3. Príklady úspešného vysadenia liekov u našich klientov - jednotlivcov. Prípady z rokov 2017-2018; Mentálne lieky

11.10.2018

Článok hovorí o tom, ako vieme v terapii cielene, raz a navždy vysadiť Vaše lieky a naučiť Vaše telo fungovať bez liekov. Príklady vysadenia liekov u klientov s problémami: Schizofrénia; Depresia a samovražedné sklony; Autoimúnne ochorenia - Artritída a Leukémia...

Článok je zároveň určený aj pre vás, ktorí ste sa stali obeťami farmaceutického priemyslu v podobe ilúzie, že potrebujete natrvalo brať lieky; pre vás, ktorí sa bojíte povedať NIE Vášmu lekárovi atď...

Obsah

 • Najčastejšie príčiny, ktoré bránia k vysádzaniu liekov.
 • Vaša dlhodobá závislosť na liekoch, Vy ste zdrojom ziskov pre farmaceutický priemysel.
 • Čo vysadenie liekov obnáša.
 • Čo sa deje po vysadení liekov.
 • Príklady vysadenia liekov z našej praxe.
 • Záverom - Mentálne lieky.

Najčastejšie príčiny, ktoré bránia k vysádzaniu liekov

Najčastejším faktorom u vysádzania liekov sú obavy a strach klienta z vysádzania liekov. Takéto obavy môžu byť podnietené samozrejme rôznymi príčinami.

Najčastejšími príčinami, ktorá Vám brána vo vysádzaní liekov sú: 

 • Vaše predošlé neúspešné pokusy o vysadenie.
 • Strach z Vášho lekára - strach povedať nie lekárovi.
 • Nevedomosť a strach si uvedomiť aké sú Vaše práva a pod.
 • A mnohé ďalšie.

Vaša dlhodobá závislosť na liekoch, Vy ste zdrojom ziskov pre farmaceutický priemysel

V našej terapii Vám pomôžeme vysadiť akékoľvek lieky, takisto ako našou terapiou riešime všetky existujúce zdravotné problémy. V našej praxi sme s klientami vysádzali a stále vysádzame všemožné lieky - lieky na krvný tlak, lieky na podporu imunity, kortikoidy, rôzne antidepresíva a antipsychotiká, lieky na alergie, lieky a prášky proti rôznym bolestiam - bolesti hlavy, menštruačné bolesti a a všetky ostatné druhy známych, oficiálnych či neoficiálnych liekov. Jedná sa o lieky, ktoré užívate DLHODOBO.

Čo vysadenie liekov obnáša

Radi by sme popísali na základe skúseností z našej praxe, čo vysadenie liekov obnáša. Ako prvé. Každý reaguje inak. Avšak je tu istý spoločný menovateľ, určitá pravdepodobnosť v podobe skúseného/"vzdelaného" odhadu (po angl. educated guess). Jedná sa o to, čo je asi v celom vysádzaní liekov najdôležitejšie.

Vyššie sme si vysvetlili, že pred samotným vysádzaním je nutné najprv spracovať predovšetkým príčiny brániace vysadeniu a nastaviť správny a optimálny Váš postoj k vysádzaniu liekov. Ďalší krok je už samotné vysádzanie liekov a jeho priebeh.

Na začiatku terapie, keď sa na nás obrátite s nejakým problémom, s niečím čo chcete v živote vylepšiť, zmeniť, tak tento Váš problém má vždy nejaké sprievodné javy, symptómy či už psychické, emocionálne alebo fyzické. V terapii vyhľadávame príčiny, následne ich odstránime, Vaše telo sa stane voči problému imúnne a rovnaký alebo podobný problém sa už nevráti. Avšak z našej praxe vieme potvrdiť, že telo vždy následne vyplaví iné problémy spolu s ďalšími inými sprievodnými javmi, symptómami, ktorých sa Vaše telo následne chce a dáva nám príležitosť sa zbaviť.

