2. Telepatické služby poskytované na diaľku NONSTOP, Vo Vašom vlastnom čase, v pohodlí Vášho domova a na neobmedzené vzdialenosti a to bez ohľadu, kde sa nachádzate

15.10.2018

Obsah

Poradenstvo v rôznych oblastiach; Psychologické a lekárske poradenstvo, vyšetrenia, diagnostiky a konzultácie; Komplexná terapia a Prirodzená liečba - vyriešte si AKÉKOĽVEK lekárske diagnostiky/problémy z Vášho života; Telepatické komunikačné služby - Telefón, Internet, GPS, TV; Otváranie portálov a Vaše cestovanie cez tieto otvorené portály

1. Ako to prebieha

Každý problém / lekárska diagnostika sú Psychosomatické - odohrávajú sa v mysli resp. v Kolektívnej mysli.

Základný princíp spočíva vo vyhľadaní a odstránení príčin z Vášho podvedomia, ktoré nonstop tieto informácie o príčinách Vašich problémov zaznamenáva. Váš problém môže mať viac ako jednu príčinu, rovnako Váš problém môže mať nekonečné variácie a formy príčin.

Po odstránení príčiny sa telo, generácia, krajina a planéta stanú voči rovnakému a podobnému problému trvalo imúnne a problém sa už viac nevráti - Odstránením problému od nás resp. akákoľvek pozitívna zmena u nás samých automaticky spôsobuje pozitívnu zmenu aj okolo nás, v našom okolí a pod.

Cieľom je, aby sa Klient po každom terapeutickom sedení cítil lepšie, odľahčene, uvolnenejšie, spokojne, pozitívne a pod...

2. Preštudovanie materiálov

Preštudujte si prosím poctivo a kompletne celú našu stránku. Preštudovaním dosiahnete, že Váš systém viery a Vaše Placebá budú nastavené optimálne pre ďalší priebeh Vašej terapie (Správne nastavené Placebá tvoria 80% úspechu Vašej terapie). Zosilní a optimalizuje sa Váš duševný zrak, Váš duševný sluch, Vaša intuícia potrebné pre Vašu telepatickú terapiu. Materiály sú Vám dostupné zdarma, preštudovanie samo o sebe bude mať pre Vás terapeutické a očistné účinky (môžete chápať aj ako zdarma terapia informáciami a zároveň a/alebo aj ako "terapia novými uhlami pohľadu"). Ak by ste si stránku kompletne nepreštudovali, telepatická terapia, poradenstvo či komunikácia Vám rozhodne NEbudú fungovať...

3. Telepatická komunikácia, poradenstvo, terapia

Vaša terapia a odborné poradenstvo sa odohrávajú telepaticky s našími nasledovnými odbornými poradcami.

Telepatická komunikácia medzi Vami a našími odbornými poradcami je audio-video, intuitívna a emočne-pocitovo-myšlienkovo zabezpečená forma komunikácie resp. je to forma komunikácie v podobe tzv. mentálneho rozhovoru a odohráva sa vo Vašej mysli.

Naše Telepatické služby fungujú resp. sú poskytované ako unikátne služby výlučne a exkluzívne LEN v rámci nášho Projektu.

Výhody a Lokalita, kde absolvujete naše služby na diaľku

Výhodou našej telepatickej terapie, poradenstva, diagnostiky či lekárskeho vyšetrenia je, že po zaplatení je Vám služba dostupná instantne/okamžite resp. kedykoľvek to vyhovuje Vám - nepotrebujete žiadny termín, ktorý je potrebný u "klasickej" telefonickej či osobnej terapii či pri osobných návštevách; žiadne čakanie na termín, kým sa v "poradovníku" dostanete na rad. Nemusíte nikam cestovať - Naše telepatické služby absolvujete v pohodlí Vášho domova vo Vašom vlastnom čase a to kdekoľvek vo svete sa nachádzate.

Ako sa sami napojíte na našich Telepatických Odborných poradcov/terapeutov

0. Po Vašom kompletnom preštudovaní webstránky nášho Projektu, Náš Projekt čestne prehlasuje a zároveň výlučne a exkluzívne GARANTUJE Vaše či už okamžité automatické a/alebo postupné napojenie sa na našu Telepatickú formu komunikácie a to všetkým vám, Ktorí ste si kompletne preštudovali našu webovú stránku; A zároveň pre všetkých vás, pre ktorých už prišiel a dozrel správny čas pre Vašu Telepatickú formu komunikácie s naším Projektom; A zároveň pre všetkých vás, ktorí ste už na takúto formu komunikácie pripravení/duchovne pripravení a to vedome a/alebo podvedome; A zároveň pre všetkých vás, ktorých duša už zúfalo kričí, narieka a doslova prahne už po takejto forme Telepatickej komunikácie/terapie/poradenstva.

