17. Individuálne vyriešený prípad; Muž; 35 rokov: Vyliečenie, oprava a regenerácia mechanicky a prerazenou tyčou poškodeného mozgu; Odomknutie vyšších schopností a funkcií mozgu; Prípad z obdobia 2006 - 2017 

27.09.2018

Problémy: Poškodený mozog; Kóma; Klient zbavený svojprávnosti; Strata pamäte; Roztrúsená skleróza; Neuropsychiatrická porucha; Kognitívna invalidita; Koktanie; Demencia; Mentálna zaostalosť; Porucha osobnosti; Po 12 ročnej terapii: Opravený mozog; Návrat z kómy; Navrátená svojprávnosť; "Aktualizovaná" osobnosť; Odomknuté vyššie funkcie mozgu...

Obsah

Poznáme všetky funkcie mozgu

Čo predchádzalo terapii u nás, 2004 - 2006

Január 2006 - Jún 2006: Nastavenie optimálneho postoja rodinných príbuzných klienta

Jún 2006 - Jún 2007: Navrátenie klienta z kómy

Nové problémy na obzore: Neurologické, psychiatrické a iné lekárske diagnostiky, ktoré lekári klientovi stanovili po jeho prebratí sa z kómy

Jún 2007 - December 2015: Eliminácia neurologických, psychiatrických a ostatných lekárskych diagnóz

Január 2016 - Január 2017: Klient získal svoju Svojprávnosť späť

Január 2017 - December 2017: Odomknutie vyšších funkcií a schopností mozgu a ich následné usmernenie

Záver

Poznáme všetky funkcie mozgu

Donedávna (K roku 2018) sa dlho akademickými kruhmi a medicínou tvrdilo, že ľudský mozog nie je kompletne prebádaný. Rovnako sa tvrdilo, že nie sú ani zďaleka prebádané všetky jeho funkcie. Taktiež, na základe výskumov, sa tvrdilo, že bežný človek využíva mozog na 5 - 10% jeho kapacity. Ale skutočne je tomu tak? My sme iného názoru...

Medzi našími odbornými poradcami a špecialistami z nášho kryštálového tímu sú totiž aj tí, ktorí boli v pradávnych dobách práve architektami ľudského mozgu a ľudskej mysle, inými slovami, my poznáme všetky funkcie ľudského mozgu a považujeme ho nielen za najdokonalejší ale aj za najvýkonnejší počítač na svete vzhľadom k tomu, že vie zvládať obrovské množstvo procesov paralelne, naraz a v reálnom čase. Potenciál ľudského tela, mozgu a ľudskej mysle je neobmedzený.

Ľudský mozog disponuje potenciálom, vlastnosťami a schopnosťami nazývanými taktiež aj ako "vyššie funkcie mozgu" a ktoré boli dlho považované a charakterizované ako "nadprirodzené schopnosti", "nadľudské schopnosti" či "superschopnosti". Avšak nie je to nič iné, len pokročilá veda a pokročilé vedomosti, ktoré keď si uvedomíme a pochopíme, tak potom ich už berieme ako samozrejmosť.

Avšak na to, aby fungovali vyššie a pokročilé funkcie, vlastnosti a schopnosti mozgu, je potrebné, aby fungovali tie základné funkcie mozgu ale aj tela samotného...

Dĺžka terapie od jej začiatku skrz navrát z kómy až po navrátenie svojprávnosti a následnej aktivácie vyšších funkcií mozgu a ich usmernení: 12 rokov.

Čo predchádzalo terapii u nás, 2004 - 2006

V roku 2006 sa na nás obrátila matka klienta, ktorý bol v tom čase vo veku 35 rokov a ktorý bol pred našou terapiou 2 roky v kóme. Matka klienta nám porozprávala príbeh, čo predchádzalo tomu, že klient skončil v kóme. 

