15. Individuálne vyriešený prípad; Muž 30 rokov: Úspešné dorastenie amputovanej končatiny - ľavej nohy;  Prípad z obdobia 2010 - 2015

29.09.2018

Časť DNA sa považovala za neprebádanú či ako "DNA odpad". My sme využili a "aktivovali" aj túto časť. Je totiž možné dosiahnuť dorastenie končatiny na podobný spôsob, ako keď jašterici dorastie odtrhnutý chvost. Vyriešený prípad: Amputovaná ľavá noha; Výsledok terapie: Končatina dorastená, Schopnosť vyskočiť vertikálne do výšky 10 metrov...

Obsah

 • Úvod
 • Rok 2010
 • Rok 2011
 • Rok 2012 - 2013
 • Rok 2014
 • rok 2015

Dĺžka terapie až po dorastenie amputovanej končatiny: 6 rokov.

Úvod

Začiatkom roku 2010 sa na nás obrátil klient, muž o veku 30 rokov, ktorý mal amputovanú ľavú nohu niekedy v jeho detstve. Klient prišiel za nami s pozitívnym postojom a s vierou v úspech, že pre neho existuje šanca a nádej, že by mu mohla jeho končatina znova dorásť. Toto je niečo, čo v terapii nazýváme jako vysoko pozitívny postoj a optimálne placebá a pre terapiu bol už len tento krok klienta polovicou jeho úspechu…

Rok 2010

Ako prvé sme s klientom v najbližšom polroku (zhruba prvý polrok roku 2010) intenzívnej, skoro každodennej terapie, spracovali príčiny, prečo vlastne došlo k tomu, že mu bola ľavá noha amputovaná. Samozrejme, nebolo to nič iné, len výsledok toho, že si ho dobehla karma za zlé veci, čo spáchal mimo tohoto jeho súčasného života. Klient si tieto všetky tieto záležitosti uvedomil; zmenil mnohé svoje pohľady na vec; akceptoval jeho minulosˇ; zmieril sa s ňou a následne sme mohli v terapii pokračovať...

Keď si predstavíme ľudské telo vertikálne, tak ľavá vertikálna strana ľudského tela (strana kde je srdce) predstavuje ženské energie. Ďalší polrok (zhruba druhý polrok roku 2010) sme s klientom spracovávali práve jeho špatný postoj k ženám a k ženským energiám. S klientom sme spracovali jeho mnohé variácie príčin - nadradenosť k ženám; nedostatok sebavedomia; minulé životy, kde on bol inkarnovaný v podobe týraných žien; minulé životy kde on ubližoval ženám rovnako aj minulé životy, kde bol svedkom ubližovania žien a pod. Na konci tejto fázy terapie sme ešte odviedli prisídlené duše mnohých žien a klientovi sa začal obracať život doslova rýchlosťou svetla. Dokonca si do svojho života pritiahol aj jeho životnú partnerku, s ktorou sú dodnes. Tento jeho partnerský vzťah nám následne masívne pomáhal s ďalším priebehom terapie...

Rok 2011

Ďalší celý rok 2011 sme s klientom pracovali na jeho partnerskom vzťahu, na partnerskej dohode medzi ním a jeho partnerkou za účelom, aby dosiahol určitú duchovnú úroveň, resp. úroveň, na ktorej jeho partnerka už bola v dobe, keď začala s klientom partnerský vztah. Inými slovami, to čo sme v tejto fáze spracovávali s klientom, to už jeho partnerka mala spracované a vyriešené. Motivácia tu bola jednoduchá v podobe požiadavky a tlaku, ktorý na klienta dala jeho partnerka: "Buď budeš na sebe pracovať alebo ťa ako môjho partnera nechcem a každý si pôjdeme svojou cestou". Vďaka jej podpore, trpezlivosti a tlaku mal náš klient dostatočnú motiváciu na sebe pracovať a tým pádom sa nám podarilo urobiť v terapii ďalší kus práce. Na konci tejto terapeutickej fázy, zhruba na konci roku 2011, už obaja dosiahli partnerskú harmóniu a takpovediac aj určitú formu jednoty dvojplameňov. Toto bol taktiež dôležitý krok k tomu, aby klient dosiahol dorastenie jeho končatiny. Terapia pokračovala...

Rok 2012 - 2013

V týchto ďalších dvoch rokoch terapie klienta sme, v podstate a v zhrnutí, spracovávali všetky príčiny a prekážky, ktoré klientovi bránili tomu, aby mu jeho končatina dorástla. Rovnako sme v tejto fáze jeho terapie optimalizovali jeho systém viery a jeho placebá na ešte vyššiu potrebnú úroveň než s už tak vysokou úrovňou pozitívneho postoja, s ktorou sa na nás klient pôvodne obrátil pre absolvovanie jeho terapie. Toto dalo klientovi neoblomné základy do jeho zemskej čakry, ktorej súčasť sú práve aj nohy...

Rok 2014

Celý tento rok sme aplikovali u klienta mentálne operácie, kde sme mu nastavili pozitívne vzorce typu:

 • "Klient má obe nohy zdravé". 
 • "Klient má obe nohy dorastené".

 • "Obe nohy klienta fungujú v dokonalej harmónii".

