5. Radovan Babic: I terapeut potřebuje terapii: Vyřešené problémy z mého současného života

09.10.2018

Problémy: Vztahové problémy; Pocity, že mě jiní ovládají; Bolesti v krku; Infekce ucha; Alergie a intolerance; Samota; Finanční a existenční problémy; Hemoroidy. Úspěchy: Emoční svoboda; Splněné cestovatelské a studijní sny; Životní účel odemčený; Finanční a Časová svoboda a nezávislost; Existenční uzemnění

Obsah

Vztahové problémy s rodinnými příslušníky, traumatické dětství

Emocionální svoboda a retrospektivní řešení problémů

Poškození ucha, bolesti při létání letadly, strach z létání, infekce ucha

Různé alergie; odmítání léků na alergie

Cestovatelské a studijní sny naplněny; Životní účel odemčený

Finanční a časová svoboda a nezávislost

Závěrem: Optimalizace Zemské čakry - Eliminace Hemoroidů a kožních duplikatur; Existenční uzemnění

Vztahové problémy s rodinnými příslušníky, traumatické dětství

V tomto životě mě provázely mnohé problémy typu

 • Problémové dětství.

 • Rozvod mých rodičů. 
 • Různé alergie.
 • Angíny především v dětství. 
 • Problémy s průduškami a dýcháním. 
 • Vracející se bolesti v krku. 
 • Tlak z rodiny.
 • Pocity, že jsem byl dobrý jen kvůli financím. 
 • Problémy se zvládáním stresu a hněvu.
 • Nucení do studia.
 • Pocity, že rodinní příslušníci pro mě nemají čas.
 • Pocity, že mi lidé nerozumějí.
 • Pocity, že moje názory nejsou brány v úvahu.
 • Různá fyzická poranění.
 • Infekce ucha.
 • Samota a osamělost.
 • Nenaplněnost.
 • A mnohé další problémy.

Prvním mým největším problémem v dětství bylo to, že se se mnou dostatečně nekomunikovalo o mých problémech, o mých pocitech, nebyl brán v úvahu můj názor. To způsobilo mnohé angíny, problémy s krkem, deprese, mnohé potlačené emoce, kde mnoho věcí u mě nebylo vykomunikovaných.

Dalším největším problémem z mého dětství bych řekl, že byl rozvod mých rodičů. To se událo, když jsem měl asi 10-11 let. Samozřejmě, že to určitým způsobem ovlivnilo i mou psychiku. Byl jsem poslán za psychologem, což u mne vytvářelo pocity, že jsem nepochopený, že na mně nikomu nezáleží, velký hněv na osobu, která mě poslala za tím psychologem, pocity, že se psychologem nic podstatného nevyřešilo apod.

Pojďme se podívat, jak jsem si s těmito problémy poradil. K mnoha těmto traumatům a problémům z dětství jsem se začal vracet ve svých 21 letech, v době, kdy jsem byl vyspělejší a už jsem se na mnohé věci dovedl dívat jinak.

Emocionální svoboda a retrospektivní řešení problémů

Pociťoval jsem obrovský tlak z rodiny ve všech směrech, což šlo v kombinaci s potlačovanými a nedořešenými traumaty popsanými výše. V rámci pudu sebezáchovy (později jsem si uvědomil, že je to součást mého životního plánu, který jsem si naplánoval před inkarnací do tohoto života) mi nezbývalo nic jiného než dosáhnout toho, co v psychoterapii nazýváme emoční/emocionální svoboda (angl. Emotional freedom). Emoční svoboda je to, když se vymaníme zpod tlaku a kontroly těch, kteří nás kontrolují a ovládají. Emoční svoboda u mne začala v r. 2007, kdy jsem odešel od rodiny do zahraničí, kde jsem následně začal zaléčovací proces. Asi jedna z nejdůležitějších událostí v mém životě - to, že jsem retrospektivně (zpětně) začal řešit všechny problémy z mého života a dětství.

Tehdy jsem tuto relevantní osobu konfrontoval s ohledem na mé trauma z psychologa. Vysvětlil jsem, co to ve mně vyvolalo, a chtěl jsem znát odpovědi, proč jsem tam byl poslán. Osoba mi vysvětlila, že na tu dobu to bylo tak, že jednala, jak nejlépe uměla v rámci dostupných vědomostí apod. To mi pomohlo uvědomit si mnohé věci a mnohá traumata se těmito rozhovory vyřešila. Podobně jsem konfrontoval i ostatní osoby, pokládal jsem otázky a dostalo se mi odpovědí. Dnes už mám všechny tyto problémy zpracované a nic z toho mě už netrápí. Koneckonců jsem si to sám naplánoval před inkarnací do tohoto života, abych všechny tyto problémy a karmy vypořádal v tomto životě jednou provždy...