Jednalo sa o jeho veľmi závažnú autohaváriu, ktorá sa udiala 2 roky pred našou terapiou, teda v roku 2004. Autohavária spôsobila to, že železná tyč prerazila lebku klienta a prerazila jeho mozog. Klient bol hospitalizovaný, tyč mu bola vybratá a v nemocnici boli vykonané neurochirurgické zákroky. Klient prežil a žil, avšak ostal v kóme a vzhľadom k okolnostiam bol zbavený svojprávnosti a bol pod lekárskym dohľadom.

V našich štúdiách psychológie sme sa stretli s obdobnými prípadmi, kde človek prežil obdobné narušenie mozgu. Mozog je totiž jediný orgán, ktorého bolesť nepociťujeme a to za účelom, že spolu so srdcom sú posledné orgány, ktorých primárnou úlohou, v rámci pudového prežitia, je udržať telo nažive v ťažkých situáciách a to za každú cenu - i za cenu, že by bol človek v kóme a i za cenu, že i keď človek niečo takéto prežije, samozrejme nezaobíde sa to bez zjavných, veľakrát závažných a katastrofálnych následkov ako sú napr.:

 • Porucha osobnosti.
 • Porucha chovania.

 • Porucha akýchkoľvek funkcií v tele.

 • Okolie vníma človeka inak.

 • A mnohé iné následky a príznaky spojené s takýmto zásahom do mozgu. 

Výnimku samozrejme netvoril ani náš klient. Prvý príznak klienta bola vyššie spomínaná dvojročná kóma ešte pred našou terapiu...

Január 2006 - Jún 2006: Nastavenie optimálneho postoja rodinných príbuzných klienta

Matka klienta, ktorá nás kontaktovala pre jeho terapiu, slúžila dlhú dobu ako médium, skrz ktorú sme spracovávali problémy klienta ale slúžila zároveň aj ako mediátor medzi klientom a medzi ostatnými príbuznými klienta. 

V najbližších 6 mesiacoch roku 2006 sme nutne ako prvé museli spracovať a odstrániť príčiny problémov klienta, ktoré spočívali práve v jeho príbuzných v podobe ich špatného postoja ku klientovi, ľútosti, strachu, obáv voči klientovi a pod. Tento špatný negatívny postoj, ktorý klienta brzdil zo strany jeho príbuzných, spočíval v myšlienkach a postulátoch:

 • "Už to nie je ten človek, ktorého sme poznali".

 • "Je to úplne niekto iný".

 • "Znie to zle, ale ten človek je nám už na príťaž".

 • "Zbytočne sa trápi".

 • "Z takéhoto človeka, ktorý je v kóme, nemáme už nič".

 • "Bojím(e) sa o neho".

 • "Nikdy sa o neho neprestanem báť".

 • "Čo ak sa z toho nikdy nedostane".

 • "Je mi ho ľúto".

 • "Nikdy si to neodpustím, že je v takom stave".

 • "Dávam to za vinu sebe, že sa stalo čo sa stalo". 

 • "Lekári tvrdia, že z tohoto sa už nikdy nedostane, že mozog sa nevie regenerovať a opraviť".

 • A mnohé ostatné myšlienky týmto podobné.

Na matku sme začali vyvíjať terapeutický tlak za účelom, aby si uvedomila, že ona a ostatní príbuzní klienta takýmito myšlienkami zbytočne klienta brzdia, spomaľujú ho a že mu takýmto negatívnym postojom zasahujú do jeho kvantového a energetického poľa a bránia mu tak v jeho uzdravení a napredovaní. Matka si tieto záležitosti uvedomila. Následne sme skrz matku ako médium spracovali rovnaký a podobný špatný a negatívny postoj od ostatných rodinných príslušníkov klienta a to skrz mentálne rozhovory matky a ostatných v kombinácii s ich verbálnou komunikáciou. 

