Úspešne vyřešen případ 5-členné rodiny jako celku, Případ z roku 2017

19.01.2018

Naše terapie může být aplikována jak u jednotlivců tak i u rodiny jako celku. V článku je zdokumentovaný případ terapie 5-členné rodiny. Řešené problémy v rodině: Alkoholismus manžela; Anorexie dcery; nekomunikovaní o pocitech a potřebách a mnohé jiné...

©Bioliečba.eu, 2017 až po současnost

Se souhlasem klientů, jejich podpory s dokumentací a za podmínky, že se vynechají jejich bibliografické údaje, jména, se nám podařilo zdokumentovat a publikovat jejich příběh.

Terapie: Duben 2017 až po Leden 2018, zhruba 10 měsíců terapie.

Datum publikování případu: 19.01.2018.

Obsah

Způsob vedení terapie na dálku

 • Práce s podvědomím jednotlivých členů rodiny a následná písemná komunikace přes emaily.

 • Ústní telefonní komunikace s jednotlivými členy.

 • Ústní telefonní komunikace, kde rodiče sloužily jako médium - vnímali somatiká, pocity myšlenky jejich ale i jejich dětí, somatiká dětí se odstranily přes rodiče.

Členové tejto 5 členné rodiny

 • Matka, 40 let.

 • Otec, 39 let.

 • Dcera, 13 let.

 • Syn, 11 let.

 • Syn, 8 let.

Všeobecné shrnutí problémů rodiny jako celku

 • Rodina fungovala chaoticky.

 • Selhání v komunikaci mezi jednotlivými členy rodiny, nevyjadrovaní a nekomunikovaní o pocitech, nepřímá komunikace, problémy říci si o své potřeby.

 • Alkoholizmus u otce.
 • Citové vydírání rodičů dětmi.

 • Děti nespávali samy, přestože v jejich věku by už měli.

 • Rodiče neměli dostatek času pro sebe.

 • Simulace různých bolestí u dětí, čímž se zakrývaly a tajili skutečné problémy.

 • Závidění si úspěchu zejména u dětí.

 • Napjaté a neharmonické vztahy mezi rodiči a dětmi.

 • Děti ale i rodiče si mnoho věcí nevážili.

 • Časté návštěvy lékařů, které u dcery ale i u rodičů způsobovaly stres.

Průběh a chronologie terapie

Terapie začala v podstatě prací na 13 leté dceři. S dívkou jsme začali písemnou terapii já a moje (dnes již bývalá) kolegynka - dále v článku označována jako "kolegynka". Následně pokračovala v terapii moje kolegynka, která s dívkou zpracovala přes ústní telefonickou komunikaci Anorexii a pomohla, aby dítě nemuselo pokračovat v ambulantním léčení na psychiatrii a aby dítě zůstalo bez léků. Následně terapie s matkou a i ostatními členy rodiny pokračovala už se mnou, Radovanem také v podobě ústních telefonických komunikací.

Terapie s matkou začala také písemně, s matkou se také po čase už pokračovalo ústně. Po zhruba 3 měsících se do terapie zapojil i manžel / otec. S ním probíhala komunikace také ústně. Později se osmělil na ústní komunikaci už i 11 letý syn. Následně jsme pracovali už s rodiči, kterých jsme použili jako médium - přes ně se odstraňovaly somatiká, pocity a myšlenky od jejich dětí.

Jinými slovy, ze začátku jsme pracovali v podstatě na jednotlivých členech, zejména na 13 leté dceři. Terapie probíhala v podstatě každý den, každý druhý den, později komunikace přešla do frekvence 1x týdně, 1x za 2 týdny až jsme došli k frekvenci terapie 1x za měsíc.

Po zhruba 9 měsících terapie jsme postupně s rodinou dospěli do stádia kde jsme nastavili mezi manželi partnerskou dohodu - pravidla, která jsme s oběma manželi nastavili, které si mezi sebou dohodli a dodržovali. Dohoda zaručuje harmonický vztah mezi partnery. Následně jsme nastavili rodinnou dohodu, která jde souběžně s partnerskou dohodou. Rodinná dohoda zaručuje harmonické fungování rodiny jako celku.

