7. Časť - Dobitie Bieleho domu, J.P. Morgan

09.10.2018