2. Časť - Nález ropy, J.D. Rockefeller

14.10.2018