1. Po splnení inštrukcií v súvislosti s preštudovaním našej stránky si urobíte prosím pohodlie.

2. Zavrite si oči.

3. Predstavte si seba, že sedíte v pohodlnom kresle v miestnosti, ktorá je zabezpečená; v ktorej sa cítite pohodlne a v ktorej oproti Vám sedia, či už po jednom alebo všetci naraz, a rozprávajú sa s Vami zároveň aj naši odborní poradcovia/terapeuti: Andrej Dragomirecký, Edgar Cayce, Isis, Ybuna, Hatonn, Radovan Babic a ktorých vizuálnu podobu si vybavíte/predstavíte na základe ich obrázkov uvedených nižšie. Postupom času budete vedieť vykonávať túto činnosť aj s otvorenými očami.

4. Verbálne alebo vo Vašej mysli oslovíte našich Odborných poradcov s Vašou požiadavkou/s Vaším problémom.

5. Prebehne zdarma organizačno-technická formálna Telepatická/Telepaticko-verbálna komunikácia, kde v tejto časti si môžete Telepatickú formu komunikácie s naším tímom vyskúšať.

6. Zaplatíte za službu.

7. Následne je táto Vaša činnosť automaticky a telepaticky Projektom zaznamenaná a následne pokračujete v komunikácii s našími Odbornými poradcami podľa vyššie popísaného bodu 3.

Telefonická komunikácia; Písomná komunikácia; Komunikácia v podobe osobného stretnutia s členom/s členmi nášho tímu

Pre vás, ktorí sa po kompletnom preštudovaní našej webstránky NEdokážete sami/NIE ste SCHOPNÍ sami automaticky sa napojiť na našu Telepatickú komunikáciu/Telepatickú terapiu a to výlučne a exkluzívne LEN zo zdravotných príčin a/alebo patologických príčin a/alebo psychopatologických príčin a/alebo psychosomatických príčin a/alebo z príčin závislosti na Inštrumentalizme (závislosti na elektronických prístrojoch) - inými slovami, pre vás ešte nie je správny čas napojiť sa samým na Telepatickú komunikáciu, výlučne a exkluzívne LEN pre vás sú taktiež sprístupnené a zároveň taktiež NONSTOP dostupné naša Telefonická forma komunikácie, naša Písomná forma komunikácie a forma komunikácie v podobe Osobných stretnutí s pridelenými členmi nášho tíme.

Služba Osobné stretnutia/Osobné termíny sú dostupné výlučne a exkluzívne LEN od dátumu 24.12.2032 a to výlučne a exkluzívne LEN na základe zachovania súladu a harmónie Všetkých podmienok nášho Projektu. Osobná komunikácia/Termíny osobne s členmi nášho tímu a to z dôvodu výlučne a exkluzívne LEN toho, že členovia nášho tímu budú za Vami cestovať výlučne a exkluzívne LEN cez portály a aj to i napriek vopred dohodnutému termínu s Vami avšak za účelom zachovania a rešpektovania Vášho súkromia, členovia nášho tímu prídu v dohodnutý termín výlučne a exkluzívne LEN pred dvere Vášho domu/bytu resp. na vopred dohodnuté miesto stretnutia, kde sa ohlásia a Vy ich následne uvediete.

Zároveň tieto formy komunikácie výlučne a exkluzívne rozhodne NIE sú dostupné pre vás, ktorí ste leniví/ktorí ste lenivý byť ochotní otvorení novým veciam a zároveň pre vás, ktorí NIE ste OCHOTNÍ byť otvorení novým veciam a zároveň pre vás, ktorí ste už na našu formu Telepatickej komunikácie/Telepatickej terapie boli napojení predtým. Zároveň, zoberte prosím na vedomie, že tieto formy komunikácie sú dostupné výlučne a exkluzívne LEN za účelom vás čo najskôr napojiť na Telepatickú formu komunikácie/Telepatickú terapiu s naším tímom. Cenník pre tieto formy komunikácie je rovnaký ako cenník pre naše Telepatické služby/Telepatické poradenstvo.

