6. Časť - Vlastníctvo všetkého, J.P. Morgan

10.10.2018