8. Radovan Babic; Aj terapeut potrebuje terapiu: Vyriešené problémy v mojom partnerskom vzťahu

06.10.2018

Čo vzťahu predchádzalo; Problémy počas vzťahu; Bolestivá menštruácia partnerky; Fajčenie cigariet; Problémy s komunikáciou a vyjadrovaním pocitov; Problémy s deťmi a výchovou; Nedostatok času pre seba; Rodinná dohoda; Partnerská dohoda; Jednota dvojplameňov; Partnerská pauza - odďalovanie partnerov; Návrat k sebe; Spoločný život a bývanie; Svatba

Obsah

Čo predchádzalo môjmu 2016-2017 vzťahu

Prišla mi konečne do cesty moja vysnívaná a vytúžená partnerka?

Terapia na diaľku a budovanie nášho vzťahu na diaľku

Pôsobenie aury na náš vzťah

Náš partnerský vzťah - dvojplamene

Riešenie partnerkinej cyklickosti

Partnerkine dlhopretrvávajúce problémy s hrdlom; Problémy s komunikáciou

Partnerka sa naučila tešiť sa z maličkostí

Partnerkina postupná eliminácia fajčenia a závislosti na tabaku a nikotíne

Rodinná harmónia medzi partnerkou a jej deťmi; Rodinná dohoda

Partnerská dohoda medzi mnou a mojou partnerkou

Partnerská jednota a zjednocovanie partnerov

Naša partnerská pauza - Odďaľovanie partnerov

Čo všetko dal vzťah s touto partnerkou mne

Záverom: Partnerská pauza alebo rozchod? Ostaneme kamarátmi? Každý sám; Návrat k sebe; Spoločné bývanie; Spoločný supermoderný dom novej Éry; Svatba; Doživotné partnerstvo; Ideálny a Ultimátny vzťah

Čo predchádzalo môjmu 2016-2017 vzťahu

V tomto živote, presnejšie počas môjho pobytu v zahraničí som mal až jeden vzťah, ktorý trval až 3 roky (2008-2010).

Avšak v tomto vzťahu som nebol spokojný, ale rozhodne som sa v ňom naučil všetko, čo som potreboval pre tento vzťah s partnerkou (2016-2017) a tedajšou kolegynkou, ženou vo veku 38 rokov (v roku 2017). O vzťahu s touto partnerkou pojednáva tento zdokumentovaný prípad. V celom tomto článku je osoba charakterizovaná resp. zadefinovaná ako moja partnerka.

V podstate, celých cca 9 a pol roka v zahraničí som trpel problémami a pocitmi ako

 • Samota.
 • Pocity nenaplnenosti.
 • Pocity nepochopenia - "nikto ma nechápe".
 • "Nikto mi nerozumie".
 • "Nemám sa o koho oprieť".
 • "Nemám sa komu posťažovať".
 • Pocity nudy z môjho vlastného úspechu z dôvodu, že som nemal ten úspech s kým zdieľať.
 • Dlhotrvajúce melancholické nálady.
 • Depresie a rôzne iné prejavy, ktoré sa spájali s touto samotou.

Prišla mi konečne do cesty moja vysnívaná a vytúžená partnerka?

Ako prvé riešenie na tú dobu (v roku 2010 po ukončení vyššie spomínaného jedného vzťahu a uvedomní si potrebných vecí pre nový vzťah) pre boj s touto "hroznou" samotou, teda okrem toho, že som si tieto pocity priebežne spracovával, bolo aj to, že som si moju partnerku začal doslova snívať a predstavovať si ju. Písal som si požiadavky, akú chcem mať partnerku, jej duchovné, psychické, inteligenčné vlastnosti ale aj vlastnosti fyzického tela ako napr. vzhľad a pod. Týmto som si v podstate zadefinoval zámer, čo chcem a následne vesmír mi dával mnohé príležitosti ako to dosiahnuť. Všetko, čím som si prešiel dovtedy, kým som moju súčastnú partnerku stretol, je popísané v ostatných článkoch v príkladoch z praxe na tejto stránke.

Zároveň aj moja partnerka si spracovávala mnohé jej veci v jej živote a aj ona smerovala ku mne. Až prišiel deň, keď mi táto partnerka prišla konečne do cesty, čím vyššie spomínané problémy boli odstránené, ale zároveň sa odokryli iné problémy, ktoré sme už riešili počas nášho vzťahu a o ktorých píšem v nasledujúcich riadkoch. Náš vzťah začal na diaľku...

Terapia na diaľku a budovanie nášho vzťahu na diaľku

 • Práca na diaľku s podvedomím parnerky, kde nemusela byť prítomná žiadneho kontaktu so mnou terapeutom.
 • Písomné terapie/sedenia na diaľku, kde sme komunikovali a viedli terapiu medzi sebou v reálnom čase v podobe chatovania, mailovej komunikácie.
 • Písomná komunikácia postupom času vyústila do efektívnejšej telefonickej komunikácie.
 • Osobné stretnutia.
 • Terapia a budovanie vzťahu aj osobnými rozhovormi.
 • Automatická liečba, vyplavovanie a odstraňovanie problémov našími aurami.

Pôsobenie aury na náš vzťah

Vzťah na diaľku prebiehal aj s občasnými osobnými stretnutiami. Tu by som rád poukázal na problematiku a to akú úlohu má v partnerskom vzťahu naša aura. Aura je vysokofrekvenčné bio elektro-magnetické pole, ktoré obklopuje každého z nás, a ktoré je bežným okom dnes neviditeľné. Avšak existujú ľudia s jasnozrivými schopnosťami, ktorí auru dokážu vidieť a rovnako dnes existujú už aj technológie (Vysokofrekvenčná vysokonapäťová techinka napr. Teslova cievka), ktoré dokážu auru odfotitˇ.

Aura je z tela vyžarovaná do nekonečnej vzdialenosti na všetky smery - každý jedinec energeticky ovplyvňuje dianie okolo, všetko vôbec v existencii. Avšak aura má najsilnejšiu intenzitu čím je bližšie k telu

Osobné stretnutia s mojou partnerkou spôsobili aj to, že naše aury sa pretli, došlo k výmene energií. Táto výmena energií spôsobila to, že z nás oboch vyplavila ďalšie problémy, ktoré sme si zasa priebežne spracovávali už po stretnutí, keď sme boli znova po samom. A zasa ďalšie stretnutia, ďalšie čistenia a tak stále dookola...

Náš partnerský vzťah - dvojplamene

O dvojplameňoch existuje dnes veľké množstvo informácií. Najprv sme si obaja spracovávali mnohé veci v živote predtým, ako sme sa stretli. Potom, keď sme sa stretli, tak náš vzťah začal na diaľku. Vo vzťahu sme si riešili mnohé veci, ktoré sa v partnerskom vzťahu riešia ale aj veci, ktoré by mnohí z vás možno považovali za maličkosti, zbytočnosti. Avšak vzťah dvojplameňov je práve o tom, ak nie je vyjasnený aj ten najmenší detail, tak jednému z dvojplameňov to vždy bude vadiť, až kým sa problém raz a navždy nevyrieši.

Prešli sme si mnohými problémami, s ktorými sa dnešné partnerské vzťahy stretávajú:

 • Nevera.
 • Nedôvera.
 • Problémy hovoriť o svojich pocitoch.
 • Prekvapenie a zvykanie si partnerky, keď som ja ako chlap už od začiatku hovoril o svojich pocitoch, na čo nebola u predchádzajúcich partnerkých vzťahov zvyknutá.
 • Pocity a postuláty typu "Mám problém s mužskými energiami" a pod.
 • Pocity, že nikdy nebudeme tak dobrí ako ten druhý partner.
 • Ženská cyklickosť a partnerkine jednolivé fázy.
 • Unáhlené závery; neobjektívne posudzovanie, predsudky.
 • Problém vypočuť, skákanie do reči.
 • Problémy týkajúce sa sexu.
 • Neusmernená sexualita.
 • Výchova detí.
 • Problémy s (nad)váhou.
 • Rôzne zdravotné problémy, rovnako ako aj zdravotné problémy partnerkinych detí.
 • A mnohé ďalšie.

Rád by som vyvrátil zároveň aj mýtus, že dvojplamene zažívajú LEN pozitívne veci. Je to naozj mýtus a môžem potvrdiť, že to nie je pravda. V mnoho minulých životoch sme sa stretli, mali sme vzťahy, ale urobili sme tam obaja mnohé chyby. V tomto živote sme sa z týchto chýb poučili a viac ich už nezopakujeme. 

