3. Produkty a služby dodávané Teleportáciou NONSTOP, na diaľku a to v neobmedzených množstvách, veľkostiach a farbách a na neobmedzené vzdialenosti bez ohľadu kde na planéte Zem, či mimo nej, sa nachádzate

08.10.2018

Služby a riešenia pre domáci, kanalizačný či jadrový odpad, skládky; Výrobné, stavebné a konštrukčné služby; Logistika, kuriérne, doručovacie a poštové služby; Distribúcia vody; Zariadenie pre Ultimátnu produkciu filmov; Agregáty na Voľnú energiu; Cestovanie - Antigravitačné pohony a stroje; Vyzdvihnutie potopených kontinentov z morského dna

Naša poznámka: Za účelom sprístupnenia Vám nasledujúcich služieb je potrebné, aby ste prosím dosiahli optimálnu duchovnú úroveň, ktorú dosiahnete kompletným preštudovaním našej stránky, po optimálnom absolvovaní, zvládnutí, odomknutí a aktivovaní našich Telepatických služieb a po následnej komunikácii resp. dohode s naším obchodným zástupcom a projektovým manažérom.

Doručenie produktu Klientovi Teleportáciou: Zhmotnenie a materializovanie objektov, Myšlienková forma, Myšlienková projekcia, Ťulpa(s), Pokročilá 3D tlač resp. 3D zhmotnenie

Výhodou je, že pre dodanie Vášho produktu nebudeme potrebovať ani sklady; ani továrne na výrobu; žiadne poštové či kuriérne služby. Objekt sa jednoducho, ako finálne štádium teleportácie, instantne/okamžite zhmotní a materializuje priamo u Vás resp. na Vami určenom mieste.

V prvom momente sa to môže javiť akoby sa objekt zjavil odnikiaľ. Avšak vzhľadom k tomu, že princíp spočíva v teleportácii, sa objekt následne zjaví do formy akú potrebujeme. Táto finálna časť procesu môže byť porovnateľná resp. sa môže považovať ako pokročilejšia, efektívnejšia, dokonalejšia a ultimátna variácia technológie 3D tlače. Takýmto spôsobom je možné vyrobiť akýkoľvek produkt, v akýchkoľvek veľkostiach, farbách, množstvách a zároveň je možné tieto produkty touto technológiou doručiť kamkoľvek na neobmedzenú vzdialenosť a bez ohľadu, kde sa na našej planéte nachádzate.

Produkty

Uvádzame niekoľko príkladov tejto našej vízie, ako to vyzerá v praxi. Avšak možnosti aplikácie technológie teleportácie sú neobmedzené

Príklad č.1

Predstavte si, že si u nás zakúpite agregát na voľnú energiu pre Vaše auto, ktoré má spaľovací motor. Po zaplatení produktu sa Vaše auto s komponentami na spaľovací motor okamžite a behom niekoľkých sekúnd premení, pretransformuje na elektrické auto s elektrickým motorom a agregátom na voľnú energiu, ktorý bude toto auto poháňať...

Príklad č.2

Predstavte si, že si u nás zakúpite agregát na voľnú energiu pre Vaše elektrické auto, ktoré má batériu. Po zaplatení produktu sa Vaša batéria a jej príslušné komponenty okamžite a behom pár sekúnd premenia/pretransformujú na agregát na voľnú energiu, kde následne to bude práve už agregát, ktorý bude Vaše auto poháňať...

Príklad č.3

Predstavte si, že si u nás zakúpite produkt ako napr. vznášajúce sa auto, lietadlo, vesmírnu loď, vlak, loď či akýkoľvek iný náš produkt. Po zaplatení proudktu sa produkt u Vás resp. na Vami na to určenom mieste zhmotní/objaví okamžite resp. do pár sekúnd od zaplatenia...

Príklad č.4

Predstavte si, že si u nás objednáte výstavbu rodinného domu. Po Vašom odsúhlasení všetkych detailov Vášho domu v spolupráci s našími architektami a špecialistami prebehne 3D preliadka, 3D simulácia a pod. Následne sa po zaplatení produktu Váš dom okamžite a behom pár sekúnd od zaplatenia jednoducho zhmotní a objaví na pozemku pre tento účel určenom...

Príklad č.5

Pre vás ktorí máte napr. vytrhnuté zuby či amputované končatiny, pomocou technológie zhmotnenia a za pomoci našej terapie dosiahneme dorastenie Vašich zubov, končatín v čase rádove na sekundy či minúty...

