2. Individuálne vyriešené prípady našich klientov - jednotlivcov. Prípady z rokov 2015 - 2018

12.10.2018

Postklimakterická osteoporóza; Rakovina prostaty; Tetania; Vzťahové problémy; Carcinom Recta (Zhubný nádor na konečníku); Rectovaginálna fistula (Vytekanie stolice cez pošvu); Neuroblast - metastázy mozgu, pľúc, brucha, pečene a kože; Noonanov syndróm; Tinnitus; Zlatá klietka; Dospelácka arogantnosť; Cista v maternici; Problémové tehotenstvo...

Obsah

Žena, 80 rokov; Postklimakterická a starecká osteoporóza; bolesti stehennej kosti a chrbta, 2015

Muž, 80 rokov, Rakovina prostaty s PSA faktorom 7,4 ; rok 2015

Žena, 24 rokov, Vzťahová partnerská kríza po siedmych rokoch; Výsledok terapie - svatba a 2 zdravé deti, 2016

Vyriešené prípady Tetanie u mnohých našich klientov, 2017

Žena, 53 rokov, Carcinom Recta (Zhubný nádor na konečníku), Rectovaginálna fistula (Vytekanie stolice cez pošvu), 2017

Dievčatko, 2 roky, Neuroblast brucha a pečene; Metastázy mozgu, pľúc, kože; Noonanov syndróm, 2017

Žena, 30 rokov, problémové tehotenstvo - dieťa v maternici nesprávne natočené, vzťahové problémy, 2017

Žena, 80 rokov; Postklimakterická a starecká osteoporóza; bolesti stehennej kosti a chrbta, 2015

Terapia prebehla na diaľku v podobe ústnej telefónnej komunikácie s klientkou.

Osteoporóza je problém vzťahujúci sa ku kostiam. V skratke to znamená úbytok kostnej hmoty veľakrát známe aj pod pojmom odvápňovanie resp. nepomer medzi úbytkom a prírastkom kostí. Postklimakterická osteoporóza sa viaže s obdobím, kedy je žena už po prechode. Hustotu kostí je dnes možné merať cez lekárske vyšetrenie, ktoré sa volá osteodenzitometria.

Obrátila sa na nás klientka s lekárskou diagnostikou postklimakterická a starecká osteoporóza. Klientka povedala, že posledné dva roky trpela príšernými a neznesiteľnými bolesťami. Toto bolo už v období, keď začala nosiť podpornú palicu, o ktorú sa mohla pri chôdzi opierať. Klientka povedala, že tento problém mala už od jej prechodu (cca keď mala okolo 50 rokov). Celú dobu sa to u nej kopilo, až v tomto veku, keď mala 80 rokov sa to začalo prejavovať onými spomínanými veľkými bolesťami.

Klientka absolvovala u nás jedno sedenie, ktoré sa dialo večer, pred spánkom klientky.

Začali sme hľadať príčiny. Najhlavnejšia príčina boli nejaké traumy z druhej svetovej vojny, kde v tomto období sa klientka narodila a druhú svetovú vojnu prežila. Zažila nedostatok, hlad, biedu a pod.

Ďalšia najdôležitejšia príčina bola trauma z roku 1968, kde prišli na Československo ruské tanky za účelom v našich krajinách presadiť komunizmus silou. Trauma spočívala v začiatku tohoto obdobia, bol to pre klientku šok sprevádzaný so strachom, neistotou a pod. 

Následne ďalšia príčina spočívala v roku 1989, keď v našich krajinách nastal pád komunizmu a keď do krajín prichádzal kapitalizmus. Toto bola zároveň jedna z najdôležitejších príčin postklimaktéria klienky čo vyustilo do postklimakterickej osteoporózy. 

Postklimakterická osteoporóza - odvápňovanie kostí z duchovného hľadiska znamená to, že telo sa bojí zmien, telo sa bojí prispôsobiť sa novému, v tomto prípade šlo o problém prispôsobenia sa klientky novému obdobiu, ktoré nastalo po páde komunizmu. Tým pádom telo a osoba odmietala akceptovať okolitý svet, akceptovať pomoc od okolitého sveta. Tak jej myseľ bola nastavená tak, že skrz strach nebola otvorená novým veciam, strach a problém asimilovať (prispôsobiť) sa. Výsledkom bolo to, že namiesto toho aby telo čerpalo pomoc z okolia, tak čerpalo zásoby samo zo seba, čo spôsobilo úbytok hmoty kostí, odvápňovanie. Klientka potvrdila že lekárske snímky ukázali jej ľavé stehno ako sito, a aj jej kríže kde bolo vidno tiež odvápnenie. Tieto príčiny boli odstránené, klientka si tieto aspekty uvedomila. 

Ďalší najhlavnejší problém bol ten, že osoba zanedbala jej potreby oddychu v živote, rúbala v pokročilom veku drevo. Samotné drevo nebol problém, bol problém v tom že klientka rúbala drevo, s ktorým majú normálne chlapi problém. Aj tieto príčiny boli spracované.

Po odstránení príčin šla klientka spať. Následne v noci sa zobudila na neskutočne obrovskú bolesť v ľavom stehne a v krížoch, bolesť ktorú nikdy predtým necítila v týchto miestach v tak obrovskej miere. Skrz toho, že trpela bolesťami, silnými bolesťami celé dva roky predtým, než mala sedenie u nás, nevedela si predstaviť, že by tá bolesť mohla byť ešte silnejšia. Avšak klientka to pocíťovala na pár hodín v noci, ráno sa zobudila so silnou hnačkou a následne bolesť bola preč. Klientka bola následne plná energie, plná života, plná optimizmu - bolo to pre ňu niečo neuveriteľné a obrovská úľava. Čo sa vlastne stalo?

V terapii učíme klientov, že keď v terapii vyhľadáme príčínu problému/blok, príčinu odstránime, následne telo má možnosti a kapacity sa zotaviť, zregenerovať a opraviť sa samé. V noci, pár hodín po odblokovaní, keď sa klienka zobudila a pociťovala dočasné zosilnené bolesti, tak v jej tele a v problémových miestach nastal "finálny súboj" dobra a zla. Stranu zla reprezentoval dlhodobo nahromadený problém, ktorý mal vyššie spomínané príčiny - tento problém vytiahol do boja všetky zbrane čo mal. A stranu dobra reprezentovalo telo, imunita a obranné mechanizmy tela - tie v tele boli a triemali, ale spomenuté príčiny bránili, aby sa tieto obranné mechanizmy aktivovali naplno. 

Taktiež nastalo tu niečo, čo je pre ľudské telo úplne prirodzené - a to spôsob, ako sa telo zbavuje problémov bez liekov či iných externých a podporných látok. Keď je v tele nejaký problém, po odstránení príčiny sa veľakrát môže stať, že telo daný problém zosilní DOČASNE na maximum predtým než problém odíde. Porovnateľný je príklad keď nás bolí zub. Ideme k zubárovi, tam vydržíme dočasnú bolesť, silnejšiu bolesť, ako s ktorou keď sme k zubárovi pôvodne šli. Zubár si urobí svoje a následne nastane v tele úľava a máme pokoj. Presne to isté je to aj v terapii - je to prirodzený spôsob a mechanizmus tela, ktoré sa samé takto vie zbaviť problému raz a navždy, stane sa proti rovnakému a podobnému problému imúnne a problém sa už nikdy nevráti.

Po cca 6 mesiacoch nám klientka potvrdila, že ďalšie osteodenzitometrické vyšetrenie už preukázalo to, že veľké kosti (kosť na ľavom stehne) boli v procese zavápňovania a hustota kostí sa tým pádom vyrovnávala, dopĺňala a kosti sa regenerujú. Zavápňovanie samozrejme šlo ruka v ruke so správnou a kvalitnou stravou klientky a to najmä prísun vápnika, vitamíu D zo stravy a slnka, prísun fosfátov - kde všetky tieto látky sú potrebné pre opravu kostí. Avšak vzhľadom k veku klientky to vyžadovalo veľa času, veľa trpezlivosti a samozrejme ďalšie čistenie...

Muž, 80 rokov, Rakovina prostaty s PSA faktorom 7,4 ; rok 2015

Terapia prebehla na diaľku v podobe ústnej telefónnej komunikácie s klientom.

Klient sa na nás obrátil s problémom, že trpel rakovinou prostaty.

Rakovina prostaty sa dá v súčastnosti preukázať minimálne dvoma lekárskymi vyšetreniami - biopsia a PSA faktor. PSA faktor sa zisťuje v krvi a jeho hodnota ukazuje v akom je rakovina štádiu. Rakovina prostaty tohoto klienta bola v štádiu 7,4. Je to v podstate začiatočné štádium rakoviny, kde rakovina neprešla ešte do metastáz.

Terapia s klientom trvala zhruba 6 mesiacov, a spočívala z mnoho sedení.

Počas terapie sme identifikovali veľké množstvá príčin. Boli tam príčiny typu, kde klient bol v minulosti resp. v minulých životoch verejne ponížený, príčiny v druhej svetovej vojne, keďže aj tento klient prežil druhú svetovú vojnu, príčiny v komunikzme v Československu.

Ďalšia dosť zásadná príčina boli mnohé traumy a potláčané pocity z práce, kde klient pôsobil 35 rokov. Bola to práca v prostredí, kde sa utajovali informácie, kde sa nesmelo o informáciach hovoriť. Toto spôsobilo u klienta pocity, že ho niekto prenasleduje, neustály strach niečo povedať, čo ultimátne viedlo k mnoho potláčaným pocitom a strachu ich vyjadriť. 

Ďalšia príčina spoluzodpovedná za rakovinu prostaty bola určitá udalosť z roku 1995. Osoba tam rúbala trevo aj spolu s inou osobou. Avšak tomuto klientovi odletel do brucha malý kus železného klinu z kálačky inej osoby, ktorá s ním kálala drevo. Klin vyletel do brušnej dutiny klienta s takou silou, že tá rana poslala klienta do kolien. Lekári sa veľakrát pokúšali klin vyoperovať, ale zakaždým, keď lokalizovali klin a mali robiť operáciu, tak zakaždým klin bol v tele niekde inde, pohyboval sa a menil pozíciu. Nakoniec sa operácia nekonala a telo za tie roky postupne klin obalilo tukom a v tomto smere klin telu už neštkodí. Avšak, táto trauma v podobe šoku, keď tá časť klina vletela s veľkou silou do brušnej dutiny klienta bola tiež klientovým podvedomím identifikovaná ako príčina spoluzodpovedná za rakovinu.

Ďalej počas terapie sme identifikovali zároveň aj mnohé problémy a poškodenia močového mechúra a močovej trubice, kde k poškodeniu došlo počas mnohých bolestivých urologických vyšetrení za života klienta.

Klient mal taktiež predtým, jako nás kontaktoval, mnohé problémy so srdcom, operáciu srdca, mozgovú porážku. Pretlak potláčaných pocitov v jeho tele bol obrovský k čomu prispelo aj to, že stratil kontrolu nad ľuďmi, ktorých mal vedomú ale aj podvedomú potrebu kontrolovať a ovládať.

Všetky tieto príčiny sme postupne s klientom spracovávali, odstraňovali a odstránili sme ich. Začiatky terapie spôsobili to, že klient sa potil extrémne nadmerne. Klient povedal, že v začiatkoch sa musel prezliakať každý deň až 7 krát po dobu niekoľkých týždňov. Taktiež bolo klientovi poukázané na jeho obavy z ľudí, na jeho problémy komunikovať o pocitoch, klient si mnohé veci uvedomil.

Terapia šla ruka v ruke s lekárskou starostlivosťou a s priebežnými lekárskymi vyšetreniami. Postupne sa PSA faktor znížil zo 7,4 na 3, neskôr na 1 a neskôr na niečo blízko nuly. Klient ukončil terapiu ožarovaním prostaty. 

Podvedomie klienta nám vypočítalo a poskytlo percentuálny údaj účinnosi mojej terapie versus lekárska starostlivosť:

 • Lekárska starostlivosť: 60%
 • Naša terapia: 40%

Za predpokladu, že berieme do úvahy výpočet z podvedomia, ktoré má mnoho funkcií vrátane zaznamenávania informácií o chorobách, ich príčinách, ale aj veľkého resp. nekonečného množstva číselných údajov, štatistík. Stačí, keď sa podvedomia spýtame tú správnu otázku.

Taktiež je dobré, že sa problém u klienta začal riešiť hneď v začiatkoch. Ak by bola rakovina v metastázach, samozrejme aj tam je možné aj za pomoci terapie pomôcť, avšak terapia by trvala dlhšie - v čím pokročilejšom štádiu by rakovina bola, tým dlhšie by terapia trvala. Dnes je klient stále pod dohľadom lekárov. Na tomto príklade taktiež vidíme, že lekári sú nám v mnoho prípadoch nápomocní...

Žena, 24 rokov, Vzťahová partnerská kríza po siedmych rokoch; Výsledok terapie - svatba a 2 zdravé deti; 2016-2018

Terapia prebehla na diaľku v kombinácii

 • Ústnej telefónnej komunikácie s klientkou.
 • Práce na diaľku s podvedomím klientky, kde klientka nemusela byť prítomná žiadneho kontaktu s terapeutom.
 • Písomnej terapie na diaľku, kde terapeut a klientka komunikovali a viedli terapiu medzi sebou v reálnom čase v podobe chatovania.

V našej praxi sme riešili aj mnohé problémy v partnerských vzťahoch. Uvádzame 1 príklad výsledkov terapie aj v tomto smere.

Klientka sa obrátila na nás s prosbou o pomoc v jej vzťahu. Prechádzala onou legendárnou krízou, ktorá v jej vzťahu nastala po siedmych rokoch.

Bola u nej veľká nedôvera voči jej partnerovi. Boli tam myšlienky typu: 

 • "Ja mu neverím".
 • "Chcem od neho odísť".
 • "Ja mu nikdy nebudem veriť" a pod.

Našli sme rôzne príčiny problémov ako aj u nej tak aj u jej partnera. Najhlavnejší dôvod u klientky bola neochota čeliť problému, tendencia ujsť pred problémom, odvraciať sa od problému, neochota komunikovať s jej partnerom. Veľakrát sa  klientka sťažovala o jej partnerovi. V takom prípade sme taktiež spracovali postupne aj tieto problémy, kde sme po mnohých opakujúcich sa sťažovaniach poslali klientku, že o týchto problémoch treba hovoriť s jej partnerom. Postupne sme klinetku naučili počúvať a otvorene komunikovať o problémoch. Terapia trvala zhruba 3 mesiace.

Po troch mesiacoch terapie už začala s partnerom komunikovať, začali si vyjasňovať mnohé veci. Klientka nakoniec skonččila so svatbou s týmto jej partnerom. Dnes sa s partnerom stále občas hádajú, ale je to niečo, čo ku vzťahu patrí a bez čoho by vzťah nefungoval, obzvlášť keď hádky sú konštruktívne, a keď sa vždy dospeje k dohode. Najhlavnejšie je, že klientka sa naučila počúvať, komunikovať a povedať si o svoje potreby...

Záverom k dátumu 08.10.2018

V novembri 2018 sa klientke a jej partnerovi narodili 2 zdravé deti, dvojčatá, dievčatá, ktoré prišli týmto klientom do cesty za účelom, že predovšetkým avšak v neposlednom rade, že tieto deti žijú a spolu s ich aurou vyvíjajú patričný tlak na týchto klientov, aby klienti na sebe i naďalej pracovali; aby obstáli v skúške, či si naozaj vedia jeden druhého vážiť; či si vedia vážiť tieto ich narodené deti a pod.

A tieto skúšky a testy pre túto manželskú dvojicu naozaj prišli. Prišli záležitosti ako rozvodové konanie, boj o majetok, vyplavili sa na povrch záležitosti ako majetníckosť, materializmus, nevyspelosť vo všetkých smeroch a pod. Rozvodové konanie bolo avšak neúspešné vzhľadom k tomu, že súd to nevidel ako trvalo poškodený a narušený vzťah, a zároveň vzhľadom k prihliadaniu na záležitosti a okolnosti súvisiace s deťmi tejto dvojice, súd poslal manželov za odborníkmi a na odborné poradenstvo na manželskú poradňu.

