3. Časť - Zrodenie rivality, J.D. Rockefeller, Andrew Carnegie

13.10.2018