14. Individuálne vyriešený prípad; Žena 75 rokov: Úspešné dosiahnutie 32 zdravých zubov v podobe Liečby a Opravy tela spolu s dorastením chýbajúcich zubov; Prípad z obdobia 2009 - 2015

30.09.2018

Hovorí sa, že po vytrhnutí Vašich riadnych zubov Vám už ďalšie (tretie) zuby nenarastú. Ale skutočne je tomu tak? My sme iného názoru. Platí pravidlo, že fantázii sa medze nekladú. V rámci 7 ročnej terapie jednej našej klientky sme dosiahli u nej dorastenie všetkých 32 vytrhnutých zubov, kde klientka nosila predtým zubnú protézu...

Obsah

Úvod

Stručne o kľúčových technológiách a postupoch potrebných pre dorastenie zubov

Kvantové technológie a technológie transmutácie jednej formy materiálu na inú formu materiálu

Zdokumentovaný prípad našej klientky

Úvod

Predtým, než uvedieme zdokumentovaný prípad našej klientky, popíšeme stručne o technológiách a terapeutických postupoch, ktoré sú kľúčové pre dorastenie zubov.

Stručne o kľúčových technológiách a postupoch potrebných pre dorastenie zubov

V Atlantíde boli vytvárané rôzne mutanty, mytologickcé hybridy napoly človek - napoly zviera (známe napr. z Gréckej mytológie), zombíci, oživovanie mŕtvol a podobne. Avšak toto bol spôsob, ako sa technológie a vedecké poznatky zneužili, zmilitarizovali a použili sa na nič iné len ako zbrane. Dnes máme tiež pokroky v génovej terapii. Avšak osobne verím, že aj v dnešnej dobe sa to zneužilo tak, že v tajných laboratóriách sú vytvárané nielen rôzne hybridy zvierat a ľudí. Existujú aj rôzne výpovede svedkov, ktorí boli súčasťou takýchto experimentov; ľudia, ktorí tieto laboratória videli v ich astrálnych/mimotelových stavoch a pod...

V predchádzajúcich článkoch sme popísali mnohé postupy aplikované v našej terapeutickej praxi a to vrátane mentálnych operácií.

Kvantové technológie a technológie transmutácie jednej formy materiálu na inú formu materiálu

Jeden z ďalších našich terapeutických postupov je aj postup, ktorý je založený na princípoch kvantovej fyziky a kvantovej technológie. Základný princíp je, že všetko, akákoľvek hmota rovnako aj ľudské telo a jeho jednotlivé časti, sú nič iné len energia, svetlo, fotóny usporiadané tak aby tvorili hmotu, váhu, gravitáciu veľkosť a pod. Niektorí to poznáte možno aj pod názvom Tachiónová energia. Princíp tejto kvantovej technológie je taký, že sa pracuje na subatomárnom kvantovom leveli tela, kde sa vie patrične a zodpovedne manipulovať s týmito časticami a pod. V ďalších riadkoch uvádzame pár príkladov z neobmedzených možností, čo nám kvantová technológia ponúka.

V Atlantíde sme kvantovou technológiou vedeli v laboratóriách meniť skrz tzv. transmutáciu kovy na zlato. V dnešnej dobe sa niečo takéto volá Alchýmia. Aj dneska je vedený výskum transmutácie kovov na zlato, ale oficiálne sa tvrdí, že je to v začiatkoch a ani zďaleka to nie je také efektívne ako bolo napr. v Atlantíde. Ďalší príklad je, že napríklad Ježiš s rovnakými princípmi vedel premeniť vodu na kvalitné víno. Pri liečbe zubov môžeme využiť poznatky a technológiu transmutácie napr. v podobe premeny zubnej plomby (ako neprirodzeného materiálu pre telo) na materiál bio-organický a telu prirodzený. Transmutáciou môžeme taktiež premeniť rôzne neprirodzené materiály v tele ako umelé kĺby, umelé časti orgánov atď. na orgány a materiály prirodzené a bio-organické. 

Zamýšľali sme sa, že čo asi tak môže byť na dnešnú dobu vrchol medicínsko-terapeutickej úrovne čo sa týka zdravia a zdravotných problémov. Zhodli sme sa že nateraz (K roku 2018) to pravdepodobne môže byť dorastenie chýbajúcich zubov a dorastenie chýbajúcej/amputovanej končatiny.