 • "Klient stojí oboma nohami pevne na zemi a je hlboko, kvalitne a optimálne uzemnený".

 • Klientovi sme nastavili na základe požiadaviek jeho podvedomia aj archetypy najlepších bežcov sveta; archetypy najlepších skokanov sveta a pod.

Rovnako sme s klientom spracovali predstavu, kde on a jeho partnerka sú na pretekoch. Vzhľadom k tomu že medzičasom sa aj jeho partnerka neustále posúvala vyššie a vyššie, cieľom tejto predstavy bolo dosiahnuť, kde klient by na týchto pretekoch v predstave bežal minimálne rovnakou rýchlosťou jako jeho partnerka. Podarilo sa nám v predstave dosiahnuť nielen rovnakú ich rýchlosť, podarilo sa nám dokonca dosiahnuť aj to že klient, ako mužská podstata ich vzťahu, bol ešte o niečo rýchlejší než jeho partnerka - bol vodca a vizionár vzťahu. Presne to čo jeho partnerka potrebovala, cítila že sa mohla o jej chlapa oprieť, že mu mohla dôverovať. Výsledkom bolo to, že jeho partnerke sme tým automaticky a prirodzene umožnili sa ultimátne navrátiť k jej ženskému jadru s tým, že sa zbavila pocitov, "že si musí robiť všetko sama", "že je na všekto sama" a pod., čím sa iniciativa a zodpovednosti vo vzťahu rozdelili harmonicky a optimálne pre oboch partnerov. Inými slovami, nebolo všetko, ako sa vraví, na bremenách partnerky klienta.

Následne začal klient pociťovať fantómové bolesti. Fantomová bolesť, je v skratke, pocit bolesti, ktorú človek pociťuje práve pri amputovaní končatín. Nejakú dobu po momente, keď je končatina amputovaná a keď už reálne a fyzicky nie je, človek má totiž pocit, ako keby tam končatina stále bola. Je to kópia tzv. astrálnej/energetickej časti tela. S klientom sme spracovali problematiku fantómovej bolesti a nastavili sme k tejto problematike u klienta optimálny postoj. K čomu to bolo dobré? Dosiahli sme totižto reverzné fantómové pocity alebo tzv. reverznú fantómovú bolesť. Klient si totiž uvedomil, že keď člověk pociťuje fantómovú bolesť pri amputovaní končatiny, že to jednoznačne musí fungovať aj naopak pri reverznom procese - v našom prípade pri dorastaní končatiny. Inými slovami fenomén fantómovej bolesti sme v tomto prípade zapriahli za účelom dorastenia končetiny. Stačilo, že klient túto problematiku pochopil a hlavne, že ju akceptoval. Ďalší priebeh už šiel tzv. autopilotom jeho tela. 

Ku koncu roku 2014 sme dolaďovali ešte nejaké "dozvuky", odviedli sme prisídlené duše, ktoré boli ochrnuté; duše ktoré mali taktiež amputované končatiny a následne klientovi už nič nebránilo k dorasteniu končatiny.

Rok 2015

Taktiež sme s Klientom našli, spracovali a nastavili presný optimálny dátum, 01.01.2015, kedy mu končatina reálne a fyzicky dorastie a tak sa aj stalo. V noci na spomínaný optimálny dátum končatina Klientovi dorástla. Hneď v januári 2015, konkrétne 01.01.2015 sa klient ráno zobudil a zistil, že jeho končatina tam jednoducho bola, dorastená. Samozrejme aj toto klientove prekvapenie sme museli spracovať. 

Následne v najbližších mesiacoch klient podstúpil spoluprácu s lekármi a lekárske vyšetrenia. Lekári to samozrejme charakterizovali ako zázrak, avšak vyšetrenia klientovi umožnili. 

Podľa reflexológie a neurológie bol u klienta problém s motorikou - mal pocit, akoby nemal v nohe cit, ako by bola noha paralyzovaná, ako by bol klient ochrnutý. Tieto záležitosti sme s klientom taktiež priebežne a postupne spracovávali a nastavili sme dokonalú motoriku a dokonalú harmóniu medzi energetickými telami klienta, meridánmi, čakrami a pod. Táto fáza terapie šla súbežne so špeciálnou formou fyzioterapie, ktorú podstupujú práve ľudia ochrnutí; ľudia ktorí majú problém s motorikou nôh po úrazoch a pod. Dosiahlo sa úspechu.

Ešte sme do konca roka roka 2015 spracovávali pár "maličkostí" a klient mohol v poriadku chodiť. Dokonca, jedného dňa v gymnastickej telocvični zažil klient jednorázovú skúsenosť - mal "zrazu a v jednom momente" takú silu v nohách, tak silný odraz, že dokázal vyskočiť vertikálne do výšky 10 metrov. Avšak táto skúsenosť bola jednorázová a viac sa dodnes (do roku 2018) neopakovala. Avšak pre klienta to otvorilo novú nádej, nové brány ako môže túto jeho schopnost resp. takúto formu jeho potenciálu znovu aktivovať, usmerniť pravidelným tréningom, cvikom či ďalšou terapiou. Príde totiž správny čas, keď mu bude táto schopnost aktivovaná, ale to už bude v etape jeho života, keď bude riešiť klient jeho životný účel...