Jako další příklad bych uvedl tzv. emocionální válku mezi mnou a osobou z rodiny, která se mě snažila ovládat; která se snažila mít nadomnou kontrolu; která mě nerespektovala kvůli tomu, že jsem nedokončil vysokou školu; která nechtěla, abych cestoval po světě atd. Mezi touto osobou a mnou probíhala tzv. emocionální válka (angl. název emotional war) a bylo to "kdo z koho". Nakonec jsem si i tak šel za svým, tato osoba to neunesla a skončilo to tak, že tato osoba i skrz této příčiny ztráty kontroly nadomnou (což tvořilo celkem 15% příčiny problému se srdcem této osoby) spolu s neochotou komunikovat o svých pocitech skončila na operaci srdce. V mých očích se tato záležitost uzavřela v tom směru, že je lepší, že na operaci srdce skončila tato osoba, která o svých pocitech nechtěla komunikovat, než bych tam měl skončit a být ohrožen na zdraví já, který naopak - o svých pocitech komunikuje a tím si své zdraví chrání.

V průběhu celých let, od momentu, kdy jsem dosáhl emocionální svobody popsané výše, jak jsem pracoval na sobě a řešil věci komunikacemi, bolesti uší zmizely, bolesti v krku a všechny ostatní výše zmíněné problémy zmizely.

Nejhlavnější lekce pro mě bylo naučit se přijímat a respektovat názory jiných, přijmout kritické myšlení, konstruktivní kritiku apod. Mnohokrát jsem měl problém s respektováním názorů jiných, myslel jsem si, že mi chtějí škodit. Ale postupem času práce na sobě jsem si uvědomil, že ti lidé to nemysleli zle, jen vyjádřili svůj názor a bylo na mně, co si z toho vezmu. To, co se nám nehodí v názorech jiných, můžeme vždy odfiltrovat a vzít si jen to, co potřebujeme.

Pro shrnutí: Od rodiny jsem odcházel do zahraničí za účelem vymanit se z její kontroly, čistit se, zpracovat si věci, učit se a rozvíjet se. Když jsem se ze zahraničí vracel, po zpracování mnoha těchto problémů jsem si uvědomil, že moje rodina mě vychovala a starala se o mě, jak jen nejlépe dovedla, a musím zhodnotit, že co se týká výchovy, po odstranění všech špatných vzorců byla moje výchova kvalitní a do života jsem si vzal všechno pozitivní, co mi moje rodina dala, problémy zmizely a nemám vůči těmto lidem žádné špatné pocity.

Poškození ucha, bolesti při létání letadly, strach z létání, infekce ucha

Na střední škole, když mi bylo zhruba 16 let, došlo k poškození levého ucha, když jsem spadl bradou na beton. Mechanický náraz způsobil v těle velmi silnou negativní vibraci a kinetickou energii. Náraz byl tak silný, že došlo k mechanickému poškození levého ucha, což zapříčinilo krvácení z ucha a mechanické poškození Eustachovy trubice.

Eustachova trubice v uchu nám slouží k vyrovnávání tlaku při změně výšky, např. při túře v horách, při vzletu nebo přistání letadla. Eustachova trubice zároveň slouží i jako odvodní kanál, který odvádí z ucha škodliviny, infekce do krku a následně přes hltan do žaludku, kde se tělo v průběhu léčby přirozenými vylučovacími mechanismy škodlivin zbaví.

Poškození Eustachovy trubice mi způsobovalo problémy při cestování, vzlety a přistávání byly velmi bolestivé a to umocňovalo a posilovalo můj strach z létání, strach z bolesti v uchu.

Když mi bylo zhruba 28 let, dostal jsem příležitost tento problém vyřešit jednou provždy. Tehdy jsem se pohádal s jednou osobou. Nastala infekce levého ucha, která měla psychosomatickou příčinu - hádku s tou osobou a věci, které jsem nebyl ochotný tolerovat a slyšet.

V tomto období jsem léčbu infekce konzultoval i s lékařem. Udělalo se vyšetření, byly mi předepsány nějaké kapky. Odmítl jsem a zvolil svou vlastní terapii.

Na tu dobu jsem měl ještě relaxační pyramidu, kterou jsem vlastnil. Možná mnozí z vás slyšeli o léčivých účincích pyramidální energie. Pyramida mi pomohla zaléčit problém s Eustachovou trubicí. Tehdy jsem cítil silný mechanický tlak v levém uchu, nebyla to bolest, byl to tlak, možná neuvěříte, ale příjemný tlak. Tehdy mi došlo, že se zaléčuje problém s Eustachovou trubicí, což bylo popsáno výše. Následně jsem byl schopen komunikovat problémy s onou osobou, s kterou jsem se pohádal. Potom začala léčba infekce tak, že infekce už mohla odtékat kanálem do Eustachovy trubice a následně se tělo problému zbavovalo už přirozeně.