Presne rovnako je to aj u vysádzania liekov. Lebo prečo berieme lieky? Lieky vo väčšine prípadov riešia LEN symptómy Vášho problému. Avšak veľakrát je to dočasné, a keď sa symptóm znova objaví, tak si znova zoberiete liek. A tak stále dookola. Inými slovami, lieky vo väčšine prípadov potláčajú symptómy Vašich problémov, ale NEvyhľadávajú skutočnú príčinu Vášho problému, to robíme už našej terapii.

Teraz si predstavte, že vysadíme nejaký Váš liek/lieky, ktorý potláča/ktoré potláčajú nejaké Vaše symptómy, o ktorých sme popísali vyššie.

Následne je prirodzené, že onen potláčaný symptóm sa vyplaví/symptómy sa vyplavia na povrch a je to prirodzená indikácia toho, že telo nám dáva príležitosť sa symptómu/symptómov zbaviť. Následne vyhľadáme príčiny, ktoré odstránime, čím eliminujeme symptóm(y). Už priamo v procese vysádzania je najčastejší sprievodný jav panika, a tú samozrejme tiež spracujeme.

Čo sa deje po vysadení liekov

Po vysadení posledného lieku nastáva tzv. testovacie obdobie, ktoré je u každého individuálne a kde telo funguje bez liekov, ale kde sa stále môžu vyplavovať symptómy (abstinenčné príznaky sprevádzajúce nás pri odstraňovaní závislostí), ktoré treba následne taktiež terapeuticky spracovať. Je to proces - proces učenia, aby Vaše telo fungovalo bez liekov, proces asimilácie sa Vášho tela novým, vyšším energiám a vibráciám bez liekov.

Náš Projekt, naše terapeutické postupy sú dnes už na Ultimátnej - na najvyššej možnej úrovni, kde tlak a rýchlosť Transformacie sú tak obrovské, že vysadenie akýchkoľvek/všetkých liekov prebieha a musí prebiehať už LEN výlučne a exkluzívne naraz/súčasne a to výlučne a exkluzívne LEN za pomoci aplikácie a integrácie mentálnych liekov a mentálnych postupov popísaných nižšie a zároveň vysadenie liekov prebieha taktiež výlučne a exkluzívne prioritne a neodkladne hneď v začiatkoch resp. v prvých štádiách platenej terapie Klienta, inak by všetky takéto lieky predstavovali pre Klienta a jeho ďalší priebeh terapie prekážky a brzdy.

Nasledujú príklady vysadenia liekov z našej terapeutickej praxe.

Pre predstavu Klienta a čitateľa tejto stránky, čo vysádzanie liekov obnáša, uvádzame Príklady z praxe, keď boli lieky Klientov v našej praxi vysadzované ešte zastaralými a pomalými postupmi a to postupne, pomaly a priebežne, NIE naraz a pod.

Chlapec, 20 rokov, 2017-2018

Problémy

 • Schizofrénia.
 • Depresie.
 • Ťažká závislosť na liekoch.
 • Nechuť do života.
 • Žiadne motivácie.
 • Problémy s rodičmi.
 • Problém vnímania farieb života.

Myšlienky a postuláty typu:

 • "Nič ma nebaví".
 • "Z ničoho nemám radosť".
 • "Nedokážem myslieť".

 • "Nezvládnem to".
 • "Mám pocity, že mi to nemyslí".
 • A mnohé im podobné.

Užívané lieky

 • Abilify, 2x ráno, každý deň.
 • Cipralex, 2x ráno, každý deň.
 • Leponex, 1x večer, každý deň.
 • Trittico, 2x večer, každý deň.
 • Antipsychotická injekcia Zypadhera, 1x za mesiac.

Terapia s klientom prebiehala výlučne na diaľku v podobe písomnej komunikácie cez e-maily a ústnych telefonických hovorov.