Ďalším problémom vo vzťahu bola komunikácia vo vzťahu na určité mnohé problematiky. Jedna z nich bola aj problematika a komunikácia o našich predchádzajúcich partneroch. Mojej partnerke ako žene táto problematika bola zo začiatku nepríjemná. Avšak všetko sme si vysvetlili, a hlavný dôvod komunikácie o našich predošlých partneroch bol ten, aby sme zistili čo v predošlých vzťahoch fungovalo, čo nefungovalo a aby sme sa aj z tohoto vedeli poučiť v našom spoločnom partnerskom vzťahu. Možno neuveríte, ale v dnešnej dobe je to dosť veľký problém, aby partneri komunikovali o predchádzajúcich vzťahoch bez emócii a v kľude. Ak táto problematika jedného z partnerov rozrušuje alebo stresuje, očividne sú za tým nespracované bloky a problémy.

U dvojplameňov to funguje zároveň aj v tomto smere tak, že energie dvojplameňov sú tak silné, že dvojplamene zo seba navzájom vyťahujú bloky a problémy za účelom, aby si ten partnerský dvojplamienok tieto veci raz a navždy odstránil. Samozrejme funguje to obojstranne. Veľakrát sa naozaj jedná, možno v očiach iných, o nepodstatné veci, o maličkosti. Avšak energie dvojplameňov sú tak silné, že vzťah nebude kvalitne fungovať, kým nebude vyjasnený a vyriešený aj ten najmenší detail. Dvojplamene väčšinou vyťahujú zo seba tieto bloky navzájom podvedome. Niekedy stačí jedno slovko alebo kombinácia slov, a druhému dvojplameňu to spôsobí stres - vytiahne sa nespracovaná trauma, ktorá sa následne spracuje.

Náš vzťah dvojplamienkov spôsobil to, že sme boli vysokokompatibilní v mnoho smeroch, v oblasti intelektuálnej, duchovnej, fyzickej, sme obaja terapeuti a vzájomne sme sa v mnohých veciach dopĺňali. Príklady:

 • Záležitosti, ktoré mala partnerka spracované, som nemal spracované ja a naopak.
 • Partnerka mala skúsenosti v terapeutickej praxi, ktoré som nemal ja.
 • Partnerka ovláda postupy, ktoré som neovládal ja a naopak - výsledok bol ten, že naše terapeutické postupy sa kombinovali a vytvárali sa tak veľakrát nové postupy potrebné pre individuálny prístup našich klientov.
 • Partnerka má deti, ja nie - avšak partnerke som pomohol s výchovou detí - viem vycítiť čo deti potrebujú - všetko to čo sa nedostalo mne.
 • Ja som mal veľa času pre seba, partnerka nemala čas pre seba - postupne som ju to naučil.
 • Obaja máme záujem na sebe neustále pracovať, zdokonaľovať sa.
 • Partnerka fajčí cigaretu (pracuje na tom aby prestala fajčiť), ja som v živote nefajčil vôbec.
 • A samozrejme mnohé iné aspekty, ktoré máme spoločné a ktoré nám zaručujú vysokú kompatibilitu, harmóniu vo vzťahu.

Mali sme medzi sebou mnohé hádky, mnohé nezhody, avšak všetko to boli testy nášho vzťahu. Hádky to síce boli ale boli to tzv. konštruktívne hádky, kde po každej hádke sme vždy dospeli k vyjasneniu, pochopeniu, uvedomeniu, dohode.

Riešenie partnerkinej cyklickosti

PMS (Predmenštruačný syndróm), Bolestivá menštruácia, Neakceptovanie vlastnej ženskosti

Jeden z problémov, ktorý sme s partnerkou riešili, bola práve aj jej ženská cyklickosť a akceptovanie jej vlastnej ženskosti. Partnerka zároveň trpela dlhé roky bolestivou menštruáciou, kde veľakrát brala lieky/prášky proti bolestiam. S partnerkou sme sa zhodli, že by bolo vhodné publikovať aj túto časť jej terapie z dôvodu, že problémovou a bolestivou menštruáciou dnes trpí mnoho žien.

Ako prvé sme si zadefinovali terapeutický cieľ a zámer - že partnerka bude mať život BEZ bolestivej menštruácie. Začala terapia...

S terapiou partnerky a jej cyklickosti nám pomáhala aj naša kolegynka Sekmeth. Je to jedna z bytostí, ktorá je súčasťou nášho kryštálového tímu - mnohé bytosti, odborníci a profesionáli inkarnovaní v našich kryštálových guliach. Sekmeth je najznámejšia práve pod týmto menom v Egyptskej mytológii, je dvojplameň boha Hórusa, ktorý je taktiež súčasť nášho kryštálového tímu. Sekmeth bola v pradávnych dobách architektka ženskej cyklickosti, ženských pohlavných orgánov, gravidity, tehotenstva, pôrodu a pod.

Ako prvá príčina boli u partnerky myšlienky, ktoré sa jej dostali od osoby, ktorá ju o menštruácii učila, keď bola v mladšom veku ale aj od mnohých osôb najmä ženského pohlavia počas jej života rovnako ako aj rôzne stereotypné a dogmatické názory spoločnosti.

Jednalo sa o myšlienky a postuláty typu:

 • Strach a iné problémy s vyslovením slova MENŠTRUÁCIA.
 • "Vždy keď TO dostaneš, bude ťa to bolieť".
 • "Nič sa s tým nedá robiť, Je to proste tak, si žena a MUSÍŠ si to pretrpieť".
 • A mnohé iné myšlienky týmto podobné.

Tieto myšlienky nastavili myseľ mojej partnerky, že vždy bude počas menštruácie mať bolesť, problém vysloviť slovo menštruácia čo prispievalo nielen k bolestivej menštruácii ale aj k tomu, že partnerka si podvedome nevážila svoju ženskosť, problém hovoriť o jej cyklickosti s mužským pohlavím a pod.

Ako ďalšie sme partnerku naučili o jej ženskej celomesačnej cyklickosti, jej jednotlivých 4 fázach, kde každá fáza mala určité svoje potreby, ktoré potrebovali byť u ženy resp. u mojej partnerky naplnené. Súčasť učenia o ženskej cyklickosti bola práve aj predmenštruačná a menštruačná fáza.

S partnerkou sme si vysvetlili, že predmenštruačná a menštruačná fáza sú prirodzené čistiace mechanizmy ľudského tela, kde telo sa chce samo zbaviť prirodzene nakopených problémov, potláčaných a uväznených emócií či už z tohoto života, minulých životov, pararelných realít a pod. Vysvetlili sme si taktiež, že najmä počas menštruačnej fázy žena potrebuje v princípe veľa oddychu, kde má čas a priestor venovať sa sama sebe, byť sama so sebou, so svojou cyklickosťou. 

Keď sme s partnerkou viedli jej terapiu počas jej menštruačnej fázy, bolo to pre telo najvýhodnejšie a najoptimálnejšie načasovanie pre terapiu. Menštruačná fáza ako prirodzený mechanizmus ženského tela bola zosilnená účinkami terapie, odstraňovaním mnohých potláčaných emócií. Výsledkom boli megasilné výkyvy nálad, silné emočné tornáda, silnejšie, aké si kedy partnerka vedela predstaviť. Avšak bolo to dočasné, a platí pravidlo, čo som popísal vyššie - že telo prirodzene a automaticky zosiľnuje DOČASNE problém predtým, ako ho odstráni.

Ďalšie príčiny spoluzodpovedné za bolestivú menštruáciu boli príčiny, ktoré sme riešili špecifickou formou regresu - regres, kde si partnerka prechádzala mnohými udalosťami a regres, kde som partnerke hovoril ja o priebehu jej príčin. Obe boli kombinované so psychoanalýzou cez kvantovú techniku. V prípade, keď partnerka bola unavená alebo nemala síl si prechádzať udalosťami, kde boli príčiny problému, v tomto prípade som jej pomohol ja tým, že som jej ja rozprával o priebehu udalosti a príčinách. Moje slovo, ktoré partnerka vnímala v podobe počutia, u nej vyvolávalo a restimulovalo danú situáciu s výsledkom rovnakým, ako keby si tou udalosťou prechádzala partnerka sama.

Spracovali sme obrovské množstvo príčin vrátane pôrodov partnerkinych detí, jej vlastného pôrodu, mnohé mučiace a veľmi drastické zásahy do tela a brušnej dutiny v minulých životoch, rôzne koreňové príčiny v predchádzajúcich partnerksých vzťahoch v tomto živote, mnohé nespracované záležitosti v podobe nevysporiadania sa so smrťou partnerkinho otca a brata. K bolestivej menštruácii samorejme dopomáhalo aj obrovské množstvo iných problémov, ktoré sme riešili a spracovávali v našom vzťahu.

Terapia partnerky resp. riešenie jej cyklickosti trvali zhruba 13 mesiacov (Od Decembra 2016 po December 2017). Ako som spomenul vyššie, partnerka zo začiatku brala veľké množstvo práškov proti bolesti, ktoré sa postupne znižovali. Veľakrát mi partnerka potvrdila, že ani necítila, že sa jej menštruácia spustila. Posledné 2 menštruačné obdobia partnerka už nebrala lieky vôbec. Bolesti sme spracovali a fungovala už bez liekov.