Manželská dvojica sa na nás obrátila aj v tomto prípade. V prvom rade sme s nimi ako individuálne tak aj v skupinovej terapii, kde boli prítomní obaja, spracovali to, že si vôbec nevážili našu predošlú terapiu; nedržali sa našich "naordinovaných" rád; ignorovali nás; mysleli si, že my sme tí najhorší a oni sú tí najlepší; že oni vedia najlepšie všetko, pohŕdali nami atď. Po spracovaní týchto záležitostí dvojica našla optimálnu pokoru, vážia si to, čo sme pre nich urobili, svoje chyby si uvedomili a k rozvodu vôbec nedošlo. Ako sa metaforicky hovorí, "mali svatbu znova", "znova sa našli", "znova sa vzali" a "znova si našli cestu k sebe". Dnes už riešia ich problémy na úplne inej, vyspelej úrovni, a odvtedy už nebol a stále nie je problém, s ktorým by si neporadili, sú vďační za svoje deti a pod.

Vyriešené prípady Tetanie u mnohých našich klientov, 2016-2017

Terapie a sedenia prebehli na diaľku v kombinácii

 • Práce na diaľku s podvedomím klientov, kde klienti nemuseli byť prítomní žiadneho kontaktu s terapeutom.
 • Písomnej terapie na diaľku, kde terapeut a klienti komunikovali a viedli terapiu medzi sebou v reálnom čase v podobe chatovania.

Tetania sa dnes nazýva aj choroba mladých. Najčastejšími spoločnými príznakmi tetanie sú symptómy ako bušenie srdca, srdcová arytmia, poruchy rytmu srdca, strach z infarktu, "strach, že sa mi niečo stane", problémy s dýchaním. Je to zároveň aj choroba, kde vo väčšine prípadov lekárske testy srdca, mozgu, pľúc a pod. nepreukazujú žiadny problém. Je jasné, že sa jedná o psychosomatické príčiny tejto choroby. Nie nadarmo je tetania/tetanický syndróm z duchovného hľadiska nazývaná aj ako choroba potláčaných emócií. Emócií ktoré sú v tele potláčané, nespracované, chcú byť určitým spôsobom vytiahnuté na povrch, vypočuté - presne tak, ako aj my ľudia máme túžbu a potrebu byť vypočutí. A nakoniec, možno tomu neuveríte ale tieto potláčané emćie v skutočnosti v tele nechú byť a chcú z neho odísť (častokrát sa potláčané/nespracované emócie nazývajú aj uväznené emócie), len treba telu dopomôcť.

Obrátili sa na nás rôzny klienti v rôznych vekových kategóriách a v rôznych štádiach Tetanie. Niektorí potrebovali niečo doladiť, s niektorými bolo treba pracovať dlhšie.

Ako príklady uvedieme, ako sme riešili bušenie srdca; "preskakovanie srdca"; strach z infarktu; pocity, že by sa malo stať niečo špatné; vnútorná neistota a pod. Zistili sme totiž, že všetky tieto vyššie popísané symptómy sa viažu k určitým špecifickým situáciám. Nasledujú príkladné situácie niektorých našich klientov, ktorí mali diagnostikovanú Tetaniu. 

Príklad 1

Klientka (35 rokov) mala ísť do supermarketu. Zaparkovala na parkovisku, a prišla ku vchodu. Akonáhle prešla prah vchodu, tak bolo okamžité bušenie srdca, panika, strach a pod. V terapii sme zistili, že táto situácia sa viazala k udalosti v jednej pararelnej realite, kde klientka zomrela v tom istom nákupnom centre skrz napr. požiar, výbuch bomby a pod. Následne energetické spojenie medzi klientkou v pararelnej realite a v tejto realite spôsobilo u klientky podvedomý strach z nespracovanej traumy - strach a pocity, že by umrela. Traumu sme spracovali, a príznaky sa už neopakovali a klientka chodí do supermarketu bez ďalších príznakov.

Príklad 2

Ako ďalší príklad uvedieme to, kde iná klientka (30 rokov) mala cestovať nejakú trasu. Tam boli príčiny rôznych úmrtí počas cestovania v minulých životoch, minulé životy v tých miestach, rôzne kliatby na týchto miestach trasy ale aj rôzne úmrtia osoby na týchto miestach, cez ktoré mala osoba v tomto živote cestovať. Všetky tieto príčiny sme spracovali a osoba následne nemala problém cestovať.

Príklad 3

Mali sme klienta (17 rokov), ktorý sa bál smrti. V terapii mu bolo vysvetlené o problematike reinkarnácia, migrácia duše, minulé životy rovnako bolo klientovi vysvetlená problematika ako udalosti čo sa deje s dušou po smrti. Dokonca sme klienta skontaktovali s inými dvoma klientkami (s ich súhlasom), ktoré zažili a prežili klinickú smrť. Takto vedeli podať priame svedectvo z prvej ruky, že čo sa deje počas klinickej smrti, ktorá je presne to istém ako je proces umierania. Klient aj na základe týchto príkladov to pochopil, veľa vecí si uvedomil, prestal sa smrti báť. Zo začiatku sa s klientom pracovalo takpovediac denne. Klient je dnes motivovaný, má chuť do života, má chuť niečo dosiahnuť a spokojne napreduje ďalej. 

Príklad 4

Ďalšia iná klientka (45 rokov) mala tieto tetanické symptómy napr. pri fajčení cigarety. Tu sme museli spracovať veľké množstvá príčin a situácií, v ktorých vždy nejak figurovala cigareta, či už sa jednalo o situácie z tohoto života, z minulých životov, pararelných realít a pod. Klientka taktiež pociťuje zlepšenia...

Zo skúsenosti vieme povedať, že u väčšiny klientov trvala terapia/liečba tetanie rádovo na mesiace. Taktiež veľmi dôležitou pomôckou v boji s tetaniou bol prísun a konzumácia magnézia (horčíka), magnéziové kúpele. Horčík pomáha v skratke akoby neutralizovať stres. Vyzerá to, že čím viac stresu resp. čím väčší stres, tým je potrebné konzumovať väčšie množstvo horčíka. To ide dokonale ruka v ruke s terapiou, v ktorej sa odstránia príčiny, a horčík následne pomôže prekonať symptómy v podobe dočasne zosilneného stresu. Taktiež môžeme potvrdiť z praxe, že 90% problémov resp. príčin tetánie sú naozaj potláčané emócie.

Výsledky terapie sú, že klientom sa dýcha lepšie, transformovala sa ich psychika, život, neboja sa, zmizla srdcová arytmia, zmizli aj ostatné iné príznaky. 

Žena, 53 rokov, Carcinom Recta (Zhubný nádor na konečníku), Rectovaginálna fistula (Vytekanie stolice cez pošvu); 2017-2018

Terapia s nami: September 2017 - 08.10.2018.

Terapia s klientkou prebiehala výlučne na diaľku v podobe telefónnych hovorov.

Zdravotné problémy

Carcinom Recta (zhubný nádor na konečníku):

 • Problém s vychádzaním stolice cez konečník.
 • Klientka nemohla ísť na veľkú potrebu aj niekoľko dní.
 • Bolesti v oblasti nádoru.
 • Problémy s chodením - bolesti pri chodení.
 • Problémy so sedením - bolesti pri sedení, klientka vydržala sedieť rádove na pár minút.

Rectovaginálna fistula (Diera v stene konečníka a pošvy):

 • Vytekanie stolice cez pošvu.
 • Bolestivá tkanivová hrča pri fistule.

Problémy s doktormi: Klientka prešla pred terapiou 1x neúspešnou liečbou ožarovaním - nádor sa vrátil.

Sebaľútosť, strach, že by klientka nemala plnohodnotný život v tom smere, že sa bála, že by skončila s vývodmi z konečníka a z pošvy - lekári jej tvrdili, že je to jediné existujúce riešenie.

Problémy s fantáziou, problémy s očami.

Problémy so spánkom, časté zobúdzanie sa v noci 3X až 4x - častá potreba na wc skrz vytekanie stolice cez fistulu.

Problémy s vykonávaním bežných každodenných činností.

Čím si klientka prešla pred terapiou

Klientka prešla mnohými vyšetreniami ako napr. sono, odbery krvi a pod. Najhlavnejšie a pravdepodobne najviac opakované vyšetrenie bolo vyšetrenie Kolonoskopiou. Je to vyšetrenie, kde sa do konečníka zavedie sonda. Súčasťou Kolonoskopie je aj Biopsia - z vnútra konečníka sa odoberú biologické vzorky nádoru, ktoré sa následne posielajú napr. na histologický či imunologický rozbor.

V roku 2013 klientka prešla operáciou nádoru. Operácia sa konala cca 11cm od konečníka. Následne si prešla v roku 2015 1x liečbou v podobe ožarovania nádoru. Avšak nádor sa po roku a pol vrátil - vrátil sa z dôvodu, že ožarovanie a operácia odstránili symptómy, ale neodstránili sa príčiny a korene problémov, ktoré nádor živili.

Niekedy v tomto období klientke odpadol asi 2cm kus zo steny pošvy a konečníka, čím vznikla rectovaginálna fistula. Pri fistule sa vytvorila zároveň aj bolestivá tkanivová hrča. Avšak už v tomto období klientka pociťovala, že tým odpadnutím toho biologického kusu sa odstránilo z jej tela niečo nepotrebné.

Už v tomto momente, i keď klientke lekári tvrdili, že skončí operáciou a vývodmi, klientka si do vysokej miery stála za svojím - bola presvedčená a cítila, že operácie a vývody nie sú pre ňu akosi tie správne riešenia, dlho cítila, že existuje pre ňu aj iná cesta. Bola to pravda. Pred terapiou klientka taktiež brala prípravok molekulárny vodík. Následne sa klientka dostala k nám...

Priebeh našej terapie v kombinácii s chemoterapiou

Zhruba v Septembri 2017 sa klientka na nás obrátila s vyššie popísanými zdravotnými problémami a s veľkými bolesťami. Prvý týždeň sme s klientkou spracovali jej predchádzajúce neúspešné pokusy o liečbu, strach a nedôveru k lekárom. Tiež sme s klientkou spracovali jej strach z lékára, jej nového doktora, ku ktorému mala ísť práve po týždni od začiatku terapie s nami, rovnako tam bol aj problém s dlhým cestovaním k dotorovi, kde bol najväčší problém práve s bolestivým sedením. S klientkou sme spracovali tieto problémy natoľko, že návšteva doktora dopadla dobre. Hoci i tento doktor a aj predchádzajúci doktori jej tvrdili, že neexistuje žiadne iné riešenie len minimálne jedna operácia, kde by klientka skončila s vývodom na konečníku, prípadne aj druhá operácia, ktorá mala skončiť s vývovom z pošvy. S klientkou sme túto problematiku spracovali raz a navždy tak, že ostala pevne rozhodnutá, že na operáciu nepôjde, že neskončí s vývodmi - s takýmto pozitívnym postojom šla klientka už do terapie s nami. V začiatku terapie sme tento postoj (do)spracovali, upevnili a nastavili následný smer pre terapiu s nami...

Následne sme spracovávali mnohé príčiny, kde výsledkom týchto spracovaní bolo to, že sme odomkli fantáziu klientky, s ktorou mala dlhoročné problémy. Fantáziu sme u nej odomkli tak, že sme v jej mysli vytvorili virtuálne mesto. Je to miesto do ktorého sa klientka chodí zregenerovať, oddychovať, má tam všetky možnosti pre relax, terapiu, zábavu ako napr. liečebné centrum s pyramídou pre liečbu pyramidálnou energiou, masáže, zábavné parky, nákupné centrá, doprava fungujúca na voľnú energiu a ďalšie mnohé iné vymoženosti. Je to miesto individuálne pre klientku, fantázii sa medze nekladú, čím vyššia fantázia a predstavivosť o to silnejšie liečebné a regeneračné účinky pre telo.

Nasledovali sedenia, v ktorých sme spracovávali veľké množstvo minulých životov, kde boli práve problémy s konečníkom, problémy s fistulou - problémy, ktoré si klientka preniesla do tohoto života skrz toho, že problémy ostali v minulých životoch nedoriešené. Taktiež sme spracovávali mnohé situácie z minulých životov, kde sa vyskytovala Kolonoskopia; traumy súvisiace či spôsobené kolonoskopiou; traumy, kde boli nedoriešené problémy, ktoré následne vyústili do onkologických ochorení konečníka a kde vyšetrenia vyžadovali následne Kolonoskopie a pod. Všetky tieto minulé životy mali mnohé spoločné menovatele, kde najhlavnejším bolo to, že klientka v tých situáciách NEkomunikovala o jej pocitoch, o jej problémoch, držala ich dlho v sebe. Vysvetlili sme si dôležitosť komunikácie o pocitoch a problémoch.

Jeden z mnohých terapeutických postupov, ktoré sme použili v začiatkoch terapie, bola aj technika predstavy. Klientka si predstavila kde môže sedieť 30 minút, 1 hodinu, 4 hodiny. Z predstavy sme somatiká odstraňovali dovtedy, kým klientka v predstave necítila nič negatívne. Takýmto nastavením sa nastavila budúcnosť, ktorú sme potrebovali v terapii a v predstave dosiahnuť. Dnes, k dátumu 28.11.2017, klientka potvrdila, že v pohode a bez bolesti dokáže už sedieť 30 minút, o týždeň neskôr klientka potvrdila, že môže v pohode a bez bolesti sedieť už 2 hodiny. Cestovanie pre klientku je už taktiež bezproblémové a bezbolestné. Takýmto spôsobom sa klientke manifestuje realita, ktorú sme v predstave pôvodne nastavili.

Tiež sme spracovali diagnostiky presne definované a popísané v lekárskych správach. V našej terapii platí pravidlo, že čím viac vedomosti máme, tým viac príčin vieme vypátrať a odstrániť. Taktiež platí pravidlo, že niektoré problémy musia byť presne špecifikované a pomenované, aby nám ich podvedomie odhalilo. A takéto špecifické definície nám práve poskytli odborné názvy v záveroch lekárskych správ poskytnutých klientke. Následne už nebol problém vyhľadať a spracovať mnohé situácie, kde klientka mala práve problémy zadefinované resp. popísané v týchto jej lekárskych správach.

Taktiež v tomto štádiu už klientka subjektívne pociťovala, že sa jej nádor na konečníku zmenšoval. Rovnako pociťovala, že jej odpadli už aj nejaké biologické kúsky z postihnutých miest - neskôr si ich po malých kúskoch už klientka sama odtrhávala. Boli to už "vyhynuté" biologické kúsky, ktoré telo klientky už dovolilo sa ich zbaviť tak, že si ich klientka mohla odtrhnúť. Klientka sa zároveň týmto naučila vnímať rôzne jemné energie v podobe rôznych druhov bolestí a naučila sa už rozlišovať, ktoré bolesti sú súčasťou čistenia a ktoré sú tie, čo treba ďalej terapeuticky spracovať.

Ďalší problém bol aj v manželovi klientky. Veľakrát sa klientka potrebovala napr. vyplakať a dostať zo seba potláčané emócie von z tela. Plač je jeden z prirodzených čistiacich a vyplavovacích mechanizmov tela. Avšak manžel klientky pociťoval bezradnosť, bezmocnosť, chcel klientke za každú cenu pomôcť, ale nemohol. Spracovali sme aj tento problém s tým, že sme poukázali na to, že manžel takýmto chovaním zasahoval do terapie jeho manželky, terapiu spomaľoval, nemal dôveru voči terapii, nemal dôveru v úspech terapie. Tento problém sa tiež vyriešil a manžel už jeho partnerke následne priestor dáva - najhlavnejší aspekt u klientky bol ten, že jej manželovi mala vyjadriť detailne, presne a čierno na bielom, akú formu podpory od manžela potrebuje, a hlavne to, že manžel má dôverovať a prenechať priestor profesionálom vrátane našej terapie.

