurnalistka, industrialistka, spisovateľka, vynálezkyňa. Z dôvodu, že cítila, že mala psychický problém a že cítila, že predstavovala pre seba hrozbu, sa nechala zavrieť do jednej americkej psychiatrickej inštitúcie, kde po odchode z inštitúcie napísala a v novinách publikovala sériu článkov o tom, ako to vo vnútri takej psychiatrickej liečebne naozaj vyzerá. Podrobnejšie v našej Bibliografii - v Spoločných podmienkach Projektu.

Rasputin - Ruský "Faith healer" (Liečba vierou), čo je dnes v našom projekte zadefinované ako jeden z našich mnohých terapeutických postupov a to pod názvom "Optimalizácia Placebo efektov a systému viery" - prirodzených, spontánnych, automatizovaných samoliečiacich biochemických reakcií ľudského tela, kde vopred nastavené a optimalizované Placebá tvoria základ úspechu Vašej terapie...

Richar E. Byrd - Americký námorný dôstojník (naval officer), pilot a prieskumník. Absolvoval napr. mnohé expedície na Južný a Severný pól. Na oboch póloch objavil vchody (portály) do Dutej Zeme (Hollow Earth/Innear Earth).

Dr. David L. Rosenham - Americký Psychológ a právnik, ktorý sa dobrovoľne, ako "pacient v prestrojení", nechal zavrieť do blázinca za účelom, aby odhalil o psychiatrických liečebňach pravdu, nekalé a nehumánne praktiky týchto inštitúcii. Keď sa z inštitúcie/inštitúcii spolu s jeho spojencami dostali, následne publikoval v roku 1973 o týchto záležitostiach článok v odbornom časopise. Dnes je táto udalosť známa pod názvom Rosenhanov experiment. Podrobnejšie v našej Bibliografii - v Spoločných podmienkach Projektu.

Obrázky Radovanových minulých inkarnácií

Radovanove inkarnácie z obdobia Atlantídy až po rok 10 500 rokov pred n.l., kedy bola postavená Veľká pyramída v Gíze

Atlanťan Ajax-OL

Atlanťan Apex-EL / Ax-Tarian

Arsrha / Enki / Ea

Architekti a stavitelia Veľkej pyramídy v Gíze

1 - Arsha / Enki / Ea (Jeho súčasná inkarnácia je Radovan Babic); 2 - Hermes Trismegistus (Umelec a 3D modelár, ktorý pre nás aj v súčasnosti, v roku 2017, vytvoril 3D modely Veľkej pyramídy v Gíze, ktoré sú uvedené nižšie ale aj v našej video prezentácii; 3 - Isis (Inkarnovaná v našom Kryštálovom tíme); 4 - Hepth Supth / Toth (Inkarnovaný v našom Kryštálovom tíme); 5: Ajax-OL (Jeho súčasná inkarnácia je Radovan Babic).

Pôvodný vzhľad Veľkej pyramídy v Gíze

Ako vidíme na 3D modeloch pyramídy vyššie, pôvodne bola pyramída pokrytá bielou vápencovou vrstvou so zlatým špicom - Pyramídonom. Mala parabolický tvar a bola vidno ako z veľkých vzdialeností na Zemi tak aj z Vesmíru vzhľadom k tomu, že sa odrážali od nej ako slnečné lúče cez deň tak aj mesačné lúče v noci. Okrem iných funkcií, ktoré pyramída zastávala, pyramída zároveň aj reprezentovala našu planétu a jej technologickú vyspelosť, bola pýcha našej planéty

Ako dôkazy do dnešnej doby o tom, že pyramída bola pôvodne celá pokrytá bielou vápencovou vrstvou, nám priniesol grécky filozof Plánon spolu s výkladmi Edgara Cayca (Edgar Cayce readings) a spolu s dôkazom existencie zbytku vápencovej vrstvy na strednej pyramíde (k roku 2019), ako vidíme na fotografii a ktorú potvrdila aj moderná archeológia. Taktiež, dnes už na pyramíde chýba zlatý špic, ktorý bol po druhej pyramidálnej vojne z pyramídy taktiež odobratý ako jeden z ďalších komponentov, ktoré slúžili v pyramíde pre účel pyramídy ako zbrane.