Terapie 13 leté dcery

Problémy

 • Anorexie - problémy s jídlem, problémy s váhou.

 • Problém se sebevědomím: Nespokojenost sama se sebou, se svým vzhledem - pocity že dívka je tučná, ošklivá, špinavá a pod.

 • Stres a únava z věčného chození po doktorech - psychiatrie, nefrologické vyšetření, které nikam nevedly.

 • Nevážení si věcí.

 • Strach spát sama.

 • Napjaté vztahy se sourozenci ale is rodiči.

 • Nedostatek pozornosti od rodičů.

 • Časté nenavštěvování školy, simulace problémů z důvodu, že dívka nevyjadřovala své pocity, čeho se ve škole skutečně bojí.

Terapie a eliminace diagnostiky Mentální Anorexie

Terapii Anorexie, zejména první telefonický ústní hovor, vedla ze začátku s klientkou moje tehdejší kolegynka.

Už pojem mentální poukazuje na to, že problém je v mysli. Není fyzicky možný, ani žádným způsobem se tento aspekt fyzicky nevyvíjí. "Nemoc" je vždy způsobena / vyvolaná myslí - mentálně. Mentální Anorexie - psychicky způsobena porucha příjmu potravy.

Předtím, než jsme vůbec došli k verbální komunikaci, k řešení problému ústně po telefone, nejprve jsme řešili problém na dálku - písemně. Řešili se různé aspekty v minulých životech, které klientku ovlivňovaly. Šlo o práci s jejím podvědomím, které nám umožnilo její problémy zpracovat. Doslovně řečeno, klientka byla v situacích, kde byla týraná, mučena, sama následně vykonávala různé mučící úkony na druhých. Po těchto zpracováních se mohlo přistoupit k další fázi terapie - verbální komunikace přes telefon přímo s osobou klientky.

V prvním sezení jsme procházeli událostmi, kde slečna slyšela hlasy, které jí mluvili o tom, jak je nemocná, jako je "tou" anorexií ovlivňována. Prošli jsme událost, která spočívala v tomto životě, respektive v její 12tych letech. Následně se po opakování dotazů v mém terapeutickém postupu dívka ocitla v minulém životě, kde se odehrávaly události spojené s jejím myšlenkami. Došlo k úmrtím několik osob vinou této klientky, kde ji tyto duše ovlivňovaly následně i v tomto životě. Duše byly odvedeny a dívce se ulevilo.

Následující druhé sezení bylo o mysli klientky, celkově o jejím smýšlení, přemýšlení. Z celého problému vyplynulo to, že když jí jednou bylo špatně, přečetla si informace na internetu - a tím si v jejím věku nastavila v hlavě program, že má anorexii. Dívka šla s problémem za mámou, která ji nevyslechla. Dívka si následně umínila, že matce dokáže, že tuto "nemoc" má. Po přečtení příznaků a veškerých informací o anorexii se její tělo opravdu začalo chovat tak jako kdyby "nemocná" byla. Všechny příznaky si přivlastnila, až nakonec v jejím věku o výšce 160 cm dosáhla váhy 32 kg, kde její stav byl velmi ohrožující. Při zpracování těchto somatických problémů jsme odstranili všechny negativní aspekty v její mysli, které ji ovlivňovaly a následně bylo po anorexii.

Toto jsou situace, kde vznikly příčiny problémů:

 1. Dítě, které se cítilo na druhé koleji, nevyslechnuté, zbytečné, které nemá nikdo (matka) rád.
 2. Placebo efekt, který po přečtení a přijetí informací z internetu o anorexii zafungoval na 100%.

 3. Přivtělené duše, které byly v pozadí dívky, kdykoliv nastal její asociální problém se společností - dívka měla problém s kolektivem ve škole.

Tímto zároveň končí dokumentace části případu práce mé kolegynky. Následně jsem s klientkou pokračoval již v terapii já, Radovan.

