13. Privtelené duše, ktoré po smrti nenašli svoj kľud - Príčiny našich problémov a Ako nám takéto dušičky zároveň pomáhajú; Prípady z rokov 2012 - 2014

01.10.2018

Vyriešené prípady: 1. Problémy s erekciou, Impotencia; Výsledok: Chuť na sex, kvalitné spermie, Potencia a tehotenstvo partnerky klienta; 2. Problém s otehotnením; Výsledok: Tehotenstvo a Prirodzený pôrod doma; 3. Túžba po dieťati; Výsledok: Panenský pôrod; 4. Strašidelné sny a Paranormálne aktivity, Výsledok: Sny a problémy prestali...

Obsah

Úvod

Muž; 28 rokov; Erektilná dysfunkcia; Nechuť na sex; Impotencia a Nekvalitné spermie; 2012 - 2014

Žena; 40 rokov; Problém s otehotnením; 2012

Žena; 60 rokov; Po Prechode; Túžba po partnerovi a dieťati; 2013

Žena; 20 rokov; Strašidelné sny; Paranormálne aktivity - Pohybovanie predmetmi v dome; 2014

Úvod

Privtelené duše si veľakrát neuvedomujú, že nám častokrát nechtiac škodia. Tiež nemusí vždy platiť pravidlo, že privtelené duše nám musia vždy len škodiť. Vždy je tu dôvod a motivácia, prečo nenašli po smrti svoj kľud, prečo tu chcú ostať a prečo neodišli do svetla za ďalšou svojou cestou. 

Naše príklady z praxe hovoria o tom, ako nám takéto duše škodia ale zároveň aj o tom, že ich prítomnosť nám má vždy nejakým spôsobom pomôcť. Po spracovaní príčiny prítomnosti prisídlenej duše už duša nemá problém odísť si za svojou cestou, kde po odchode duší do svetla problémy prestanú a dušička následne už nebráni ani sebe a jej napredovaniu ale ani nám a nášmu ďalšiemu napredovaniu.

Nasledovné príklady z praxe boli vyriešené za pomoci mnohých terapeutických postupov, kde 90% terapie tvoril práve terapeutický postup "Odvod privtelených duší do svetla"...

Muž; 28 rokov; Erektilná dysfunkcia; Nechuť na sex; Impotencia a Nekvalitné spermie; 2012 - 2014

Celková dĺžka terapie od jej začiatku až po dosiahnutie kvalitných spermií a následné otehotnenie partnerky klienta: 3 roky.

Obrátil sa na nás klient o veku 28 rokov s lekárskymi diagnostikami a odbornými posudkami Erektilná dysfunkcia; Impotencia či Nekvalitné spermie, čo súviselo s jeho subjektívnymi pocitmi straty chute na sex; nervozita, že nemôže mať s partnerkou potomka a pod.; pocity a nutkanie brať viagru s vierou, že toto by problém vyriešilo a pod. 

V prvom polroku terapie sme spracovali tlak spoločnosti na klienta - nesprávne postoje, stereotypné a dogmatické myšlienky spoločnosti, ktoré u klienta prevládali:

 • "Chlap musí vždy mať chuť na sex".
 • "Chlap musí vždy byť na sex pripravený".

 • "Chlap nikdy nesmie povedať sexu NIE".

 • "Chlap nikdy nemôže byť na sex unavený".

 • "Ak chlap nemá na sex chuť, určite je s ním niečo špatne".

 • "Sex je pre chlapov o ničom inom len o množstve a výkone".

 • "Chlap musí mať sex každý deň".

 • "Chlap musí mať počas sexu vždy erekciu, inak má problém". 

 • "Bez erekcie sex nikdy nebude fungovať". 

 • "Je to hanba a určite je to niečo špatné, keď chlap nemá počas sexu erekciu".

 • "Chlap sa musí "vehementne" snažiť, aby svoju partnerku uspokojil a aby nepredstierala orgazmus".

 • "Viagra zvýši sexuálny výkon".

 • "Bez viagry je chlap v posteli nikto". 

 • "Ak chlap neberie viagru, jeho sexuálny výkon stojí za nič". 

 • A mnohé iné stereotypné a spoločnosťou zaužívané myšlienky či postuláty.