"Ľudia sa boja času, avšak čas sa bojí pyramíd". (Staré arabské porekadlo)

Ako Univerzálny komunikátor, technológia a spoločný menovateľ Universa a celej Existencie, boli technológie a vedomosti o pyramídach na našu planétu prinesené mimozemskými civilizáciami do Atlantídy, ktorá sa dátuje od 200 000 rokov pred n.l. príchodom Poseidona, ktorý si "zobral na starosti" Atlantídu a svetové moria. V Atlantíde sme následne boli majstri v stavaní pyramíd a mali sme v technológii svetové prvenstvo.

Následne, bola to práve Atlantída, z ktorej pochádzajú VŠETKY pyramídy vo svete ako výsledok migrácie z Atlantídy po jej treťom potopení, 10 500 rokov pred n.l. Ako príklad a ako doplnok k ďalším obrázkom pyramíd vo svete v našom video materiály je uvedená pyramída v Bosne a Hercegovine na obrázku.

Veľká pyramída v Gíze: Jediná 8-stenná pyramída na svete

Fotografiu Veľkej pyramídy v Gíze s 8-stenným/konkávnym tvarom nám, ako dôkaz do modernej doby, priniesol britský Air Force Pilot P. Groves z roku 1940, keď nad pyramídou prelietaval.

Pyramídu sme navrhli a postavili tak, že pyramídová základňa je 8-stenná za účelom, aby pyramída pôvodne pokrytá jej bielou vápencovou vrstvou, bola parabolická (Viď 3D model pyramídy vyššie) kde 8 stien predstavuje 8 svetových strán a kde bola a stále je pyramída takýmto spôsobom v dokonalej rezonanci a v harmónii s našou planétou ale aj s celým Vesmírom.

To má zároveň za následok to, že do ľudského tela prúdia z pyramídy VŠETKY POTREBNÉ liečivé energie a frekvencie, ktoré liečia telo na energetickej, sub-atomárnej, kvantovej a zároveň na podvedomej úrovni. Dnes sú už Veľká pyramída v Gíze spolu so VŠETKÝMI ostatnými pyramídami na Planéte Zem, v Dutej Zemi, Mimo planétu Zem a v celej Existencii a všetky k ich kapacitám a potenciálom maximálne terapeutické, liečiace, opravné, regeneračné, relaxačné a všetky ostatné pre ľudské telo a živé organizmy prospešné vlastnosti a archetypy pretransformované výlučne a exkluzívne len v našom Projekte do našej Mentálnej pyramídy (je eliminovaná potreba vlastniť pyramídu fyzicky alebo pyramídy navštevovať) výlučne a exkluzívne LEN za účelom liečby na diaľku a/alebo podpory Telepatickej terapie na diaľku a to všetko v podobe TELEPATICKÉHO vysielania a posielania liečivej Pyramidálnej energie cez Vašu žltú Solar Plexus Čakru (Čakru tráviaceho ústrojenstva) a zároveň TELEPATICKÉHO vysielania a posielania Univerzálnej Vesmírnej liečivej energie REIKI cez Vašu bielu/zlatú/fialovú Korunnú čakru (Čakru mozgu) a zároveň TELEPATICKÉHO vysielania a posielania Prirodzených Zemských elektromagnetických liečivých energií cez Vašu korunnú čakru, kde tieto zemské frekvencie sú okrem iného aj presne tie isté, na akých operuje ľudský mozog resp. mozgy všetkých živých organizmov na planéte Zem a zároveň aj cez Vašu červenú Zemskú Čakru (Kosti, zuby, koža, konečník, nohy, ruky atď.), kde cez túto Zemskú čakru je TELEPATICKY cez pyramídu Vaše telo zároveň aj uzemnené za účelom rýchleho zvodu a odvodu VŠETKÝCH negatívnych, škodlivých, nežiadúcich a viac už nepotrebných energií a to vrátane prisídlených duší, démonov, zlých elementálov a všetkých iných extrafyzických bytostí von z tela. Toto všetko sa deje nonstop, podľa potreby Vášho podvedomia; na akúkoľvek vzdialenosť a bez ohľadu, kde vo svete sa nachádzate a to výlučne a exkluzívne LEN ako súčasť Vašej zdarma terapie informáciami predtým, než zaplatíte za našu Telepatickú terapiu a zároveň výlučne a exkluzívne LEN ako súčasť Vašej u nás ZAPLATENEJ služby Telepatickej terapie. Mentálna pyramída je predovšetkým za účelom ochrany technológie monopolizovaná a použiteľná výlučne a exkluzívne LEN v rámci nášho Projektu ako Prirodzeného monopolu.