Materinské puto medzi klientom a matkou sme optimalizovali do takej miery, že nabralo na sile v podobe neoblomnej viery v uzdravenie klienta + nastavili sme, že sa pripúšťa a toleruje len a len pozitívny postoj ku klientovi. Akákoľvek negativita, pesimizmus, obavy voči klientov a pod. neboli po našom nastavení už matkou tolerované a tým pádom bolo už jedno čo si myslel "zvyšok" a okolie. Inými slovami, okolie nemalo inú možnosť, než rešpektovať rozhodnutie matky klienta. 

Zároveň sme matke klienta vysvetlili a nastavili jej optimálny uhol pohľadu, že mozog sa vie prirodzene vyliečiť, opraviť a regenerovať tak ako všetky ostatné orgány, stačí len odstrániť všetky negatívne myšlienky a negatívny postoj z tohoto konkrétneho kvantového poľa.

Toto nastavenie optimálneho pozitívneho postoja a optimálneho systému viery rodiny klienta malo za následok, že tieto vyššie spomenuté záležitosti klienta už naďalej nebrzdili a cez materinské puto a na diaľku sa aktualizovali samozrejme aj Placebá samotného klienta (Prirodzené liečiace biochemické reakcie tela). Výsledok tohoto nastavenia sa prejavil aj v podobe niekoľkých odlišných resp. pozitívnych lekárskych testov. Následne sme sa pustili do eliminácie samotnej kómy klienta.

Jún 2006 - Jún 2007: Navrátenie klienta z kómy

V ďalšom polroku terapie (Jún 2006 - December 2006) sme začali pracovať na všemožných príčinách, ktoré bránili klientovi dostať sa z kómy. Najhlavnejšia príčina bola určitá forma závislosti matky na jej synovi, teda nášmu klientovi v kóme, v tom smere že mala potrebu chodiť navštevovať klienta do nemocnice každý deň, veľakrát aj 3x za deň. 

Podvedomie klienta nám totiž komunikovalo, že klientovi to vadilo, unavovalo ho to a bola to ďalšia silná záležitosť, ktorá bránila klientovi sa z kómy dostať - jednoducho klient potreboval svoj kľud, svoj priestor, svoj čas. 

Na matku sme vyvinuli opäť terapeutický tlak a to v podobe spracovania predstavy, že jej syna v nemocnici nenavštevuje už vôbec a to až do momentu, čo sa klient navráti z kómy. Nakoniec sa nám podarilo matku a jej prehnanú závislosť na synovi zlomiť a tento zámer sa nám podarilo dosiahnuť. 

Zhruba okolo Vianoc v roku 2006 lekári matke oznámili, že klient sa z kómy prebral.

Následne v najbližších 6 mesiacoch (Január 2007 - Jún 2007) musel zákonite a prirodzene prejsť klient štandardnou lekárskou starostlivosťou, kde lekári stabilizovali jeho stav, urobili neurologické, psychiatrické a ďalšie mnohé potrebné  lekárske vyšetrenia a testy. V skratke, klient prešiel štandardnou fázou lekárskej starostlivosti, akou prechádzajú práve ľudia, ktorí sa preberú z kómy. V tejto fáze terapie nás podvedomie klienta nepustilo na klientovi pracovať, neumožnilo nám prístup do jeho podvedomia, za účelom, že prebratie sa z kómy je dosť závažná záležitosť, kde je potrebná práve spomínaná lekárska starostlivosť a naša terapia by v tomto prípade mohla slúžiť ako rušivý element. 

Avšak, nič nám nebránilo pracovať naďalej na matke klienta a optimalizovať jej postoj a prístup k tomu, čo nasledovalo a čo matke rozhodne zmenilo a zároveň aj zaťažilo život spôsobom, aký si nevedela do toho momentu matka ani len predstaviť...

Nové problémy na obzore: Neurologické, psychiatrické a iné lekárske diagnostiky, ktoré lekári klientovi stanovili po jeho prebratí sa z kómy

 • Amnézia - Strata pamäte.
 • Roztrúsená skleróza.

 • Neuropsychiatrická porucha.

 • Kognitívna invalidita.

 • Koktanie.

 • Demencia.