Zde bych poukázal zároveň i na jiný problém, a to na strach říci lékařům NE. Ale i tomuto strachu jsem dokázal čelit a zbavit se ho. Lékaři mi chtěli vnutit léky, ale nerespektovali moje rozhodnutí s ohledem na volbu způsobu léčby. Následně jsem jim vysvětlil, že existuje legislativa, která hovoří o tom, že mám právo si zvolit terapii, jakou chci. Také jsem jim vysvětlil, že jejich úlohou nebylo v tomto případě nic jiného, jen udělat lékařská vyšetření, aby se potvrdilo, že infekce zmizela, zda slyším dobře apod. Na konci mé samoléčby lékařské testy prokázaly, že ucho je v pořádku, infekce zmizela, testy sluchu byly také v pořádku.

Léčba Eustachovy trubice v pyramidě trvala zhruba půlhodinu. Následující kompletní léčba celkové infekce ucha trvala zhruba deset dnů. Následně při nejbližším letu jsem zjistil, že už nemám žádné bolesti ani při vzletu a přistání. Jediné, co zůstalo, byla ještě nějaká forma strachu, aby se bolesti nevrátily. Ale v tom času jsem zároveň věděl, že účinky pyramidy a moje terapeutické postupy odstraní příčinu jednou provždy, problém se už nevrátí a tělo se stane vůči stejnému nebo podobnému problému imunní. Asi po roce jsem ještě jednou naposled čelil "dozvukům" strachu z létání. Byl jsem vzat do malého letadla osobou, která si dělala pilotní kurz. Tam jsem naposled čelil strachu z létání. Po přistání jsem cítil velkou úlevu, následně jsme s osobou prokonzultovali celý problém a celý průběh léčby a je to vyřešeno.

Vezměte také prosím na vědomí, že od té doby náš výzkum v oblasti pyramidální technologie pokročil, stále ji používáme v naší první terapii, ale náš výzkum dospěl k ultimátnímu řešení, kde už není nutné pyramidu vlastnit, dnes vše řešíme v naší terapii na dálku, kde pyramidální energie do Vás dokáže proudit nonstop a podle požadavků těla.

Různé alergie; odmítnutí léků na alergie

Především v dětství jsem trpěl různými alergiemi - alergie na prach, na pyly, na zvířecí srst, na seno apod. Největší problém byl ten, že jako dítě jsem byl "nucen" brát léky proti alergiím. Ale léky jsem zanedbával a od rodiny se mi dostávalo špatných vzorců typu:

 • "Jsem nezodpovědný, protože neberu léky". 
 • "Musím brát léky" .
 • A mnohé postuláty a myšlenky těmto podobné.

Až později, když jsem se začal věnovat samoléčbě a terapeutickým postupům, jsem si uvědomil, proč jsem nebral léky. Moje podvědomí mě k tomu navigovalo. A to je přesně to, co učím své klienty. Tělo má potenciál fungovat bez léků, stačí mu patřičným způsobem pomoci a tělo se následně dokáže vyčistit, opravit a zregenerovat samo. Samozřejmě postupně jsem zpracovával a odstraňoval tyto alergie. Silný vliv na ultimátní odstranění mnohých alergií měl i můj odchod ze zahraničí, kde jsem byl v jiném podnebí, u moře apod. Alergie, tak jako všechny ostatní zdravotní příčiny, měly také mnohé příčiny, které jsem si zpracovával z tohoto života, z minulých životů, z paralelních realit apod.

Zde bych rád poukázal i na jednu formu alergie, byla to alergie na zvířecí srst, přesněji na jedno morčátko. Odstranění této alergie mi trvalo asi dva roky. Vždy jsem si něco odstranil, karmické věci mezi mnou a morčetem, problémy od morčete, kýchání postupně ubývalo, ale vždy, když se objevilo kýchání, smrkání, pro mne byla příležitost tu alergii dále zpracovávat. Zároveň jsem si tu uvědomil, že finální příčinou alergie bylo to, kde jsem už v mém životě neměl nadále potřebu mít zvíře či starat se o zvíře - odtrhl jsem se již i od této pozemské potřeby. Po tomto uvědomění alergie na zvířata zmizela již natrvalo.

Cestovatelské a studijní sny naplněny; Životný účel odemčen

Výše jsem popsal, že v roce 2007 jsem dosáhl emocionální svobody. To mi dalo mnoho příležitostí. Jedna z nich byla vyřešit si problémy z dětství. Ale emoční svoboda v zahraničí mi odemkla i mnohé další možnosti.

U své rodiny jsem kromě mnoha výše popsaných problémů pociťoval i to, že jsem byl nucen do studia vysoké školy a že jsem studoval to, co mě nebavilo. V rámci cesty za emoční svobodou jsem cítil, že studovat chci, ale něco úplně jiného, než chtěli někteří mí rodinní příslušníci.

Mohl jsem cestovat a poznávat mnohá místa, z kterých zážitky a zkušenosti jsou dnes zapřaženy v naší terapeutické praxi.

Navštívil jsem místa, ve kterých své stopy zanechali dávné civilizace a kde jsem měl i minulé životy:

 • Peru a Bolívie.
 • Pyramidy v Mexiku.

 • Bretaň, Francie - kamenné aleje v Carnacu.

