5. Radovan Babic; Aj terapeut potrebuje terapiu: Vyriešené problémy z môjho súčasného života

09.10.2018

Problémy: Vzťahové problémy; Pocity, že ma iní ovládajú; Bolesti hrdla; Infekcia ucha; Alergie a intolerancie; Samota; Finančné a existenčné problémy; Hemoroidy. Úspechy: Emočná sloboda; Splnené cestovateľské a štúdijné sny; Životný účel odomknutý; Finančná a Časová sloboda a nezávislosť; Existenčné uzemnenie

Obsah

Vzťahové problémy s rodinnými príslušníkmi rodiny, traumatické detstvo

Emocionálna sloboda a retrospektívne riešenie problémov

Poškodenie ucha, bolesti pri lietaní lietadlami, strach z lietania, infekcia ucha

Rôzne alergie; odmietnutie liekov na alergie

Cestovateľské a štúdijné sny naplnené; Životný účel odomknutý

Fiinančná a časová sloboda a nezávislosť

Záverom: Optimalizácia Zemskej čakry - Eliminácia Hemoroidov a kožných duplikatúr; Existenčné uzemnenie

Vzťahové problémy s rodinnými príslušníkmi rodiny, traumatické detstvo

 • Problémové detstvo.
 • Rozvod mojich rodičov.
 • Rôzne alergie.
 • Angíny najmä v detstve.
 • Problémy s prieduškami a dýchaním.
 • Vracajúce sa bolesti hrdla.
 • Tlak z rodiny.
 • Pocity, že som bol dobrý len kôli financiám.
 • Problémy so zvládaním stresu a hnevu.
 • Nútenie do štúdia.
 • Pocity, že rodinný príslušníci nemajú na mňa čas.
 • Pocity, že mi ľudia nerozumejú.
 • Pocity, že moje názory sa neberú do úvahy.
 • Rôzne fyzické poranenia.
 • Infekcie ucha.
 • Samota a osamelosť.
 • Nenaplnenosť.
 • A mnohé ďalšie problémy.

Ako prvým najväčším problémom v destve bolo u mňa to, že sa so mnou nekomunikovalo dostatočne o mojich problémoch, o mojich pocitoch, nebral sa do úvahy môj názor, moje pocity a problémy sa trivializovali a bagatelizovali alebo naopak sa zbytočne nafukovali. Toto spôsobilo mnohé angíny, problémy s hrdlom, depresie, mnohé potláčané emócie, kde veľa vecí u mňa nebolo vykomunikovaných.

Ďalším najväčším problémom z môjho destva by som povedal bol rozvod mojich rodičov. To sa udialo cca keď som mal 10 - 11 rokov. Samozrejme, že mi to určitým spôsobom ovplyvnilo aj psychiku. Bol som poslaný za psychológom, čo vytváralo u mňa pocity, že som nepochopený, že nikomu na mne nezáleží, veľký hnev na osobu, ktorá ma poslala za tým psychológom, pocity že so psychológom sa nevyriešilo nič podstatné a pod.

Poďme sa pozrieť, ako som si s týmito problémami poradil. K mnohým týmto traumám a problémom z destva som sa začal vracať od mojich 21 rokov, v čase keď som bol vyspelejší, a vedel som sa na monhé veci hľadieť už inak.

Emocionálna sloboda a retrospektívne riešenie problémov

Pociťoval som obrovský tlak z rodiny vo všetkých smeroch, čo išlo v kombinácií s potláčanými a nedoriešenými traumami popísanými vyššie. V rámci pudu sebazáchovy (neskôr som si uvedomil, že je to súčasť môjho životného plánu, ktorý som si naplánoval pred inkarnáciou do tohto života) mi neostávalo nič iné, len dosiahnuť to, čo v psychoterapii nazývame emočná/emocionálna sloboda (po angl. Emotional freedom). Emočná sloboda je to keď sa vymaníme z pod tlaku a kontroly tých, ktorí nás kontrolujú a ovládajú. Emočná sloboda začala u mňa v roku 2007, kde som od rodiny odišiel zo zahraničia, a kde začal následne zaliečovací proces a asi jedna z najdôležitejších udalostí v mojom živote - to, že som retrospektívne (spätne) začal riešiť všetky problémy z môjho života a destva.

Vtedy som túto relevantnú osobu konfrontoval ohľadom mojej traumy zo psychológa. Vysvetlil som, čo to vo mne vyvolalo a chcel som vedieť odpovede prečo som tam bol poslaný. Osoba mi vysvetlila, že na tú dobu to bolo tak, že konala ako najlepšie vedela v rámci dostupných vedomostí a pod. Toto mi pomohlo si uvedomiť mnohé veci, a mnohé traumy sa týmito rozhovormi vyriešili. Podobne som konfrontoval aj ostatné osoby, pýtal sa otázky a dostalo sa mi odpovedí. Dnes už mám všetky tieto problémy spracované a nič z toho ma už netrápi. Koniec koncov som si to sám naplánoval pred inkarnáciou do tohoto života, aby som si všetky tieto problémy a karmy vysporiadal v tomto živote raz a navždy...

Ako ďalší príklad by som uviedol tzv. emocionálnu vojnu medzi mnou a osobou z rodiny, ktorá sa ma snažila ovládať; ktorá sa snažila mať nadomnou kontrolu; ktorá ma nerešpektovala kôli tomu, že som nedokončil vysokú školu; ktorá nechcela, aby som cestoval po svete atď. Medzi touto osobou a mnou prebiehala tzv. emocionálna vojna (angl. názov emotional war) a bolo to "kto z koho". Nakoniec som si aj tak šiel za svojím, táto osoba to neuniesla a skončilo to tak, že táto osoba aj skrz tejto príčiny straty kontroly nadomnou (čo tvorilo celkovo 15% príčiny problému so srdcom tejto osoby) spolu s neochotou komunikovať o svojich pocitoch skončila na operácii srdca. V mojich očiach sa táto záležitosť uzavrela v tom smere, že je lepšie, že na operácii srdca skončila táto osoba, ktorá o svojich pocitoch nechcela komunikovať, než by som tam mal skončiť a byť ohrozený na zdraví ja, ktorý naopak - o svojich pocitoch komunikuje a tým si svoje zdravie chráni.

