Individuálne vyriešený prípad z roku 2018; Žena, 50 rokov: Lekárska operácia ohraničeného tumoru dopadla úspešne.

03.06.2018

Problémy: Tumor (nádor) v podžálúdkovej žlaze a žalúdku; Metastázy; Strach z lekárov a špatnej lekárskej starostlivosti; Strach z lekárskej operácie; Závislosť na lekárskom posudku a lekárskych vyšetreniach; Problém s komunikáciou o pocitoch...

©Bioliečba.eu, 2018 - až po súčasnosť

Prípad bol zdokumentovaný našou klientkou v rámci jej sebareflexie spolu s naším dodatkom k terapii...

V januári 2018 mi diagnostikovali tumor v oblasti podžalúdkovej žľazy a žalúdka. Podstúpila som vyšetrenia ako CT, MR vyšetrenie, vyšetrenie krvi a pod. Následne na to som podstúpila terapiu s Radovanom s cieľom spracovať tento nález ako aj môj postoj k nemu.

Nakoľko pri počiatočných vyšetreniach nebolo isté, či je nutná operácia, výsledky krvi boli v poriadku a biopsiu som nechcela podstúpiť. Rozhodla som sa nález liečiť terapeutickou cestou. V terapii som si prechádzala minulými životmi, kde som mala takýto tumor, kde som si znovu-precítila a spracovala pocity k sebe, k ľuďom, spracovali sme tam sebaľútosť, nemohúcnosť, bezmocnosť, ďalšie problémy so sebahodnotou. Prešla som si aj situáciou, kde som chcela pomáhať, ale nedokázala som to. Spracovali sme to a uvedomila som si, že pokiaľ osoba vo svojom vnútri nechce a nemá v sebe optimálnu vieru v uzdravenie, tak k uzdraveniu nikdy nedôjde. Prešla som si aj ďalšie situácie, kde sa vyskytoval potlačáný hnev, neuznanie a kritika na moju prácu. Vykonzultovala som si to a emočne sa mi uľavilo a dostala som sa do bodu nula, keď sa ma to už netýka.

V marci 2018 mi bola odporučená operácia ako nutnosť vzhľadom k diagnóze - v tomto prípade bol lekársky zákrok nevyhnutný. 

Následne sa u mňa vyplavili pocity a myšlienky typu:

 • "Bola som zneistená, ako to všetko dopadne."
 • "Bála som sa, aký orgán mi okrem tumoru môžu odstrániť."
 • "Aký bude môj následný život."
 • "Ako dopadne celá operácia."
 • "Pocity a myšlienky, že je to jedna zo zložitejších operácií."
 • "Kto bude môj operatér."
 • "Či budem mať správny dátum operácie"
 • A iné myšlienky týmto podobné...

Po zoznámení sa s operatérom a dátumom operácie pokračovali každodenné terapie s Radovanom, kde sme, okrem iného spracovali aj vyššie spomínané myšlienky.

V terapii sme si prešli podobné operácie mimo tento život, keď som pri operácii zomrela, vyvolalo to vo mne pocity, že lekári sú neodborníci a pod. Následne sme to prepísali a pocit bol, že operácia dopadla dobre. Prešla som si ďalšou situáciou, kde som ja bola operatér a pacient bol z inej galaxie a bála som sa ako ho operovať, pacient už funkčne zlyhával. Následne som dostala projektovaný obraz do priestoru ako operovať a zachrániť pacienta, cítila som vďačnosť za radu a vedenie. Následne v ďalšej situácii, kde som bola svedkom operácie - bola tam nezhoda medzi operačným tímom a pacient zomieral. Cítila som tam hnev, výčitky, nespravodlivosť, zlyhanie, nadradenosť medzi tímom. Následne som si to spracovala na pocit súdržnosti, podpory a poučenia sa z chýb. Podvedomie mi oznámilo, že som pri operácii v dobrých rukách a dátum je tiež v poriadku...