 • Egypt a pyramidy v Gíze.

 • Výzkumné středisko nukleární fyziky, Cern, Ženeva, Švýcarsko.

 • Stonehenge a mnohé jemu podobné kamenné monumenty nacházející se ve Velké Británii.

 • Mnohé duchovní místa jako katedrály ve Velké Británii včetně Salisburské katedrály.

Zároveň mi bylo umožněno studovat obrovské množství literatury ve všemožných oblastech, které mě zajímaly a které byly to, co jsem vždycky chtěl a podvědomě cítil, že bych to měl studovat a co se mnou rezonovalo. Pro shrnutí: splnil jsem si své mnohé životní sny a cíle - viděl jsem všechno, co jsem kdy chtěl vidět, vystudoval jsem všechno, co jsem kdy chtěl studovat.

Později jsem všechny tyto nastudované vědomosti a poznatky přetransformoval do podoby mých získaných odborných kvalifikací, diplomů, certifikátů, z čehož se stalo moje odborné a profesní zázemí - pozadí pro mou terapeutickou praxi.

Samozřejmě se mi od mé rodiny nedostalo morální podpory. Měl jsem pocity, že se mi dostalo spíš opovržení, mnozí z členů rodiny nebyli spokojení s tím, co jsem studoval. Měli s jednotlivými problematikami a disciplínami problém. Problém nebyl v jejich názoru, problém byl v tom, že nerespektovali mou volbu, což jsem si samozřejmě také zpracoval. Ale tyto aspekty byly spoluodpovědné za ukončení vztahů s těmito rodinnými příslušníky, o čemž jsem psal výše.

Postupně, jak jsem cestoval, studoval, zpracovával svoje věci, procházel jsem zároveň i procesem tzv. probuzení se z běžných pozemských zkušeností a začal jsem si uvědomovat svůj životní účel a že všechno, co jsem předtím dělal a čeho jsem dosáhl, ultimátně směřovalo a dopomáhalo k naplnění mého životního účelu.

Zde stručně popíši, jak mám definovaný úspěch já. Mám nějaký cíl, definuji ho jako ULTIMÁTNÍ životní cíl/úspěch.

Můj ultimátní životní cíl je přes různé prostředky, postupy i přes terapii posunout se i s mnoha jinými lidmi a našimi spojenci planety vpřed technologicky a myšlením, navrátit technologie, které jsme tu měli už předtím v obdobích pradávných civilizací, jako např. Atlantida apod. Ale k dosažení tohoto "megavysokého cíle" se musím dostat přes nespočetné množství úspěchů, kde úspěchy spočívají v poučení se z chyb z minulých životů, vyřešení problémů z tohoto života, učení, uzavírání karmy, neustálé zdokonalování se. Takže pro shrnutí: velký úspěch se skládá z obrovského množství menších neúspěchů a především menších úspěchů, kterými jsou např. naše životní sny, cíle, procházení si vztahy, získávání zkušenosti, neustálé učení se. Proto je velmi důležité definovat, co myslíme pojmem úspěch.

Předtím, než jsem se stal profesionálním terapeutem, pracoval jsem s veřejností na letišti v zahraničí - období na začátku mé emocionální svobody až po návrat do Česka. Pracoval jsem tam zhruba devět a půl roku. Samozřejmě i tady bylo mnoho problémů, kterým jsem musel čelit, ale podařilo se.

Toto období mi pomohlo uvědomit si a zpracovat mnohé mé problémy, což jsem popsal výše, ale i problémy týkající se práce, mého postoje k zákazníkům apod. I v této části mého života koření moje profesionalita v tom směru, že jsem se naučil vážit si zákazníků a klientů, naučil jsem se neodnášet své soukromé problémy do práce a problémy z práce nenosit domů. Naučil jsem se, že moje soukromé problémy by nebylo férové nosit a "vybíjet si" zlost a své problémy na zákaznících, resp. mých klientech v mé terapeutické praxi. Každý problém, každá emoce potřebuje patřičný čas a prostor pro zpracování a tak se také děje.

Finanční a časová svoboda a nezávislost

Dosažení finanční svobody může být snem a cílem pro mnoho z vás.

Na této stránce popisuji mnoho příkladů ze své terapeutické praxe, včetně případů mých klientů, mnohých mých vlastních vyřešených problémů - problémy z minulých životů, problémy z tohoto života - především z dětství, psal jsem o dosažení emoční svobody, o dosažení mých cestovatelských a studijních snů, o procesu probuzení se z běžných zemských zkušeností a uvědomění si mého životního účelu.

Další krok je věnovat se naplno životnímu účelu a transformaci planety. Ale je tu nutné splnit ještě jeden mezikrok, který stojí mezi mnou a naplněním mého životního účelu "naplno". Tímto aspektem není nic jiného než moje vlastní uzemnění a získání finanční svobody. Finanční svobodou se u mne myslí to, že by měly být pokryty moje základní a existenční potřeby, finanční potřeby v partnerství, následně všechny ostatní finance jsou refinancovány zpět do projektu.