Klient si uvedomil, ako si tieto stereotypné názory prisvojil, ako mu škodili a ako tým obmedzoval seba ale aj jeho partnerku. Všetky tieto myšlienky sme v tejto fáze terapie s klientom spracovali. Klient si uvedomil mnohé záležitosti že i muži majú právo byť na sex unavení, že nemusia vždy mať na sex chuť, rovnako že nemusí pri sexe vždy byť erekcia a že partneri môžu mať krásny intímny život aj keď nie vždy je pri sexe erekcia. Klient sa naučil, aké dôležité je s jeho partnerkou o jeho pocitoch komunikovať a uvedomil si, že keď partnerke vyjadrí svoje pocity, že to nie je nič špatné, že partnerke či ich vzťahu to neuškodí. Naopak, klient si uvedomil, že celú dobu to bola potreba jeho partnerky, aby o svojich pocitoch komunikoval a že partnerka sa cíti byť tým zároveň aj milovaná. Klient zistil totiž, že nie je na všetko sám, že je vhodné a optimálne, aby partneri preklenuli tento problém spolu. Ako bonus, partneri sa taktiež dokonca naučili komunikovať o svojich pocitoch priamo počas ich intímneho života, resp. počas intímnych chvíľ a aj počas pohlavného styku.

Ak berieme pohlavné orgány muža a ženy ako živé bytosti, ktoré "majú taktiež svoj vlastný život", oni sú prispôsobené, aby si našli cestu k sebe a to bez ohľadu či je erekcia alebo nie. Klient zistil, že zo začiatku, kde bol pohlavný styk bez erekcie alebo s tzv. polovičnou erekciou, dáva obom partnerom krásne zážitky a ešte naviac si klient uvedomil, že šlo o výmenu energií, že to bolo aj o dychu, očnom kontakte, verbálnou komunikáciou, že to boli momenty, kde partneri boli spolu jeden pre druhého a samozrejme takáto forma "nového" intímneho života mala na oboch partnerov i terapeutické účinky.

Tu sme taktiež spracovali s klientom jeho špatné pohľady na predstieranie orgazmu. Klient sa naučil o partnerkinej cyklickosti - obaja partneri fungovali už na cyklickej vlne. Zistil, že nie vo všetkých jej fázach partnerka potrebuje dosiahnuť orgazmus a že sa vlastne jedná o prirodzenú hormonálnu a biologickú či psychologickú potrebu partnerky. Tu si klient uvedomil, že obaja partneri zlyhali v komunikácii o tejto potrebe partnerky a o pocitoch súvisiacich s touto záležitosťou. Problém sa opravil a v komunikácii nestálo už nič v ceste.

V druhej polovici roku 2012 sme s klientom spracovali jeho potrebu brať viagru. Klient si uvedomil, že viagrou sa vlastne brzdil a potláčal svoju prirodzenú sexualitu, svoju prirodzenú kreatívnu a tvorivú energiu s ktorou sexualita jednoznačne úzko súvisí. Tiež si uvedomil, že to nie je o množstve a následne kvalita nahradila kvantitu. Klient potvrdil ešte krajšie zážitky v ich intímnom živote, nazval to niečo ako spirituálne a duchovné zážitky. V konečných fázach tejto terapie sa začali objavovať v intímnom živote klienta už aj erekcie v kombinácii s polovičnými/čiastočnými erekciami.

Ďalší rok terapie, teda v roku 2013 sme pracovali na odvode veľkého množstva privtelených duší v kombinácii s mentálnymi operáciami jeho pohlavných orgánov. Na konci roka, teda na konci fázy tejto terapie klient potvrdil že jeho erekcia bola v kvalite, akú si klient vôbec predtým nevedel ani predstaviť. Klient potvrdil že v intímnom živote býval už prirodzene "tvrdý ako skala" čo samozrejme pridalo nový rozmer ku kvalite ich intímneho života. 

Ďalší rok, teda v roku 2014 sme pracovali na skvalitnení jeho spermií a to úpravou životosprávy či už stravy, pohybu a pod. Tu sme taktiež odviedli privtelené duše ktoré nemali kvalitné spermie v kombinácii s mentálnymi operáciami častí hormonálneho systému produkujúci testosterón ale aj s orgánmi zodpovednými za produkciu spermií. Klienta a tým pádom aj jeho partnerku sme naučili o pomalom milovaní, ktoré sa taktiež nazýva aj mesačné či vedomé milovanie. Klienta sme taktiež uviedli do problematiky tantrického sexu, ktorý je ešte vyšší level od vedomého milovania. Klient spolu s partnerkou sa naučili kombinovať tieto možnosti "základného pudového sexu", pomalého milovania a spirituálneho/duchovného milovania. 