Odstranění mnoha jiných problémů u dívky

V terapii jsme následně od dívky odstranili mnohé problémy včetně hypochondrie, sebelítosti, přehnaného zaměřování pozornosti na sebe, sebepozorování, nespokojenost se svým vzhledem a potřeba být středem pozornosti.

Následně nás už podvědomí dívky nepustilo pracovat s ní terapeuticky. Důvod byl ten, že všechno, co jsme potřebovali, jsme u dívky odstranili. Následně jsme už s rodiči zpracovávaly nastavili filozofii "Pokud je spokojený rodič, zákonitě je spokojené i dítě." V terapii se pokračovalo následně s matkou dívky ...

Terapia 40 leté matky

Problémy

 • Potřeba přehnané dominance ve vztahu a v rodině - potřeba mít vše přehnaně pod kontrolou.

 • Frustrace z alkoholismu manžela - manželka měla potřebu a touhu, aby jí manžel fungoval bez alkoholu, cítila, že alkohol není s energiemi jejich rodiny.

 • Problémy s komunikací s lidmi, paní měla pocit že řeší věci více se stresem než racionálně.

 • Neakceptování své vlastní ženskosti, cykličnosti.

 • Problém vyslovit slovo menstruace.

 • Selhávání v komunikaci s manželem, problémy s mužskou energií - nepřímá komunikace, věci se neříkali na rovinu.

 • Únava z častých problémů její 13 leté dcery, selhávání v komunikaci.

 • Problémy se syny.

 • Nevážení si věcí, nevážení si maličkostí a maličkých, avšak důležitých změn v terapii.

 • Negativismus, trémizmus, věčný stres.

Terapie

Terapie s matkou začala zhruba ve stejné době kdy se začala terapie s její dcerou. Avšak po ukončení terapie s dcerou se začala jak se říká, terapie "naplno" právě s matkou.

V terapii jsme zpracovávali všechny tyto probélmy, které měly příčiny zejména z dětství, teenagerském ale i pozdním věku v tomto životě klientky, 16 leté manželství, ve kterém se nakumulovány neřešené problémy, což vyústilo až k pocitům, že manželství je nefungující, vyhořelé, nezájem o partnera a pod.

Nicméně, postupně jak jsme šli s terapií, klientce se změnil postoj a pohled na mnohé věci, mnohé věci řeší už s klidem, je vyrovnanější, změnil se její postoj k manželovi k pozitivnějšímu, stejně se změnil k pozitivnímu i její postoj k dětem. Klientku jsme také nastavili na celoplanetární rytmus, kde její menstruace bude každé poslední 4 dny každého měsíce, stejně jsme nastavili i volnou menstruaci. Také jsme nastavili tzv. ultimátní symbiózu mezi matkou a její dcerou, jejímž cílem bylo, aby se jejich cykličnosti postupně harmonizovaly - budou takříkajíc ve stejných časech. Nyní v těchto aspektech už jde tělo klientky a její dcery autopilotem, a pomalu ale jistě směřují k tomu, aby se jim manifestovala realita, kterou jsme v terapii nastavovali. U matky také zmizely i sny a noční můry, které se matce dlouho vraceli a které měly příčiny také v dětství v tomto životě.


Následně se do terapie zapojil i manžel.

Terapie 39 letého otce / manžela

Problémy

 • Ze začátku nedůvěra k terapii - manžel se do terapie zapojil po zhruba 3 měsících odkdy začala terapie.

 • Problémy se životosprávou.

 • Alkoholismus:

 • Zapíjení problémů.

 • Utíkání od problémů.

 • Potřeba být více s mnoha "kamarády" než s vlastní rodinou.

 • Neslušné a vulgární vyjadřování.

 • Manžel měl pocity, že nikoho nepotřebuje k životu, sobeckost, že na všechno stačí sám.

 • Arogantnosť a namyšlenost.

 • Nezaujímaní se o pocity manželky.

 • Nezaujímaní se o manželčinu cykličnost, nevědomost o cykličnosti.

 • Stěžování si na nedostatek sexu s manželkou.