Následne sme v terapii spracovali moje obavy pri možnom podávaní krvi; obavy, že sa mi zmení moje DNA; obavy, že sa nainfikujem. Vychádzalo to zo situácií, kde v minulých životoch som prijala krv od odborne a cielene zmutovaných bytostí, ktoré boli vytvorené práve na darcovstvo krvi a záchranu ľudí. Ja som mala strach, že sa stanem jednou z nich. Spracovali sme aj túto záležitosť a bola som vďačná za moju záchranu. Následne sme spracovali myšlienku, či bude v nemocnici všetko sterilné bez vírusov a pod. Nedobrý pocit som dostala po práve odvysielaných televíznych správach o stave nemocníc. V minulých životoch som práve ja spôsobila takýto kolaps v nemocnici, spracovali sme to a poučila som sa z toho...

Následne sme si zadefinovali, spracovali a nastavili zámer v podobe pozitívnych myšlienok a programov:

 • "Pobyt v nemocnici je pohodový."
 • "Operácia prebieha v poriadku."
 • "Operácia je veľmi presne cielená a je mi odstránené len to najnutnejšie minimum - len to, čo je nevyhnutne treba."

 • "Výsledok nálezu je negatívny."

 • "Po operácii žijem plnohodnotný život bez akýchkoľvek obmedzení."

 • "Verím v plné uzdravenie."

 • "Dôverujem Stvoriteľovi a sebe."

Po týchto sedeniach som sa už pomaly začala dostávať do štádia, že som schopná na sebe pracovať sama a potrebujem čím ďalej tým menej terapeutických sedení. Toto spolu s mojou vizualizáciou mi veľmi pomohlo najmä pri pobyte v nemocnici.

Následne bol celý môj pobyt v nemocnici pohodový, dostala sa mi odborná a profesionálna starostlivosť, so všetkým som bola spokojná. Operácia prebehla v poriadku, vyoperovali mi len potrebný tumor, ktorý bol lekárom zadefinovaný a diagnostikovaný ako "pevne ohraničený tumor", rýchly histologický nález bol negatívny. Po operácii som nepotrebovala lieky od bolesti. Z nemocnice som odchádzala s pocitom vďaky k lekárom; k Stvoriteľovi; k nebesiam rovnako aj k samotnej terapii. Jazva sa mi pekne hojí. Miestami bola jazva necitlivá a miesto po operácii pobolievalo. Je jasné, že telo potrebovalo následne sovj čas na zotavenie a odvtedy už pokračujem s vierou v moje plné uzdravenie...

Vďaka tejto terapeutickej príprave na operáciu som bola bez negatívnych emócii a myšlienok na ňu ako aj bez negatívnych myšlienok a pocitov na vzniknutý tumor. Mohla som vystúpiť z týchto nepríjemných udalostí, ktoré mi nedovolili vypovedať a konať - uviazla som v strachu. Vesmír mi dal druhú šancu ísť tým správnym smerom a to hlavne cítiť sa spokojná rovnako ako konať vo svoj prospech. Naučilo ma to byť trpezlivá voči telu a nezameriavať pozornosť na to čo NEchcem a namiesto toho koncentrovať moju energiu a pozornosť na to čo chcem...

Po obdržaní podrobnejších a detailnejších výsledkov z histológie, kde mi diagnostikovali stredne veľké riziko tvorby metastáz, ma odporučili na onkológiu, kde ma objednali na ďalšie vyšetrenie. Následne pokračovali ďalšie terapeutické sedenia, ktoré mi posilnili moju prácu na sebe. V terapii, resp. v jej finálnych štádiách som bola vedená k samostatnosti a nie k umelému udržiavaniu za účelom zisku. Zvýšilo sa mi vnímanie prúdenia energií v mojom tele. Mám čistejšie a emocionálnejšie vizualizovanie zdravých buniek v mojom tele. Pri poslednom spoločnom sedení nás podvedomie informovalo, že nie je potrebné ďalšie vyšetrenie z dôvodu, že ďalšími lekárskymi vyšetreniami by sa narušili moje Placebo efekty (Prirodzené biochemické liečiace procesy v každom z nás). Tu som si uvedomila, aká som bola závislá od lekárskeho posudku, od lekárskych vyšetrení, od názoru lekárov a pod. Inými slovami, uvedomila som si, že ďalšími vyšetreniami resp. závislosti na nich by som pokračovala v začarovanom kruhu a v podstate by ma to brzdilo v ďalšom mojom napredovaní...