Ďalšie využitia zhmotňovania, odhmotňovania a teleportácie: Distribúcia vody a riešenie odpadu

Distribúcia vody

Predstavte si, že máte doma malý satelit, cez ktorý prijímate signál teleportovanej vody. Satelit je napojený na zariadenie, ktoré tento elektrický signál premení naspäť na vodu a následne je zariadenie napojené na potrubný systém Vášho domu...

Riešenie domáceho odpadu vrátane kanalizačného odpadu

Predstavte si, že namiesto koša máte doma zariadenie, do ktorého vložíte odpad. Rovnako si môžete predstaviť, že kanalizačný odpad vtečie do zariadenia. U oboch typov odpadu následne zariadenie preloží odpad na elektrický signál a odpad sa následne dematerializuje (odhmotní sa) a následne sa teleportuje na príslušné miesta - napr. príslušné recyklačné strediská alebo sa odpad rovno vaporizuje tak, aby neškodil ani živým organizmom ani planéte; teleportuje sa naspäť k nášmu stvoriteľovi atď...

Riešenie akéhokoľvek vonkajšieho odpadu

Predstavte si akýkoľvek vonkajší odpad v podobe napr. odpadovej skládky, smetiska, cez skládku pneumatík, akýkoľvek jadrový odpad či skládky jadrového odpadu a mnohé iné druhy odpadov. Predstavte si, že pomocou našej technológie odhmotnením a teleportáciou na rovnaký spôsob, ako je popísané v predchádzajúcom bode v súvislosti s domovým odpadom, takéto skládky zmiznú behom niekoľkých sekúnd bez ohľadu na ich veľkosť, obsah a bez ohľadu, kde na planéte sa skládka nachádza...

Zariadenie a technológia pre Ultimátnu produkciu filmov

Predstavte si zariadenie, ktorého účel je vyprodukovať akýkoľvek film a zároveň takéto zariadenie dokáže kompletne eliminovať náklady na hercov, náklady na kameramanov, technikov, náklady na techniku, rapídne sa zníži doba produkcie filmu. Inými slovami, predstavme si, že režisér operuje zariadenie, ktoré vie skrz vzdialené prezeranie (Remote viewing, podobné mentálnemu ďalekohľadu) nahliadnuť kamkoľvek - do minulosti, do pararelných realít, do budúcnosti. Herci si napr. už v minulosti svoje "odhrali" v tom smere, že udalosť sa už v danom časovom období udiala. Tam stačí režisérovi už len zaznamenať scény v patričných uhloch, vzdialenostiach a pod. Taktiež zariadenie bude napojené priamo na myseľ režiséra, ktoré bude vedieť zároveň režisérovu predstavu aj manifestovať, kde takto sa môže dodatočne manifestovať priamo z mysle režiséra aj hudobná kompozícia k filmu čím sa eliminujú napr. náklady spojené s hudobnou kompozíciou.

Samostatná, plne automatizovaná, energeticky nezávislá kamera schopná prenášať signál na nebomedzené vzdialenosti ako v rámci našej planéty tak aj mimo nej

Ako ďalšie zariadenie, predstavte si, že ste novinár/reportér a pracujete pre nejakú televíziu alebo že ste televízia. Televízia Vás niekam vyslala natočiť reportáž. Avšak predstavte si, že nemáte pri sebe kameramana, ale máte pri sebe plne automatizovanú kameru (Self reliable/sustainable camera), môžeme ju nazvať aj "dron kamera". Kamera sa vnáša, má svoj nezávislý a neobmedzený zdroj energie potrebný pre jej funkciu a sníma Vás v potrebnom uhle, vzdialenosti, a prenáša signál do televízie či priamo live stream a to nielen v rámci našej planéty. V takomto prípade sú taktiež kompletne eliminované napr. náklady na kameramana. Predstavte si, že robíte reportáž na inej planéte, na ktorú sa dostanete resp. teleportujete napr. cez portál (popísaný nižšie), a signál z takejto planéty je prenášaný na našu planétu a to na neobmedzené vzdialenosti. Ako inšpirácia pre takúto plne automatizovanú kameru nám slúžil animovaný seriál Galaktický futbal (originálny angl. názov Galactic football)...

Agregáty na voľnú energiu

Stručný popis

Agregát na voľnú energiu zachytáva okolité prirodzené energie 7 základných elementov, ktoré sú dostupné nonstop a v neobmedzených množstvách a následne ich premieňa na čistú elektrickú energiu (True Green Energy source) - Žiadne škodlivé vibrácie ktoré by prostredie rušili; neznečisťuje životné prostredie; žiadny elektromagnetický smog; žiadne CO2 či iné emisie; odolnosť voči vedľajšícm účinkom "modernej doby" - Voči znečisteniu, voči Elektromagnetickému smogu, voči rádiovým vlnám, voči radiácii atď.