Tieto aspekty ohľadom partnerkinej cyklickosti spolu s mnohými inými riešenými a vyriešenými aspektami nášho vzťahu dopomohlo partnerke aj k tomu, že sa zbavila dlhoročného problému - bolesti jej vaječníkov.

Bolesti vaječníkov boli konzultované aj s odborným vyšetrením gynekológa, ktorý stanovil, že vaječníky nefungovali tak, ako bolo treba, nefungovali ani hormóny. Partnerke určil prášky, ktoré spôsobili ĎALŠIE dočasné psychické výkyvy ale aj špinenie (krvácanie mimo menštruačnej fázy), kde sa z vaječníkov odstraňovali škodliviny. Ďalší krok bol ten, kde gynekológ partnerke navrhol hormonálnu liečbu. Aj ja aj partnerka sme sa zhodli, že hormonálna liečba by narušila celý chod jej tela, prirodzené liečebné a regeneračné účinky jej tela, preto sa hormonálna liečba zamietla. Namiesto hormonálnej liečby, aj ja aj partnerka sme obaja terapeuti - spojili sme sily dohromady a partnerku sme dali do poriadku našími terapeutickými postupmi. K dátumu 21.08.2017 bola už bolesť vaječníkov preč, predchádzajúce 2 menštruácie pred 21.08.2017 boli už bez práškov, v začiatku menštruačnej fázy sa odstránili a spracovali bolesti, zvyšok týchto ale aj mnohých ďalších nasledujúcich menštruácií prebehol v poriadku.

Terapia avšak mala aj svoje dočasné účinky, ktoré veľakrát boli partnerke nepríjemné, nepohodlné a hlavne veľakrát jej urobili čiaru cez rozpočet. Jednalo sa najmä o vyššie spomínané zosilnené emočné tornáda, výkyvy nálad, nadmerná únava a potreba spánku (bloky a problémy chápeme ako formu energie, ktorá po odblokovaní z tela odíde a telo si energiu potrebuje dobiť stravou a spánkom), časté prechádzky do lesa a potreba objímať stromy, rovnako ako aj občasné špinenie, bolesti hlavy (vytváranie nových neurodráh a auto-kalibrácia mozgu na vyšší výkon). Na takéto sprievodné javy upozornil taktiež aj lekár, že je to v podsate súčasť liečby...Toto všetko ale dopomohlo k uzdraveniu partnerky...

Ja som partnerke vďačný, že mi umožnila ju naučiť o ženskej cyklickosti a umožniť mi tak lepšie porozumieť jej ako žene. Partnerka mala okrem iného aj myšlienky:

 • "Nikdy sa chlap nezaujímal o moje pocity počas mojej menštruačnej fázy".
 • "Chlapi a muži sa o problémy ženy a o ženské problémy nezaujímajú".
 • "Menštruácia je choroba; je to niečo, čo je na obtiaž; je to problém - najradšej by som si dala niektoré ženské orgány vyoperovať".
 • A mnohé podobné myšlienky. 

Dnes tieto myšlienky už v slovníku mojej partnerky nenájdete, čoho výsledok je nielen bezbolestná menštruačná fáza, ale partnerka si zároveň váži aj svoju ženskosť, akceptuje ju.

Vždy som totiž nejak podvedome vedel, že musí existovať nejaký spôsob, nejaké vedomosti, ako lepšie porozumieť žene aj v tomto smere. A stalo sa. Mojim vlastným štúdiom mnohých relevantných materiálov o ženskej cyklickosti, o štyroch fázach ženskej cyklickosti mi umožnilo si naplniť to, po čom som vždy túžil a zároveň aj príležitosť to naučiť moju partnerku. Všetko toto bolo spoluzodpovedné za vybudovanie spomínaných pevných základov nášho vzťahu.

Z pohľadu partnerky a ženy, partnerka si veľmi pochvaľuje vedomosti o cyklickosti. Pomohlo jej to rozpoznať jednotlivé fázy, rozložiť si sily a energie, dopriať si oddych vždy, keď si to jej telo vyžaduje. Zároveň, to že som sa zaujímal o jej pocity počas jej jednotlivých fáz, vytvorilo u nej pocity že sa o ňu zaujímam, že sa zaujímam aj o jej pocity počas cyklickosti, čo ultimátne bolo spoluzodpovedné za pocity, že partnerka je jej partnerom milovaná...

Na tomto príklade taktiež vidíme, že v takýchto prípadoch je spolupráca s lekárom dôležitá...

Následne sme s partnerkou, samozrejme aj za pomoci Sekmeth spracovali jej cyklickosť, dá sa povedať ultimátne - nastavili sme ju na rytmus našej planéty k dátumu 21.12.2017. To znamená, že jej menštruačná fáza bude do budúcna už pravdepodobne prebiehať pravidelne 4 dni, každé 4 posledné dni každého mesiaca. Jej telo bude pomaly ale isto už samé smerovať k tomuto nastaveniu. Takéto nastavenie partnerke dopomáha k jej ženskej intuícii, ženským schopnostiam ako napr. práca s kartami, terapia a pod. Partnerka potvrdila, že 29.12.2017, teda 3 dni pred koncom tohoto mesiaca jej začala menštruácia a je vysoko pravdepodobné, že ďalší mesiac jej menštruácia začne už 4 dni pred koncom mesiaca...

Pri ultimátnom nastavovaní cyklickosti sme u partnerky nastavili zároveň aj voľnú menštruáciu. 

Voľná menštruácia, v skratke, je ultimátne riešenie menštruačnej fázy, kde žena nepotrebuje žiadne moderné hygienické potreby spájajúce sa s touto fázou. Taktiež krv je z tela vylučovaná v podobe reflexu rovnakým spôsobom, akým telo vylučuje moč - žena sa naučí cítiť a rozpoznať, ked jej telo chce krv vylúčiť. Žena v noci nekrváca, krváca pred spaním a po zobudení.

Při tejto príležitosti riešenia voľnej mensštruácie sme spracovali aj predstavy, kde partnerka porodila jej deti prirodzenými pôrodmi doma vzhľadom k tomu že v realite jej deti NEboli narodené prirodzeným pôrodom.

Toto sa nám už u partnerky podarilo nastaviť, ostatné ohľadom voľnej menštruácie ukáže už čas...

Partnerkine dlhopretrvávajúce problémy s hrdlom

Problémy: Bolestivé hlasivky; Bolesť hrdla; Bolesť pri prehĺtaní; Problémy s komunikáciou

Postuláty, myšlienky a pocity spoluzodpovedné za problémy s hrdlom a hlasivkami

 • "Bojím sa rozprávať".
 • "Bojím sa povedať si svoj názor".
 • "Nemám čas a priestor rozprávať".
 • "Nemôžem rozprávať".
 • "Nemám (za) potrebu rozprávať".
 • "Som vyrozprávaná za celý deň a večer nemám potrebu hovoriť".
 • "Mám toho po krk".
 • "Ja o tom nemôžem rozprávať lebo..."
 • "Som nahnevaná a z toho dôvodu NECHCEM rozprávať".
 • "Bojím sa reakcie okolia, keď niečo poviem".
 • "Bojím sa, že mužská energia ma nechápe a nikdy nepochopí".
 • "Problémy s trpezlivosťou v súvislosti s počúvaním a vysvetľovaním detailov".
 • "Neviem si povedať o svoje potreby".
 • "Pocity, že hádžem hrach na stenu, nikto ma nepočúva - je to únavné..."
 • "Neviem vyjadriť svoje pocity".
 • "Neviem komunikovať o svojich pocitoch".
 • "Nie som zvyknutá, aby so mňou niekto a tobôž chlap hovoril a zaujímal sa o moje pocity, ako sa cítim a pod".
 • "Strach povedať NIE deťom".

Partnerka prešla odborným lekárskym vyšetrením jej hrdla. Lekár jej povedal, že bude musieť ísť na laserovú operáciu hlasiviek. Tak ako aj u jej cyklickosti popísanej vyššie, tak aj v tomto prípade sa partnerka rozhodla riešiť jej problém pomocou jej a mojich kombinovaných terapeutických postupov.

S partnerkou sme spracovali mnohé situácie z tohto života, z jej prenatálu (obdobie, keď bola v maternici jej mamy) a samozrejme aj mnohé situácie z minulých životov. Všetky tieto situácie obsahovali vyššie spomenuté myšlienky a postuláty. Boli tam aj príčíny typu: 

 • Nadýchanie sa čistiacich chemických prostriedkov.
 • Pitie studených nápojov v zime.
 • Pitie studených nápojov za účelom chladenia.
 • Nesprávne dýchanie počas spievania.
 • Problémy so skákaním do reči.
 • Problémy s aktívnym počúvaním.
 • Mnohé nevykomunikované a nedoriešené záležitosti medzi partnerkou a jej mamou.