 • Mentálna zaostalosť.

 • Porucha osobnosti.

Všetky tieto spomínané lekárske diagnostiky boli kedysi nazývané ako Retardácia, Idiocia, Demencia, Mentálna postihnutosť a pod. Avšak, najmä skrz vývoj etických a spoločenských kódexov ostal dodnes už len názov Demencia. Pojmy Retardácia, Idiocia, Mentálna postihnutosť boli preformulované do viac "ľudskej podoby" a spoločnosťou viac prijatých názvov, ktoré sme vymenovali vyššie. Tieto nové názvy diagnostík boli samozrejme implementované aj do manuálov pre diagnostiku psychiatrických porúch ako DSM manuál či ostatné jemu obdobné manuály známe vo svete.

Jún 2007 - December 2015: Eliminácia neurologických, psychiatrických a ostatných lekárskych diagnóz

Ako prvé sme spracovali pocity matky, že jej syn predstavuje pre ňu záťaž, že sa bude musieť na nejakú dobu o neho starať v podstate 24 hodín a že celý život sa jej tým zmení. Nastavili sme u matky optimálnu a pozitívnu pokoru, optimálnu obetavosť sa o jej syna postarať. 

Následne sme v tejto fáze terapie pracovali na odstránení všetkých vyššie spomenutých lekárskych diagnóz od klienta. Pracovali sme s matkou, ktorá aj v tejto fáze slúžila ako médium a kde cez ňu sa odstraňovali problémy jej syna. Avšak, tentokrát sme viedli terapiu už tak, kde bol jej syn prítomný našej terapie (na základe požiadaviek jeho podvedomia) v tom smere, že počul o čom sa rozprávame, viac si príčiny uvedomoval práve aj takýmto spôsobom. Jednalo sa o príčiny, kde sa klient mimo jeho súčasného života už s lekárskymi diagnostikami stretol a to rôznymi spôsobmi a v rôznych variáciách.

Táto fáza terapie šla samozrejme súbežne s lekárskymi testami a s lekárskym dohľadom, avšak testy a vyšetrenia preukazovali čím ďalej, tým viac zlepšení vo všetkých smeroch. V Auguste 2015 sa už prejavili mnohé pozitívne kognitívne funkcie a vysoká miera samostatnosti klienta, zlepšila sa jeho motorika, pamäť, vnímanie a to do takej miery, že bol schopný viesť ústne terapiu s nami už klient sám. 

Následne sme s klientom prekonzultovali a spracovali postoj ohľadom straty a poruchy pamäte. Klient si uvedomil, že sa jednalo o prirodzený ochranný mechanizmus jeho tela, kde podvedomie zablokovalo prístup k určitým spomienkam za účelom, aby telo jednak žilo a prežilo ale aj za účelom, aby to telu neprekážalo, aby to zbytočne jeho stav nezhoršovalo a aby nás to v terapii nebrzdilo. Po uvedomení klient akceptoval jeho telo a jeho mechanizmy, čo mu umožnilo a pripravilo ho následne sa postupne a priebežne rozpamätať a spracovať si traumatické udalosti či negatívne myšlienky od začiatku - teda od autonehody až po túto fázu terapie.

S klientom sme následne retrospektívne spracovali celý jeho priebeh terapie vrátane kómy, obdobie návratu z kómy atď. - kde vnímal všetko to čo sa o ňom vravelo, avšak nebol schopný na podnety okolia či lekárov v tomto období reagovať. Všetky negatívne elementy sme s klientom spracovali a nastavili sme mu postoj, kde si nepripúšťa a netoleruje žiadne negatívne lekárske diagnostiky. V tomto štádiu okrem iných bolo eliminované už aj koktanie klienta.

Následne sme s klientom spracovali priebeh autonehody, voči ktorej klient dosiahol taktiež neutrálny postoj - pocity, ako keby sa ho autohavária už vôbec netýkala a bol sa na ňu schopný hľadieť už ako na film. 