V priebehu celých rokov, od momentu ako som dosiahol emocionálnu slobodu popísanú vyššie, ako som pracoval na sebe a riešil veci komunikáciami, bolesti uší zmizli, bolesti hrdla a všetky ostatné vyššie spomínané problémy zmizli.

Taktiež, najhlavnejšia lekcia bola u mňa naučiť sa prijímať a rešpektovať názory iných, prijať kritické myslenie, konštruktívnu kritiku a pod. Veľakrát som mal problém s rešpektovaním názorov iných, myslel som si, že mi chcú škodiť. Ale postupom času práce na sebe, som si uvedomil, že tí ľudia to nemysleli zle, len vyjadrili svoj názor, a bolo na mne, čo si z toho zoberiem. To čo sa nám nehodí v názoroch iných, to vždy môžeme odfiltrovať a zobrať si len to čo potrebujeme.

Pre zhrnutie. Od rodiny som odchádzal do zahraničia za účelom vymaniť sa z ich kontroly, čistiť sa, spracovať si veci, učiť a rozvíjať sa. Keď som sa zo zahraničia vracal, tak po spracovaní týchto mnohých problémov som si uvedomil, že moja rodina ma vychovala a starala sa o mňa ako len najlepšie vedela a musím zhodnotiť, že čo sa týka výchovy, tak po odstránení všetkých špatných vzorcov bola moja výchova kvalitná a do života som si zobral všetko to pozitívne, čo mi moja rodina dala, problémy zmizli, a nemám voči týmto ľuďom žiadne špatné pocity.

Poškodenie ucha, bolesti pri lietaní lietadlami, strach z lietania, infekcia ucha

Na strednej škole, keď som mal zhruba 16 rokov, došlo k poškodeniu ľavého ucha, keď som spadol na bradu na betón. Mechanický náraz spôsobil v tele veľmi silnú negatívnu vibráciu a kinetickú energiu. Náraz bol tak silný, že došlo k mechanickému poškodeniu ľavého ucha, čo bolo spôsobené krvácaním z ucha, mechanické poškodenie eustachovej trubice.

Eustachova trubica v uchu nám slúži na vyrovnávanie tlaku pri zmene výšky napr. pri túre v horách, pri vzlietaní alebo prístávaní lietadlom. Eustachova trubica zároveň slúži aj ako odvodný kanál, ktorý odvádza z ucha škodliviny, infekcie do hrdla a následne cez hltan do žalúdka, kde telo počas liečby sa prirodzenými vylučovacími mechanizmami škodlivín zbaví.

Poškodenie eustachovej trubice mi spôsobovalo problémy pri cestovaní, vzlietanie a pristávanie bolo veľmi bolestivé a to umocňovalo a posilňovalo môj strach z lietania, strach z bolesti v uchu.

Keď som mal zhruba 28 rokov, tak som dostal príležitosť tento problém vyriešiť raz a navždy. Vtedy som sa pohádal s jednou osobou. Nastala infekcia ľavého ucha, kde príčinou tejto infekcie bola psychosomatická príčina - hádka s tou osobou a veci, ktoré som nebol ochotný tolerovať a počuť.

V tomto období som liečbu infekcie konzultoval aj s lekárom. Urobilo sa vyšetrenie, boli mi predpísané nejaké kvapky. Odmietol som a zvolil som si moju vlastnú terapiu.

Na tú dobu som mal ešte relaxačnú pyramídu, ktorú som vlastnil. Možno mnohí z vás počuli o liečivých účinkoch pyramidálnej energie. Pyramída mi pomohla zaliečiť problém s eustachovou trubicou. Vtedy som cítil silný mechanický tlak v ľavom uchu, nebola to bolesť bol to tlak, možno neuveríte ale príjemný tlak. Vtedy mi došlo, že sa zaliečuje problém s eustachovou trubicou, čo bolo popísané vyššie. Následne som bol schopný komunikovať problémy s onou osobou, s ktorou som sa pohádal. Následne začala liečba infekcie, skrz toho že infekcia už mohla odtekať kanálom eustachovej trubice a následne sa telo problému zbavovalo už prirodzene.

Tu by som poukázal zároveň aj na iný problém a to strach povedať NIE lekárom. Ale aj tomuto strachu som dokázal čeliť a zbaviť sa ho. Lekári mi chceli nanútiť lieky, ale nerešpektovali moje rozhodnutie ohľadom voľby spôsobu liečby. Následne som im vysvetlil, že existuje legislatíva, ktorá hovorí o tom, že mám právo si zvoliť terapiu akú chcem. Tiež som im vysvetlil, že ich úlohou bolo v tomto prípade nič iné, len urobiť lekárske vyšetrenia, aby sa potrvrdilo, či infekcia zmizla, či počujem dobre a pod. Na konci mojej samo-liečby lekárske testy ukázali, že ucho bolo v poriadku, infekcia zmizla, testy na počutie boli tiež v poriadku.

Liečba eustachovej trubice v pyramíde trvala zhruba polhodinu. Následná kompletná liečba celkovej infekcie ucha trvala zhruba 10 dní. Následne pri najbližšom lietaní som zistil že už nemám žiadne bolesti ani pri vzlietaní a pristávaní. Jedine čo ostalo bola ešte nejaká forma strachu, že by sa bolesti vrátili. Avšak v tom čase som zároveň vedel, že účinky pyramídy a moje terapeutické postupy odstránia príčinu raz a navždy, problém sa už nevráti a telo sa stane voči rovnakému alebo podobnému problému imúnne. Asi po roku som ešte raz a naposledy čelil "dozvukom" strachu z lietania. Bol som zobraný do malého lietadla osobou, ktorá si robila pilotný kurz. Tam som naposledy čelil strachu z lietania. Po prístaní som cítil veľkú úľavu, následne sme s osobou prekonzultovali celý problém a celý priebeh liečby a je to vyriešené.