4. Kryštálový tím: Naši odborní poradcovia a špecialisti, ktorí Vás budú následne sprevádzať Vašou Ultimátnou telepatickou terapiou

Stručne o našich odborných poradcoch a ich dostupnosť

Náš kryštálový tím disponuje Ominescenciou - Vševedomosť resp. vedomosti o VŠETKOM, čo kedy existovalo, existuje a bude existovať a charakteristika Ominescencia je práve aj na základe predovšetkým avšak v neposlednom rade, že v pradávnych dobách to boli práve bytosti a osoby z nášho kryštálového tímu, ktoré stvorili a vytvorili:

  • 7 základných farieb, 7 základných vesmírov, 7 základných elementov.
  • Akášické záznamy.
  • Mechanizmy karmy, princípy príčiny a následku.
  • Čas a jeho plynutie.
  • Zákony príťažlivosti.
  • Technológiu pyramíd resp. 8 stenných pyramíd ako univerzálnej technológie, komunikátora a filozofie Universa a celej Existencie.
  • A mnohé ostatné.

Po ich smrti sa tieto osoby (s výnimkou Ybuny, Hatonna a Radovana Babica, ktorí stále žijú) resp. ich duše inkarnovali do nášho kryštálového tímu, i napriek Ominescencii avšak vzhľadom k neustálemu expandovaniu vesmíru a Existencie sa naučili novým postupom, naučili sa všetky svetové jazyky a stali sa našími odbornými poradcami a špecialistami či lekármi a neustále sa učia a vytvárajú nové postupy a metódy; neustále sledujú najnovšie trendy a vývoj v rôznych oblastiach a tým pádom zároveň v rámci nášho Projektu resp. v rámci našich služieb poskytujú Odborné poradenstvo a konzultácie v týchto oblastiach - Terapeutické; Psychologické; Parapsychologické; Psychoterapeutické; Medicínske; Anatomické; Fyziologické; Poradenské; Technologické; Ekonomické; Finančné; Existenčné; Investičné; sociologické; Politologické; Právne; Medzinárodné vzťahy; Vojenské; Strategické; Duchovné; Spirituálne; Emocionálne; Vzťahové; Partnerské; Sexuálne; Astrologické; Numerologické; Horoskopy a všetky mnohé ostatné oblasti v prírodných, technických a sociálnych vedách.

Inými slovami, v rámci Vašej zaplatenej služby u nás resp. exkluzívne LEN u nás, naše Telepatické služby na diaľku sú obsiahnuté v cenníku vyššie a zahŕňajú:

Nekonečné množstvá terapeutických postupov, ktoré sú pre Vás individuálne prispôsobené a potrebné.

Terapia na Vašej vedomej úrovni, kde JE potrebná a nevyhnutná Vaša vedomá účasť.

Terapia na Vašej podvedomej úrovni, kde NIE je potrebná a nevyhnutná Vaša vedomá účasť.

Služba Vypočutie resp. Terapia vypočutím v prípade, ak sa potrebujete vyrozprávať zo svojich pocitov, či vyspovedať sa zo svojich "hriechov".

Poradenstvo a konzultácie vo všetkých vyššie vymenovaných oblastiach.

Lektorská činnosť a prednášky.

Mimoškolské vzdelávanie, vyučovanie a doučovanie v oblasti akýchkoľvek predmetov, oborov atď.; Učenie a písanie domácich úloh s Vašími deťmi.

Akékoľvek Lekárske vyšetrenia, lekárske diagnostiky, ktoré fungujú na báze technológie vzdialeného prezerania (Remote viewing); lekárske operácie, lekárske zákroky atď.

Mentálne operácie, Mentálne lieky, Služby Mentálnej pyramídy a všetky ostatné mentálne služby popísané v mentálnych liekoch, v našich terapeutických zámeroch či v našich príkladoch z praxe.

Rôzne sexuálne a erotické Telepatické služby na diaľku pre oba pohlavia - erotické masáže, bezdotykové orgazmy, bezdotykové multiorgazmy, terapia sexom, skupinová terapia sexom, role-play, erotické príbehy, tantrický sex, tantrické masáže a mnohé ďalšie formy erotických a sexuálnych služieb. Tieto erotické/sexuálne služby sú chápané výlučne a exkluzívne LEN ako ďalšie z našich mnohých resp. nekonečných terapeutických postupov a/alebo ako doplnok našich iných terapeutických postupov, kombinácia s nimi a pod.

