12. Mentálne operácie - Doplnok alebo alternatíva ku klasickým lekárskym operáciám; Prípady z rokov 2010 - 2013

02.10.2018

Článok hovorí o tom, čo sú to mentálne operácie, ich porovnanie s klasickými lekárskymi operáciami. Vyriešené prípady: 1. Hluchota - Nosenie strojčeka na počutie; Výsledok terapie: Vysadený strojček, Supersluch - tzv. bionické počutie. 2. Problémy s očami - Nosenie okuliarí; Výsledok terapie: Vysadenie okuliarí; Rentgenové videnie...

Obsah

  • Čo sú to mentálne operácie
  • Hluchota - Nosenie strojčeka na počutie, Muž, 40 rokov; 2010 - 2011
  • Problémy s očami - Nosenie okuliarí; Muž 50 rokov; 2011 - 2013

Čo sú to mentálne operácie

Mentálne operácie sú podobné klasickým lekárskym operáciám; sú nevyhnutnou súčasťou našej terapeutickej praxe; sú vykonávané našími odborníkmi a špecialistami z nášho kryštálového tímu a idú súbežne spolu s našími ďalšími mnohými individuálne navrhnutými a prispôsobenými terapeutickými postupmi.

Výhoda je tá, že mentálne operácie sú aplikované na diaľku a to bez ohľadu, kde vo svete sa nachádzate. Nemusíte nikam cestovať, všetko sa deje v pohodlí Vášho domova a to najmä počas Vašej relaxácie a počas Vášho spánku, kde má telo najnižšiu spotrebu energie a kde v spánku sa telo zároveň najviac opravuje, regeneruje, lieči a pod. Inými slovami, mentálne operácie Vás nijak neobmedzujú vo Vašich každodenných činnostiach.

Princíp mentálnych operácií spočíva v tom, že na energetickej/kvantovej/mentálnej úrovni je vykonaná mentálna operácia, kde sa rôznymi postupmi a metódami "vyoperujú" špatné a negatívne informácie, choroby, problémy a pod. Následne sa mentálne "transplantujú" nové "zdravé" informácie. Následne sa tieto informácie prenesú z energetickej úrovne do nášho DNA a telo začne tieto informácie prijímať za svoje a následne sa zmeny postupne a priebežne začnú prejavovať na fyzickej a biologickej úrovni.

Hluchota - Nosenie strojčeka na počutie; Muž, 40 rokov; 2010 - 2011

Dĺžka terapie od jej začiatku až po kompletné vysadenie strojčeka na počutie a aktiváciu supersluchu: 1 rok.

Obrátil sa na nás klient, ktorý bol hluchý. Nosil strojček na počutie na ľavé ucho.

Ako prvé sme spracovali a odstránili všetky príčiny a koreňové situácie, ktoré boli zodpovedné za hluchotu. Zistili sme, že klientovi sa z tohoto života ale aj minulých životov opakoval cyklus poškodenia uší či už ako DJ na diskotékách alebo pri hlasitých priemyselných strojoch, pílach a pod. 

Avšak najväčší hlavný problém spoluzodpovedný za opakovanie sa cyklu problémov s ušami boli myšlienky od lekárov, ktoré si klient zakaždým pripustil. Jednalo sa o myšlienky a postuláty lekárov:

  • "Ak má človek už raz poškodený sluch, sluch už nie je možné obnoviť/vyliečiť/opraviť".
  • "Budete navždy na ľavé ucho hluchý".

  • "Budete navždy nosiť strojček".

  • A mnohé iné myšlienky týmto podobné. 

S klietnom sme tieto myšlienky a postuláty spracovali. Zoberte prosím na vedomie, že predtým, než sme aplikovali samotné mentálne operácie, bolo dôležité spracovať tieto príčiny, inak by mentálne operácie nemali zmysel a problém by sa mohol u klienta vrátiť. 

Následne sme postupne a priebežne aplikovali mnohé druhy mentálnych operácií na rôzne orgány ľavého ucha - od eustachovej trubice, zvukovodov, zvukových bubienkov, zvukových nervov a pod. 

Zhruba po 1 roku terapie, kde prevažnú časť tvorili mentálne operácie v kombinácii so striedavým nosením a nenosením strojčeka na počutie, klient kompletne vysadil jeho strojček. 