Následne sme spracovali príčiny, prečo k autonehode vlastne došlo. Klient si totiž uvedomil, že v období pred jeho súčasným životom, v období keď si jeho súčasný život plánoval, si totiž naplánoval takúto formu autohavárie, rovnako si naplánoval aj terapiu u nás a to všetko za účelom, aby sa tým odstránili čo najrýchlejšie a čo najefektívnejšie mnohé jeho nespracované záležitosti z minulých životov, aby sa stal samostatným a aby sa znovu aktivovali jeho vyššie schopnosti a funkcie mozgu, ktorými už raz v dávnych dobách klient disponoval. 

V tomto štádiu terapie, zhruba v Decembri 2015 už klient bol kompletne pripravený na ďalší priebeh jeho terapie - eliminácia dozvukov jeho diagnóz a oficiálne súdne navrátenie jeho svojprávnosti na základe pozitívnych lekárskych testov, súdnych posudkov atď...

Január 2016 - Január 2017: Klient získal svoju Svojprávnosť späť

V tejto fáze terapie sme za pomoci regresnej terapie, mentálnych operácií, odvodu privtelených duší, psychoanalýzou snov a ďalších terapeutických postupov v kombinácii s lekárskymi vyšetreniami spracovali s klientom všetky príčiny a prekážky, ktoré boli spoluzodpovedné za "dozvuky" lekárskych diagnóz a príčiny, ktoré bránili tomu, aby klient získal späť jeho svojprávnosť. Pre tento účel, klient a matka si následne naštudovali potrebnú a relevantnú legislatívu, absolvovali patričné právne poradenstvá atď... 

Následne sme nastavili optimálnu budúcnosť klienta - budúcnosť, kde má klient už svoju svojprávnosť navrátenú. Z tejto budúcnosti sme odstránili všetky negatívne pocity, postoje, prekážky, rovnako sme spísali a optimalizovali všetky potrebné úkony, argumenty a dôkazy, ktoré boli pre dosiahnutie tejto budúcnosti potrebné. 

Celý priebeh prešiel mnohými lekárskymi, psychiatrickými a psychologickými testami. Prípad posudzovali zároveň aj mnohí nezávislí súdni znalci, súdni lekári a pod. Nakoniec sa skrz mnohé argumentácie a schopnosť klienta obhájiť sa podarilo dosiahnuť to, že mu bola oficiálne a súdne navrátená svojprávnosť a to v plnom rozsahu. 

Právoplatnosť navrátenej svojprávnosti začala byť účinná v Januári 2017.

Január 2017 - December 2017: Odomknutie vyšších funkcií a schopností mozgu a ich následné usmernenie

Aktivácia schopností z Paragenetiky

V tomto štádiu nebránilo už nič odomknúť resp. reaktivovať vyššie schopnosti a vyššie funkcie mozgu z klientovej Paragenetiky.

V skratke, Paragenetika je obdoba súčasnej genetiky, kde napr. zdedíme mnohé vlastnosti po našich rodičoch. Slovo "Para" je odvodené od slova Parapsychológia, ktorá pojednáva aj o migrácii duše - Reinkarnácii. Inými slovami, Paragenetiku môžeme taktiež chápať ako "zdedené" schopnosti či vlastnosti, ktoré sme nadobudli práve v našich minulých životoch a ktoré sa zakódovali do našej duše a kde si tieto schopnosti a vlastnosti nesieme so sebou, stačí ich len v patričných momentoch aktivovať resp. znovu aktivovať. 

U klienta prebiehala táto fáza terapie, Od Januára 2017 - Máj 2017, najmä v podobe mentálnych operácií, kvantových postupov, transmutácií, kde sme mu nastavili resp. voperovali pozitívne vzorce typu

 • "Telo klienta funguje k jeho plnému potenciálu tak ako kedysi v jeho minulom živote".
 • "Telo klienta je rovnako pružné, flexibilné, anatomicky a fyziologicky schopné znova používať schopnosti rovnako a ešte aj lepšie ako v jeho minulých životoch." 

