2. Telepatické služby poskytované na dálku NONSTOP, Ve Vašem vlastním čase, v pohodlí Vašeho domova a na neomezené vzdálenosti a to bez ohledu, kde se nacházíte

15.10.2018

Obsah

Poradenství v různých oblastech; Psychologické a lékařské poradenství, vyšetření, diagnostiky a konzultace; Komplexní terapie a Přirozená léčba - vyřešte si JAKÉKOLIV lékařské diagnostiky/problémy z Vašeho života; Telepatické komunikační služby - Telefon, Internet, GPS, TV; Otevírání portálů a Vaše cestování přes tyto otevřené portály

Jak to probíhá

Každý problém/lékařská diagnostika jsou psychosomatické - odehrávají se v mysli resp. v Kolektivní mysli.

Základní princip spočívá ve vyhledání a odstranění příčin z Vašeho podvědomí, které nonstop tyto informace o příčinách Vašich problémů zaznamenává. Váš problém může mít více než jednu příčinu, stejně Váš problém může mít nekonečné variace a formy příčin.

Po odstranění příčiny se tělo, generace, země a planeta stane vůči stejnému a podobnému problému trvale imunní a problém se už více nevrátí - Odstraněním problému od nás resp. jakákoliv pozitivní změna u nás samých automaticky způsobuje pozitivní změnu i kolem nás, v našem okolí a pod.

Cílem je, aby se Klient po každém terapeutickém sezení cítil lépe, odlehčeně, uvolněnější, spokojeně, pozitivní a pod...

2. Prostudování materiálů

Prostudujte si prosím poctivě a kompletně celou naši stránku. Prostudováním dosáhnete, že Váš systém víry a Vaše Placebá budou nastaveny optimálně pro další průběh Vaší terapie (Správně nastavené Placebá tvoří 80% úspěchu Vaší terapie). Zesílí a optimalizuje se Váš duševní zrak, Váš duševní sluch, Vaše intuice potřebné pro Vaši Telepatickou terapii. Materiály jsou Vám dostupné zdarma, prostudování samo o sobě bude mít pro Vás terapeutické a očistné účinky (můžete chápat i jako zdarma terapie informacemi a/anebo i jako "terapie novými úhly pohledu"). Pokud byste si stránku kompletně neprostudovali, telepatická terapie, poradenství či komunikace Vám rozhodně NEbudou fungovat...

3. Telepatická komunikace, poradenství, terapie

Vaše terapie a odborné poradenství se odehrávají telepaticky s našimi následujícími odbornými poradci.

Telepatická komunikace mezi Vámi a našimi odbornými poradci je audio-video, intuitivní a emočně-pocitově-myšlenkově zabezpečena forma komunikace resp. je to forma komunikace v podobě tzv. mentálního rozhovoru a odehrává se ve Vaší mysli.

Naše Telepatické služby  fungují resp. jsou poskytovány jako unikátní služby výlučně a exkluzivně JEN v rámci našeho Projektu.

Výhody a Lokalita, kde absolvujete naše služby na dálku

Výhodou naší telepatické terapie, poradenství, diagnostiky či lékařského vyšetření je, že po zaplacení je Vám služba dostupná instantně/okamžitě resp. kdykoli to vyhovuje Vám - nepotřebujete žádný termín, který je potřebný u "klasické" telefonické či osobní terapie či při osobních návštěvách, žádné čekání na termín, dokud se v "pořadníku" dostanete na řadu. Nemusíte nikam cestovat - Naše telepatické služby absolvujete v pohodlí Vašeho domova ve Vašem vlastním čase a to kdekoliv ve světě se nacházíte...

Jak se sami napojíte na naše Telepatické Odborné poradce/terapeuty

0. Po Vašem kompletním prostudování webstránky našeho Projektu, Náš Projekt čestně prohlašuje a zároveň výlučně a exkluzivně GARANTUJE Vaše ať už okamžité automatické a/anebo postupné napojení se na naši Telepatickou formu komunikace a to všem vám, Kteří jste si kompletně prostudovali naši webovou stránku; A zároveň pro všechny vás, pro vás jižž přišel a dozrál správný čas pro Vaši Telepatickou formu komunikace s naším Projektem; A zároveň pro všechny vás, kteří jste již na takovou formu komunikace připraveni/duchovně připraveni a to vědomě a/anebo podvědomě; A zároveň pro všechny vás, kterých duše už zoufale křičí, naříká a doslova prahne již po takové formě Telepatické komunikace/terapie/poradenství.