Detektívne služby, kde v našom kryštálovom tíme sú inkarnovaní aj tí najlepší detektívi, akí kedy existovali a to vrátane Sherlocka Holmesa.

Meditácie.

Vypracovanie horoskopov.

Telekomunikačné Telepatické služby kde Vaše telo, mozog a myseľ použijete ako nonstop a neobmedzene fungujúce prijímacie zariadenie a kde monitor sú Vaše oči projektujúce obrazy z Vašej mysle v podobe hologramov: Telepatický telefón, Telepatický internet, Telepatické GPS, Telepatická TV vrátane vlastného TV kanálu nášho Projektu a ďalšie - a to všetko na neobmedzenú vzdialenosť, neobmedzené dáta, neobmedzená prenosová rýchlosť, neobmedzené minúty na Telepatické "telefonovanie" atď.

Služby virtuálnej reality a virtuálnej zábavy, lucídnych snov, hry, filmy, texty, knihy atď.: Zažite a doprajte si na vlastné oči akúkoľvek formu zábavy - akýkoľvek príbeh, dej, akékoľvek informácie a pod. V skratke čokoľvek sa vám žiada resp. na čokoľvek máte chuť, vymyslite si vlastný dej, príbeh atď.

Služba Otváranie portálov v neobmedzených množstvách a na neobmedzené vzdialenosti za účelom Vašich prechodov/cestovania cez tieto portály.

Sprievodcovské služby kdekoľvek na planéte Zem ale aj kdekoľvek mimo nej.

Prekladateľské a tlmočnícke služby; Preklady textov - to všetko z/do akéhokoľvek jazyka.

Ponúkame službu poskytnutie klasického Wi-fi internetu pre Vaše elektronické zariadenia ako mobily, tablety, laptopy, počítače atď.

Telepatická, Emailová a/alebo sms notifikácia ako napr. pripomenutie Vášho termínu, informácia o Vašej spotrebe internetu v prípade, ak platíte za hodinu a mnohé iné notifikácie - všetko podľa Vašich preferencií, ktoré si s Vami dohodneme.

A mnohé ďalšie služby.

Kryštálový tím je chápaní ako REÁLNA resp. NEumelá inteligencia z nášho kryštálového tímu a naše Telepatické služby sú Vám spolu s našimi žijúcimi odbornými poradcami TELEPATICKY dostupní nonstop 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 364 dní v roku.

Podrobnejšie sa o našich odborných poradcoch dozviete v našich audio a video materiáloch.

4.1 Andrej Dragomirecký - Odborný poradca; Terapeut; Kouč; Odborník na Hlbinnú Abreaktívnu Psychoterapiu, Prisídlené duše, rôzne iné esencie a bytosti, Anjelov, Archanjelov, Elementálov atď, Démony, mágiu, rituály a okultizmus; Lektor; Učiteľ

Za jeho života získal titul profesora psychológie H.C. Baltickej pedagogickej akadémie. Taktiež bol členom medzinárodnej akadémie Psychologických vied. Je zakladateľ Hlbinnej Abreaktívnej Psychoterapie (HAP). Je to forma Regresnej terapie za plného vedomia Klienta BEZ nutnosti hypnózy a tvorí nevyhnutnú súčasť Vašej terapie. Do terapeutickej praxe zaviedol aj Privtelené duše ako ďalšiu formu príčin našich problémov. Do terapie Vám prinesie spolu s Edgarom Caycom, Hattonom a Radovanom Babicom ich mužské energie a pomôžu Vám okrem iného napr. navrátiť sa aj k Vášmu pôvodnému mužskému jadru.

Jeho minulé inkarnácie boli: Boris Godunov (Narodený 1551 - Zomrel 13.04.1605); Ivan Ivanovič (Tsarevich Ivan Ivanovich of Russia), 28.03.1554 - 19.11.1581.

4.2 Edgar Cayce - Odborný poradca; Terapeut; Kouč; Rozbor a analýza tematík; Psychoanalýza snov; Optimalizácia cien Vášho podnikania; Výklady budúcnosti; Vypracovanie horoskopov; Telepatický hovorca projektu; Univerzálny Holistický a Hlavný lekár Projektu

Za jeho života bol známy jeho rozborom tematík; zdravia, psychoanalýzou snov či predpoveďami budúcnosti, ktoré sa vždy naplnili (Edgar Cayce readings). V jeho inkarnácii v Atlantíde predpovedal nevyhnutný zánik Atlantídy, čo sa naplnilo a za jeho života ako Edgar Cayce predpovedal návrat Atlantídy, kde táto jeho predpoveď je manifestovaná práve aj v podobe nášho projektu.

