16. Individuálne vyriešený prípad; Žena; 55 rokov: Eliminácia invalidného vozíčka a invalidného dôchodku zo života klientky; Prípad z obdobia 2006 - 2010

28.09.2018

Invalidný vozíček a Invalidný dôchodok sú taktiež problémy dnešnej doby. Článok popisuje, ako sa nám pomocou nášho nekompromisného Terapeutického tlaku podarilo odstrániť zo života klientky jej sebaľútosť, lenivosť a tým pádom aj jej invalidný vozíček či invalidný dôchodok...

Dĺžka terapie od jej začiatku až po elimináciu invalidného vozíčka a invalidného dôchodku zo života klientky: 5 rokov. 

Obrátila sa na nás klientka o veku 55 rokov, zhruba začiatkom roku 2006, ktorá mala lekármi stanovenú určitú formu paralýzy a ochrnutia, avšak mala všetky 4 končatiny. Paralýza a ochrnutie klientky spôsobili, že klientka skončila na invalidnom vozíčku a poberala invalidný dôchodok. Teno stav klientky zapríčinila jej autonehoda v roku 1996, teda 10 rokov pred začiatkom našej terapie, ktorá začala v roku 2006, a ktorá prebiehala telefonicky.

Klientka si u nás zaplatila našu terapiu vopred na celý jeden rok.

Hneď v prvom telefonickom rozhovore na nás podvedomie klientky telepaticky a na diaľku doslova sypalo veľké množstvá príčin jej problémov - problém za problémom, čo je samozrejme pozitívna správa vzhľadom k tomu, že telo a podvedomie klientky sa chcelo týchto problémov zbaviť a začali sme hneď od začiatku vyvíjať veľký terapeutický tlak na klientku a ako sa vraví, začali sme klientke "nakladať" a to poriadne v tom zmysle, že z jej podvedomia sme jej totiž komunikovali informácie a príčiny jej problémov, ktoré klientka nechcela počuť; ktoré sa bála počuť; ktoré sa bála si priznať a pripustiť; ktoré jej boli vysoko "proti srsti", ktoré klientku znechutili; ktoré spôsobili to, že naši odborní poradcovia boli označení za tých najhorších; že naši odborní poradcovia jej chcú len zle; informácie, ktoré klientku poriadne znervóznili a vyvolali v nej agresivitu a pod. Z terapeutického hľadiska to bolo samozrejme v poriadku, lebo všetky tieto potláčané pocity a emócie šli z tela klientky von. 

Ako prvé sme s klientkou spracovali jej špatný postoj k predchádzajúcim terapiám a neváženie si maličkostí ani ničoho, čo sa pre Klientku pred našou terapiou urobilo, jej nedostatok pokory k predchádzajúcim terapiám a k nášmu Projektu, čo bolo u Klientky v podobe postulátov: "Navštívila som už toľko terapeutov a lekárov, nič nepomohlo a stále som na vozíčku"; "Mne nič nepomáha"; "Mne už nič nepomôže". Len tento problém nám trvalo s klientkou spracovať 1 týždeň každodennej terapie, 2 hodiny denne. Problém sa nám podarilo spracovať a nastavili sme u klientky nové uhly pohľadu v tom smere, že každá terapia jej niečo dala, každá ju niekam posunula, a že všetky tieto terapie klientku pripravili a dostali už na takú formu duchovnej úrovne, kde sa klientka dostala už ku nám.

Ďalší problém klientky bola u nej obrovská sebaľútosť, ktorej spracovanie trvalo ďalších niekoľko dní po sebe, tentokrát 3 hodiny denne. Klientka sa potrebovala sebaľutovať, potrebovala byť stredobodom pozornosti a potrebovala aby ju ľutovali iní. Klientke sme ako prvé vysvetlili, že podľa našich obchodných podmienok, s ktorými klientka pred terapiou súhlasila, sebaľútosť rozhodne netolerujeme a že klientku nemienime rozhodne ľutovať ani s ňou súcitiť a že ak chce klientka s nami spolupracovať, musí prestať stonať a musí začať konať. 

