Individuálně vyřešen případ z roku 2018; Žena, 50 let: Lékařská operace ohraničeného tumoru dopadla úspěšně.

03.06.2018

Problémy: Tumor (nádor) v slinivce a žaludku; Metastázy; Strach z lékařů a špatné lékařské péče; Strach z lékařské operace; Závislost na lékařském posudku a lékařských vyšetřeních; Problém s komunikací o pocitech...

©Bioliečba.eu, 2018 - až po současnost

Případ byl zdokumentován naší klientkou v rámci její sebereflexe spolu s naším dodatkem k terapii ...

V lednu 2018 mi diagnostikovali tumor v oblasti slinivky a žaludku. Podstoupila jsem vyšetření jako CT, MR vyšetření, vyšetření krve a pod. Následně na to jsem podstoupila terapii s Radovanem s cílem zpracovat tento nález i můj postoj k němu.

Jelikož při počátečních vyšetřeních nebylo jisté, zda je nutná operace, výsledky krve byly v pořádku a biopsii jsem nechtěla podstoupit. Rozhodla jsem se nález léčit terapeutickou cestou. V terapii jsem si procházela minulými životy, kde jsem měla takový tumor, kde jsem si znovu precítila a zpracovala pocity k sobě, k lidem, zpracovali jsme tam sebelítost, nemohoucnost, bezmocnost, další problémy se sebehodnoty. Prošla jsem si i situací, kde jsem chtěla pomáhat, ale nedokázala jsem to. Zpracovali jsme to a uvědomila jsem si, že pokud osoba ve svém nitru nechce a nemá v sobě optimální víru v uzdravení, tak k uzdravení nikdy nedojde. Prošla jsem si i další situace, kde se vyskytoval potlačovaný hněv, neuznání a kritika na mou práci. Vykonzultovala jsem si to a emočně se mi ulevilo a dostala jsem se do bodu nula, když se mě to už netýká.

V březnu 2018 mi byla doporučena operace jako nutnost vzhledem k diagnóze - v tomto případě byl lékařský zákrok nezbytný.

Následně se u mě vyplavily pocity a myšlenky typu:

 • "Byla jsem znejistěná, jak to všechno dopadne."
 • "Bála jsem se, jaký orgán mi kromě tumoru mohou odstranit."
 • "Jaký bude můj následný život."
 • "Jak dopadne celá operace."
 • "Pocity a myšlenky, že je to jedna ze složitějších operací."
 • "Kdo bude můj operatér."
 • "Jestli budu mít správné datum operace"
 • A jiné myšlenky tímto podobné ...

Po seznámení se s operatérem a datem operace pokračovaly každodenní terapie s Radovanem, kde jsme mimo jiné zpracovali i výše zmíněné myšlenky.

V terapii jsme si prošli podobné operace mimo tento život, když jsem při operaci zemřela, vyvolalo to ve mně pocity, že lékaři jsou neodborníci apod. Následně jsme to přepsali a pocit byl, že operace dopadla dobře. Prošla jsem si další situací, kde jsem já byla operatér a pacient byl z jiné galaxie a bála jsem se jako ho operovat, pacient už funkčně selhával. Následně jsem dostala projektovaný obraz do prostoru jako operovat a zachránit pacienta, cítila jsem vděčnost za radu a vedení. Následně v další situaci, kde jsem byla svědkem operace - byla tam neshoda mezi operačním týmem a pacient umíral. Cítila jsem tam hněv, výčitky, nespravedlnost, selhání, nadřazenost mezi týmem. Následně jsem si to zpracovala na pocit soudržnosti, podpory a poučení se z chyb. Podvědomí mi oznámilo, že jsem při operaci v dobrých rukou a datum je také v pořádku...