S klientom sme postupne spracovávali tieto pocity, ktoré mali nespočetné množstvá príčin v tomto živote, v minulých životoch. Spracovali sme traumatické detstvo, postoj klienta voči mnohým jeho rodinným príslušníkom.

Ďalej sme spracovali vplyv matky klienta na terapiu, zasahovanie do terapie v podobe nesúhlasu s vysádzaním liekov. U klienta sme túto situáciu spracovali do takej miery, že bol sám schopný čeliť tejto prekážke a porozprával sa s jeho mamou - vysvetlil jej, že je to jeho voľba, ktorá by sa mala rešpektovať. Prekážka sa odstránila a klient potvrdil, že jeho matka ho už v terapii nebrzdí, dokonca ho sama budieva za účelom, aby vstal pre náš ďalší telefonický hovor.

Najviac traumatické obdobia boli ako som spomenul v jeho detstve, odlúčenie od biologického otca, násilie od nevlastného otca. Ďalšie traumatické obdobia u klienta boli problémy v škole, problémy pri ukončovaní školy, obdobie depresií a následne ďalšie ťažké obdobia, kde prešiel troma liečebňami a vysádzaním liekov.

Ďalej sme samozrejme museli spracovať postoj klienta k lekárom, k liekom, k vysádzaniu liekov. Klient začal terapiu so mnou od Apríla 2017. Postupne sme začali vysádzať všetky lieky. Dneska je to už druhý týždeň, kde klient funguje bez liekov. Postupne verím, že sa dostaneme aj k vysadeniu Antipsychotickej injekcie Zypadhera...

Vysvetili sme si, ako ho lieky ovplyvňujú, ako ovplyvňujú jeho biochémiu, že mu bránia vo vnímaní pozitívnych pocitov, farieb života. Taktiež sme spracovali u klienta veci, ktoré by mu bránili vážiť si aj maličkostí a malých, veľakrát na prvý pohľad zanedbateľných aspektov. Samozrejme v postupnom vysádzaní sa vyplavovalo mnoho špatných pocitov, špatné nálady a všetko sme spracovali a postupne spracovávame. Vyzerá to, že schizofrénia je z časového hľadiska veľmi náročná na čas, treba veľa trpezlivosti ako aj zo strany teerapeuta tak aj zo strany klienta.

Medzi maličké úspechy klienta patrí to, že si začal kupovať určitú literatúru, o ktorej tvrdí, že ho zaujíma a že skúsi znova začať čítať. Bavia ho videjká na cestách k sobe, klient sa zaujíma o veci, povedal by som netypické a netradičné pre našu spoločnosť - duchovné veci, mimozemské civilizácie a pod.

Záverom k 8.10.2018

Klient následne absolvoval terapiu informáciami na našej stránke. Po prečítaní sa napojil už sám na našich telepatických odborných poradcov. Klient sa následne už v rámci našej telepatickej terapie kompletne zbavil liekov; odpojil sa od psychiatrie, zbavil sa invalidného dôchodku; našiel si prácu, ktorá ho baví a zaujíma; schizofrénia zmizla kompletne a Klient našiel nielen nový zmysel, radosť, zápal a motiváciu v jeho živote; ale do života mu prišla už aj partnerka, ktorá mu v živote chýbala.

Žena, 48 rokov, 2017-2018

Problémy

 • Samovražedné sklony.
 • Ťažké depresie.
 • Nespracované úmrtie jej rodičov.
 • Myšlienky na samovraždu.
 • Problémy s prechodom - najmä únava.
 • Veľmi silný a negatívny vplyv okolia a prostredia, v ktorom osoba bývala - mnoho ľudí v jej okolí mali depresie, rakoviny, prisídlené duše a negatívne entity a pod.

Užívané lieky

 • Citralex 1x ráno, každý deň.
 • Tritiko 1x večer, každý deň.