Klientka následne našich odborných poradcov označila za bezcitných, že nemajú žiadnu empatiu ani sympatiu. Klientke sme vysvetlili, že taktiež podľa našich obchodných podmienok, úlohou a kompetenciami našich odborných poradcov nie je vyjadrovať voči klientom ani ľútosť ani súcit či prejavovať nejakú formu náklonnosti. Klientke sme vysvetlili, že ak má terapia uspieť, naši odborní poradcovia musia za účelom zachovania profesionality a objektivity ostať nestranní a objektívny. S klientkou sme túto problematiku taktiež spracovali a klientka sa dokázala na vec pozrieť už inak a táto problematika ju už viac nestresovala. 

Následne sme s klientkou začali spracovávať problematiku jej invalidného dôchodku. V skratke a zosumarizovane, podľa Univerzálnych Vesmírnych Zákonov a Zákonov mechanizmov Karmy, jej forma príjmu v podobe poberania invalidného dôchodku, spôsobila to, že klientka bola jej podvedomím označená za parazita spoločnosti, že od spoločnosti len berie, ale spoločnosti nič nedáva a že spoločnosť rozhodne takýchto ľudí nechce, nepotrebuje a netoleruje. Tu sa nám klientka začala vyhrážať, že chce terapiu ukončiť. Klientku sme upozornili, že podľa našich obchodných podmienok je na hrane, kde nespolupracuje, a že riskuje ukončenie terapie a riskuje zároveň i to, že podľa našich obchodných podmienok máme právo jej v takejto situácii financie rozhodne nevrátiť vzhľadom k tomu, že to bolo charakterizované ako dobrovoľné ukončenie terapie. Klientka sa uvedomila a terapia pokračovala.

V tomto štádiu sme taktiež začali spracovávať problematiku klientky, kde klientka si myslela, že všetko vyriešime za ňu a že ona sa pre jej úspech nemusí nijakým spôsobom zapríčiniť. Klientke sme začali vysvetľovať a nastavovať s ňou nové uhly pohľadu, kde naším cieľom bolo klientke vysvetliť princípy fungovania Zákona príťažlivosti - 50% nám dá Vesmír príležitosti k dosiahnutiu našich zámerov, ale zvyšných 50% musíme my vyvinúť iniciatívu, našu snahu a pod. V tomto štádiu bol terapeutický tlak na klientku tak obrovský, že jej to bolo vysoko proti srsti v tom smere, že by musela opustiť svoju komfortnú zónu sebaľútosti a lenivosti a kde bola tlačená do toho, aby sama začala taktiež vyvíjať iniciatívu a snahu, inak terapia úspech nikdy mať nebude. Klientka to už neuniesla a uprostred sedenia v podobe  telefonického hovoru, klientka jednoducho telefón zložila a prerušila komunikáciu s naším odborným poradcom. Toto sa stalo zhruba po 3 týždňoch terapie od jej začiatku.

Následne nás klientka kontaktovala písomne, kde nás žiadala o vrátenie zvyšných financií, ktoré v rámci jej predplateného ročného paušálu nevyčerpala. Klientke sme sa písomne vyjadrili, že na základe našich obchodných podmienok jej chovanie bolo:

  • Arogantné, vulgárne, ignorantské.
  • Zároveň klientka taktiež podľa našich obchodných podmienok odmietala spolupracovať, na čo bola v terapii upozornená a i napriek upozorneniu pokračovala v tom, že nespolupracovala v podobe toho, že nám zložila telefón.

  • Zároveň podľa našich obchodných podmienok klientka tým, že nám zložila, sa rozhodla sama a dobrovoľne terapiu ukončiť.

Na základe predovšetkým týchto bodov z našich obchodných podmienok klientke financie NEboli vrátené a tiež sme klientke v závere písomného vyjadrenia vysvetlili že viac sa k záležitosti už nemienime vyjadrovať. 