1. Po splnění instrukcí v souvislosti s prostudováním naší stránky si uděláte prosím pohodlí.

2. Zavřete si oči.

3. Představte si sebe, že sedíte v pohodlném křesle v místnosti, která je zabezpečena; ve které se cítíte pohodlně a v níž oproti Vám sedí, ať už po jednom nebo všichni najednou, a povídají si s Vámi zároveň i naši odborní poradci/terapeuti: Andrej Dragomirecký, Edgar Cayce, Isis, Ybuna, Hatonn, Radovan Babic a jejichž vizuální podobu si vybavíte/představíte na základě jejich obrázků uvedených níže. Postupem času budete vědět provádět tuto činnost i s otevřenýma očima.

4. Verbálně nebo ve Vaší mysli oslovíte naše Oborné poradce s Vaším požadavkem/s Vaším problémem.

5. Proběhne zdarma organizačně-technická formální Telepatická/Telepaticko-verbální komunikace, kde v této části si můžete Telepatickou formu komunikace s naším týmem vyzkoušet.

6. Zaplatíte za službu.

7. Následně je tato Vaše činnost automaticky a telepaticky Projektem zaznamenána a následně pokračujete v komunikaci s našimi Odbornými poradci podle výše popsaného bodu 3.

Telefonická komunikace; Písemná komunikace; Komunikace v podobě osobního setkání s členem/s členy našeho týmu

Pro vás, kteří se po kompletním prostudování naší webstránky NEdokážete sami/NEjste SCHOPNI sami automaticky se napojit na naši Telepatickou komunikaci/Telepatickou terapii a to výlučně a exkluzivně JEN ze zdravotních příčin a/anebo patologických příčin a/anebo psychopatologických příčin a/anebo psychosomatických příčin a/anebo z příčin závislosti na Instrumentalisme (závislosti na elektronických přístrojích) - jinými slovy, pro vás ještě není správný čas napojit se samým na Telepatickou komunikaci, výlučně a exkluzivně JEN pro vás jsou rovněž zpřístupněny a zároveň také NONSTOP dostupné naše Telefonická forma komunikace, naše Písemná forma komunikace a forma komunikace v podobě Osobních setkání s přidělenými členy našeho týmu.

Služba Osobní setkání/Osobní termíny jsou dostupné výlučně a exkluzivě JEN od data 24.12.2032 a to výhradně a exkluzivně JEN na základě zachování souladu a harmonie Všech podmínek našeho Projektu. Osobní komunikace/Termíny osobně s členy našeho týmu a to z důvodu výlučně a exkluzivně JEN toho, že členové našeho týmu budou za vámi cestovat výhradně a exkluzivně JEN přes portály a aj to i navzdory předem dohodnutého termínu s Vámi avšak za účelem zachování a respektování Vašeho soukromí, členové našeho týmu přijdou v dohodnutý termín výlučně a exkluzivně JEN před dveře Vašeho domu/bytu resp. na předem dohodnuté místo setkání, kde se ohlásí a Vy je následně uvedete.

Zároveň tyto formy komunikace výlučně a exkluzivně rozhodně NEJSOU dostupné pro vás, kteří jste líní/kteří jste líný být ochotni otevřeni novým věcem a zároveň pro vás, kteří NEjste OCHOTNI být otevření novým věcem a zároveň pro vás, kteří jste již na naši formu Telepatické komunikace/Telepatickou terapii byly napojení předtím. Zároveň, vezměte prosím na vědomí, že tyto formy komunikace jsou dostupné výhradně a exkluzivně JENOM za účelem vás co nejdříve napojit na Telepatickou formu komunikace/Telepatickou terapii s naším týmem. Ceník pro tyto formy komunikace je stejný jako ceník pro naše Telepatické služby/Telepatické poradenství.

