11. Individuálne vyriešený prípad, Žena, 55 rokov: Lekárska operácia ohraničeného tumoru dopadla úspešne; Prípad z roku 2018

03.10.2018

Problémy: Tumor (nádor) v podžálúdkovej žlaze a žalúdku; Strach z lekárov a špatnej lekárskej starostlivosti; Strach z lekárskej operácie; Závislosť na lekárskych vyšetreniach; Sebaľútosť; Problém s komunikáciou o pocitoch...

Obsah

Dĺžka terapie od jej začiatku až po začiatok lekárskej operácie klientky

Pred terapiou u nás

Terapia

Následne sme si zadefinovali, spracovali a nastavili zámer v podobe pozitívnych myšlienok a programov

Poznámka a dodatok terapeuta; Záverom

Dĺžka terapie od jej začiatku až po začiatok lekárskej operácie klientky

3 mesiace intenzívnej takmer každodennej terapie.

Prípad bol zdokumentovaný našou klientkou v rámci jej sebareflexie spolu s naším dodatkom k terapii...

Pred terapiou u nás

Začiatkom roku 2018 mi diagnostikovali tumor (nádor) v oblasti podžalúdkovej žľazy a žalúdka. 

Podstúpila som vyšetrenia ako CT, MR vyšetrenie aj vyšetrenie krvi.

Nakoľko pri počiatočných vyšetreniach nebolo isté, či je nutná operácia, výsledky krvi boli v poriadku a biopsiu som nechcela podstúpiť. Rozhodla som sa nález liečiť terapeutickou cestou.

Následne na to som oslovila terapeuta Radovana o terapiu spracovať tento nález ako aj môj postoj k nemu.

Terapia

V terapii som si prechádzala minulými životmi, kde som mala takýto tumor, kde som si znovu-precítila a spracovala pocity k sebe, k ľuďom, spracovali sme tam sebaľútosť, nemohúcnosť, bezmocnosť, ďalšie problémy so sebahodnotou. Prešla som si aj situáciou, kde som chcela pomáhať, ale nedokázala som to. Spracovali sme to a uvedomila som si, že pokiaľ osoba vo svojom vnútri nechce na sebe pracovať a nemá v sebe optimálnu vieru v uzdravenie, tak k uzdraveniu nikdy nedôjde. Prešla som si aj ďalšie situácie, kde sa vyskytoval potlačáný hnev, neuznanie a kritika. Vykonzultovala som si to a emočne sa mi uľavilo a dostala som sa do bodu nula, keď sa ma to už netýka.

Lekármi mi bola odporučená operácia ako nutnosť vzhľadom k diagnóze. Ja som bola zneistená, ako to všetko dopadne, aký orgán mi okrem tumoru môžu odstrániť, aký bude môj následný život, ako dopadne celá operácia, že je to jedna zo zložitejších operácii, kto bude môj operatér, či budem mať správny dátum operácie a pod...

Po zoznámení sa s operatérom a dátumom operácie pokračovali každodenné terapie. V tomto prípade bol  lekársky zákrok nevyhnutný na základe požiadaviek môjho podvedomia ale i na základe odporučenia mojim lekárom. 

Prešli sme si podobné operácie mimo tento život keď som pri operácii zomrela, vyvolalo to vo mne pocity, že lekári sú neodborníci a pod. Následne sme to prepísali a pocit bol, že operácia dopadla dobre. Prešla som si ďalšou situáciou, kde som ja bola operatér, pacient bol z inej galaxie a bála som sa ako ho operovať, pacient už funkčne zlyhával. Následne som dostala projektovaný obraz do priestoru ako operovať a zachrániť pacienta. Cítila som vďačnosť za radu a vedenie. Následne v ďalšej situácii, kde som bola svedkom operácie, bola nezhoda medzi operačným tímom a pacient zomieral. Cítila som tam hnev, výčitky, nespravodlivosť, zlyhanie, nadradenosť medzi tímom. Následne som si to spracovala na pocit súdržnosti, podpory a poučenia sa z chýb. Moje podvedomie mi oznámilo, že som pri operácii v dobrých rukách a dátum je tiež v poriadku…

Následne sme v terapii spracovali moje obavy pri možnom podávaní krvi, obavy že sa mi zmení moje DNA alebo že sa nainfikujem. Vychádzalo to zo situácií, kde v minulých životoch som prijala krv od odborne a cielene zmutovaných bytostí, ktoré boli vytvorené práve na darcovstvo krvi a záchranu ľudí. Ja som mala strach, že sa stanem jednou z nich. Spracovali sme aj túto záležitosť a bola som vďačná za moju záchranu. Do mojej mysle mi prišlo, či bude v nemocnici všetko sterilné bez vírusov, nedobrý pocit som dostala po práve odvysielaných televíznych správach o stave nemocníc. V minulých životoch som práve ja spôsobila takýto kolaps v nemocnici, spracovali sme to a poučila som sa z toho...

