18. Náš vizionársky projekt očami súčasnej a modernej psychiatrie v podobe 4ch Psychiatrických posudkov úradne preložených do slovenského jazyka;  2016 - 2017

26.09.2018

Náš zakladateľ a vizionár nemal problém obhájiť záujmy projektu a obstáť aj pred samotnou psychiatriou. Diagnostiky: Prirodzené ilúzie (Delusional in nature); Euthymická (Pozitívna) nálada; Zameranie na detaily - Autistické spektrum; Vysoká inteligencia; Naivita; Syntonická kultúrna viera. Výsledok: Nie sme hrozba ani pre seba ani pre ostatných...

Obsah

  • Psychiatrický posudok č.1: 22.11.2016
  • Psychiatrický posudok č.2: 10.11.2016
  • Psychiatrický posudok č.3: 06.12.2016
  • Psychiatrický posudok č.4: 11.10.2017

Poznámka: V prípade potreby, kliknite na obrázky pre ich zväčšenie.

Psychiatrický posudok č.1;

22.11.2016

Originálny dokument vydaný v angličtine, 4 strany

Úradný preklad originálu, 4 strany + prekladateľská doložka

Transcript úradného prekladu do nasledujúceho textu

Pouličná hliadka odporučila Radovanovi návštevu tímu CRHT(Služby pre riešenie krízových situácií a domácu liečbu). Obavy vzniesla polícia na letisku v Newcastle, kde je Radovan zamestnaný, pretože vyjadroval klamlivé a iluzórne presvedčenia/dizilúzie (Delusional beliefs). V práci podal jeho výpoveď na základe, že je presvedčený, že vynašiel spôsob vytvárania voľne dostupnej elektrickej energie. Po preskúmaní situácie tím vyhodnotil a rozhodol, že Radovanovi by mohlo prospieť určité obdobie domácej liečby.

Radovan prišiel pripravený, s množstvom kníh a dokladov, o ktorých uviedol, že sú dôkazom, že jeho presvedčenia nie sú klamlivé. Spýtal sa, či by mohol predložiť svoje dôkazy predtým, než mu ja položím akékoľvek otázky, ktoré som mala pripravené. Oznámil mi, že nemá problém spolupracovať so Službami duševného zdravia, aby týmto dokázal, že nie je duševne chorý. Začal tým, že mi oznámil, že nikomu nedôveruje, pretože psychiatria je v rukách farmaceutického priemyslu. Farmaceutický priemysel má k dispozícii informácie, o ktorých nechce, aby sa stali všeobecne známe a rozšírené, tak ako napríklad veľa ostatných vecí, ktoré by mi Radovan dnes chcel vysvetliť. Uviedol, že to, čo sa mi chystá povedať, sú skutočné fakty, a že farmaceutický priemysel si je toho vedomý. 

Radovan začal tým, že mi ukázal e-mailovú korešpondenciu medzi ním a letiskom v Newcastle. Požadoval od nich, aby mu poskytli svoje zariadenia ako virtuálne kancelárske priestory, a keď bola táto žiadosť odmietnutá, Radovan im ponúkol, že môžu ako prví odskúšať využitie jeho modernej technológie, ako náhle bude vyvinutá. Radovan popisuje technológiu, ktorá by predbehla technológie súčasnosti o trilión rokov, ale on je schopný vyvinúť ju v priebehu desiatich rokov. Jej vyvinutie by zahŕňalo voľne dostupnú elektrickú energiu, voľne dostupnú vodu a aj technológiu, ktorá by umožnila vesmírnym lodiam štartovať vertikálne za pomoci "elektro-gravitačných pohonných systémov". Uviedol taktiež, že jeho technológia umožní ľuďom cestovať do vesmíru za rovnakú cenu ako by ich stál let do Tenerife. Rovnako skonštatoval, že disponuje vedomosťami vyvinúť technológiu, ktorá môže byť kontrolovaná mysľou. Síce ho na letisku zatiaľ nepočúvajú, ale Radovan verí, že sa len "obávajú" jeho vedomostí a čohosi neznámeho. 