Terapia

Terapia s klientkou prebiehala výlučne na diaľku v podobe písomnej komunikácie cez e-maily a prevažne v podobe ústnych telefonických hovorov.

V prvom telefonickom hovore klientka znela veľmi plačlivo, čo slovo, to plač. Avšak tento prvý telefonický hovor bol pre klientku veľmi kľúčový a veľmi dôležitý, kde sme spracovali s klientkou veľa problémov, v podstate celoživotných problémov.

Vyhľadali sme príčiny jej samovražedných myšlienok a spracovali sme ich.

Ako prvé sme odstránili príčiny pre sebevraždu - Príčinami boli mnohé udalosti v minulých životoch, kde klientka spáchala sebevraždu, najčastejšie sa nevedela s niečim vysporiadať, nahromadený žial, strata partnera, psychický tlak, nevedomosť. Následne sme s klientkou prediskutovali skutočné následky sebevraždy. V skratke , veľakrát si človek myslí, že sebevraždou vyrieši jeho problémy. Avšak opak je pravdou. Sebevraždou sa nič nevyrieši, ale človek si to so sebou "prenesie" do ďalšieho života, kde bude mať znova príležitosť spracovať nie len pôvodné príčiny sebevraždy z predchádzajúceho života, ale aj traumu spôsobenú sebevraždou v tom živote. Človek síce príležitosť dostane zbaviť sa problémov, avšak tá príležitosť je niekoľkonásobne ťahšia ako tá predošlá príležitosť predtým, než sa spáchala sebevražda. Klientka si to uvedomila a pochopila.

Následne sme spracovali u klientky úmrtie jej rodičov. Ako prvé sme spracovali klientkine pocity počas, pred a po úmrtí rodičov. Následne sa objavila ďalšia príčina, prisídlené duše jej zomrelých rodičov - boli stále u klientky. U prvej duše, mama klientky - Klientka mala pocity, že nestihla niečo mame povedať. Problém sme vyriešili, klientka dokázala povedať mame to, čo potrebovala, duša to poučula, uvedomila si to a odišla. U duši otca klientky sme spracovali traumatické destvo klientkinho otca, následne aj táto duša odišla za svetlom.

Ďalší veľmi silný problém bolo prostredie v ktorom klientka žila, resp klientkin postoj k tomuto prostrediu. Klientka ma informovala, že v tom prostredí bolo veľa depresií, bezdomovcov, veľa rakovín. Podarilo sa nám neutralizovať účinky prostredia na klientku, jej byt, ju samotnú a pod. Neutralizácia účinkov spočívala v podobe vyhľadanie ďalších mnohých príčin v podobe prisídlených duší v prostredí, kliatby na danom mieste, žial a smútok klientky voči okoliu, pocity bezmocnosti, že im nedokáže pomôcť. Po spracovaní klientka si uvedomila jej špatný postoj, uvedomila si, že nie je nutné, aby sa starala do druhých, uvedomila si, že aj to okolie si žilo svoj život a vysporiadavalo sa s karmou po svojom.

Tiež sme ešte spracovali pocity klientky voči plaču - strach, pocity hanby, pocity že by ju okolie nejakým spôsobom odsúdilo, hoci v skutočnosti prostredie klientku podporovalo. Klientke bolo vysvetlené, že plač je prirodzený čistiaci mechanizmus ľudského tela a netreba ho ani potláčať ani sa zaň hanbiť, stačí len upozorniť okolie a vyžiadať si podporu od okolia, ktorú potrebujeme.

Tiež sme spracovali postoj klientky voči liekom, voči vysádzaniu liekov, strach z vysádzania a pod.

Tento prvý telefónny hovor trval zhruba 2 hodiny.