V Atlantíde sme boli na úrovni, kde sme vedeli napríklad dosiahnuť aj to, aby chýbajúca končatina vedela človeku dorásť doslova na počkanie vzhľadom k tomu, že tam sme mali myseľ na plnom potenciály, mali sme aj rôzne veľmi pokročilé technológie, ktoré nám tomu dopomáhali. Veľa vecí v naších mysliach sa stratilo napríklad evolučnou degeneráciou, ale teraz znovu, práve aj v našej terapii, odkrývame tieto naše stratené schopnosti, potenciál ľudského DNA, ľudskej mysle a pod. Každý jeden človek má v sebe potenciál, schopnosti a talenty, DNA, biologický počítač ľudské telo a ľudský mozog ako hardware tohoto počítača a ľudská myseľ ako software tohto počítača. 

Medzikrok k dorasteniu končatín je v rámci našej terapie práve dorastenie chýbajúcich zubov…

Nasleduje prípad našej klientky, ženy o veku 75 rokov, ktorá mala všetky zuby vytrhnuté a nosila zubnú protézu aj vo vrchnej aj v spodnej čelusti ústnej dutiny a u ktorej sa nám podarilo v rámci jej 7 ročnej terapie (V rokoch 2009 - 2015) dosiahnuť 32 zdravých zubov v podobe ich dorastenia…

Zdokumentovaný prípad našej klientky

Ako prvé bolo potrebné optimalizovať váhu klientky, čím sa nastavili optimálne elektrické obvody jej tela potrebné pre dorastenie zubov. Samotná optimalizácia váhy zabrala zhruba 2 roky terapie klientky na rovnaký a podobný spôsob, ako sme popísali v v jednom z našich predchádzajúcich zdokumentovaných prípadov, ktorý pojednáva špecificky o optimalizácii váhy.

Ďalším významným a dôležitým krokom bola spolupráca klientky so zubárom. S klientkou sme spracovali všetky jej traumy, záležitosti a prekážky, ktoré jej bránili zubára navštevovať či s ním spolupracovať.

V ďalšom štádiu terapie bolo taktiež úlohou pre náš zámer dorastenia zubov vytvoriť veľmi detailnú "požiadavku" v podobe zámeru, čím detailnejší a presnejší zámer tým lepšie. Jednalo sa o detaily ako optimálne materiály zubov; kompatibilita s telom klientky; kvalita; odolnosť voči kazom a mnohé ďalšie parametre; na základe ktorých sme v kombinácií s kvantovou technikou, mentálnych operácií, transmutácií a mnohých iných našich terapeutických postupov dosiahli náš zámer. Vesmír dal následne v rámci zákona príťažlivosti klientke príležitosti pre dosiahnutie tohoto zámeru.

Našli sme a následne sme spracovali a nastavili taktiež aj optimálne dátumy pre dorastenie jednotlivých zubov.

Ďalší priebeh našej terapie bol terapeuticky pripraviť telo klientky a to formou odstránením všetkých príčin, ktoré by bránili dorasteniu zubov. Príčin, ktoré by novodorasteným zubom škodili, eliminácia napr. paradentózy ale taktiež nastavenie mysle klientky, aby tam nezameriavala pozornosť a zbytočne si tým napríklad dorastenie zubov nespomaľovala.

Následne sa zuby začali objavovať a rásť postupne a priebežne a to v presne vopred nastavené a zadefinované dátumy, kde veľkosť zubov sa pomaly ale isto zväčšovala k ich optimálnej veľkosti, hustote tak, aby boli v harmónii s telom a čo viedlo k ultimátnemu finálnímu štádiu - 32 zdravých dorastených zubov... 

Počas samotného dorastania, nazvime to počas "fáze dorastania", mala klientka pocity, že čas sa vlečie, že nikdy nedosiahne dorastenie zubov a mnohé pocity týmto podobné. Aj tieto prekážky sme spracovali. 

V neskorších resp. finálnych štádiách terapie sa niektoré zuby objavili akoby "z ničoho nič/odnikiaľ", ráno po zobudení, inokedy klientka pociťovala a potvrdila rôzne fantómové bolesti/prejavy, mechanický pohyb v podobe rastenia zubov v jej ústnej dutine - niečo ako reverzný proces trhania zubov, počas ktorého taktiež pociťujeme mechanický pohyb či mechanický tlak v ústnej dutine.

Klientka si následne nechala vyšetriť zuby jej zubárom za účelom, aby sa potvrdilo to, či je tam naozaj 32 zdravých zubov. Jej zubár to považoval za zázrak, avšak akékoľvek testy u zubára a to vrátane Rentgenu preukázali, že všetkých 32 zubov bolo naozaj zdravých; mali svoje zdravé korene; zdravé nervy; zmizla aj paradentóza klientky...