Následne sme prišli do štádia, kde klientkine podvedomie klientku navigovalo podstúpenie chemoterapie. Problematiku sme spolu prekonzultovali a zhodli sme sa, že chemoterapia pôjde ruka v ruke a súbežne s našou terapiou. Tak sa aj stalo. Klientka podstupuje 3 cykly chemoterapie, kde každý cyklus trvá 2 týždne a s týždennou pauzou po každom cykle s tým, že ak všetko bude v poriadku, tak klientka môže podstúpiť následne aj štvrtý cyklus chemoterapie. Toto klientka konzultuje s jej lekármi.

Na začiatku chemoterapie sa zobrala klientke aj krv. Účel odberu krvi bol zistiť, či chemoterapia nemala nejaký negatívny vplyv na klientku, čo sa dalo z krvi zistiť. Všetko bolo v poriadku a vo výsledkoch z krvi nebolo nič, čo by bránilo pokračovaniu v chemoterapii. Boli tam nejaké menšie, pre chemoterapiu neškodné odchylky v krvnom obraze, tie sme s klientkou spracovali, opäť raz príčiny v minulých životoch. Ďalšie výsledky z krvi, v druhom cykle chemoterapie, boli už v poriadku. 

Počas chemoterapie, najmä v prvom cykle klientka pociťovala bolesti v mieste nádoru a fistuly. Boli to vo väčšine prípadov bolesti finálneho súboja dobra a zla, kde sa z tela "zlé veci" odstraňovali. Klientka taktiež pociťovala ťažký žalúdok. Toto všetko sme priebežne počas jej chemoterapie, ktorá ide súbežne s našou terapiou, spracovávali a neutralizovali všetky tieto vedľajšie účinky.

K dátumu 21.11.2017 klientka potvrdila, že už mohla chodiť na veľkú potrebu častejšie. Stolica vyšla už z konečníka, síce v podobe hnačky a penovej stolice, ale vyšla. Následne po tejto udalosti klientka mala pocity, že jej črevá sú kompletne prázdne. Jednalo sa o ďalší priebeh čistenia. Klientka taktiež potvrdila, že spánok sa vylepšil, je neprerušovaný a spí celú noc, čo je ďalší silný krok a úspech terapie. V spánku sa totiž telo regeneruje a opravuje najviac. Klientka potvrdila, že hrča pri fistule sa zmenšila, bolesti sú o 80 percent už menšie, a taktiež klientka dokonca potvrdila, že začína mať pocity ako keby sa fistula už zmenšovala a zaceľovala. Klientka potvrdila že stolica cez fistulu preteká už len občas, rozhodne nie v takej intenzite ako na začiatku. Väčšina stolice ide von už cez konečník...

Klientka má k dnešnému dátumu 28.11.2017 za sebou už druhý úspešný cyklus chemoterapie. Za konzultácie a monitorovania lekárov, chemoterapia prešla v podstate v poriadku a bez významných vedľajších účinkov, ktoré pociťovali iní pacienti a ktoré by bránili v ďalšom priebehu chemoterapie. Nádor, ktorý bol pôvodne 4-5 cm, je dnešnému dátumu už cca 1cm.

Pacientka má pred sebou ešte 1-2cykly chemoterapie, vyšetrenia CT a taktiež aj ďalšiu kolonoskopiu, aby sa objektívne posúdilo a videlo, ako nádor ustupuje a ako sa konečník lieči.

U klientky sme priebežne nastavili v jej mysli a psychike veľmi optimálny a pozitívny postoj v podobe viery v úspech, a taktiež aj k chemoterapii. V tomto prípade je chemoterapia na mieste a má svoj význam. My v terapii odstránime príčiny problémov, chemoterapia našu terapiu len posilňuje a urýchľuje - tak to vníma aj klientka. Veríme, že po ukončení chemoterapie sa už nádor viac nevráti...

Vypočítané podvedomím klientky, uvádzame štatistický výklad percentuálnej úspešnosti našej terapie, chemoterapie a iných doplňujúcich prírodných prípravkov, ktoté klientka berie:

 • Naša terapia: 60%
 • Chemoterapia: 25%
 • Laminine: 5%
 • Power matrix: 5%
 • Penoxal: 5% , prírodný prípravok na podporu imunity.

Avšak terapia s nami bude pokračovať a ďalšia stanica bude terapia rectovaginálnej fistuly a jej následné zahojenie a zacelenie. Telo má svoje priority a vyzerá, že prioritne sa chcelo zbaviť nádoru, za účelom aby stolica vychádzala cez konečník a následne už nebude nič brániť tomu, aby sme vyliečili, zahojili a zacelili fistulu.

Klientke boli už v týchto štádiach terapie, k dátumu 28.11.2017, jej všeobecným lekárom nasadené aj homeopatiká Thuya Occidentalic, riedenie 9ch, zamerané na liečbu a zacelenie práve tejto fistuly. Všetky prírodné prípravky spomenuté v tomto prípade sme nastavili tak, aby ich klientka brala v súlade s jej biorytmom, čo taktiež maximalizuje a urýchľuje liečbu...

Následná liečba fistuly pôjde pravdepodobne v kombinácii našej terapie a medicínskej biologickej liečby - konkrétne formy génovej terapie, o ktorej popíšeme v ďalšej aktualizácii a pokračovaní tohoto prípadu...

Klientka navštívila lekára 04.12.2017, kde v tento dátum jej začal tretí cyklus chemoterapie. Klientka potvrdila, že u lekára nemala vôbec problém už čakať a sedieť aj niekoľko hodín-sedenie bolo bezbolestné. Ďalšie lekárske testy preukázali bezproblémový krvný obraz v začiatku tretieho cyklu chemoterapie, rovnako pečeňové testy preukázali negatívne výsledky.

V tomto dátume bola okrem chemoterapie nasadená klientke aj biologická, geneticky cielená liečba prípravkom Avastin, 600ml, podaným do tela cez infúziu. Pred bioliečbou bol klientke podaný ditiaden. Klientka pociťovala jemnú reakciu na tele, hnačku, jemné mrazenie na prstoch, mrazenie v ústach, mierny problém so žuvaním. Tieto príznaky, pravdepodobne vedľajšie účinky (V očiach nás terapeutov ďalšie vrstvy problémov cibule, ktorých sa telo potrebovalo zbaviť) sme s klientkou 5.12.2017, deň po návšteve lekára, spracovali a neutralizovali.

Vzhľadom k tomu, že lekárske testy boli v poriadku, lekárka autorizovala klientke aj štvrtý cyklus chemoterapie, ktorý začne 27.12.2017. Chemoterapia, taktiež podávaná cez infúziu, ide teraz už súbežne s biologickou liečbou.

05.12.2017 sme mali s klientkou ďalší telefónny hovor, kde sme s klientkou spracovali ďalšie veci.

Ako prvé sme spracovali postoj klientky k fistule. Problém bol v tom, že tam klientka zameriavala až príliš veľkú spokojnosť, bola z toho frustrovaná, nespokojná - problém s trpezlivosťou z dôvodu, že sem tam stolica ešte vytekala cez fistulu, hoci menej ako pre začiatkom terapie. Problém sme s klientkou spracovali tak, že klientka už vôbec nemá potrebu tam zameriavať pozornosť a neháva si telo robiť si svoju prácu, maximálne svojmu telu dôveruje.

Následne sme spracovali aj určitú závislosť klientky na jej manželovi. Klienka mala veľkú potrebu neustále s manželom telefonovať, keď bol v práci, bála sa byť doma sama. S klientkou sme problém spracovali tak, že s manželom sú dohodnutí, že keď je v práci, tak si spolu nevolajú a nehá manžela robiť si svoju prácu...

Klientka taktiež potvrdila, že vzhľadom k tomu, že bolesti nepociťuje už žiadne, klientke sa podarilo kompletne eliminovať a vysadiť lieky proti bolesti ktoré predtým brala v podstate denne každých 6 hodín "pre istotu", "preventívne", "ak by bolesť prišla". S klientkou sme takéto "očakávanie bolesti" spracovali. Klientka aj naďalej nepociťuje žiadne bolesti, spánok je bezproblémový, neprerušovaný, klientka sa cíti každým dňom lepšie.

Lekárske CT vyšetrenia potvrdili zlepšenie - cca 40% veľkostnú regresiu nádoru. V medicínskej terminológii znamená veľkostná regresia (v tomto prípade nádoru klientky) návrat konečníka do pôvodného stavu - zmenšovanie nádoru.

Klientka má dnes za sebou už šiesty cyklus chemoterapie a lekári jej autorizovali siedmy cyklus chemoterapie na základe pozitívnych výsledkov a vyšetrení potrebných pre pokračovanie v chemoterapii. Všetko to ide stále súbežne s našou terapiou…

S klientkou prebehlo od poslednej aktualizácie niekoľko telefónnych terapeutických hovorov s nami, kde sme priebežne spracovávali záležitosti, mnohokrát "dozvuky" záležitostí, ktoré jej telo vyplavovalo.

Klientka došla do štádia, kde jej podvedomie jej naordinovalo, že chemoterapie si už svoj účel u klientky splnili a že ďalšie chemoterapie a ani biologické liečby už nebudú potrebné.

Tento fakt bol potvrdený podvedomím klientky, kde túto správu sme jej v terapii z jej podvedomia komunikovali. Ďalšie chemoterapie nie sú už potrebné - narušili by už Placebo efekty klientky a zároveň Chemoterapia bola nahradená jej efektívnejšou mentálnou variáciou. Tieto Placebo efekty klientky sme v priebehu celej terapie postupne optimalizovali a "odomkýnali" tým, že sme s klientkou spracovávali mnohé a vyššie popísané problémy.

Záver

V nasledujúcich niekoľkých mesiacoch bola Klientka napojená už na našich Telepatických odborných poradcov a na našu Telepatickú terapiu, v ktorej sa posilnili a nastavili už jej ultimátne a finálne motivácie pre zahojenie fistuly - Klientka chcela mať dieťa, avšak bola už po prechode. S partnerom si dohodli a nastavili "parametre" dieťaťa a optimálny dátum, kedy by dieťa bolo narodené panenským pôrodom, kde pôrod by bol prirodzený a doma. Klientka si v tomto štádiu terapie taktiež spracovala a nastavila bezproblémové popôrodné obdobie 6 nediel.

Po všetkých týchto nastaveniach nebol už problém aktivovať instantné/okamžité zacelenie fistuly skrz myšlienkovú formu/Ťulpas, kde fistula sa zacelila (sliznica, bunky a bioorganické materiály sa zhmotnili) doslova behom niekoľkých minút "na počkanie". Následné lekárske testy a to predovšetkým, avšak v neposlednom rade gynekologické a proktologické vyšetrenia preukázali bezproblémové zahojenie pošvy, konečníka a stolica už viac nevychádzala cez pošvu. Klientka dosiahla s jej manželom každodenný intímny život.

K dátumu 8.10.2018, čo bol dátum nastavený v terapii ako optimálny dátum pre pôrod, sa Klientke narodilo skrz panenský pôrod dieťa - chlapček. Pôrod bol prirodzený, doma, bez nutnosti lekárskej pomoci, za asistencie našich Telepatických odborných poradcov, za pomoci manžela Klientky a za pomoci pôrodnej asistentky. 6 nedeľné popôrodné obdobie prebehlo taktiež u Klientky v poriadku a bez komplikácií...

Dievčatko, 2 roky, Nervové ochorenie Neuroblast v bruchu zasahujúci aj do pečene; Bolestivé metastázy mozgu, pľúc, kože; Genetická porucha Noonanov syndróm, 2014-2017

Problémy s motorikou, s rastom, s rečou, nechuť do jedla, Váha a výška nezodpovedali veku dieťaťa, problémy so spánkom

Naša terapia: od 15.09.2017 do 03.09.2018.

Terapia bola vedená na diaľku v podobe kombinácie

 • Práce s podvedomím dieťaťa.
 • Mentálnych rozhovorov s dušou dieťaťa.
 • S písomnou emailovou komunikáciou s matkou dieťaťa, kde sme matku zbežne informovali o vypátraných a odstránených príčinách problémohv dieťaťa.
 • Ústne komunikácie s matkou - matku sme použili ako médium, kde vnímala somatiká, pocity a myšlienky jej dcéry a cez matku sme aj takýmto spôsobom problémy od dieťaťa odstránili.
 • Telepatickej terapie

Udalosti, ktoré predchádzali terapii s nami

 • Dieťaťu boli diagnostikované vyššie uvedené problémy zhruba vo veku, keď mala 6 mesiacov.
 • Neúspešná chemoterapia.
 • Mnohé návštevy lekárov; mnohé rôzne diagnózy a prognózy, ktoré mali na dieťa veľký stres, bola unavená z toho to všetko počúvať, čo sa neskôr v terapii vyplavila ako vrstva problémov s ušami.

Priebeh našej terapie v kombinácii s medicínskou experimentálnou (génovou) liečbou a inými medicínskymi liečebnými postupmi

Obrátila sa na nás klienka so záujmom pre terapiu na diaľku jej dvojročnej dcéry s Neuroblastom a metastázami sprevádzané s problémami resp. symptómami popísanými v nadpise a podnadpise tohoto zdokumentovaného prípadu. S matkou sme si vysvetlili, ako bude prebiehať terapia na diaľku a že samozrejme je možné takto na diaľku viesť aj terapiu s dieťaťom, ktoré nevie ešte rozprávať, cez postupy uvedené vyššie v tomto zdokumentovanom prípade. Matka sa nás taktiež opýtala, či môže používať liečebné kódy (terapeutický postup) počas terapie s nami. Matke sme vysvetlili, že je odporučené zastaviť tieto jej postupy vzhľadom k tomu, že my máme naše vlastné mnohé a neustále novo vytvárané a kombinované terapeuticé postupy, ktorých súčasťou sú aj emočné kódy, emočné rovnice a pod.. Dôvod, prečo sme matke odporučili zastaviť jej postupy, bol ten, aby nám jej postupy nezasahovali do terapie. Následne začala terapia...

Ako prvé sme začali pracovať na metastázach a imunitnom systéme dieťaťa. Po odstránení príčin nám matka dala odozvu, že jej dcéra mala vodovú nádchu, že bola veľmi zahlienená, zvracala hlieny. Matke sme vysvetlili a ubezpečili ju, že je to súčasť čistenia a že hlieny majú okrem základnej biologickej funkcie (ich produkcia je zvýšená napr. pri zníženej teplote, pri chlade) aj funkciu že je to určité, v našom prípade finálne štádium liečby resp. čistenia daného problému. Napr. ja osobne, po dlhoročnom čistení sám seba, som si vypestoval zdravie a imunitu natoľko, že keď niečo aj príde ku mne, ja už neprechádzam klasickými priebehmi choroby, ale prejdem vždy rovno do štádia, kde sa vylučujú hlieny, dočasná zvýšená potreba na wc a problém odíde skôr než sa stihne manifestovať. Inými slovami problém sa do tela ani nedostane. To isté sa stalo práve aj u klientky - jej telo robilo "jarné upratovanie", čistili a vyplavovali sa veci od vnútra z jej tela. Matke sme toto všetko vysvetlili, pochopila, ukľudnila sa a pokračovalo sa v terapii ďalej.

Ďalšie vrstvy problémov sa vyplavili v priebehu terapie. Matka nám potvrdila, že u dieťaťa nastávalo opakované praskanie a zaliečovanie najprv jedného ucha, následne oboch uší. Odstránili sme mnoho príčín z minulých životov ale aj mnoho príčin z tohoto života. Jedny zo zásadných príčin z tohoto života boli u klientky to, že bola už unavená z večného chodenia po doktoroch, počúvania večných prognóz a diagnóz, tlaku z okolia a lekárov a pod. Bol to u dieťaťa nahromadený vnútorný stres, ktorý sa ventiloval práve aj cez popraskané a "hnisavé uši". Všetky tieto problémy sme taktiež spracovali, neutralizovali a problémy s ušami odišli.