V nasledujúcom telefónnom hovore, zhruba 3 dni po tom prvom predošlom telefóne už klientka znela veľmi radostne, po plači ani stopy, znela optimisticky a šťastne. Tu už sme začali vysádzať lieky. Najprv sme kompletne vysadili jednorázovo Citralex. Prvý týždeň klientka fungovala s liekom Tritiko, 1x večer.

Ďalšie 2 týždne trvalo vysadenie lieku Tritiko. V prvom týždni počas vysádzania lieku Tritiko sa dostavili mierne depresie, mierne pocity úzkosti, únava - tieto problémy sme spracovali. Avšak prevažovali tam pozitívne pocity - radosť zo života, radosť cestovať, pozitívna nálada. V druhom týždni vysadenia lieku sa vysádzanie prejavovalo najmä nedostatkom energie a únavou, ktorej mnohé príčiny sme taktiež postupne spracovali. Najhlavnejší dôvod boli prejavy prechodu klientky spojené najmä s únavou. Najhlavnejšia príčina bola tá, že klientka v jej živote zanedbala jej potreby tela, najmä potreby oddychu, čo sme retrospektívne postupne spracovávali a spracovali.

Záverom 8.10.2018

Klientka sa rozišla s jej manželom z dôvodu, že jej manžel neuniesol už jej vysoké vibrácie, ktoré boli výsledkom terapie; nerešpektoval to, že klientka mala potrebu napredovať, rozvíjať sa, hovoriť o svojich pocitoch. Klientka po rozvode následne odišla z negatívneho prostredia, našla si nového partnera a dnes už u klientky nie je po depresii či samovražedných sklonoch ani chýru ani slychu. Namiesto toho jej život dáva už úplne nový zmysel a radosť; terapia odomkla jej životný účel a motiváciu pre ďalšie radostné napredovanie. V takomto nastavení nemala klientka už problém ani nedostatok času absolvovať terapiu informáciami na našej stránke a následne sa napojiť už na našich telepatických odborných poradcov, kde telepatickú terapiu si klientka veľmi pochvaľuje.

Žena, 60 rokov, 2017-2018

Problémy

 • Artritída
 • Problémy s trávením
 • Nedostatok času na seba
 • Neustála únava

Užívané lieky

 • Kortikoidy, každý deň ráno.
 • Pôvodne klientka brala dávku 16 mg.
 • S terapiou so mnou začala už po značnom znížení, keď už brala dávku 1 mg.

Terapia

Terapia s klientkou prebiehala výlučne na diaľku v podobe písomnej komunikácie cez e-maily a prevažne v podobe ústnych telefonických hovorov.

Artritítída je autoimunitné ochorenie. V skratke, biele krvinky, ktoré by za normálnych okolností naše telo chránili, tak nášmu telu škodia. Vo väčšine prípadov tieto "zlé, skorumpované" biele krvinky bojujú s tými "dobrými" bielymi krvinkami.

Táto pani sa na mňa obrátila s pôvodným problémom - potrebovala pomôcť s artritídou.

Postupne sme spracovávali mnoho príčin, až sme došli do jednej, povedal by som zlomovej udalosti. Klientka išla na dovolenku. V Pararelenej realite zažila v tom mieste traumu - kde sa zrútil hotel, v ktorom bývala. Táto trauma spôsobila poškodenie mozgu. Traumu sme odstránili a nastavili sme jej telo a mozog k optimálnej funkcii, k takej ako sa telo chovalo pred tou traumou, kde bolo v poriadku. Následne sme odviedli do svetla prisídlené duše.

Následne sa objavili ďalšie problémy - problémy s trávením. Klientka potvrdila, že takéto konkrétne problémy predtým nepociťovala, prípadne vo veľmi slabej intenzite. Klientke sme vysvetlili, že je to súčasť čistenia, že telo to vyplavuje a chce sa z toho zbaviť. Najhlavnejšia príčina bol nahromadený celoživotný stres, nedostatok oddychu, strach povedať nie okoliu, "slúženie" iným ale nebol čas pre seba spolu s inými mnohými príčinami spôsobené počas pôrodov jej detí, karmické záležitosti z minulých životov a pod. Problémy s trávením kolísali, až nakoniec sú v menšej frekvencii a v menšej intenzite.