Následně jsme v terapii zpracovali mé obavy při možném podávání krve; obavy, že se mi změní mé DNA; obavy, že se nainfikuji. Vycházelo to ze situací, kde v minulých životech jsem přijala krev od odborně a cíleně zmutovaných bytostí, které byly vytvořeny právě na dárcovství krve a záchranu lidí. Já jsem měla strach, že se stanu jednou z nich. Zpracovali jsme i tuto záležitost a byla jsem vděčná za mou záchranu. Následně jsme zpracovali myšlenku, zda bude v nemocnici vše sterilní bez virů a pod. Nedobrý pocit jsem dostala po právě odvysílaných televizních zprávách o stavu nemocnic. V minulých životech jsem právě já způsobila takový kolaps v nemocnici, zpracovali jsme to a poučila jsem se z toho...

Následně jsme si zadefinovali, zpracovali a nastavili záměr v podobě pozitivních myšlenek a programů:

 • "Pobyt v nemocnici je pohodový."
 • "Operace probíhá v pořádku."
 • "Operace je velmi přesně cílená a je mi odstraněno jen to nejnutnější minimum - jen to, co je nezbytně třeba."
 • "Výsledek nálezu je negativní."
 • "Po operaci žiji plnohodnotný život bez jakýchkoliv omezení."
 • "Věřím v plné uzdravení."
 • "Důvěřuji Stvořiteli a sobě."

Po těchto sezeních jsem se už pomalu začala dostávat do stádia, že jsem schopná na sobě pracovat sama a potřebuji čím dál tím méně terapeutických sezení. Toto spolu s mou vizualizací mi velmi pomohlo zejména při pobytu v nemocnici.

Následně byl celý můj pobyt v nemocnici pohodový, dostala se mi odborná a profesionální péči, se vším jsem byla spokojená. Operace proběhla v pořádku, vyoperovali mi jen potřebný tumor, který byl lékařem definovaný a diagnostikován jako "pevně ohraničený tumor", rychlý histologický nález byl negativní. Po operaci jsem nepotřebovala léky od bolesti. Z nemocnice jsem odcházela s pocitem díků k lékařům; k Stvořiteli; k nebesům stejně i k samotné terapii. Jizva se mi pěkně hojí. Místy byla jizva necitlivá a místo po operaci pobolívalo. Je jasné, že tělo potřebovalo následně sovj čas na zotavení a od té doby už pokračuji s vírou v mé plné uzdravení...

Díky této terapeutické přípravě na operaci jsem byla bez negativních emocí a myšlenek na ni i bez negativních myšlenek a pocitů na vzniklý tumor. Mohla jsem vystoupit z těchto nepříjemných událostí, které mi nedovolily vypovědět a jednat - uvízla jsem v strachu. Vesmír mi dal druhou šanci jít tím správným směrem a to hlavně cítit se spokojená stejně jako jednat ve svůj prospěch. Naučilo mě to být trpělivá vůči tělu a nezaměřovat pozornost na to co nechci a namísto toho koncentrovat mou energii a pozornost na to co chci...

Po obdržení podrobnějších a detailnějších výsledků z histologie, kde mi diagnostikovali středně velké riziko tvorby metastáz, mě doporučili na onkologii, kde mě objednali na další vyšetření. Následně pokračovali další terapeutické sezení, které mi posílily mou práci na sobě. V terapii, resp. v jejím finálních stádiích jsem byla vedena k samostatnosti a ne k umělému udržování za účelem zisku. Zvýšilo se mi vnímání proudění energií v mém těle. Mám čistší a emocionálnější vizualizaci zdravých buněk v mém těle. Při posledním společném sezení nás podvědomí informovalo, že není nutné další vyšetření z důvodu, že dalšími lékařskými vyšetřeními by narušily mé Placebo efekty (Přirozené biochemické léčící procesy v každém z nás). Zde jsem si uvědomila, jaká jsem byla závislá od lékařského posudku, od lékařských vyšetření, od názoru lékařů apod. Jinými slovy, uvědomila jsem si, že dalšími vyšetřeními resp. závislosti na nich bych pokračovala v začarovaném kruhu a v podstatě by mě to brzdilo v dalším mém pokroku...