Problémy s mnohými inými ľuďmi, kamarátkami, členmi rodiny a pod.:

 • Strach povedať NIE.

 • Pocity, že do vzťahov partnerka viac dávala než dostávala.
 • Problémy, že partnerka nemohla niečo počuté resp. nejakú situáciu prehltnúť a pod. 

Uvedieme aj dva príklady, ktoré boli taktiež dôležitou súčasťou terapeutických riešení pre partnerkine hlasivky.

Ako prvé, jednalo sa o spracovanie nasledovnej predstavy (terapeutický postup), skrz ktorú sme vyčistili mnohé somatiká odomňa, od partnerky a dokonca aj od jednej našej klientky. Predstava bola s nasledovnými parametrami:

"Predstava, v ktorej partnerka a naša klientka mali pred sebou sklenené poháre/skleničky na víno. Skleničky boli vyčistené a vyleštené. Pri cinknutí, skleničky v predstave vydávali optimálny čistý hudobný tón. Partnerka a klientka mali za účel v tejto predstave tieto skleničky rozbiť ich hlasom."

Dôvod, prečo sme čistili kvantové pole v mysli partnerky a klientky v podobe predstavy práve s takýmito parametrami bol ten, že napr. aj ruské operné speváčky/speváci si trénovali a cibrili svoj hlas tak, že keď hlasom dokázali rozbiť skleničku od vína, ich hlas mal správnu optimálnu frekvenciu, ktorá rezonovala s frekvenciou, na ktorej vibrovala sklenička.

Predstavme si takúto (ale aj každú inú predstavu) ako prijímaciu anténu, v ktorej sa zbiehajú somatiká zo súčastného života, ale aj zo situácií mimo tohto života, rovnako aj somatiká naše ale aj iných ľudí ako napr. naše deti alebo v našom prípade aj naši klienti. Z predstavy sme vyčistili nespočetné množstvo somatík vrátane:

 • Vyrovnanie karmy a spoločných línií medzi nami troma - Ja, partnerka a naša klientka.
 • Problémy s dychom pri rozprávaní.
 • Problémy s trpezlivosťou.
 • Problémy s vypočutím druhých.
 • Problémy s hovorením na verejnosti a mnohé ďalšie.

Terapia hlasiviek trvala taktiež od zhruba Decembra roku 2016. K dátumu 21.12.2017 sa hlasivky omnoho zlepšili, bolesti a opuchy poľavili - subjektívne vnímané pocity a zmeny... Na tejto stránke sme v zdokumentovaných prípadoch našich klientov veľakrát poukázali na to, že lekárske testy a vyšetrenia preukázali objektívne výsledky a zmeny u klientov, čo boli výsledky našej terapie.

Následne v roku 2018 osoba podstúpila operáciu hlasiviek. Po operácii jej doktori tvrdili:

 • "Už nikdy nebudete rozprávať tak ako predtým".
 • "Už nikdy nebudete mať hlas ako predtým".

 • "Navždy už budete chrčať".

 • "Už nikdy nebudete spievať".

 • A iné myšlienky a postuláty týmto podobné.

Následne si osoba tieto myšlienky nepripustila, spracovala si ich a potvrdila nám, že hlas má ako zvon - vie zvládať dlhodobú záťaž v podobe ústnej komunikácie, spieva atď.

Partnerka sa naučila tešiť sa z maličkostí

Podľa partnerkinho podvedomia, jej život bol viac starostí (95%) než radostí (5%). Mala taktiež problémy aj s jej ascendentom a descendentom - najmä problém vytiahnuť na povrch jej "vnútorné dieťa", čo je typické pre jej špecifické astrologické znamenie.

Pocity, myšlienky a postuláty:

 • "Neviem sa tešiť zo života."
 • "Neviem sa tešiť z maličkostí."
 • "Keď sa budem tešiť z maličkostí, okolie ma môže mať za blázna."
 • "Nebudem sa predsa tešiť ako malé dieťa."
 • Žiarlivosť voči iným, ktorí sa z maličkostí a zo života dokázali tešiť.
 • Pocity, že pre dospelých nie je veľa miest a možností, kde by sa dospelí mohli vyblázniť tak, ako takéto mnohé miesta existujú pre deti.
 • A mnohé podobné.

Problémy sme spracovali a dnes sa partnerka dokáže tešiť z vecí a maličkostí, z ktorých by sa predtým vôbec netešila.

Partnerkina postupná eliminácia fajčenia a závislosti na tabaku a nikotíne

Za fajčenie a závislosť na nikotíne a tabaku boli spoluzodpovedné ako všetky vyriešené a spomínané problémy v tomto celom článku, tak aj Myšlienky, pocity, postuláty, zvyky a návyky typu:

 • Tlak z okolia z tohoto života ale aj z minulých životov - "Strach, že nezapadnem medzi okolie a kamarátov ak nebudem fajčiť". 
 • "Cigarety som si už kúpila a zaplatila za ne; MUSÍM zaplatené financie využiť na maximum keď som si už za niečo zaplatila".
 • "Som tak vystresovaná, že si musím zapáliť".
 • "Cigarety mi pomáhajú zvládať stres a ťažké situácie".
 • "Cigareta je súčasť mojich denných rituálov".
 • "Musím fajčiť, lebo…"
 • "Cigarety mi pomáhajú sa rýchlejšie uvolniť".
 • "Niekedy ja vlastne ani neviem prečo fajčím".
 • "Fajčím pre chuť a pre dobrý pocit".
 • "Nikdy sa mi nepodarí skoncovať s fajčením".
 • "Čo si pomyslia iní, ak prestanem fajčiť".
 • A mnohé iné podobné myšlienky.

Všetky problémy sme spracovali. Terapia a eliminácia fajčenia prebiehala zhruba od Októbra 2016. Terapia prebiehala aj za pomoci štúdia odbornej literatúry zameranej špecificky pre odstraňovanie závislosti na fajčení či návštevy rôznych kurzov a školení. 

V našej terapii odstraňujeme somatiká a negatívne pocity z našej mysle, ktoré sú príčinami fajčenia.

Podľa lekára, fajčenie bolo taktiež spoluzodpovedné za vyššie spomenuté problémy s hrdlom a hlasivkami.

Zhruba po 14tych mesiacoch terapie, k dátumu, kedy je publikovaný tento článok, December 2017, sa potreba fajčenia u partnerky rapídne znížila. Znížili sa aj jej náklady na fajčenie. Partnerka dokonca potvrdila, že veľakrát už ani nevyfajčí celú cigaretu, po vyfajčení polky cigarety jej cigareta už nechutí...

Rodinná harmónia medzi partnerkou a jej deťmi

Dosiahnutie harmonického spolunažívania a symbiózy v rodine; Rodinná dohoda

Problémy v rodine

 • Problémy detí s prospechom.
 • Partnerka (matka) dávala veľakrát prehnanú pozornosť jej deťom.
 • Častokrát prehnaný strach matky o deti.
 • Matkina závislosť na deťoch a prehnaná závislosť detí na matke.
 • Citové vydieranie detí voči matke.
 • Strach povedať NIE deťom.
 • Deti si veľakrát nevážili to, čo matka pre ne robila.
 • Deti si nevážili hodnotu financií.
 • Pocity, že matka nemala vôbec pre seba čas.
 • Pocity, že matka je na všetko sama.
 • Pocity, že matka si musí všetko urobiť sama.
 • Strach matky delegovať ďeťom zodpovednosť. 
 • Neharmonické vzájomné vzťahy ako aj medzi deťmi samotnými tak aj medzi deťmi a samotnou matkou.
 • Problémy s výchovou.
 • Strach učiť deti samostatnosti.
 • Pocity matky, že "jej 13 ročná dcéra je ešte mladá na to, aby mala priateľa".
 • Pocity matky, že "jej dcéra má na priateľa ešte čas".

Rodinná dohoda a nastavenie rutín v rodine partnerky

Terapia rodiny ako celku trvala zhruba 14 mesiacov od Októbra 2016 až po December 2017 pararelne a súbežne s terapiou ostatných problémoch spomenutých v tomto zdokumentovanom prípade. Vzťahy medzi deťmi samotnými, ale aj vzťahy medzi deťmi a matkou/partnerkou sa výrazne zlepšili.

