0. Čo všetko si v terapii vyriešim

14.10.2018

Na základe dlhoročných skúseností z našej praxe sme pre Vás pripravili podrobný zoznam terapeutických riešení a pozitívnych zámerov z bežného každodenného života, ktoré si v našej Ultimátnej terapii spracujete, vyriešite, nastavíte a dosiahnete...

1 a pol hodinový Dokumentárny film o Zákone príťažlivosti (Law of Attraction), Názov filmu - Tajomstvo (originálny angl. názov The Secret)

Dokumentárny film o tom, ako si negatívnymi myšlienkami, postojmi a názormi vytvárame negatívnu realitu a priťahujeme si nimi do života negatívne situácie, problémy, prekážky a zdravotné problémy a zároveň naopak - ako si pozitívnymi myšlienkami, názormi, postojmi, postulátmi vytvárame pozitívnu realitu a priťahujeme si nimi do života pozitívne situácie, pevné zdravie, ústretovosť, pomoc a pod.

Zoznam pozitívnych terapeutických cieľov a zámerov

Dosiahnete Váš optimálny a pozitívny postoj k telepatickej terapii a k samotnej problematike "Sci-fi sa stalo realitou".

Spracujete a odstránite si všetky prekážky, ktoré Vám bránia absolvovať našu terapiu dlhodobo.

Integrujte každodennú prácu na sebe/terapiu do rutiny Vášho každodenného života, inými slovami nájdite radosť, zápal a motiváciu v každodennej práci na sebe/terapii.

Optimalizujte si energie Feng-Šuej vo svojom prostredí.

Zbavte sa natrvalo akýchkoľvek pretrvávajúcich symptómov či bolestí.

Naučte sa natrvalo využívať VŠETKY Vaše každodenné situácie vrátane tých "špatných", "negatívnych", "problémových" situácií, naučte sa zvládať tlak, naučte sa pracovať a fungovať pod tlakom, naučte sa ísť s prúdom tlaku. Platí pravidlo a filozofia, že pod tlakom vznikajú tie najkrajšie diamanty - vytvorte si aj ten Váš diamant tým, že sa naučíte v týchto situáciách vidieť príležitosti pre Vašu prosperitu, Váš rozvoj a Vašu kreativitu a Vaše napredovanie. Platí pravidlo, že neustálou prácou na sebe a dosahovaním všetkých týchto zámerov v tomto zozname sa neustále automaticky posilňuje Vaša intuícia a mimozmyslové vnímanie (ESP - Extra sensory perception), rovnako sa neustále posilňujú aj všetky aspekty Vašej imunity - biologická a fyzická, psychická, duševná, spirituálna, sociálna, ekonomická a všetky ostatné druhy imunity.

Máte vo svojom živote privtelené duše, ktoré po smrti nenašli svoj kľud? V našej terapii tieto dušičky odvedieme do svetla, aby Vám viac neškodili a aby Vás viac už nebrzdili vo Vašom napredovaní.

Trvalé odstránenie akejkoľvek Kliatby, Pokonaní, Porobení, Energetických zbraní, Post-hypnotických sugescií, Subliminárnych negatívnych vzorcov, vplyvov čiernej mágie a iných negatívnych podvedomých vzorcov o ktorých si nemusíte byť vedomí na vedomej úrovni, že ich v sebe máte a ktoré Vás rozhodne taktiež brzdia vo Vašom napredovaní...

Staňte sa natrvalo odolní voči marketingu, reklamám a všetkým ostatným lákadlám, pokušeniam a nástrahám - nekupujte a nepriťahujte si do života veci, ktoré nepotrebujete. Po dosiahnutí tohoto zámeru budete trvalo odolní voči akejkoľvek pre Vás nepotrebnej reklame a marketingovým taktikám - tieto záležitosti a reklama Vám už nebudú nič hovoriť.

Poznáte niekoho, kto je v kóme alebo kto bol zbavený svojprávnosti? V našej terapii tohoto človeka kómy zbavíme, rovnako dosiahneme, aby mu bola navrátená svojprávnosť.