Jak jsem si za ty roky čistil mnohé své problémy, čím dál víc se otvíraly mnohé moje problémy ohledně financí a je nutné čelit i této problematice.

Jako první byl u mne problém, že jsem si připouštěl

 • Světovou nadvládu, konspirace. 
 • Pocity, že "jsem ovládaný a kontrolovaný".
 • "Že ovládají přes peníze".
 • A mnohé podobné, které si v souvislosti s konspiracemi dokážeme představit.

Studiu konspirací a konspiračních teorií jsem se věnoval dost dlouho a musím uznat, že čím víc jsem se tomu věnoval, tím víc jsem se v tom ztrácel. Byly tam mnohé dezinformace, manipulace, pravdy skryté mezi dvěma lžemi. Nakonec jsem toho všeho nechal, zpracoval jsem si své obavy z konspirací. Dnes už si nepřipouštím do mysli věci jako finanční krize, konkurence, světové ekonomicko-politické problémy, války, konflikty. Vím, kde je moje místo, vím, jaký je můj účel a nyní mohu všechnu energii směřovat a koncentrovat tam, kde je potřebná, a NE na věci, která já sám nedokážu ovlivnit.

Dále u mne byly kromě výše zmiňovaných problémů a vzorců od mnohých lidí, bohužel i od rodiny, negativně zakódované vzorce a myšlenky typu

 • "Jsem chudý".
 • "Patřím do chudé rodiny".
 • "Pokud nemám dost peněz na účtu, jsem nikdo".
 • "Nikdy nebudu mít dost peněz".
 • "Nemám peníze, nemůžu si to a to dovolit".
 • "Jediný způsob, jak si vydělat peníze, je pracovat pro někoho".
 • "Nejsem dost schopný, abych si peníze vydělal prací pro sebe".
 • "Peníze jsou zlo, lidé by žili lépe bez peněz; kdysi peníze vůbec nebyly".
 • "Peníze kazí člověka, peníze kazí charakter".
 • "Neumím si představit tak velké sumy".
 • "Pro mne je to moc, to si nikdy nemohu dovolit".
 • "Finanční svobody se NEDÁ dosáhnout".
 • "Když nebudu mít peníze, skončím na ulici".
 • A mnohé další těmto podobné.

Postupem času se mi nakonec podařilo zbavit se i těchto všech negativních vzorců, které mně a mé partnerce bránily v hojnosti a prosperitě. Bylo tu samozřejmě i mnoho jiných špatných zkušeností s penězi z minulých životů, které bylo také nutno odstranit.

Další příčinou mých problémů s financemi bylo to, že jsem převzal mnohé archetypy mých idolů v mnoha oblastech včetně financí. Ale postupem času jsem si uvědomoval a zjistil jsem, že jsem mnohokrát nechtěně převzal i negativní elementy těchto mých idolů. Ty bylo také třeba odstranit, případně usměrnit, a ponechal jsem si nakonec všechny ty motivační elementy těchto archetypů, které jsou pro nás prospěšné a které nám neškodí.

Na to, aby člověk dosáhl finanční svobody, mohu z vlastních zkušeností potvrdit, že jsem si musel projít mnoha restarty ohledně financí, několika dny bez jídla, dokonce i moje vlastní skončení na ulici bylo jednoduše součástí těchto restartů k finanční svobodě. Zde mi pomohly mnohé zkušenosti z minimálně jednoho minutého života, kde jsem byl celý ten život bezdomovec. Tyto zkušenosti z paragenetiky mi pomohly se dostat přes období, kde jsem byl bez jídla. Základní pravidlo je nepanikařit a v mysli to mám nastavené tak, že člověk dokáže přežít bez jídla značnou dobu plus jsem to měl nastavené tak, že moje tělo si bralo z tukových zásob, které si za celou tu dobu v tomto životě vybudovalo a dokázalo přežít. Stejně mi tyto zkušenosti z paragenetiky pomohly přežít v období, kdy jsem skončil na ulici. Důvodem toho bylo další osamostatnění se. Tam byly nejvíce převažující pocity typu "nikam nepatřím", "přišel jsem o všechno". Ale tato období restartu měla v konečném důsledku svůj smysl a pomohla mi zamyslet se nad sebou, uvědomit si mnohé věci včetně finančních záležitostí, což ultimátně vedlo ke zpracování těchto pocitů a jiných dalších problémů. Samozřejmě i tyto zážitky a zkušenosti umíme následně zapřáhnout do terapie mnohých z vás:

 • Vás, kteří máte pocity, že jste na dně v jakémkoli směru
 • Vás, kteří máte pocity, že jste přišli o všechno, nebo máte pocit, že nikam nepatříte
 • A samozřejmě vás všechny, kteří jste procházeli, procházíte nebo budete procházet podobnými restarty jako já