Radovan potom pokračoval tým, že mi ukázal svoje portfólio, ktoré obsahovalo množstvo certifikátov z rozličných druhov kurzov, vrátane základného výcviku elektroencefalografie (EEG), elektrotechnického inžinierstva a o začatí podnikateľskej činnosti. Obsahovalo aj množstvo kvalifikácií a diplomov z britskej jogínskej spoločnosti (British society of Yoga), vrátane používania kyvadla, neuro-lingvistického programovania (NLP), parapsychológie, astrálnych projekcií a psychoterapie. V súčasnosti praktizuje psychoterapiu na svojich priateľoch, ale má v úmysle začať prevádzkovať odbornú prax a aj ju propagovať. Uvádza, že jeho inteligenčný kvocient je 201. Vyhlasuje, že jeho úlohou je "povzniesť vedomie ľudstva na vyššie úrovne vibrácií".

Radovan mi porozprával o tom, ako si urobil výcvik a prečítal knihy o kritickom myslení. Vyhlasuje, že si vďaka tomu osvojil schopnosť argumentovať o čomkoľvek tak, aby to takto dokázal vedeckým spôsobom. Vyjadrila som, že nie je možné niečo dokázať len za pomoci určitého spôsobu vysvetľovania, avšak Radovan zotrvával verný svojmu presvedčeniu, že "argumentácia a zdôvodňovanie" môžu byť použité na dokázanie akejkoľvek teórie.

Povedal mi o kryštále, ktorý zakopal do zeme asi pred mesiacom. Zakopal ho 30-40 cm pod zemu a je údajne určený na prenos zemských frekvencií do ľudského mozgu. To má zrejme veľa liečebných vlastností a Radovan tvrdí, že od času, kedy tento kameň zakopal, spáva oveľa lepšie. Tento kameň má nekonečný rozsah pokrytia, ale bude fungovať len vtedy, ak bude dotyčný človek otvorený jeho schopnostiam. 

Radovan ďalej hovoril o svojich "obchodných partneroch", medzi ktorými boli žijúci ľudia ale aj "extra-fyzické bytosti". Medzi týchto spolupracovníkov patria Steve Jobs a Sigmund Freud. Radovan proklamuje, že s týmito duchmi komunikuje prostredníctvom telepatie. Uvádza, že len niektorí ľudia môžu komunikovať s duchmi a že títo ľudia budú môcť komunikovať s osobami ako Steve Jobs a Freud, ale z bezpečnostných dôvodov len prostredníctvom neho. Konštatuje, že získava odborné rady od svojich neživých spolupracovníkov a tí momentálne skúšajú jeho novú technológiu. Radovan to vysvetľuje tvrdením, že ich duchovné podstaty boli inkarnované do kryštálov a teda existujú v inej dimenzii, čo je dokázateľné pomocou kvantovej fyziky. Uvádza, že sa nachádza v počiatočnom štádiu vytvárania návrhu zariadenia, ktoré vytvorí obojsmerné video spojenie s týmito duchmi tak, aby bolo možné ich vidieť a počuť.

Radovan prehlasuje, že akonáhle bude jeho technológia vyhotovená, bude bezchybná, pretože videl a cítil jej prototypy v svojom mozgu. Povedal mi o Nikolasovi Teslovi, ktorý si dokázal veľmi živo vizualizovať svoje prototypy a na základe toho ich potom zhotoviť takým spôsobom, aby fungovali. Uvádza, že takéto prototypy sa nazývajú "simulácie" a sú dokonalé. Ak by tieto prototypy vyrábal v priemyselnom meradle, fungovali by bezchybne a bez akéhokoľvek rizika.

Radovan momentálne kontaktuje potenciálnych investorov do svojho projektu. Verí, že do konca decembra 2016 získa 5 miliónov libier, ale ak by aj náhodou v tomto neuspel, začne hľadať ešte ďalšie zamestnanie na financovanie svojho každodenného života, a zároveň bude pokračovať v získavaní investícií do svojho projektu. 

V priebehu sedenia nebol Radovan ochotný vysvetliť konkrétny vedecký a technologický postup, ktorý by mu umožnil zrealizovať jeho plány. Pri preskúmavaní jeho podnikateľského plánu, taktiež nie je otvorený vysvetliť svoje plány do detailov. Radovan to obhajuje tým, že nechce, aby prezradením detailov skončila jeho technológia v nesprávnych rukách a že jeho nápady sú "obchodným tajomstvom". Odmietol akékoľvek halucinogénne skúsenosti alebo akékoľvek vkladanie, sťahovanie alebo vysielanie myšlienok. Popiera akékoľvek myšlienky alebo zámery poškodiť sám seba alebo iných.