Optimalizujte svoju dravosť a "široké lakte".

Naučte sa pokore  - Naučíte sa úprimne povedať prosím a ďakujem.

Naučte sa priznať si chybu, trvalo a ultimátne sa z nej poučiť a to tak, že sa uistíte, aby sa Vám táto chyba už nikdy neopakovala.

Dosiahnite dôveru, optimálny a pozitívny postoj k lekárom, k lekárskej starostlivosti, k lekárskym operáciam a pod.

Dosiahnutie pozitívneho a plnohodnotného života, po akom túžite.

Odomknutie resp. odhalenie Vášho životného účelu.

Naučte sa myslieť výlučne len pozitívne, realisticky a optimisticky a nepripúšťajte si už viac do života akúkoľvek negativitu, pesimizmus a pod.

Trvalé "Železné zdravie"; "Pevné nervy" a silná psychika, ktoré Vás podržia vždy a všade a za každých okolností.

Naučte sa byť otvorení novým možnostiam, príležitostiam a riešeniam, keď ste na dne resp. na psychickom dne.

Naučte sa tešiť z každodenných maličkostí.

Odstráňte si zo života natrvalo akúkoľvek lekársku či psychiatrickú diagnózu: Od "nádchy" až po Rakovinu (K roku 2018 vo svete najviac obávanú diagnostiku). 

Poberáte invalidný dôchodok? Zbavte sa ho natrvalo a prestaňte byť "invalidom". 

Trvalé vysadenie akýchkoľvek Vašich liekov; hormonálnej antikoncepcie; okuliarov, strojčeka na počutie a všetkých ostatných predmetov, ktoré sú pre Vaše telo neprirodzené.

Trvalé odstránenie akýchkoľvek alergií či intolerancií.

Trvalá eliminácia rôznych závislostí z Vášho života: Alkohol; cigarety; hazardné hry a rôzne iné závislosti či návykové látky.

Finančná sloboda a nezávislosť.

Pritiahnite si do života prácu, ktorá Vás bude baviť, napĺňať, kde sa budete cítiť docenení, kreatívny, užitoční a pod., prácu, kde sa nebudete cítiť vyhorení, neužitoční atď.

Optimalizujte a maximalizujte zisky vo svojom podnikaní - inými slovami odstránite si zo života všetky príčiny a prekážky, ktoré Vám bránia k trvalému dosahovaniu vyšších ziskov.

Ultimátna optimalizácia Vašich nákladov a to ako vo Vašom podnikaní, vo Vašej firme a pod. tak aj vo Vašom súkromnom živote.

Ultimátna eliminácia všetkých Vašich dlhov a to taktiež ako vo Vašom podnikaní, vo firme a pod. tak aj vo Vašom súkromnom živote.

Časová sloboda - získate "Všetok čas sveta".

Trvalé filtrovanie, eliminácia a nepripúšťanie si do života informácie, záležitosti a podnety, ktoré neviete ovplyvniť.

Naučte sa povedať NIE a/alebo naučte sa povedať NIE bez nutnosti akéhokoľvek vysvetľovania a to v situáciách, kde máte plné právo a zároveň nie ste povinní nikomu nič vysvetľovať.

Naučte sa vyjadriť si svoj názor, naučte sa ho i obhájiť a stáť si za ním.

Naučte sa dôverovať ľuďom, požiadať o pomoc, delegovať činnosti a zbavte sa natrvalo pocitov, že si musíte všetko robiť sami.

Optimalizácia váhy a jej následné konštanté a trvalé udržiavanie na týchto optimálnych hodnotách. Platí pravidlo, čím ste bližšie k optimálnej váhe, tak tým je Vaša intuícia a mimo-zmyslové vnímanie silnejšie.

Naučte sa oddychovať.

Naučte sa žiť prítomným okamihom.

Nastavenie si limitov a mantinelov čo ste ochotní vo Vašom živote tolerovať a čo nie.