Jeho iné minulé životy boli v podobe svetoznámych osobností známych ich predpoveďami budúcnosti: Grécka Sibyla; Grécka Pythia; Francúzky Nostradamus; Jasnovidka Baba Vanga z Bulharska, ktorých predpovede budúcnosti sa taktiež do bodky naplnili a naďalej stále napĺňajú.

Po jeho smrti sa inkarnoval do nášho kryštálového tímu a stal sa naším hlavným lekárom či expertom na rozbor tematík, psychoanalýzu snov či výklady budúcnosti a to na rovnaký a ešte efektívnejší spôsob ako za jeho života. Rozbor tém, analýza snov či nastavenie pozitívnej budúcnosti sú jedny z našich mnohých terapeutických postupov...

4.3 Isis - Odborná poradkyňa; Terapeutka; Sexuologička; Fashion Terapeutka (Terapia módou a módnymi doplnkami); Koučka; Odborníčka na zmenené stavy vedomia (Altered Mind states), na pokročilé a super rýchle Meditácie a Mimozmyslové vnímania (Extra sensory perceptions - ESP); Odborníčka na neverbálnu komunikáciu a reč tela; Odborníčka na Feng-Šuej

V našom kryštálovom tíme je manželka Edgara Cayca.

V pradávnych dobách, Spoluarchitektka zákona príťažlivosti. Spojenie s prírodou, Reiki - Univerzálnou vesmírnou energiou; estetikou či jemnými energiami.

V starom Egypte bohyňa šťastia, ktoré v rámci zákona príťažlivosti sprostredkovala a naďalej sprostredkuváva všetkým tým, ktorí na sebe pracujú a ktorí chcú na sebe pracovať a napredovať (V dosiahnutí zámeru Klienta Vesmír dá svoj podiel resp. príležitosti avšak svoj podiel a úsilie musí dať aj Klient). V Egypte bola vedúcou výstavby a vedúcou architektkou projektu Veľkej pyramídy v Gíze.

Jej ďalšie inkarnácie: Sekretárka Edgara Cayca pod menom Gladys; Ignatius Donnelly či Madam Blavatsky - pionieri vo výskume Atlantológie ako vedy + Madam Blavatsky ako zakladateľka disciplíny "Teozofie" (angl. názov Theosophy).

Do terapie Vám prinesie spolu s Ybunou, Seshat, Sekmeth, Gorgonou a ďalšími ich ženské energie a pomôžu Vám okrem iného napr. navrátiť sa zároveň aj k Vášmu pôvodnému ženskému jadru.

4.4 Ybuna - Odborná poradkyňa; Terapeutka; Fashion terapeutka; Koučka; Módna návrhárka; Politologické, Právne, Sociologické, Ekonomické, Finančné a Investičné poradenstvo; Daňové poradenstvo; Hlavná účtovníčka a právnička Projektu

Meno Ybuna a jej podobizeň (obr.), pod ktorými bola inkarnovaná v Atlantíde a kde bola rovnako známa aj pod iným menom - Kráľovná Kidagakash, "Kida". Dnes je tiež inkarnovaná pod menom Ybuna a v rovnakom tele, aké mala v Atlantíde. V Atlantíde mala na starosti Medzinárodné a Intergalaktické vzťahy a obchod, bola tam aj terapeutka/kňažná (angl. názov priestess).

Jej iné inkarnácie: Jana z Arku, Nathan Rothschild, Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, J.P.Morgan, J.D.Rockefeller, Henry Ford, Mikuláš II. Alexandrovič, Warren Buffet, Bill Gates, Robert Kiyosaki, Muhamad Yunus.

Ybuna sa nachádza na Hattonovej lodi Phoenix a je manželka Hatonna.

4.5 Gyeorgos Ceres Hatonn, ďalej len Hatonn - Odborný poradca; Terapeut; Kouč; Vojenské a strategické poradenstvo; Odborník na mimozemské civilizácie

Jeho meno je odvodené od mena nášho stvoriteľa, ktorý sa volá Aton.