Zhruba v trištvrte roku 2014 lekárske testy a odborné vyšetrenia preukázali optimálnu kvalitu spermií, po erektilnej dysfunkcii či nechuti na sex taktiež nebolo už ani stopy. 

Následne sme klienta ešte doladili, že sme ho uviedli do problematiky multi-orgazmickej ženy rovnako aj do problematiky multi-orgazmického muža, čo malo za následok že postupným tréningom je možné u muža napr. dosiahnuť viacero orgazmov za sebou a do na želanie a bez nutnosti straty erekcie. 

Ešte sme doladili záležitosti, kde sme terapeuticky nastavili pohlavie dieťaťa-obaja partneri chceli chlapca, po ktorom obaja partneri túžili. Spracovali a nastavili sme zámery, aby sa dieťa narodilo doma prirodzeným spôsobom. Dokonca nám skrz partnerské puto medzi klientom a jeho partnerkou podvedomie jeho partnerky komunikovalo aj optimálny dátum, kedy bude partnerka v ovulačnej fáze a kedy môže dôjsť k počatiu. Dátum podvedomia partnerky klienta určilo ako 24 December 2014. A tak sa aj stalo v tomto dátume - klientka otehotnela čo potvrdili lekárske vyšetrenia, gynekologické a tehotenské testy. Neskoršie lekárske testy a sono vyšetrenia taktiež preukázali, že pohlavie dieťaťa bolo naozaj také, aké sme nastavili, chlapček.

Ako vidíme, osud dal obom partnerom krásny vianočný darček a dal obom ich životom nový rozmer, otvoril im nové brány nádeje, lásky, pokoja a šťastia - účel, pre ktorý sú práve Vianoce ako stvorené...

Žena; 40 rokov; Problém s otehotnením; 2012

Dĺžka terapie od jej začiatku až po dosiahnutie tehotenstva u klientky: 1 rok.

Obrátila sa na nás klientka o veku 40 rokov. Mala problém otehotnieť s jej partnerom. V ich vzťahu boli v štádiu, kde sa rozhodovali medzi adoptovaním dieťaťa alebo umelým oplodnením. 

Ako prvé sme u klientky museli spracovať jej pocity urgentnosti, pocity zúfalosti a pod. Jednalo sa o pocity, že musela mať dieťa čo najskôr. S týmto súviseli aj pocity a myšlienky

 • "Tykajú mi biologické hodiny".
 • "Nemám už čas".

 • "Všetky moje rovesníčky majú už dávno deti".

 • A mnohé myšlienky týmto podobné. 

Skrz vysoký terapeutický tlak sme dosiahli, že klientka našla v tomto smere svoj vnútorný kľud, pocity urgentnosti zmizli, uvedomila si totiž, že telo potrebuje svoju prirodzenosť, svoj prirodzený priebeh, že každý sme individuálny a pod. Terapia pokračovala. 

Spracovali sme všetky ďalšie príčiny spoluzodpovedné za problém otehotnieť. Jednalo sa o mnohé poškodenia ženských orgánov ako aj v tomto jej živote tak aj v jej minulých životoch. Táto fáza terapie bola ukončená niekoľkými mentálnymi operáciami, optimalizáciou jej ženskonsti, jej ženskej cyklickosti, nastavenie voľnej menštruácie, čo bolo kľúčové nastavenie pre dosiahnutie prirodzeného pôrodu, o ktorom píšeme nižšie.

Po takýchto "úpravách" orgánov nám podvedomie klientky odhalilo ďalšie formy príčin - privtelené duše. 

V tomto štádiu sme museli odviesť veľké množstvo prisídlených duší do svetla. Duší bývalých partnerov klientky z jej minulých životov; duše jej súrodeneckých sestier z minulých životov; duše, ktoré boli adoptované; duše, ktoré si deti adoptovali a mnohé ďalšie duše. Toto štádium terapie prebiehalo už zhruba po 11tych mesiacoch terapie klientky. 