Návrat k Vášmu pôvodnému ženskému jadru:

 • Optimálny a pozitívny postoj k Vašej ženskosti, ženským orgánom, menštruácii a cyklickosti.
 • Nebudete mať problém trvalo vyslovovať slovo "Menštruácia".

 • A mnohé iné aspekty spojené so ženskosťou.

Pravidelná a bezbolestná menštruácia:

 • Menštruáciu budete mať každé posledné 4 dni každého mesiaca - inými slovami budete naladené na rytmus planéty.
 • Naučte sa vo Vašej menštruačnej fáze kvalitne oddychovať čím dosiahnete, že Vaša nasledujúca celomesačná cyklickosť bude o to kvalitnejšia.
 • Na základe takejto pravidelnosti si môžete taktiež lepšie zorganizovať Váš čas.

Voľná menštruácia:

 • Funguje na báze reflexu - podobne ako vylučujete z tela moč.
 • Nepotrebujete žiadne hygienické potreby.

Dosiahnite optimálnu dĺžku Vašich vlasov pri optimalizácii Vašej ženskosti, cyklickosti, pri Vašom návrate k Vášmu pôvodnému ženskému jadru a staňte sa nespútanou ženou. Platí pravidlo, že vlasy sú kozmická anténa a sú spojením s vyššími bytosťami a anjelmi. Inými slovami, čím máte dlhšie vlasy, tým je Vaša intuícia, Váš duševný zrak a sluch silnejšie a tým je zároveň aj Vaše spojenie s anjelmi a vyššími bytosťami silnejšie.

Návrat k Vášmu pôvodnému mužskému jadru a vydajte sa na cestu pravého muža.

Pre mužov, ale i pre ženy, pri návrate k Vášmu mužskému ale aj ženskému jadru, dosiahnite optimálne množstvo, hustotu, dĺžku a vzhľad ochlpenia Vášho prirodzenia, intímnych partií, podpazušia či iných častí tela, kde návratom k ochlpeniu sa navrátite k Vašej prirodzenosti. Kompletne vyholené podpazušie a prirodzenie reprezentuje, že sa držíte tejto dogmy, stereotypu a tlaku spoločnosti (spoločnosťou zaužívaný názor, ktorý je považovaný za správny), ste materialisti - žijete materiálnym životom. Inými slovami - natrvalo eliminujte taktiež zo svojho života aj materializmus alebo ho usmernite pre Vašu prosperitu. Taktiež, podobne ako vyššie popísané pri dĺžke vlasov, aj samotné ochlpenie sú forma kozmických antén, sú dôležitý komponent intuície a extra-zmyslového vnímania, umožňujú Vám vnímať, detekovať, cítiť, vycítiť aj tie najjemnejšie energie a vibrácie, ktoré by ste bez týchto antén neboli schopní rozpoznať nehovoriac o zosilnených pôžitkoch vo Vašom intímnom živote. Optimalizujte a zosilnite si Vašu intuíciu aj v tomto smere.

Vyselektujte, eliminujte a zbavte sa raz a navždy vzťahov, ktoré si už svoj účel splnili; ktoré Vám už nič nedávajú; ktoré Vás už nikam neposúvajú a ktoré Vás brzdia a posuňte sa vo Vašom živote ďalej aj v tomto smere.

Vzťah na mieru na základe partnerskej dohody resp. pritiahnete si do života partnera, po ktorom túžite.

Každodenné komunikovanie oboch partnerov o svojich pocitoch.

Naučte sa vedieť čo chcete a ako si o to požiadať inými slovami naučíte sa trvalo komunikovať si svoje potreby.