Spýtala som sa ho na správu, v ktorej sa píše, že bol agresívny voči svojej bývalej partnerke a spolunájomníčke. Prehlásil, že začala ona, potom čo vylial čaj na čistú podlahu. Incident skončil tým, že sa pohádali. Počas hádky Radovan prehlásil, že si bude môcť čoskoro dovoliť kúpiť svoj vlastný dom, a keď sa tak stane, požiada ju, aby z neho odišla, ak sa bude aj naďalej správať takýmto spôsobom. Odvtedy sa však už pomerili a nepredstavuje to viac problém. Povedal, že sa jednalo o správu, ktorá bola vytrhnutá z kontextu.

Radovan odmietol existenciu akýchkoľvek psychiatrických diagnóz alebo tragických udalostí vo svojej rodine. Poprel aj akékoľvek problémy s fyzickým zdravím alebo pravidelné užívanie liekov. Vyhlasuje, že nikdy nepil alkohol a popiera používanie akýchkoľvek nezákonných a halucinogénnych látok. Je pôvodom zo Slovenska a sem prišiel v roku 2007, keď po prvom absolvovanom ročníku štúdia elektrotechnického inžinierstva odišiel zo školy. Uvádza, že cítil, že ho jeho starí rodičia z otcovej strany donútili ísť na univerzitu. V tom období bolo medzi ním a jeho starým otcom citeľné napätie a taktiež pociťoval, že niektorými rodinnými príslušníkmi nie je kladne oceňovaný. Presťahoval sa do Veľkej Británie, pretože cítil, že tu sa kvalita jeho života zlepší. Uvádza, že celá jeho rodina verí v podobné záležitosti ako on, ako sú napríklad kryštály a paranormálne javy. Všetci žijú na Slovensku a rozpráva sa s nimi prostredníctvom Skype 3 krát týždenne a chodí ich navštevovať dvakrát do roka.

Posúdenie duševného stavu

Radovan bol oblečený neformálne a nevzbudzoval obavy o jeho schopnosť postarať sa sám o seba. Bol priateľský a dostatočne zaangažovaný, aj keď bol akosi posadnutý tým, aby mohol začať sedenie on. Pristupoval k posudzovaniu značne formálne, pričom uviedol, že má prezentáciu, ktorú mi najprv predloží, a potom môžem klásť otázky ja. Občas si prisunul stoličku bližšie ku mne, aby mi mohol ukázať dôkazy, ako napríklad jeho životopis. Očný kontakt udržoval dobrý. Rozprávanie bolo nenápadné. Nálada bola subjektívne vnímaná ako "pohodová" a objektívne zdravo uspokojivá (Euthymic) s primeranou škálou reakcií. Nevykazoval žiadne symptómy formálnej poruchy myslenia. Napriek tomu, že bolo mnoho Radovanových názorov tak trochu alternatívnych, niektoré jeho presvedčenia sa zdali byť svojou podstatou "Prirodzene iluzórne (Delusional in nature). Napríklad spôsob, akým bol neodvratne presvedčený o tom, čo v budúcnosti dosiahne a zároveň odmietal akýkoľvek náznak, že to môže byť neuskutočniteľné, sa už pohyboval v rozsahu ilúzií a dizilúzií. Radovan poprel akékoľvek skúsenosti s halucinogénmi, ale prehlasoval, že komunikuje s významnými historickými osobnosťami prostredníctvom telepatie. Nebolo jasne povedané, či skutočne počuje tieto hlasy pri plnom vedomí alebo nie, Radovan to formuluje skôr ako že tieto hlasy "cíti". Radovanovi chýbal akýkoľvek náhľad na jeho súčasný duševný stav, ale akceptoval, že ostatní ľudia ho môžu vnímať ako "šialeného". Argumentoval tým, že sa zaujímal a študoval myšlienkové školy, o ktorých viem len veľmi okrajovo, a preto je prirodzené, že by som mu neporozumela a mohla si myslieť, že trpí ilúziami.

