8. Radovan Babic: I terapeut potřebuje terapii: Vyřešené problémy v mém partnerském vztahu

06.10.2018

Co vztahu předcházelo; Problémy v průběhu vztahu; Bolestivá menstruace partnerky; Kouření cigaret; Problémy s komunikací a vyjadřováním pocitů; Problémy s dětmi a výchovou; Nedostatek času pro sebe; Rodinná dohoda; Partnerská dohoda; Jednota dvojplamenů; Partnerská pauza - oddalování partnerů; Návrat k sobě; Společný život a bydlení; Svatba

Obsah

Co předcházelo mému 2016-2017 vztahu 

Přišla mi konečně do cesty má vysněná a vytoužená partnerka?

Terapie na dálku a budování našeho vztahu na dálku

Působení aury na náš vztah

Náš partnerský vztah - dvojplameny

Řešení partnerčina cyklu

Partnerčiny dlouhodobé problémy s krkem; Problémy s komunikací

Partnerka se naučila těšit se z maličkostí

Partnerčina postupná eliminace kouření a závislosti na tabáku a nikotinu

Rodinná harmonie mezi partnerkou a jejími dětmi; Rodinná dohoda

Partnerská dohoda mezi mnou a mou partnerkou

Partnerská jednota a sjednocování partnerů

Naše partnerská pauza - oddalování partnerů

Co všechno dal zatím vztah s touto partnerkou mně

Závěrem: Partnerská pauza nebo rozchod? Zůstaneme kamarády? Každý sám; Návrat k sobě; Společné bydlení; Společný supermoderní dům nové Éry; Svatba; Doživotní partnerství; Ideální a Ultimátní vztah

Co předcházelo mému 2016-2017 vztahu

V tomto životě, přesněji v průběhu mého pobytu v zahraničí, jsem měl jeden vztah, který trval tři roky (2008-2010).

V tomto vztahu jsem ale nebyl spokojený, ovšem rozhodně jsem se v něm naučil vše, co jsem potřeboval pro vztah s partnerkou v období 2016-2017 a tehdejší kolegyní, ženou ve věku 38 let (v roce 2017). O vztahu s touto partnerkou pojednává tento zdokumentovaný případ. V celém článku je osoba charakterizována, resp. definována jako moje partnerka.

V podstatě jsem celých devět a půl roku v zahraničí trpěl problémy a pocity jako

 • Samota.
 • Pocity nenaplněnosti.
 • Pocity nepochopení - "nikdo mě nechápe".
 • "Nikdo mi nerozumí".
 • "Nemám se o koho opřít".
 • "Nemám si komu postěžovat".
 • Pocity nudy z mého vlastního úspěchu z důvodu, že jsem neměl ten úspěch s kým sdílet.
 • Dlouhotrvající melancholické nálady.
 • Deprese a různé jiné projevy, které se spojovaly s touto samotou.

Přišla mi konečně do cesty moje vysněná a vytoužená partnerka?

Jako první řešení na tu dobu (v roce 2010 po ukončení výše zmíněného jednoho vztahu a uvědomění si potřebných věcí pro nový vztah) pro boj s touto "hroznou" samotou, tedy kromě toho, že jsem si tyto pocity průběžně zpracovával, bylo i to, že jsem si o své partnerce začal doslova snít a představovat si ji. Psal jsem si požadavky, jakou chci mít partnerku, její duchovní, psychické, inteligenční vlastnosti, ale i vlastnosti fyzického těla, jako je např. vzhled apod. Tím jsem si v podstatě definoval záměr, co chci, a následně mi vesmír dával mnohé příležitosti, jak toho dosáhnout. Všechno, čím jsem si prošel do té doby, dokud jsem svou současnou partnerku nepotkal, je popsáno v ostatních článcích v příkladech z praxe na této stránce.

Zároveň i moje partnerka si zpracovávala mnohé své věci ve svém životě a i ona směřovala ke mně. Až přišel den, kdy mi tato partnerka konečně přišla do cesty, čímž výše zmíněné problémy byly odstraněny, ale zároveň se odkryly jiné problémy, které jsme už řešili v průběhu našeho vztahu a o kterých píši v následujících řádcích. Náš vztah začal na dálku...

Terapie na dálku a budování našeho vztahu na dálku

 • Práce na dálku s podvědomím partnerky, kde nemusela být přítomna žádnému kontaktu se mnou terapeutem.
 • Písemné terapie/sezení na dálku, kde jsme komunikovali a vedli terapii mezi sebou v reálném čase v podobě chatu a mailové komunikace. 
 • Písemná komunikace postupem času vyústila do efektivnější telefonické komunikace. 
 • Osobní setkání.
 • Terapie a budování vztahu i osobními rozhovory.
 • Automatická léčba, vyplavování a čištění problémů našimi aurami.

Působení aury na náš vztah

Vztah na dálku probíhal i s občasnými osobními setkáními. Zde bych rád poukázal na problematiku, a to jakou úlohu má v partnerském vztahu naše aura. Aura je vysokofrekvenční bio elektromagnetické pole, které obklopuje každého z nás a které je běžným okem dnes neviditelné. Ale existují lidé s jasnozřivými schopnostmi, kteří auru dokážou vidět, a stejně tak dnes existují už i technologie (vysokofrekvenční vysokonapěťová technika, např. Teslova cívka), které dokážou auru vyfotografovat.

Aura je z těla vyzařována do nekonečné vzdálenosti všemi směry - každý jedinec energeticky ovlivňuje dění okolo, vůbec všechno v existenci. Ale aura má nejsilnější intenzitu, čím blíže je k tělu.

Osobní setkání s mou partnerkou způsobila i to, že se naše aury proťaly, došlo k výměně energií. Tato výměna energií způsobila to, že z nás obou vyplavila další problémy, které jsme si zase průběžně zpracovávali už po setkání, když jsme byli znovu sami. A zase další setkání, další čištění a tak stále dokola.

Náš partnerský vztah - dvojplameny

O dvojplamenech dnes existuje velké množství informací. Nejprve jsme si oba zpracovávali mnohé věci v životě předtím, než jsme se setkali. Potom, co jsme se setkali, náš vztah začal na dálku. Ve vztahu jsme řešili mnohé věci, které se v partnerském vztahu řeší, ale i věci, které by mnozí z vás možná považovali za maličkosti, zbytečnosti. Ale vztah dvojplamenů je právě o tom, že dokud není vyjasněný i ten nejmenší detail, jednomu z dvou plamenů to bude vždy vadit, dokud problém jednou provždy nevyřeší.

Prošli jsme si mnoha problémy, s kterými se dnešní partnerské vztahy setkávají:

 • Nevěra.
 • Nedůvěra.
 • Problémy mluvit o svých pocitech. 
 • Překvapení a zvykání si partnerky, když jsem jí já jako muž už od začátku říkal o svých pocitech, na což nebyla u předchozích partnerských vztahů zvyklá.
 • Pocity a postuláty typu "mám problém s mužskými energiemi" apod.
 • Pocity, že nikdy nebudeme tak dobří jako ten druhý partner.
 • Ženský cyklus a partnerčiny jednotlivé fáze.
 • Unáhlené závěry; neobjektivní posuzování, předsudky.
 • Problém vyslechnout, skákání do řeči.
 • Problémy týkající se sexu.
 • Neusměrněna sexualita.
 • Výchova dětí.
 • Problémy s (nad)váhou.
 • Různé zdravotní problémy stejné jako zdravotní problémy partnerčiných dětí.
 • A mnohé další.

Rád bych vyvrátil zároveň i mýtus, že dvojplameny zažívají JEN pozitivní věci. Je to opravdu mýtus a mohu potvrdit, že to není pravda. V mnoha minulých životech jsme se setkali, měli jsme vztahy, ale udělali jsme tam oba mnoho chyb. V tomto životě jsme se z těchto chyb poučili a víc už je nebudeme opakovat.