Nakoniec sme s klientkou ešte doladili a spracovali detaily, kde sme nastavili pohlavie jej vytúženého dieťaťa - klientka a jej partner si priali totiž chlapca. Nastavili sme zámer, kde klientka bude mať prirodzený pôrod u nej doma s tým, že partner je maximálne nápomocný a užitočný. Tiež sme klientku zbavili pocitov, že si musí všetko robiť sama; naučili sme ju dôverovať jej partnerovi; naučili sme ju sa o jej partnera oprieť a veľmi presne komunikovať ako o svojich pocitoch tak aj komunikovať s jej partnerom aj o jej potrebách a to stručne, na rovinu, priamo, bez okolkov a bez omáčok a hlavne bez akýchkoľvek "ženských" náznakov či narážok. S klientkou sme taktiež spracovali ešte jej návrat k jej pôvodnému ženskému jadru. Keď sa klientka naučila komunikovať s mužskými energiami, teda s jej partnerom, otehotneniu nestálo už nič v ceste. 

Na Vianoce roku 2012 klientka a jej partner dospeli k otehotneniu. Gravidita, tehotenstvo prebehli v naprostom poriadku a bez akýchkoľvek problémov či komplikácií. Pôrod bol prirodzený a doma. Tak, ako sme v terapii nastavili, klientke sa naozaj narodilo dieťa v pohlaví chlapca. Mnohé slzičky šťastia, ktoré mali taktiež aj terapeutické účinky, nenechali na seba dlho čakať a klientka sa cíti odvtedy spokojná, šťastná a jej systém viery, čo je možné a čo nie je možné, ďaleko presiahol jej pôvodné hranice a limity. Ako sa hovorí, "klientka prekročila svoj vlastný tieň"...

Žena; 60 rokov; Po Prechode; Túžba po partnerovi a dieťati; 2013

Dĺžka terapie od jej začiatku až po samooplodnenie a panenský pôrod: Zhruba 6 mesiacov, v priemere 3x za týždeň po 2ch hodinách denne.

Obrátila sa na nás klientka o veku 60 rokov, mala  už po prechode. Trápila ju samota, žiaľ a smútok za partnerom a túžba po dieťati.

Ako prvé sme spracovali všetky jej predošlé vztahy z jej súčasného života, ktoré mali prapôvodnú príčinu v období jej vlastného počatia jej rodičmi. Pri počatí sa vyskytovali negatívne myšlienky matky klientky voči otcovi klientky - nenávisť, odpor a uzavretosť voči mužským energiám, nechuť na sex a pod. Po spracovaní týchto udalostí si klientka uvedomila, že tieto myšlienky neboli vlastne jej, a že toto bol dôvod, prečo si klientka priťahovala neúspešné vztahy; vzťahy, ktoré jej nevydržali.

Následne sme s klientkou spracovali jej postoj k predošlým partnerským vzťahom a nastavili sme jej uhly pohľadu také, kde sa klientka dokázala už na jej predošlé partnerské vztahy podívať spôsobom takým, kde jej tieto partnerské vzťahy dali pozitívne aspekty, naučili ju mnohé záležitosti, a pripravili ju na terapiu u nás a tým pádom aj na partnera, ktorý jej po našej terapii prišiel do cesty. Avšak prišiel jej do cesty spôsobom, ktorý by si klientka nepredstavila ani len v jej najbizarnejších snoch…

Následne sme s klientkou spracovali všetky príčiny a překážky, ktoré jej bránili pritiahnuť si do života životného partnera. Podarilo sa a následne nastala fáza terapie, kde podvedomie klientky nám v tomto štádiu odhalilo ďalšiu príčinu a to príčinu v podobe prisídlenej duše. Duše, ktorá navždy zmenila život klientky k pozitívnemu...

Ako prvé sme museli s klientkou spracovať jej postokj k tomu, aby dokázala byť vôbec tejto problematike otvorená za účelom, aby sme mohli v terapii pokračovať. Podarilo sa nám dosiahnuť u klientky to, že bola problematike otvorená s tým, že jej viera sa postupne aktualizovala už ďalšími jej vlastnými empirickými skúsenosťami v ďalšom priebehu jej terapie. 