Celkový dojem

Hoci mnohé z Radovanových presvedčení vyznievajú prinajmenšom ako fantastické a alternatívne, nie sú úplne mimo rámca toho, čo by mnohí považovali za uveriteľné - ako napríklad pyramidológia, liečenie pomocou kryštálov a paranormálne javy. Zjavne vyrastal v prostredí ľudí, ktorí zdieľajú jeho presvedčenie a preto bude hlboko zakorenené v jeho osobnosti. Avšak jeho skalopevné a nevyvrátiteľné presvedčenie, že dokáže zohnať miliardu libier a potom bude pokračovať výrobou pre všetkých voľne dostupnej energie a vody, sa zdá byť povahy prirodzených ilúzií (Delusional in nature), rovnako ako jeho predstava komunikačného zariadenie na vytvorenie videokomunikácie s mŕtvymi. Žiadne iné psychotické príznaky nie sú v súčasnosti evidentné. Je pravdepodobné, že Radovan zotrvával v mnohých takýchto presvedčeniach dlhší čas, takže je pravdepodobné, že budú ťažko liečiteľné, navyše samotný Radovan je dôrazne proti myšlienke liečby za pomoci liekov. Okrem toho Radovan v súčasnosti nepredstavuje žiadne riziko pre seba alebo pre ostatných a má rozumný záložný plán, že si nájde iné zamestnanie, ak sa mu nepodarí získať potrebné finančné prostriedky do konca tohoto roka. Vzhľadom na túto skutočnosť, by som sa neunáhľovala v začatí farmakologického liečenia. V krátkosti zhrnuté - ak by ho jeho iluzórne presvedčenia začali ovplyvňovať inými spôsobmi, potom by mohlo byť potrebné jeho zdravotný stav znova prehodnotiť.

Radovan bol vyšetrený tímom EIP (včasná intervencia v psychóze), ktorý si o daných symptómoch myslí, že sú v rámci kultúrneho kontextu pochopiteľné. My, v krízovom tíme, nesúhlasíme s touto formuláciou, avšak budeme sa spolu s CMHT (Tím pre komunitné duševné zdravie) zaoberať ďalším posúdením a následným sledovaním jeho stavu.

Psychiatrický posudok č.2;

10.11.2016

Originálny dokument vydaný v angličtine, 2 strany

Úradný preklad originálu, 2 strany + prekladateľská doložka

Transcript úradného prekladu do nasledujúceho textu

Radovan bol pouličnou hliadkou upozornený, že by bolo vhodné, aby využil Služby duševného zdravia, v dôsledku zvýšených obáv o jeho duševný stav v čase, keď bol zamestnaný v spoločnosti Marks and Spencer na letisku v Newcastle. Toto viedlo krízový tím v Newcastle k tomu, aby Radovana následne odporučili kolektívu EIP (včasnej intervencie v psychóze) kvôli podozreniu, že dotyčný trpí bludnými presvedčeniami. Radovan sa zúčastnil konzultácie s tímom EIP 28.10.2016 a jeho stav bol prediskutovaný v rámci multidisciplinárneho tímu EIP.

Uvedenie do problematiky

Radovan sa prezentoval dlhoročnými presvedčeniami o astrálnej projekcii, telepatii, minulých životoch a liečbe pomocou kryštálov. Jedná sa o presvedčenia, o ktorých hovorí, že ich zdieľa aj jeho rodina. Je možné, že sa jedná o presvedčenia, ktoré sú v súlade s jeho kultúrnym prostredím - syntonicky kultúrna viera a presvedčenia (Culturally Syntonic beliefs), ktoré ale čoraz viac a viac zamestnávajú Radovanovu myseľ. Tieto presvedčenia sú ustálené a dlhodobé. Radovan tiež verí, že bol v minulom živote bojovníkom v Atlantíde, pretože verí v reinkarnáciu. Je presvedčený, že dokáže vysielať svoje myšlienky a snaží sa to naučiť kontrolovať. Radovan verí aj v telepatiu, vďaka ktorej je schopný prijímať správy od ostatných. Radovan sa navzdory týmito presvedčeniam necíti stiesnene a je schopný viesť reflektujúcu konverzáciu o možnosti, že sa môže mýliť. Sťažuje sa na skleslú náladu a únavu a má príležitostne aj obdobia, kedy plakal aj niekoľko hodín, ale podotýka, že takýmito náladami trpí kvôli jeho súčasnému zamestnaniu v spoločnosti Marks & Spencer.