Dosiahnite optimálne spoločné partnerské spolupodieľanie sa na chode domácnosti a zbavte sa natrvalo pocitov, myšlienok a postulátov v súvislosti so zastaralou "deľbou práce", ďalej myšlienok typu "To je práca (IBA) pre ženu", "To je (IBA) ženská práca", "To je (IBA) chlapská práca", "Žena má na starosti domácnosť, výchovu detí", "Muž má na starosti prinesenie financií do rodiny", "Muž je živiteľ rodiny", "Muž musí byť živiteľ rodiny", "Nájdi si chlapa/ženu, ktorý/ktorá je bohatý/bohatá a ktorý/ktorá ťa bude vedieť zabezpečiť", "Vydaj sa za bohatého človeka, bude ti dobre a budeš následne za vodou", "Nájdi si niekoho kto ťa bude vedieť zabezpečiť" a myšlienky týmto podobné.

Každodenný intímny život oboch partnerov.

Trvalé Vysadenie hormonálnej a inej antikoncepcie z Vášho intímneho života:

 • Aplikácia tzv. "Mentálnej antikoncepcie" - ochrana pred počatím len pomocou Vašej mysle.
 • Majte dieťatko, keď sa na to budete skutočne obaja cítiť pripravení, dovtedy si obaja partneri môžu užívať kažodenný intímny život.
 • Pre dosiahnutie tohoto zámeru je potrebné, aby túto službu absolvovali OBAJA partneri.

Aktivujte si v sebe svoju vnútornú Multiorgazmickú ženu alebo svojho vnútorného Multiorgazmického muža alebo oboje.

Trpíte Impotenciou (Neplodnosťou)? Zbavte sa natrvalo tohoto problému a dosiahnite Potentnosť (Plodnosť) a kvalitné spermie potrebné pre počatie Vášho potomka.

Pre ženy, ktoré máte problém s otehotnením - dosiahnutie tehotenstva.

Samooplodnenie a panenský pôrod pre ženy po prechode - K oplodneniu dochádza bez pohlavného styku a bez nutnosti spermie a to len za pomoci Vašej mysle.

Nastavíte si požadované a vytúžené pohlavie Vášho budúceho dieťaťa - Vaše budúce dieťa sa Vám narodí v pohlaví aké si prajete.

Prirodzený pôrod u Vás doma.

Nastavenie optimálnej výchovy Vašich detí mladších ako 18 rokov, čím zároveň získate aj viac času pre seba:

 • Trvalá rodinná harmónia na základe rodinnej dohody; nastavenie najnutnejších a základných rutín v rodine.
 • Delegujte svojim deťom patričnú zodpovednosť v mnohých oblastiach.
 • Naučte svoje deti optimálnej pokore k financiám, naučte ich vážiť si financie.
 • Naučte svoje deti, rovnako aj Vášho partnera, o Vašej celomesačnej cyklickosti, o Vašich fázach, o Vašej menštruačnej fáze a získajte od Vášho okolia porozumenie a podporu.
 • Zredukovanie návštev lekárov Vaších detí na najnutnejšie minimum a to na povinné lekárske prehliadky ako napr. potrebné lekárske prehliadky do školy, do letných táborov a pod.
 • Legislatíva Vám umožňuje, že Vaše deti môžu od ich určitého veku navštevovať lekárov už samé - dosiahnite aj tento zámer.
 • Naučte svoje deti, aby si s našími Odbornými poradcami spracovávali ich problémy už samé a to Telepaticky a bez Vášho ďalšieho zapríčinenia.
 • Rovnako môžete Naučiť svoje deti, aby si taktiež skrz Telepatickú komunikáciu s našími Odbornými poradcami písali ich domáce úlohy už samé a aby sa učili samé a to taktiež bez Vášho ďalšieho zapríčinenia.

Prebudenie Vás z Vašej bežnej klasickej zemskej/pozemskej skúsenosti za účelom nastavenia Vás na Váš duchovný smer resp. za účelom aby ste si začali plniť svoj Ultimátny duchovný životný a karmický účel.

