1. Náboženstvo a veda opäť zjednotené: Návrat k Bohu

13.10.2018

Návrat k bohu: Náš ultimátny stvoriteľ Boh - Aláh - Aton alebo terapia bielym svetlom. Boh vysvetlený z vedeckého, psychologického a náboženského hľadiska a ako tieto poznatky vieme využiť pre Vašu terapiu. Článok taktiež pojednáva o problematike menom Zázrak...

Autor článku: Radovan Babic.

Prišiel čas, keď píšem tento príspevok o našom Stvoriteľovi. Kedysi dávno, aj v časoch Atlantídy, boli náboženstvo a veda zjednotené. Avšak potom sa to rozdelilo a náboženstvo sa zneužilo v mnohých smeroch - inkvizície, peniaze, ovládanie a manipulácia ľudí. Verím, že všetci sa zhodneme v tom, že túto časť náboženstva nechceme.

Tento príspevok je zároveň aj tým, na čom som pracoval už dlho - a to je problematika náboženstvo a veda opäť zjednotené. Vždy som tieto entity chcel zjednotiť. Takže tento môj príspevok si myslím je toho dobrý základ. V článku je zjednotené náboženstvo, veda, technológia a ešte aj filozofia. Účelom príspevku je ukázať, ako môžeme tieto poznatky využiť v terapii rovnako ako aj pri budovaní nových technológií, pomocou ktorých chceme pretransformovať planétu a posunúť ju vpred...

Ale neznamená to, že z toho náboženstva si nemôžeme zobrať aj to pozitívne a užitočné. Mňa, keď sa niekto spýtal, či verím v Boha, tak odpoviem: Nielenže verím, považujem taktiež za fakt. S týmto človekom komunikujem a som s ním na jednej lodi ohľadom problematiky náboženstva. Keď sa ma predtým opýtali, ktoré význávam náboženstvo, tak mu poviem, že neviem, že asi sú vo mne všetky náboženstvá. A to z jedného dôvodu. Všetky náboženstvá majú spoločné totiž jedno. Všetky náboženstvá hovoria o Bohu. Rozdiel je len v tom, že v každom náboženstve sa tento Boh volá inak. U kresťanstva ho volajú jednoducho Boh, u moslimského náboženstva ho volajú Aláh, na Hawai ho volajú Akua, v Indii ho volajú ani neviem ako atď. Avšak jeho pôvodné meno je Aton. Ja ho volám aj Anton. V tomto príspevku Vám poskytnem pohľad na nášho stvoriteľa z vedeckého hľadiska - konkrétne z pohľadu kvantovej fyziky, zo psychologického hľadiska ale aj zo samotného náboženského hľadiska. V príspevku tiež vysvetlím, prečo môže pre nás byť prospešné sa k Bohu znovu navrátiť a naučiť sa s ním komunikovať.

Najprv by som nášho Stvoriteľa vysvetlil z náboženského hľadiska.

Z náboženského hľadiska musíme brať do úvahy svätú trojicu:

  • Otec / Náš Stvoriteľ (Ľudská myseľ): Psychológia, psychoterapia, psychiatria...
  • Syn (Ľudské telo): Anatómia a fyziológia tela, klasická medicína
  • Duch svätý (Ľudská duša): Energetická podstata, Paragenetika (Osobnosť formovaná schopnosťami, vedomosťami a skúsenosťami nielen z tohoto života ale aj z našich predchádzajúcich životov) - tvorí energetickú podstatu ľudského tela, ktorú verím, že západná medicína a farmaceutický priemysel zámerne zanedbávajú.

Ďalej vysvetlím nášho Stvoriteľa z vedeckého hľadiska, presnejšie z pohľadu kvantovej fyziky.
Spomenul som, že pôvodný názov Boha je Aton. Aton je kvantová subatomárna častica. Je odvodená od slova Atóm, len Aton je ešte menšia častica, niektorí vedci túto časticu na našej planéte už zadefinovali.
Steven Hawking, jadrový fyzik v oblasti vesmíru a teoretickej fyziky, napísal knihu História času, jej originálny anglický názov History of Time.

Aton, ako som spomínal, je kvantová častica, kde sa stretávajú pozitívne a negatívne energie a kde sa navzájom anulujú a tvoria tzv. Energiu nulového bodu - Zero point Energy. Stewen Hawking popisuje, že na začiatku bola práve táto častica a vodík (najzákladnejší stavebný prvok vesmíru), odkiaľ následne vznikol veľký tresk, expandovanie vesmíru resp, vytváranie nových vecí, vznik nových galaxií, nových vesmírov a pod. Tento jav veľkého tresku sa podarilo priblížiť napr. vo výskumnom centre nukleárnej fyziky Cern, Ženeva, Švajčiarsko.