Radovan priznal obmedzenie sociálnej interakcie, ale stále dokáže chodiť do zamestnania. Rozhodol sa, že z práce odíde, pretože sa tam cíti nespokojný, ale predpokladá, že úspory mu vydržia až do konca decembra. Zároveň si je vedomý, že si bude pravdepodobne musieť začiatkom nového roka 2017 hľadať ďalšie zamestnanie. Na základe uvedených skutočností, by sa Radovan rád venoval realizovaniu vlastných podnikateľských zámerov a súkromných záujmov. Vyzerá to, že je schopný robiť adekvátne a dostatočne dimenzované rozhodnutia o tom, ako tieto nápady presadzovať a zdá sa nám, že si je tiež plne vedomý, aký to bude mať dopad v oblasti jeho financií a súkromia.

Radovan nepriznáva akékoľvek užívanie drog alebo alkoholu.

Radovan prehlásil, že bol ako dieťa fyzicky zneužívaný svojím otcom, ktorý bol alkoholik. Popisuje ich vzájomný vzťah ako zlepšujúci sa. Popiera akékoľvek iné traumatické skúsenosti.

Riziká

Radovan hľadá ľudí, aby investovali do jeho podnikania a to je to, čo by ho mohlo postaviť do ľahko napadnuteľnej pozície vykorisťovania od ostatných. 

Radovan nepredstavuje riziko pre seba ani pre svoje okolie. Mohol by mať prospech z ďalšieho psycho-vzdelávania o najlepšom spôsobe nájdenia vhodných finančných prostriedkov na svoje podnikateľské zámery tak, aby sa pri tom vyhol vykorisťovaniu zo strany iných ľudí.

Plán

EIP tím nemá pocit, že by Radovan trpel psychotickým ochorením, ale súhlasí, že jeho dlhotrvajúce presvedčenia konzumujú podstatnú časť jeho času a energie. Nezdá sa nám, že by sa tieto presvedčenia nachádzali v sfére bludov, ale sú súčasťou nezvyčajných a dlhotrvajúcich presvedčení, ktoré zdieľal so svojou rodinou a online komunitami. EIP tím spolupracoval s krízovým tímom CRHT. Informovali sme ich o našom rozhodnutí, že nevidíme dôvod, aby bol Radovan prijatý do koordinovanej starostlivosti, pretože sa po preskúmaní domnievame, že netrpí psychotickou poruchou. Predpokladáme však, že ak sa bude Radovanov duševný stav zhoršovať alebo úroveň jeho utkvelého záujmu začne mať významne negatívny vplyv na jeho život, mal by Radovan kontaktovať svojho všeobecného lekára alebo CRHT tím, aby ďalej preskúmal tieto záležitosti.

Psychiatrický posudok č.3;

06.12.2016

Originálny dokument vydaný v angličtine, 3 strany

Úradný preklad originálu, 3 strany + prekladateľská doložka

Transcript úradného prekladu do nasledujúceho textu

V nadväznosti na našu telefonickú diskusiu minulý týždeň odkazujem pána Babica späť na EIP (včasná intervencia v psychóze). Ako viete, Radovan sa dňa 28.10. 2016 zúčastnil sedenia s Gemmou Cannon vo vašom zdravotníckom zariadení, ktorá dospela k názoru, že Radovan netrpí psychotickým ochorením. Dňa 1.12.2016 som sama preskúmala zdravotný stav pána Babica a myslím si, že spĺňa kritériá pre psychotickú poruchu so sprievodnými bludmi a dizilúziami (Delusional Disorder).

Nedávna minulosť

Pán Babic dňa 28.10.2016 navštívil krízový tím na základe odporúčania od pouličnej hliadky. V tom čase bol zamestnaný na letisku a boli vyjadrené obavy, že došlo k výraznému zhoršeniu jeho duševného zdravia. V práci podal výpoveď a čakal na potvrdenie prijatia veľkej sumy finančných prostriedkov na založenie vlastného podnikania. Jeho podnikateľský plán mal veľké množstvo trhlín, ktoré preukazujú príznaky psychotického ochorenia.

Radovan si zobral voľno na domácu liečbu. Objavilo sa podozrenie, že trpí psychotickou poruchou a bol poslaný k vám, ale nanešťastie nebol prijatý. Ja sama som jeho stav preskúmavala dňa 01.12. 2016 a môžem potvrdiť, že jeho myšlienky sú svojou podstatou rozhodne prirodzenými ilúziami (Delusional in nature).