Prekonajte starobnú degeneráciu a myšlienky na priemerný úmrtný vek a dožite sa rádove na stovky, prečo nie aj tisíce rokov a ušetrite čas, ktorý by ste normálne museli absolvovať v podobe ďalších Vašich inkarnácií, čo je Transformáciou, Planétou Zem a Piatou Dimenziou považované výlučne a exkluzívne už LEN za vysoko-neefektívne a kde zároveň Transformácia, Planéta Zem a Piata Dimenzia výlučne a exkluzívne už ani takúto formu neefektivity nepovoľujú, neakceptujú, netolerujú a zakazujú.

Ste na invalidnom vozíčku? Zbavte sa ho raz a navždy. 

Trvalá eliminácia potreby návštevy lekárov - Výnimky budú tvoriť povinné lekárske prehliadky napr. vo Vašej práci a pod.

Rýchle čítanie 5000 slov za minútu, kde informácie vnímate v podobe mentálneho filmu.

Rýchle rozprávanie a porozumenie rýchlemu rozprávaniu o rýchlosti 200 slov za minútu.

Získavajte vedomosti, informácie atď. pomocou nášho exkluzívneho sugestívneho a kvantového školenia, kde vedomosti, schopnosti, skúsenosti atď. získate instantne/okamžite.

Vyriešte a spracujte si natrvalo aj akékoľvek Vaše problémy s mimozemšťanmi ("Ufá", "Ufóni", "Ufónci" atď.) a to vrátane avšak v neposlednom rade príčin Vašich problémov spočívajúcich v mimozemských únosoch, v mimozemských implantátoch, v klonovaní, v rôznych testoch na ľuďoch a pod.

V našej terapii Vás pripravíme aj na technológiu agregátov na voľnú energiu, kde voľná energia reprezentuje nielen technologickú vyspelosť, ale technológia reprezentuje aj duchovnú vyspelosť - ultimátnu vyspelosť, kde v tomto štádiu si ľudstvo už vie technológiu a voľnú energiu vážiť.

Trvalé dosiahnutie 32 zdravých zubov (liečba, oprava, dorastenie), čo je anatomicky pre ľudské telo optimálne.

Pre Vás, ktorí máte amputované končatiny:

 • Dosiahnite 4 zdravé končatiny v podobe ich dorastenia.
 • Princíp je podobný ako keď jašterici dorastie odtrhnutý chvost.

Dosiahnite a aktivujte si schopnosť tzv. instantného-okamžitého liečenia/zaceľovania Vašich rán na tele (rádove na sekundy či minúty), akýchkoľvek Vašich problémov, symptómov, fyzických zranení, pooperačných záležitostí a rán atď. taktiež bez zanechana akejkoľvek jazvy na Vašom tele v kombinácii s technológiou Shape shifting (instantná/okamžitá zmena vzhľadu) a to na spôsob, kde takouto schopnosťou super-rýchleho liečenia a zaceľovania rán a poranení disponoval napr. Hulk (Postava vztvorená spoločnosťou Marvel) či na spôsob, akým vedel liečiť a zaceliť akékoľvek rany a zranenia osoba menom Leo v TV seriály Čarodejnice (Charmed).

Vedomá Telepatická komunikácia (Telepatia):

 • Eliminujte zo svojho života potrebu telefónu a nahraďte ho Telepatickou komunikáciou.
 • Telepatia bude fungovať na rovnaký spôsob, akým telepaticky komunikujete v podobe audiovideo hovoru s našími odbornými poradcami a špecialistami.
 • Vaša Telepatická komunikácia bude zabezpečená, súkromná.
 • Žiadna závislosť na neustálom nabíjaní telefónu, či závislosť na "priaznivých" atmosferických podmienkach, ktoré ovplyvňujú rádiové vlny.

Eliminácia potreby fyzického laptopu, počítača, monitora, tabletu a iných im podobných zariadení: Eliminujte kompletne a natrvalo aj tieto potreby zo svojho života a nahraďte ich zapriahnutím Vášho vlastného počítača - Vášho tela, mozgu a mysle, najvýkonnejšieho kvantového počítača na svete a vôbec v celej Existencii. Využite Vaše telo ako pre Vás nonstop dostupný a operujúci počítač pre mnohé úkony vrátane prirodzenej a telu rozhodne neškodiacej schopnosti pripojiť sa na ľuďmi produkovaný signál (man made) wifi internet a to kdekoľvek na planéte sa nachádzate. Ako monitor Vám bude slúžiť schopnosť projektovať hologramy z Vašej mysle priamo cez očné sietnice (Retinas).