Dnes žiji už z pasivního příjmu tohoto nášho Projektu, jsem finančně nezávislý a soběstačný a to výlučně a exkluzivně JEN vzhledem k tomu, že nemám již potřebu pracovat a ani nechci už pracovat a to už ani pro sebe samého ani pro nikoho jiného, ​​vzhledem k tomu, že svou roli jsem si už v tomto směru splnil a to především avšak v neposlední řadě i v podobě zabezpečení právě zmíněného pasivního příjmu a to jak pro sebe, pro mou partnerku, pro naši rodinu s touto partnerkou, pro náš společný život atd. Jinými slovy, dal(i) jsme tomuto Projektu život a křídla, kde Projekt si žije už svým vlastním životem a úkolem mě, mé partnerky, naší rodiny je už mít výlučně a exkluzivně JEN radost ze života a zároveň užívat si všemožně života. Jinými slovy: Já a moje partnerka (konkrétně naše fyzické a reálné žijící Já na této Planetě) jsme si tímto všem vůči lidstvu, vůči této Planetě a vůči transformaci svůj účel výlučně a exkluzivně JIŽ splnili a ostatní už není ani náš problém, ani naše záležitost a ani naše zodpovědnost. Je to už v rukou tohoto Projektu, Planety samotné a Transformace resp. je to už na přirozeném Transformačního průběhu. Všechny mé dluhy jsou již kompletně eliminovány, jsem časově nezávislý získal jsem časovú svobodu resp. neomezené množství času, kde už předtím jsem si předsevzal, že hlavně moje partnerka si zaslouží adekvátní čas a adekvátní pozornost, stejně jsem i já sám našel dlouho vytoužený a dlouho vysněný vnitřní životní klid, který si zasloužím - můžeme to klidně nazvat i "Duchovní důchod". Ve zkratce, je to život, který si zasloužím; život po jakém jsem toužil dlouho a kde na dosažení tohoto záměru jsem velmi tvrdě na sobě pracoval a nadále pracuji každý den.

Na soukromé sféře jsem dosáhl Ultimátní pokoru, Ultimátní skromnost, Ultimátní skromný a pokorný avšak plnohodnotný soukromý život v podobě filozofie "Není bohatý ten co mnoho má, ale bohatý je ten, co málo potřebuje"; dosáhl jsem duševní bohatství, Ultimátní návrat k přírodě a spojení s přírodou; přitáhl jsem si do života doživotní partnerku apod. Já osobně již nepotřebuji být slavný či bohatý, nepotřebuji již žít materiálním a konzumním způsobem života; nepotřebuji alkohol, cigarety, drogy atd. - tohoto všeho jsem si v minulých životech totiž užil víc než dost plus mé minulé inkarnace a úspěchy v nich mě dělají také slavným dodnes; pro mě je nesmírně důležité že je bohatý a slavný Projekt, že postupuje, expanduje a pod. Jinými slovy, Projekt funguje na Ultimátní, trvalé a konstantní vlně úspěchu, hojnosti a prosperity, což dává dokonalou balanci mé skromné a pokorné soukromé sféře. Jinými slovy, jedná se zde o dva druhy bohatství: Moje soukromé, neomezené duševní/duchovní, pokorné a skromné Bohatství je dokonale resp. Ultimátně vybalancováno, je v harmonii a je zrcadlem mého profesního (a to především avšak v neposlední řadě neomezeného finančního) Bohatství a prosperity - Bohatství mého/našeho Projektu, kde jedno Bohatství zrcadlí to druhé, jedno Bohatství manifestuje to druhé atd. Ještě jinými slovy - Dostali se tímto Ultimátně do Ultimátní harmonie moje duchovní podstata, moje materiální/fyzická podstata a moje třetí podstata energie/energií nulového bodu/stavu nula/neutrality/nezaujatosti/nestrannosti atd., která balancuje a harmonizuje právě mou duchovní podstatu s mou materiální podstatou.

Těmito úspěchy, nastavením a výsledky jsou u mě automaticky a přirozeně dokonale Ultimátně a natrvalo vybalancovány a harmonizovány i následující 3 druhy energií: Moje mužské energie, čímž byl dosažen můj Ultimátní návrat k mému mužskému jádru a co má za následek, že jdu už natrvalo cestou pravého muže; Moje ženské energie, které mají za následek to, že jdu zároveň natrvalo i cestou nespoutané ženy; Moje dětské energie resp. podařilo se mi Ultimátně a natrvalo navrátit k energiím mého vnitřního dítěte, které mají za následek mou trvalou a ultimátní unevinnosť, čistotu, neskorumpovanosť atd.

Závěrem bych rád k financím podotkl, že finance jsou energie, tak jako všechno ostatní. A i tato energie vám může sloužit k prosperitě, můžeme z ní mít radost. Když člověk chce, má cíle a vize a motivaci, dosáhne všeho, včetně finanční či časové svobody. Pamatujte, že i Vy jsi zasloužíte dosažení všech těchto výše popsaných záměrů.