U dvojplamenů to funguje zároveň i v tomto směru tak, že energie dvojplamenů jsou tak silné, že dvojplameny ze sebe navzájem vytahují bloky a problémy za tím účelem, aby si ten partnerský dvojplamínek tyto věci jednou provždy odstranil. Samozřejmě to funguje oboustranně. Často se opravdu jedná, možná v očích jiných, o nepodstatné věci, o maličkosti. Ale energie dvojplamenů jsou tak silné, že vztah nebude kvalitně fungovat, dokud nebude vyjasněný i ten nejmenší detail. Dvojplameny většinou vytahují ze sebe tyto bloky navzájem podvědomě. Někdy stačí jedno slůvko nebo kombinace slov, a druhému dvojplameni to způsobí stres - vytáhne se nezpracované trauma, které se následně zpracuje.

Náš vztah dvojplamínků způsobil to, že jsme byli vysoce kompatibilní v mnoha směrech, v oblasti intelektuální, duchovní, fyzické, jsme oba terapeuti a navzájem jsme se v mnoha věcech doplňovali. Příklady:

 • Věci, které měla partnerka zpracované, jsem neměl zpracované já a naopak.
 • Partnerka měla zkušenosti v terapeutické praxi, které já jsem neměl.
 • Partnerka ovládá postupy, které jsem neovládal já, a naopak - výsledek byl ten, že naše terapeutické postupy se kombinovaly a vytvářely se tak často nové postupy potřebné pro individuální přístup k našim klientům.
 • Partnerka má děti, já ne - partnerce jsem ale pomohl s výchovou dětí - umím vycítit, co děti potřebují - všechno to, čeho se nedostalo mně.
 • Já jsem měl hodně času pro sebe, partnerka neměla čas pro sebe - postupně jsem ji to naučil.
 • Oba máme zájem na sobě stále pracovat, zdokonalovat se.
 • Partnerka kouří cigarety (pracuje na tom, aby přestala kouřit), já jsem v životě nekouřil vůbec.
 • A samozřejmě mnohé jiné aspekty, které máme společné a které nám zaručují vysokou kompatibilitu, harmonii ve vztahu.

Měli jsme mezi sebou mnohé hádky, mnohé neshody, ale všechno to byly testy našeho vztahu. Hádky to sice byly, ale byly to tzv. konstruktivní hádky, kde po každé z nich jsme vždy dospěli k vyjasnění, pochopení, uvědomění, dohodě.

Řešení partnerčiny cykličnosti

PMS (premenstruační syndrom), Bolestivá menstruace, Neakceptování vlastní ženskosti

Jeden z problémů, který jsme s partnerkou řešili, byl právě i její ženský cyklus a akceptace její vlastní ženskosti. Partnerka zároveň trpěla dlouhé roky bolestivou menstruací, kdy často brala léky/prášky proti bolestem. S partnerkou jsme se shodli, že by bylo vhodné publikovat i tuto část její terapie z toho důvodu, že problémovou a bolestivou menstruací dnes trpí mnoho žen.

Jako první jsme definovali terapeutický cíl a záměr - že partnerka bude mít život BEZ bolestivé menstruace. Začala terapie...

S terapií partnerky a jejího cyklu nám pomáhala i naše kolegyně Sekmeth. Je to jedna z bytostí, která je součástí našeho křišťálového týmu - mnohé bytosti, odborníci a profesionálové inkarnovaní v našich křišťálových koulích. Sekmeth je nejznámější právě tímto jménem v egyptské mytologii, je dvojplamen boha Hóra, který je také součástí našeho křišťálového týmu. Sekmeth byla v pradávných dobách architektka ženského cyklu, ženských pohlavních orgánů, gravidity, porodu apod.

Jako první příčina byly u partnery myšlenky, kterých se jí dostalo od osoby, která ji o menstruaci učila, když byla v mladším věku, ale i od mnoha osob především ženského pohlaví v průběhu jejího života stejně jako různé stereotypní a dogmatické názory společnosti.

Jednalo se o myšlenky a postuláty typu:

 • Strach a jiné problémy s vyslovením slova menstruace
 • "Vždy, když TO dostaneš, bude tě to bolet "
 • "Nedá se s tím nic dělat, je to prostě tak, jsi žena a MUSÍŠ si to přetrpět
 • A mnohé jiné myšlenky těmto podobné

Tyto myšlenky nastavily mysl mé partnerky, že vždy v průběhu menstruace bude mít bolest, problém vyslovit slovo menstruace, což přispívalo nejen k bolestivé menstruaci, ale i k tomu, že partnerka si podvědomě nevážila své ženskosti, problém mluvit o jejím cyklu s mužem apod. 

Jako další jsme partnerku naučili o jejím ženském měsíčním cyklu, jeho jednotlivých čtyřech fázích, kde každá fáze měla určité svoje potřeby, které potřebovaly být u ženy, resp. u mé partnerky naplněné. Součást učení o ženském cyklu byla právě i předmenstruační a menstruační fáze.

S partnerkou jsme si vysvětlili, že předmenstruační a menstruační fáze jsou přirozené součásti lidského těla, kde tělo se chce samo zbavit přirozeně nakupených problémů, potlačovaných a uvězněných emocí ať už z tohoto života, minulých životů, paralelních realit apod. Vysvětlili jsme si také, že především v průběhu menstruační fáze žena potřebuje v principu hodně odpočinku, kde má čas a prostor věnovat se sama sobě, být sama se sebou, se svým cyklem.

Když jsme s partnerkou vedli terapii v průběhu její menstruační fáze, bylo to pro tělo nejvýhodnější a optimální načasování terapie. Menstruační fáze jako přirozený mechanismus ženského těla byla zesílena účinky terapie, odstraňováním mnohých potlačených emocí. Výsledkem byly megasilné výkyvy nálad, silná emoční tornáda, silnější, než si kdy partnerka dokázala představit. Ale bylo to dočasné a platí pravidlo, jež jsem popsal výše - že tělo přirozeně a automaticky zesiluje DOČASNĚ problém předtím, než ho odstraní.

Další příčiny spoluodpovědné za bolestivou menstruaci byly příčiny, které jsme řešili specifickou formou regrese, kde si partnerka procházela mnohými událostmi a kde jsem já mluvil o průběhu jejích příčin. Obě byly kombinované s psychoanalýzou přes kvantovou techniku. V případě, že partnerka byla unavená nebo neměla sílu procházet událostmi, kde byly příčiny problému, pomohl jsem jí tím, že jsem jí vyprávěl o průběhu události a příčinách. Moje slovo, které partnerka vnímala v podobě poslechu, u ní vyvolávalo a restimulovalo danou situaci se stejným výsledkem, jako kdyby tou událostí procházela sama.

Zpracovali jsme obrovské množství příčin včetně porodů partnerčiných dětí, jejího vlastního porodu, mnohé mučivé a velmi drastické zásahy do těla a břišní dutiny v minulých životech, různé kořenové příčiny v předchozích partnerských vztazích v tomto životě, mnohé nezpracované záležitosti v podobě nevypořádání se se smrtí partnerčina otce a bratra. K bolestivé menstruaci samozřejmě dopomáhalo i obrovské množství jiných problémů, které jsme řešili a zpracovávali v našem vztahu.

Terapie partnerky, resp. řešení jejího cyklu, trvala zhruba 13 měsíců (od prosince 2016 do prosince 2017). Jak jsem zmínil výše, partnerka zpočátku brala velké množství prášků proti bolesti, které se postupně snižovalo. Často mi potvrdila, že ani necítila, že se jí menstruace spustila. Poslední dvě menstruační období partnerka už nebrala léky vůbec. Bolesti jsme zpracovali a fungovala už bez léků.

Tyto aspekty ohledně partnerčina cyklu spolu s mnoha jinými řešenými a vyřešenými aspekty našeho vztahu dopomohly partnerce i k tomu, že se zbavila dlouholetého problému - bolesti vaječníků.