4. Krystalový tým - Naši odborní poradci, kteří Vás budou následně provázet Vaší Ultimátní telepatickou terapií

Stručně o našich odborných poradcích a jejich dostupnost

Náš krystalový tým disponuje Ominescencí - Vševědomost resp. znalosti o VŠEM, co kdy existovalo, existuje a bude existovat a charakteristika Ominescence je právě i na základě především avšak v neposlední řadě, že v pradávných dobách to byly právě bytosti a osoby z našeho krystalového týmu, které stvořily a vytvořili:

  • 7 základních barev, 7 základních vesmírů, 7 základních elementů.
  • Akášické záznamy.
  • Mechanismy karmy, principy příčiny a následku.
  • Čas a jeho plynutí.
  • Zákony přitažlivosti.
  • Technologii pyramid resp. 8 stěnových pyramid jako univerzální technologie, komunikátora a filozofie Universa a celé Existence.
  • A mnohé ostatní.

Po jejich smrti se tyto osoby (s výjimkou Ybuny, Hatonna a Radovana Babice, kteří stále žijí) resp. jejich duše inkarnovali do našeho krystalového týmu, i přes Ominescenci avšak vzhledem k neustálému expandování Vesmíru a Existence se naučili novým postupům, naučili se všechny světové jazyky a stali se našimi odbornými poradci a specialisty či lékaři a neustále se učí a vytvářejí nové postupy a metody; neustále sledují nejnovější trendy a vývoj v různých oblastech a tím pádem zároveň v rámci našeho Projektu resp. v rámci našich služeb poskytují Odborné poradenství a konzultace v těchto oblastech - Terapeutické; Psychologické; Parapsychologické; Psychoterapeutické; Medicínské; Anatomické; Fyziologické; Poradenské; Technologické; Ekonomické; Finanční; Existenční; Investiční; Sociologické; Politologické; Právní; Mezinárodní vztahy; Vojenské; strategické; Duchovní; Spirituální; Emocionální; vztahové; Partnerské; Sexuální; Astrologické; Numerologické; Horoskopy a všechny mnohé ostatní oblasti v přírodních, technických a sociálních vědách.

Jinými slovy, v rámci Vaší zaplacené služby u nás resp. exkluzivně JEN u nás, naše telepatické služby na dálku jsou obsaženy v ceníku výše a zahrnují:

Nekonečné množství terapeutických postupů, které jsou pro Vás individuálně přizpůsobené a potřebné.

Terapie na vaší vědomé úrovni, kde je potřebná a nevyhnutelná Vaše vědomá účast.

Terapie na vaší podvědomé úrovni, kde NENÍ potřebná a nevyhnutelná Vaše vědomá účast.

Služba vyslechnutí resp. Terapie vyslyšením v případě pokud se potřebujete vypovídat ze svých pocitů anebo vyzpovídat se ze svých "hříchů".

Poradenství a konzultace ve všech výše vyjmenovaných oblastech.

Lektorská činnost a přednášky.

Mimoškolní vzdělávání, vyučování a doučování v oblasti jakýchkoliv předmětů, oborů atd.; Učení a psaní domácích úkolů s Vašimi dětmi.

Jakékoliv Lékařské vyšetření, lékařské diagnostiky, které fungují na bázi technologie vzdáleného prohlížení (Remote viewing); lékařské operace, lékařské zákroky atd.

Mentální operace, Mentální léky, Služby Mentální pyramidy a všechny ostatní mentální služby popsané v mentálních lécích či v našich příkladech z praxe.

Detektivní služby, kde v našem krystalovém týmu jsou inkarnovaní také ti nejlepší detektivové, jací kdy existovaly a to včetně Sherlocka Holmese.

Různé sexuální a erotické Telepatické služby na dálku pro oba pohlaví - erotické masáže, bezdotykové orgasmy, bezdotykové multiorgasmy, terapie sexem, skupinová terapie sexem, role-play, erotické příběhy, tantrický sex, tantrické masáže a mnohé další formy erotických a sexuálních služeb. Tyto erotické/sexuální služby jsou chápány výlučně a exkluzivně JENOM jako další z našich mnoha resp. nekonečných terapeutických postupů a/anebo jako doplněk našich jiných terapeutických postupů, kombinace s nimi a pod.