Radovan má celý komplex presvedčení o plánoch na založenie podniku, vďaka ktorému bude bezplatne poskytovať vodu a elektrinu. Radovan popísal technológiu, ktorú bude možné, počnúc dneškom, vyvinúť až o trilióny rokov, a o ktorej sa on domnieva, že ju dokáže vyvinúť za 10 rokov. Verí, že dokáže skonštruovať lietadlá, ktoré môžu byť kontrolované mysľou. Dokonca vypracoval a sám aj publikoval dokumenty o svojich plánoch. Hovoril o kryštáli, ktorý zakopal vo svojej záhrade, a ktorého účelom bolo vytvoriť repliku podzemnej komory, ktorá dokáže zachytávať zemské frekvencie zhodnými s frekvenciami ľudského mozgu, kde kryštál má liečiteľské schopnosti. Hovorí o duchoch, ktorí sú jeho obchodnými partnermi. Medzi týchto spoločníkov patrí Steve Jobs a Sigmund Freud a on s nimi komunikuje pomocou telepatie.

Radovan žije v Spojenom kráľovstve od roku 2007 a jeho presvedčenia začali zasahovať do jeho bežného fungovania len počas posledných deviatich mesiacov, čo spôsobilo ťažkosti v práci. Radovan sa vzdal svojej práce, momentálne je nezamestnaný a prišiel do kontaktu s psychiatrickými zariadeniami. Nemáme žiadne externé dôkazy, ktoré by potvrdili, že jeho presvedčenia sú úplne identické s vierou jeho rodiny, alebo že aspoň niekto z jeho rodiny zdieľa rovnaké presvedčenie.

Preskúmanie duševného stavu

Dňa 01.12. 2016 bol Radovan elegantne oblečený, čistý a upravený. Počas rozhovoru pôsobil príjemne a spolupracoval prostredníctvom intenzívneho očného kontaktu. Jeho reč bola, čo sa týka formy aj obsahu - normálna, hoci veľmi detailná a presná. Vykazoval príznaky obsedantnosti a som presvedčená, že sa môže nachádzať v spektre autizmu. Popisoval iluzórne presvedčenia a komplexný systém zahŕňajúci telepatiu, pyramidológiu, liečenie prostredníctvom kryštálov a paranormálne javy. V jeho vysvetleniach sa objavovali príznaky poruchy myslenia (Thought disorder). Jeho vysvetľovanie bolo náročné pochopiť, pretože mu chýbala koherentnosť. Popisoval, že je schopný komunikovať s ľuďmi prostredníctvom telepatie, ale nepopisoval to ako sluchové halucinácie. Čo sa týka kognitívnych schopností, prikláňala by som sa v jeho prípade k nadpriemernej inteligencii. Nie si je vedomý, že by mohol byť chorý, ale nemal problém diskutovať o svojom zdravotnom stave.

Celkový dojem

Tomuto pánovi indikujem psychotickú poruchu sprevádzanú bludmi, ilúziami (Delusional Disorder). Je pevne rozhodnutý, že nebude akceptovať žiadnu formu farmakologickej liečby, ale bude rád, ak bude môcť o svojich myšlienkach diskutovať so psychiatrom. Od času jeho prvého stretnutia s krízovým tímom sa zdá, že vystupuje menej veľkolepo a nevyjadruje všetky svoje myšlienky, pokiaľ sa ho niekto na ne konkrétne nespýta. Jeho plány zostávajú nerealistické a ja sa naďalej obávam, že to znamená zhoršenie jeho bežného fungovania v dôsledku psychotického ochorenia. Rizikom je neustále zhoršovanie stavu a problémy spojené s konaním, ktoré vychádzajú z jeho predstáv.

Bola by som Vám nesmierne vďačná, ak by ste ho prijali do Vášho zariadenia pre včasné predchádzanie psychotickým poruchám.

Psychiatrický posudok č.4;

11.10.2017

Originálny dokument vydaný v angličtine, 2 strany

Úradný preklad originálu, 2 strany + prekladateľská doložka

Transcript úradného prekladu do nasledujúceho textu

Na základe Radovanovej žiadosti uvádzam prehľad o jeho kontaktoch s tímom pre ranú intervenciu v psychóze (EIP) v meste Newcastle. Radovanov psychický stav bol pôvodne posudzovaný naším tímom v októbri 2016 a bol postúpený na posúdenie krízovému tímu (Newcastle Crisis). V tejto dobe existovali obavy, že niektoré názory Radovana boli v svojej podstate iluzórne, a že v dôsledku toho môže byť Radovan náchylný podľahnúť finančnému vykorisťovaniu.