Zoberte taktiež prosím na vedomie, že odvtedy náš výskum v oblasti pyramidálnej technológie pokročil, stále ju používame v našej terapii, avšak náš výskum dospel k ultimátnemu riešeniu, kde už nie je nutné vlastniť pyramídu, dneska všetko riešime v našej terapii už na diaľku, kde pyramidálna energia dokáže do Vás prúdiť nonstop a podľa požiadaviek tela.

Rôzne alergie; odmietnutie liekov na alergie

Najmä v mojom detsve som trpel rôznymi alergiami - alergia na prach, na pele, na zvieraciu srsť, na suchú trávu a pod. Najväčší problém bol ten, že ako dieťa som bol "nútený" brať lieky proti alergiám. Avšak, lieky som zanedbával a od rodiny sa mi dostávali špatné vzorce typu

 • "Som nezodpovedný lebo neberiem lieky".
 • "Musím brať lieky". 
 • A mnohé postuláty a myšlienky týmto podobné.

Až neskoršie, keď som sa začal venovať samoliečbe a terapeutickým postupom, som si uvedomil, prečo som nebral lieky. Moje podvedomie ma k tomu navigovalo. A to je presne aj to, čo učím mojich klientov. Telo má potenciál fungovať bez liekov, stačí mu patričným spôsobom pomôcť a telo sa následne vie vyčistiť, opraviť a zregenerovať samé. Samozrejme postupne som si spracovával a odstraňoval tieto alergie. Silný vlyv na ultimátne odstránenie mnohých alergií mal aj môj odchod zo zahraničia, kde som bol v inom podnebí, pri mori a pod. Alergie, tak ako všetky ostatné zdravotné príčiny mali tiež mnohé príčíny ktoré som si spracovával z tohto života, z minulých životov, z pararelných realít a pod.

Tu by som rád poukázal aj na jednu formu alergie, bola to alergia na zvieraciu srsť, presnejšie na jedno morské prasiatko. Odstránenie tejto alergie mi trvalo cca 2 roky. Vždy som si niečo odstránil, karmické veci medzi mnou a morčaťom, problémy od morčaťa, kýchanie postupne ubúdalo, ale vždy keď sa objavilo kýchanie, soplenie, pre mňa to bola príležitosť tú alergiu ďalej spracovávať. Zároveň som si tu uvedomil, že finálnou príčinou alergie bolo to, kde som už v mojom živote nemal naďalej potrebu mať zviera či starať sa o zviera - odtrhol som sa už aj od tejto pozemskej potreby. Po tomto uvedomení alergia na zvieratá zmizla už natrvalo.

Cestovateľské a štúdijné sny naplnené; Životný účel odomknutý

Vyššie som popísal, že v roku 2007 som dosiahol emocionálnu slobodu. To mi dalo mnoho príležitostí. Jedna z nich bola vyriešiť si problémy z detsva. Avšak emočná sloboda v zahraničí mi odomkla aj mnohé ďalšie možnosti.

U mojej rodiny som okrem mnoho vyššie popísaných problémov pociťoval aj to, že som bol nútený do štúdia vysokej školy a že som študoval to, čo ma nebavilo. V rámci cesty za emočnou slobodou som cítil, že študovať chcem, ale úplne niečo iné než chceli niektorí moji rodinní príslušníci.

Mohol som cestovať a spoznávať mnohé miesta, z ktorých zážitky a skúsenosti sú dneska zapriahnuté v našej terapeutickej praxi.

Navštívil som miesta, v ktorých svoje stopy zanechali dávne civilizácie a kde som mal aj minulé životy:

 • Peru a Bolívia.
 • Pyramídy v Mexiku.

 • Bretónsko - kamenné aleje v Carnacu.

 • Egypt a pyramídy v Gíze.

 • Výskumné stredisko nukleárnej fyziky, Cern, Ženeva, Švajčiarsko.

 • Stonehenge a mnohé jemu podobné kamenné monumenty nachádzajúce sa vo Veľkej Británii.

 • Mnohé duchovné miesta ako katedrály vo Veľkej Británii vrátane Salisburskej katedrály. 

Zároveň mi bolo umožnené študovať obrovské množstvo literatúry vo všemožných oblastiach, ktoré ma zaujímali, a ktoré boli tie, čo som vždy chcel a podvedome cítil, že by som mal študovať a čo so mnou rezonovali. Pre zhrnutie, splnil som si moje mnohé životné sny a ciele - videl som všetko čo som kedy chcel vidieť, vyštudoval som všetko, čo som kedy chcel študovať.

Neskôr som všetky tieto naštudované vedomosti a poznatky pretransformoval do podoby mojich získaných odborných kvalifikácií, diplomov, certifikátov, z čoho sa stalo moje odborné a profesné zázemie/pozadie pre moju terapeutickú prax.

Samozrejme od mojej rodiny sa mi nedostala morálna podpora. Mal som pocity, že sa mi dostalo skôr opovrhovanie, mnohí z členov rodiny neboli spokojní s tým čo som študoval. Mali s problematikami a jednotlivými disciplínami problém. Problém nebol v ich názore, problém bol v tom, že nerešpektovali moju voľbu, čo som si samozrejme taktiež spracoval. Avšak tieto aspekty boli spoluzodpovedné za ukončenie vzťahov s týmito rodinnými príslušníkmi, o čom bolo popísané vyššie.