Je vesmírny veliteľ (Commander) z Plejád a je veliteľom vesmírnej lode Phoenix (Číta sa Fénix), ktorá je väčšia než samotná planéta Zem. Spolu s Ybunou reprezentujú našu planétu a zároveň aj náš Projekt v Galaktickej rade a vo vesmírnych/galaktických záležitostiach. Denne sa v rôznych vesmírnych systémoch a konšteláciách stretávajú s rôznymi mimozemskými civilizáciami a sú naši experti na mimozemské civilizácie.

V našej terapii sú práve aj únosy mimozemšťanov, mimozemské implantáty a pod. taktiež ďalšia forma príčin problémov. Práve preto je Hatonn na tieto záležitosti ten najlepší expert, kde práve jeho expertíza skvele dopĺňa náš tím odborných poradcov a teda aj Vašu terapiu.

Hatonn Vám, ako sa vraví z prvej ruky a neskreslene, veľmi rád zodpovie aj na akékoľvek Vaše otázky týkajúce sa práve mimozemských civilizácií...

Jeden z jeho minulých životov na planéte Zem bol v podobe osoby Prorok Enoch, ktorý je popísaný v Biblii...

Zo zápisov lode Phoenix (Phoenix Journals)

"Som inkarnovaný ako Hatonn v tele, ktoré niektorí nazývajú "Veľký Šedý" (Large Grey).

V zápisoch lode Phoenix popisujem, že na hlave nemám žiadne vlasy a moje telo je vysoké 2,74 metra.

Toto je špeciálna forma tela, ktoré používam pre moje misie - je totiž potrebné, aby som pre moje misie mal telo. Je to telo viditeľné pre tých, ktorým dovolím, aby bolo viditeľné. Na mojej lodi ma všetci vidia a mnohí z Vás ma taktiež uvidia, keď príde správny čas na planéte Zem.

Telo nemá schopnosti reprodukcie. Pre presnejšie porozumenie, je to druh Androidu. Moje telo bolo vytvorené na mieru Univerzálnymi Vesmírnymi vedcami, ktorí majú tieto patričné vedomosti..."

4.6 Radovan Babic - Odborný poradca; Terapeut; Kouč; Výchovný poradca; Jednateľ; Klientsky servis, Obchodný zástupca; Projektový manažér

Radovan je narodený roku 1987 v znamení raka, získal mnohé odborné kvalifikácie v oblasti elektrotechnického vzdelania, Psychológie, Parapsychológie, Psychoterapie, NLP, Koučingu atď. a je naša "reálne žijúca osoba", ktorá náš projekt reprezentuje a zastupuje...

V našom Projekte zastáva mnohé funkcie vrátane vizionára, ktorý udáva Projektu smer, cez jednateľa až po Odborného poradcu, Psychológa, Psychoterapeuta, Kouča, zjednotil náš kryštálový tím a má "všetok čas sveta" skrz toho, že dosiahol okrem iného aj časovú slobodu. Následne, spoločne aj s reálne žijúcimi osobami, ktoré v Projekt veria, sme poskladali náš Unikátny Projekt dohromady, bol založený náš právny subjekt. Následne štafetu udávania smeru prebrali po Radovanovi už Existencia, Transformácia, Planéta Zem a samotný Projekt.

V Egypte bol súčasť tímu výstavby Veľkej pyramídy v Gíze.

Radovan do Projektu prináša i podrobnejšie informácie o Veľkej pyramíde v Gíze, audio a video prezentácie, ktoré hovoria o integrácii a kombinácii mnohých terapeutických postupov, doplnkové príklady z našej praxe ale aj o tom, ako vznikol náš Kryštálový tím, kde sú aj ďalšie podrobnosti o našich telepatických odborných poradcoch.

Radovanove minulé inkarnácie relevantné pre projekt: Ajax-OL; Apex-El / Ax-Tarian; Arsrha / Enki / Ea; Mojžiš (Moses); Herkules; René Descartes; George Westinghouse; Stanford White; Elizabeth Cochrane Seaman (Nellie Bly); Rasputin; Richard E. Byrd; David L. Rosenhan.