Radovan mal v tom období celý komplex presvedčení o plánoch na založenie podniku, vďaka ktorému by bezplatne poskytoval vodu a elektrickú energiu. Radovan popisoval technológiu, o ktorej v tom čase veril, že ju bude možné, vyvinúť až o trilióny rokov od dnešných čias. Okrem toho tvrdil, že on sám ju dokáže vyvinúť v priebehu desiatich rokov. Domnieval sa, že dokáže skonštruovať lietadlá, ktoré môžu byť kontrolované mysľou. Dokonca vypracoval a sám aj publikoval dokumenty o svojich plánoch. Hovoril o kryštále, ktorý zakopal, a ktorého účelom bolo vytvoriť repliku podzemnej komory, ktorá dokáže zachytávať, znásobovať zemské frekvencie a frekvencie ľudského mozgu a ktorý má liečiteľské schopnosti. Zmienil sa tiež o duchoch, ktorí sú jeho obchodnými partnermi. Medzi týchto spoločníkov patria osobnosti ako Steve Jobs a Sigmund Freud, s ktorými komunikoval prostredníctvom telepatie.

Radovanov duševný stav bol prediskutovaný na stretnutí nášho multidisciplinárneho tímu EIP a dospeli sme k názoru, že Radovan netrpí žiadnym psychotickým ochorením. Zhodli sme sa ale na tom, že jeho dlhoročné presvedčenia zaberajú značnú časť jeho času a energie.

Tieto presvedčenia sa nám nejavili ako rámec bludných predstáv, ale ako systém neobvyklých a dlhoročných presvedčení, ktoré zdieľal ako so svojou rodinou, tak aj s rôznymi online komunitami.

Radovan neskôr pokračoval v spolupráci s krízovým tímom, ale bol poslaný naspäť k nám doktorkou Tacchi, ktorá vyjadrila presvedčenie, že Radovan trpí psychotickým ochorením, konkrétne poruchou sprevádzanou bludmi. Rozhodli sme sa, že Radovanov stav by bude dodatočne preskúmaný ešte naším psychiatrom - profesorom Goswamim a našou psychologičkou - doktorkou Annou Luce.

V marci 2017 sa náš tím teda stretol s Radovanom znovu. Naďalej vyjadroval svoje iluzórne presvedčenia vo vzťahu k svojej schopnosti komunikovať s mŕtvymi - Stevom Jobsom a Sigmundom Freudom - prostredníctvom telepatie.

Vyjadril svoj zámer, založiť si svoj vlastný podnik, vďaka ktorému by bezplatne poskytoval vodu a elektrickú energiu, prostredníctvom sprístupnenia technológie, ktorá by inak bola vyvinutá až o tisícky rokov neskôr. Avšak svoj zámer prehodnotil a uznal, že by tento projekt nemusel byť v súčasnosti z finančného hľadiska uskutočniteľný. Z toho dôvodu sa teraz rozhodol sústrediť na Online psychoterapeutické poradenstvo. Radovan nám tvrdil, že toto podnikanie mu už teraz prináša zisky, hoci podnikať začal len pred dvoma týždňami. Od doby zásahu krízového tímu sa Radovanovi podarilo urobiť niekoľko zmien v jeho životnom štýle a myslí si, že mu to prospelo. Začal s priateľmi hrávať tenis a dodržiava vyváženú diétu. Radovanov spánok sa zlepšil a vďaka tomu sa začal cítiť viac oddýchnutý a uvoľnenejší.

V našom tíme sme sa zhodli, že by bolo prospešné, aby sme sa s Radovanom stretávali a pravidelne monitorovali jeho stav počas doby nasledujúcich šiestich mesiacov. Radovan nesúhlasil s pravidelnými návštevami u nás, ale uvedomil si, že môže byť veľmi stresujúce rozbehnúť svoje nové podnikanie a určitý druh podpory by mohol byť pre neho veľmi prínosný. Preto súhlasil začať s pravidelným telefonickým kontaktovaním každý mesiac, s cieľom monitorovať riziko.

Uskutočnili sme pravidelný kontakt s Radovanom prostredníctvom telefonátov. Zreferoval nám, že sa mu vodí dobre, a nezaznamenali sme žiadne významné riziko. Radovan náš tím tiež informoval, že sa vráti do Českej republiky za účelom pokračovať vo svojom podnikaní tam. Z tohto dôvodu sme ho prepustili zo starostlivosti sprostredkovanej tímom včasnej intervencie v psychóze (EIP)...