Postupne ako som cestoval, študoval, spracovával si moje veci tak som prechádzal zároveň aj tzv. procesom prebudenia sa z bežných pozemských skúseností a začal som si uvedomovať môj životný účel a že všetko čo som predtým robil a dosiahol, ultimátne smerovalo a dopomáhalo a dopomáha k naplneniu môjho životného účelu.

Tu stručne popíšem, ako mám zadefinovaný úspech ja. Mám nejaký cieľ, zadefinujme ho ako ULTIMÁTNY životný cieľ/úspech.

Môj ultimátny životný cieľ je cez rôzne prostriedky, postupy, i cez terapiu posunúť aj s mnoho inými ľuďmi a našími spojencami planétu vpred technologicky a myslením, navrátiť technológie, ktoré sme tu už mali predtým v obdobiach pradávnych civilizácií ako napr Atlantída a pod. Avšak, k dosiahnutiu tohto "megavysokého cieľa" sa musím dostať cez nespočetné množstvo úspechov, kde úspechy spočívajú v poučení sa z chýb z minulých životov, vyriešenia problémov z tohto života, učenie, uzatváranie karmy, neustále sa zdokonaľovanie. Takže pre zhrnutie, veľký úspech sa skladá z obrovského množstva menších neúspechov a najmä menších úspechov, ktorými sú napr. naše životné sny, ciele, prechádzanie si vzťahmi, získavanie skúsenosti, neustále sa učenie. Preto je veľmi dôležité zadefinovať si čo myslíme pod pojmom úspech...

Predtým, než som sa stal profesionálnym terapeutom, som pracoval s verejnosťou na letisku v zahraničí-obodbie od začiatku mojej emocionálnej slobody až po návrat do Česka. Pracoval som tam zhruba 9 a pol roka. Samozrejme aj tu bolo mnoho problémov, ktorým som musel čeliť, ale podarilo sa.

Toto obdobie mi pomohlo uvedomiť si a spracovať si mnohé moje problémy čo som popísal vyššie, ale aj problémy týkajúce sa práce, môjho postoju k zákazníkom a pod. Aj v tejto časti môjho života korení moja profesionalita v tom smere, že som sa naučil vážiť si zákaznikov a klientov, naučil som sa nedonášať moje súkromné problémy do roboty a problémy z roboty nedonášať domov. Naučil som sa, že moje súkromné problémy by nebolo férové donášať a "vybíjať si" zlosť a moje problémy na zákazníkoch, resp mojich klientoch v mojej terapeutickej praxi. Každý problém, každá emócia potrebuje patričný čas a priestor pre spracovanie a tak sa aj deje.

Finančná a časová sloboda a nezávislosť

Dosiahnutie finančnej slobody môže byť snom a cieľom pre mnohých z vás.

Na tejto stránke popisujem mnoho príkladov z mojej terapeutickej praxe, vrátane prípadov mojich klienov, mnohých mojich vlastných vyriešených problémov - problémy z minulých životov, problémy z tohto života - najmä z detstva, písal som o dosiahnutí emočnej slobody, o dosiahnutí mojich cestovateľských a štúdijných snov, o procese prebudenia sa z bežných zemských skúseností a uvedomenie si môjho životného účelu.

Ďalší krok je venovať sa naplno životnému účelu a transformácii planéty. Avšak je tu nutné splniť ešte jeden medzikrok, ktorý stojí medzi mnou a napĺňaním si môjho životného účelu "naplno". Týmto aspektom nie je nič iné ako moje vlastné uzemnenie a získanie finančnej slobody. Pod finančnou slobodou sa u mňa myslí to, že by mali byť pokryté moje základné životné a existenčné potreby, finančné potreby v partnerstve, následne všetky ostatné financie sú refinancované naspäť do projektu.

Ako som si za tie roky čistil mnohé moje problémy, tak sa čím ďalej tím viac otvárali mnohé moje problémy ohľadom financií a je nutné čeliť aj tejto problematike.

Ako prvé bol u mňa problém ten že som si pripúšťal:

 • Svetovú nadvládu, konšpirácie.
 • Pocity, "že som ovládaný a kontrolovaný".
 • "Že ma ovládajú cez peniaze".
 • A mnohé podobné, ktoré si v súvislosti s konšpiráciami vieme predstaviť.

Štúdiu konšpirácií a konšpiračných teórií som sa venoval dosť dlho a musím uznať, že čím viacej som sa tomu venoval, tým viacej som sa v tom strácal. Boli tam mnohé dizinformácie, manipulácie, pravdy skryté medzi dvoma klamstvami. Nakoniec som toho všetko nehal, spracoval som si moje obavy z konšpirácií. Dneska si už nepripúšťam do svojej mysle veci ako finančná kríza, konkurencia, svetové ekonomicko - politické problémy, vojny, konflikty. Viem kde je moje miesto, viem aký je môj účel a teraz môžem všetku energie smerovať a koncentrovať tam, kde je potrebné a NIE na veci, ktoré ja sám nedokážem ovplyvniť.

Ďalej boli u mňa okrem vyššie spomínaných problémov a vzorcov od mnohých ľudí, bohužial aj od rodiny u mňa negatívne zakódované vzorce a myšlienky typu:

 • "Som chudobný".
 • "Patrím do chudobnej rodiny".
 • "Ak nemám dostatok peňazí na účte, tak som nikto".
 • "Nikdy nebudem mať dostatok peňazí".
 • "Nemám peniaze, nemôžem si to a to dovoliť".
 • "Jediný spôsob, ako si zarobiť peniaze, je pracovať pre niekoho".
 • "Nie som dostatočne schopný, aby som si peniaze zarobil prácou pre seba".
 • "Peniaze sú zlo, ľudia by žili lepšie bez peňazí; kedysi peniaze neboli vôbec".
 • "Peniaze kazia človeka, peniaze kazia charakter".
 • "Neviem si predstaviť také veľké sumy".
 • "Pre mňa je to veľa, to si ja nikdy nemôžem dovoliť".
 • "Finančná sloboda sa NEDÁ dosiahnuť".
 • "Keď nebudem mať peniaze, skončím na ulici".
 • A mnohé ďalšie týmto podobné.