Závěrem: Optimalizace Zemské čakry - Eliminace Hemoroidů a kožních duplikatur z konečníka; Eliminace Křečových žil na pravej nohe; Existenční uzemnění

Po zpracování a nastavení záměrů popsaných výše zbývalo vyřešit poslední záležitosti - optimalizace mé Zemské čakry v podobě Existenčního uzemnění.

Nejhlavnější problém a překážky byly Hemoroidy III. stupně (vnitřní hemoroidy uvnitř konečníku) a kožní duplikatúry (vnější hemoroidy na okraji konečníku) v mém konečníku, který je právě součást naší Zemské čakry. V rámci mé každodenní terapeutické práci na sobě, samozřejmě také za pomoci našeho krystalového týmu, jsme museli terapeuticky odstranit nejprve všechny příčiny a překážky, které tyto problémy živili a to především avšak v neposlední řadě různé formy protlaků, což jsou nejhlavnější duchovní příčina Hemoroidů, jinak by tam bylo riziko, že po jejich odstranění již na fyzické/biologické rovině by se tyto problémy někdy v budoucnu znovu vrátili. Tohoto součást byly různé detoxifikační procedury těla pomocí látek jako Prstenec Mariánský, Zelený ječmen, Organický křemen, Zelená hlína - dnes samozřejmě nahrazeny už jejich automatizovanými mentálními variacemi; včetně terapie půstem apod. Následně přišlo už odstranění těchto problémů na mé fyzické/biologické rovině. Všech 8 vnitřních Hemoroidů bylo odstraněno najednou v jednom zákroku našimi lékaři z krystalového týmu na dálku a z pohodlí mého domova v rámci několika sekund a to pomocí technologie podvázání těchto vnitřních hemoroidů latexovými kroužky, čímž se zastavil přívod krve do uzlů, hemoroidy se vysušili a tělo se jich následně přirozeně zbavilo při velké potřebě. Následné lékařské zákroky v podobě odstranění kožních duplikatúr byly provedeny také našimi lékaři z krystalového týmu a také z pohodlí mého domova a to technologií Shape shifting (změna vzhledu). Vzhledem k tomu, že v tomto roce byla Planeta Země JEŠTĚ STÁLE v 3D dimenzi resp. v dimenzi hmoty, kde záležitosti trvaly resp. potřebovaly delší čas na jejich manifestaci a projevení se na fyzické rovině a vzhledem k mé individuální cestě, tak Technologie resp. Terapeutický postup "Změna vzhledu" byly podpořeny lékařskými laserovými zákroky odstranění vnějších hemoroidů a kožních duplikatúr které byly následovány Pozákrokovým vstřebávání se, Dalším čištěním a vyplavováním nezpracovaných pocitů, emocí a pod., Změnou vzhledu apod. Eliminace vnitřních a vnějších Hemoroidů byla provedena v roce 2019.

Následné rektoskopické vyšetření našimi lékaři pomocí technologie Remote viewing (Vzdálené prohlížení) proběhly také na dálku a prokázaly kompletní eliminaci těchto problémů. Eliminace těchto záležitostí na fyzické rovině samozřejmě rozvázala všechny uzly (Duchovní název Hemoroidů), kde všechny mé nevyřešené vztahy se jednou provždy vyřešili - byl jsem konečně rodinou propuštěn do života, byla mi konečně přenechána resp. dána odpovědnost za mé rozhodnutí, byla eliminována přehnaná potřeba mě chránit, s mnoha členy rodiny se ze vztahů stali již kamarádské vztahy; rodina respektuje mou životní cestu, můj způsob života; můj sedavý život byl vybalancovaný již i pohybem, mentálním pohybem, sportem atd.

Hemoroidy nazývané také Zlatá žila jsou forma křečových žil. Po eliminaci mých zubů s plombami, také v roce 2019 (popsáno podrobněji v našem dalším článku o optimalizaci mé váhy) se v roce 2019 zároveň eliminovali i moje křečové žíly na pravé noze. Příčina těchto křečových žil na noze byla jako genetická z mé rodiny, tak i z Kolektivního povědomí resp. duchovní - křečovitý život, neochota a neschopnost se pohybovat, posouvat se v životě dál atd. Odstraněním i této příčiny v podobě křečových žil na noze, které měly své vlastní příčny, již nic nebránilo dosažení mé optimální váhy.

Eliminovaly se kompletně moje další pozemské potřeby: Potřeba mít kamarády či být na sociálních sítích - náš Krystálový tým jsou jako moji kolegové tak jsou i moji nejlepší a spolehliví kamarádi, kteří tu pro mě vždy byli jako v mých minulých životech, tak zde jsou a vždy tu pro mě budou i v mém současném životě.