Terapie

Jako první jsme zpracovávali s klientem jeho nespokojenost s nedostatkem sexu s jeho manželkou. Vysvětlili jsme si o funkcích v partnerských vztazích, jak je důležité se zaujúmať o pocity partnerky, a že i partner musí udělat něco proto, aby se vztah s jeho manželkou zlepšil. Také jsme si vysvětlili, že sex je jen špička ledovce celého nefungujícího vztahu. Toto bylo v podstatě odstartování terapie manžela.

Následně jsme zpracovávali špatné stravné návyky, přejídání, zajedanie pocitů, nedisciplinovanost, jedení neoptimální stravy, jedení v neadekvátních dobách apod. S klientem jsme zpracovali nejhlavnější příčiny z minulých životů. Klient si procházel události, kde se jednalo o velké hostiny ve středověku; v období vikingů, kde se přejídalo, nechovalo slušně apod. Po zpracování těchto problémů klient potvrdil, že v tomto směru se zlepšil na základě uvědomění si mnoha věcí.

Dalším problémem u manžela bylo nabourané sebevědomí. Měl pocit, že on je jen "obyčejný člověk" a měl pocit, že jeho partnerka je duchovně a znalostně úplně někde jinde - vysoko. Tyto problémy měly kořeny zejména v dětství v tomto životě. Následně jsme nastavili rovnocennost, sebehodnoty a vysvětlili jsme si, že manželka je v tomto případě něco jako vizionář rodiny. Osoba, která dává rodině správnou vizi, správný směr v kombinaci se ženskou intuicí, duchovností. Klientovi jsem poukázal na srovnatelném příkladu, že jeho manželka je vizionář v rodině, podobně jako jsem já, Radovan, vizionář pro tuto planetu s našimi projekty apod. Vysvětlili jsme si také o problematice Dvojplameny, o tom jak se mužské a ženské energie doplňují. Po několika sezeních se vztah začal mezi manželi zlepšovat. Začala se zvyšovat i frekvence intimního života mezi partnery.

Avšak stále nebylo ještě vyhráno. Stále zůstával problém alkoholismu u manžela. Manželka cítila, že to šlo proti energiím rodiny a vnitřně si přála mít vztah, kde by alkohol nefiguroval vůbec. Nicméně tato touha, nenaplněná touha, byla dlouhodobě u manželky frustrací. Následně jsme tento problém řešili v nastavování partnerské dohody mezi manželi, o které píšu níže.

Terapie 11 letého syna

Problémy

 • Strach spát sám; strach z temných bytostí.

 • Post traumatický stres, čehož výsledkem bylo přehnané pravidelné stavění si "bunkru" v posteli, ve které dítě usínalo.

 • Skutečné bolesti kolen při fotbale.

 • Mnohé simulace bolestí, nekomunikovanie o pocitech.

 • Citové vydírání vůči rodičům, potřeba rodiče kontrolovat a ovládat.

 • Závidění úspěchu jeho bratrovi.

 • Problém se šikanou na fotbale.

Terapie

Terapie chlapce šla zpočátku na dálku, kde se pracovalo s podvědomím chlapce. Postupně se chlapec osmělil na jednu ústní komunikaci. Následně jsme jeho problémy zpracovávali přes jeho rodiče, kteří sloužili jako médium a vnímali somatiká jejich syna.

Jako první jsme se zaměřovali na problémy související se strachem - strach spát sám, strach z temných bytostí rovněž post-traumatického stresu, který měl kořeny v několika minulých životech chlapce, kde chlapec byl účastníků různých válek a konfliktů. Problémy jsme průběžně zpracovávali, strach se postupně vytrácel.

Další problém, který jsme u dítěte zpracovávali, byly bolesti v kolenou. Chlapec si prošel mnoha událostmi v minulých životech, kde se jednalo o poranění kolen. Z těchto situací jsme také odstranili všechny somatiká. Odstranění somatík šlo souběžně s dodáváním kolagenu a bolest kolen zmizela. Statistický výklad účinnosti terapie a dodávání kolagenu na eliminaci bolesti kolen vypočten z podvědomí chlapce:

 • Dodávaní kolagenu: 60%.

 • Odstranění somatík terapií: 40%.

