3. Produkty a Služby dodávané Teleportací NONSTOP, na dálku a to v neomezených množstvích, velikostech a barvách a na neomezené vzdálenosti bez ohledu kde na Planetě Zemi, či mimo ní, se nacházíte

08.10.2018

Služby a řešení pro domácí, kanalizační či jaderný odpad, skládky; Výrobní, stavební a konstrukční služby; Logistika, kurýrní, doručovací a poštovní služby; Distribuce vody; Zařízení pro Ultimátní produkci filmů; Agregáty na Volnou energii; Cestování - Antigravitační pohony a stroje; Vyzvednutí potopených kontinentů z mořského dna

Naše poznámka: Za účelem zpřístupnění Vám následujících služeb je třeba, abyste prosím dosáhli optimální duchovní úroveň, kterou dosáhnete kompletním prostudováním naší stránky, po optimálním absolvování, zvládnutí, odemknutí a aktivování našich Telepatických služeb a po následné komunikaci resp. dohodě s naším obchodním zástupcem a projektovým manažerem.

Doručení produktu Klientovi: Zhmotnění a materializace objektů, Myšlenková forma, Myšlenková projekce, Ťulpa(s), Pokročilý 3D tisk resp. 3D zhmotnění

Výhodou je, že pro dodání Vašeho produktu nebudeme potřebovat ani sklady; ani továrny na výrobu; žádné poštovní či kurýrní služby. Objekt se jednoduše, jako finální stádium teleportace, instantně/okamžitě zhmotní a materializuje přímo u Vás resp. na Vámi určeném místě.

V prvním okamžiku se to může jevit, jako by se objekt zjevil odnikud. Avšak vzhledem k tomu, že princip spočívá v teleportaci, se objekt následně zjeví do formy jakou potřebujeme. Tato finální část procesu může být srovnatelná resp. lze ji považovat jako pokročilejší, efektivnější, dokonalejší a i ultimátní variaci technologie 3D tisku. Tímto způsobem je možné vyrobit jakýkoliv produkt, v jakýchkoliv velikostech, barvách, množstvích a zároveň je možné tyto produkty touto technologií doručit kamkoliv na neomezenou vzdálenost a bez ohledu, kde se na naší planetě nacházíte.

Produkty

Uvádíme několik příkladů této naší vize, jak to vypadá v praxi. Avšak možnosti aplikace technologie jsou neomezené

Příklad č.1

Představte si, že si u nás zakoupíte agregát na volnou energii pro Vaše auto, které má spalovací motor. Po zaplacení produktu se Vaše auto s komponentami na spalovací motor okamžitě a během několika sekund promění, přetransformuje na elektrické auto s elektrickým motorem a agregátem na volnou energii, který bude toto auto pohánět...

Příklad č.2

Představte si, že si u nás zakoupíte agregát na volnou energii pro Vaše elektrické auto, které má baterii. Po zaplacení produktu se Vaše baterie a její příslušné komponenty okamžitě a během pár vteřin promění/pretransformují na agregát na volnou energii, kde následně to bude právě už agregát, který bude Vaše auto pohánět...

Příklad č.3

Představte si, že si u nás zakoupíte produkt jako např. vznášející se auto, letadlo či vesmírnou loď či jakýkoli jiný náš produkt. Po zaplacení proudktu se produkt u Vás resp. na Vámi na to určeném místě zhmotní/objeví okamžitě resp. do pár vteřin od zaplacení...

Příklad č.4

Představte si, že si u nás objednáte výstavbu rodinného domu. Po Vašem odsouhlasení všech detailů Vašeho domu ve spolupráci s našimi architekty a specialisty proběhne 3D prohlídka, 3D simulace apod. Následně se po zaplacení produktu Váš dům okamžitě a během pár vteřin od zaplacení jednoduše zhmotní a objeví na pozemku pro tento účel určeném...

Příklad č.5

Pro vás kteří máte např. vytržené zuby či amputované končetiny, pomocí technologie zhmotnění a za pomoci naší terapie dosáhneme dorůstání vašich zubů či končetin v čase řádově na sekundy či minuty...