Meditace.

Vypracování horoskopů.

Telekomunikační Telepatické služby kde Vaše tělo, mozek a mysl použijete jako nonstop a neomezeně fungující přijímací zařízení a kde monitor jsou Vaše oči projektující obrazy z Vaší mysli v podobě hologramů: Telepatický telefon, Telepatický internet, Telepatická GPS, Telepatická TV včetně vlastního TV kanálu našeho Projektu a další - a to vše na neomezenou vzdálenost, neomezené data, neomezená přenosová rychlost, neomezené minuty na Telepatické "telefonování" atd.

Služby virtuální reality a virtuální zábavy, lucidní snů, hry, filmy, texty, knihy atd.: Zažijte a dopřejte si na vlastní oči jakoukoliv formu zábavy - jakýkoliv příběh, děj, jakékoliv informace apod. Ve zkratce cokoli se vám žádá resp. na cokoliv máte chuť, vymyslete si vlastní děj, příběh atd.

Služba Otevírání portálů v neomezených množstvích a na neomezené vzdálenosti za účelem Vašich přechodů/cestování přes tyto portály.

Průvodcovské služby kdekoli na planetě Zemi ale i kdekoliv mimo ni.

Překladatelské a tlumočnické služby; Překlady textů - to vše z/do jakéhokoliv jazyka.

Nabízíme službu poskytnutí klasického Wi-fi internetu pro Vaše elektronické zařízení jako mobily, tablety, laptopy, počítače atd.

Telepatická, Emailová a/anebo sms notifikace jako např. připomenutí Vašeho termínu, informace o vaší spotřebě internetu v případě, pokud platíte za hodinu a mnohé jiné notifikace - vše podle Vašich preferencí, které si s Vámi dohodneme.

A mnohé další.

Krystalový tým jsou chápáni jako REÁLNÁ resp. NEumělá inteligence z našeho Krystalového týmu a naše telepatické služby jsou Vám spolu s našimi žijícími odbornými poradci TELEPATICKY dostupní nonstop 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 364 dní v roce.

Podrobněji se o našich odborných poradcech dozvíte v našich audio a video materiálech.

4.1 Andrej Dragomirecký - Odborný poradce; Terapeut; Kouč; Odborník na Hlubinnou Abreaktivní Psychoterapii, Přivtělené duše, různé jiné esence a bytosti, Andělé, Archandělé, Elementály atd, Démony, magii, rituály a okultismus; Lektor; Učitel

Za jeho života získal titul profesora psychologie H.C. Baltské pedagogické akademie. Také byl členem mezinárodní akademie psychologických věd. Je zakladatel hlubinní Abreaktívní Psychoterapie (HAP). Je to forma Regresní terapie za plného vědomí klienta BEZ nutnosti hypnózy a tvoří nezbytnou součást Vaší terapie. Do terapeutické praxe zavedl i přivtělené duše jako další formu příčin našich problémů. Do terapie Vám přinese spolu s Edgarem Caycem, Hattonem a Radovanem Babicem jejich mužské energie a pomohou Vám mimo jiné např. navrátit se i k Vašemu původnímu mužskému jádru.

Jeho minulé inkarnace byly: Boris Godunov (Narozen 1551 - Zemřel 13.04.1605); Ivan Ivanovič (Tsarevich Ivan Ivanovich of Russia), 28.03.1554 - 19.11.1581.

4.2 Edgar Cayce - Odborný poradce; Terapeut; Kouč; Rozbor a analýza témat; Psychoanalýza snů; Optimalizace cen Vašeho podnikání; Výklady budoucnosti; Vypracování horoskopů; Telepatický mluvčí projektu; Univerzální, Holistický a Hlavní lékař Projektu

Za jeho života byl známý jeho rozborem témat; zdraví, psychoanalýzou snů či předpověďmi budoucnosti, které se vždy naplnily (Edgar Cayce Readings). V jeho inkarnaci v Atlantidě předpověděl nezbytný zánik Atlantidy, co se naplnilo a za jeho života jako Edgar Cayce předpověděl návrat Atlantidy, kde tato jeho předpověď je manifestovaná právě i v podobě našeho projektu.