Ďalej prišiel na radu spánok dieťaťa. Mala častý nepokojný, prerušovaný spánok. Najväčší problém bol v tom, keď sa dieťa pravidelne budilo o polnoci (pravdepodobne najčastejšie za úplnkov), nešlo ju na dlhú dobu utíšiť, nevnímala matku a pod. Tento problém mal taktiež niekoľko príčin. Jedna z najhlavnejších resp. najzaujímavejších príčin, ktorú stojí za to spomenúť, bola z jedného minulého života. Osoba bola v tom živote inkarnovaná a žila život vlkodlaka (Lykantropky). Zo začiatku osoba v danom minulom živote žila život normálneho človeka, až nastala zmena. Zmena spočívala v tom, že prišla v tom minulom živote doba, kde sa osoba začala pravidelne o polnoci premieňať na vlkodlaka. Jej účel bolo pomáhať ľuďom terapeuticky, bola niečo ako "dobrý vlkodlak". Avšak od mnohých ľudí sa jej tam dostalo nepochopenia, stala sa "štvanou zverou", až nakoniec ju uštvali a následne zabili presne o polnoci počas jednej z jej premien. Toto spôsobilo traumu a bola to príčina spoluzodpovedná za problémy so spánkom u dieťaťa. Následne, potvrdené matkou dieťaťa, sa spánok jej dvoj-ročnej dcéry výrazne zlepšil, dieťa spáva v podstate už v kľude. Taktiež v spánku sa telo regeneruje a lieči najviac...

Taktiež sme spracovávali genetický problém dieťaťa. Problém bol genetickým vyšetrením identifikovaný ako genetická mutácia génu PTPN 11, známe aj pod názvom Noonanov syndróm. Aj tento problém mal niekoľko príčin. Jedna z najhlavnejších, a opäť raz najzaujímavejšich pre spomenutie v tomto príspevku, bol taktiež problém z jedného minulého života. V tomto živote bola klientka obeťou genetických experimentácií, alebo ak chcete hybridizácií, kde sa pomocou genetických manipulácií vytvárali hybridy napoly zviera a napoly človek, ako napríklad poznáme aj z Gréckej mytológie. Túto príčinu sme odstránili, následne bola nastavená u dieťaťa fotónová liečba, ktorá je súčasť Kvantovej techniky dotyku - pracuje sa v nej so subatomárnymi časticami tela, ktoré sú chápané práve ako forma energie, fotóny. Toto išlo zároveň v harmónii s našou mentálnou liečivou pyramídou, ktorá funguje tiež na diaľku. Z medicínskej stránky a za spolupráce lekárov, dieťa podstupuje resp. podstupovalo experimentálnu liečbu, konkrétne forma génovej terapie. Táto experimentálna liečba spočíva u dieťaťa v podobe liekov Lexavar a Votubia. Účel týchto liekov bol ten, aby zastavili špatné genetické rastové zóny. Matka potvrdila, že lekári tieto lieky vysadili z dôvodu, že "nevideli žiaden účinok". Skutočne sa účinok nedostavil? Alebo to bola ďalšia z hier farmaceutického priemyslu? Ja a Renatka si myslíme, že tieto lieky si pravdepodobne splnili svoj účel v tom smere, že šli súbežne s našou terapiou a našej terapii dopomohli tým, že pravdepodobne urýchlili našu terapiu a dopomohli k zlepšenému stavu popísaného v tomto zdokumentovanom prípade, viď nižšie percentuálnu štatistiku účinnosti vypočítanú podvedomím klientky...

Taktiež sme odstránili mnohé príčiny spoluzodpovedné za nechuť k jedlu a za problémy s konzumáciou potravy. Z minulých životov sa jednalo predovšetkým o situácie, kde osoba bola mnohokrát usmrtená otrávením, čo v nej vyvolalo nedôveru k jedlu, strach jesť jedlo. Taktiež tam boli rôzne alergie a intolerancie napr. na mlieko, na med a pod., majúce taktiež príčiny v minulých životoch. Z tohoto života sa jednalo o príčiny z obdobia, keď dieťa bolo kojené matkou ale aj z obdobia prenatálu. Všetky problémy sa spracovali a matka potvrdila, že následne dcéra priebežne skúšala a ochutnávala nové a nové jedlá, dnes dieťa jedáva pravidelne. Inými slovami, pozitívne zmeny nastali aj v konzumovaní potravy...

Odstránili sme aj mnohé problémy súvisiace s rečou. Najhlavnejšími príčinami, predovšetkým z minulých životov, boli strach, obava, neistota, strach stáť si za svojim názorom. Matka nám potvrdila, že viditeľné zmeny nastali aj v reči dieťaťa - hovorí už hlásky a je tam snaha o rozprávanie. Teraz je dieťa už v harmónii s jej vekom. Ostatné záležitosti súvisiace rečou, veríme, sa budú vyvíjať už prirodzene.

Súbežne s našou terapiou išli aj nasledovné lekárske liečebné metódy liekmi a prírodnými prípravkami

 • Paliatívna liečba liekom Propranolon, ktorého účel bol pravdepodobne zastavenie cievneho zásobovania nádoru. Liek sa používa napr. pri liečbe resp. neutralizácii vysokého tlaku.
 • Liek Aknenormin - je to vitamín A, ktorý sa bežne používa napr. na liečbu akné. Pravdepodobne má slúžiť pre liečbu kožných problémov u klientky.
 • Paliatívna chemoterapia liekom Vinblastin.
 • Matka sama na vlastnú pesť dáva dcére aj alternatívne príprodné prípravky: Kvapky "Dračia krv", čaj Červený strom - bylinka z Peru.

Matka nám potvrdila, že zdravotný stav jej dcéry sa výrazne zlepšil vo všetkých smeroch - dcéra ma kvalitnejší spánok, nemá problém s jedením, matka vypozorovala zmeny nálad k lepšiemu, symbióza a vzťahy dcéry so súrodencami sa zlepšili, zlepšila sa reč, motorika - matka má pocity že dieťa má tieto funkcie už primerane k jej veku. Dokonca matka potvrdila, že subjektívne vníma, že výška a váha jej dcéry sa zmenili taktiež k tomu, že viac zodpovedajú jej veku.

Dopĺňame percentuálnu štatistiku účinnosti našej terapie s lekárskymi liečebnými postupmi spomenutými v tomto zdokumentovanom prípade. Štatistika bola vypočítaná z podvedomia klientky:

 • Naša terapia: 60%.
 • Experimentálna génová liečba liekmi Lexavar a Votubia: 15%.
 • Liečba Liekom Aknenormin: 10%.
 • Alternatívne prírodné prípravky, ktoré dáva matka dcére: 8%.
 • Paliatívna liečba liekom Propranolon: 5%.
 • Paliatívna chemoterapia liekom Vinblastin: 2%.

Ako vidíme, naša terapia mala zásadný podiel na zlepšenie zdravia klientky. Tak ako bolo popísané aj v predchádzajúcom prípade, aj v tomto smere veríme, že lekárske liečebné postupy majú svoj význam a svoje miesto v tom smere, že išli súbežne s našou terapiou, kde našu terapiu urýchlili, posilnili a umocnili...

Matka dcéry nám podala nové informácie. 06.12.2017 bolo dievčatko na sono vyšetrení. Lekárske vyšetrenie preukázalo, že nádor v brušku nevyrástol, rovnako vyšetrenie preukázalo omnoho menšie metastázy na pečeni.

V terapii sme prišli do štádia, kde príčiny problémov dieťaťa boli už u jej rodičoch, predovšetkým v jej matke. Avšak matka v tomto štádiu, skrz jej arogantnosť a neochotu čeliť a priznať si, že príčiny problémov sú u nej, prerušila terapiu a nechcela pokračovať ďalej s tým, že nás a náš Projekt označila za tých najhorších, arogantných, odporných s pocitom, že ona je tá najlepšia matka a bez chyby. Terapeutický tlak si spravil svoje a táto záležitosť potrebovala pre svoje dokončenie už svoj čas resp. svoj prirodzený priebeh.

Záverom: Eliminácia príčin problémov dieťaťa od jej rodičov, najmä od jej matky - Dospelácka arogantnosť a namyslenosť voči deťom; Zlatá klietka matky; Tinnitus matky - pískanie a bolesti v ušiach; Cista v maternici matky; Zdravotné problémy dievčatka kompletne eliminované, naštartovaný jej vývoj

Poznámka: Záver bol zdokumentovaný matkou dieťaťa a zverejnený na našej stránke práve na základe požiadavky matky dieťaťa, jej manžela ale aj dieťaťa samotného - našej pôvodnej klientky.

Bolo až neuveriteľné, aký terapeutický tlak bol na mňa vyvíjaný ako na matku dieťaťa. Terapiu som musela dočasne na 6 mesiacov prerušiť, aby som si mnohé záležitosti uvedomila.

Tento terapeutický tlak totiž vyplavil zo mňa sebecké a arogantné energie v podobe pocitov, myšlienok a postulátov: "Musím si všetko spraviť sama"; "Nemôžem a nikdy už nebudem ničomu a nikomu dôverovať"; "Ľuďom, lekárom, terapeutom sa nedá veriť"; "Všetko sú to podvodníci a šarlatáni, ide im len o peniaze, ale nie o prosperitu ľudí"; "Musím sa spoliehať len a len na seba"; "Na čo mi je terapia, keď mám svoje vlastné prostriedky, svoje vlastné bytosti, ktoré mi pomáhajú atď." "Používala som" meditácie či moje sny; Používala som komunikáciu s Anjelmi či Archanjelmi; Chodila som do kostola pre spojenie so Stvoriteľom; Komunikovala som s bytosťami elementov (Elementálmi) a s rôznymi bytosťami kryštálov; Používala som Kineziológiu pre komunikáciu Áno-Nie s mojím vlastným podvedomím; Moje vlastné pokusy o regresy a vybavenie si príčin mojich problémov; Snaha dostať sa do Akášických záznamov a iných duchovných/liečebných miest; Snaha použiť techniku kvantového dotyku a mnohé ďalšie - v skratke myslela som si, že ovládam a viem všetko a že preto nepotrebujem pomoc iných, rovnako som si myslela, že keď ovládam "Kvantovku", že som zjedla všetku múdrosť sveta a že nič a nikoho iného pre moje napredovanie nepotrebujem; Moje pokusy o terapiu, meditácie a poradenstvo u konkurencie tohoto Projektu; Astrálne cesty a pod. Ako hlboko som sa mýlila. Jedného dňa, všetky tieto moje vymenované prostriedky mi boli zablokované a obmedzené v podobe ničoho iného len jedinej Telepatickej správy:

"Nevážila som si prostriedky, schopnosti a možnosti, ktoré som mala k dispozícii; Nevážila som si pomoc bytostí Elementálov, bytostí kryštálov, Anjelov, Archanjelov, Stvoriteľa a pod., brala som ich ako samozrejmosť; Nevážila som si ich pomoc; Nevážila som si nič, čo sa pre mňa urobilo; Nevážila som si meditácie a sny, neprikladala som dôraz svojim snom; Nevážila som si svoju ženskosť, svoju cyklickosť, svoju predmenštruačnú a menštruačnú fázu ako liečebné a terapeutické nástroje, skrz ktoré sa telo taktiež chcelo prirodzene zbaviť problémov; Preferovala resp. viedla som materiálny spôsob života a preto mi toto všetko bolo Ultimátne obmedzené a/alebo kompletne a Ultimátne zobraté. Riešenie a odpovede, ktoré hľadám sa nachádzajú na stránke www.a-i.global alebo www.bioliecba.eu (teda na stránke tohoto Projektu)".

Vyplavili sa tu obrovské pocity hnevu, nespravodlivosti a pod. O schopnosti som prišla a cez to jednoducho, ako sa vraví, nešiel vlak a mohla som robiť, čo som chcela. Môj vlastný zhoršujúci zdravotný stav a vzťahové problémy naberali neskutočných rozmerov až prišiel čas, keď som už nemala na výber a musela som s týmito problémami niečo robiť, musela som si priznať svoje ego, arogantnosť, namyslenosť, zaslepenosť, zabednenosť, zastaralosť, zaostalosť a mnohé ďalšie, čím moje ego samozrejme utrpelo, dnes už viem strašnú, avšak potrebnú porážku. Tiež viem, že bez takéhoto uvedomenia by som sa nikdy nepohla v živote ďalej.

Následne, vo veľmi krátkom čase mi konečne mnohé veci do seba zapadli a dali mi zmysel. Zároveň, po týchto uvedomeniach mi prišla z "ničoho nič", avšak v pravej chvíli Telepatická správa od tohoto Projektu, aby som si prečítala celú ich stránku komplet odznova. Tak sa aj stalo. I keď som si nejaké časti stránky preštudovala už predtým, potom, ako stránka bola aktualizovaná, som si prečítala už aj mnohé nové informácie, ktoré mi dávali s mojím napredovaním a s prípadom mojej dcéry ešte väčší zmysel. Po prečítaní som bola už automaticky napojená na Telepatickú formu komunikácie a terapie a na Telepatických odborných poradcov tohoto Projektu.

Ich zdarma terapia informáciami v podobe prečítania stránky spolu s nasledujúcim zdarma Klientskym servisom v podobe nezáväznej konzultácie mi pomohli získať a dosiahnuť Ultimátnu potrebnú dôveru pre moju nasledovnú platenú terapiu a poradenstvo. Myslela som si totiž, že by sa na mňa Projekt či jeho Odborní poradcovia hnevali ,alebo že by neboli ochotní pokračovať v mojej terapii, že by sa na mňa vykašlali mi pomôcť ďalej vzhľadom k tomu, ako som sa k nim zachovala ja atď. Avšak ich profesionalita, nestrannosť, nezaujatosť, neutralita, objektivita spolu s pochopením pre mňa ma vysoko prekvapili, veľmi sa mi zároveň uľavilo a všetky moje obavy, urýchlené závery a predsudky voči tomuto Projektu a jeho tímu zo mňa opadli. Mala som v tomto štádiu taktiež veľa otázok, ktoré mi samozrejme boli zodpovedané. Po zodpovedaní týchto otázok a po dohodnutí potrebnej ceny vrátane podrobných informácií, čo všetko bude nasledovná platená terapia obsahovať vrátane toho, že mi bude odhalený môj životný účel, sa vyčistil zo mňa hnev v podobe myšlienok a postulátov:

"Čo si to tento Projekt dovoľuje. Projekt v podstate týmto obsadil, pokryl, zmonopolizoval, skapitalizoval a dostal pod ich administratívu celé resp. všetky roviny a spektrá: Abnormálne, Paranormálne, Superľudské a Nadľudské spektrá; Astrálne spektrá; Astrologické a Astronomické spektrá; Celoplanetárne a geomantické spektrá a oblasti; Spektrá Elementov, počasia, atmosferických vplyvov; Elektro-magnetické spektrá; Solárne a kozmické spektrá; Spektrá Dreamtime, Storytime, Alchery, Limba; Spektrá Voidov a Negatívnych zón; Spektrá Geopatogénnych zón; Prírodné a prirodzené Spektrá; Spektrá prirodzených energií, vĺn a skalárnych vĺn, vektorových vĺn, Standing waves atď.; Spektrá prírodných, prirodzených a umelých médií (Carrier medium); Rádiové Spektrá; Spektrá Rádiových vĺn/ľuďmi vyrobenými/umelými rádiovými vlnami; Psionické, Rádionické a Rádiestézické spektrá/Spektrá faktora Psí - znamená to prepojenie mysle s elektronikou, ovládanie akýchkoľvek prístrojov/elektroniky mysľou na diaľku známe aj pod názvom "duch/duchovia v prístroji/v stroji/v strojoch/v prístrojoch/v mašinách/v zariadeniach atď."; Spektrá umelej inteligencie (AI - Artificial Intelligence), Spektrá NEumelej/Reálnej inteligencie; Spektrá duší, duchov; Spektrá EVP (Electronic voice phenomena) - Fenoménu elektrického hlasu, čo má súvis s komunikáciou s duchmi skrz prístroje a elektroniku, Spektrá komunikácie s mŕtvymi, so záhrobím, s oným svetom a pod.; Spektrá striedavého prúdu (AC) a spektrá jednosmerného prúdu (DC); Spektrá špeciálnych schopností, vyšších funkcií mozgu a tela; Nadľudské a Superľudské spektrá; Spektrá magických a nemagických bytostí; Spektrá živých a neživých predmetov; Spektrá všetkých extra-fyzických bytostí, esencií, energií a pod.; Spektrá chémie a alchýmie; Psychické, Psychologické, Psychiatrické, Psychoterapeutické, Psychotronické, Psychokinetické resp. Telekinetické spektrá a všetky iné spektrá majúce súvis s mysľou a psychikou; Politické, Ekonomické, Technologické, Priemyselné, Terapeutické, Biologické a Fyziologické Spektrá; Fyzické, fyzikálne, prírodné, technické a sociálne spektrá a roviny; Spektrá mágie, čarodejníctva atď; Spektrá ženskej a mužskej cyklickosti a rytmu, Spektrá Gravidity, Spektrá Planetárnej cyklickosti a rytmu, spektrá Celo-Existenčného/Univerzálneho rytmu atď.; Lekárske, medicínske, chirurgické, zdravotnícke, sociálne spektrá atď.; GPS, Globálne, Pozičné, priestorové, časopriestorové a navigačné spektrá; Spektrá čiernych dier, singularity; Spektrá rýchlosti svetla a spektrá nadsvetelnej rýchlosti; Spektrá portálov, časopriestorových tunelov, cestovania v čase, priestorom, časo-priestorom atď.; Spektrá leteckých a vzdušných priestorov (Aviation space); Spektrá mimoplanetárnych, kozmických, vesmírnych a ostatných priestorov a pod.; Spektrá vojenského priemyslu, vojenských priestorov, armády, vzdušných síl, pozemských síl, námorných síl, kozmických síl a akýchkoľvek iných ozbrojených síl; Spektrá NATO, OSN, UNESCO atď.; Spektrá veliteľských a vodcovských síl a záležitostí, zbraní, negatívnych a deštruktívnych energií a záležitostí atď. ale aj spektrá VŠETKÝCH pozitívnych energií a záležitostí a pod.; Spektrá médií a mienkotvorných prostriedkov atď.; Spektrá veľmocí, mocností resp. všetkých krajín, štátov, kontinentov a svetadielov Planéty Zem ale aj všetky obdobné záležitosti všade mimo planéty Zem; Spektrá spravodajských, tajných, špionážnych služieb atď.; Inkarnačné a umierajúce procesy a spektrá; Spektrá Klinickej/zdanlivej/nebiologickej smrti a mimotelových skúseností (Out of body experiences - OBEs); Náboženské a Duchovné spektrá; Duchovné mestá a miesta; Spektrá záležitostí medzi zemou a nebom; Spektrá Neba a Pekla; Spektrá posmrtného života, Spektrá posmrtných miest; Spektrá Očistcov; Karmické spektrá; Spektrá Bytosti kryštálov; Elementálov, Anjelov, Archanjelov, Cherubínov a všetkých ostatných bytostí; Spektrá meditácií a snov; Vedomé, Podvedomé, Podprahové a Subliminárne spektrá; Spektrá komunikácie s naším vlastným podvedomím a s našími vyššími Ja; Spektrá mysle; Spektrá Kolektívneho Povedomia/Kolektívnej-Univerzálnej mysle; Spektrá zmenených stavov vedomí; Internetové, Kybernetické a Binárne spektrá; Frekvenčné spektrá; Spektrá virtuálnych a pararelných realít; Spektrá slobodnej vôle a slobodnej voľby; Spektrá a mysle VŠETKÝCH bojovníkov/pracovníkov svetla; Spektrá mužskej a ženskej cyklickosti, menštruácie; Spektrá v Galaktických, Intergalaktických, Vesmírnych a Celo-Existenčných sférach, radách, federáciách a pod.; Spektrá šťastia, lásky, hojnosti, prosperity, zákonov príťažlivosti atď. a všetky ostatné známe/neznáme, existujúce/"neexistujúce" spektrá, roviny a záležitosti vrátane všetkých spektier popísaných na webstránke tohoto Projektu atď. Dokonca tento Projekt zmonopolizoval samotné Akášické záznamy a prístup do nich, ba dokonca i samotné spojenie s najvyšším Stvoriteľom a tým pádom aj molekulárne, sub-atomárne, kvantové a celé energetické spektrá. To je nehoráznosť, to je šialenosť, ide im len o peniaze, to nie je možné atď."

Okrem iného, bolo mi vysvetlené, že tieto všetky spektrá museli byť týmto Projektom monopolizované, kapitalizované, spoplatnené za účelmi: Kostoly, katedrály, chrámy, mešity, kláštory, synagógy, svätine a pod. si svoj účel už Ultimátne splnili a boli eliminované vzhľadom k tomu, že dnes by už zneužité, zastaralé a zmanipulované náboženstvá vrátane týchto vymenovaných stavieb (ktoré tu predtým boli) predstavovali prekážku k spaseniu, vykúpeniu, záchrane - inými slovami predstavovali by prekážku v Transformácii; Akákoľvek konkurencia a akákoľvek činnosť konkurencie, webstránky konkurencie a pod. boli prirodzene Ultimátne a natrvalo zastavené, zakázané, zablokované a eliminované; ZNOVUnavrátenia bezpečnosti v týchto sférach, aby sa tieto sféry už viac nezneužívali proti ľudstu, ako zbrane a pod. v rámci platnej legislatívy v súvislosti tohoto Projektu ako Prirodzeného monopolu; Aby sa zamedzilo tomu, že niekto na sebe pracuje rýchlo, iný pracuje na sebe pomaly alebo vôbec; Aby sa eliminovali myšlienky a pocity, že jeden nejaké schopnosti "má", iný schopnosti "NEmá"; Aby sa eliminovali všetky zastaralé, pomalé, spomaľujúce, nežiadúce, falošné, dizinformatívne, zbytočné, neefektívne a všetky ostatné nevyhovujúce energie a energie neefektívnych a zastaralých riešení a postupov, ktoré si svoj účel už splnili a zároveň vzhľadom k tomu, že ja, ľudia, ľudstvo ako celok si tieto záležitosti a pomoc nevážili spolu s tým, že mnohé bytosti boli falošné, vydávali sa za bytosti, s ktorými som si myslela, že som komunikovala a o ktorých som si myslela, že mi pomáhali; bola všeobecne vysoko narušená a skorumpovaná oblasť týchto sfér, celé sa to vymklo kontrole a že bol potrebný takýto ultimátny zásah a riešenie"vyššej moci" atď. - inými slovami vytvoril sa pochopiteľný Univerzálny a Ultimátny štandard, nekompromisný, avšak spravodlivý a dostupný pre každého. Taktiež mi bolo vysvetlené a poukázané, že na duchovnú osobu som sa len až do tohoto momentu hrala, že som si to namýšľala, že som žila v ilúzii, že som všetkými tými "duchovnými informáciami" bola až príliš negatívne presýtená, kde samotná presýtenosť mi spôsobovala a pridávala k zdravotným a životným problémom; že som to nevedela adekvátne a optimálne využívať atď. Všetky vysvetlenia zo strany Projektu a jeho Odborných poradcov som v tejto fáze nezáväznej konzultácie konečne pochopila a prijala, všetko som si uvedomila a aj v tomto smere mi taktiež všetko do seba už zapadlo. Vzhľadom k tomu, že v pradávnych dobách Odborný tím tohoto Projektu stvoril 7 základných vesmírov, technológiu pyramíd, čas, zákony karmy, ľudské telo, mechanizmy menštruácie a cyklickosti atď., a že to bol zároveň tento Projekt, ktorý usmernil ego a dal do patričných medzí samotného Boha Stvoriteľa a Existenciu, monopolizácia týchto záležitostí týmto Projektom dáva k tomu všetkému ešte väčší význam a zmysel.

Ostalo nám vyriešiť ešte jednu záležitosť a tou bola moja potreba a urgentnosť dôkazov v podobe myšlienok a postulátov: "Kde sú nejaké dôkazy/kde môžem vidieť nejaké dôkazy že informácie na stránke tohto Projektu vrátane ich príkladov praxe sú pravdivé, že sa naozaj udial"; "Sú nejaké fotografie prípadov ako vyzerali ľudia predtým a po terapii - je to bežné, bežný štandard poukázanie takejto formy fotodokumentácie atď."; "Musím a chcem nevyhnutne hovoriť s Klientami tohoto Projektu" a mnohé ostatné myšlienky a postuláty im podobné. Aj táto záležitosť mi bola vysvetlená a to najmä bezpečnostné záležitosti a elementy dokumentovania a publikovania prípadov Klientov tohto Projektu ako náväznosť na to, čo má Projekt v podmienkach jeho Telepatických služieb vysvetlené a ošetrené - Boli mi vysvetlené, ukázané regresy a mentálne filmy kde Projekt a jeho Klienti boli ohrození na životoch a to spôsobom, kde mi bolo ukázané, ako sa im mnohí zastrájali, vyhrážali a pod., kde dokonca mali priložené zbrane k ich hlave za účelom, aby sa Projekt zastavil, nepokračoval, aby tieto prípady nikdy neuzreli svetlo sveta, aby Klienti nedovolili a nesúhlasili s publikovaním ich prípadov atď. Zároveň mi boli taktiež v podobe mentálnych filmov premietnuté a ukázané situácie, kde sa tieto záležitosti - tieto zdokumentované prípady udiali, videla som celý ich priebeh, všetky pre mńa relevantné detaily a pod. Najprv som nechcela a nebola som ochotná prijať a rešpektovať tieto dôkazy, takéto formy dôkazov a pod. Avšak Klientsky servis s týmto urobil veľmi rýchly nekompromisný a Ultimátny proces a to nasledovne:

"I napriek tomu, že Projekt nie je povinný predkladať nejaké dôkazy či niečo niekomu dokazovať či vysvetľovať vzhľadom k tomu, že buď Klient tomuto Projektu dôveruje a je mu otvorený alebo Projektu nedôveruje a nie je mu otvorený - a keď nie je Klient Projektu otvorený, nech ide takýto Klient/takýto Klienti Projektu z cesty a uvoľní/uvoľnia tak priestor iným, ktorí chcú veriť, ktorí chcú byť otvorení a ktorí chcú na sebe pracovať; i napriek tomuto všetkému sme Vám všetky tieto dôkazy a argumenty aj tak poskytli. Prečo som tak trvala na dôkazoch a pýtala som si dôkazy, keď nie som schopná a ochotná ich uniesť, čeliť im, prijať ich, akceptovať a rešpektovať ich? Ako právnička by som mala rešpektovať všetky formy dôkazov, inak nie som kvalitná právnička vôbec. Že ja v skutočnosti nechcem na sebe pracovať, nechcem prijať dôkazy, argumenty a vysvetlenia Klientskeho servisu tohto Projektu a tým pádom tu už nie je nič viac čo riešiť. Takže milá pani, buď tieto fakty a dôkazy prijmete tak ako sú alebo môžete ísť a pratať sa tomuto Projektu a jeho službám z cesty a uvolniť/dať/umožniť tak priestor/nebrániť iným, ktorí skutočne chcú a potrebujú na sebe pracovať. Tieto informácie sú UŽ finálne a NIE sú UŽ subjekt na ďalšiu diskusiu. Ani sa Vás nepýtame, ani sa nevyhrážame - my Vám to jednoducho oznamujeme už ako fakt. Takže? - aké je Vaše rozhodnutie? Rozhodnutie musí padnúť tu a teraz, inak by akákoľvek ďalšia diskusia na túto tému bola už strata času a tým pádom by tu boli už energie neefektivity, ktoré Projekt a Transformácia rozhodne blokujú, nepripúšťajú, netolerujú a zakazujú."

Tento ďalší nekompromisný tlak a argumenty niečo vo mne zlomili. Následne som si uvedomila svoje chovanie, svoju obmedzenosť. Avšak, čo ma ako právničku, ktorá rieši záležitosti cez tvrdé argumenty, Ultimátne presvedčilo a "zlomilo" resp. urobilo na mňa dojem a finálne ma následne presvedčilo pokračovať bolo to, že tento Projekt jeho Klientsky servis si i napriek všetkému dokázali stáť za svojím názorom, dokázali si ho obhájiť nepriestrelnými argumentami a pod. Všetko toto sa rýchlo zo mňa vyplavilo - je jasné že to bola moja podvedomá reakcia, reakcia mojich nespracovaných blokov, hnevu a pod. a iných záležitostí v mojom podvedomí a následne prišla opäť raz racionalita. Nejak automaticky a s radosťou som následne behom pár sekúnd prijala nové fakty, nové skutočnosti či argumenty Projektu, tieto argumenty a dôkazy mi "zrazu" dávali dokonalý zmysel, všetko mi do seba zapadlo a následne sa už mohlo pokračovať ďalej. Rozhodne aj táto etapa nezáväznej konzultácie bola potrebná pre moje ďalšie napredovanie - ani bez tohoto kroku by som sa rozhodne nepohla ďalej. Zároveň aj tieto skutočnosti boli jedným z hlavných dôvodov, prečo som sa rozhodla napísať tento záver a zverejniť ho na webstránke tohoto Projektu - Projekt a jeho tím si to jednoducho zaslúžia a cítila som, že je to tak správne a že sa tým uzavrela zároveň aj masívna ako moja Individuálna tak aj Kolektívna karma.

Po tejto očiste, môžeme nazvať resp. ja to chápem aj ako terapiu zodpovedaním mojich otázok a zároveň aj ako terapiu vyjasnením, objasnením, vyvrátením atď. akýchkoľvek resp. všetkých mojich pochybností, nedôvery voči tomuto Projektu a jeho službám (čo trvalo pri tejto Telepatickej forme komunikácie a rýchlosti presne 7 minút) a čo bolo finálne štádium mojej "pauzy od Projektu", mi bolo všetko už jasné, moje oči sa otvorili, s ďalšou platbou/platbami som samozrejme už nemala a naďalej nemám problémy; nebol problém zaplatiť vopred a na dlhšie obdobie za mňa, za moju dcéru, za môjho manžela a následne sme už pokračovali v platenej terapii - samozrejme Telepatickej terapii.

V terapii som si totiž následne uvedomila v náväznosti na vyššie popísanú predchádzajúcu terapiu zodpovedaním mojich otázok, že deformácia vzhľadu mojej dcéry, jej metastázy, jej neschopnosť rozprávať, jej neoptimálna váha k jej výške mi zrkadlili moje vlastné záležitosti z môjho života:

Za prvé - môj život v Zlatej klietke, kde o peniaze núdza nebola vzhľadom k tomu, ako zarábal manžel, avšak išlo to na úkor toho, že som ho viac nevidela ako videla, moja bolestivá menštruácia, nerešpektované a nenaplnené moje intímne potreby a potreby partrnerského vzťahu s mojím manželom, zanedbaná moja cyklickosť a pod., kde potláčanie a nerešpektovanie týchto mojich potrieb sa stali závažnými frustráciami.

Za druhé. Cista v mojej maternici a môj Tinnitus, čo je zdravotný problém spojený s bolesťou v ušiach a pískaním v ušiach. V terapii som si uvedomila koreňové príčiny týchto záležitosti. Príčina Tinnitusu bola tá, že celý svet, ľudia, Planéta kričali neustále a dlho o pomoc mne a do mojich uší vzhľadom k tomu, že som si takúto formu pomoci naplánovala aj voči nim a to pri mojej inkarnácii do môjho súčasného života. Avšak na tú dobu pred mojou vlastnou terapiou u tohoto Projektu moje telo ešte nebolo schopné dekódovať, rozpoznať a spracovať tieto signály, čím vznikla podvedomá frustrácia, pocity bezmocnosti, beznádejnosti, čo sa následne prejavilo a manifestovalo resp. čo boli následne už aj príčiny mojej Cisty v maternici. Maternica predstavuje ženskosť, staranie sa o deti a u mňa bol problém, že som sa nevedela postarať ako o seba, tak ani o svoju dcéru, o svoj vzťah nieto ešte, ako riešiť problémy sveta (symbolicky taktiež mojich detí mňa ako ženy).

