3. Část - Zrození rivality, J.D. Rockefeller, Andrew Carnegie

13.10.2018