Vedomá telepatická komunikácia (telepatia) v partnerských vzťahoch

31.12.2017

V našej experimentálnej terapii Vám dopomôžeme dosiahnuť vedomú telepatickú komunikáciu medzi Vami a Vašim partnerom. Telepatia bude fungovať na rovnaký spôsob, akým medzi sebou komunikujete srkz dnešné telefóny. Nebudzte závislí na priaznivých atmosferických podmienkach či večnom nabíjaní telefónov. Stačí Vám Vaše telo, Váš mozog a Vaša myseľ...

©Bioliečba.eu, 2018 až po súčasnosť

Ľudské telo a ľudský mozog sú najvýkonnejší počítač na svete, biologický počítač. Anatómia a fyziológia tela a mozgu sú hardware počítača. Ľudská myseľ sa chápe ako software počítača, ktorý môžeme programovať a aktualizovať. Ľudský mozog a myseľ majú veľký potenciál, v ktorého ramci využívame väčšie kapacity mozgu v podobe vyšších funkcií. Jednou z mnohých takýchto vyšších funkcií je práve aj telepatia, ktorá je mnohými pokladanou za dlho zabudnutú schopnosť.

Je fakt, že v dôsledku evolučnej degenerácie v priebehu niekoľko tisícov, desaťtisícov, ba aj stotisícov rokov, od čias Atlantídy, sa táto schopnosť vytratila z mnohých z nás, máme pocit že sme ju zabudli. Avšak táto schopnosť je v každom z nás. Drieme a trieme, a čaká kedy ju znova odomkneme a prebudíme.

Určite je známy mnohým z vás prípad z každodenného života - na niekoho myslíte a práve v ten moment Vám tá osoba zavolá. Takýto prípad a mnohé tomuto podobné sú charakterizované ako podvedomá resp. nevedomá telepatia. Deje sa to prirodzene, každý deň, u každého z nás, veľakrát bez toho, aby sme si to uvedomovali. V našej terapii to posunieme na ešte vyšší level. Budete vedieť telepatiu aplikovať vedome, kontrolovane, na želanie na rovnakých princípoch a s rovnakým zachovaním súkromia, ako dnes komunikujeme cez telefóny.

Telepatiu nám zabezpečuje najmä náš mozog, fotocitlivý orgán epifýza, ktorý reguluje napr. aj náš biorytmus na základe striedania sa tmy a svetla resp. noci a dňa (orgán známy aj pod názvom šiesty zmysel, orgán intuície), orgán hypofýza, ale aj samotné celé telo, kde aj DNA slúži ako fraktálne prijímacie a vysielacie antény, rovnako aj chlpy a vlasy na našom tele.

Predstavme si základný princíp telepatickej komunikácie. Máme nejakú myšlienku, alebo niečo verbálne povieme. Tento signál môže byť následne v mozgu premenený na svetelný signál a je vysielaný na neobmedzené vzdialenosti. Druhá osoba tento signál príjme a vníma v podobe myšlienky, prípadne v podobe mentálneho obrazu, mentálneho zvuku a pod. 

Podmienky, ktoré by ste mali mať splnené predtým, než začneme na spojazdňovaní Vašej telepatie

1.  Na telepatickú komunikáciu treba minimálne dvoch ľudí.

2. Obaja musíte mať vek 18 a viac z dôvodu, že po 18 rokoch je náš biologický počítač, mozog a telo - teda hardware nášho biologického počítača, rozvinuté naplno. Myseľ slúži ako software, ktorý môžeme programovať, aktualizovať a v našom prípade, aby sme vedeli tento hardware ovládať, čoho výsledkom je práve aj vedomá telepatická komunikácia.

3. Musíte mať obaja zvládnutú základnú resp. ultimátnu terapiu, ktorá je odporučená minimálne po dobu 1 roka. Najprv musia fungovať základné funkcie tela, základná vedomá verbálna komunikácia vo Vašom vzťahu a pod. Následne až potom môže fungovať aj táto tzv. vyššia funkcia mozgu.

4. Je nutné, aby ste si boli obaja vedomí, že je na Vás aplikovaná terapia, v terapii bude nutná vedomá účasť a spolupráca Vás oboch. Podrobnejšie v popise a podmienkach služby terapie.