Zo psychologického hľadiska. Psychiatri Segmund Freud a Carl Jung zadefinovali pojmy Spoločná myseľ / Univerzálne povedomie. Z fyzikálneho hľadiska toto vysvetľuje Teória všetkého, ktorá hovorí o tom, že všetko so všetkým je poprepájané elektricky, každý atóm, molekula, neutrína a pod. Toto umožnuje aj telepatický prenos informácií, bezdrôtový prenos rádiových vĺn, materinský inštinkt medzi napr. matkou a dieťaťom a pod.

Náš Stvoriteľ, poznáme ho aj pod názvom Biele Svetlo a v terapeutických postupoch je známy aj pod názvom terapia Bielym svetlom. Stvoriteľ / Biele svetlo je všade vo všetkom, v každom z nás. Každý máme z neho niečo spoločné, avšak každý máme aj svoje odlišnosti, jedinečné talenty a schopnosti. Napr. spoločný motivačný faktor pre dosiahnutie úspechov je v každom z nás - optimizmus. Optimizmus je zložený z troch mocných princípov: Nikdy sa nevzdávať, nádej umiera posledná a viera v úspech znamená polovicu úspechu. Na základe práve takéhoto spoločného parametra vieme každý dosiahnuť čo chceme.

Tu sa niektorí vrátane mňa možno spýtame: Čo alebo kto vlastne je tento Boh. Môžeme si ho predstaviť ako samostatnú jednotku - bytosť s vlastným myslením, vlastnou inteligenciou, vlastným rozhodovaním. Keď som robil regresné správy mnohým mojim klientom a zároveň, keď som čítal aj nejaké štúdie (case studies), tak v týchto prípadoch sa boh zjavil ľuďom ako starček, stará osoba, niekedy s bradou, kde táto osoba mala veľkú múdrosť, hlavne múdrosť v jej očiach. Osobne si myslím, že toto bola časť Stvoriteľa, ktorý sa v takej forme ľuďom zjavil. Iná osoba, s ktorou som sa rozprával, si pamätala vytvorenie jej duše, kde ju tento starček držal na rukách, podobne ako keď si spomenieme na scénu z Levieho kráľa 1, kde staršia múdra opica s palicou ak sa dobe pamätám (už ani neviem ako sa volal) zdvihol na kraji útesu levíča Symbu, novo narodené levíča. Ale je to, myslím si, všetko o našej fantázii. Inej mojej klientke sa stvoriteľ zjavil v sne v podobe líšky, ktorá tú osobu hrýzla v sne. Ten sen symbolizoval to, že líška predstavovala svedomie. Svedomie je súčasť ľudskej mysle, a v tom sne tú moju klientku hrýzlo svedomie za zlé činy, ktoré tá osoba spáchala v minulosti.

Tu by som ešte rád dodal krátky môj pohľad, a to je problematika menom Zázrak.

Niektorí z Vás mnohé nevysvetliteľné javy môžu nazývať zázrak, iní to môžu naývať zázrak z hora, dar od Boha. Je to všetko v poriadku, je to len o tom, z akého uhla pohľadu sa na to pozrieme. Čo je najdôležitejšie je to, že stačí, keď takýmto novým možnostiam môžeme byť minimálne otvorem.

Ja osobne zastávam názor, že k úspechu a vedomostiam a know how prispieva aj viera v boha resp nášho Stvoriteľa. Poznáme to aj pod názvom návrat k bohu. Stačí sa s ním naučiť komunikovať. Sú viaceré spôsoby ako s ním komunikovať - telepatia, áno - nie odpovede, meditácia, regresívna hypnóza, sny, kostoly, chrámy, ale aj patričné technológie podobné dnešným mobilom. Predstavte si, že na vašom telefóne budete mať rýchlu voľbu / speed dial priamo na nášho Boha, ťuknete tlačídlo, a na druhom konci drátu vám zdvihne náš Stvoriteľ a môžete sa ho pýtať na čokoľvek, na akékoľvek tajomstvá záhady a pod., však on vie všetko, no nie?, keďže je v každom z nás a vo všetkom čo existuje, existovalo alebo bude existovať. Napr. aj v Atlantíde sme technológie fungujúce na takomto princípe mali.