Bolesti vaječníků byly konzultovány i s odborným vyšetřením gynekologa, který stanovil, že vaječníky nefungovaly tak, jak bylo třeba, nefungovaly ani hormony. Partnerce určil prášky, které způsobily DALŠÍ dočasné psychické výkyvy, ale i špinění (krvácení mimo menstruační fázi), kde se z vaječníků odstraňovaly škodliviny. Další krok byl ten, že gynekolog partnerce navrhl hormonální léčbu. Já i partnerka jsme se shodli, že hormonální léčba by narušila celý chod jejího těla, přirozené léčebné a regenerační účinky jejího těla, proto hormonální léčbu zamítla. Místo hormonální léčby jsme já i partnerka - oba terapeuti - spojili síly dohromady a partnerku jsme dali do pořádku našimi terapeutickými postupy. K datu 21.08.2017 byla už bolest vaječníků pryč, předchozí dvě menstruace před 21.08.2017 byly už bez prášků, na počátku menstruační fáze jsme odstranili a zpracovali zbytek bolesti, zbytek těchto, ale i mnohých dalších následujících menstruací proběhl v pořádku.

Terapie ale měla i své dočasné účinky, které byly často partnerce nepříjemné, nepohodlné, a hlavně jí často udělaly čáru přes rozpočet. Jednalo se hlavně o výše zmíněná zesílená emoční tornáda, výkyvy nálad, nadměrnou únavu a potřebu spánku (bloky a problémy chápeme jako formu energie, která po odblokování z těla odejde a tělo si energii potřebuje dobít stravou a spánkem). Na tyto průvodní jevy upozornil i lékař, že je to v podstatě součást léčby... To všechno ale dopomohlo k uzdravení partnerky.

Já jsem partnerce vděčný, že mi umožnila ji naučit o ženském cyklu a umožnila mi tak lépe jí porozumět jako ženě. Partnerka měla kromě jiného i myšlenky:

 • "Muž se nikdy nezajímal o moje pocity v průběhu mé menstruační fáze".
 • "Muži se o problémy žen a ženské problémy nezajímají".
 • "Menstruace je nemoc; je to něco, co je na obtíž; je to problém - nejraději bych si nechala některé ženské orgány vyoperovat".
 • A mnohé podobné myšlenky.

Dnes tyto myšlenky už ve slovníku mé partnerky nenajdete, čehož výsledkem je nejen bezbolestná menstruační fáze, ale partnerka si zároveň váží i své ženskosti a akceptuje ji.

Vždy jsem totiž nějak podvědomě věděl, že musí existovat nějaký způsob, nějaké vědomosti, jak lépe porozumět ženě i v tomto směru. A stalo se. Mým vlastním studiem relevantních materiálů o ženském cyklu, o čtyřech fázích ženského cyklu, se mi podařilo naplnit to, po čem jsem vždy toužil, a zároveň i příležitost to naučit mou partnerku. Všechno to bylo spoluodpovědné za vybudování zmíněných pevných základů našeho vztahu.

Z pohledu partnerky a ženy si partnerka velmi pochvaluje vědomosti o ženském cyklu. Pomohly jí rozpoznat jednotlivé fáze, rozložit si síly a energie, dopřát si odpočinek vždy, když to její tělo vyžaduje. Zároveň to, že jsem se zajímal o její pocity v průběhu jednotlivých fází jejího cyklu, u ní vytvořilo pocit, že se o ni zajímám, že se zajímám o její pocity v průběhu cyklu, což bylo ultimátně spoluodpovědné za pocity, že partnerka je partnerem milovaná...

Na tomto příkladu také vidíme, že v takovýchto případech je spolupráce s lékařem důležitá...

Následně jsme s partnerkou, samozřejmě za pomoci Sekmeth, zpracovali její cyklus, dá se říci ultimátně - nastavili jsme ji na rytmus naší planety k datu 21.12.2017. To znamená, že její menstruační fáze bude v budoucnu už pravděpodobně probíhat pravidelně poslední čtyři dny každého měsíce. Její tělo bude pomalu, ale jistě už samo směřovat k tomuto nastavení. Takové nastavení partnerce pomáhá k její ženské intuici, ženským schopnostem, jako je např. práce s kartami, terapie apod. Partnerka potvrdila, že 29.12.2017, tedy tři dny před koncem tohoto měsíce jí začala menstruace a je vysoce pravděpodobné, že další měsíc její menstruace začne už čtyři dny před koncem měsíce...

Při ultimátním nastavování cyklu jsme u partnerky nastavili zároveň i volnou menstruaci. 

Volná menstruace je ve zkratce ultimátní řešení menstruační fáze, kdy žena nepotřebuje žádné moderní hygienické potřeby spojující se s touto fází. Také krev je z těla vylučována v podobě reflexu stejným způsobem, jakým tělo vylučuje moč - žena se naučí cítit a rozpoznat, kdy její tělo chce krev vyloučit. Žena v noci nekrvácí, krvácí před spaním a po probuzení.

Při této příležitosti řešení volné mensštruácie jsme zpracovali i představy, kde partnerka porodila její děti přirozenými porody doma vzhledem k tomu že v realitě její děti nebyly narozené přirozeným porodem.

Toho už se nám u partnerky podařilo dosáhnout a nastavit, ostatní ohledně volné menstruace ukáže už čas...

Partnerčiny dlouhodobé problémy s krkem

Bolestivé hlasivky; Bolest krku; Bolest při polykání; Problémy s komunikací

Postuláty, myšlenky a pocity spoluodpovědné za problémy s krkem a hlasivkami

 • "Bojím se mluvit".
 • "Bojím se říci svůj názor".
 • "Nemám čas a prostor mluvit".
 • "Nemohu mluvit".
 • "Nemám potřebu mluvit".
 • "Jsem za celý den umluvená a večer už nemám potřebu mluvit".
 • "Mám toho po krk".
 • "Já o tom nemůžu mluvit, protože..."
 • "Zlobím se, proto NECHCI mluvit".
 • "Bojím se reakce okolí, když něco řeknu".
 • "Bojím se, že mužská energie mě nechápe a nikdy nepochopí".
 • "Problémy s trpělivostí v souvislosti s posloucháním a vysvětlováním detailů".
 • "Neumím si říci o své potřeby".
 • "Pocit, že házím hrách na zeď, nikdo mě neposlouchá - je to únavné..."
 • "Neumím vyjádřit své pocity".
 • "Neumím komunikovat o svých pocitech".
 • "Nejsem zvyklá, aby se mnou někdo, natož chlap, mluvil a zajímal se o moje pocity, jak se cítím apod.
 • "Strach říci NE dětem".

Partnerka prošla odborným lékařským vyšetřením krku. Lékař jí řekl, že bude muset jít na laserovou operaci hlasivek. Jak je i u jejího cyklu popsáno výše, i v tomto případě se partnerka rozhodla řešit svůj problém pomocí jejích a mých kombinovaných terapeutických postupů.

S partnerkou jsme zpracovali mnohé situace z tohoto života, z jejího prenatálního období (období, kdy byla v matčině děloze) a samozřejmě i mnohé situace z minulých životů. Všechny tyto situace obsahovaly výše zmíněné myšlenky a postuláty. Byly tam i příčiny typu:

 • Nadýchání se čisticích chemických prostředků.
 • Pití studených nápojů v zimě.
 • Pití studených nápojů za účelem chlazení.
 • Nesprávné dýchání při zpěvu.
 • Problémy se skákáním do řeči.
 • Problémy s aktivním posloucháním.
 • Mnohé nevykomunikované a nedořešené záležitosti mezi partnerkou a její matkou.

Problémy s mnoha jinými lidmi, kamarádkami, členy rodiny apod.:

 • Strach říci NE.
 • Pocity, že do vztahů partnerka víc dávala, než dostávala.
 • Problémy, že partnerka nemohla něco vyslechnutého, resp. nějakou situaci, spolknout apod.

Uvedeme i dva příklady, které byly také důležitou součástí terapeutických řešení pro partnerčiny hlasivky.

Jako první se jednalo o zpracování následující představy (terapeutický postup), jehož prostřednictvím jsme vyčistili mnohé somatické záležitosti ode mne, od partnerky a dokonce i od jedné naší klientky. Představa měla následující parametry:

"Představa, v které partnerka a naše klientka měly před sebou skleničky na víno. Sklenky byly čisté a vyleštěné. Při cinknutí skleničky v představě vydávaly optimální čistý hudební tón. Partnerka a klientka měly za úkol v této představě tyto sklenice rozbít svým hlasem."