Klient zistil, že sa stal viac citlivý, viac vnímavý a vadili mu zvuky či jemné zvuky, ktoré mu predtým nevadili a ktoré predtým ani neregistroval. Následne sme s klientom spracovali aj tieto problémy a jeho sluch sme usmernili a záverom sme klientovi nastavili a mentálne voperovali vzorce, kde sluch klienta funguje k jeho plnému potenciálu, rovnako sme klientovi nastavili aj archetypy netopierov či psov, kde tieto živočíchy sú známe ich supercitlivým sluchom.

Na konci terapie, keď sa už telo ustálilo a keď sa informácie z terapie a mentálnych operácií manifestovali na biologickej rovine, klient potvrdil, že jeho sluch bol usmernený a že dokázal počuť spadnúť malú mincu na vzdialenosť 2 km na vonkajšom otvorenom priestranstve. Takáto forma supersluchu sa taktiež nazýva aj tzv. Bionické počutie.

Následne klient využil a usmernil jeho potenciál v hudobnom priemysle, konkrétne u ladenia hudobných prístrojov, kde je vyžadovaný kvalitný hudobný sluch a citlivý sluch aj na tie najjemnejšie tóny a frekvencie...

Problémy s očami - Nosenie okuliarí; Muž 50 rokov; 2011 - 2013

Dĺžka terapie od jej začiatku až po vysadenie okuliarí a aktiváciu Rentgenového videnia: 3 roky.

Obrátil sa na nás klient, ktorý mal problémy so zrakom - trpel ďalekozrakosťou a astigmatizmom, čoho výsledkom bolo, že klient nosil okuliare zhruba 20 rokov, teda od jeho 30tych rokov.

S klientom sme ako prvé spracovali príčiny, ktoré boli zodpovedné za to, že mal problém s očami; situácie kde nechcel niečo vidieť; situácie kde bol svedkom špatných udalostí a pod. 

Taktiež sme postupne a priebežne spracovávali príčiny, ktoré boli špecificky zodpovedné za nosenie okuliarí; príčiny ktoré boli zodpovedné za špecifické dioptrie okuliarí rovnako aj situácie, ktoré bránili klientovi raz a navždy okuliare vysadiť. 

Následne sme klienta naučili sa na jeho mnohé životné nespracované situácie hľadieť sa tzv. novými uhlami pohľadu čoho výsledok bolo, že situácie prestali klienta stresovať, hľadel sa na ne inak. Malo to zásadný dopad na ďalší priebeh terapie.

Toto všetko trvalo zhruba 1 rok terapie. 

Následne sme zhruba ďalšieho polroka s klientom spracovávali postupne a priebežne všetky príčiny a překážky, ktoré nám bránili aplikovať mentálne operácie zraku klienta.

Ďalší polrok následne prebiehali mnohé mentálne operácie očí, očných šošoviek, rohoviek, optických nervov, mentálne operácie mozgu, meridánov, čakier a pod. Mentálne operácie šli samozrejme v kombinácii s našími ďalšími mnohými terapeutickými postupmi vrátane odvodu mnohých privtelených duší, ktoré za ich života nosili okuliare; duše ktoré mali problémy s videním a pod.

V záveroch terapie sme u klienta nastavili pozitívne vzorce typu:

  • "Klient má zrak jako ostriež".
  • "Klient dokáže vidieť aj v tme", kde sme mu nastavili aj archetypy živočíchov, ktoré dokážu vidieť v tme ako napr. mačka, pes a pod.

  • "Klient dokáže používať jeho oči súbežne s jeho tretím okom/šiestym zmyslom".

Po ďalších zhruba dvoch mesiacoch sa telo klienta ustálilo a informácie sa manifestovali aj na biologickom tele. Klient už v tomto štádiu kompletne vysadil jeho okuliare a nielen to. Klient potvrdil, že sa aktivovala "akási" jeho schopnost vidieť cez steny.

Klientovi sme vysvetlili, že sa jedná o schopnosť Rentgenového videnia a následných zhruba 9 mesiacov v záverečných štádiách terapie, teda v roku 2013, sme klientovi pomohli skrz našu terapiu usmerniť a rozvíjať jeho schopnost Rengenového videnia tak, aby mohol následne klient pokračovať v aplikácii tejto schopnosti v spolupráci s modernou medicínou...

Prípad nášho klienta v súvislosti s Rentgenovým videním nie je ani zdaleka ojedinelý prípad vo svete. Existuje ďalší celosvetovo známy prípad dievčiny z Ruska, ktorá má taktiež Rentgenové videnie a ktorá dokonca absolvovala akademické a vedecké testy.

Nasleduje 46 minútový dokumentárny film (v českom jazyku) o tejto dievčine s Rentgenovým videním...