Medzi partnerkou a jej deťmi sme nastavili rodinnú dohodu, ktorú sme taktiež nastavovali aj za pomoci terapie. Rodinná dohoda je súbor, všetkými členmi, dohodnutých a odsúhlasených pravidiel, podľa ktorej rodina funguje. Táto dohoda pevne a jasne stanovuje, aké chovanie sa v rodine toleruje, aké sa netoleruje a pod. Rodinná dohoda zároveň pojednáva aj o nastavení mnohých rutín najmä pre deti. Účel takýchto rutín je AJ delegovať deťom (10, 11 a 13 rokov k roku 2017) zodpovednosť, odskúšať si mnohé skúsenosti sami, poniesť si následky za svoje činy, poučiť sa z chýb a pod. 

Jedná sa najmä o nastavené rutiny typu

Návštevy lekárov sa zminimalizovali a obmedzili len na lekárske návštevy dané zo zákona - napr. preventívne lekárske prehliadky; prehliadky potrebné pre školu, pre letné tábory a pod. Vo všeobecnosti, do 18 rokov dieťaťa je za zdravie dieťaťa zodpovedný rodič. Partnerka vie ako terapeutka pravidelne, priebežne a zodpovedne spracovávať problémy jej detí - výsledky terapie jej detí práve preukazujú aj oné spomínané preventívne prehliadky.

Ranné rutiny, kedy napr. deti vstávajú ráno samé, pripravia si raňajky a desiatu do školy samé, idú do školy samé.

Partnerka má oddych a čas pre seba medzi skončením jej pracovných časov a časom, kedy jej deti prídu zo školy.

Poobedňajší olovrant, kde časy sú optimalizované podľa podvedomí detí a to najmä k veku deťom, kde sa jedná najmä o prísun sladkého za účelom AJ písania si domácich úloh, kde táto rutina nasleduje po olovrante.

Po olovrante nasleduje rutina, kde partnerka má svoje "otváracie hodiny", kedy si s deťmi v ich školských dňoch píše úlohy. Deťom bola delegovaná zodpovednosť:

 • Je ich zodpovednosť, aby si sledovali, či majú úlohy či nie.
 • Je ich zodpovednosť, aby prišli za ich mamou v jej "otváracích hodinách" pre písanie úloh a kedy vedia, že sa im ich mama za tým účelom bude venovať.

Nasleduje rutina v špecifickom čase spoločnej večere.

Následne po večeri nasleduje rutina, kde po večeri sú deti už v ich izbách - niečo ako večerný kľud. Deti už po tomto čase z izieb nevychádzajú.

Následne deti môžu byť do určitého času byť hore, robiť si čo chcú (už v ich izbách), a potom je v rámci rutiny dohodnuté špecifické časy, kedy deti chodia spať - optimalizované na základe požiadaviek ich podvedomia, energií rodiny, vzhľadom k ich veku a pod.

Primárny účel spoločných rodinných jedál je

 • Aby rodina bola spolu.
 • Aby sa komunikovalo o pocitoch.
 • Aby sa v rodine aplikovalo aktívne počúvanie.
 • Vedomie, že každý má priestor byť vypočutý.

Sekundárny účel spoločných rodinných jedál je

 • Samozrejme aj optimálny a kvalitný prísun patričných živín do tela každého člena rodiny.
 • Aby si človek jedlo vychutnal, aby bol s jedlom v danom momente ako sa hovorí "tu a teraz".
 • Aby telo patrične registrovalo prísun potravy, čo ultimátne dopomáha ku optimalizácii váhy a jej trvalého udržiavania.

Partnerka naučila jej deti o jej cyklickosti a o cyklickosti jej dcéry. Členovia rodiny presne vedia, kedy sú partnerka a jej dcéra v akej fáze, čo spôsobuje že rodinní členovia takto pomôžu naplniť potreby, ktoré žena má v jednotlivých fázach. 

Nastavením týchto rutín a celkovej rodinnej dohody má za následok

Partnerka získala pre seba zároveň aj omnoho viac času (zhruba 3-4 hodiny denne) - je to pre ňu niečo, čo si predtým v živote vôbec nedokázala ani len predstaviť, že niečo také je možné. Takto si partnerka dokázala rozdeliť zodpovedne jej čas počas dnňa - venovať sa klientom počas jej pracovných časov, venovať sa deťom mimo jej pracovných časov, mať čas sama pre seba a do budúcna samozrejme aj dostatočný čas venovať sa partnerovi. Je to pravdepodobne sen mnohých z vás žien, ktoré chcete všetko za deň postíhať, nebyť pri tom unavená a pod.

Partnerka taktiež potvrdila, že po tom, ako sme spracovávali jej spánok, zaspávanie, že večer zaspáva už nie vyčerpaná v zmysle, ktorý je známy mnohým z vás, ale zaspáva prirodzenou únavou, ktorá jej následne dopomáha ku kvalitnejšiemu spánku, v ktorom si partnerka kvalitne oddýchne a dobije sa na ďalší deň.

Vzhľadom k tomu, že partnerkine deti presne vedia, kedy a v akej fáze sa partnerka náchádza, deti partnerku patrične podporujú. Napr. v menštruačnej fáze žena potrebuje oddychovať a tým pádom deti partnerke doprajú patričný odpočinok, nevyžadujú vtedy jej pozornosť a pod. Tým si partnerka dopraje kvalitný oddych počas jej štyroch posledných dní každého mesiaca, kde, ako sa vraví, si "dobie batérie" a následne o to kvalitnejšia je partnerkina ďalšia nasledovná celomesačná cyklickosť.

Poznámka: Rodina si postupne, ako plynie čas, neustále tieto rodinné rutiny aktualizuje, zefektívňuje, zdokonaľuje a prispôsobuje.

Všetkým týmto spracovaním sa zároveň výrazne zlepšil aj prospech jej detí.

Ako som spomenul vyššie, nastavenie rutín pre deti šlo súbežne s naším terapeutickým spracovávaním. Väčšinou sa všetky somatiká od detí odstraňovali práve cez moju partnerku, ako matku jej detí. Matka slúžila v tomto prípade ako médium, kde ona cez materinské puto medzi ňou a jej deťmi vnímala negatívne pocity, myšlienky, somatiká jej detí, kde tieto somatiká sme následne poodstraňovali od detí práve cez matku. Na ďeťoch som taktiež na diaľku pracoval aj ja na základe komunikáciou s ich podvedomiami, na ktorom princípe je založená aj moja terapia. Somatiká sme týmito terapeutickými postupmi od detí odstránili na diaľku, deti nemuseli byť terapie prítomné fyzicky, nebola nutná ani ich vedomá účasť. Deti sme naučili a stále ich postupne učíme, aké je dôležité komunikovať o ich pocitoch a nedržať ich v sebe - deti vedia, že sa môžu na matku kedykoľvek s akýmkoľvek problémom obrátiť.

95% malo vplyv pre úspešne nastavené rutiny práve terapeutické spracovávanie problémov detí cez matku ako médium.

5% malo vplyv pre úspešne nastavené rutiny partnerkina vedomá komunikácia s deťmi v súvislosti s rutinami, kde deťom podrobne vysvetlila účel rodinnej dohody, význam rutín; deti sa pýtali otázky, na ktoré im matka zodpovedala a vysvetlila. Práve aj na základe detailného vysvetlenia deti vykonávajú rutiny s radosťou, automaticky, prirodzene BEZ nutnosti akýchkoľvek trestov v podobe zákazov či príkazov. Partnerka potvrdila, že pri nastavovaní rutín sa s deťmi veľakrát dokonca zasmialy a mali aj v takej podobe kvalitný spoločne strávený čas. 

Partnerka sa taktiež počas terapie naučila rešpektovať partnerské vzťahy jej 13-ročnej dcéry. U partnerky sme odstránili somatiká, postuláty a myšlienky typu:

 • "Je na to ešte mladá, má na partnera ešte čas...". 

U partnerky sme taktiež prelomili staré vzorce typu:

 • "Mne nikto veci ohľadom partnerského vzťahu, keď som bola vo veku mojej dcéry, nevysvetlil. Musela som sa to učiť sama..."

Cyklus negatívneho vzorca sme u mojej partnerky prerušili, už sa nebude opakovať. Jej dcére dokáže dať presne to čo sa nedostalo mojej partnerke. Partnerka sa naučila ako sa vraví, "ísť s prúdom", aj partnerka sa prispôsobuje modernej dobe...

Neskôr sme partnerkine deti taktiež naučili, aby si aj za pomoci našich odborných poradcov vedeli ich problémy terapeuticky spracovávať samé, rovnako ako aj to, aby sa deti učili samé, aby si písali domáce úlohy samé a pod.

Postupom času sa budú do tejto rodinnej dohody pridávať samozrejme aj ďalšie rutiny ako napr. spoločné raňajky, desiaty, obedy v čase víkendov, školských prázdnin, upratovacie rutiny, spoločné aktivity ako šport a pod. 