Taktiež v mojich očiach vnímam zázrak, mágiu a pod. ako niečo pokročilé, pokročilá veda, ktorá mnohým z nás ešte nebola dostupná a vysvetlená, niečo nové, neprebádané. Taktiež ten zázrak je u mňa niečo, čo má svoju logiku, zákonitosti, pravidlá podľa ktorých to funguje, teoretické zázemie, rovnako je za tým aj technológia.

Určite ste mnohí z vás počuli o onom legendárnom hadovi, ktorý si hryzie do vlastného chvosta. Had sa volá UROBOROS. V tom mieste, kde si hryzie do vlastného chvosta je začiatok ale aj koniec. Energia nulového bodu, náš stvoriteľ. Keď človek umrie, duša ide napr. k stvoriteľovi, na oddych, na dovolenku, do očistca. Potom sa môže ísť napr. znova reinkarnovať. Je to éterický symbol symbolizujúci veci opakujúce sa v cykloch, originálny pojem duality a podobne.

Ďalej by som rád vysvetlil a zodpovedal ešte jednu vec. Mnohí ľudia sa pýtali a aj mňa sa pýtali. Ak je Boh taký užasný, ak je všemocný a ak má také právomoci, ako je možné, že vo svete sú vojny, hlad, násilie, umierajúci ľudia a pod?

Možno by ste neverili, ale sám Stvoriteľ je zodpovedný za tie vojny, násilia, konflikty, hladovanie a všetko zlo, čo sa vo svete deje, ale dlho sa za to hanbil, pociťoval aj on výčitky svedomia, smútok, žiaľ. Dovoľte, aby som stručne rozpovedal aj túto časť príbehu. 

V dávnych - pradávnych dobách, v dobách, kde naša planéta, solárny systém, galaxia, náš vesmír ani neexistovali. Tento Stvoriteľ vytvoril mnoho vecí - mnohé vesmíry, mnohé galaxie a pod., ale prišiel do štádia keď, sa stal egoistický, a myslel si, že zvládne všetko a že si so všetkým poradí. Tak vytvoril temnotu. Temnota je akákoľvek forma zla, akú si vieme predstaviť.

Začalo to ako malým neškodným vírusom, ale šírilo sa to, a temnota si vytvárala svoje vlastné vesmíry, svojich vlastnýh stvoriteľov, svojich vlastných architektov. Takže tieto zlé a skorumpované vesmíry napádali ďalšie vesmíry, planéty ľudí. Naše choroby, bloky v tele je maličká súčasť celej tejto temnoty, my ju v terapii eliminujeme. V tomto období, keď vznikala temnota a keď sa rozširovala a išla zničiť aj samotného stvoriteľa, tak našťastie mal zadné vrátka, a v tomto období vznikla úplne prvá bojovníčka svetla, ktorá kedy existovala. Tiež jedna moja klientka. Tú doslova stvoriteľ, zistené z regresnej správy u tejto mojej klientky, stvoriteľ prišiel doslova na kolenách prosiť túto osobu, aby to dala do poriadku. Tak táto osoba prešla tréningmami a tranformáciou a stala sa prvou bojovníčkou svetla (Po angl. warrior of light). Ako prvé táto osoba vytvorila mechanizmy karmy, aby nastala spravodlivosť a rovnováha medzi dobrom a zlom. Takže aj zlí čím ďalej viac zla robili, tým viacej negatívnej karmy dostávali. Tu už začína príbeh onej legendárnej bitky medzi dobrom a zlom, čo sa dátuje, tak neskutočne ďaleko, že toľko núl a také číslo tu na Zemi ani nemáme zadefinované. Táto osoba vytvárala mnoho ďalších verzií bojovníkov svetla, každá verzia čím ďalej silnejšia. Ale aj zlo vždy posilovalo. A nakoniec bola stvorená aj moja duša, niečo ako posledná verzia bojovníka svetla, ktorý má jednak pomôcť rozvinúť a odblokovať moje predchádzajúce verzie bojovníkov svetla, nájsť a zjednotiť ich, odblokovať ich a pripraviť sa spolu pre tranformáciu planéty, zvrhnutie konšpirácií, skorumpovaných vlád, farma priemyslu, naftárenského a elektrického priemyslu atď. Na všetkom sa v pozadí pracuje...