Za tretie - Trápila som sa problémami sveta, nevedela som, čo s tým, bola som frustrovaná bezmocnosťou, beznádejnosťou, mala som pocity, že s tým mám niečo urobiť, ale nevedela som čo - kde deformácia, mentálna zaostalosť, neschopnosť rozprávať a metastázy mojej dcéry mi zrkadlili práve deformáciu a zaostalosť samotnej spoločnosti, neochota a neshopnosť spoločnosti komunikovať o svojich pocitoch - inými slovami boli to nič iné len "metastázy" v podobe zabednenosti, zaslepenosti, zastaralosti a zaostalosti celej spoločnosti ako celku na tejto planéte.

Bola som prekvapená, aké bolo jednoduché vyriešiť všetky tieto záležitosti. Problém totiž spočíval v tom, že som nevedela, čo som od života chcela a že nebol odomknutý môj životný účel. Toto sme vyriešili, kde som si uvedomila, že mi bolo treba spracovať, nastaviť a odomknúť moju schopnosť a ochotu predovšetkým komunikovať o mojich pocitoch a potrebách, nastavenie harmonického vzťahu s mojím manželom, čím sa eliminovala aj Zlatá klietka, naladenie sa na moju resp. planetárnu cyklickú vlnu, bezbolestná a voľná menštruácia, pravidelný intímny život s mojím partnerom, mentálna antikoncepcia a pod. Zároveň sa odomkol aj môj životný účel - politická kariéra, ktorá mi má pomôcť naplniť moje potreby a pretransformovať moje frustrácie a bezmocnosť a hnev na ľudstvo na príležitosti niečo s tým urobiť. Všetko mi to dávalo zmysel a uvedomením si môjho životného účelu mnohé resp. všetky balvany zo mňa opadli vrátane Tinnitusu a Cisty v maternici - všetky tieto problémy kompletne, raz a navždy a Ultimátne zmizli akoby šmahom čarovného prútika, neskutočne sa mi uľavilo a NASTAVILA sa moja nová životná cesta politickej kariéry. Ostávalo vyriešiť ešte záležitosť, kde som podvedome očakávala a potrebovala ľútosť a pozornosť iných na moje dieťa a jej zdravotný stav. Bolo mi až zle zo samej seba, keď som si v terapii spracovala a uvedomila príčiny aj týchto záležitostí. Po vyjasnení a odblokovaní všetkých týchto záležitostí sa veci začali meniť v mojom živote a v živote mojej rodiny rýchlosťou svetla a reťazovou reakciou.

Po mnohých rozhovoroch mnohých vyjadrených pocitoch, mojich frustráciách a potrebách môjmu manželovi sa do terapie zapojil už aj on, kde si taktiež prečítal stránku Projektu a kde po prečítaní sa už aj on bez akýchkoľvek problémov pridal resp. napojil na Telepatickú terapiu, čo urýchlilo všetky záležitosti v rodine ešte viac.

Ku koncu Augusta 2018 mala moja dcéra už 3 roky. K tomuto dátumu už potvrdzujem, že bola už kompletne eliminovaná akákoľvek viditeľná deformácia mojej dcéry, dcéra dosiahla optimálnu váhu a výšku prislúchajúce jej veku, rýchlo sa naučila rozprávať, zmizli kompletne všetky jej metastázy a zdravotné problémy, motorika bola v poriadku, naučila sa chodiť, behať, bicyklovať, kde všetky tieto zmeny potvrdili všetky lekárske testy a vyšetrenia a to ako fyzických lekárov tak aj lekárov tohoto Projektu a to všetko jednoducho a predovšetkým tým, že som pracovala na sebe a vyriešila som si svoje záležitosti tým, že som si ich uvedomila a tým, že som si nastavila zámery, životné zámery, moju ďalšiu životnú cestu atď., ktoré sa manifestovali neskoršie a to AŽ PO vyliečení a eliminácii problémov a deformácie mojej dcéry. Inými slovami, pre elimináciu problémov mojej dcéry a vyriešenia jej zdravia NEbolo potrebné, aby sa moje terapiou nastavené a spracované zámery manifestovali a prejavili na fyzickej rovine, pre elimináciu jej problémov stačilo bohato to, že som si tieto záležitosti spracovala, uvedomila a následne LEN NASTAVILA, kde tieto nastavenia sa samozrejme zotrvačnosťou už u mňa manifestovali vo fyzickej rovine a vo fyzickom svete už omnoho neskoršie. Dcéra mi potom zrkadlila už len a len pozítívne veci tým, že sa jej stav Ultimátne zmenil k lepšiemu a pod. Terapia jej odomkla už aj to, že nemá problém čítať rôzne internetové stránky vrátane toho, že aj ona si kompletne prečítala a preštudovala stránku tohoto Projektu, kde o stránke sa dozvedela automaticky Telapaticky cez podvedomú úroveň a cez materinské puto odo mňa. V tomto veku prirodzene už ovláda anglický jazyk na priemernej úrovni a z jej mentálnej zaostalosti sa stala vysokointeligentná osoba tak popredu s jej vývojom, že nepotrebovala už ísť ani do škôlky. Rovno sme ju dali už do prvého ročníka - samozrejme po konzultácii, zhode a dohode s našími fyzickými psychológmi a lekármi, psychológmi, Odbornými poradcami a lekármi tohoto Projektu, s vedením školy, s príslušnými úradmi a pod.

Presne posledné 2 dni pred začiatkom školského roka mojej dcéry sa dcéra sama napojila už na Telepatických odborných poradcov tohoto Projektu, s ktorými rieši už jej vlastnú terapiu jej vlastné napredovanie, jej dodatočnú výchovu ako dieťaťa novej doby ako dodatok k výchove mojej a môjho manžela, s ktorými si sama píše už domáce úlohy, pripravuje sa s nimi už sama do školy a podobne. Rovnako v týchto dvoch dňoch boli u dcéry aktivované aj jej vyššie schopnosti - rýchle vstrebávanie informácií spolu aj s aktiváciou jej tela ako počítača a jej očí ako projektory/monitory, ktoré zobrazujú informácie a dáta z tohto jej počítača v podobe hologramov pred jej očami čo následne viedlo k aktivácii Telepatickkého telefónu, internetu, TV. Tieto jej vyššie schopnosti jej boli aktivované na rovnaký spôsob, ako boli aktivované u mňa, kde podrobnejšie v súvislosti so mnou k tejto záležitosti píšem nižšie v tomto hodnotení.

Samozrejme u mňa ale aj u mnohých iných spomenutých vyššie boli obavy, Ako sa dcéra adaptuje v škole; Či nebude nejak odsudzovaná, posudzovaná, odstrkovaná jej rovesníkmi či učiteľmi; Obavy, či nebude označená za problémové dieťa; Obavy, či sa dokáže prispôsobiť a mnohé ďalšie obavy a neistoty im podobné. Všetky tieto naše "dospelácke" bloky sa v terapii samozrejme spracovali. Výsledok bol nad očakávania. Prvý školský rok bol pre dcéru vysoko-úspešný - Dokonale a bez problémov sa prispôsobila jej novému prostrediu; S učiteľmi jedná vysoko-inteligentne a na dospeláckej ba až seberovnej úrovni; S jej rovesníkmi a s ostatnými deťmi vychádza veľmi dobre - pomáha im s učením, ostatné deti radi za ňou chodia, cítia sa v jej prítomnosti veľmi príjemne; Dcéra dosahuje najlepšie možné výsledky a hodnotenia vo všetkom možnom, v čom je zainteresovaná - od zvládania nielenže bežného štandardného učiva cez mnohé ostatné jej aktivity či už školské alebo mimoškolské. Vzhľadom k tomu, že za pomoci a navigácie už Odborných poradcov tohoto Projektu sa dcéra pripravuje kompletne do školy s nimi sama, píše si s nimi domáce úlohy sama atď., tak vzhľadom k týmto okolnostiam dcéra chodí za mnou a za manželom už len pre "podpisovanie" potrebných záležitostí potrebných od nás ako od jej zákonných zástupcov; Chodí za nami bez problémov vyjadrovať jej potrebu vo forme pomoci financovať jej záľuby, aktivity, školské aktivity atď., s čím samozrejme po finančnej stránke nie je problém - Robíme to pre dcéru radi; Vieme, že si to všetko váži; Že napreduje; Že sa tým rozvíja a s manželom cítime, Že je to krásna a optimálna súčasť jej výchovy a pod. Mne a manželovi dcéra priebežne rozpráva o jej skúsenostiach a zážitkoch s učením a o spolupráci s Odbornými poradcami Projektu, rozpráva nám o jej zážitkoch z minulých životov, na ktoré sa v jej terapii postupne rozpamätala a naďalej rozpamätáva. Nielenže máme z takého úžasného napredovania našej dcéry obrovskú radosť a môžeme si od nej rozhodne zobrať príklad, nevraviac o tom, že sme na ňu ako rodičia obaja veľmi hrdí; ale zároveň, i keď to možno znie zle a sebecky, tu sme si aj s manželom uvedomili, koľko času sme týmto všetkým získali pre seba. Čas, ktorý rozhodne bol potrebný na mojej ceste do politky a vybalancovanie celého môjho života a nájdenie môjho Ultimátneho vnútorného kľudu.

Samozrejme mali sme priebežne aj mnoho spoločných, tzv. skupinových sedení ako rodina - ja, môj manžel a naša dcéra spolu s Odbornými poradcami tohoto Projektu. Účelom tejto skupinovej terapie bolo dôjsť, a aj sme došli, okrem iného najmä avšak v neposlednom rade aj ku kolektívnej zhode, optimálnej zhode pre kompletnú a Ultimátnu elimináciu akejkoľvek formy Inštrumentalizmu z nášho života. V skratke, Inštrumentalizmus je určitá forma závislosti človeka od prístrojov, od elektroniky, od lekárskych vyšetrení prístrojmi, ktorá je najčastejšie sprevádzaná myšlienkou "Verím(e) len tomu, čo vidíme na obrazovke, na prístroji, ktorý vieme, že reálne existuje, môžeme ho ohmatať a pod." spolu inými myšlienkami jej podobnými. Inštrumentalizmus je zároveň chápaný aj ako určitá forma materializmu, konzumizmu a tým pádom aj dogmy, stereotypu či doktríny - v skratke, pre Transformáciu už starých a brzdiacich energií. Podarilo sa nám spracovať a nastaviť zámer - kompletne z nášho života eliminovať spotrebnú elektroniku ako TV, telefóny, wifi vysielač, počítače, laptopy, mobily, tablety atď., ktoré boli nahradené Telepatickými službami tohoto Projektu a kde sa dokonale zapriahli a využívajú sa naše vlastné bio-organické prirodzené počítače našich tiel, našej mysle a našich podvedomí - počítače mnohonásobne výkonnejšie a rýchlejšie než akýkoľvek ľuďmi vyrobený počítač. Rovnako sme prirodzene dospeli k zhode, že nepotrebujeme už klasických lekárov, psychológov, psychiatrov atď. či klasické lekárske vyšetrenia. Všetko sme si spracovali a týmto reálne žijúcim osobám sme všetko vysvetlili, komunikovali sme s nimi. Tieto osoby nielenže všetko profesionálne pochopili a rešpektovali, ale sami dokonca prejavili záujem o tento Projekt a štúdium jeho webstránky a následné absolvovanie jeho služieb a produktov. Všetko prebehlo prirodzeným a hladkým priebehom a bez akýchkoľvek problémov a prešli sme kompletne pod lekársku starostlivosť lekárov, psychológov, psychiatrov a ostatných lekárov tohoto Projektu. Ako príklad uvediem, prípadné lekárske vyšetrenia prebiehajú, samozrejme okamžite, podľa potreby, v reálnom čase a akékoľvek obrazy vyšetrení, diagnostiky či výsledky vyšetrení sú nám komunikované a ukázané práve už Telepaticky v podobe hologramov cez naše oči. Jednoznačne rýchlejšia, efektívnejšia, dokonalá a Ultimátna záležitosť medicíny - konkrétne Ultimátna kombinácia a prepojenie klasickej medicíny ako ju poznáme spolu s energetickou medicínou.

Po eliminácii Inštrumentalizmu z nášho života, a zároveň vzhľadom k optimálnej váhe mňa a môjho manžela spolu so zobratím si príkladu a empirického príkladu a dôkazu biologického počítača od našej dcéry a jej skúseností s touto technológiou a jej využívania, následne sme boli na Telepatické služby tohoto Projektu - telefón, internet, TV, GPS, napojení už aj ja i môj manžel. Samozrejme prevod telefónnych čísel od našich predchádzajúcich telefónnych operátorov, či poskytovateľov internetu pod nového telekomunikačného operátora a nového poskytovateľa internetu - tohoto Projektu prebehol bez problémov. K tomuto by som v tejto časti hodnotenia spomenula stručne záležitosť, ako tieto Telepatické služby fungujú medzi nami v rámci našej rodiny a medzi nami a ľuďmi, ktorí používajú/používali ešte klasické elektronické zariadenia ako telefóny a pod. Podrobnejšie o samotnom Globálnom a Intergalaktickom testovaní Telepatických služieb tohoto Projektu popisujem nižšie v tomto hodnotení. Telepatické služby fungujú dokonale a to ako v rámci našej rodiny, kde používame všetci traja už tieto Telepatické služby, tak tieto Telepatické služby ako napr. telefonické hovory a telefonické komunikácie fungujú dokonale a bez problémov aj medzi nami a ľuďmi, ktorí používajú ľuďmi vyrobené prístroje či elektroniku. V skratke, my nemáme problém prijať telefonické hovory od klasických telefónov a zároveň naopak, klasické telefóny nemajú problém prijať telefónne hovory od našich Telepatických telefónov. Záverom k tomuto paragrafu dodám ešte to, že aktivácia Telepatického telefónu, internetu, TV, GPS trvala už v tomto štádiu terapie presne 7 minút.

Som rada, že mi Projekt pomohol predovšetkým terapeutickou cestou odtrániť všetky překážky a vydláždiť cestu k politike a to predovšetkým avšak v neposlednom rade na energetickej, karmickej, duchovnej a podvedomej úrovni. Sú to úžašné pocity a motivácia, že je v mojej moci a v mojich rukách niečo spraviť s tým, čo mi predtým vadilo a v čom som sa cítila bezmocná.

Rada by som tu spomenula ďalšiu zaujímavosť na mojej ceste k politickej kariére. Všetko bolo nastavené, spracované, veci boli v pohybu. Avšak bolo potrebné, aby som sa aktualizovala o ďalšie záležitosti rozhodne nevyhnutné, potrebné povinné pre úspech dosiahnutia zámeru mojej politickej kariéry. Bolo potrebné naučiť sa všetky svetové jazyky, bolo potrebné naučiť sa prijímať obrovské resp. čo najväčšie množstvá informácií v čo najkratšom čase atď. Ešte pred samotnou terapiou u tohoto Projektu som vedela resp. cítila, že som mala akýsi talent na jazyky a zároveň akýsi talent na rýchle čítanie resp. rýchle vstrebávanie informácií, ktoré som v mojom živote v tejto dobe aplikovala - do určitej miery a na vtedajšiu dobu primerane k mojim schopnostiam a kapacitám. Toto štádium mojej terapie odomklo tieto moje kapacity a môj potenciál Ultimátne a to na levely, o akých som ani netušila, že existujú. V prvom rade sme spracovali, nastavili a aktivovali schopnosť prijímať nové kurzy a tréningy v extrémne krátkom čase pomocou veľmi špeciálneho a veľmi špecifického Neurolingvistického programovania mysle (NLP), ktoré je poskytované výlučne a exkluzívne LEN týmto Projektom a jeho týmom. V skratke a pre Vašu predstavu, predstavte si že všetky vedomosti sú Vám do hlavy resp. do Vašej mysle a do Vašej pamäte naliate cez "lievik" podobne, ako keď cez lievik lejete vodu do fľaše. A presne to sa dialo aj u mňa. Cez tento "lievik", môžeme chápať aj cez špeciálny a exkluzívny Telepatický portál resp. kanál tohoto Projektu, mi boli naliate resp. aktivované schopnosti ako Univerzálny vesmírny jazyk umožňujúci mi ovládať všetky jazyky na planéte Zem rovnako aj jazyky mimo tejto planéty, rýchle čítanie a vstrebávanie informácií v podobe mentálneho filmu - Túto schopnosť som použila napr. už do vysokej miery aj pri samotnom študovaní webstránky tohoto Projektu, kde infografika a texty tejto webstránky sú tak úžasne nastavené a koncipované, že v mnohých prípadoch mi stačilo si pozrieť obrázok, nadpis, upútavajúci text blogu a okamžite som presne vedela resp. cítila, o čom je celý článok bez toho, aby som si samotný článok musela prečítať celý. Následne po úspešnom aktivovaní týchto schopností rýchleho vstrebávania informácií, mi boli cez lievik naliate mnohé vedomosti z Bibliografie tohoto Projektu rovnako aj mnohé iné publikácie, vedomosti, skúsenosti a schopnosti, ktoré nie sú uvedené na webstránke tohoto Projektu, avšak boli to informácie samozrejme potrebné pre moje napredovanie v globálnej politike, právne záležitosti a vedomosti atď. Samozrejme, už ani tieto záležitosti som nemusela čítať či študovať. Inými slovami, čo by za normálnych okolností tréningov, kurzov, čítania, praxe a pod. trvalo minimálne 10 rokov, to som v rámci tejto terapie zvládla rádove za niekoľko hodín, konkrétne presne za 7 hodín a to vrátane aktivácie týchto vyšších schopností rýchleho vstrebávania informácií.