Takýto zdroj energie je považovaný za NEvyčerpateľný zdroj.

Ďalšie výhody

Žiadne rotačné či mechanické časti.

Vysoká mechanická odolnosť.

Veľmi dlhá trvácnosť.

Agregát generuje elektrickú energiu nonstop cez deň; v noci; za akéhokoľvek počasia; akéhokoľvek ročného obdobia; akýchkoľvek atmosferických podmienok; za dažďa; v akomkoľvek prostredí a pod.

Agregát slúži VÝLUČNE a EXKLUZÍVNE za účelom NEcentralizovaného zdroja energie - Nie je žiadna centrálna elektráreň, každý prístroj/domácnosť má svoj vlastný zdroj energie. Týmto sa eliminuje závislosť zariadení na centralizovanom spôsobe distribúcie elektrickej energie...

Stroje fungujúce na Antigravitačný pohon - Lietajúce autá, Vznášadlá, Lietadlá, Vesmírne lode a pod.

Stručný popis

Stroj je vyrobený z materiálov, ktoré, rovnako ako Agregát na Voľnú energiu, taktiež nonstop zachytávajú okolité prirodzené energie 7 elementov, ktoré sú v neobmedzených množstvách. Tieto energie sú následne v prístroji premenené na elektro-magnetickú energiu ktorá zabezpečuje antigravitačný pohon stroja.

Výhody

Inými slovami, takýto prístroj má vertikálny vzlet - nepotrebuje žiadnu rozletovú dráhu; žiadne krídla; žiadne pneumatiky; žiadne spaľovacie motory - po zaplatení produktu za pohon už neplatíte; žiadne rotačné či mechanické časti a pod. V skratke, produkt má mnohé rovnaké výhody ako agregát na voľnú energiu.

Takéto prístroje dokážu lietať vo vzduchu a zároveň plávať pod vodou a zároveň lietať aj vo vesmíre.

Samozrejmosťou prístrojov je samozrejme aj super-moderná elektronika, navigačné systémy a pod.

Stroje budú ovládané

Priamo Vašou mysľou.

Na báze autopilota (Na podobný štýl ako vedelo auto Kitt šóférovať samé v TV seriály Knight Rider) v podobe našej reálnej/ NEumelej inteligencie - Skúsení piloti z nášho kryštálového tímu

Stroje budú ovládané Vami manuálne a to buď kompletne alebo v kombinácii s mysľou či autopilotom.

Vyzdvihnutie potopených kontinentov z morského dna

Všetky potopené kontinenty (Atlantída, Lemúria, Mu, Hyperborea, Rama) budú vyzdvihnuté jedným z nasledovných spôsobov alebo ich kombináciou z morského dna.

Prvý spôsob - Pomocou antigravitačných technológií na štýl ako je znázornené v tomto videu, v piesni Lemúria od Švédskej kapely Therion

Druhý spôsob: Teleportácia potopených kontinentov z morského dna

Druhý, pravdepodobne rýchlejší a efektívnejší spôsob, bude potopené kontinenty z morského dna jednoducho teleportovať na hladinu mora spolu so samoopravovacími vlastnosťami. Pre vás, ktorí ste videli filmy od J.K.Rowlingovej, "Harry Potter" alebo "Fantastické zvieratá a kde ich nájsť" (Anglický originál Fantastic beasts and where to find them), ste sa určite stretli s kúzlom "Reparo." Kúzlo je odvodené od anglického slova repair čo znamená oprava, opraviť. Kúzlo malo za následok to, že poškodený objekt sa po aplikácií "kúzla" (V našom ponímaní - v nastavení takejto formy pozitívneho zámeru v kombinácii s telekinézou) znovu vrátil do pôvodného stavu, v akom sa nachádzal pred zničením a poškodením. Náš zámer bude teda spočívať práve v kombinácii teleportácie potopených kontinentov z morského dna v kombinácii s opravným mechanizmom "reparo", kde kontinenty sa na hladinu mora zhmotnia už v opravenej podobe - v takej podobe, v akej kontinenty boli pred ich potopením, pred ich zničením a pod. a ktoré môžu slúžiť ako múzeá, pocta a pamiatka pre civilizácie, ktoré kedysi existovali, ale zároveň tento účel môže slúžiť aj pre nový domov resp. domov a návrat mnohým z nás, ktorý sme v týchto potopených kontinentoch kedysi mali minulé životy, či sme dokonca zažili ich zánik a potopenie. Samozrejme takto nanovo zhmotnené kontinenty a svetadiely na hladine mora už NEbudú mať žiadne deštruktívne elementy či zbrane, ktoré boli zodpovedné práve za potopenie týchto kontinentov...