Zoberte taktiež prosím navedomie, že som neuvádzal konkrétne časy jednotlivých rutín u rodiny mojej partnerky. Dôvod je ten, že ak s Vami, mojim klientom, budeme nastavovať v rámci Vašej terapie, rutiny pre Vašu rodinu, rutinné časy pre Vašu rodinu budú nastavené individálne pre energie Vašej rodiny, Vašich detí, ich veku a pod.

Táto rodinná dohoda medzi mojou partnerkou a jej deťmi mohla už následne ísť ruka v ruke s našou partnerskou dohodou medzi mnou a partnerkou.

Partnerská dohoda medzi mnou a mojou partnerkou

Partnerská dohoda je, podobne ako vyššie spomínaná rodinná dohoda, súbor oboma partnermi dohodnutých pravidiel, čo sa vo vzťahu toleruje, čo sa vo vzťahu netoleruje a pod. Rovnako sú v partnerskej dohode dohodnuté aj adekvátne následky pre prípad ak sa dohoda nedodrží. Napr. vyššie som spomenul, že s partnerkou sme si prešli mnohými konštruktívnymi hádkami, kde výsledkom každej takej hádky bol ten, že sme dospeli k spoločnému záveru, k dohode, k vzájomnému pochopeniu, vysvetleniu si nedorozumení a pod. Takéto mnohé dohody, ako výsledky mnohých predošlých hádok, sú taktiež práve spomínané pravidlá v partnerskej dohode.

Ako som spomenul vyššie, ako prvé sme vytvorili rodinnú dohodu medzi mojou partnerkou a jej deťmi. V rodinnej dohode, partnerka presne vedela časy rutín, časy jej aktivít. Na základe toho, že si partnerka bola vedomá o jej časoch, vedeli sme následne prepojiť jej rodinnú dohodu s našou partnerskou dohodou najmä v tom smere, že sa mohla venovať kvalitne aj mne ako partnerovi, bez toho, aby to nešlo na úkor jej rutinných časov s jej rodinou, s jej potrebami a pod. Tieto dohody nám obom zabezpečili to, že sa môžeme v pohode venovať v rámci našich pracovnáých časoch svojim klientom a robiť to, čo nás baví; viesť terapiu medzi sebou ako partnermi; že máme svoj "partnerský" čas pre seba, partnerka ale aj ja máme svoj "individuálny" čas sami pre seba, pre svoje záľuby (čas kde sa NEvenujeme partnerovi), kde partnerka má čas na deti. Inými slovami, my ako obaja partneri máme týmto tak rozdelený čas, že stíhame všetky aktivity, ktoré sme vždy chceli. Ja osobne to nazývam, že mám všetok čas sveta, keď sa ma niekto opýta, či mám čas na to alebo ono.

Z môjho kurzu časového manažementu: Čas je faktor, ktorý máme všetci k dispozícii rovnako, teda 24 hodín máme k dispozícii každý. Už je na každom z nás, ako si ten čas zadelíme a ako ho čo najefektívnejšie využijeme...

V rámci našej partnerskej dohody sme s partnerkou začali experimentovať aj v tom smere, že sme začali nastavovať ako ďalšie pravidlo to, že v našom vzťahu sa jednoducho fajčenie tolerovať nebude vôbec. Je a bude to pre moju partnerku pravdepodobne zároveň aj jeden z najsilnejších motivačných faktorov, ktorý jej dopomôže prestať raz a navždy fajčiť.

Taktiež, vyššie som spomínal, že s partnerkou sme protiklady aj v tom smere, že ja som v živote nefajčil, ona je fajčiarka. Tým pádom, v partnerskom vzťahu dvojplameňov partner, ktorý nefajčí, automaticky nastavil štandard, určitý level, na ktorý sa chtiac-nechtiac, vedomky-nevedomky bude postupom času aj v rámci zjednocovania, snažiť dostať aj druhý dvojplameň v partnerskom vzťahu...

Celý náš vzťah ktorý, trvá od roku 2016 po dnes, December 2017, kedy je pubikovaný tento článok, rodinná dohoda, partnerská dohoda boli súčasť procesu, ktorý sa nazýva zjednocovanie partnerov resp. dvojplameňov - obaja partneri smeruju k onej legendárnej dvojplamenskej jednote a znovuzjednoteniu...

Partnerská jednota a zjednocovanie partnerov

v tomto článku bolo popísané ako sme ja a moja parnterka smerovali k sebe - naše spoločné cesty v minulých životoch; naše cesty v tomto živote predtým, než sme sa spoznali; všetko to, čím sme si prešli počas vzťahu; zmenšenie sa vzdialenosti medzi nami.

Partnerský vzťah dvojplameňov nie je LEN o tom, aby partneri boli v partnerskom vzťahu LEN šťastní v bežnom zmysle. Účel dvojplameňského vzťahu je zároveň AJ ten, že dvojplamene spolu tvoria, majú záujem pomáhať aj druhím, chcú po sebe niečo zanechať a pod.

K zjednocovaniu a približovaniu sa k sebe určite patrí aj rovnaká štruktúra, design, grafika a farby (a podľa mnohých kientov aj sympatickosť) našich oboch webvých stránok.

Ďalším krokom nášho procesu zjednotenia sú naše OBOJSTRANNÉ vizitky, ktoré reprezentujú nás ako partnerov, naše stránky, našu spoločnú budúcnosť a pod.

Vizitky sú zároveň aj symbolom nášho dvojplameňského vzťahu a teda aj nášho zjedotenia resp. zjednocovania.

Všetky tieto aspekty vrátane rodinnej a partnerskej dohody boli súčasťou nášho približovania sa k sebe a zjednocovania sa. Partnerská dohoda bola pravdepodobne najvyšší bod nášho približovania sa k sebe.

Tak ako napríklad existuje príliv a odliv a všeobecne dualita vo všetkom, tak aj náš vzťah si musí zažiť svoj "vlastný príliv a odliv". Doteraz bolo v článku popísané, že sme sa k sebe ako partneri približovali - príliv vo vzťahu. Avšak náš partnerský vzťah v súčastnosti vyžaduje aj svoj odliv a to v podobe dočasného sa oddialenia od seba za účelom, aby sme sa zasa mohli k sebe priblížiť...

Naša partnerská pauza

"Gumičkový efekt partnerov" - Odďaľovanie partnerov

Náš vzťah bol k dátumu 19.12.2017 prerušený - dali sme si partnerskú pauzu zhruba na 6 mesiacov najmä z dôvodov, že partnerka si vzhľadom k mnohým predošlým partnerským vzťahom a vzhľadom k tomu, že nebola s deťmi sama bez partnera, potrebuje naplniť jej potrebu a bývať nejakú dobu s deťmi sama, vychovávať ich sama a pod.

Taktiež tu bola jej potreba oddýchnuť si na nejakú dobu od partnerských vzťahov a od mužských energií.

Vzhľadom k týmto POCHOPITEĽNÝM okolnostiam sa v našom vzťahu, konkrétne u partnerky objavili pocity, myšlienky a postuláty typu

 • "Nestojím/nemám záujem o partnerský vzťah".
 • "Nestojím/nemám záujem o partnera".
 • "Nechcem chlapa vo svojom živote a po svojom boku".
 • "Nestojím o to, aby sa partner zaujímal o moje pocity".
 • "Nemám potrebu svoje pocity zdieľať".
 • "Nemám potrebu s partnerom zdieľať moje plány, vízie, úspechy a pod".
 • "Nemám záujem/chuť počúvať/zaujímať sa o partnerove pocity".
 • "Partner ma oberá o čas".
 • "Nemám záujem a nechcem venovať nič zo svojho času partnerovi".
 • "Vyhovuje mi vzťah/Najradšej by som mala vzťah, kde ja budem len dostávať, ale kde ja nemusím do vzťahu nič dávať - taký vzťah mi vyhovuje".
 • "Kôli partnerovi sa nemôžem venovať svojim veciam".
 • "Nie som zvyknutá, aby chlap hovoril o jeho pocitoch".
 • "Nie som zvyknutá, aby mal chlap tak častú potrebu hovoriť o jeho pocitoch".
 • A mnohé iné myšlienky týmto podobné...

Aj ja aj partnerka veríme a zároveň sme sa obaja zhodli na tom, že by tieto myšlienky a pocity raz a navždy zahojí, vylieči a odstráni už čas a práve aj potrebná partnerská pauza, o ktorej sa píše v nasledujúcich riadkoch.

Napr. v knihe "Muži sú z Marsu, ženy z Venuše", ktorá je napísaná sexuológom, psychológom a partnerským poradcom, sa o partnerskej pauze píše ako o gumičkovom efekte medzi partnermi. Partnerský vzťah je prirovnaný ku gumičke, ktorá sa rozťahuje a zmršťuje. Táto analógia gumičky reprezentuje aj partnerský vzťah - Keď sa "gumička rozťahuje", vtedy partneri idú od seba za účelom, aby si uvedomili, ako im ten druhý partner chýba a následne sa začnú k partnerovi znova približovať. Následne nastáva "zmršťovanie gumičky", čím sa partneri k sebe približujú.