Následne nás klientka v celom roku 2006 mnohokrát kontaktovala s všemožnými vyhrážkami. Označila nás taktiež, že nám nejde o pomoc ľuďom, ale že nám ide len o peniaze a dosahovanie ziskov. Všetky vyhrážky sme podľa našich obchodných podmienok vymazali a nereagovali sme na ne. Klientka sa taktiež na nás všemožne a všademožne sťažovala, dokonca sa obrátila aj na právne poradenstvo. Avšak tu klientka znova narazila. V právnom poradenstve sa klientka totiž dozvedela, že na základe našich obchodných podmienok, pravda a právo boli na našej strane a že súdny spor by proti nám nevyhrala a tým pádom sa žiadny súdny spor nekonal. Klientka takto pekne zameriavala pozornosť na negativitu a týmto si negativitu pekne v rámci zákona príťažlivosti do svojho života aj priťahovala. Nakoniec klientke neostávalo nič iné, len si priznať, že sme my a právne poradenstvo klientky, mali pravdu, že chyba bola na jej strane a že ak sa chce zmeniť a ak chce v živote niečoho dosiahnuť, musí sa zmeniť, musí zmeniť jej postoj a musí začať na sebe pracovať. Klientka potrebovala, ako sa vraví v priebehu tohoto roka, vychladnúť mnohé veci si potrebovala nechať uležať a uvedomiť, aby to celé pochopila a aby sa to všetko z nej vyplavilo.

Keď si klientka všetky potrebné záležitosti uvedomila, obrátila sa na nás znova s tým, že sa nám ospravedlnila, priznala si jej chybu, arogantnosť a ješitnosť a že chcela pokračovať v terapii s tým, že si ďalší priebeh terapie zaplatí odznova, že to všetko pochopila.

Ako prvé sme klientke vysvetlili, že zložením telefónu premrhala príležitosť a že jej prišla síce ďalšia príležitosť ale o to ťažšia v tom ponímaní, že vzhľadom k tomu, že aj náš cenník sa aktualizoval a ceny sa zvýšili, že táto ďalšia príležitosť vyjde klientku drahšie a že sú to nič iné len prirodzené zákonitosti karmy. Klientka nemala s týmto problém, všetko to pochopila a súhlasila. 

Ako druhé sme klientke vysvetlili, že jej podvedomie uznalo za účelom optimalizácie Placebo efektov klientky potrebných pre jej ďalšiu terapiu, že bude trvať ďalšie 4 roky kým kompletne v terapii klientku dostaneme z vozíčka a kým ju zbavíme invalidného dôchodku a že by bolo vhodné, aby si klientka predplatila tieto 4 roky vopred a naraz v podobe jednej transakcie. Očividne, toto optimálne riešenie podvedomie klientky vypočítalo a určilo na základe jej energií vzhľadom k tomu, že klientka s financiami problém principiálne nemala (mala prístup k financiám aj iným než len invalidný dôchodok). Klientka zaplatila vopred a jednorázovo na 4 roky terapie a následne terapii už nestálo v ceste nič, naopak, ďalšia terapia šla už ako po masle, a ako sa hovorí, na lusknutie prsta a rýchlosťou svetla. 

Následne sme s klientkou ešte viac optimalizovali jej Placebá v podobe, že sme s klientkou spracovali a nastavili jej motivácie zbaviť sa invalidného dôchodku s tým, že klientka bude mať iné formy príjmu a to v podobe jej vlastného podnikania; zámeru a motivácie zbaviť sa invalidného vozíčka. V tomto štádiu terapie si klientka uvedomila zároveň aj jej životný účel.

Následne sme spracovali jej autohaváriu, ktorá bola pôvodná príčina toho, že klientka skončila na invalidnom vozíčku a že poberala invalidný dôchodok. Autohavária bola výsledkom ničoho iného, než karmy, ktorá si klientku takýmto spôsobom dobehla.

Následne sme ďalšie 4 roky s klientkou spracovávali všemožné príčiny, odviedli sme mnohé privtelené duše v kombinácii s mentálnymi operáciami, analýzou snov a inými postupmi. 