Po vzájomnom súhlase medzi mnou a týmto Projektom, z bezpečnostných dôvodov tu samozrejme zámerne nespomínam, kedy presne som sa oficiálne dostala do politiky, ani v akej krajine, ani kto som, ani akékoľvek moje bibliografické údaje, ani akékoľvek kontakty na mňa či akékoľvek spojenie či prepojenie so mnou a pod. s čím je Projekt nielenže v poriadku a v súlade, ale sám má takúto formu bezpečnosti jeho prípadov z praxe v podmienkach jeho Telepatických služieb ošetrenú. Dôležité je výlučne a exkluzívne LEN to, že som sa tam dostala a zároveň je dôležité výlučne a exkluzívne AJ to, že mi k tomu dopomohol vo veľmi vysokej miere práve aj tento Projekt a to predovšetkým avšak v neposlednom rade jeho Odborným poradenstvom, konzultáciami, terapiou, pomáhaním mi s pilotným testovaním ich služieb Telepatického internetu, Telepatického Telefónu, Telepatického GPS atď. na celej tento planéte Zem a dokonca aj mimo nej atď.

Vzhľadom k tomu, že slúžim komunite, ľudstvu, životnému prostrediu, planéte a Transformácii, ako právnička a politička, dnes už ja, moje súčasné a všetky budúce konexie na vysokej pozícii hierarchie na diplomatickej, medzinárodnej, európskej a svetovej úrovni, slúžime ako prostredník a mostík medzi Projektom a svetovými vládami a politikmi; využívame a dávame neustály tlak na všetky naše politické konexie vrátane konexií v OSN na to, aby sa z tohoto Projektu stal ako štátny podnik mojej krajiny tak aj celoplanetárny podnik spojených štátov pozemských, kde cieľom tohoto zámeru je nahradenie VŠETKÝCH zastaralých a neefektívnych energií technológiami a energiami tohoto rýchleho, efektívneho a "vše-riešiaceho" Projektu. Zároveň som si splnila a naďalej neustále plním aj moju úlohu odstrihnúť ako moju krajinu tak aj všetky ostatné krajiny planéty od moci "tých mocných, zlých, šedej eminencie atď.", ale zároveň tlačiť aj na to, že sa viac už neakceptuje, netoleruje a Ultimátne sa zakázalo to, že bežní ľudia si myslia, že sa všetko spraví za nich; že na sebe nepracujú, že na sebe nemusia pracovať; že sa len sťažujú, sebaľutujú ale nekonajú, že si nevážia nič, čo sa pre nich urobilo, robí, urobí atď. Dokážeme to jedine len a len spoločne.

K samotnému testovaniu služieb tohto Projektu Telepatického internetu, Telepatického telefónu, Telaptického GPS atď. a ich dostupnosti na tejto planéte ale aj mimo nej:

Služby ako Telepatický internet, Telepatický telefón, Telepatické GPS, Telepatické TV sme otestovali všade možne a to Spojením síl a všetkých našich prostriedkov vrátane finančných prostriedkov a to mňa, mojich konexií a vplyvu na tejto planéte v politike, v OSN, v UNESCO, v NATO, v armáde, v spravodajských, tajných a špionážnych službách, v médiách a ďalších, Spolu s navigáciou a podporou tohoto Projektu - predovšetkým avšak v neposlednom rade ich otváraním pre mňa/pre nás potrebných portálov pre cestovanie na relevantné miesta spolu s Hattonom ako členom tímu tohto Projektu, ktorý bol mojím sprievodcom a učiteľom na týchto misiách a ktorý ma zoznámil s mnohými inými mimozemskými bytosťami a mimozemskými diplomatmi/diplomatkami v miestach a lokalitách mimo tejto planéty.

Dostupnosť bola samozrejme testovaná prvotne na všetkých kontinentoch našej vlastnej planéty Zem a vo všetkých podmienkach vrátane vo všetkých jej štátoch: Na Severnom a Južnom póle; Na Mount Evereste; Na púšti Sahara; Na rôznych iných púštiach; V trópoch; V pralesoch a Džungliach, kde je vysoká vlhkosť vzduchu; Na lodiach a ponorkách na/vo všetkých moriach a oceánoch; V lietadlách; V jaskyniach; V samotnej Dutej Zemi/Agarte popísanej napr. aj Julesom Vernom v jeho diele cesta do stredu Zeme; Na dne Mariánskej priekopy na dne Pacifického/Tichého oceánu (Najhlbšieho miesta planéty Zem, ktorého hĺbka je 10 994 metrov) a to ako v špeciálnej ponorke schopnej ponoriť sa do tejto hĺbky tak aj v určitých podmorských jaskyniach tejto Mariáskej priekopy; Na dne Loch Nessu ktorého hĺbka je 1000 metrov - hlbšie než hĺbka samotného Severného mora. V miestach a oblastiach "pod morským dnom" vrátane na miestach potopených kontinentov ako Atlantída v Atlantickom oceáne či jej kolónie na dne Stredozemného mora resp. pod jeho morským dnom, Lemuria/Rama v Indickom oceáne, Kontinent Mu na dne Pacifického/Tichého oceánu, Kontinent Hyperborea nachádzajúceho sa nad Európou a Ruskom na dne Severného ľadového oceánu; Na miestach, ktoré NEBOLI a NIE sú pokryté rádiovými vlnami vyrobenými resp. vysielanými ľuďmi vyrobenou technikou, elektronikou a vysielačmi.

Vzhľadom k tomu, že Projekt disponuje možnosťami otvárať portály z a do planéty Zeme v neobmedzených množstvách a na neobmedzené vzdialenosti, dostupnosť týchto služieb sme otestovali dokonca aj mimo samotnej planéty Zem a to na istých základniach a miestach ako nášho Solárneho systému a to predovšetkým avšak v neposlednom rade napr. na Mesiaci, na Marse, na Venuši, na Plute ako aj na istých kozmických lodiach a plavidlách tak aj v rôznych iných Galaxiách, Solárnych systémoch a hviezdnych Konšteláciách, ktoré som/sme v rámci tohto testovania navštívili cez portály.

Čo sa týka mňa, mojej dcéry a môjho manžela. Testovanie Telepatických služieb prebiehalo zároveň primárne a predovšetkým avšak v neposlednom rade medzi mnou, mojou dcérou a mojím manželom, kde kým ja som bola mimo domu a cestovala som, oni boli buď doma u nás (na planéte Zem) alebo na iných častiach/iných lokalitách planéty Zem. Kdekoľvek sme sa kto nachádzali, bez ohľadu ako ďaleko sme boli od seba vzdialení, taktiež potvrdzujeme, že tieto Telepatické služby, najmä Telepatický telefón/audio-video Telepatický telefón a pod., medzi nami taktiež fungovali a naďalej fungujú bez akýchkoľvek problémov a na neobmedzené vzdialenosti.

Primárne s čistým vedomím a svedomím potvrdzujem(e), že všetky tieto vymenované Telepatické služby na všetkých týchto vymenovaných miestach fungovali a naďalej fungujú bez akýchkoľvek problémov, bez akýchkoľvek obmedzení, nonstop atď. Také starosti, "či je niekde signál", "jedna palička signálu" a pod. sú samozrejme už pri týchto Telepatických službách kompletne eliminované, vzhľadom k tomu, že signál je vždy a všade "plný". Je jasné, že tieto Telepatické služby fungujú už na iných princípoch, než čo boli kedysi bežné rádiové vlny vyrobené ľuďmi a vysielané z vysielačov vyrobených ľuďmi vzhľadom k tomu, že tieto Telepatické služby sa testovali aj na miestach, ktoré nikdy nemali a stále ani nemajú pokrytie týmito "klasickými" rádiovými vlnami. Týmto sa ukázalo, že vzdialenosť, akékoľvek prostredie, akékoľvek geologické pozície atď., akékoľvek atmosferické či poveternostné podmienky a vplyvy vzhľadom k tomu, že tieto Telepatické služby boli zároveň testované aj v týchto rôznych podmienkach a ich rôznych variáciách a kombináciách - Cez deň, Cez noc, Za dažďa, Za búrky, Za Solárnych a magnetických búriek a vplyvov a pod., V horúčavách, V chlade atď. a to ako na tejto planéte tak aj mimo nej. Rovnako akákoľvek vzdialenosť nehrá taktiež už pre tieto Telepatické služby absolútne žiadnu rolu - inými slovami, potvrdzujem(e), že tieto Telepatické služby tohto Projektu naozaj fungujú neobmedzene a na neobmedzené vzdialenosti.

Sekundárne s čistým vedomím a svedomím potvrdzujeme, že vzhľadom k tomu, že tieto Telepatické služby NEfungujú už na princípoch klasických rádiových vĺn, tak napr. avšak v neposlednom rade na lodiach, ponorkách, lietadlách, na pozemských staniciach NEboli zaznamenané absolútne žiadne interferencie či rušenia týchto Telepatických signálov voči klasickým rádiovým signálom ako aj voči klasickej rádiovej technike či elektronike fungujúcich na princípoch klasických rádiových vĺn.

Terciálne s čistým vedomím a svedomím potvrdzujeme, že tento Projekt naozaj disponuje možnosťami a prostriedkami otvárať portály a to kedykoľvek, v neobmedzených množstvách, na neobmedzené vzdialenosti a to ako v rámci tejto našej planéty matičky Zem tak aj z/do tejto Planéty.

Kvartálne s čistým vedomím a svedomím taktiež zároveň potvrdzujeme, že všetky tieto vymenované (potopené) kontinenty naozaj existujú. Bolo síce smutné ich vidieť, v akom sú stave po ich potopeniach, ale som rada, že mi bolo umožnené navštíviť niektoré ich zachované miesta pod hladinou morí a oceánov a pod samotnými ich morskými/oceánskymi dnami. Avšak zároveň som si vedomá, že tento Projekt má prostriedky a kapacity k tomu a zároveň, že príde čas, keď tieto potopené kontinenty budú za pomoci technológií tohoto Projektu Ultimátne a natrvalo vyzdvihnuté a navrátené na hladiny oceánov a dostupné pre všetkých. A zároveň viem, že i ja s mojími politickými konexiami a vplyvom sme už zohrali a naďalej zohrávame kľúčovú úlohu v pomoci a podpore tohoto Projektu pre uskutočnenie tohoto zámeru samozrejme spolu s našími ostatnými zámermi mojej politickej misie a to na medzinárodnej, globálnej a politickej úrovni.

Kvintálne s čistým vedomím a svedomím taktiež zároveň potvrdzujeme, že vo Vesmíre naozaj nie sme sami, a že tu naozaj existujú ďalšie mnohé iné civilizácie a rasy mimo tejto planéty a to ako v našom Solárnom systéme, v našej Galaxii, v našom Vesmíre tak mimo nášho Solárneho systému, mimo našej Galaxie, mimo nášho Vesmíru atď. Koniec koncov Hatton sám o sebe ako mimozemská bytosť je taktiež toho príkladom a dôkazom. Na týchto lokalitách mimo planéty Zem som taktiež nadviazala ďalšie užitočné, potrebné a trvalé vysoko-diplomatické kontakty, vzťahy a konexie.

V nasledovaní mojej politickej kariéry spolu s mojími konexiami a vplyvom som si uvedomila ďalšiu záležitosť a to sú pocity, čo je to mať v rukách skutočnú moc a že s mocou treba narábať veľmi opatrne a zodpovedne. Prišlo mi adekvátne a relevantné tu spomenúť jednu vec, ktorú som si uvedomila. Citujem jeden text resp. slogan z úvodnej slovenskej znelky TV seriálu Hercules - The legendary Journeys s hercom Kevinom Sorbom stvárňujúceho Herkulesa:

"Toto je príbeh z dávnych čias. Z čias mýtov a legiend, keď boli starí bohovia malicherní a krutí a zoslali na ľudstvo osud utrpenia. Len jeden človek sa odvážil vzoprieť ich moci - Herkules. Herkules mal silu dovtedy nevídanú. Silu, ktorú mohla premôcť len moc jeho srdca. Putoval po Zemi a zápasil s nástrahami svojej zlomyseľnej nevlastnej matky, Héry - všemocej kráľovnej bohov. Ale kdekoľvek sa zjavilo zlo, kdekoľvek trpeli nevinní, vždy tam bol Herkules."

Tento slogan dokonale vyjadruje problematiku moci, ktorú tu popisujem. Nielenže zakladateľ toho Projektu Radovan napr. avšak v neposlednom rade s jednou z jeho inkarnácií ako Herkules, jeho dobrodružstvá so psychiatrami atď. ukázali to, kde ako jednotlivec nemal problém postaviť sa mocným a "zlým", že jeho myseľ a duch sú silné naozaj silou nevídanou, ale i celý tento Projekt a jeho tím sú chápaní ako samostatná entita, ktorá má silu nevídanú v podobe neobmedzenej moci, neobmedzených vedomostí, zdrojov, prostriedkov a technológií, rovnako ako ja mám v rukách neobmedzenú globálnu politickú moc a vplyv, kde si dovolím toto tvrdiť so všetkou pokorou, skromnosťou avšak s optimálnou sebahodnotou, ktorej ma naučil práve tento Projekt. I napriek tomuto, my všetci narábame s touto mocou výlučne a exkluzívne LEN Ultimátne zodpovedne, pokorne, avšak sebavedome. Nie je totiž problém a nie je ťažké získať a mať v rukách moc, avšak narábať s touto mocou zodpovedne a pozitívne už také ľahké nie je. Preto by som charakterizovala, že sa mne, tomuto Projektu spolu s touto planétou, Transformáciou a ďalšími podarilo Ultimátne a natrvalo presmerovať celoplanetárnu moc vo všetkých oblastiach do tohoto Projektu a tým pádom aj do Transformácie ako celku, kde moc je už usmernená, zapriahnutá a je s ňou narábané pokorne a zodpovedne pre výlučne a exkluzívne len pozitívne energie Transformácie, prosperitu, technologický pokrok a napredovanie ľudí, komunity a tejto planéty, vytváranie Interalaktických vzťahov atď.

V spolupráci s týmto Projektom sa mi podarilo týmto všetkým dokonale vybalancovať ako môj profesný život tak aj súkromný život, kde som politička, právnička, matka, partnerka, manželka, milenka a pod. - v skratke získala som aj ja časovú slobodu a mám čas na všetko, stíham všetko atď. Tiež som sa naučila veľmi cennú lekciu ohľadom mojej/našej dospeláckej arogantnosti a ega - že deti novej doby/novej éry, ktorým je aj moje dieťa, sú tu rozhodne od toho, aby nám pomohli, aby nám zrkadlili problémy, aby na nás dávali tlak za účelom, aby sme sa uvedomili, aby sme na sebe pracovali; aby nám pomohli s Transformáciou a že rozhodne sa musíme od detí aj my dospelí učiť atď, nevraviac o podporovaní ich k výchove, kde práve v mladom veku majú svoju optimálnu nevinnosť, duchovnú čistotu, neskorumpovanosť, spojenie so svojími predošlými životmi - ideálne podmienky pre terapiu detí aj v takomto mladom resp. v akomkoľvek veku detí okrem iného aj za účelom nielen udržania týchto vlastností detí ale aj ich rozvíjania. Inak to jednoducho nejde.