Nakoniec sme prišli k štádiu, keď sme začali vysadzovať lieky klientky. Ako sme kortikoidy vysádzali a presne podľa scenária, ktoré som popísal vyššie, telo klientky začalo vyplavovať potláčané problémy, ktoré sa prejavili ako symptómy artritídy. Boli to najmä bolesti chrbta, krížov, kĺbov, krku, ramien a pod. Prvý hovor s klientkou trval zhruba 1 hodinu. Všetky ostatné hovory trvali v priemere 10-20 minút. Veľakrát klientka napr. pociťovala celý deň bolesti na spomínaných miestach, večer sme bolesti spracovali veľakrát do pár minút. Príčiny boli rôzne od mnohých problémov z tohto života, problémov v prenatále, počas jej vlastného pôrodu, počas pôrodov v minulom živote, mnohé drastické mučenia v minulých životoch ale aj veci ktoré sa karmicky vrátili, keď klientka sama robila zle iným v jej veľmi dávnych životoch.

Klientka začala terapiu zhruba v Apríli 2017. K dnešnému dátumu 21.8.2017 klientka potvrdila, že:

 • Bolesti sú už menšie, v omnoho menšej intenzite, že bolesti sú viac znesiteľné
 • Že už sa o seba nebojí v tom smere že by sa jej niečo stalo, že by ju tá choroba dostala (Na začiatku si klientka pripúšťala existenciu choroby, po spracovaní to už neberie ako chorobu ale ako niečo, čoho sa dá pomaly ale isto zbaviť). Inými slovami nastavili sme u klientky ten správny a optimálny postoj v jej psychike a v jej mysli a je len otázka času, kedy sa takéto nastavenie manifestuje aj na fyzickom leveli.
 • Taktiež, k dnešnému vyššie spomínanému dátumu je to už druhý týždeň, keď klientka funguje bez liekov, avšak v terapii stále pravidelne pokračujeme. Platí pravidlo, že jediná cesta za úspechom klientky je cesta vpred…

Ďalší problém u klientky bola únava, straty energie.

Najhlavnejšou príčinou bolo klientkine celoživotné zanedbanie jej potrieb oddychu a takýmto spôsobom si ju telo dobehlo. Taktiež vo väčšine prípadov hľadela klientka na potreby iných a až potom hľadela na potreby svoje, čo skončilo častými únavami. Postupne sa spracovali aj pocity a myšlienky spojené s únavou.

Záverom 8.10.2018

V terapii dostala klientka následne domácu úlohu - terapiu informáciami na našej stránke. Po kompletnom resp. doplnkovom prečítaní informácií už klientka nemala problém napojiť sa na našich telepatických odborných poradcov a pokračovať už v telepatickej terapii. Klientka cez manželské puto dokázala takto pracovať už nielen na sebe ale aj na jej manželovi, čoho celkovým výsledkom bolo, že klientka dosiahla časovú slobodu, po únave ani stopy, všetky lieky ako u nej tak aj u jej manžela boli kompletne a natrvalo vysadené - ich telá vrátane imunity sa naučili fungovať už kompletne bez liekov, ich partnerský resp. manželský život nabral úplne nový rozmer, dosiahli každodenný intímny život.

Terapeutova (Radovanova Babicova) skúsenosť s kortikoidmi, minulý život, Leukémia

Opäť raz použijem aj môj vlastný príklad, príklad z minulého života. V tomto mojom minulom živote som mal od malička Leukémiu. 

Leukémia je taktiež autoimúnne ochorenie, problém s kostnou dreňou. V kostnej dreni sa tvoria AJ biele krvinky. V podstate celý ten minulý život som bol na kortikoidoch. 