Následne sme nechali klientku telepaticky a mentálne si pohovoriť s dušou. Podľa podvedomia klientky sme museli totiž zistiť veľmi presné detaily o duši, kto to je a prečo je u klientky. Tu sa vyplavili mnohé formy podvedomého strachu a zábran, ktoré klientke bránili dozvedieť sa o pôvode prisídlenej duše. Skrz terapeutický tlak, ktorý sme na klientku vyvinuli, sme tieto zábrany prelomili.

Tieto obavy mali svoje opodstatnenie. Klienta totiž zistila, že sa jednalo o prisídlenú dušu jej dvojplameňa, ktorý bol pri klientke privtelený rádove na stovky minulých životov a klientka si túto dušu priniesla až do tohoto jej súčasného života. Klienku sme nechali si s touto prisídlenou dušou vyjasniť si mnohé veci. Nastali ťažké uvedomenia klientky, plač a škrípanie zubov, dokonca klientka bola aj na hrane, keď chcela terapiu s nami ukončiť. Avšak tlak vyvýjaný tentokrát v kombinácii našich odborných poradcov spolu už aj s podvedomím klientky a prisídlenou dušou spôsobili to, že klientka v terapii vytrvala, pokračovala a dodnes toto jej rozhodnutie neľutuje. 

Klientka si v týchto štádiách totižto uvedomila, kde urobila mnoho chýb, ako vysoko je duchovne jej dvojplameň a čo všetko má spracované, ako brzdila celú tú dobu klientka seba ale aj dušu, cítila sa voči tak vysoko duchovnej bytosti menejcenná, nemala sebaistotu, sebavedomie a pod. Aj tieto problémy sa nám podarilo s klientkou spracovať. 

Následne sme spracovali s klientkou jej problematiku a to túžbu po partnerovi a po dieťati, čo sme dosiahli tým, že, ako sa vraví, sme zabili viac múch jednou ranou. Duša totižto navrhla klientke, a jej podvedomie to uznalo ako optimálne riešenie, že by sa táto duša mohla inkarnovať do plodu klientky, kde klientka by toto dosiahla tzv. samooplodnením a následne po pôrode a vyrastení "dieťaťa" by sa dieťa klientky stalo zároveň jej partnerom. 

V klientke zprvu táto predstava vyvolala hnus, odpor, strach. Tieto záležitosti sme taktiež spracovali spolu so záležitosťami, myšlienkami a špatným postojom k problematike incest a klientka bola po spracovaní problematike otvorená. 

Klientka a duša si dohodli podrobnosti samooplodnenia/panenského pôrodu. Panenský pôrod je v skratke fenomén, kde dochádza k oplodneniu vajíčka len za pomoci mysle bez pohlavného styku, bez spermie. Môžeme to nazvať aj energetické oplodnenie, ktoré sa neskôr, tak ako všetko ostatné, manifestuje a prejaví aj na biologickej a fyzickej rovine tela. Následne sa obaja "partneri" dohodli, že klientka porodí jej dvojplameň doma prirodzeným spôsobom, optimálny dátum a astrológiu ovulačnej fázy potrebnú pre takúto formu oplodnenia  a pre takúto formu pôrodu, vo veku 4 roky jej partner dosiahne už telo dospelého človeka a mnohé ďalšie aspekty tejto ich, nazvime ju, "partnerskej dohody". S klientkou sme všetko potrebné spracovali ohľadom tejto dohody.

Na základe tejto partnerskej dohody sme následne spracovali a nastavili dohodu medzi klientkou samotnou a jej telom. Jej telo totižto na základe tejto partnerskej dohody umožnilo klientke dočasne obnoviť jej menštruáciu za účelom samooplodnenia, gravidity, pôrodu s tým že po pôrode sa menštruácia znova vypne. Klientka s návrhom jej tela a podvedomia súhlasila.

Terapiou sme doladili ešte nejaké tie maličkosti. Toto sme boli už v štádiu, kedy klientka mala za sebou zhruba už 5 mesiacov terapie s nami. Následne už klientka terapiu nepotrebovala, bola totižto navigovaná už jej duchovným partnerom a jeho dušou vo všetkých záležitostiach ako samooplodnenie, tehotenstvo, pôrod samotný, rast dieťaťa a pod. Nám klientka už dávala len odozvu...