Následne sme si zadefinovali, spracovali a nastavili zámer v podobe pozitívnych myšlienok a programov

  • "Pobyt v nemocnici je pohodový".
  • "Operácia prebieha v poriadku".
  • "Operácia je veľmi presne cielená a je mi odstránené len to najnutnejšie minimum - len to, čo je nevyhnutne treba".
  • "Výsledok nálezu je negatívny".
  • "Po operácii žijem plnohodnotný život bez akýchkoľvek obmedzení".
  • "Verím v plné uzdravenie".
  • "Dôverujem Stvoriteľovi a sebe".

Následne bol celý môj pobyt v nemocnici pohodový, dostala sa mi odborná a profesionálna starostlivosť, so všetkým som bola spokojná. Operácia prebehla v poriadku, vyoperovali mi len potrebný tumor, ktorý bol lekárom zadefinovaný a diagnostikovaný ako "pevne ohraničený tumor", rýchly histologický nález bol negatívny. Nepotrebovala som lieky od bolesti po operácii. Z nemocnice som odchádzala s pocitom vďaky k lekárom, k stvoriteľovi, k nebesiam rovnako aj k samotnej terapii. Jazva sa mi pekne hojí. Miestami bola jazva necitlivá a miesto po operácii pobolievalo. Je jasné, že telo potrebovalo následne svoj čas na zotavenie a odvtedy už pokračujem s vierou v moje plné uzdravenie…

Vďaka tejto terapeutickej príprave na operáciu som bola bez negatívnych emócii a myšlienok na ňu ako aj bez negatívnych myšlienok a pocitov na vzniknutý tumor. Mohla som vystúpiť z týchto nepríjemných udalostí, ktoré mi nedovolili vypovedať a konať, uviazla som v strachu. Vesmír mi dal druhú šancu ísť tým správnym smerom a to hlavne cítiť sa spokojná rovnako ako konať vo svoj prospech. Naučilo ma to byť trpezlivá voči telu a nezameriavať pozornosť na to čo NEchcem...

Po obdržaní podrobnejších a detailnejších výsledkov z histológie, kde mi diagnostikovali stredné riziko tvorby metastáz, ma odporučili na onkológiu, kde ma objednali na ďalšie vyšetrenie. Následne pokračovali ďalšie terapeutické sedenia, ktoré mi posilnili moju prácu na sebe. Zvýšilo sa mi vnímanie prúdenia energií v mojom tele. Mám čistejšie a emocionálnejšie vizualizovanie zdravých buniek v mojom tele.

Pri ďalšom sedení nás podvedomie informovalo, že nie je potrebné ďalšie vyšetrenie z dôvodu, že ďalšími lekárskymi vyšetreniami by sa narušili moje Placebo efekty (Prirodzené biochemické liečiace procesy v každom z nás). Tu som si uvedomila aká som bola závislá od lekárskeho posudku, od lekárskych vyšetrení, od názoru lekárov a pod. Inými slovami, uvedomila som si, že ďalšími vyšetreniami resp. závislosti na nich by som pokračovala v začarovanom kruhu a v podstate by ma to brzdilo v ďalšom mojom napredovaní.

Po uvedomení si, že už nepotrebujem ďalšie lekárske vyšetrenia bola moja myseľ nastavená tak, že sa viem riadiť prirodzene, intuitívne a podľa vlastných subjektívnych pocitov spolu s objektívnymi faktami z môjho podvedomia, čím sa, verím, u mňa eliminovala závislosť na lekároch.

Poznámka a dodatok terapeuta; Záverom

I keď naším terapeutickým cieľom bolo, aby klientka nemusela operáciu podstúpiť vôbec, operácia (podľa navigácie a požiadaviek podvedomia klientky) bola nevyhnutná a to z niekoľkých dôvodov.

V prvom rade išlo o uzavretie karmy medzi klientkou a lekármi.

V druhom rade sa klientka naučila dôverovať lekárom a naučila sa na lekárov a lekársku starostlivosť pozerať inými očami - vie sa na túto problematiku pozerať už z iného uhla pohľadu.

Za tretie - tento tumor bol výsledok a manifestácia mnohých nespracovaných, nakopených, neustále ďalej prenášaných a kumulovaných záležitostí najmä z období mimo tohto života a operácia bola v tomto prípade nevyhnutná v tom smere, že nám celú terapiu urýchlila. V terapii sme klientku nastavili tak, aby jej bolo vyoperované to najnutnejšie minimum. Inými slovami, naša terapia pravdepodobne spôsobila to, že tumor bol lekárskou diagnostikou označený jako "ohraničený" a aby klientke nemuseli byť vyoperované žiadne orgány...