Vedomá Telekinéza.

Trvalá eliminácia potreby pitia vody, spánku a jedla - Vaše telo po dosiahnutí tohoto zámeru nebude potrebovať piť vodu, fyzický spánok či jedlo už vôbec, budú nahradené ich mentálnymi variáciami.

Prirodzené dýchanie pod vodou či vo vákuu.

Trvalé necítenie žiadnej bolesti.

Odolnosť voči akémukoľvek tlaku vrátane tlaku pod vodou.

Odolnosť voči akýmkoľvek extrémne vysokým či nízkym teplotám.

Aktivujte si Vaše jasnovidecké schopnosti.

Rentgenové videnie.

Vedomá levitácia. 

Dosiahnite trvalú odolnosť voči rádioaktivite resp. voči jadrovej radiácii.

Aktivácia Androginy alebo vedomá zmena pohlavia a následné prepínanie medzi pohlaviami:

 • Všetci máme v sebe aj mužské aj ženské energie (Androginy).
 • Vaša osobnosť, paragenetika, vlastnosti a schopnosti Vám ostanú, budete meniť len Váš fyzický vzhľad (Shape shifting).
 • Medzi jednotlivými pohlaviami resp. ich vzhľadom budete vedieť vedome "prepínať" podľa potreby.

Univerzálny Vesmírny jazyk:

 • Princíp spočíva v princípoch Univerzálneho Vesmírneho jazyka, od ktorého sa odvíjajú všetky ostatné jazyky - ľudské jazyky na tejto planéte (svetové jazyky), zvieracie, mimozemské atď.
 • Budete ovládať Univerzálny Vesmírny jazyk, ktorý Vám umožní ovládať akýkoľvek jazyk vo všetkých aspektoch - Ústna a komunikačná, písomná, posluch; jazyk akéhokoľvek druhu zvieraťa; mimozemské jazyky atď.

Aktivujte si a dosiahnite aj Vy schopnosť napojiť sa na Kozmické povedomie (po angl. Cosmic Consciousness), kde táto schopnosť Vám okrem všetkých vyššie spomenutých schopností avšak spolu zároveň s nimi resp. na základe nich pomôže získať ďalšie mnohé schopnosti, pomocou ktorých sa aj Vy stanete: 1. Bohom-Bohmi z inej planéty/Bohom-Bohmi z Vesmíru/Bohom-Bohmi z ďalekej Galaxie-z inej-ďalekej Konštelácie atď.; 2. Aj Vy sa stanete Stvoriteľom/Stvoriteľmi (po angl. relevantný preklad The Creator/The Creators): Sú to Schopnosti potrebné pre zakladanie a budovanie nových civilizácií a to mimo tejto planéty Zem a následné učenie a navigácie týchto civilizácií cez Transformáciu/Transformácie (po angl. Transition process/Transition processes) na dosiahnutie optimálneho resp. Ultimátneho Transformačného štandardu, kompatibility so zvyškom ostatnej existujúcej Existencie, kompatibility s posvätnou Geometriou, s naším Projektom atď., kde tieto schopnosti zahŕňajú okrem mnohých iných aj Schopnosti vytvárania ďalších Planét, ďalších Solárnych systémov, ďalších Galaxií, ďalších Vesmírov resp. Vesmírnych systémov, ďalších Konštelácií, Súhvezdí a pod., Schopnosti prenášať celé hory/velehory/Planéty/Solárne systémy/Galaxie na ľubovoľné vzdialenosti; Roztváranie morí a umožnenie následného prechodu/prechodov cez ne a mnohé, mnohé ďalšie schopnosti.