Poznámka a dodatok terapeuta, záverom

Na tomto zdokumentovanom prípade vidíme, aké je dôležité sa pozrieť na problematiku lekárov z dvoch rôznych uhlov pohľadu. Prvý uhol pohľadu - lekárske diagnostiky, lekárska starostlivosť, operácie majú svoj význam a svoje miesto. Lekári sú tu pre nás, keď ich potrebujeme, pomôžu nám. Tento uhol pohľadu by mal byť vybalancovaný aj druhým uhlom pohľadu resp. druhou stranou mince - I keď lekári majú v spoločnosti svoj význam a účel, i napriek tomu nám v mnoho smeroch zrkadlia záležitosti, aby sme si zdravie chránili, aby sme sa naučili na sebe pracovať a aby sme na lekároch neboli závislí...

I keď naším cieľom bolo, aby klientka nemusela operáciu podstúpiť vôbec, v terapii sme došli do štádia, kde operácia, podľa navigácie a požiadaviek podvedomia klientky, bola nevyhnutná a to z niekoľkých dôvodov.

V prvom rade išlo o uzavretie karmy medzi klientkou a lekármi.

V druhom rade, klientka sa naučila dôverovať lekárom a naučila sa na lekárov a lekársku starostlivosť pozerať inými očami - vie sa na túto problematiku pozerať už z iného uhla pohľadu, čoho výsledkom je, že táto problematika klientku už nestresuje.

Za tretie - tento tumor bol výsledok a manifestácia mnohých nespracovaných, nakopených, neustále ďalej prenášaných a kumulovaných záležitostí najmä z období mimo tohto života a operácia bola v tomto prípade nevyhnutná v tom smere, že nám celú terapiu urýchlila. V terapii sme klientku nastavili, tak aby jej bolo vyoperované to najnutnejšie minimum. Inými slovami, naša terapia pravdepodobne spôsobila to, že tumor bol ohraničený a aby klientke nemuseli byť vyoperované žiadne orgány. Lekárska diagnostika ohraničeného tumoru ako výsledok terapie bol potvrdený práve podvedomím klientky...

Dnes si už vie klientka, nastavená v našej terapii resp. v jej finálnych štádiách, spracovávať akékoľvek jej problémy sama- menej náročné ale i viac náročné. Klientka má z toho, že si vie už problémy spracovávať sama a bez nutnosti terapeuta, radosť. Pracuje na sebe s radosťou, zápalom a motiváciou.

Možno sa opýtate, koľko terapeutických sedení je nutné si z Vašej strany zaplatiť, kým dôjdeme do štádia, kde Vás naučíme si veci spracovávať sami bez ďalšej nutnosti terapeuta. Každý sme individuálny - máme svoje individuálne problémy; intenzita, komplexita a náročnosť problémov je u každého z nás iná. Z týchto dôvodov sú potrebné časy a počet terapeutických sedení resp. počet predplatených minút pre každého individuálne. Avšak v terapii Vám tieto informácie naordinuje a veľmi presne komunikuje Vaše podvedomie, kde v prvom rade v terapii pracujeme práve s Vaším podvedomím, riadime sa jeho inštrukciami a požiadavkami a kde Vám tieto informácie  komunikujeme resp. sprostredkovávame. Vaše telo a Vaše podvedomie je v tomto prípade chápané ako Váš lekár, kde práve Vaše podvedomie vie, čo je pre Vás najlepšie...

Zoberte prosím na vedomie, že jedným z našich ultimátnych terapeutických cieľov je práve vo finálnych štádiách Vašej terapie nastaviť Vás tak, aby ste si aj Vy vedeli spracovávať akékoľvek Vaše problémy sami a bez ďalšej nutnosti terapeuta. Táto schopnosť patrí každému, je v každom v nás, stačí ju len rozvinúť - a k tomu Vám práve v našej terapii dopomôžeme. Takáto forma ultimátneho nastavenia v podobe viacerých terapeutických sedení u nás, je pre Vás jednorázová investícia, ktorá sa Vám vráti v mnoho smeroch - predovšetkým je to investícia do Vášho zdravia a jeho ochrany...