Vědomá telepatická komunikace (telepatie) v partnerských vztazích

31.12.2017

V naší experimentální terapii vám dopomůžeme dosáhnout vědomou telepatickou komunikaci mezi vámi a vaším partnerem. Telepatie bude fungovat stejným způsobem, jakým mezi sebou komunikujete přes dnešní telefony. Nebudete závislí na příznivých atmosférických podmínkách nebo věčném nabíjení telefonů. Stačí Vám Vaše tělo, Váš mozek a Vaše mysl...

©Bioliečba.eu, 2018 až po současnost

Lidské tělo a lidský mozek jsou nejvýkonnější počítač na světě, biologický počítač. Anatomie a fyziologie těla a mozku jsou hardware počítače. Lidská mysl se chápe jako software počítače, který můžeme programovat a aktualizovat. Lidský mozek a mysl mají velký potenciál, v jehož rámci využíváme větší kapacity mozku v podobě vyšších funkcí. Jednou z mnohých takovýchto vyšších funkcí je právě i telepatie, která je mnohými pokládána za dlouho zapomenutou schopnost.

Je fakt, že v důsledku evoluční degenerace v průběhu několika tisíc, desetitisíc, ba i statisíc let, od dob Atlantidy, se tato schopnost vytratila z mnohých z nás, máme pocit, že jsme zapomněli. Avšak tato schopnost je v každém z nás. Dřímá a čeká, kdy ji znovu odemkneme a probudíme.

Určitě je známý mnohým z vás případ z každodenního života - na někoho myslíte a právě v ten moment vám ta osoba zavolá. Takovýto případ a mnohé tomuto podobné jsou charakterizované jako podvědomá, resp. nevědomátelepatie. Děje se to přirozeně, každý den, u každého z nás, mnohokrát, aniž bychom si to uvědomovali. V naší terapii to posuneme na ještě vyšší úroveň. Budete umět telepatii aplikovat vědomě, kontrolovaně, na přání na stejných principech a se stejným zachováním soukromí, jako dnes komunikujete po telefonu.

Telepatii nám zabezpečuje zejména náš mozek, fotocitlivý orgán epifýza, která reguluje např. i náš biorytmus na základě střídání se tmy a světla, resp. noci a dne (orgán, známý i pod názvem šestý smysl, orgán intuice), orgán hypofýza, ale i samotné celé tělo, kde i DNA slouží jako fraktální přijímací a vysílací antény, stejně jako chlupy a vlasy na našem těle.

Představme si základní princip telepatické komunikace. Máme nějakou myšlenku, nebo něco verbálně řekneme. Tento signál může být následně v mozku přenesený na světelný signál a je vysílaný na neomezené vzdálenosti. Druhá osoba tento signál přijme a vnímá v podobě myšlenky, případně v podobě mentálního obrazu, mentálního zvuku apod.

Podmínky, které byste měli mít splněné předtím, než začneme na zpojízdňování vaší telepatie

1.  Na telepatickou komunikaci je potřebí minimálně dva lidi.

2. Oběma musí být 18 let a víc z důvodu, že po 18 letech je náš biologický počítač, mozek a tělo - tedy hardware našeho biologického počítače, rozvinutý naplno. Mysl slouží jako software, který můžeme programovat, aktualizovat a v našem případě, abychom uměli tento hardware ovládat, což má za výsledek právě vědomou telepatickou komunikaci.

3. Musíte mít oba zvládnutouzákladní, resp. ultimátní terapii, která je doporučená minimálně po dobu 1 roku. Nejprve musí fungovat základní funkce těla, resp. základní vědomá verbální komunikace ve vašem vztahu apod. Následně až potom může fungovat i tato tzv. vyšší funkce mozku.

4. nutné, abyste si byli oba vědomi, že je na vás aplikovaná terapie, v terapii bude nutná vědomá účast a spoluprácevás obou. Podrobněji v popisu a podmínkách služby terapie.