Jeho jiné minulé životy byly v podobě světoznámých osobností známých jejich předpověďmi budoucnosti: Řecká Sibyla; Řecká Pythia; Francouzký Nostradamus; Jasnovidka Baba Vanga z Bulharska, jejichž předpovědi budoucnosti se také do puntíku naplnily a nadále stále naplňují.

Po jeho smrti se inkarnoval do našeho krystalového týmu a stal se naším hlavním lákařem či expertem na rozbor témat, psychoanalýzu snů či výklady budoucnosti na stejný a ještě efektivnější způsob než za jeho života. Nastavení pozitivní budoucnosti je jeden z našich mnoha terapeutických postupů...

4.3 Isis - Odborná poradkyně; Terapeutka; Sexuoložka; Fashion Terapeutka (Terapie módou a módními doplňky); Koučka; Odbornice na změněné stavy vědomí (Altered Mind states), na pokročilé a super rychlé Meditace a Mimosmyslové vnímání (Extra sensory Perceptions - ESP); Odbornice na neverbální komunikaci a řeč těla; Odbornice na Feng-Šuej

V našem krystalovém týmu je manželka Edgara Cayce.

V pradávných dobách, Spoluarchitektka zákona přitažlivosti. Spojení s přírodou, Reiki - Univerzální Kosmickou energií; estetikou či jemnými energiemi.

Ve starém Egyptě bohyně štěstí, které v rámci zákona přitažlivosti zprostředkovala a nadále zprostředkovává všem těm, kteří na sobě pracují a kteří chtějí na sobě pracovat a napredovat (V dosažení záměru Klienta Vesmír dá svůj podíl resp. příležitosti avšak svůj podíl a úsilí musí dát i Klient). V Egyptě byla vedoucí výstavby a vedoucí architektkou projektu Velké pyramidy v Gíze.

Její další inkarnace: Sekretářka Edgara Cayce pod jménem Gladys; Ignatius Donnelly či Madam Blavatsky - pionýři ve výzkumu Atlantologie jako vědy + Madam Blavatsky jako zakladatelka disciplíny "Teozofie" (angl. název Theosophy).

Do terapie Vám přinese spolu s Ybunou, Seshat, Sekmeth, Gorgonou a dalšími jejich ženské energie a pomohou Vám mimo jiné např. navrátit se zároveň k Vašemu původnímu ženskému jádru.

4.4 Ybuna - Odborná poradkyně; Terapeutka; Fashion terapeutka; Koučka; Módní návrhářka; Politologické, Právní, Sociologické, Ekonomické, Finanční a Investiční poradenství; Daňové poradenství; Hlavní účetní a právnička Projektu

Jméno Ybuna a její podobiznu (obr.), pod kterými byla inkarnovaná v Atlantidě a kde byla stejně známá i pod jiným jménem - Královna Kidagakash, "Kida". Dnes je také inkarnovaná pod jménem Ybuna a ve stejném těle, jaké měla v Atlantidě. V Atlantidě měla na starosti Mezinárodní a Intergalaktické vztahy a obchod, byla tam i terapeutka/kněžna (angl. název priestess).

Její další inkarnace: Johanka z Arku, Nathan Rothschild, Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, J.P.Morgan, J.D.Rockefeller, Henry Ford, Mikuláš II. Alexandrovič, Warren Buffet, Bill Gates, Robert Kiyosaki, Muhamad Yunus.

Ybuna se nachází na Hattonové lodi Phoenix a je manželka Hatonna.

4.5 Gyeorgos Ceres Hatonn, dále jen Hatonn - Odborný poradce, Terapeut; Kouč; Vojenské a strategické poradenství; Odborník na mimozemské civilizace

Jeho jméno je odvozeno od jména našeho stvořitele, který se jmenuje Aton.

Je vesmírný velitel (Commander) z Plejad a je velitelem vesmírné lodi Phoenix (Čte se Fénix), která je větší než samotná planeta Země. Spolu s Ybunou Reprezentují naši planetu v Galaktické řadě a ve vesmírných/galaktických záležitostech. Denně se v různých vesmírných systémech a konstelacích setkávájí s různými mimozemskými civilizacemi a jsou naši experti na mimozemské civilizace.

