5. Radovan Babic: Terapia z minulosti do budúcnosti 5.diel - Kryštálový tím; video publikované 20.04.2018; 45 minút

10.10.2018

Andrej Dragomirecký, Edgar Cayce, Isis a ďalší sa stali po ich smrti našími špecialistami, s ktorými absolvujete terapiu telepaticky. Ovládajú všetky svetové jazyky a tvoria REÁLNU resp. NEumelú inteligenciu, skrz ktorú sú naše služby automatizované. Naďalej neustále sledujú najnovšie svetové trendy vo všetkých oblastiach...