Důvod, proč jsme čistili kvantové pole v mysli partnerky a klientky v podobě představy právě s těmito parametry, byl ten, že např. i ruské operní pěvkyně a pěvci trénovali a tříbili svůj hlas tak, že když hlasem dokázali rozbít vinnou sklenku, jejich hlas měl správnou, optimální frekvenci, která rezonovala s frekvencí, na které vibrovala sklenice.

Představme si takovou (ale i každou jinou představu) jako přijímací anténu, v které se sbíhají somatické záležitosti ze současného života, ale i ze situací mimo tento život, stejně jako i somatické záležitosti naše, ale i jiných lidí, jako např. našich dětí nebo v tomto případě i našich klientů. Z představy jsme vyčistili nespočetné množství somatických záležitostí včetně: 

 • Vyrovnání karmy a společných linií mezi námi třemi - já, partnerka a naše klientka.
 • Problémy s dechem při mluvení.
 • Problémy s trpělivostí.
 • Problémy s vyslechnutím druhých.
 • Problémy s mluvením na veřejnosti a mnohé další.

Terapie hlasivek trvala také zhruba od prosince roku 2016. K datu 21.12.2017 se hlasivky velmi zlepšily, bolesti a otoky polevily - subjektivně vnímané pocity a změny... Na této stránce jsme ve zdokumentovaných případech našich klientů mnohokrát poukázali na to, že lékařské testy a vyšetření prokázaly objektivní výsledky a změny u klientů, což byly výsledky naší terapie. 

Následně v roce 2018 osoba podstoupila operaci hlasivek. Po operaci jí doktoři tvrdili:

 • "Už nikdy nebudete mluvit tak jako předtím".
 • "Už nikdy nebudete mít hlas jako předtím".
 • "Navždy už budete chrčet".
 • "Už nikdy nebudete zpívat".
 • A jiné myšlenky a postuláty těmto podobné.

Následně si osoba tyto myšlenky nepřipustila, zpracovala si je a potvrdila nám, že hlas má jako zvon - umí zvládat dlouhodobou zátěž v podobě ústní komunikace, zpívá atd.

Partnerka se naučila těšit se z maličkostí

Podle partnerčina podvědomí byl její život více starostí (95 %) než radostí (5 %). Měla také problém i se svým ascendentem a descendentem - především problém vytáhnout na povrch své "vnitřní dítě", což je typické pro její specifické astrologické znamení.

Pocity, myšlenky a postuláty:

 • "Neumím se těšit ze života".
 • "Neumím se těšit z maličkostí".
 • "Když se budu těšit z maličkostí, okolí mě bude mít za blázna".
 • "Nebudu se přece těšit jako malé dítě".
 • Žárlivost vůči jiným, kteří se z maličkostí a ze života dokázali těšit.
 • Pocity, že pro dospělé není mnoho míst a možností, kde by se dospělí mohli vybláznit tak, jak existují mnohá taková místa pro děti.
 • A mnohé podobné.

Problémy jsme zpracovali a dnes se partnerka dokáže těšit z věcí a maličkostí, z kterých by se předtím vůbec netěšila.

Partnerčina postupná eliminace kouření a závislosti na tabáku a nikotinu

Za kouření a závislost na nikotinu a tabáku byly spoluodpovědné jak všechny vyřešené a zmíněné problémy v tomto článku, tak i myšlenky, pocity, postuláty, zvyky a návyky typu

 • Tlak z okolí z tohoto života, ale i minulých životů - "Strach, že nezapadnu mezi okolí a kamarády, pokud nebudu kouřit".

 • "Cigarety jsem si koupila a zaplatila za ně; MUSÍM zaplacené finance využít na maximum, když už jsem si za něco zaplatila".
 • "Jsem tak vystresovaná, že si musím zapálit".
 • "Cigarety mi pomáhají zvládat stres a těžké situace".
 • "Cigareta je součástí mých denních rituálů".
 • "Musím kouřit, protože..."
 • "Cigarety mi pomáhají se rychleji uvolnit".
 • "Kouřím pro chuť a pro dobrý pocit".
 • "Nikdy se mi nepodaří skoncovat s kouřením".
 • "Co si pomyslí jiní, když přestanu kouřit".
 • A mnohé jiné podobné myšlenky.

Všechny problémy jsme zpracovali. Terapie a eliminace kouření probíhá zhruba od října 2016. Terapie probíhala i za pomoci studia odborné literatury zaměřené specificky na odstraňování závislosti na kouření. Při naší terapii nepoužíváme běžné prostředky, jako jsou nikotinové náplasti apod. Odstraňujeme somatické záležitosti a negativní pocity z naší mysli, které jsou příčinami kouření.

Podle lékaře bylo kouření také spoluodpovědné za výše zmíněné problémy s krkem a hlasivkami.

Zhruba po 14 měsících terapie, k datu, kdy je publikován tento článek, prosinec 2017, se potřeba kouření u partnerky rapidně snížila. Snížily se i její náklady na kouření. Partnerka dokonce potvrdila, že často už ani nevykouří celou cigaretu - po vykouření půlky cigarety už jí kouření nechutná.

Rodinná harmonie mezi partnerkou a jejími dětmi

Dosažení harmonického soužití a symbiózy v rodině; Rodinná dohoda

Problémy v rodině

 • Problémy dětí s prospěchem.
 • Partnerka (matka) často věnovala přehnanou pozornost svým dětem.
 • Často přehnaný strach matky o děti.
 • Matčina závislost na dětech a přehnaná závislost dětí na matce.
 • Citové vydírání matky dětmi.
 • Strach říci dětem NE.
 • Děti si často nevážily toho, co pro ně matka dělala.
 • Děti si nevážily hodnoty financí.
 • Pocity, že matka neměla vůbec čas pro sebe. 
 • Pocity, že matka je na vše sama.
 • Pocity, že matka si musí vše udělat sama.
 • Strach matky delegovat dětem odpovědnost. 
 • Neharmonické vzájemné vztahy jak mezi dětmi, tak i mezi dětmi a matkou.
 • Problémy s výchovou.
 • Strach učit děti samostatnosti.
 • Pocity matky, že "její 13letá dcera je ještě mladá na to, aby měla přítele".
 • Pocity matky, že "dcera má na přítele ještě čas".

Rodinná dohoda a nastavení rutin v rodině partnerky

Terapie rodiny jako celku trvala zhruba 14 měsíců od října 2016 do prosince 2017 paralelně s terapií ostatních problémů zmíněných v tomto zdokumentovaném případě. Vztahy mezi dětmi samotnými, ale i vztahy mezi dětmi a matkou/partnerkou se výrazně zlepšily.

Mezi partnerkou a jejími dětmi jsme nastavili rodinnou dohodu, kterou jsme také nastavovali i za pomoci terapie. Rodinná dohoda je soubor všemi členy dohodnutých a odsouhlasených pravidel, podle které rodina funguje. Tato dohoda pevně a jasně stanovuje, jaké chování se v rodině toleruje, jaké se netoleruje apod. Rodinná dohoda zároveň pojednává i o nastavení mnohých rutin především pro děti. Účel těchto rutin je TAKÉ delegovat dětem (10, 11 a 13 let v roce 2017) odpovědnost, odzkoušet si mnohé zkušenosti samostatně, nést následky za své činy, poučit se z chyb apod.

Jedná se především o nastavené rutiny typu

Návštěvy lékařů se minimalizovaly a omezily jen na lékařské návštěvy dané ze zákona - např. preventivní lékařské prohlídky; prohlídky potřebné pro školu, pro letní tábory apod. Všeobecně je za zdraví dítěte do 18 let odpovědný rodič. Partnerka umí jako terapeutka pravidelně, průběžně a odpovědně zpracovávat problémy také dětí - výsledky terapie jejích dětí právě prokazují i ony zmíněné preventivní prohlídky.

Ranní rutiny, kdy např. děti vstávají ráno samy, připraví si snídani a svačinu do školy samy, jdou do školy samy.

Partnerka má odpočinek a čas pro sebe mezi skončením jejích pracovních časů a časem, kdy její děti přijdou ze školy.