Další využití zhmotňování, odhmotňovaní a teleportace: Distribuce vody a řešení odpadu

Distribuce vody

Představte si, že máte doma malý satelit, přes který přijímáte signál teleportované vody. Satelit je napojen na zařízení, které tento elektrický signál přemění zpět na vodu a následně je zařízení napojené na potrubní systém Vašeho domu...

Řešení domácího odpadu včetně kanalizačního odpadu

Představte si, že namísto koše máte doma zařízení, do kterého vložíte odpad. Stejně si můžete představit, že kanalizační odpad vteče do zařízení. U obou typů odpadu následně zařízení přeloží odpad na elektrický signál a odpad se následně dematerializuje (odhmotní se) a následně se teleportuje na příslušná místa - např. příslušné recyklační střediska nebo se odpad rovnou vaporizuje tak, aby neškodil ani živým organismu ani planetě; teleportuje se zpět k našemu stvořiteli atd...

Řešení jakéhokoli vnějšího odpadu

Představte si jakýkoliv vnější odpad v podobě např. odpadní skládky, smetiště, přes skládku pneumatik, jakýkoliv jaderný odpad či skládky jaderného odpadu a mnohé jiné druhy odpadů. Představte si, že pomocí naší technologie odhmotněním a teleportace na stejný způsob, jak je popsáno v předchozím bodě v souvislosti s domovním odpadem, takové skládky zmizí během několika sekund bez ohledu na jejich velikost, obsah a bez ohledu, kde na planetě se skládka nachází...

Zařízení a technologie pro ultimátní produkci filmů

Představte si zařízení, jehož účel je vyprodukovat jakýkoliv film a zároveň takové zařízení dokáže kompletně eliminovat náklady na herce, náklady na kameramany, techniky, náklady na techniku, rapidně se sníží doba produkce filmu. Jinými slovy, představme si, že režisér operuje zařízení, které umí skrz vzdálené prohlížení (Remote viewing, podobné mentálnímu dalekohledu) nahlédnout kamkoli - do minulosti, do pararelných realit, do budoucnosti. Herci si např. již v minulosti své "odhrali" v tom směru, že událost se už v daném časovém období udála. Tam stačí režisérovi už jen zaznamenat scény v patřičných úhlech, vzdálenostech a pod. Také zařízení bude napojeno přímo na mysl režiséra, které bude umět zároveň režisérovu představu i manifestovat, kde takto se může dodatečně manifestovat přímo z mysli režiséra i hudební kompozice k filmu čímž se eliminují např. náklady spojené s hudební kompozicí.

Samostatná, plně automatizovaná, energeticky nezávislá kamera schopná přenášet signál na nebomedzené vzdálenosti jako v rámci naší planety tak i mimo ni

Jako další zařízení, představte si, že jste novinář/reportér a pracujete pro nějakou televizi nebo že jste televize. Televize Vás někam vyslala natočit reportáž. Nicméně představte si, že nemáte u sebe kameramana, ale máte u sebe plně automatizovanou kameru (Self reliable/sustainable camera), můžeme ji nazvat také "dron kamera". Kamera se vnáší, má svůj nezávislý a neomezený zdroj energie potřebný pro její funkci a snímá Vás v potřebném úhlu, vzdálenosti, a přenáší signál do televize či přímo live stream a to nejen v rámci naší planety. V takovém případě jsou taktéž kompletně eliminovány např. náklady na kameramana. Představte si, že děláte reportáž na jiné planetě, na kterou se dostanete resp. teleportuje např. přes portál (popsáno níže), a signál z takové planety je přenášen na naši planetu a to na neomezené vzdálenosti. Jako inspirace pro takovou plně automatizovanou kameru nám sloužil animovaný seriál Galaktický fotbal (originální angl. název Galactic football)...

Agregáty na volnou energii

Stručný popis

Agregát na volnou energii zachycuje okolní přirozené energie 7 základních elementů, které jsou dostupné nonstop a v neomezených množstvích a následně je přeměňuje na čistou elektrickou energii (True Green Energy Source) - Neznečišťuje životní prostředí; žádné škodlivé vibrace které by rušily prostředí; žádný elektromagnetický smog; žádné CO2 či jiné emise; Odolnost vůči vedlejším účinkům "moderní doby" - Vůči znečištění, vůči elektromagnetickému smogu, vůči rádiovým vlnám, vůči radiaci atd.

Takový zdroj energie je považován za NEvyčerpatelný zdroj.