Další bolest kolena byla v podobě simulace. Chlapec předstíral, že ho bolí koleno z důvodu že se bál říct rodičům skutečnou příčinu - že byl na fotbale, kam chodíval, šikanován jeho spoluhráčem. Na tento problém jsem matce poukázal. S chlapcem o pocitech spolu komunikovaly a našli společné řešení. Problém šikany byl následně odstraněn, přestaly i bolesti kolen.

Dalším problémem byla u chlapce žárlivost a závist na úspěch jeho sourozence, jeho bratra, který také hrával fotbal. V tomto období si chlapec narazil i ruku. Matce jsme podali informace, že takovýmto způsobem vesmír dává chlapci najevo, že tak by se chovat neměl, naopak měl by sourozence podporovat a těšit se z jeho úspěchu. Matka informaci synovi podala, akceptoval to, proč se mu děje co se mu děje a začal si jeho bratra více vážit.

Terapie 8 letého syna

Problémy

 • Strach spát sám.

 • Mnohé simulace bolestí, nekomunikovaní o pocitech.

 • Citové vydírání vůči rodičům.

 • Problém jít do bazénu.

 • Zlé sny a noční můry, které se opakovaly.

Terapie

Terapie tohoto syna probíhala výhradně přes jeho rodiče, kteří sloužili jako médium a skrz které jsme od syna odstranili mnohé somatiká.


Nejhlavnější problém byl strach chlapce chodit do bazénu. Vzhledem k tomu, že chlapec nebyl naučen komunikovat o svých pocitech, chlapec předstíral bolest kolena vždy, když měl jít do bazénu. Od matky, ale také od syna jsme odstranili somatiká zejména ze situace když byl v prenatále, a kde byly problémy s plodovou vodou. Odstranili jsme i problémy, které bránily chlapci o pocitech a o jeho strachů otevřeně komunikovat. Po odstranění problémů už žádné bolesti kolena nebyly, chlapec chodívá na bazén rád. Noční můry také zmizely a více se už neopakovaly ...

Vyrovnání karmy mezi rodinou mé tehdejší kolegynky a jejích dětí a rodinou klientů

V terapii jsem si častokrát zavolal na pomoc i mou výše zmíněnou kolegynku. Důvod byl ten, aby se poodstraňovali problémy mezi ní a jejími dětmi a rodinou klienty, kterých se týká tento zdokumentovaný případ. Tyto rodiny si v podstatě navzájem zrcadlily své problémy.


V předchozích řádcích jsem zmínil, že děti v rodině klientky se báli spát samy. Další spoluodpovědní příčinou bylo to, že děti určitým způsobem citově vydírali jejich rodiče, potřebovali rodiče určitým způsobem kontrolovat a to jak na straně kolegynky a jejích dětí tak i na straně matky-klientky a jejích dětí.


Mnoho karmických příčin se odstranilo, rodiče si uvědomili, co je ve hře a děti už spí samy.

Partnerská dohoda mezi manželi; eliminace alkoholismu

Partnerská dohoda

Partnerská dohoda je souhrn oběma partnery dohodnutých pravidel limitů, mantinelů - co se ve vztahu toleruje, co se netoleruje. Účel partnerské dohody je, aby vztah fungoval harmonicky a k jeho plnému potenciálu.

Mezi manželkou a manželem jsme zhruba v prosinci 2017 nastavili mnohé pravidla typu komunikaci o svých pocitech, o svých potřebách přímo a otevřeně, bez nějakých omáček a mnohé další pravidla které si manželé mezi sebou dohodli a vykomunikovali. Jedno z nejdůležitějších pravidel za účelem ultimátní a trvalé eliminace alkoholu bylo právě i pravidlo v této partnerské dohodě, které hovoří o tom, že alkohol se v manželství prostě nebude tolerovat vůbec. Pojďme se podívat jak se nám podařilo toto pravidlo Nealkoholismu u manželů nastavit.