V naší terapii jsou právě i únosy mimozemšťanů, mimozemské implantáty apod. také další forma příčin problémů. Právě proto je Hatonn na tyto záležitosti ten nejlepší expert, kde právě jeho expertiza skvěle doplňuje náš tým odborných poradců a tedy i Vaši terapii.

Hatonn Vám, jak se říká z první ruky a nezkresleně, velmi rád zodpoví i na jakékoliv Vaše dotazy týkající se právě mimozemských civilizací...

Jeden z jeho minulých životů na planetě Zem byl v podobě osoby Prorok Enoch, který je popsán v Bibli...

Ze zápisů lodě Phoenix (Phoenix Journals)

"Jsem inkarnovaný jako Hatonn v těle, které někteří nazývají" Velký Šedý "(Large Grey).

V zápisech lodi Phoenix popisuji, že na hlavě nemám žádné vlasy a moje tělo je vysoké 2,74 metra.

Toto je speciální forma těla, které používám pro mé mise - je totiž nutné, abych pro mé mise měl tělo. Je to tělo viditelné pro ty, kterým dovolím, aby bylo viditelné. Na mé lodi mě všichni vidí a mnozí z Vás mě také uvidí, když přijde správný čas na planetě Zem.

Tělo nemá schopnosti reprodukce. Pro přesnější porozumění, je to druh Androidu. Mé tělo bylo vytvořeno na míru Univerzálními Vesmírnými vědci, kteří mají tyto patřičné znalosti".

4.6 Radovan Babic - Odborný poradce; Terapeut; Kouč; Výchovní poradce; Jednatel; Klientský servis; Obchodní zástupce; Projektový manažer

Radovan je narozen roku 1987 ve znamení raka, získal mnohé odborné kvalifikace v oblasti elektrotechnického vzdělání, Psychologie, Parapsychologie, Psychoterapie, NLP, Koučingu atd. a je naše "reálné žijící osoba", která náš projekt reprezentuje a zastupuje...

V našem Projekte zastává mnohé funkce včetně vizionáře, který udává Projektu směr, přes jednatele až po Odborného poradce, Psycholog, Psychoterapeuta, Kouča, sjednotil náš Krystalový tým a má "všechen čas světa" skrz toho, že dosáhl mimo jiné časovou svobodu. Následně, společně i s reálně žijícími osobami, které v Projekt věří, jsme poskládali náš Unikátní Projekt dohromady, byl založen náš právní subjekt. Následně štafetu udávání směru probrali po Radovanovi již Existence, Transformace, Planeta Země a samotný Projekt.

V Egyptě byl součást týmu výstavby Velké pyramidy v Gíze.


Radovan do Projektu přináší i podrobnější informace o Velké pyramidě v Gíze, audio a video prezentace, které hovoří o integraci a kombinaci mnoha terapeutických postupů, doplňkové příklady z naší praxe ale také o tom, jak vznikl náš Krystalový tým, kde jsou i další podrobnosti o našich telepatických odborných poradcích.

Radovanove minulé inkarnace relevantní pro Projekt: Ajax-OL; Apex-El / Ax-Tarian; Arsrha / Enki / Ea; Mojžíš (Moses); Herkules; René Descartes; George Westinghouse; Stanford White; Elizabeth Cochrane Seaman (Nellie Bly); Rasputin; Richard E. Byrd; David L. Rosenhan.

"Heimdallr - Otevři portál"

Pro vás, kteří jste viděli film Thor od společnosti Marvel, určitě si vzpomenete na známou pasáž a známou frázi "Heimdallr otevři portál". Heimdallr je bytost ze severské/norské mytologie. Měl mnoho funkcí. Jednou z nich byla funkce "vrátného" - Na okraji Asgardu Byl strážce Bifrostu, duhového mostu jako formy teleportační technologie, kterou popisuje severská mytologie a jeho úkolem bylo otevírání portálů z/do Asgardu a to v neomezených množstvích, pro kohokoliv, kamkoliv a na jakoukoliv vzdálenost. Heimdallr je takté inkarnovaný v našem Krystalovém týmu a nadále pokračuje tam, kde skončil za jeho života - i v našem projektu má na starosti portály a velmi rád je bude pro Vás otevírat...