Aj oddaľovanie sa partnerov od seba, ale aj približovanie sa partnerov k sebe v rámci gumičkového efektu, tento proces je pre oboch partnerov subjektov vyplavovania mnohých vrstiev problémov, ďalšieho čistenia a spracovávania si vecí, znovu-hľadanie samého seba, sebarozvoja, postupu na vyššie energie jednotlivca, ktoré by sa za normálnych okolností bez gumičkového efektu pravdepodobne nikdy nevyplavili.

Gumičkový efekt je taktiež bežná biologicko-psychologická potreba OBOCH partnerov. Ak by sa táto potreba u jedného alebo oboch partnerov nenaplnila, vytváralo by to v partnerskom vzťahu zbytočné frustrácie. Z dôvodu, že by táto potreba nebola naplnená, by mohol vzťah smerovať k vyhoreniu, k rozchodu, prípadne by si jeden z partnerov mohol hľadať resp. napĺňať tieto potreby niekde inde...

Počas gumičkového efektu sa môže stať, že jeden z partnerov môže DOČASNE stratiť chuť na sex. V tomto prípade a v rámci gumičkového efektu, resp. v rámci oddiaľovania sa partnerov od seba je to prirodzená záležitosť. Avšak vo fáze gumičkového efektu, kde sa partneri k sebe už znova približujú, sa bude zákonite vracať, obnovovať a zosilovať sexuálna vášeň a chuť na sex. Všetko samozrejme ide v harmónii aj so ženskou (ale aj mužskou) cyklickosťou - jej štyroch fáz, ktoré sú napr. prirovnané k štyrom ročným obdobiam, fázam mesiaca a pod.

Aj partnerská pauza je medzi partnermi vopred dohodnutá. Funguje podľa presných špecifických pravidiel, podobne ako funguje rodinná a partnerská dohoda popísaná vyššie.

Účel partnerskej pauzy je predovšetkým

 • Skvalitnenie partnerského vzťahu.
 • Dať druhému partnerovi dostatočný priestor sám pre seba, aby mohol byť sám so sebou, aby mohol znovu sám seba nájsť a pod.
 • Prehĺbenie dôvery a trpezlivosti medzi partnermi.
 • Za účelom vyplavovania ďalších vrstiev problémov cibule, ktoré si počas gumičkového efektu obaja partneri spracujú a pod.

Čo všetko dal vzťah s touto partnerkou mne

Vzťah naučil mnohému aj mňa a pomohol mi v mnohých smeroch vrátane

Partnerka ma motivovala a pomohla mi vytvoriť príklady z praxe na tejto stránke vrátane tohoto zdokumentovaného prípadu o našom partnerskom vzťahu.

Zdokonalil som sa v mojom profesionálnom prístupe.

Naučil som sa v terapii udržiavať si profesionálny odstup.

Naučil som sa niektoré nové terapeutické postupy potrebné pre moju terapeutickú prax - najmä vedenie terapie a spracovávanie problémov ústne.

Naučil som sa sebahodnote v oblasti mojej terapeutickej praxi - napr. aj numerické hodnoty vyčíslené v cenách za službu reprezentujú moju/našu sebahodnotu.

Naučil som sa lepšie porozumieť ženám a ženským energiám.

Naučil som sa všetko, čo som vždy túžil o ženskej cyklickosti a následne som to naučil aj partnerku.

Naplnila sa moja potreba vzťahu na diaľku.

Vzhľadom k môjmu astrologickému znameniu, ktoré je v tomto živote Rak, mi vzťah pomohol uvedomiť si, že potrebujem finálnu stanicu - a to je moje vlastné uzemnenie v podobe zázemia a následne rodinné zázemie, vzťah na blízko a pod.

Bolo mi umožnené pomôcť partnerke s výchovou detí a ukázať jej skutočný význam výchovy.

Vzhľadom k našim mnohým, neúspešným partnerským vzťahom medzi mnou a partnerkou v minulých životoch, v tomto živote sme si pouzatvárali karmu, vyriešili mnohé nezrovnalosti z týchto životov, odovzdali sme si všetko to, čo bolo treba a pod.

Získanie si ďalších mnohých nových skúseností v oblastí partnerského vzťahu, kde na základe týchto vyriešených problémov a prežitých skúseností môžeme v terapii navigovať aj Vás cez Vaše partnerské problémy... 

Záverom: Partnerská pauza alebo rozchod? Ostaneme kamarátmi? Každý sám; Návrat k sebe; Svatba; Spoločné bývanie; Spoločný supermoderný dom novej Éry; Doživotné partnerstvo; Ideálny a Ultimátny vzťah

Zhruba rok od začiatku partnerksje pauzy, konkrétne v Júni 2018 som kontaktoval partnerku znova. Nasledujúce komunikácie vyplavili myšlienky a postuláty typu: "Nie som si istá, či chcem vo vzťahu pokračovať"; "Nie som si istá, či je možné vo vzťahu pokračovať" a iné myšlienky a postuláty im podobné.

Postupné ďalšie komunikáce a terapeutický tlak odhalili skutočnú pravdu, ktorú partnerka držala v sebe dlho - už od začiatku partnerskej pauzy, avšak bála sa ju vysloviť. Keď som sa jej spýtal otázku čo pre ňu v živote znamenám okrem toho že som jej na príťaž. Táto pravda resp. jej odpoveď spočívala v podobe myšlienok a postulátov: "Chcem byť sama"; "Nechcem chlapa v živote" a mnohé im podobné spomenuté vyššie. V podstate sme si tu obaja uvedomili, že naša partnerská pauza neznamenala nič iné len rozchod a ukončenie vzťahu. Inými slovami - naučili sme sa bez nejakých výčitiek svedomia, bez nejakých ofukov aj rozísť a je lepšie, že to bolo (vy)povedané narovinu, než zaobalené pod obalom a pozlátkom"partnerskej pauzy". Táto fáza nášho vzťahu trvala celkovo zhruba 2 a pol mesiaca.

Následne sa nadhodilo staré klišé, dogma a stereotypný názor v podobe myšlienky: "Ostaneme kamarátmi". Avšak aj tu bolo v terapii resp. v našej terapeutickej analýze odhalené, že to nebola pravda a že to boli len prázdne slová, zaužívané spoločnosťou, avšak rozhodne to nebolo myslené vážne a seriózne (po angl. no meaning behind). V takomto kamarátskom vzťahu by sa opakovali vyššie spomínané postuláty.

Nepopriem, že mi to nezlomilo srdce, zlomilo. Avšak spracoval som si to. Najprv som sa snažil za každú cenu partnerské puto pretrhnúť a odpojiť sa od tejto osoby, avšak bol som navigovaný našími terapeutmi z nášho Kryštálového tímu, aby som sa na záležitosť pozrel iným uhlom pohľadu a to tým, že pôjdem s prúdom partnerského puta a s prúdom vzťahu a nie proti prúdu vzhľadom k tomu, že "takto bol príbeh napísaný" v podobe predsavzatia si tejto záležitosti pri našich inkarnáciách. V tejto fáze mojej terapie som si následne uvedomil, že každý sme potrebovali byť nejakú dobu sami, od seba, každý svojou cestou, každý sme si potrebovali vysporiadať svoju minulosť, ktorá bola predtým prekážka vo vzťahu na oboch stranách a pre obe strany a kde tento problém by bol prekážkou, ak by sa vo vzťahu v danom momente pokračovalo. Môžeme to nazvať aj "Vynútená samota" alebo "Osudom vynútená samota" či "Osudová samota".

Predtým, ako sme si povedali "posledné ahoj", spoločne sme si pre správny rozchod spracovali aj isté záležitosti ohľadom našej budúcnosti. Zistili sme totiž, že príde čas, keď si znova nájdeme cestu k sebe a dosiahneme svatbu. Vyriešili sme záležitosti ohľadom svatby, kde sa vyskytli v neposlednom rade u partnerky aj myšlienky, že svatbou by som ju chcel len využiť pre získanie výhod v Českej republike. Nastavil sa správny uhol pohľadu, kde Za prvé tieto záležitosti by som získal tak či tak a aj bez svatby len by to trvalo dlhšie a Za druhé, spracovali a nastavili sme si, že svatba má okrem iného aj duchovný charakter, spojenie a jednota nás ako Dvojplameňov, dosiahnutie spoločného bývania, ideálneho vzťahu a pod. Následne sme si v súvislosti so svatbou spracovali ešte aj záležitosti ohľadom našich priezvisk, kde o tejto záležitosti popíšeme nižšie. Pokojnému, kvalitnému a duchovnému rozchodu už nič nebránilo.