Nakoniec sa mi podarilo sa postupom času zbaviť sa aj týchto všetkých negatívnych vzorcov, ktoré mne a mojej partnerke bránili v hojnosti a prosperite. Bolo tu samozrejme aj mnoho iných zlých skúseností s peniazmi z minulých životov, ktoré bolo taktiež nutné odstrániť.

Ďalšia príčina mojich problémov s financiami bola tá, že som si prevzal mnohé archetypy od mojich idolov v mnoho oblastiach vrátane financií. Avšak postupom času som si uvedomoval a zistil som, že som si veľakrát prevzal nechtiac aj negatívne elementy týchto mojich idolov. Tie bolo taktiež treba odstrániť prípadne usmerniť a ponechal som si nakoniec všetky tie motivačné elementy týchto archetypov, ktoré sú pre nás prospešné a ktoré nám neškodia.

Na to, aby človek dosiahol finančnú slobodu, tak z mojich skúseností viem potvrdiť, že som si musel prejsť mnohými reštartmi ohľadom financií, niekoľko dní bez jedla, dokonca aj moje vlastné skončenie na ulici bolo jednoducho súčasť týchto reštartov k finančnej slobode. Tu mi pomohli mnohé skúsenosti z minimálne jedného minulého života, kde som bol celý ten život bezdomovec. Tieto skúsenosti z paragenetiky mi pomohli sa dostať cez obdobia, kde som bol bez jedla. Základné pravidlo je nepanikáriť a v mysli to mám nastavené tak, že človek dokáže prežiť bez jedla značnú dobu plus som to mal nastavené tak, že moje telo si bralo z tukových zásob, ktoré si za celú tú dobu v tomto živote vybudovalo a dokázalo prežiť. Rovnako mi tieto skúsenosti z paragenetiky pomohli prežiť v období keď som skončil na ulici. Dôvodom toho bolo ďalšie osamostatnenie sa. Tam boli najviac prevažujúce pocity typu "nikam nepatrím", "prišiel som o všetko". Avšak tieto obdobia "reštartu" mali v konečnom dôsledku svoj zmysel a pomohli mi zamyslieť sa nad sebou, uvedomiť si mnohé veci vrátane finančných záležitostí, čo ultimátne viedlo k spracovaniu týchto pocitov a iných ďalších problémoch. Samozrejme aj tieto zážitky a skúsenosti viem následne zapriahnuť pre terapiu mnohých z vás:

 • Vás ktorí máte pocity, že ste na dne v akomkoľvek smere.
 • Vás, ktorí máte pocity, že ste prišli o všetko alebo máte pocit že nikam nepatríte.
 • A samozrejme všetkých vás, ktorí ste prechádzali, prechádzate alebo budete prechádzať podobnými reštartmi ako ja.

Dnes žijem už z pasívneho príjmu tohoto nášho Projektu, som finančne nezávislý a sebestačný a to výlučne a exkluzívne LEN vzhľadom k tomu, že nemám už potrebu pracovať a ani nechcem už pracovať a to už ani pre seba samého ani pre nikoho iného, vzhľadom k tomu, že svoju úlohu som si už v tomto smere splnil a to predovšetkým avšak v neposlednom rade aj v podobe zabezpečenia práve spomínaného pasívneho príjmu a to ako pre seba, pre moju partnerku, pre našu rodinu s touto partnerkou, pre náš spoločný život atď. Inými slovami, dal(i) sme tomuto Projektu život a krídla, kde Projekt si žije už svojím vlastným životom a úlohou mňa, mojej partnerky, našej rodiny je už mať výlučne a exkluzívne LEN radosť zo života a zároveň užívať si všemožne života. Inými slovami: Ja a moja partnerka (konkrétne naše fyzické a reálne žijúce Já na tejto Planéte) sme si týmto všetkým voči ľudstvu, voči tejto Planéte a voči Transformácii svoj účel výlučne a exkluzívne UŽ splnili a ostatné už nie je ani náš problém, ani naša záležitosť a ani naša zodpovednosť. Je to už v rukách tohoto Projektu, Planéty samotnej a Transformácie resp. je to už na prirodzenom Transformačnom priebehu. Všetky moje dlhy sú už kompletne eliminované, som časovo nezávislý - získal som časovú slobodu resp. neobmedzené množstvo času, kde už predtým som si predsavzal, že hlavne moja partnerka si zaslúži adekvátny čas a adekvátnu pozornosť, rovnako som i ja sám našiel dlho vytúžený a dlho vysnívaný vnútorný životný kľud, ktorý si zaslúžim - môžeme to kľudne nazvať aj "Duchovný dôchodok". V skratke, je to život, ktorý si zaslúžim; život po akom som túžil dlho, a kde na dosiahnutí tohoto zámeru som veľmi tvrdo na sebe pracoval a naďalej pracujem každý deň.