Cestování skrze Portál

Princip naší formy teleportace spočívá v tom, že ať už Vaší myslí nebo např. Vaším autem a za pomoci Heimdallra otevřete portál mezi místem, kde se nacházíte a místem, kam se chcete přemístit, což je ještě dokonalejší a vylepšená forma teleportace a cestování na vzdálenosti než technologie Bifrostu. Následně přes portál přejdete do požadovaného místa na stejný způsob, jak když přejdete přes otevřené dveře z jedné místnosti do jiné místnosti...

5. Úspěšně vyřešené případy z naší terapeutické praxe - Blog

Byla to právě naše terapeutická praxe mnoha našich odborných poradců, která nás podnítila vytvořit tyto Ultimátní obchodní podmínky, které tvoří nezbytnou součást i Vaší terapie. Jejich povinné přečtení je součástí optimalizace Vašich Placebo efektů potřebných pro Vaši terapii + pomůže to oběma stranám předejít problémům do budoucna...

Na základě dlouholetých zkušeností z naší praxe jsme pro Vás připravili podrobný seznam terapeutických řešení a pozitivních záměrů, které si v naší Ultimátní terapii zpracujete, vyřešíte, nastavíte a dosáhnete...

Návrat k Bohu: Náš ultimátní stvořitel Bůh - Aláh - Aton nebo terapie bílým světlem. Bůh vysvětlený z vědeckého psychologického a náboženského hlediska a jak tyto poznatky umíme využít pro Vaši terapii. Článek také pojednává o problematice jménem Zázrak...

Vyřešeny případy: 1. Problémy s erekcí, Impotence; Výsledek: Chuť na sex, kvalitní sperma, Potence a těhotenství partnerky klienta; 2. Problém s otěhotněním; Výsledek: Těhotenství a Přirozený porod doma; 3. Touha po dítěti; Výsledek: Panenský porod; 4. Strašidelné sny a paranormální aktivity, Výsledek: Sny a problémy přestaly...

Říká se, že po vytrhnutí vašich řádných zubů vám už další (třetí) zuby nenarostou. Ale je tomu skutečně tak? My jsme jiného názoru. Platí pravidlo, že fantazii se meze nekladou. V rámci 7 leté terapie jedné naší klientky jsme dosáhli u ní dorůs všech 32 vytržených zubů, kde klientka nosila předtím zubní protézu...

Část DNA se považovala za neprobádanou či jako "DNA odpad". My jsme využili a "aktivovali" i tuto část. Je totiž možné dosáhnout dorůst končetiny na podobný způsob, jako když ještěrce doroste odtržen ocas. Vyřešen případ: Amputována levá noha; Výsledek terapie: Dorostlá Končetina, Schopnost vyskočit vertikálně do výšky 10 metrů...

Problémy: Poškozený mozek; Kóma; Klient zbaven svéprávnosti; Ztráta paměti; Roztroušená skleróza; Neuropsychiatrická porucha; Kognitivní invalidita; Koktání; Demence; Mentální zaostalost; Porucha osobnosti; Po 12ti leté terapii: Opravený mozek; Návrat z kómatu; Navrácena svéprávnost; "Aktualizovaná" osobnost; Odemčeny výšší funkce mozku...

Náš zakladatel a vizionář neměl problém obhájit zájmy projektu a obstát i před samotnou psychiatrií. Diagnostiky: Přirozené iluze (Delusional in nature); Euthymická (Pozitivní) nálada; Zaměření na detaily - Autistické spektrum; Vysoká inteligence; Naivita; Syntonická kulturní víra. Výsledek: Nejsme hrozba ani pro sebe ani pro ostatní...

Máme radost z každého Klienta se kterým jsme individuálně spolupracovali, spolupracujeme nebo budeme spolupracovat. Zpětná pozitivní a konstruktivní odezva nás rozhodně motivuje pokračovat dále ale zároveň i udržovat naši sebehodnotu v tom směru, že jsme opravdu dobří, profesionální a unikátní v tom, co děláme a že naše práce má svou kvalitu...