V tom živote mi chcela osoba, ktorá sa o mňa starala, pomôcť sa zbaviť liekov - tie lieky mi vysadila doslova zo dňa na deň. Pre telo to bol samozrejme obrovský šok, čo spôsobilo moju okamžitú smrť v tom minulom živote. 

Samozrejme tento život mám dnes už spracovaný, leukémiu nemám. Avšak ako prvé, z tejto skúsenosti som sa jednoznačne poučil, a tiež viem túto skúsenosť z môjho minulého života zapriahnuť vo Vašej terapii a aj touto skúsenosťou Vám dopomôcť k POMALÉMU, PRIEBEŽNÉMU a ZODPOVEDNÉMU vysadeniu Vašich liekov....

Záverom - Mentálne lieky

Ako náš projekt napreduje, postupne sa nám podarilo nahradiť mnohé fyzické záležitosti a fyzické potreby mentálnymi záležitosťami resp. mentálnymi alternatívami.

1. Kedysi bolo potrebné pre administráciu liečivej pyramidálnej energie potrebné pyramíu vlastniť alebo do pyramídy chodiť. Technológiu pyramidálnej energie sme vyvinuli, zdokonalili a optimalizovali do formy tzv. Mentálnej pyramídy a to tak, že dnes už pyramídu rozhodne nemusíte vlastniť či cestovať k niekomu, kto pyramídu vlastní. Dnes už pyramidálna energia prúdi počas našej terapie do Vášho tela nonstop a to podľa požiadaviek Vášho podvedomia. Rovnako je to s našími neurotechnológiami, ktoré boli taktiež nahradené ich zdokonalenými mentálnymi variáciami.

2. Podobne sa stalo aj s mentálnymi operáciami (o ktorých pojednáva náš iný samostatný článok), ktoré dokážu nahradiť akékoľvek lekárske operácie.

3. Kedysi sa považovalo, že terapiu je možné, nutné podstúpiť LEN osobnou návštevou. Náš projekt dokázal, že terapia na diaľku je dnes už bežný štandard a to nielen v podobe telefonických hovorov. My sme terapiu na diaľku posunuli ešte na vyšší level, ultimátny level, a to na formu telepatickej terapie.

4. Eliminovali sme potrebu navštevovať či chodiť fyzicky do kostolov, katedrál či na akékoľvek duchovné miesta (miesta s vysokými energiami a vibráciami) na tejto planéte či mimo nej a taktiež sme tieto fyzické lokality v našej terapii nahradili ich mentálnymi variáciami, kde energie týchto miest pôsobia ako ďalšie zosilňovače a urýchľovače Vašej terapie u nás a to bez ohľadu na vzdialenosť a bez ohľadu, kde sa nachádzate.

5. Rovnako sme v rámci nášho vývoja a výskumu dosiahli ďalší terapeutický postup ktorý nazývame Mentálne lieky/Mentálne liečivá a pod. V skratke, na mentálnej/energetickej úrovni sú administrované rôzne prípravky, lieky, liečivá, séra atď.

Avšak nejedná sa o nejaké hádanie, skúšanie či testovanie "Že čo zaberie", "Snáď to zaberie" atď. Tieto mentálne lieky sú Vám administrované v rámci Vašej zaplatenej terapie automatizovane presne podľa požiadaviek Vášho podvedomia a to kedykoľvek ich Vaše telo resp. Vaše podvedomie potrebujú...

Následne sa tieto informácie z energetickej úrovne postupne prenesú do DNA čo zaktualizuje a zaktivuje nové, pokročilé Placebo efekty, ktoré sú prirodzené, spontánne a automatizované liečiace biochemické reakcie ľudského tela a kde tieto pokročilé Placebá triemu v každom z nás, čakajú len na ich aktiváciu. Jedine čo stačí, je kompletne si prečítať celú našu stránku podľa inštrukcií. Pamätajte, správne Placebá tvoria 80% úspechu Vašej terapie.