Záverom k pyramíde

Pre zhrnutie, neni divu, že i dnes je Veľká pyramída v Gíze považovaná za jednu z najmonumentálnejších stavieb sveta, čo ju zaslúžene taktiež zaradilo medzi pôvodných 7 divov sveta a zároveň je táto pyramída najvýznamnejšia stavba vôbec v histórii od vzniku celej našej planéty Zem. Dokonca i samotnému Radovanovi nad touto stavbou spadla sánka, keď bol v jeho súčasnom živote v Egypte za účelom vyrovnania si s krajinou Karmu a za účelom rozpamätania sa na jeho minulé životy v tejto krajine a pritom to bol práve on, ktorý v jeho minulých inkarnáciach túto pyramídu staval...

Pre dosiahnutie našich ostatných zámerov Projektu (Prijímanie teleportovaných materiálov z ostatných planét; Teleportácie, zhmotňovania, odhmotňovania materiálov/produktov na tejto planéte/z tejto planéty; Globálneho komponentu pre konštantnú kontrolu a stabilizáciu počasia a atmosferických vplyvov na celej planéte; Globálny centrálny a jediný Telepatický "telekomunikačný" vysielač - poskytovanie internetu, GPS a pod.; Otváranie portálov; Akékoľvek lekárske vyšetrenia na diaľku pomocou princípu Remote viewing - vzdialené prezeranie a mnohé ďalšie účely.) nám slúži ako hardware samotná Planéta Zem s jej mnohými už existujúcimi komponentami vrátane avšak v neposlednom rade všetkých pyramíd na planéte vrátane najdôležitejšieho komponentu, a to práve Veľkej pyramídy v Gíze.

Jej finálna vizuálna a estetická podoba je taktiež taká, akou bola pyramída pôvodne - pokrytá bielou vápencovou vrstvou so zlatým špicom a opäť raz sa od nej odrážajú slnečné lúče cez deň či mesačné lúče v noci a to od dátumu 24.12.2023 a pyramída sa opäť raz, tentokrát už natrvalo a Ultimátne, stala pýchou a symbolom vyspelosti našej planéty tak ako bola táto pyramída kedysi.

Pyramída pomáha a slúži zároveň aj ako prostriedok a nástroj pre urýchlenie a podporu Telepatickej terapie v tom smere predovšetkým avšak v neposlednom rade s vykonávaním lekárskych vyšetrení a diagnostík, s lekárskymi zákrokmi a lekárskymi operáciami, s dorastením zubov, dorastením končatín, dorastením ostatných chýbajúcich orgánov atď., kde tieto činnosti sú vykonávané jednak na diaľku a jednak sú vykonávané rýchlo a kvalitne a to rádove na sekundy či minúty...

Radovanove inkarnácie od skončenia druhej pyramidálnej vojny, demontáže a rozobratia komponentov Veľkej pyramídy v Gíze ako zbrane (9000 rokov pred n.l.) až po súčasnosť

Mojžiš (Moses)

Herkules

René Descartes

(31.03.1596 - 11.02.1650)

George Westinghouse

(6.10.1846 - 12.03.1914)

Stanford White

(01.11.1853 - 25.06.1906)

Elizabeth Cochrane Seaman

Pseudonym: Nellie Bly

(05.05.1864 - 27.01.1922)

Grigori Yefimovich Rasputin

(21.01.1869 - 30.12.1916)

Richard E. Byrd

(25.10.1888 - 11.03.1957)

David L. Rosenhan

(22.11.1929 - 06.02.2012)

Radovanove odborné kvalifikácie a audio a video prezentácie (Z jeho súčasného života), ktoré hovoria o našich terapeutických postupoch a ich kombináciách pre Vašu terapiu, o skúsenostiach z našej terapeutickej praxe ale aj o tom, ako vznikol náš Kryštálový tím

Elektrotechnické vzdelanie - Elektronické Počítačové systémy; Práca v zdravotnom sektore; Psychológia; Abnormálna Psychológia; Parapsychológia - Paranormálne a nadprirodzené javy; Psychoanalýza snov; Psychoterapia; NLP a koučing; Lekárska Kineziológia; Pyramídy a pyramidálna energia; Astrálne projekcie a mimotelové stavy; EEG Biofeedback.