 • "Vyššie schopnosti a funkcie tela a mozgu klienta sú kultivované a sú použité výlučne a exkluzívne pre pozitívne a kreatívne účely". 

 • "Vyššie schopnosti mozgu nebudú použité ako zbrane".

 • A mnohé iné pozitívne vzorce týmto podobné.

Telo Klienta malo v tomto štádiu samozrejme už aj optimálnu váhu, ktorá zabezpečovala optimálne elektrické funkcie a obvody tela potrebné pre vyššie funkcie mozgu popísané nižšie. Optimálnu váhu dosiahlo telo Klienta priebežne a prirodzene pri niekoľkoročnom boji jeho tela so zdravotnými problémami.


Medzi Júnom 2017 a Decembrom 2017 sa u klienta aktivovali tieto jeho vyššie schopnosti

Telekinéza rovnako nazývaná aj ako Psychokinéza - Vedomé pohybovanie predmetmi mysľou. 

Vedomá levitácia za pomoci mysle do obmedzenej výšky 5 metrov.

Klient dokázal použiť svoje telo a svoju myseľ na nonstop neobmedzené, každodenné a ľudskému telu NEśkodlivé prijímanie bezdrôtového, ľuďmi vyrobeného (man-made) wi-fi signálu internetu v jeho domácnosti, kde sa u klienta kompletne eliminovala potreba mať fyzický laptop, fyzický počítač či fyzický monitor. Jeho telo, DNA, mozog a myseľ, ako najvýkonejší počítač na svete - základ princípu našej terapie vôbec, nahradilo tieto fyzické počítače a monitory, podobne ako sme mohli vidieť napr. vo filmoch Robocop. Cez jeho oči vidí z jeho mysle hologramy a tým pádom má zároveň klient takýmto spôsobom aj monitor pre jeho počítačové aplikácie a pre použitie internetu. Ostáva mu už "len" nájsť si jeho partnerku-dvojplamienok a nebude mu už nič brániť, aby na podobný princíp nenahradil telepatickou audio-video komunikáciou aj jeho reálny fyzický telefón. Presne na rovnaký spôsob komunikácie a aplikácie technológie sme fungovali predovšetkým v Atlantíde ešte dokonalejšie a to v tom smere, že tam sme nepotrebovali internet, tam sme boli napojení priamo na Akášické záznamy, ktoré zaznamenávajú všetko čo sa kedy udialo, deje alebo ešte len udeje a ako bude Transformácia napredovať, aj k tomuto znovu dospejeme...

Univerzálny vesmírny jazyk - Klient sa naučil porozumieť

 • Reči zvierat.
 • Reči rastlín.

 • Reči mimina.

 • Reči "neživých" predmetov (Predmetov, ktoré považujeme za živé, ak sa do nich rozhodne duša inkarnovať a zažiť si skúsenosť "predmetu").

 • Klient sa stal Multilingvistom - ovláda všetky svetové jazyky a to aj nárečia a slangy, o ktorých sme si mysleli, že ani neexistujú...

Vedomá teleportácia na krátku vzdialenosť, 10 metrov: V skratke klient "zmizne" z jedného miesta a následne sa v ďalšom mieste "objaví". 

Priebežne sme pomohli klientovi si v rámci jeho súčasného tela na tieto schopnosti zvyknúť, rozvíjať, usmerniť, kultivovať a pod. U klienta sme spracovali a nastavili: 

 • Trpezlivosť.
 • Prispôsobenie sa novej dobe. 

 • Vedomie, že jeho schopnosti sa budú postupne rozvíjať, zosiľňovať už v rámci prirodzeného priebehu transformácie. 