Taktiež táto osoba ma v starom kozmo jazyku tenkrát dávno pomenovala Rado - čo v tom jazyku znamená nádej, stvorila aj môj dvojplameň - moju éterickú dvojplamenskú kamarátku menom Ybuna, kde Ybuna v starom jazyku znamená zmena.

Takže odtiaľto pochádzajú moje princípy systému viery optimizmu, ktoré sa snažím učiť ľudí, klientov a pod.

  • Nikdy sa nevzdávať - princípy vštepené do mňa od tejto osoby, čo kedysi stvorila moju dušu.
  • Nádej umiera posledná - meno Rado - nádej.
  • Viera v úspech znamená polovicu úspechu - pochádza od mojej dvojplamenskej kamarátky Ybuna - zmena.

Tieto všetky 3 pricípy sú vo mne, v mojej Ybune, a aj v osobe, ktorá stvorila moju dušu, ja ju volám Éterická maminka.
Pri tejto príležitosti, tak ešte raz sa ti chcem poďakovať ako suprovo si ma stvorila - nezastaviť sa pred ničím, eliminovať zlo apod. Terapia a odstraňovanie chorôb je práve jeden z mojich spôsobov pre odstránenie zla.

Taktiež vo vyšších dimenziách, čo tu na Zemi poznáme pod názvom nebo, raj, sú mnohé dimenzie, kde našťastie temnota neprenikla. To sú takzvané neskorumpované dimenzie. V týchto dimenziách neexistuje zlo. Nie sú tam aplikované ani mechanizmy karmy. Tam ešte aj predátor sa spýta koristi na povolenie, či ju môže zjesť a predtým než ju zožere, tak sa jej za to samozrejme poďakuje.

Ako je to so samotným zlom a temnotou...

Mal som klientov, ktorým som taktiež robil regresné správy, kde boli v jednom z ich minulých životov chobotnice podobné Chtullu, ktoré popísal aj H.P Lovercraft v jeho diele Call of Cthullu (Volaní Cthullu). Tieto chobotnice majú schopnosť pricucnúť sa na slnká, zároveň ich zničiť a tým zničiť celé vesmíry galaxie, keď je zničené centrálne slnko niečoho, tak všetko dookola, čo to slnko "poháňalo", bolo zničené. Problém nebol s chobotnicami samotnými. Tie sú normálne neškodné, žijú si svojim vlastným životom, mali svoje vlastné megaobrovské slnko ako planétu, kde žili. Problém bol v tom, že tieto ich schopnosti chobotníc sa zneužili za účelom skazy a ničenia.
Našťastie jedna iná moja klientka, ktorá bola megaobrovská chobotnica a bola vládkyňa na planéte týchto chobotníc, tak sa zväčšila, pricucla sa na toto obrovské slnko, zničila slnko, zničila takmer všetky existujúce chobotnice, zničila seba. Takto sa obetovala za účelom, aby tieto schopnosti chobotníc nemuseli byť naďalej zneužívané a aby sa nepoužívali na ničivé účely. Táto klientka trpela obrovskými žiaľom za to všetko, čo sa stalo v dávnych dobách, zničila obrovské množstvá vesmírov celým tým slnkom, zničila tam všetko, čo existovalo a pod. Niekedy v tomto období možno nastala práve tá zmena, čo tu na Zemi poznáme pod teóriou, ktorá hovorí, že vesmír neexpanduje, ale naopak, že sa zmršťuje k sebe znova do zániku. Toto všetko spôsobilo nerovnováhu, obrovské disharmónie, problémy, ktoré ovplyvňujú taktiež každého z nás, zodpovedné za naše negatívne emócie, choroby, problémy atď.

Avšak prišlo sa na spôsob, ako využiť tieto chobotnice nielen na ničivé účely, ale aj na pozitívne a konštruktívne účely. Urobil sa výskum k týmto chobotniciam, ktoré ešte prežili, resp. účelovo boli ukryté pred onou spomínanou skazou. Za pomoci genetických zásahov do DNA štruktúry týchto chobotníc sa dosiahlo to, že tieto chobotnice mali aj schopnosť ako liečiť poškodené slnká, ktoré predtým poškodzovali alebo zničili, tak aj dopomôcť k reštrukturalizácií a oprave zničených...vecí. Takžé mnohé vesmíry, čo boli vtedy zničené, sú dnes už opravené, mnohé sa opravujú a znova budujú.