Odpolední svačina, kde jsou časy optimalizované podle podvědomí dětí, a to především vzhledem k věku dětí, kde se jedná především o přísun sladkého I za účelem psaní domácích úkolů, kde tato rutina následuje po svačině. 

Po svačině následuje rutina, kde partnerka má svoje "otvírací hodiny" kdy s dětmi ve dnech školy píše úkoly. Dětem byla delegována odpovědnost:

 • Je jejich odpovědnost, aby sledovaly, jestli mají úkoly nebo ne.
 • Je jejich odpovědnost, aby přišly za matkou v jejích "otvíracích hodinách" pro psaní domácích úkolů, kdy vědí, že se jim matka bude za tím účelem věnovat.

Následuje rutina ve zvláštním čase společné večeře.

Následně po večeři následuje rutina, kde po večeři jsou děti už v pokojích - něco jako večerní klid. Děti už po této době z pokojů nevycházejí.

Následně děti mohou být do určitého času vzhůru, dělat si, co chtějí (už ve svých pokojích), potom jsou v rámci rutiny domluvené specifické časy, kdy děti chodí spát - optimalizované na základě požadavků jejich podvědomí, energií rodiny, vzhledem k jejich věku apod. 

Primární účel společných rodinných jídel je

 • Aby rodina byla spolu.
 • Aby se komunikovalo o pocitech.
 • Aby se v rodině aplikovalo aktivní naslouchání.
 • Vědomí, že každý má prostor být vyslechnut.

Sekundární účel společných rodinných jídel je 

 • Samozřejmě i optimální a kvalitní přísun patřičných živin do těla každého člena rodiny.
 • Aby si člověk jídlo vychutnal, aby byl s jídlem v daném momentu, jak se říká, "tady a teď".
 • Aby tělo patřičně registrovalo přísun potravy, což ultimátně dopomáhá k optimalizaci hmotnosti a jejího trvalého udržování.

Partnerka poučila své děti svém cykličnosti a o cykličnosti své dcery. Členové rodiny přesně vědí, kdy jsou partnerka a její dcera v které fázi, což způsobuje, že členové rodiny takto pomohou naplnit potřeby, které má žena v jednotlivých fázích.

Nastavením těchto rutin a celkové rodinné dohody má za následek

Partnerka získala pro sebe zároveň i mnohem víc času (zhruba 3-4 hodiny denně) - je to pro ni něco, co si předtím v životě vůbec nedokázala ani představit. Takto si partnerka dokázala rozdělit odpovědně svůj čas v průběhu dne - věnovat se klientům v průběhu jejích pracovních časů, věnovat se dětem mimo její pracovní časy, mít čas sama pro sebe a do budoucna samozřejmě i dostatečný čas věnovat se partnerovi. Je to pravděpodobně sen mnohých žen, které chtějí všechno stihnout a nebýt při tom unavené apod.

Partnerka také potvrdila, že potom, co jsme zpracovávali její spánek, usínání, večer usíná už ne vyčerpaná v tom smyslu, který je známý mnohým z vás, ale usíná přirozenou únavou, která jí následně dopomáhá ke kvalitnějšímu spánku, v kterém si partnerka kvalitně odpočine a dobije se na další den.

Vzhledem k tomu, že partnerčiny děti přesně vědí, kdy se v které fázi partnerka nachází, patřičně ji podporují. Např. v menstruační fázi žena potřebuje odpočívat, tím pádem děti partnerce dopřejí patřičný odpočinek - nevyžadují v té době její pozornost apod. Tím si partnerka dopřeje kvalitní odpočinek v průběhu jejích čtyř posledních dnů každého měsíce, kde, jak se říká, si "dobije baterie" a následně o to kvalitnější je partnerčin další měsíční cyklus.

Poznámka: Rodina si postupně, jak plyne čas, neustále tyto rodinné rutiny aktualizuje, zefektivňuje, zdokonaluje a přizpůsobuje.

Vším těmto zpracováním se zároveň výrazně zlepšil i prospěch jejích dětí.

Jak jsem zmínil výše, nastavení rutin pro děti šlo souběžně s naším terapeutickým zpracováváním. Většinou se všechny somatické záležitosti od dětí odstraňovaly právě přes moji partnerku jako jejich matku. Matka sloužila v tomto případě jako médium, kde ona prostřednictvím mateřského pouta mezi ní a dětmi vnímala negativní pocity, myšlenky, somatické záležitosti svých dětí, kde jsme tyto záležitosti následně poodstraňovali od dětí právě přes matku. Na dětech jsem také na dálku pracoval i na základě komunikace s jejich podvědomími - na tomto principu je založena i moje terapie. Somatické záležitosti jsme těmito terapeutickými postupy od dětí odstranili na dálku, děti nemusely být při terapii fyzicky přítomné, nebyla nutná ani jejich vědomá účast- Děti jsme naučili a stále postupně učíme, jak je důležité komunikovat o jejich pocitech a nedržet je v sobě - děti vědí, že se mohou na matku kdykoli s jakýmkoli problémem obrátit.

Z 95 % mělo vliv na úspěšně nastavené rutiny právě terapeutické zpracovávání problémů dětí přes matku jako médium.

Z 5 % měla vliv na úspěšně nastavené rutiny partnerčina vědomá komunikace s dětmi v souvislosti s rutinami, kde dětem podrobně vysvětlila účel rodinné dohody, význam rutin; děti kladly otázky, na které jim matka odpovídala a vysvětlovala. Právě na základě detailního vysvětlení děti prováděly rutiny s radostí, automaticky, přirozeně BEZ nutnosti jakýchkoli trestů v podobě zákazů či příkazů. Partnerka potvrdila, že při nastavování rutin se s dětmi často dokonce zasmáli a měli i v takové podobě kvalitní společně strávený čas.

Partnerka se také v průběhu terapie naučila respektovat partnerské vztahy své 13leté dcery. U partnerky jsme odstranili somatické záležitosti, postuláty a myšlenky typu:

 • Je na to ještě mladá, má na partnera ještě čas..."

U partnerky jsme také prolomili staré vzorce typu:

 • "Mně nikdo věci ohledně partnerského vztahu, když jsem byla ve věku své dcery, nevysvětlil. Musela jsem se to naučit sama..."

Cyklus negativního vzorce jsme u mé partnerky přerušili, už se nebude opakovat. Své dceři dokáže dát přesně to, co se nedostalo jí. Partnerka se naučila, jak se říká, "jít s proudem", i partnerka se přizpůsobuje moderní době...

Později jsme partnerčino děti také naučili, aby si i za pomoci našich odborných poradců věděli jejich problémy terapeuticky zpracovávat samy, stejně jako i to, aby se děti učili samy, aby si psali domácí úkoly samy apod.

Postupem času se budou do této rodinné dohody přidávat samozřejmě i další rutiny, jako např. společné snídaně, svačiny, obědy o víkendech, školních prázdnin, úklidové rutiny, společné aktivity jako sport apod.

Vezměte také prosím na vědomí, že jsem neuváděl konkrétní časy jednotlivých rutin u rodiny mé partnerky. Důvod je ten, že pokud s Vámi, mým klientem, budeme nastavovat v rámci Vaší terapie, rutiny pro Vaši rodinu, rutinní časy pro ni budou nastaveny individuálně v rámci rodiny, dětí, jejich věku apod.

Tato rodinná dohoda mezi mou partnerkou a jejími dětmi mohla už následně jít ruku v ruce s naší partnerskou dohodou mezi mnou a partnerkou.

Partnerská dohoda mezi mnou a mou partnerkou

Partnerská dohoda je, podobně jako výše zmíněná rodinná dohoda, soubor oběma partnery dohodnutých pravidel, co se ve vztahu toleruje, co se ve vztahu netoleruje apod. Stejně jsou v partnerské dohodě dohodnuté i adekvátně následky pro případ, že se dohoda nedodrží. Např. výše jsem zmínil, že s partnerkou jsme si prošli mnoha konstruktivními hádkami, jejichž výsledkem bylo to, že jsme dospěli ke společnému závěru, k dohodě, ke vzájemnému pochopení, vysvětlení si nedorozumění apod. Takovéto mnohé dohody jako výsledky mnoha předešlých hádek jsou také právě zmíněná pravidla v partnerské dohodě.