Samozrejme, tak isto ako aj u iných vyššie spomenutých fyzických záležitostí nahradenými mentálnymi, aj v tomto prípade sú vyhody, že nemusíte nikam cestovať, nemusíte platiť nič extra za lieky atď. Všetko sa deje v rámci Vašej zaplatenej terapie v pohodlí Vášho domova, vo Vašom vlastnom čase a čo je ešte lepšie, nijak Vás tieto automatizované mentálne záležitosti neovplyvňujú vo Vašich každodenných činnostiach...

V našom zozname ultimátnych terapeutických riešení je spomenuté, že môžete dosiahnuť okrem iných zámerov napr. aj zámery ako trvalá eliminácia potreby pitia vody či trvalá eliminácia potreby jedla či spánku. Dnes už boli všetky tieto fyzické potreby nahdradené ich efektívnejšími mentálnymi zdokonalenými variáciami -  Mentálna vakcinácia; Mentálne očkovanie; Mentálne protilátky; Mentálne antibiotiká; Mentálna strava/mentálne prijímanie potravy (mentálna potrava); Mentálne pitie vody/Mentálne prijímanie tekutiny/Mentálny pitný režim; Mentálny spánok spolu s ďalšími aspektami ako je Mentálna antikoncepcia; Mentálny počítač; Mentálne artefakty; Mentálne talizmany; Mentálne vaginálne mapovanie; Mentálna akupresúra/akupunktúra; Mentálne masáže; Mentálna chiropraktizácia; Mentálne liečivé a regeneračné kúpele; Mentálne prechádzky; Mentálne rehabilitácie a mnohé ďalšie...

Ako príklad uvádzame vyjadrenie nášho vizionára, zakladateľa, tvorcu a odborného poradcu nášho projektu, Radovan Babica, s jeho skúsenosťou s administráciou mentálnych liekov, ktoré mu pomohli v trvalom zahojení infekcie v ďasne a v trvalej eliminácii bolesti zuba:

"Keď sa mi objavila bolesť zuba, na základe predchádzajúcich návštev a konzultácií so zubárom som už sám rozpoznal, že táto špecifická bolesť  bola infekcia v ďasne, problém s koreňom a nervom zuba. Zaktivovali sme nový mentálny postup v podobe mentálnych špecifických antibiotík, ktoré moje podvedomie naordinovalo. Prvé 2 dni bola bolesť zuba zosilnená v spolupráci s liečiacou pyramidálnou energiou prúdiacou do mňa skrz mentálnu pyramídu. Toto všetko samozrejme šlo s mojou terapiou a odstraňovaním psychosomatických príčin, ktoré tento môj problém živili, posilňovali a ktoré boli za problém a bolesti zodpovedné. Postupne sa bolesť zmierňovala a zhruba po týždni od administrácie mentálnych antibiotík infekcia kompletne zmizla, bolesť zuba taktiež kompletne vymizla a nie je po nich už ani stopy. Výsledkom bolo, že som nemusel ísť k zubárovi, nemusel sa robiť žiadny zásah do zuba/zubov, ostali nedotknuté, nepoškodené a zachované - tento konkrétny zub nemal ani nikdy predtým žiadny externý zásah od zubára. Tieto extrémne pokročilé Placebá si neviem vynachváliť a rovnako môžete dosiahnuť aj vy, avšak kompletné preštudovanie našej stránky, objednávka a zaplatenie našej terapie je toho pre Vás základ, aby sa aj Vám tieto super-pokročilé Placebá aktivovali..."

V skratke, všetky tieto mentálne záležitosti môžeme chápať resp. Klient je prosím povinný ich chápať výlučne a exkluzívne LEN ako súčasť našej imunity resp. ako veľmi pokročilú, Ultimátnu formu prirodzenej imunity ľudského tela.