Na súkromnej sfére som dosiahol Ultimátnu pokoru, Ultimátnu skromnosť, Ultimátny skromný a pokorný avšak  plnohodnotný súkromný život v podobe filozofie "Nie je bohatý ten čo veľa má, ale bohatý je ten, čo málo potrebuje"; dosiahol som duševné bohatstvo, Ultimátny návrat k prírode a spojenie s prírodou; pritiahol som si do života doživotnú partnerku a pod. Ja osobne už nepotrebujem byť slávny či bohatý, nepotrebujem už žiť materiálnym a konzumným spôsobom života; nepotrebujem alkohol, cigarety, drogy, atď. - tohoto všetkého som si v minulých životoch užil totiž viac než dosť plus moje minulé inkarnácie a úspechy v nich ma robia taktiež slávnym dodnes; pre mňa je nesmierne dôležité že je bohatý a slávny Projekt, že napreduje, expanduje a pod. Inými slovami, Projekt funguje na Ultimátnej, trvalej a konštantnej vlne úspechu, hojnosti a prosperity, čo dáva dokonalú balanciu mojej skromnej a pokornej súkromnej sfére. Inými slovami, jedná sa tu o dva druhy bohatstiev: Moje súkromné, neobmedzené duševné/duchovné, pokorné a skromné Bohatstvo je dokonale resp. Ultimátne vybalancované, je v harmónii a je zrkadlom môjho profesného (a to predovšetkým avšak v neposlednom rade neobmedzeného finančného) Bohatstva a prosperity - Bohatstva môjho/nášho Projektu, kde jedno Bohatstvo zrkadlí to druhé, jedno Bohatstvo manifestuje to druhé atď. Ešte inými slovami - Dostali sa týmto Ultimátne do Ultimátnej harmónie moja duchovná podstata, moja materiálna/fyzická podstata a moja tretia podstata energie/energií nulového bodu/stavu nula/neutrality/nezaujatosti/nestrannosti atď., ktorá balancuje a harmonizuje práve moju duchovnú podstatu s mojou materiálnou podstatou.

Týmito úspechmi, nastavením a výsledkami sú u mňa automaticky a prirodzene dokonale Ultimátne a natrvalo vybalancované a zharmonizované aj nasledovné 3 druhy energií: Moje mužské energie, čím sa dosiahol môj Ultimátny návrat k môjmu mužskému jadru a čo má za následok, že idem už natrvalo cestou pravého muža; Moje ženské energie, ktoré majú za následok to, že idem zároveň natrvalo aj cestou nespútanej ženy; Moje detské energie resp. podarilo sa mi Ultimátne a natrvale navrátiť k energiám môjho vnútorného dieťaťa, ktoré majú za následok moju trvalú a Ultimátnu unevinnosť, čistotu, neskorumpovanosť atď.

Záverom k financiám by som rád podotkol, že financie sú energia, tak ako všetko ostatné. A aj táto energia nám môže slúžiť pre prosperitu, môžeme mať z nej radosť. Keď človek chce, má ciele a vízie a motiváciu, tak dosiahne všetko, vrátane finančnej či časovej slobody. Pamätajte, že i Vy si zaslúžite dosiahnutie všetkých týchto vyššie popísaných zámerov.

Záverom: Optimalizácia Zemskej čakry - Eliminácia Hemoroidov a kožných duplikatúr z konečníka; Eliminácia Kŕčových žíl na pravej nohe; Existenčné uzemnenie

Po spracovaní a nastavení zámerov popísaných vyššie ostávalo vyriešiť posledné záležitosti - optimalizácia mojej Zemskej čakry v podobe existenčného uzemnenia.

Najhlavnejší problém a prekážky boli Hemoroidy III. stupňa (vnútorné hemoroidy vo vnútri konečníka) a kožné duplikatúry (vonkajšie hemoroidy na okraji konečníka) v mojom konečníku, ktorý je práve súčasť našej Zemskej čakry. V rámci mojej každodennej terapeutickej práci na sebe, samozrejme taktiež za pomoci nášho kryštálového tímu, sme museli terapeuticky odstrániť najprv všetky príčiny a prekážky, ktoré tieto problémy živili a to predovšetkým avšak v neposlednom rade rôzne formy pretlakov, čo sú najhlavnejšia duchovná príčina Hemoroidov, inak by tam bolo riziko, že po ich odstránení už na fyzickej/biologickej rovine by sa tieto problémy niekedy v budúcnosti znova vrátili. Tohoto súčasť boli rôzne detoxifikačné procedúry tela pomocou látok ako Prstenec Mariánsky, Zelený jačmeň, Organický kremeň, Zelená hlina - dnes samozrejme nahradené už ich automatizovanými mentálnymi variáciami; vrátane terapie pôstom a pod. Následne prišlo už odstránenie týchto problémov na mojej fyzickej/biologickej rovine. Všetkých 8 vnútorných Hemoroidov bolo odstránených naraz v jednom zákroku našími lekármi z kryštálového tímu na diaľku a z pohodlia môjho domova v rámci niekoľkých sekúnd a to pomocou technológie podviazania týchto vnútorných hemoroidov latexovými krúžkami, čím sa zastavil prívod krvi do uzlov, hemoroidy sa vysušili a telo sa ich následne prirodzene zbavilo pri veľkej potrebe. Následné lekárske zákroky v podobe odstránenia kožných duplikatúr boli vykonané taktiež našími lekármi z kryštálového tímu a taktiež z pohodlia môjho domova a to technológiou Shape shifting (zmena vzhľadu). Vzhľadom k tomu, že v tomto roku bola Planéta Zem EŠTE STÁLE v 3D Dimenzii resp. v Dimenzii hmoty, kde záležitosti trvali resp. potrebovali dlhší čas na ich manifestáciu a prejavenie sa na fyzickej rovine a vzhľadom k mojej individuálnej ceste, tak Technológia resp. Terapeutický postup "Zmena vzhľadu" boli podporené lekárskymi laserovými zákrokmi odstránenia vonkajších hemoroidov a kožných duplikatúr ktoré boli nasledované, pozákrokovými odpúchaniami a vstrebávaniami sa, Ďalším čistením a vyplavovaním nespracovaných pocitov, emócií a pod., Zmenou vzľadu a pod. Eliminácia vnútorných a vonkajších Hemoroidov bola vykonaná v roku 2019.