Jak jsem zmínil výše, jako první jsme vytvořili rodinnou dohodu mezi mou partnerkou a jejími dětmi. V rodinné dohodě partnerka znala přesně časy rutin a časy jejích aktivit. Na základě toho, že si partnerka byla vědoma svých časů, dovedli jsme následně propojit její rodinnou dohodu s naší partnerskou dohodou především v tom směru, že se mohla věnovat kvalitně i mně jako partnerovi, bez toho, že by to šlo na úkor jejích rutinních časů s rodinou, s jejími potřebami apod. Tyto dohody nám oběma zajistily to, že se můžeme v pohodě věnovat v rámci pracovních časů svým klientům a dělat to, co nás baví; vést terapii mezi sebou jako partnery; že máme svůj "partnerský" čas pro sebe, partnerka, ale i já máme svůj "individuální" čas sami pro sebe, pro své záliby (čas, kdy se NEVĚNUJEME partnerovi), kde partnerka má čas na děti. Jinými slovy, my oba jako partneři máme tímto tak rozdělený čas, že stíháme všechny aktivity, které jsme vždy chtěli. Já osobně to nazývám, že mám všechen čas světa, když se mě někdo zeptá, jestli mám čas na to nebo ono.

Z mého kurzu časového managementu: Čas je faktor, který máme všichni k dispozici stejně, tedy 24 hodin máme k dispozici každý. Pak je na každém z nás, jak ten čas rozdělíme a jak ho co nejefektivněji využijeme...

V rámci naší partnerské dohody jsme s partnerkou začali experimentovat i v tom směru, že jsme začali nastavovat jako další pravidlo to, že v našem vztahu se jednoduše kouření tolerovat nebude vůbec. Je a bude to pro mou partnerku pravděpodobně zároveň i jeden z nejsilnějších motivačních faktorů, který jí pomůže přestat jednou provždy kouřit.

Jak jsem zmínil výše, že jsme s partnerkou protiklady i v tom směru, že já jsem v životě nekouřil a ona je kuřačka. Tím pádem v partnerském vztahu dvojplamenů partner, který nekouří, automaticky nastavil standard, určitý level, na který se chtě nechtě bude postupem času i v rámci sjednocování snažit dostat i druhý dvojplamen partnerského vztahu...

Celý náš vztah, který trvá od roku 2016 dodneška, prosince 2017, kdy je publikován tento článek, rodinná dohoda, partnerská dohoda byly součástí procesu, který se nazývá sjednocování partnerů, resp. dvojplamenů - oba partneři směřují i oné legendární dvojplamenné jednotě a znovusjednocení...

Partnerská jednota a sjednocování partnerů

V tomto článku bylo popsáno, jak jsme já a moje partnerka směřovali k sobě - naše společné cesty v minulých životech; naše cesty v tomto životě předtím, než jsme se poznali; všechno to, čím jsme si prošli v průběhu vztahu; zmenšení vzdálenosti mezi námi dvěma.

Partnerský vztah dvojplamenů není JEN o tom, že by partneři byli v partnerském vztahu JEN šťastní v běžném smyslu. Účel dvojplamenného vztahu je zároveň TAKÉ ten, že dvojplameny spolu tvoří, mají zájem pomáhat i druhým, chtějí po sobě něco zanechat apod.

Ke sjednocování a přibližování se k sobě určitě patří i stejná struktura, design, grafika a barvy (a podle mnohých klientů i sympatičnost) našich obou webových stránek.

Dalším krokem našeho procesu sjednocení jsou naše OBOUSTRANNÉ vizitky, které reprezentují nás jako partnery, naše stránky, naši společnou budoucnost apod.

Vizitky jsou zároveň i symbolem našeho dvojplamenného vztahu, tedy i našeho sjednocení, resp. sjednocování.

Všechny tyto aspekty včetně rodinné a partnerské dohody byly součástí našeho přibližování se k sobě a sjednocování se. Partnerská dohoda byla pravděpodobně nejvyšší bod našeho přibližování se k sobě.

Tak například existuje příliv a odliv a všeobecně dualita ve všem, tak i náš vztah si musí zažít svůj "vlastní příliv a odliv". Dosud bylo v článku popsáno, že jsme se k sobě jako partneři přibližovali - příliv ve vztahu. Ale náš partnerský vztah v současnosti vyžaduje také svůj odliv, a to v podobě dočasného oddálení se od sebe navzájem za tím účelem, abychom se k sobě mohli zase přiblížit...

Naše partnerská pauza

"Gumičkový efekt partnerů" - oddalování partnerů 

Náš vztah byl k datu 19.12.2017 přerušen - dali jsme si partnerkou pauzu zhruba na šest měsíců především z důvodů, že partnerka si vzhledem k mnoha předešlým partnerským vztahům a vzhledem k tomu, že nebyla s dětmi sama bez partnera, potřebuje naplnit svou potřebu a bydlet nějakou dobu s dětmi sama, vychovávat je sama apod.

Také je tu její potřeba odpočinout si na nějakou dobu od partnerských vztahů a od mužských energií.

Vzhledem k těmto POCHOPITELNÝM okolnostem se v našem vztahu, konkrétně u partnerky, objevily, oba věříme, že DOČASNÉ, pocity, myšlenky a postuláty typu:

 • "Nestojím / nemám zájem o partnerský vztah".
 • "Nestojím / nemá zájem o partnera".
 • "Nechci chlapa ve svém živote a po svém boku".
 • "Nestojím o to, aby se partner zajímal o moje pocity".
 • "Nemám potřebu svoje pocity sdílet".
 • "Nemám potřebu s partnerem sdílet své plány, vize, úspěchy apod".
 • "Nemám zájem/chuť poslouchat/zajímat se o partnerovy pocity".
 • "Partner mě obírá o čas".
 • "Nemám zájem a nechci věnovat nic ze svého času partnerovi".
 • "Vyhovuje mi vztah/Nejraději bych měla vztah, kde já budu jen dostávat, ale kde já nemusím do vztahu nic dávat - takový vztah mi vyhovuje".
 • "Kvůli partnerovi se nemohu věnovat svým věcem".
 • "Nejsem zvyklá, aby muž mluvil o svých pocitech".
 • "Nejsem zvyklá, aby měl muž tak častou potřebu mluvit o svých pocitech".
 • A mnohé jiné myšlenky těmto podobné...

Já i partnerka jsme se shodli na tom, že tyto myšlenky a pocity jednou provždy zahojí, vyléčí a odstraní až čas a právě i potřebná partnerská pauza, o které se píše v následujících řádcích.

Např. v knize Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, která je napsána sexuologem, psychologem a partnerským poradcem, se o partnerské pauze píše jako o gumičkovém efektu mezi partnery. Partnerský vztah je přirovnán ke gumičce, která se natahuje a smršťuje. Tato analogie gumičky reprezentuje i partnerský vztah - když se "gumička natahuje", jdou partneři od sebe za účelem, aby si uvědomili, jak jim ten druhý chybí, a následně se začnou k partnerovi znovu přibližovat. Následně nastává "smršťování gumičky", čímž se partneři k sobě přibližují.

Jak oddalování se partnerů od sebe, tak přibližování se partnerů k sobě v rámci gumičkového efektu - tento proces je pro oba partnery předmětem vyplavování mnoha vrstev problémů, dalšího čištění a zpracovávání si věcí, opětovné hledání sebe samého, seberozvoje, postupu na vyšší energie jednotlivce, které by se za normálních okolností bez gumičkového efektu pravděpodobně nikdy nevyplavily.

Gumičkový efekt je také běžná biologicko-psychologická potřeba OBOU partnerů. Pokud by se tato potřeba u jednoho nebo obou partnerů nenaplnila, vytvářelo by to v partnerském vztahu zbytečné frustrace. Z důvodu, že by tato potřeba nebyla naplněna, by mohl vztah směřovat k vyhoření, k rozchodu, případně by si jeden z partnerů mohl hledat, resp. naplňovat tyto potřeby někde jinde...