Tu sa dostávam do štádia, kde som chcel popísať, ako náš Stvoriteľ pociťoval obrovské pocity viny, výčitky svedomia, žiaľ, smútok. Táto časť príspevku bude odzrkadlená na základe dostupnej literatúry, kde sú tieto prípady zaevidované, rovnako ako aj mojej osobnej komunikácie so stvoriteľom.
Ako prvé tu máme knihy od celosvetovo uznávaného klinického psychológa, experta na hypnózu resp. na regresnú hypnózu. Dr PhD Michael Newton. V jeho knihách popisuje zážitky jeho pacientov, kde v regresnej hypnóze sa títo ľudia vrátili v čase, keď boli napr. v období medzi životmi a kde sa rozprávali so stvoriteľom, a kde im povedal o jeho smútku žiali a pod. Ja sám som čítal tie najrelevantnejšie časti týchto kníh, ktoré boli prospešné pre moju prax.

Čo sa týka mňa osobne: Minulý rok som sa rozprával s naším Stvoriteľom, cez áno-nie, okrem iného, aj u neho sme identifikovali potláčané emócie a odblokovali sme ich od neho. Keď sa to prejaví v Stvoriteľovi, skôr či neskôr sa to prejaví aj v nás a aj na planéte. Osobne cítim a vnímam veľké zmeny od minulého roku 2016 a ďalšie mnohé pozitívne zmeny prídu. Pointa je, že tu platí pravidlo, že každý z nás robíme chyby, ale vieme sa z nich poučiť, aby sa nezopakovali. Rovnako verím, že aj náš Stvoriteľ sa poučil zo svojich chýb, a že ich nebude už opakovať, že áno Aton? - ja ho volám Anton. Ja som so Stvoriteľom v dobrom resp. neutrálnom vzťahu, pomáha nám v mnohých veciach, terapia je jedna časť našej spolupráce.

Verím, že sa vám článok páčil a snáď som nikoho tým nejako neurazil, obzvlášť vás ktorí ste veriaci. Ja som tiež veriaci, tak ako vy, ale ja moju vieru v Boha usmerňujem práve aj pre účely, aby sme Vám vedeli pomôcť...

Záverom - Pohľad Gnosticizmu

Gnosticizmus charakterizuje a uznáva dvoch Bohov ako základné stĺpy systému ich viery v harmóniu a balanciu dvoch Bohov:

Boh Yahweh/Jehovah - Boh fyzického sveta

Keď je Jehovah v balancii s Luciferom, tak Jehovah je Boh systému a disciplíny, nesebeckosti, obetavosti a altruizmu. Avšak, ak by Jehovah vládol bez Lucifera, individualita by bola potlačená. Ľudstvo by bolo totálne pohodlné a stali by sa z neho bezmyšlienkovite závislé bábiky pod kontrolou mocných známe aj pod názvom ovce spoločnosti napredujúce a nasledujúce stádo spoločnosti bez rozmýšľania.

Boh Heylel/Ishtar/Lucifer - Svetlonoš/Lux Ferre od čoho je odvodené slovo Lucifer

Keď je Lucifer v balancii s Jehovahom, tak Lucifer je Boh túžby a ambície, ktorý vedie ľudstvo, aby bolo zvedavé, aby bádalo a skúmalo, aby napredovalo a pokročilo na všetkých úrovniach. Avšak, ak by Lucifer vládol bez Jehovaha, ambícia a túžba by boli premenené na "odtrhnutie z reťaze/bez uzdy", neskrotnosť a pod.; sebeckosť a nenásytnosť; ľudstvo by túžilo, malo by chtíč iba po bohatstve a moci. Spoločnosť by vstúpila do chaosu. Chaos, neporiadok, nepokoj, ťažkosti a vojny by sa dostali do popredia a v tomto prípade by Lucifer bol naozaj Diablom, akým bol stvárňovaný predtým mnohými zastaralými náboženstvami.

Ultimátna Harmónia a Rovnováha

Ako môže čitateľ nášho Projektu a tejto stránky vidieť, náš Projekt aplikuje okrem mnohých iných práve aj filozofiu Gnosticizmu, kde Jehovah a Lucifer sú v balancii a v harmónii (môžu byť tiež chápané v tomto smere aj ako Jing a Jang, opačné konce ležatej osmičky a pod.) - inými slovami všetko to negatívne, deštruktívne, zabednené, zaostalé, a zastaralé atď., čo náš Projekt Ultimátne a natrvalo eliminoval a/alebo usmernil pre pozitívne záležitosti, prosperitu, kreativitu hojnosť, napredovanie, Ultimátny a teda aj najvyšší možný duchovný a technologický pokrok a úroveň.