Poznámka a dodatek terapeuta, závěrem

Na tomto zdokumentovaném případě vidíme, jak je důležité se podívat na problematiku lékařů ze dvou různých úhlů pohledu. První úhel pohledu - lékařské diagnostiky, lékařská péče, operace mají svůj význam a své místo. Lékaři jsou tu pro nás, když je potřebujeme, pomohou nám. Tento úhel pohledu by měl být vybalancovaný i druhým úhlem pohledu resp. druhou stranou mince - I když lékaři mají ve společnosti svůj význam a účel, i přesto nám v mnoho směrech zrcadlí záležitosti, abychom si zdraví chránili, abychom se naučili na sobě pracovat a abychom na lékařích nebyli závislí...

I když naším cílem bylo, aby klientka nemusela operaci podstoupit vůbec, v terapii jsme došli do stádia, kde operace, podle navigace a požadavků podvědomí klientky, byla nezbytná a to z několika důvodů.

V první řadě šlo o uzavření karmy mezi klientkou a lékaři.

Za druhé, klientka se naučila důvěřovat lékařům a naučila se na lékaře a lékařskou péči dívat jinýma očima - umí se na tuto problematiku dívat už z jiného úhlu pohledu, čehož výsledkem je, že tato problematika klientku již nestresuje.

Za třetí - tento tumor byl výsledek a manifestace mnohých nezpracovaných, nakupených, neustále dále přenášených a kumulovaných záležitostí zejména z období mimo tohoto života a operace byla v tomto případě nezbytná v tom směru, že nám celou terapii urychlila. V terapii jsme klientku nastavili, tak aby jí bylo odstraněno to nejnutnější minimum. Jinými slovy, naše terapie pravděpodobně způsobila to, že tumor byl ohraničen a aby klientce nemuseli být odstraněny žádné orgány. Lékařská diagnostika ohraničeného tumoru jako výsledek terapie byl potvrzen právě podvědomím klientky...

Dnes si už umí klientka, nastavena naší terapii resp. v jejich finálních stádiích, zpracovávat jakékoliv její problémy sama - méně náročné ale i více náročné. Klientka má z toho, že si umí už problémy zpracovávat sama a bez nutnosti terapeuta, radost. Pracuje na sobě s radostí a motivací.

Možná se zeptáte, kolik terapeutických sezení je nutné si z Vaší strany zaplatit, dokud dojdeme do stádia, kde Vás naučíme si věci zpracovávat sami bez další nutnosti terapeuta. Každý jsme individuální - máme své individuální problémy; intenzita, komplexita a náročnost problémů je u každého z nás jiná. Z těchto důvodů jsou potřebné časy a počet terapeutických sezení resp. počet předplacených minut pro každého individuální. Avšak v terapii Vám tyto informace naordinuje a velmi přesně komunikuje Vaše podvědomí, kde v první řadě v terapii pracujeme právě s Vaším podvědomím, řídíme se jeho instrukcemi a požadavky a kde Vám tyto informace komunikujeme resp. zprostředkováváme. Vaše tělo a Vaše podvědomí je v tomto případě chápáno jako Váš lékař, kde právě Vaše podvědomí ví, co je pro Vás nejlepší...

Vezměte prosím na vědomí, že jedním z našich ultimátních terapeutických cílů je právě ve finálních stádiích Vaší terapie nastavit Vás tak, abyste si i Vy uměli zpracovávat jakékoli Vaše problémy sami a bez další nutnosti terapeuta. Tato schopnost patří každému, je v každém v nás, stačí ji jen rozvinout - a k tomu Vám právě v naší terapii dopomůžeme. Taková forma Ultimátního nastavení v podobě několika terapeutických sezení u nás, je pro Vás jednorázová investice, která se Vám vrátí v mnoho směrech - především je to investice do Vašeho zdraví a jeho ochrany...