Radovan Babic - I terapeut potřebuje terapii: Dorůstání mých chýbějících zubů

30.12.2017

Říká se, že po vytrhnutí vašich řádných zubů vám už další (třetí) zuby nenarostou. Ale je tomu skutečně tak? Já a moje kolegyně a partnerka, Renatka, jsme jiného názoru. Platí pravidlo, žefantazii se meze nekladou. Jsou v ní nekonečné možnosti. V rámci naší experimentální terapie umíme dosáhnout i dorůstání zubů...

©Bioliečba.eu, 2018 až po současnost

V Atlantidě byly vytvářeni různí mutanti, mytologické hybridy napůl člověk - napůl zvíře (známé např. z řecké mytologie), zombíci, oživování mrtvol a podobně. Avšak byl to způsob, jak se technologie a vědecké poznatky zneužily, zmilitarizovaly a použily se na něco jiného jen jako zbraně.Dnes máme také pokroky v genové terapii. Avšak osobně věřím, že i v dnešní době se to zneužilo tak, že v tajných laboratořích se vytvářejí nejen různé hybridy zvířat a lidí. Existují i různé výpovědi svědků, kteří byli součástí takových experimentů, lidé, kteří tyto laboratoře viděli v jejich astrálních/mimotělních stavech apod...

Naší úlohou je, aby se už víc tyto pokročilé vědomosti nezneužily k negativním a destruktivním účelům. Právě naopak, naší úlohou je, aby se tyto vědomosti použily pro pozitivní, konstruktivní a kreativní účely, což je účelem i těchto následujících řádků...

Jeden z mnohých našich terapeutických postupů je právě i Technika kvantového dotyku (TKD), která bude mít při dorůstání zubů klíčovou úlohu.

TKD je založená na principech kvantové fyziky, kvantové technologie. Základní princip je, že vše, jakákoli hmota a podobně i lidské tělo a jeho jednotlivé části, nejsou nic jiného než energie, světlo, fotony uspořádané tak, aby tvořily hmotu, váhu, gravitaci, velkost apod. Někteří z vás to znají také pod názvem Tachionová energie. Princip této kvantové technologie je takový, že se pracuje na subatomární kvantové úrovni těla, kde se umí patřičně a zodpovědně manipulovat s těmito částicemi apod. V dalších řádcích uvádím pár příkladů z neomezených možností, které nám kvantová technologie nabízí.

V Atlantidě jsme kvantovou technologií uměli v laboratoři měnit kovy na zlato. V dnešní době se něco takového nazývá Alchymie. I dnes se provádí výzkum transmutace kovů na zlato, ale oficiálně se tvrdí, že je to v začátcích a ani zdaleka to není tak efektivní, jako to bylo např. v Atlantidě. Další příklad je, že například Ježíš se stejnými principy uměl proměnit vodu na kvalitní víno.

Položili jsme si otázku , co asi může být na dnešní dobu vrchol medicínsko-terapeutické úrovně, co se týče zdraví a zdravotních problémů. Shodli jsme se na tom, že v současnosti to pravděpodobně může být chybějící/amputovaná končetina. Bude to pravděpodobně fungovat na podobných principech, na kterých dnes dorůstá přirozeně odtržený ocas ještěrce. V Atlantidě jsme byli na úrovni, na které jsme uměli například dosáhnout i toho, aby chybějící končetina uměla člověku dorůst doslova na počkání vzhledem k tomu, že jsme tam měli mysl na plném potenciálu, měli jsme i různé velmi pokročilé technologie, které nám k tomu dopomáhaly. Mnoho věcí v našich myslích se ztratilo například evoluční degenerací, ale nyní znovu, právě i v naší terapii, odkrýváme tyto naše ztracené schopnosti, potenciál lidské DNA, lidské mysli apod. Každý jeden člověk má v sobě potenciál, schopnosti a talenty, DNA, biologický počítač lidské tělo a lidský mozek jako hardware tohoto počítače a lidská mysl jako software tohoto počítače. Taktéž věříme, že dorůstání končetiny bude do budoucna už běžná součást naší terapeutické praxe a dobrozdání. K tomu ale musíme dospět. Mezikrok k dorůstání končetin je v rámci naší současné experimentální terapie právě dorůstání chybějících zubů.

Já mám v tomto životě vytržených 5 zubů + 1 stoličku. Pracujeme na tom, aby mi těchto 5 zubů jednoduše dorostlo. V kvantové fyzice neexistuje čas, takže jedna z možností je, za předpokladu, že bude i z mojí strany patřičná spolupráce v rámci terapie, mohou se zuby objevit jen tak z ničeho nic dne na den, jako by se nic nestalo, nebo mohou růst průběžně přirozeně tak, jak rostou zuby normálně - to ukáže čas.

Terapie zahrnuje, jak jsem popsal v předcházejících článcích, současně probíhající optimalizaci mé váhy, vyřešení mých existenčních záležitostí a uzemnění se mojí zemskou/kořenovou čakrou, kde součást zemské čakry jsou právě i zuby.

Další průběh naší terapie bude terapeuticky připravovat moje tělo odstraňováním všech příčin, které by bránily dorůstání zubů, příčin, které by nově dorostlým zubům škodily, eliminaci např. mojí paradentózy, ale taktéž nastavení mojí mysli, abych tam nezaměřoval pozornost a zbytečně si tím např. dorůstání zubů nezpomaloval apod.

Dalším významným a důležitým krokem bude spolupráce se zubařem. Mojí úlohou bude jít k zubaři, aby mi pooznačoval na mapě zubů, které zuby jsou venku, kde jsou kazy, plomby apod. V tomto kroku terapie bude taktéž mojí úlohou pro naši terapii vytvořit velmi detailní požadavek, čím detailnější požadavek, tím lépe. Materiál zubů, kompatibilita s mým tělem, kvalita, odolnost vůči kazům a mnohé další parametry, na základě nichž budeme umět už s kvantovou technikou dosáhnout našeho záměru,a aby nám zároveň vesmír v rámci zákona přitažlivosti uměl dát příležitost k dosažení tohoto záměru.

Další průběh této mé vlastní terapie - dorůstání mých zubů, budeme aktualizovat o nové výsledky, až přijde správný čas...