V průběhu gumičkového efektu se může stát, že jeden z partnerů může DOČASNĚ ztratit chuť na sex. V tomto případě a v rámci gumičkového efektu, resp. v rámci oddalování se partnerů od sebe je to přirozená záležitost. Ale ve fázi gumičkového efektu, kde se partneři k sobě už znovu přibližují, se bude zákonitě vracet, obnovovat a posilovat sexuální vášeň a chuť na sex. Vše samozřejmě jde v harmonii i se ženským (ale i mužským) cyklem - jeho čtyř fází, které jsou např. přirovnány ke čtyřem ročním obdobím, fázím Měsíce apod.

I partnerská pauza je mezi partnery předem domluvená. Funguje podle přesných specifických pravidel, podobně jako funguje rodinná a partnerská dohoda popsaná výše.

Účel partnerské pauzy je především:

 • Zkvalitnění partnerského vztahu.
 • Dát druhému partnerovi dostatečný prostor pro sebe, aby mohl být sám se sebou, aby mohl znovu sám sebe najít apod.
 • Prohloubení důvěry a trpělivosti mezi partnery.
 • Za účelem vyplavování dalších vrstev problémů, které si v průběhu gumičkového efektu oba partneři zpracovávají apod.

Co vše dal vztah s touto partnerkou mně

Vztah naučil mnohému i mne pomohl mi v mnoha směrech včetně

 • Partnerka mě motivovala a pomohla mi vytvořit příklady z praxe n a této stránce včetně tohoto zdokumentovaného případu o našem partnerském vztahu.
 • Zdokonalil jsem se ve svém profesionálním přístupu.
 • Naučil jsem se v terapii udržovat si profesionální odstup.
 • Naučil jsem se některé nové terapeutické postupy potřebné pro mou terapeutickou praxi - především vedení terapie a zpracovávání problémů ústně.
 • Naučil jsem se sebehodnotě v oblasti mé terapeutické praxe - např. i numerické hodnoty vyjádřené v cenách za službu reprezentují mou sebehodnotu.
 • Naučil jsem se lépe porozumět ženám a ženským energiím.
 • Naučil jsem se všechno, co jsem si vždy přál, o ženském cyklu, a následně jsem to naučil i partnerku.
 • Naplnila se moje potřeba vztahu na dálku.
 • Vzhledem k mému astrologickému znamení, které je v tomto životě Rak, mi vztah pomohl uvědomit si, že potřebuji finální stanici - a to je moje vlastní uzemnění v podobě zázemí a následně rodinné zázemí, vztah na blízko apod.
 • Bylo mi umožněno pomoci partnerce s výchovou dětí a ukázat jí skutečný význam výchovy.
 • Vzhledem k našim mnoha neúspěšným partnerským vztahům mezi mnou a partnerkou v minulých životech jsme si v tomto životě pozavírali karmu, vyřešili mnohé nesrovnalosti z těchto životů, odevzdali jsme si všechno, co bylo potřeba apod.
 • Získání dalších nových zkušeností v oblasti partnerského vztahu, kde na základě těchto vyřešených problémů a prožitých zkušeností můžeme v terapii navigovat i Vás přes Vaše partnerské problémy...

Závěrem: Partnerská pauza nebo rozchod? Zůstaneme kamarády? Každý sám; Návrat k sobě; Společné bydlení; Společný supermoderní dům nové Éry; Svatba; Doživotní partnerství; Ideální a Ultimátní vztah

Zhruba rok od začátku partnerksje pauzy, konkrétně v červnu 2018 jsem kontaktoval partnerku znovu. Následující komunikace vyplavily myšlenky a postuláty typu: "Nejsem si jistá, jestli chci ve vztahu pokračovat"; "Nejsem si jistá, zda je možné ve vztahu pokračovat" a jiné myšlenky a postuláty jim podobné.

Postupné další komunikaci a terapeutický tlak odhalili skutečnou pravdu, kterou partnerka držela v sobě dlouho - už od začátku partnerské pauzy, avšak bála se ji vyslovit. Když jsem se jí zeptal otázku co pro ni v životě znamenám kromě toho že jsem jí na přítěž. Tato pravda resp. její odpověď spočívala v podobě myšlenek a postulátů: "Chci být sama"; "Nechci chlapa v životě" a mnohé jim podobné zmíněno výše. V podstatě jsme si tu oba uvědomili, že naše partnerská pauza neznamenala nic jiného jen rozchod a ukončení vztahu. Jinými slovy - naučili jsme se bez nějakých výčitek svědomí, bez nějakých ofuků i rozejít a je lepší, že to bylo (vy)řečeno narovinu, než zaobaleně pod obalem a pozlátkem "partnerské pauzy". Tato fáze našeho vztahu trvala celkem zhruba 2 a půl měsíce.

Následně se nadhodilo staré klišé, dogma a stereotypní názor v podobě myšlenky: "Zůstaneme kamarády". Avšak i zde bylo v terapii resp. v naší terapeutické analýze odhaleno, že to nebyla pravda a že to byly jenom prázdná slova, zažité společností, avšak rozhodně to nebylo myšleno vážně a seriózní (po angl. no meaning behind). V takovém kamarádském vztahu by se opakovaly výše zmíněné postuláty.

Nezapřu, že mi to nezlomilo srdce, zlomilo. Avšak zpracoval jsem si to. Nejprve jsem se snažil za každou cenu partnerské pouto přetrhnout a odpojit se od této osoby, avšak byl jsem navigován našimi terapeuty z našeho Krystalového týmu, abych se na záležitost podíval jiným úhlem pohledu a to tím, že půjdu s proudem partnerského pouta a s proudem vztahu a ne proti proudu vzhledem k tomu, že "takto byl příběh napsán" v podobě předsevzetí si této záležitosti při našich inkarnacích. V této fázi mé terapie jsem si následně uvědomil, že každý jsme potřebovali být nějakou dobu sami, od sebe, každý svou cestou, každý jsme si potřebovali vypořádat svou minulost, která byla předtím překážka ve vztahu na obou stranách a pro obě strany a kde tento problém by byl překážkou, pokud by se ve vztahu v daném okamžiku pokračovalo. Můžeme to nazvat i "Vynucená samota" nebo "Osudem vynucená samota" či "Osudová samota".

Než jsme si řekli "poslední ahoj", společně jsme si pro správný rozchod zpracovali i jisté záležitosti ohledně naší budoucnosti. Zjistili jsme totiž, že přijde čas, kdy si znovu najdeme cestu k sobě a dosáhneme svatbu. Vyřešili jsme záležitosti ohledně svatby, kde se vyskytly v neposlední řadě u partnerky i myšlenky, že svatbou bych ji chtěl jen využít pro získání výhod v České republice. Nastavil se správný úhel pohledu, kde Za prvé tyto záležitosti bych získal tak či tak a i bez svatby jen by to trvalo déle a Za druhé, zpracovali a nastavili jsme si, že svatba má mimo jiné duchovní charakter, spojení a jednota nás jako Dvojplamenů, dosažení společného bydlení, ideálního vztahu apod. Následně jsme si v souvislosti se svatbou zpracovali ještě i záležitosti ohledně našich příjmení, kde o této záležitosti popíšeme níže. Klidnému, kvalitnímu a duchovnímu rozchodu už nic nebránilo.

Oba jsme si všechny své záležitosti resp. svou minulost zpracovali. Chtělo to samozřejmě svůj přirozený čas, avšak stálo to za to, dosáhla se optimální a Ultimátní kvalita. Mimo jiné, život také partnerce ukázal situace, kde se naučila vážit si mě jako partnera, naučila si vážit si vše co jsem pro ni já, náš Projekt, náš tým a naše terapie udělali. Následně jsme si znovu našli cestu k sobě, tentokrát už natrvalo.