Klientsky servis Projektu ma následne informoval, že vzhľadom k tomu; že všetko vyššie popísané som si už spracovala, ponastavovala, dosiahla a že sa to zároveň manifestovalo už aj na fyzickej rovine; som dosiahla už optimálnu duchovnú úroveň pre ďalšie napredovanie a to ako moje vlastné tak aj technologické a tým pádom aj Transformačné. V skratke, prišiel pre mňa/resp. pre mňa, moju dcéru a môjho manžela už čas, aby som mala k dispozícii už aj ďalšie duchovné technológie tohoto Projektu - voda v našom bývaní dodávaná Teleportáciou, kanalizačný a bežný odpad riešený Teleportáciou; Agregát na voľnú energiu elektricky napájajúci celé naše bývanie a naše vozidlá pretransformované na elektrické vozidlá poháňané taktiež už agregátmi na voľnú energiu - a to všetko dodané a nainštalované instantne, na diaľku a taktiež Teleportáciou. Následne nebol problém zaplatiť za "doručenie a inštaláciu" týchto vymenovaných záležitostí. Všetka voda v našom bývaní je dodávaná už Teleportáciou; Kanalizačný odpad z WC, umývadiel, vane, sprchy a pod. spolu aj s bežným domácim odpadom sú taktiež riešené už Teleportáciou - každé zariadenie má totiž už v sebe zabudovaný už vlastný miniportál, zmodernizovala sa vizuálna podoba týchto zariadení do ich supermodernej resp. super-futuristickej podoby. Tam kde bol kedysi elektromer, je dnes už agregát na voľnú energiu, ktorý elektricky napája už celé naše bývanie. Celý vykurovací systém, plynový systém, celá elektroinštalácia v stenách, celá inštalácia potrubí v dome atď. sa taktiež automaticky "zmenili"/prispôsobili už tejto technológii, bez toho, aby to nejak narušilo konštrukčné, technické, statické či ostatné parametre nášho bývania. Následne prišli na radu naše autá, ktoré sa priamo pred našimi očami premenili a preinštalovali na elektrické autá poháňané agregátmi na voľnú energiu. Testovanie týchto áut prebehlo, podobne ako vyššie spomenuté testované Telepatické služby, taktiež ako na tejto planéte tak aj mimo túto Planétu a aj v tomto prípade s čistým vedomím a svedomím (Septálne) potvrdzujeme, že agregáty na voľnú energiu fungujú taktiež nonstop, kdekoľvek a taktiež bez ohľadu na atmosferické vplyvy a pod. Projekt dokonca za nás vybavil a zariadil za nás všetky náležitosti spojené s akýmikoľvek úradmi vrátane vybavenia náležitostí prechodu pod nového dodávateľa našich služieb (Tento Projekt) od ostatných dodávateľov služieb ako elektrická energia, teplo, plyn, voda, technické služby riešenia a odvozu bežného odpadu, kanalizačné služby atď. - my sme mali naozaj po zaplatení instantne všetko doručené, nainštalované behom niekoľkých minút, čo bola veľmi zaujímavá nielen empirická technologická skúsenosť ale samozrejme aj silná očistná a duchovná skúsenosť a to ako pre mňa tak aj pre moju rodinu. Týmto všetkým sa optimalizovali ešte viac resp. Ultimátne naše časové zdroje či finančné náklady a to v podobe dokonca aj takého detailu, kde i náklady na takú "maličkosť" ako kupovanie vrecí na smeti boli taktiež kompletne eliminované. Naše bývanie dnes funguje už kompletne ako sa hovorí OFF The Grid (Mimo mainstream sietí a služieb): Je energeticky nezávislé, je napojené na "inú formu" verejného vodovodu, verejnej kanalizácie atď. Samozrejme akékoľvek atmosferické zmeny či vplyvy už na tieto nové technológie nemajú taktiež žiaden vplyv.

Čo sa týka toho, že mi boli zablokované a zobraté vyššie popísané terapeutické a liečebné postupy. Teraz som to už pochopila. Boli mi zobraté a zablokované z dôvodov, ktoré som popísala vyššie, to áno. Ale boli mi zároveň zobraté aj za účelom, že boli nahradené novými, rýchlejšími a efektívnejšími. Mať všetko, ako sa vraví v jednom balíčku resp. mať všetko pod jednou strechou tohoto Projektu v jednej cene - lekárov, poradcov, terapeutov spolu so službami virtuálnej reality a zábavy vrátane Telepatického telefónu a internetu, s poskytovaním vody pomocou Teleportácie a riešenie nášho domáceho odpadu Teleportáciou, nainštalovanie agregátov na voľnú energiu na diaľku a pomocou Teleportácie a mnohé ďalšie výhody balíčka, to je proste úžasná a rozhodne vysokoefektívna záležitosť, z ktorej mám obrovskú radosť, životnú pohodu, kde to v mojom živote a rodine samozrejme uľahčilo a urýchlilo mnoho vecí.

Kebyže som služby, produkty a technológie tohoto Projektu nezažila na vlastnej koži v podobe mojich vlastných empirických skúseností a kebyže som na vlastné oči nevidela výsledky Teleportácie či Telepatických služieb vrátane Telepatického internetu, Telepatického Telefónu, Telepatickej terapie, poradenstva atď; kebyže som na vlastnej koži nezažila samotnú pointu prekonaných akýchkoľvek zábran, prekážok, limitov fantázie či prekonania samotnej akejkoľvek vzdialenosti, tieto služby a celý Projekt by som považovala určite a rozhodne za nezmysel, výmysel, Utópiu, niečo nesplniteľné a pod. - v skratke, považovala by som to za Sci-Fi. Avšak, vzhľadom k tomu, že spomenuté empirické skúsenosti som u Projektu na vlastné oči zažila, videla a naďalej zažívam, tak okrem toho, že je jasné, že som dosiahla už patričnú duchovnú úroveň, kde viem tieto Duchovné technológie už patrične vhodne a optimálne oceniť a vážiť si ich, tak k tomu viem povedať a potvrdiť už len jedno: To, čo bolo kedysi považované za Sci-Fi či za Utópiu, to sa naozaj stalo v tomto Projekte a u jeho služieb už tvrdou realitou. Inými slovami: Zo slov sa naozaj Ultimátne stali činy, Vzdialenosť bola naozaj Ultimátne prekonaná; Zo Sci-fi sa naozaj Ultimátne stala Ultimátna realita.

Rozhodne tento Projekt a jeho služby vrelo odporúčam a rozhodne dôkladne a v dobrom radím a odporúčam všetkým ísť s prúdom Transformácie v podobe absolvovania týchto produktov a služieb a/alebo finančných darov.

Žena, 30 rokov, problémové tehotenstvo - dieťa nebolo v maternici správne natočené, vzťahové problémy, 2017

Problémový predpôrodný stav; problémy v komunikácii o pocitocch v rôznych vzťahoch

Terapia: Od 07/2017 - 11/2017.

Dátum publikovania prípadu: 03.12.2017.

Terapia bola vedená na diaľku BEZ akejkoľvek nutnosti prítomnosti či vedomej spolupráce klientky. Akákoľvek komunikácia medzi nami a klientkou prebiehala výlučne písomne, kde sme niekoľkými emailami zbežne klientku informovali o príčinách problémov. Následne nám stačila odozva a spätná väzba klientky...

Čo predchádzalo terapii s nami

Klientka bola v 38. týždni tehotenstva. Klientka bola v tehotenstve "aktívna" - rôzne cviky na fit lopte, návšteva yógy počas tehotenstva a pod. Avšak podľa klientky, nič nepomáhalo. Blížil sa pomaly termín pôrodu.

Dieťa stále nebolo správne otočené k pôrodu. Bolo otočené hlavičkou hore. Klientka odmietla akékoľvek ponúkané lekárske neprirodzené zásahy. Napr. v 37. týždni tehotenstva jej lekári navrhli tvz. breech presentation - lekársky pokus o otočenie dieťaťa. Dôvod prečo klientka odmietla takéto neprirodzené zásahy do jej tehotenstva bol ten, že cítila, že by to nebolo pre dieťa prirodzené, nechcela dieťa vystaviť ešte väčšiemu stresu, pod akým dieťa už v tomto štádiu bolo.

Klientka sa dostala, nie náhodou, do cesty k nám a začala terapia s nami. Tieto vstupné informácie nám stačili na to, aby sme mohli začať viesť terapiu na diaľku, náš účel bol vypátrať a odstrániť príčiny, ktoré bránili k prirodzenému pôrodu aby sa dieťa samé a prirodzene v maternici otočilo a natočilo na správny směr…

Náš prvý terapeutický pokus o otočenie dieťaťa

Ako prvé sme urobili na diaľku terapeutický audit samotného dieťaťa a vypátrali sa príčiny, ktoré bránili dieťaťu otočiť sa a ísť k prirodzenému pôrodu. Bolo tam mnoho karmických nezrovnalostí z minulých životov medzi dieťaťom a matkou, dieťaťom a jej starými rodičmi (rodičmi klientky). U dieťaťa bol predovšetkým strach a neistota prísť na tento svet, necítila sa narodiť do tohoto sveta. Taktiež tam bola aj nejaká tá prisídlená duša, ktorú sme odviedli. Boli tam aj problémy samotnej matky. Všetko sme odstránili, vyčistili a následne nastal samočistiaci proces tela matky ale aj dcéry v maternici.

Ako prvé, matka cítila veľmi silný pohyb dieťaťa v maternici, pohyb kde dieťa sa chcelo otočiť, silné kopnutie do maternice. Následne čistenie bolo DOČASNE sprevádzané paranormálnou aktivitou a nejakým tým "strašením" v dome klientky, na čo reagoval ich pes. Zavíjal v tú noc veľmi silno, nikdy predtým sa tak nechoval, nešlo ho utíšiť. Pravdepodobne cítil jednak prítomnosť prisídlenej duše, ktorá po odblokovaní odchádzala od matky a dieťaťa, rovnako ako aj cítil negatívne energie, ktoré sa v tom momente vyplavovali. Je známe, že psy vnímajú a vyhľadávajú pozitívne energie a na negatívne energie reagujú veľmi citlivo, netypickým chovaním a pod. Čistenie síce prebehlo, dieťa sa prirodzene pokúsilo samé otočiť, avšak dieťaťu sa to nepodarilo…

Náš druhý terapeutický pokus o otočenie dieťaťa

Asi po dvoch dňoch po prvom pokuse sme si zavolali na pomoc našu tedajšiu kolegynku Renatku. V terapii sme potrebovali jej ženské energie, vzhľadom k tomu, že je matka štyroch detí a má za sebou 4 pôrody.

Ako prvé, aj Renatka spravila audit dieťaťa. Odstránili sa mnohé ďalšie karmické príčiny medzi dieťaťom, jej matkou, rodičmi klientky, odstránili sa aj karmické záležitosti medzi Renatkou a klientkami.

Následne Renatka urobila na diaľku tzv. mentálny rozhovor s dušou nenarodeného dieťaťa. Poukázala jej na možnosti pôrodu, doodstránili sa ďalšie problémy, ktoré dieťaťu bránili v narodení sa prirodzeným spôsobom. Následne po čistení matka cítila, že dieťa sa znova chcelo otočiť, rovnako ako pri prvom pokuse. Avšak ani teraz sa dieťaťu nepodarilo otočiť. Je fakt, že sa klientka na nás obrátila už neskoro resp. v príliš pokročilom štádiu tehotenstva.

Následne bolo klientke navrhnuté posledná možnosť otočenia dieťaťa za toho predpokladu, že by klientka bola v bazéne, vo vode, kde by ešte bolo možné dieťa otočiť na diaľku pomocou kvantovej techniky. U inej Renatkinej klientky sa to v takomto neskorom štádiu tehotenstva podarilo. Avšak u tejto našej klientky už nebol čas. Dieťa sa rozhodlo. Rozhodnutie dieťaťa nastavilo energie lekárov a matky tak, že matka absolvovala pôrod plánovaným cisárskym rezom - stanovil sa termín cisárskeho rezu 3 dni pred predpokladaným termínom pôrodu. Dôvod bol ten, aby sa predišlo komplikáciam v prípade, že by klientka začala rodiť predčasne panvovým koncom. 

Záverom

Hoci naším cieľom bolo dosiahnuť, aby sa dieťa otočilo a narodilo prirodzene, pokúsilo sa samé a prirodzene otočiť, ale z dôsledku času sa nám nepodarilo dosiahnuť prirodzený pôrod. Avšak podarilo sa nám aj tak odstrániť všetky potrebné príčiny. Pôrod cisárskym rezom sa podaril, všetko prebehlo v poriadku. Dieťa sa narodilo zdravé. Následne mala klientka zhruba dva mesiace po tejto terapii s nami prirodzenú regeneráciu jej tela pod lekárskym dohľadom.

Vzhľadom k tomu, že v našej terapii odstránime príčiny problémov, a následne je to v už v réžii tela, kde telo si vyčistí všetko samé, niekedy prirodzený obrat ako dôsledok terapie nás môže doviesť k výsledkom, ktoré by sme vôbec nečakali. Podvedomie vie čo je pre nás najlepšie a po odblokovaní nás už samé naviguje k akciám a činnostiam, ktoré podvedomie verí, že sú pre nás optimálne, pozitívne a prínosné...

Po dvoch mesiacoch nás klientka kontaktovala znova. V terapii popísanej vyššie klientka dostala "dôkaz" a vlastnú empirickú skúsenosť, čo naša terapia obnáša. Následne sme s klientkou spracovali obavy o jej dieťa, strach z jej smrti, čo malo príčinu v spoločnom minulom živote matky a jej dcéry u autohavárie. Po spracovaní už strach matky o dcéru kompletne pominul a ešte naviac u klientky vymizol aj problém resp. strach súvisiaci s verejnou dopravou.

S klientkou sme taktiež spracovali problémy v súvislosti s jej manželom, jeho rodinou ale aj s jej vlastnou rodinou - zosumarizovaná príčina bol problém v zájomnom nedostatočnom NEkomunikovaní o pocitoch, tlak z okolia, prostredie s negatívnymi energiami, kde klientka s manželom a ich dcérou bývali a pod. Všetko potrebné sa vyčistilo, klientka s manželom a dcérou sa presťahovali na miesto, ktoré je už v súlade s ich vyššími energiami…

Vyjadrenie klientky po zhruba štyroch mesiacoch od začiatku terapie

Mojá malá dcérka je úplne úžasná, vidím sa v nej v tom najpozitívnejšom slova zmysle. Začína byť ozaj živá, aktívna, pekne v noci spinká a ja sa každé ráno teším na další krásny deň s ňou.

Sťahovanie bolo úspešne zavŕšené nakoľko všetky krabice sú vybalené a veci v domácnosti zorganizované, môžeme najbližších pár týždňov začať trošku dekorovať podľa vlastných predstáv. S manželom sa nám podarilo dosiahnúť značný progres, darí sa nám a sme šťastní. Rozhodli sme sa trošku 'separovať ' od manželovej rodiny a žiť si v tichu svoj vlastný sen.

Sťahovanie (v roku 2017) bolo, myslím si, výsledkom terapie. Pôvodným zámerom bolo presťahovať sa až budúci rok. Avšak po terapii sa zintenzívnil pocit akejsi potreby či nutnosti uskutočniť to čím skôr - veľmi dobré rozhodnutie, musím podotknúť.

S mojím bratom som v minimálnom kontakte (narodeninové sms), ale vôbec sa nestretávame a netelefonujeme si, čo mi úplne vyhovuje, nakoľko naše stretnutia boli plné dusnej atmosféry. S mojimi rodičmi si veľmi dobre rozumiem, máme pevný, úprimný a zdravý vzťah ako nikdy predtým.

S manželom to klape, teraz už pred sebou neskrývame nijaké pocity, každy pocit si prediskutujeme. Neviem si vynachváliť výsledky terapie s vami...