Klient sa nás taktiež opýtal, či sa bude vedieť vedome teleportovať na neobmedzené resp. akékoľvek vzdialenosti. Klient si po našom vysvetlení uvedomil, že možné to bude v priebehu času, avšak ku koncu roku 2017 na niečo takéto ešte nebola pripravená predovšetkým legislatíva a v tomto prípade by tie schopnosti, najmä teleportácia, spôsobili viac škody než osohu. Avšak u klienta sme nastavili ultimátny zámer v podobe "Jeho schopnosti fungujú na ich plný potenciál a to vrátane schopnosti teleportovať sa na neobmedzené vzdialenosti". 

Týmto sme zadali Vesmíru zámer a Vesmír bude postupne a priebežne, ako bude transformácia napredovať, dávať príležitosti pre kompletné dosiahnutie tohoto zámeru čím sa bude zároveň zákonite a prirodzene meniť a prispôsobovať aj celosvetová legislatíva. Dovtedy je úlohou klienta naďalej svoje schopnosti usmerňovať, rozvíjať, kultivovať, spoznávať atď.

Klient si celým týmto priebehom v rámci našej terapie kompletne uvedomil, prečo sa mu vyššie popísané "nepríjemné" veci stali, že si tým jednoducho musel prejsť a že jeho povaha a osobnosť bola lepšia než kedykoľvek pred autonehodou; že ho to urobilo lepším, silnejším, múdrejším a duchovnejším než kedykoľvek predtým...

Záverom k - Klient funguje už na Ultimátnej Telepatickej vlne v podobe Ultimátnej rezonancie a Ultimátnej harmónie s naším Projektom, s našími Telepatickými službami, s Planétou a so samotným Univerzom

Postupom času sme Klienta nastavili na náš Telepatický Telefón, Telepatický internet a pod. Zo začiatku a v rámci pilotného testovania nášho Telepatického internetu slúžilo jeho telo ako prijímač Telepatického internetu nášho Projektu, kde telo Klienta bolo schopné následne Telepaticky slúžiť ako wifi prístupový bod (podobne ako ste na Vašom chytrom telefóne kedysi prijímali internet cez dáta zo simkarty a následne nastavili telefón ako wifi prístupový bod, kde ste takto mohli prijímať internet na daných zariadeniach ako laptop, pc atď.). Postupne sa všetko s Klientom dotestovalo, vyladilo a odvtedy už Klient samozrejme nepotrebuje žiadnu elektroniku či žiadnu techniku pre užívanie si internetu - jeho telo kompletne prijíma internet a ako obraz mu slúžia samozrejme už jeho oči Projektujúce obrazy a dáta z jeho mysle.

K partnerke Klienta - stalo sa. Do života mu postupom času naozaj prišla už aj jeho doživotná partnerka, ktorá sa prirodzene po prečítaní našej stránky sama taktiež napojila na našich Telepatických Odborných poradcov, ktorí spojazdnili aj u nej okrem iného taktiež aj Telepatický internet, Telepatický Telefón a následne už obaja Klienti dnes používajú už našu službu (samozrejme taktiež zabezpečeného) Telepatického Telefónu, ktorú si nevedia vynachváliť.

Čo sa týka Klientovej schopnosti Teleportácie pomocou jeho mysle. Odvtedy, čo bola vyššie v tomto článku popísaná táto Klientova schopnosť Teleportovať sa pomocou jeho mysle, sa mnohé už zmenilo - prispôsobila sa svetová legislatíva a padli tým pádom Ultimátne už aj tieto resp. akékoľvek obmedzenia využitia Teleportácie. Dnes sa už Klient nemusí Teleportovať takýmto spôsobom ako sme popísali v predošlých riadkoch, čím táto Klientova schopnosť Teleportácie bola už Ultimátne usmernená do takej efektívnosti, Planetárnej harmónie a symbiózy spolu so symbiózou, harmóniou a rezonanciou aj so samotným Universom, kde myseľ Klienta napojená už na náš Kryštáloví tím spôsobila to, že Heimdallr z nášho kryštálového tímu otvára dnes portály už aj pre tohoto Klienta a to bezpečne a na akúkoľvek vzdialenosť a kedykoľvek Klient potrebuje.