Úspěšně vyřešen případ zvířete z roku 2017 - kulhající pes

18.01.2018

Naše terapie může být aplikována jak pro lidi, tak i pro jakékoli zvířata, s téměř jakýmikoliv problémy a bez ohledu na počet zvířat. Případ byl zdokumentován majitelkou zvířete a publikovaný spolu s našimi dodatky k terapii...

©Bioliečba.eu, 2018 až po současnost

Pes měl problém se zadní levou tlapou. Po návštěvě veterinářky jsme přišli na to, že problém se sice projevuje v noze, ale příčina je nejpravděpodobněji v zádech resp. v plotýnkách. Pes na začátku nohu zatahoval, nedostoupoval na ni. Při pohybu někdy zakňučel, občas zastavil úplně s tím, že v procházce nemůže pokračovat, aby věnoval pozornost své bolesti.

U veterinářky dostal pes injekci. Jelikož problém nastal mně nelogickou příčinou, tušila jsem, že to bude mít nějakou jinou souvislost. Proto jsem se rozhodla doplnit veterinárské péče zvířete s jeho terapií u vás. Jak jsme v terapii zjistili, příčina měla souvislost zejména se mnou-majitelkou zvířete. Ani jsem netušila, že negativní pocity a moje trauma z určitého období ovlivnily nějakým způsobem i mého domácího mazlíčka, který mi byl v té době největším důvěrníkem a společníkem a byl se mnou v těsném kontaktu, měl se mnou soucit.

Po odblokování negativních emocí od psa se jeho chování projevilo tak, že na procházkách nohou sice nějakou dobu ještě zatahoval, ale pozornost problému jakoby nevěnoval. Někdy se dokonce jako kdyby pozapomněl, že mu vlastně něco bylo a běhal jako kdyby se nic nestalo - někdy na 4 tlapách někdy na 3, prostě jako kdyby se nic nestalo.

Následně, několik dní po terapii jsem pejska pohladila jako obvykle. Při pohlazení jsem zaslechla a pocítila zvuk, jako když si natáhnete záda a přirozeně Vám tam puknout kosti. Někdo si takovýmto způsobem vypukáva např. prsty na rukou. Následně se problém každým dnem zmírňoval, až nakonec sám zmizel. Dnes pes chodí už v pořádku.

Ďakujem vám...

Náš dodatek

Terapie zvířete probíhala na dálku:

  • V podobě přímé práce s podvědomím zvířete.
  • V postupu, kde majitelka sloužila jako médium a vnímala somatiká, špatné pocity a myšlenky zvířete, které jsme tímto způsobem následně od zvířete, přes majitelku, odstranili.

Procentuální účinnost veterinární péče a naší terapie na vyléčení zvířete (vypočteno podvědomím zvířete):

  • Veterinárska péče: 70%.
  • Naše terapie a odstranění negativních somatík od zvířete: 30%.

Celková léčba zvířete trvala řádově několik týdnů.

V tomto případě také vidíme, jak je důležité, aby terapie Vašeho zvířete šla souběžně s jeho veterinárskou péčí. V tomto případě také vidíme, jak je důležité vnímat zvířata tak, jak vnímáme lidské bytosti a že i zvířata mají své pocity, myšlenky a emoce...