K svatbě samozřejmě došlo a to datem 20.12.2023. Naše příjmení jsme vyřešili tak, že jsme si nechali jako naše původní příjmení tak jsme k nim vzali resp. přidali i příjmení toho druhého. Je to sice možná maličkost, detail, avšak jsou to také energie našeho sjednocení, sjednocení našich původů, našich rodin, našich kořenů a pod. Po svatbě jsme s partnerkou dosáhli už něco, co nazýváme ideální vztah. Vztah, který funguje již na vysokých resp. Ultimátních duchovních principech a vibracích, kde v podstatě již nejsou žádné problémy, jsou tam už jen nové výzvy, nové příležitosti a když resp. jakmile se něco vyskytne; Víme, jak se k tomu postavit; Víme o tom bez emocí komunikovat; Víme jeden druhého poslechnout; Nejsme jeden druhému na obtíž; Každý máme dostatek času a prostoru jako na jeden druhého tak na naši rodinu tak i na sebe samých; Víme jako dávat tak i přijímat; Partnerčiny ženské, mužské energie jsou vybalancované tak jako jako ty moje; Máme v podstatě stejnou váhu a stejnou výšku což symblizuje že se umíme pevně opřít jeden o druhého a nejen žena o muže atd. - ve zkratce, energie nás dvou jsou dokonale vybalancované.

Zbývalo nám vyřešit ještě jediné - naše společné bydlení. Po vyřešení záležitostí s pozemkem jsme si náš dům jednoduše Teleportací zhmotnily resp. nechali naším Projektem zhmotnit a to datem 15.12.2023. Dům byl postaven resp. materializován během několika vteřin. Samozřejmě s partnerkou, dětmi a našimi podvědomím jsme si společně tento dům spolu s našimi techniky a architekty z našeho Krystalového týmu naprojektovali předem, konkrétně ještě během období našeho rozchodu. Je to supermoderní dům nové éry a dům, který reprezentuje jak naši sebehodnotu tak i sebehodnotu a energie tohoto Projektu a samozřejmě i samotné Transformace. Pro představu zmíníme některé z jeho mnoha funkcí. Každý v domě máme svůj komfort, já a partnerka máme svůj pokoj s vlastní supermoderní koupelnou - sprcha vana, wc; děti mají vlastní pokoje s vlastní koupelnou a wc. Dům je také samostatná živá bytost, entita, jejíž potěšením je nám sloužit - Automatický Telekinetický úklid, Automatická změna vzhledu barev prostředí podle potřeby, Automatizované vytápění přizpůsobené individuálně podle požadavků jednotlivých podvědomí či těla každého z nás, aniž by teplota ovlivňovala toho druhého, který někdy může požadovat odlišnou pokojovou teplotu atd. Jídla jsou dodávány zhmotňováním. Samozřejmostí tohoto supermoderního domu je jeho vlastní agregát na volnou energii, voda dodávaná Teleportací, odpad řešen Teleportací atd. Na závěr bychom k tomuto domu zmínili, že je tu i speciální místnost, resp. místnosti, které nazýváme pokoj potřeb (po angl. Room of needs). Pro vás, kteří jste viděli či četli Harryho Pottera, víte o co se jedná. Jedná se ve zkratce o místnost, která je specificky přizpůsobena pro individuální nekonečné možnosti potrebieb - např. pro tenis, jakýkoliv sport, bazén atd. Všechno jsou to zároveň místnosti fungující nezávisle od sebe - dokud se v jedné místnosti děje něco resp. dokud je tato místnost přizpůsobena pro jednu činnost, v jiné místnosti se děje něco jiného, ​​jiná činnost, miesnoť je přizpůsobena pro jinou činnost atd. Tyto místnosti se mění a přizpůsobují také pomocí technologií a funkcí shape shifting - změnou vzhledu a je to také řízena a organizována samotným našim domem jako celkem. Dům je z materiálů, které odolávají jakýmkoli atmosférickým vlivům, dům nepotřebuje žádnou další údržbu - udržuje a opravuje se sám. Tak jako je zhmotněné a odhmotnené jídlo, tak je např. zhmotněním a odhmotněním řešeno i praní prádla, mytí nádobí atd. Fantazii se meze nekladou. Ve zkratce jakékoliv činnosti, které bychom normálně prováděli my sami, jsou automatizované a prováděny za nás. Avšak jak my dospělí tak i děti jsme si předtím museli každý jeden projít tím, že jsme se naučili a uměli provádět všechny tyto činnosti sami a to za účelem, abychom si uměli vážit jejich následné zautomatizování.

Na závěr bychom ještě zmínili ještě následující pikantnosti jako příklady z mnoha. Např. partnerka dnes, její tělo je už tak nastaveno, že nepotřebuje chodit ani ke kosmetičce ani ke kadeřnici a pod. Její tělo, jako další vyšší funkce mozku a těla, dokáže už také díky shape shifting, změnou vzhledu, měnit barvu vlasů, délku či barvu nehtů a pod. a to kdykoliv podle vědomé či podvědomé potřeby partnerky, podle potřeb cykličnosti či jednotlivých fází partnerky atd. Podobně jsme mohli vidět u čarodějnice jménem Nymfadora Tonksová, také v knize či filmech Harryho Pottera. Dnes je již samozřejmostí, že já, partnerka, její děti používáme také již Telapatické služby tohoto Projektu jako Telepatický telefon, internet a další, které nahradily spotřební elektroniku, usnadnili nám život, komunikaci, přidali nám ještě více možností, potěšení do života a pod.

Za mě

Chtěl bych tímto upřímně poděkovat této partnerce, které je dedikován tento zdokumentovaný případ. Děkuji ti za všechno, s čím jsi mi pomohla, za tvou výjimečnost, za tvou trpělivost a všechnu tvou podporu. Velmi pekně děkuji za takovou úžasnou partnerku, za všechno co mi dala, dává a bude dávat, velmi ji miluji, velmi si ji vážím a jsem rád, že jsme si opět našli cestu k sobě.

Závěrem, slova partnerky

I já jsem ráda Za mého partnera, kterého miluji nadevše; Za Projekt, Za všechno co pro mě i s týmem tohoto Projektu udělali, stále dělají a udělají a zároveň jim za všechno upřímně děkuji. Tým tohoto Projektu a můj partner si zakládají na kvalitě jejich práce, nunikne jim žádný detail. Terapie tohoto Projektua tento vztah mě posunuly do rozměrů a výšin o jakých se mi ani nesnilo: Mít čas sama pro sebe? Mít bezbolestnou menstruaci? Mít volnou menstruaci bez nutnosti hygienických potřeb? Mít harmonické vztahy s mými dětmi? Vidět skutečnou výchovu či samostatnost dětí? Zbavit se kompletně všech mých dluhů? Mít takový supermoderní dům a postavený takovou technologií a bez půjčky? Mít aktivovány Telepatické služby a ostatní vyšší funkce mého těla? Mít finanční či časovou svobodu a mnohé další? To jsem kdysi považovala za vysoce nepředstavitelné, za nereálné, za nemožné či za Utopii. K tomu řeknu jen tolik:

Za prvé - Mnohdy mi byly mnohé záležitosti v terapii našeho partnerského vztahu proti srsti, nelíbilo se mi, co mi bylo z mého podvědomí resp. mým podvědomím komunikováno. Partner a jeho tým to vyřešili jednoduše: "Pokud mám s tím problém, můžu se jít hádat se svým vyšším JÁ, se svým podvědomím a pod". Tato slova mě zpočátku pokaždé vytočili a nepopírám, že mnohdy i maximálně znechutily. Ale všechna tyto vzplanutí rychle vyprchaly, a vždy jsem si uvědomila, že terapie měla pravdu a tím se věci vyřešily. Teď už vím, že i tato taktika a forma tlaku byla nutná pro všechny aspekty a to jak mé soukromé tak i pro náš vztah.

Za druhé - Vím, že na této stránce to už zmíněno je, ale nedá mi to. Musím to zmínit znovu. Sci-Fi se opravdu stalo pro mě, pro mou rodinu a pro můj život realitou.

A za třetí - Nejprve jsem měla pocit a myšlenku "Pokud bych měla možnost, prošla bych si tou terapií znovu", avšak partner mě hned upozornil, abych si dávala pozor na túto myšlienku, jinak by se mi celá moje cesta a všechny bolesti a čištění opakovali a byla to věru dlouhá cesta. Tak jsem myšlenku přehodnotila na jinou a to "Jsem ráda, že mě partner a terapie posunili tam kde jsem, jsem za to nekonečně vděčná".