Následne, tak ako sme nastavili, v presne vopred nastavený dátum došlo k samooplodneniu, následne prebiehalo tehotenstvo a panenský pôrod. Vo veku 4ch rokov dosiahol jej syn/partner telo dospelého muža a následne sa stali partnermi. Dnes (v roku 2018) už klientka s týmto jej duchovným a životným partnerom čaká ďalšie dieťa (chlapca) a plánujú spolu svatbu. Našťastie a "náhodou" sa prípad udial v krajine, kde legislatíva nezakazuje panenský pôrod a nemá k záležitosti problémy ani morálne či etické. Avšak akékoľvek vybavovanie s úradmi, doklady dieťaťa/muža, svatba, to už ide partnerským "autopilotom", kde aj v týchto záležitostiach je klientka navigovaná jej duchovným partnerom, ktorý má očividne všetky potrebné vedomosti a znalosti pre manévrovanie v týchto záležitostiach a pre dosiahnutie ich spoločných zámerov.

Na tomto prípade taktiež napr. vidíme, aké je dôležité spracovať veľké množstvo problémov a príčin, kým nám podvedomie vôbec umožní pracovať s prisídlenou dušou resp. kým nám prisídlenú dušu odhalí ako príčinu našich problémov...

Záverom by sme dodali dve veci.

Za prvé, klobúk dole pred takýmto partnerom, ktorý bol tak trpezlivý a ochotný čakať na jeho partnerku rádove na stovky životov. Avšak jeho neoblomá nádej, viera v úspech a trpezlivosť priniesli svoje úspechy…

Za druhé, Taktiež, napr. aj v Atlantíde bolo bežné, že ženy si samooplodnením a panenským pôrodom priviedli na svet svojich partnerov či ich deti. Očividne, tieto vedomosti a postupy sa zachovali aj po érach Atlantídy, kde napr. Panenským pôrodom bol narodený aj Ježiš z Nazaretu, rok 0, ktorý je taktiež inkarnovaný v našom kryštálovom tíme...

Žena; 20 rokov; Strašidelné sny; Paranormálne aktivity - Pohybovanie predmetmi v dome; 2014

Dĺžka celkovej terapie až po odchod duše a ustanie Paranormálnych aktivit: 3 dni, 2 hodiny denne.

Obrátila sa na nás klientka, ktorú prenasledovali strašidelné nočné mory sprevádzané aj paranormálnymi aktivitami - pohybovanie predmetmi v dome. Táto činnost je častokrát sprevádzaná prisídlenou dušou známou pod názvom Poltergeist, s čím súvisí aj mýtus, že Poltergeisti sú len zlí. Tentokrát sa avšak nejednalo o zlého Poltergeista...

Pre vyriešenie tohoto prípadu sme aplikovali terapeutický postup Psychoanalýzu snov, kde táto psychologická škola bola založená psychiatrom Zigmundom Freudom a psychológom Carlom Gustavom Jungom, kde obaja sú taktiež inkarnovaní v našom kryštálovom tíme. 

Psychoanalýza je forma, akou s nami komunikuje naše podvedomie a z našich snov sa môžeme veľa naučiť za predpokladu, že sme otvorení problematike, že sny nie sú len výplod našej fantázie, ale že vo väčšine prípadov sa nám sny snažia pomôcť. Skrz analýzu snov sme sa dopátrali k faktom, kde sme zistili, že prisídlená duša nebol nikto iný, než zomrelá stará mama klientky. 

Duša starej mamy mala i po jej smrti stále za potrebu klientku chrániť a pohybovaním predmetov v dome a skrz "desivé sny" sa duša snažila s klientkou komunikovať a dávať najavo svoju prítomnosť. Klientka si uvedomila, že jej problémy skutočne začali po úmrtí jej starej mamy, kde úmrtie nastalo zhruba 2 roky predtým, než sa klientka na nás obrátila.

Po tomto uvedomení a analýze niekoľkých ďalších snov si duša uvedomila, že klienta je v "dobrých rukách" a že už viac nie je prítomnosť jej ako duše potrebná a že si svoj účel splnila. Vo finálnych štádiách terapie sa duša zomrelej starej mamy objala s jej dcérou (žijúcou matkou klientky), a to v sne tejto matky, a duša si následne šla svojou cestou. 

Následne klientka potvrdila, že jej nočné mory prestali, paranormálne aktivity a "strašenie" taktiež ustalo, klientke sa uľavilo, našla svoj vnútorný kľud a klientke sa začali následne diať v jej živote mnohé pozitívne veci...