Následné rektoskopické vyšetrenia našími lekármi pomocou technológie Remote viewing (Vzdialené prezeranie) prebehli taktiež na diaľku a preukázali kompletnú elimináciu týchto problémov. Eliminácia týchto záležitostí na fyzickej rovine samozrejme rozviazala všetky uzly (Duchovný názov Hemoroidov), kde všetky moje nedoriešené vzťahy sa raz a navždy vyriešili, iné si svoj účel...už splnili - bol som konečne rodinou prepustený do života, bola mi konečne prenechaná resp. daná zodpovednosť za moje rozhodnutia, bola eliminovaná prehnaná potreba ma chrániť, s mnohými členmi rodiny sa zo vzťahov stali už kamarátske vzťahy; rodina rešpektuje moju životnú cestu, môj spôsob života atď; môj sedavý život bol vybalancovaný už aj pohybom, mentálnym pohybom, športom atď.

Hemoroidy nazývané aj Zlatá žila sú forma kŕčových žíl. Po eliminácii mojich zubov s plombami, taktiež v roku 2019 (popísané podrobnejšie v našom ďalšom článku o optimalizácii mojej váhy) sa v roku 2019 zároveň eliminovali aj moje kŕčové žily na pravej nohe. Príčina týchto kŕčových žíl na nohe bola ako genetická z mojej rodiny, tak aj z Kolektívneho povedomia resp. duchovná - kŕčovitý život, neochota a neschopnosť sa pohybovať, posúvať sa v živote ďalej atď. Odstránením aj tejto príčiny v podobe kŕčových žíl na nohe, ktoré mali svoje vlastné príčny, už nič nebránilo dosiahnutiu mojej optimálnej váhy.

Eliminovali sa kompletne moje ďalšie pozemské potreby: Potreba mať kamarátov či byť na sociálnych sieťach - náš Kryštáloví tím sú ako moji kolegovia tak sú aj moji najlepší a spoľahliví kamaráti, ktorí tu pre mňa vždy boli ako v mojich minulých životoch, tak tu sú a vždy tu pre mňa budú aj v mojom súčasnom živote.

Z profesného hľadiska pri mojej každodennej práci na sebe, pri mojej vlastnej terapii za pomoci predovšetkým práve tohoto istého Kryštálového tímu, by som rád zároveň aj spomenul, že bolo nevyhnutné a rozhodne potrebné; aby Kryštálový tím nekompromisne vytvoril pre mňa také (dočasné) životné situácie, ktoré: Naoko a na prvý pohľad vyzerali vysoko beznádejne či zúfalo, Že nemali už žiadne riešenie, Že to bola slepá ulička, Že tadiaľ cesta nevedie, Že riešenie problému či trvanie nejakej "zlej" situácie nemá konca, Kde som bol na samom (psychickom) dne, Kde som si myslel, že som zlomený, Že som problémom či situáciám podľahol atď. Jednalo sa o situácie, kde som nemal už na výber, kde mi došli už všetky prostriedky a možnosti riešení a Kde mi neostávalo nič iné, len moje pozitívne myslenie a to najmä v podobe Viery a jej neustáleho posilňovania, neustálej každodennej práci na sebe a v mojej vlastnej terapii, V pokračovaní, vydržaní a vytrvaní v tom, čo robím, V pokračovaní, aby som i naďalej veril, že všetko čo robím, má svoj význam a zmysel a že treba v tom pokračovať, Že všetko sa mi dialo z nejakého dôvodu či už mojej osobnej individuálnj karmy a/alebo Kolektívnej karmy a pod.: Viera v úspech; Viera vo vyriešenie problémov; Viera, že každý tunel má na svojom konci svetlo, Viera, že treba pokračovať a vydržať v tom, čo sa začalo a pod. a zároveň to boli lekcie, kde nebola potrebná už žiadna moja vedomá iniciatíva či dynamika a kde bolo treba nechať veciam už svoj prirodzený priebeh, Že som vždy bol/vždy som na správnom mieste - presne na mieste, kde mám byť, Že všetko príde v pravý, správny a optimálny čas a to v rámci Globálnej, Celoplanetárnej, Intergalaktickej a Celo-Existenčnej synchronizácie ako nevyhnutnej súčasti Transformácie a zároveň sa tým nechal priestor Vesmíru, nech aj on prispeje svojím podielom k môjmu úspechu, k môjmu napredovaniu či splneniu mojich zámerov a pod. a tak sa vždy aj stalo. Zároveň bolo u mňa potrebné, aby som si prešiel všetkými týmito situáciami a pocitmi aj z profesného hľadiska a to z dôvodu optimálnej empatie a sympatie voči našim Klientom, ktorí si v rámci Transformácie a v rámci spolupráce s naším Projektom, našími službami atď. budú taktiež prechádzať rovnakými či podobnými situáciami a pocitmi.

Stačí mi moja doživotná partnerka, nejaký ten partner/partnerka na tenis - môj najobľúbenejší šport a šport, ktorý milujem; Potreba spotrebnej elektroniky ako predovšetkým avšak v neposlednom rade televízor, mobil, počítač, internet, telefónny paušál či kredit - tieto aspekty sú nahradené dnes už počítačom môjho vlastného tela a mysle; Projektovým Internetom a Projektovým Telepatickým telefónom; Potreba chodiť k lekárom (Máme našich vlastných lekárov v našom kryštálovom tíme spolu s technológiami, ktoré prekonali potrebu vzdialenosti); Potreba chovať či starať sa o zviera; Nemám potrebu akýchkoľvek liekov, akýchkoľvek prírodných stravných a detoxifikačných doplnkov a prípravkov atď.; Ja osobne už nepotrebujem auto, avšak som si vedomý že auto v rodine môže byť potrebné, čo je súčasť môjho ďalšieho splneného životného sna, elektrické auto a/alebo vznášajúce sa auto - oba fungujúce už na voľnú energiu a antigravitačný pohon; a mnohé ďalšie pozemské potreby - presne záležitosti, ktoré moje telo, moja psychika, moje napredovanie a Transformácia nevyhnutne a neodkladne potrebovali a zároveň sú to všetky záležitosti, ktoré som si pred inkarnáciou do tohoto môjho súčasného života naplánoval a dal sľub na ich naplnenie Planéte a Transformácii.

