10. Úspešne vyriešený prípad zvieraťa - krívajúceho psa; 2017 - 2018

04.10.2018

Naša terapia môže byť aplikovaná ako pre ľudí, tak aj pre akékoľvek zvieratá, s akýmikoľvek problémami a bez ohľadu na počet zvierat. Prípad bol zdokumentovaný majiteľkou zvieraťa a publikovaný spolu s našími dodatkami k terapii...

Pes mal problém so zadnou ľavou nohou. Po návšteve veterinárky sme prišli na to, že problém sa síce prejavuje v nohe, ale príčina je najpravdepodobnejšie v chrbáte resp. v platničkách. Pes na začiatku nohu zaťahoval, nedostupoval na ňu. Pri pohybe niekedy zakňučal, občas zastal úplne s tým, že v prechádzke nemôže pokračovať, aby venoval pozornost svojej bolesti.

U veterinárky dostal pes injekciu. Keďže problém nastal mne nelogickou príčinou, tušila som, že to bude mať nejaký iný súvis. Preto som sa rozhodla doplniť veterinársku starostlivosť zvieraťa s jeho terapiou u Radovana. Ako sme v terapii zistili, príčina mala súvis najmä so mnou-majiteľkou zvierťa. Ani som netušila, že negatívne pocity a moja trauma z určitého obdobia ovplyvnili nejakým spôsobom aj môjho domacého miláčika, ktorý mi bol v tom období najväčším dôverníkom a spoločníkom a bol so mnou v tesnom kontakte, súciil so mnou.

Po odblokovaní negatívnych emócií od psa sa jeho správanie prejavilo tak, že na prechádzkach nouhou síce nejakú dobu ešte zaťahoval, ale pozornosť problému akoby nevenoval. Niekedy sa dokonca ako keby pozabudol, že mu vlastne niečo bolo a behal ako keby sa nič nestalo - niekedy na 4 labách niekedy na 3, proste ako keby sa nič nestalo.

Následne, niekoľko dní po terapii som psíča pohladila ako obvykle. Pri pohladení som začula a pocítila zvuk, ako keď si natiahnete chrbát a prirodzene Vám tam puknu kosti. Niekto si takýmto spôsobom vypukáva napr. prsty na rukách. Následne sa problém každým dňom zmierňoval, až napokon sám zmizol. Dnes pes chodí už v poriadku.

Ďakujem Vám Radovan... 

Náš dodatok

Terapia zvieraťa prebiehala na diaľku

  • V podobe priamej práce s podvedomím zvieraťa.
  • V postupe, kde majiteľka slúžila ako médium a vnímala somatiká, špatné pocity a myšlienky zvieraťa, ktoré sme takýmto spôsobom následne od zvieraťa, cez majiteľku, odstránili.

Percentuálna účinnosť veterinárskej starostlivosti a našej terapie na vyliečenie zvieraťa (vypočítané podvedomím zvieraťa)

  • Veterinárska starostlivosť: 70%.
  • Naša terapia a odstránenie negatívnych somatík od zvieraťa: 30%.

Celková liečba zvieraťa trvala rádove niekoľko týždňov.

V tomto prípade taktiež vidíme, aké je dôležité aby terapia Vášho zvieraťa šla súbežne s jeho veterinárskou starostlivosťou. 

V tomto prípade taktiež vidíme, aké je dôležité vnímať zvieratá tak, ako vnímame ľudské bytosti a že aj zvieratá majú svoje pocity, myšlienky a emócie...