Jako první, u manželky jsme zpracovali představu, v níž si představila, že by se s manželem rozešla z důvodu, pokud by na sobě nechtěl pracovat a pokud by s alkoholem nepřestal. V představě bylo mnoho somatík včetně žalu, smutku, bolesti na srdci, stejně i určitá závislost na manželovi. Vztah těchto manželů je vztah Dvojplameny. O Dvojplameny se obecně říká i to, že pokud mají mít spolu harmonický vztah, musí být maximálně a optimálně od sebe nezávislí. Zpracování této dohody pomohlo manželce si uvědomit mnohé věci, nebát se říci si o své potřeby a nebát se komunikovat o svých pocitech v tomto směru. Následně jsme tento problém alkoholismu zpracovali u manžela.

Eliminace alkoholismu u manžela

U manžela jsme také zpracovali představu, v níž by se sním manželka rozešla skrz toho kdyby s alkoholem nepřestal. Stejně jsme u něj zpracovali i představu, v níž trvale už alkohol nepije. V představách bylo velké množství somatík typu:

 • "Co si o mně pomyslí jiní, když přestanu pít alkohol."
 • "Jak budu vypadat v očích jiných."

 • "Co moji kamarádi."

 • "Já musím zapíjet mé problémy alkoholem."

 • "Alkohol mi pomůže lépe se uvolnit a ujít od problémů."

 • "Musím chodit do hospody za mými kamarády a pít alkohol s nimi."

 • A mnohé jiné somatiká tímto podobným.

Všechny tyto somatiká jsme eliminovali, následně si manžel uvědomil, kolik času ztratil alkoholem, že život může v pohodě a ještě lépe fungovat než s alkoholem apod. Do cesty přišli zkoušky pro klientka, které ho měly otestovat, zda manžel znovu sklouzne na staré chodníčky nebo ne. Následně jsme i tyto výzvy zpracovali. Byly tam somatiká typu:

 • "Mám strach jít mezi kamarády."

 • "Co když mě budou vnímat jinak."

 • "Co když mě nepřijmou mezi sebe."

 • "Co když neodolám pokušení znovu pít alkohol."
Všechny tyto problémy jsme zpracovali, manžel nástrahám odolal a alkohol byl ze života manžela resp. manželství kompletně eliminován. Je to velmi tvrdé a přísné pravidlo jejich partnerské dohody a přes to, jak se říká, vlak nepůjde. Samozřejmě tyto změny byly zaznamenány i u manželky, a i tímto se jejich vztah rapidně zlepšil, našli si cestu k sobě, což se samozřejmě odrazilo i v ještě více kvalitnějším intimním životě - v podobě mnohem častější frekvenci intimního života mezi manžely.


Změnu u manžela zaznamenali také i děti. Děti si mysleli skrz špatné vzorce a špatný stereotypní pohled na svět, že jejich otec byl více přirozenější, když alkohol pil. Otec jim vysvětlil, že ve skutečnosti opak je pravdou - je více přirozenější právě bez alkoholu.


Partnerská dohoda mezi rodiči tvoří základ pro harmonicky fungující rodinu. Následně tato partnerská dohoda již šla a stále jde ruka v ruce s rodinnou dohodou. Když jsme nastavili partnerskou dohodu mezi manželi, která zároveň symbolizovala i sjednocení se rodičů ve výchově, následně jsme v rodině nastavili rodinnou dohodu mezi všemi rodinnými členy - tedy dohodu mezi rodiči a dětmi.

Rodinná dohoda mezi členy rodiny; Minimalizace návštěv lékařů

Rodinná dohoda

Rodinná dohoda je souhrn všemi členy, rodiči a také dětmi, dohodnutých pravidel. Dohoda hovoří o nastavených rutinách jako např. časy jídel; časy spánků; společně strávený čas jako rodina; to že každý člen má právo na své individuální potřeby - na svůj vlastní čas pro sebe; pravidelné komunikaci o pocitech; děti spí samy; úklidové rutiny - denní, týdenní a mnohé další pravidla.

V rámci nastavování rodinné dohody jsme dolaďovali postupně i to, aby děti spávali samy a ne při rodičích. V rámci rodinné dohody je nastaveno i to, že pokud se děti bojí spát samy, vždy před spnákom s rodiči o svých pocitech komunikují. Děti jsme zbavili strachu, obav, potřebu kontrolovat rodiče a děti pomalu ale jistě spí samy čím dál tím víc. Vše potřebuje svůj čas.