Další výhody

Žádné rotační či mechanické části.

Vysoká mechanická odolnost.

Velmi dlouhá trvanlivost.

Agregát generuje elektřinu nonstop přes den; v noci; za jakéhokoli počasí; jakéhokoliv ročního období; jakýchkoliv atmosférických podmínek; za deště; v jakémkoli prostředí apod.

Agregát slouží VÝHRADNĚ A EXKLUZIVNĚ za účelem NEcentralizovaného zdroje energie - Není žádná centrální elektrárna, každý přístroj/domácnost má svůj vlastní zdroj energie. Tímto se eliminuje závislost zařízení na centralizovaném způsobu distribuce elektrické energie...

Stroje fungující na antigravitační pohon - Létající auta, Vznášedla, Letadla, Vesmírné lodě apod.

Stručný popis

Stroj je vyroben z materiálů, které, stejně jako Agregát na Volnou energii, také nonstop zachycují okolní přirozené energie 7 elementů, které jsou v neomezených množstvích. Tyto energie jsou následně v přístroji přeměněny na elektro-magnetickou energii která zajišťuje antigravitační pohon stroje.

Výhody

Jinými slovy, takovýto přístroj má vertikální vzlet - nepotřebuje žádnou rozletovou dráhu; žádné křídla; žádné pneumatiky žádné spalovací motory - po zaplacení produktu za pohon již neplatíte; žádné rotační či mechanické části a pod. Ve zkratce, produkt má mnohé stejné výhody jako agregát na volnou energii.

Takové přístroje dokáží létat ve vzduchu a zároveň plavat pod vodou a zároveň létat i ve vesmíru.

Samozřejmostí přístrojů je samozřejmě i super-moderní elektronika, navigační systémy apod.

Stroje budou ovládané

Stroj bude ovládán přímo Vaší myslí.

Na bázi autopilota (na podobný styl jako vědělo auto Kitt řídít samo v TV seriálu Knight Rider) v podobě naší Reálné/NEumělé inteligence - zkušení piloti z našeho krystalového týmu.

Stroj bude ovládán Vámi manuálně a to buď kompletně nebo v kombinaci s myslí či autopilotem.

Ultimátní cíl projektu - Vyzvednutí potopených kontinentů z mořského dna

Všechny potopené kontinenty (Atlantida, Lemuria, Mu, Hyperborea, Rama) budou vyzvednuty jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací z mořského dna.

První způsob - Pomocí antigravitačních technologií na styl jak je znázorněno v tomto videu, v písni Lemuria od Švédské kapely Therion

Druhý způsob: Teleportace potopených kontinentů z mořského dna

Druhý, pravděpodobně rychlejší a efektivnější způsob, bude potopené kontinenty z mořského dna jednoduše teleportovat na hladinu moře se samoopravovacími vlastnostmi. Pro vás, kteří jste viděli filmy od J.K.Rowlingovej, "Harry Potter" nebo "Fantastické zvířata a kde je najít (Anglický originál Fantastic beasts and where to find them)", jste se určitě setkali s kouzlem "Reparo." Kouzlo je odvozeno od anglického slova repair což znamená oprava, opravit. Kouzlo mělo za následek to, že poškozený objekt se po aplikací "kouzla" (V našem pojetí - v nastavení takové formy pozitivního záměru v kombinaci s telekinezí) znovu vrátil do původního stavu, v jakém se nacházel před zničením a poškozením. Náš záměr bude tedy spočívat právě v kombinaci teleportace potopených kontinentů z mořského dna v kombinaci s opravným mechanismem "Reparo", kde kontinenty se na hladinu moře zhmotní již v opravené podobě - ​​v takové podobě, v jaké kontinenty byly před jejich potopením, před jejich zničením apod. a které mohou sloužit jako muzea, pocta a památka pro civilizace, které kdysi existovaly ale zároveň tento účel může sloužit i pro nový domov resp. domov a návrat mnohým z nás, který jsme v těchto potopených kontinentech kdysi měli minulé životy, dokonce jsme zažili jejich zánik a potopení. Samozřejmě takto nově zhmotněné kontinenty a světadíly na hladině moře již nebudou mít žádné destruktivní elementy či zbraně, které byly zodpovědné právě za potopení těchto kontinentů...