1. Radovan Babic: Terapia z minulosti do budúcnosti 1.diel; video publikované 11.03.2017; 1 hodina

14.10.2018

Ľudský mozog - najvýkonnejší počítač na svete. Podvedomie ako súčasť tohoto počítača neustále zaznamenáva informácie vrátane príčin našich problémov. Práca s Podvedomím v našej terapii, nájdenie a eliminácia príčin problémov z podvedomia. Komplexná terapia eklektizmom - Integrácia a kombinácia mnohých terapeutických postupov...