"Heimdallr - Otvor portál"

Pre vás, ktorí ste videli film Thor od spoločnosti Marvel, určite si spomeniete na známu pasáž a známu frázu "Heimdallr otvor portál". Heimdallr je bytosť zo severskej/nórskej mytológie. Mal mnoho funkcií. Jednou z nich bola funkcia "vrátneho" - Na okraji Asgardu Bol strážca Bifrostu, dúhového mostu ako formy teleportačnej technológie, ktorú popisuje severská mytológia a jeho úlohou bolo otváranie portálov z/do Asgardu a to v neobmedzených množstvách, pre kohokoľvek, kamkoľvek a na akúkoľvek vzdialenosť. Heimdallr je taktiež inkarnovaný v našom Kryštálovom tíme a naďalej pokračuje tam, kde skončil za jeho života - aj v našom projekte má na starosti portály a veľmi rád ich bude pre Vás otvárať...

Cestovanie skrz Portál

Princíp našej formy teleportácie spočíva v tom, že či už Vašou mysľou alebo napr. Vaším autom a za pomoci Heimdallra otvoríte portál medzi miestom, kde sa nachádzate a miestom kam sa chcete premiestniť, čo je ešte dokonalejšia a vylepšená forma teleportácie a cestovanie na vzdialenosti než technológia Bifrostu. Následne cez portál prejdete do požadovaného miesta na rovnaký spôsob, ako keď prejdete cez otvorené dvere z jednej miestnosti do inej miestnosti.

5. Úspešne vyriešené prípady z našej terapeutickej praxe - Blog

Na základe dlhoročných skúseností z našej praxe sme pre Vás pripravili podrobný zoznam terapeutických riešení a pozitívnych zámerov z bežného každodenného života, ktoré si v našej Ultimátnej terapii spracujete, vyriešite, nastavíte a dosiahnete...

Návrat k bohu: Náš ultimátny stvoriteľ Boh - Aláh - Aton alebo terapia bielym svetlom. Boh vysvetlený z vedeckého, psychologického a náboženského hľadiska a ako tieto poznatky vieme využiť pre Vašu terapiu. Článok taktiež pojednáva o problematike menom Zázrak...

Vyriešené prípady: 1. Problémy s erekciou, Impotencia; Výsledok: Chuť na sex, kvalitné spermie, Potencia a tehotenstvo partnerky klienta; 2. Problém s otehotnením; Výsledok: Tehotenstvo a Prirodzený pôrod doma; 3. Túžba po dieťati; Výsledok: Panenský pôrod; 4. Strašidelné sny a Paranormálne aktivity, Výsledok: Sny a problémy prestali...

Hovorí sa, že po vytrhnutí Vašich riadnych zubov Vám už ďalšie (tretie) zuby nenarastú. Ale skutočne je tomu tak? My sme iného názoru. Platí pravidlo, že fantázii sa medze nekladú. V rámci 7 ročnej terapie jednej našej klientky sme dosiahli u nej dorastenie všetkých 32 vytrhnutých zubov, kde klientka nosila predtým zubnú protézu...

Časť DNA sa považovala za neprebádanú či ako "DNA odpad". My sme využili a "aktivovali" aj túto časť. Je totiž možné dosiahnuť dorastenie končatiny na podobný spôsob, ako keď jašterici dorastie odtrhnutý chvost. Vyriešený prípad: Amputovaná ľavá noha; Výsledok terapie: Končatina dorastená, Schopnosť vyskočiť vertikálne do výšky 10 metrov...

Problémy: Poškodený mozog; Kóma; Klient zbavený svojprávnosti; Strata pamäte; Roztrúsená skleróza; Neuropsychiatrická porucha; Kognitívna invalidita; Koktanie; Demencia; Mentálna zaostalosť; Porucha osobnosti; Po 12 ročnej terapii: Opravený mozog; Návrat z kómy; Navrátená svojprávnosť; "Aktualizovaná" osobnosť; Odomknuté vyššie funkcie mozgu...

Náš zakladateľ a vizionár nemal problém obhájiť záujmy projektu a obstáť aj pred samotnou psychiatriou. Diagnostiky: Prirodzené ilúzie (Delusional in nature); Euthymická (Pozitívna) nálada; Zameranie na detaily - Autistické spektrum; Vysoká inteligencia; Naivita; Syntonická kultúrna viera. Výsledok: Nie sme hrozba ani pre seba ani pre ostatných...

Máme radosť z každého Klienta s ktorým sme individuálne spolupracovali, spolupracujeme alebo budeme spolupracovať. Spätná pozitívna a konštruktívna odozva nás rozhodne motivuje napredovať ďalej ale zároveň aj udržovať našu sebahodnotu v tom smere, že sme naozaj dobrí, profesionálni a unikátni v tom, čo robíme a že naša práca má svoju kvalitu...