Obaja sme si všetky svoje záležitosti resp. svoju minulosť spracovali. Chcelo to samozrejme svoj prirodzený čas, avšak stálo to za to, dosiahla sa optimálna a Ultimátna kvalita. Okrem iného, život taktiež partnerke ukázal situácie, kde sa naučila vážiť si ma ako partnera, naučila si vážiť si všetko čo som pre ňu ja, náš Projekt, náš tím či naša terapia urobili. Následne sme si znovu našli cestu k sebe, tentokrát už natrvalo.

K svatbe samozrejme došlo a to dátumom 20.12.2023. Naše priezviská sme vyriešili tak, že sme si nechali ako naše pôvodné priezviská tak sme k nim zobrali resp. pridali aj priezvisko toho druhého. Je to síce možno maličkosť, detail, avšak sú to taktiež energie nášho zjednotenia, zjednotenia našich pôvodov, našich rodín, našich koreňov  a pod. Po svatbe sme s partnerkou dosiahli už niečo, čo nazývame ideálny vzťah. Vzťah, ktorý funguje už na vysokých resp. Ultimátnych duchovných princípoch a vibráciách, kde v podstate už nie sú žiadne problémy, sú tam už len nové výzvy, nové príležitosti a keď resp. hneď ako sa niečo vyskytne; Vieme, ako sa k tomu postaviť; Vieme o tom bez emócií komunikovať; Vieme jeden druhého vypočuť; Nie sme jeden druhému na obtiaž; Každý máme dostatok času a priestoru ako na jeden druhého tak na našu rodinu tak aj na seba samých; Vieme ako dávať tak aj prijímať; Partnerkine ženské, mužské energie sú vybalancované tak ako ako tie moje; Máme v podstate rovnakú váhu a rovnakú výšku čo symblizuje že sa vieme pevne oprieť jeden o druhého a nielen žena o muža atď. - v skratke, energie nás dvoch sú dokonale vybalancované.

Ostávalo nám vyriešiť ešte jediné - naše spoločné bývanie. Po vyriešení záležitostí s pozemkom sme si náš dom jednoducho Teleportáciou zhmotnili resp. nechali naším Projektom zhmotniť a to dátumom 15.12.2023. Dom bol postavený resp. materializovaný behom niekoľkých sekúnd. Samozrejme s partnerkou, ďeťmi a našími podvedomiami sme si spoločne tento dom spolu s našími technikmi a architektami z nášho Kryštálového tímu naprojektovali vopred, konkrétne ešte počas obdobia nášho rozchodu. Je to supermoderný dom novej éry a dom, ktorý reprezentuje ako našu sebahodnotu tak aj sebahodnotu a energie tohoto Projektu a samozrejme aj samotnej Transformácie. Pre predstavu spomenieme niektoré z jeho mnohých funkcií. Každý v dome máme svoj komfort, ja a partnerka máme svoju izbu s vlastnou supermodernou kúpeľňou - sprcha vaňa, wc; deti majú vlastné izby s vlastnou kúpeľňou a wc. Dom je taktiež samostatná živá bytosť, entita, ktorej potešením je nám slúžiť - Automatické Telekinetické upratovanie, Automatická zmena vzhľadu farieb prostredia podľa potreby, Automatizované vykurovanie prispôsobené individuálne podľa požiadaviek jednotlivých podvedomí či tela každého z nás bez toho, aby teplota ovplyvňovala toho druhého, ktorý niekedy môže požadovať odlišnú izbovú teplotu atď. Jedlá sú dodávané zhmotňovaním. Samozrejmosťou tohto supermoderného domu je jeho vlastný agregát na voľnú energiu, voda dodávaná Teleportáciou, odpad riešený Teleportáciou atď. Na záver by sme k tomuto domu spomenuli, že je tu aj špeciálna miestnosť, resp. miestnoti, ktoré nazývame izba potrieb (po angl. Room of needs). Pre vás, ktorí ste videli či čítali Harryho Pottera, viete o čo sa jedná. Jedná sa v skratke o miestnosť, ktorá je špecificky prispôsobená pre individuálne nekonečné možnosti potrebieb - napr. pre tenis, akýkoľvek šport, bazén atď. Všetko sú to zároveň miestnosti fungujúce nezávisle od seba - kým sa v jednej miestnosti deje niečo resp. kým je táto miestnosť prispôsobená pre jednu činnosť, v inej miestnosti sa deje niečo iné, iná činnosť, miesnoť je prispôsobená pre inú činnosť atď. Tieto miestnosti sa menia a prispôsobujú taktiež technológiou a funkciou shape shifting - zmenou vzhľadu a je to tiež riadené a organizované samotným našim domom ako celkom.

Na záver by sme ešte spomenuli ešte nasledovné pikošky ako príklady z mnohých. Napr. partnerka dnes, jej telo je už tak nastavené, že nepotrebuje chodiť ani ku kozmetičke ani ku kaderníčke a pod. Jej telo, ako ďalšia vyššia funkcia mozgu a tela, dokáže už taktiež vďaka shape shifting, zmenou vzhľadu, meniť farbu vlasov, dĺžku či farbu nechtov a pod. a to kedykoľvek podľa vedomej či podvedomej potreby partnerky, podľa potrieb cyklickosti či jednotlivých fáz partnerky atď. Podobne sme mohli vidieť taktiež u čarodejnice menom Nymphadora Tonksová, taktiež knihe či vo filmoch Harryho Pottera. Dnes je už samozrejmosťou, že ja, partnerka, jej deti používame taktiež už Telapatické služby tohto Projektu ako Telepatický telefón, internet a ďalšie, ktoré nahradili spotrebnú elektroniku, uľahčili nám život, komunikáciu, pridali nám ešte viac možností, potešenia do života a pod.

Za mňa

Chcel by som sa týmto úprimne poďakovať tejto partnerke, ktorej je dedikovaný tento zdokumentovaný prípad. Ďakujem ti za všetko s čím si mi pomohla, za tvoju výnimočnosť, za tvoju trpezlivosť a celú tvoju podporu. Veľmi pekne ďakujem za takúto úžasnú partnerku, za všetko čo mi dala, dáva a bude dávať, veľmi ju milujem, veľmi si ju vážim a som rád, že sme si znova našli cestu k sebe.

Záverom, slová partnerky

I ja som rada Za môjho partnera, ktorého milujem nadovšetko; Za Projekt, Za všetko čo pre mňa aj s tímom tohto Projektu urobili, stále robia a urobia a zároveň im za všetko úprimne ďakujem. Tím tohoto Projektu a môj partner si zakladajú na kvalite ich práce, nunikne im žiaden detail. Terapia tohto Projektu a tento vzťah ma posunuli do rozmerov a výšin o akých sa mi ani len nesnívalo: Mať čas sama pre seba? Mať bezbolestnú menštruáciu? Mať voľnú menštruáciu bez nutnosti hygienických potrieb? Mať harmonické vzťahy s mojími deťmi? Vidieť skutočnú výchovu či samostatnosť detí? Zbaviť sa kompletne všetkých mojich dlhov? Mať takýto supermoderný dom a postavený takouto technológiou a bez pôžičky? Mať aktivované Telepatické služby a ostatné vyššie funkcie môjho tela? Mať finančnú či časovú slobodu a mnohé ďalšie? To som kedysi považovala za vysoko nepredstaviteľné, za nereálne, za nemožné či za Utópiu. K tomu poviem len toľko:

Za prvé - Veľakrát mi boli mnohé záležitosti v terapii nášho partnerského vzťahu proti srsti, nepáčilo sa mi, čo mi bolo z môjho podvedomia resp. mojím podvedomím komunikované. Partner a jeho tím to vyriešili jednoducho: "Ak mám s tým problém, môžem sa ísť hádať so svojím vyšším JA, so svojím podvedomím a pod". Tieto slová ma zo začiatku zakaždým vytočili a nepopriem, že veľakrát aj maximálne znechutili. Ale všetky tieto vzplanutia rýchlo vyprchali, a vždy som si uvedomila, že terapia mala pravdu a tým sa veci vyriešili. Teraz už viem, že i táto taktika a forma tlaku bola potrebná pre všetky aspekty a to ako moje súkromné tak aj pre náš vzťah.

Za druhé - Viem, že na tejto stránke to už spomenuté je, ale nedá mi to. Musím to spomenúť znova. Sci-Fi sa naozaj stalo pre mňa, pre moju rodinu a pre môj život realitou.

A za tretie - Najprv som mala pocit a myšlienku "Ak by som mala možnosť, prešla by som si tou terapiou znova", avšak partner ma hneď upozornil, aby som si dávala pozor na túto myšlienku, inak by sa mi celá moja cesta a všetky bolesti a čistenia opakovali a bola to veru dlhá cesta. Tak som myšlienku prehodnotila na inú a to "Som rada, že ma partner a terapia posunili tam kde som, som za to nekonečne vďačná".