Následne prišlo na rad vyriešenie ďalšej záležitosti a to jeden z našich Eugenických terapeutických zámerov a to odtrhnutie sa od ďalšej pozemskej potreby a to v podobe Ultimátnej eliminácie potreby jedla. Z môjho kvantového poľa a z môjho napredovania a tým pádom aj z napredovania Projektu a Transformácie sa dstránili a netolerujú sa už zastaralé a nežiadúce myšlienky a postuláty typu "Telo potrebuje jedlo"; "Telo nikdy nebude bez jedla fungovať"; "Telo potrebuje živiny"; "Si slabý"; "Si zoslabnutý"; "Si zúbožený"; "Si zúbožený v tvári, si zúbožený tam a/alebo tam atď."; "Bez jedla nikdy nebudeš mať silu"; "Bez jedla si telo nebude schopné vytvárať protilátky resp. bez jedla ti nikdy nebude fungovať imunita a ostatné systémy v tele atď."; "Bez jedla nebudeš mať silu vykonávať také alebo onaké činnosti"; "Telo nevydrží bez jedla dlho", "Umrieš od hladu"; "Bez jedla zomrieš"; "Telo musí mať prísun vitamínov, živín a látok LEN z jedla, žiadna iná možnosť neexistuje"; "Mňa/Teba je ťažko nasýtiť, to je nemožné"; "Ja nikdy nebudem/Ty nikdy nebudeš nasýtený, plný"; "Si ako studňa bez dna"; "Celý môj/tvoj život je o ničom inom len o jedle"; "Nemôžem/nemôžeš mať potešenie a dobré pocity aj/iba z jedla/z jedenia; "Mám hlad"; "Som hladný/hladná"; "Umieram od hladu"; "Som tak hladný/hladná, že nevládzem nič robiť/nevládzem sa pohybovať atď." a mnohé iné myšlienky im podobné.

Potreba fyzickej stravy bola nahradená mentálnou potravou, mentálnou stravou, mentálnou stravou v podobe motivácií, napredovania projektu a Transformácie atď. Pôsty, popísané vyššie, boli toho dobrým začiatkom. Súčasť dosiahnutia tohto zámeru boli mnohé DOČASNÉ symptómy - metamorfózy, ktorých súčasť boli aj rôzne dočasné "abstinenčné príznaky" v podobe Chutí a nutkaní (falošných a fantómových chutí a nutkaní) na jedlá (Food cravings); Pocitov hladu a nenasýtenosti; Triašky; Pred očami sa mi zobrazovali moje obľúbené, najobľúbenejšie jedlá a akékoľvek druhy iných jedál; Pocity prázdneho žalúdka; Pocity na zvracanie; Nemyslel som na nič iné len na jedlo, jedenie a pod.; Pocity nevoľnosti; Točenie hlavy; Pocity, že celý svet sa so mnou točil; Bolesti žalúdka, pečene a Solar Plexus čakry, pulzovanie v nich; Kontrolovaný Dočasný odchod tela do bezvedomia - bezpečné vypnutie vedomia (vedomého levelu), dočasná mimotelová skúsenosť v podobe odchodu duše mimo tela, vyventilovanie a následný bezpečný návrat duše do tela; Zvracanie; Zatmenie pred očami; Dočasná únava, zoslabnutie; Cítil som sa "nahý a obnažený", čo bola metafora, že som bol v tomto štádiu "najzraniteľnejší" a mnohé ďalšie príznaky metamofóz - v skratke, bola to určitá forma abstinenčných príznakov, detoxu, podobne ako keď si človek odvyká od cigarety, alkoholu, návykových látok a pod. Avšak, keď to všetko prehrmelo, následne sa odvtedy cítim už natrvalo a konštantne silnejší než som bol kedykoľvek predtým.

Samozrejme tam bola nejaká tá zotrvačnosť, kým sa telo nastavilo a naučilo týmto záležitostiam, avšak dnes je už kompletne eliminovaná moja potreba fyzickej stravy, čím sa zároveň eliminovali aj náklady Projektu v tomto smere. Toto samozrejme otvorilo brány aj tomu, kde moje telo dosiahlo už aj Ultimátnu optimálnu váhu, kde telo si túto konštantnú hodnotu váhy už natrvalo zároveň aj udržuje. Moja primárna strava je už ovocie a zelenina (stal sa zo mňa taktiež avšak v neposlednom rade AJ tzv. Fruitarián), avšak samozrejme vždy, keď mám chuť, či už v príjemnej spoločnosti najmä mojej partnerky, rodiny, pri stretnutiach, návštevách atď., tam si samozrejme jedlo doprajem a zajem si s chuťou aj akékoľvek iné jedlá, inými slovami - nemám problém byť kompletne bez jedla a zároveň nemám problém si ho aj užívať. Avšak tentokrát je telo už nastavené tak, že pri konzumácii potravy telo ani nenaberá váhu ani nechudne.

Po vyriešení týchto záležitostí nasledovalo už aj moje Existenčné uzemnenie. Nejakú dobu som bol v mojej rodnej krajine z môjho súčasného života - na Slovensku, kde "som sa navrátil k mojim koreňom", avšak moje finálne a Ultimátne uzemnenie je už v Prahe - v mieste kde bola moja duša v dávnych dobách stvorená pre účely Transformácie mojou Éterickou maminkou a kde v tomto mieste sa týmto mojím uzemnením taktiež Ultimátne uzavreli mnohé karmické záležitosti potrebné pre Transformáciu Planéty - môžeme chápať aj ako Ultimátny návrat ku koreňom, k duchovným koreňom. Rovnako mi takéto uzemnenie pritiahlo do života už aj doživotnú partnerku, kde moje neuzemnenie mi predtým bránilo môjmu vysnívanému partnerskému vzťahu.