Klientka prišla do štádia, kde jedného dňa z vozíčka vstala a vedela chodiť ako by sa nič nestalo, vozíček už viac nepotrebovala, cítila sa plná nádeje, energie, radosti. Avšak bol tu ešte jeden problém, i keď klientka vedela chodiť, lekári si nevedeli s jej zdravotným stavom poradiť z toho dôvodu, že lekárske testy ako Rentgen a pod., stále ukazovali problémy v tele, na základe ktorých bola klientke pôvodne diagnostikovaná paralýza a ochrnutie. Toto sa stalo už v roku 2010, teda zhruba po 3 a pol rokoch terapie od momentu, čo sme s klientkou terapiu obnovili. 

Na základe informácií z týchto lekárskych testov a výsledkov sme najbližšieho polroka pracovali na tom, aby sa jej reálny stav zhodoval s lekárskymi prístrojmi, čo sme dosiahli kvantovými postupmi, transmutáciou a mentálnymi operáciami. 

Následne, ku koncu roku 2010, už lekárske testy preukázali zdravé telo a stav pacientky sa už zhodoval s týmito lekárskymi výsledkami, kde lekári označili klientku ako zdravú práve na základe týchto posledných empirických testov a výsledkov. Inými slovami, paralýza a ochrnutie zmizli. Tu opäť raz vidíme, že je dôležité, aby naša terapia a klasická medicína šli ruka v ruke. 

Klientka následne eliminovala aj invalidný dôchodok z jej života a začala podnikať a robiť to čo ju baví, napĺňa a zabezpečila si finančné príjmy iné než invalidný dôchodok, čím zároveň zmizol aj problém parazitovania klientky od spoločnosti. 

U tohoto prípadu taktiež vidíme, prečo je dôležité si naše obchodné podmienky prečítať pred tým, než si Klient zaplatí terapiu u nás - platí tu doslovne, že prečítanie podmienok pomôže obom stranám predísť problémom do budúcna. 

Nemáme problém priznať, že mnohí naši klienti označili negatívnou kritikou našu terapiu za arogantnú; agresívnu; nekompromisnú; tvrdú; nesúcitnú; ako terapiu založenú nie pre pomoc ľuďom ale pre terapiu, kde ide len o peniaze; boli sme neobjektívne označení za podvodníkov a do tohto "jedného vreca" sme boli hodení na základe špatných skúseností klientov u terapiách pred tou našou a mnohé týmto označeniam podobné. Podľa našich obchodných podmienok sú takéto tvrdenia charakterizované ako negatívna kritika a ktorú taktiež podľa našich podmienok netolerujeme a neakceptujeme vzhľadom k tomu, že tam nie je zachovaná objektivita a je vyjadrená len negatívna časť a nie je vybalancovaná pozitívnymi aspektami, ktoré terapia našim Klientom dáva. Mnohí sa len musia naučiť vidieť v terapii aj tieto pozitívne aspekty, i keď sú to maličkosti a musia sa naučiť si ich vážiť.

Avšak, zároveň iní klienti taktiež potvrdili, že naša terapia je síce tvrdá, ale zároveň ich tvrdenie bolo vybalancované konštruktívne a to v podobe pozitívneho názoru, že naša terapia a náš terapeutický tlak prináša v konečnom dôsledku a v tom najvyššom možnom uhle pohľadu diamanty. To ukazuje, že klienti si vážia aj tie najjemnejšie maličkosti, tie najmenšie detaily, čo im naša terapia dala a priniesla. Presne tak to funguje aj v prírode - keď sú diamanty vo forme uhlia neformované; či sú hrany diamantov neobrúsené. Avšak vyvíjaním patričného tlaku sa tieto diamanty a ich hrany obrusujú k dokonalosti napr. optickej, akustickej, estetickej a preto má priemysel s diamantmi taký úspech. A rovnako je to aj s našou terapiou a naším terapeutickým tlakom - terapia usmerňuje a optimalizuje osobnosť či charakter v podobe obrusovania; odomkýna skutočný potenciál či schopnosti človeka; len všetko potrebuje svoj čas tak ako aj práve spomínané diamanty v prírode. Inými slovami, my nemeníme človeka, len človek si v terapii odomkýna to, čo v ňom naozaj je schované a čo drieme a čaká, aby sa aktivovalo a prebudilo, čo môžu Klient alebo iní vnímať aj ako zmenu...