Jak reagovali na rodinnou dohodu samotné děti? 

Pro děti to samozřejmě také byl šok, zmatené pocity, strach ze změny apod. Děti si uvědomovali, že i rodiče potřebují svůj čas, uvědomovali si, že nemohou více citově vydírat rodiče, že nemohou rodiči více manipulovat. Děti tvrdili, že rodinná dohoda je až příliš důsledná, příliš přísná a snažili se "smlouvat". Avšak rodinná dohoda byla sjednána všemi členy a od pravidel rodiče nepolevili. Avšak děti si postupně na rodinnou dohodu zvykli, mají radost komunikovat o svých pocitech a pod.

Minimalizace návštěv lékařů

Součásti rodinné dohody bylo i to že jsme minimalizovat návštěvy lékařů na nejnutnější minimum - lékařské návštěvy dané ze zákona jako např. preventivní lékařské prohlídky, prohlídky potřebné pro účely školy, letních táborů a pod. Rodinu jsme naučili, že 90% jejich problémů byly právě psychosomatické problémy, nekomunikovanie o pocitech a potřebách, které vyústily do frustrací a tím pádem i zdravotních problémů. Jinými slovy návštěvy lékařů se nahradily pravidelnou otevřenou komunikací o pocitech a potřebách mezi jednotlivými členy rodiny.


Vztahy mezi jednotlivými členy se rapidně zlepšily a rodina začala fungovat konečně harmonicky. Rodinnou dohodu jsme nastavili také v prosinci 2017, zhruba po 9 měsících individuální terapie jednotlivých členů.

Jak se změnily vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, Závěrem

Průběžně jsem v tomto zdokumentovaném případě popsal jak se měnily vztahy, proto k závěru dodám k tomu jen krátký dodatek.

Partnerská a rodinná dohoda tvoří velmi silný základ pro harmonické fungování rodiny. Rodinní členové se naučili nacházet si cestu k sobě. Snížil se stres, nervozita, snížily se hádky mezi sourozenci.

Rodiče se naučili rozponzávat, kdy problémy jejich dětí jsou skutečné, kdy se jedná o simulaci a předstírání. Rodiče se také naučili zvládat konflikty mezi jejich dětmi. Naučili se do mnoha konfliktů nezasahovat, naučili děti jak řešit konflikty mezi sebou. Také děti naučili, že když budou potřebovat pomoci, poradit ať už s pocity, nebo s konflikty, rodiče jsou tu vždy pro ně, avšak v konfliktech zůstávají rodiče nestranní, objektivní a pod.

Nejen oba manželé jsou si vědomi o cykličnosti matky a dcery v rodině, ale i děti jsou si vědomy o cykličnosti jejich matky (postupně i cykličnosti dcery), a proto vědí matku patřičně v jednolivé fázích podporovat.

Naše terapie šla v kombinaci s následujícími externími vědomostmi a postupy:

 • Rodinu jsme naučili informace o ženské celomesační cykličnosti a 4 fázích - rodina funguje na tzv. cyklické vlně.

 • Do terapie byly integrovány i poznatky o vědomém / pomalém / měsíčním milovaní, což zkvalitnilo intimní život manželů.

 • Do terapie byly integrovány externí poznatky v podobě kurzů o výchově a správné komunikaci s dětmi.

 • Součástí terapie bylo i studium rodičů mnoho terapeutem doporučených zdrojů a literatury.

Terapie dala rodině velmi silný základ, také manuál, jak nám řekl jeden z rodičů. Mnohé si rodina uvědomila, mnohé pochopili, fungují samostatně. My jsme rodině ukázali směr a cestu, ale tou cestou si už musí rodina projít sama. Po ukončení terapie již rodina v podstatě navazuje tam, kde naše terapie skončila - hledají si vlastní optimální způsoby, jejich vlastní cestu zejména z různých kurzů o výchově a pod ...