Z profesního hlediska při mé každodenní práci na sobě, při mé vlastní terapii za pomoci především právě tohoto jistého Krystalového týmu, bych rád zároveň zmínil, že bylo nezbytné a rozhodně nutné; aby Krystalový tým nekompromisně vytvořil pro mě takové (dočasné) životní situace, které: Naoko a na první pohled vypadaly vysoce beznadějně či zoufale, Že neměli už žádné řešení, Že to byla slepá ulička, Že tudy cesta nevede, Že řešení problému či trvání nějaké "špatné" situace nemá konce, Kde jsem byl na samém (psychickém) dně, Kde jsem si myslel, že jsem zlomený, Že jsem problémům či situacím podlehl atd. Jednalo se o situace, kde jsem neměl na výběr, kde mi došly už všechny prostředky a možnosti řešení a Kde mi nezbývalo nic jiného, ​​jen moje pozitivní myšlení a to zejména v podobě Víry a její neustálého posilování, neustálé každodenní práci na sobě a v mé vlastní terapii, V pokračování a vytrvání v tom, co dělám, V pokračování, abych i nadále věřil, že všechno co dělám, má svůj význam a smysl a že je třeba v tom pokračovat, Že vše se mi dělo z nějakého důvodu či už mé osobní individuálnj karmy a/anebo kolektivní karmy apod.: Víra v úspěch; Víra ve vyřešení problémů; Víra, že každý tunel má na svém konci světlo, Víra, že je třeba pokračovat a vydržet v tom, co se začalo a pod. a zároveň to byly lekce, kde nebyla potřebná už žádná moje vědoma iniciativa či dynamika a kde bylo třeba nechat věcem už svůj přirozený průběh, Že jsem vždy byl/vždy jsem na správném místě - přesně na místě, kde mám být, Že všechno přijde v pravý, správný a optimální čas a to v rámci Globální, Celoplanetární, Intergalaktické a Celo-Existenční synchronizace jako nezbytné součásti Transformace a zároveň se tím nechal prostor Vesmíru, ať i on přispěje svým podílem k mému úspěchu, k mému pokroku či splnění mých záměrů a pod. a tak se vždy i stalo. Zároveň bylo u mě nutné, abych si prošel všemi těmito situacemi a pocity i z profesního hlediska a to z důvodu optimální empatie a sympatie vůči našim Klientům, kteří si v rámci Transformace a v rámci spolupráce s naším Projektem, našimi službami atd. budou také procházet stejnými či podobnými situacemi a pocity.

Stačí mi moje doživotní partnerka, nějaký ten partner/partnerka na tenis - můj nejoblíbenější sport a sport, který miluju apod.; Potřeba spotřební elektroniky jako především avšak v neposlední řadě televizor, mobil, počítač, internet, telefonní paušál či kredit - tyhle aspekty jsou nahrazeny dnes již  počítačem mého vlastního těla a mysli, Projektovým Internetem a Projektovým Telepatickým telefonem; Potřeba chodit k lékařům (Máme naše vlastní lékaře v našem krystalovém týmu spolu s technologiemi, které překonaly potřebu vzdálenosti); Potřeba chovat nebo starat se o zvíře; Nemám potřebu jakýchkoliv léků, jakýchkoliv přírodních stravních a detoxifikačních doplňků a přípravků atd.; Já osobně už nepotřebuji auto, avšak jsem si vědom že auto v rodině může být nutné, což je součást mého dalšího splněného životního snu, elektrické auto a/anebo vznášející se auto - oba fungující již na volnou energii a na antigravitační pohon; a mnohé další pozemské potřeby - přesně záležitosti, které mé tělo, moje psychika, moje napredování a Transformace nevyhnutelně a neodkladně potřebovali a zároveň jsou to všechny záležitosti, které jsem si před inkarnací do tohoto mého současného života naplánoval a dal slib na jejich naplnění Planetě a Transformaci.

Následně přišlo na řadu vyřešení další záležitosti a to jeden z našich eugenických terapeutických záměrů a to odtržení se od další pozemské potřeby a to v podobě Ultimátní eliminaci potřeby jídla. Z mého kvantového pole a z mého pokroku a tím pádem i z pokroku Projektu a Transformace se dstránili a netolerují se již zastaralé a nežádoucí myšlenky a postuláty typu "Tělo potřebuje jídlo"; "Tělo nikdy nebude bez jídla fungovat"; "Tělo potřebuje živiny"; "Jsi slabý"; "Jsi zesláblý"; "Jsi zubožený"; "Jsi zubožený v obličeji, si zubožený tam a/anebo tam atd."; "Bez jídla nikdy nebudeš mít sílu"; "Bez jídla si tělo nebude schopné vytvářet protilátky resp. bez jídla ti nikdy nebude fungovat imunita a ostatní systémy v těle atd."; "Bez jídla nebudeš mít sílu provádět takové nebo onaké činnosti"; "Tělo nevydrží bez jídla dlouho"; "Umřeš hlady"; "Bez jídla zemřeš"; "Tělo musí mít přísun vitaminů, živin a látek JENOM z jídla, žádná jiná možnost neexistuje"; "Mě/Tebe je těžko nasytit, to je nemožné"; "Já nikdy nebudu/Ty nikdy nebudeš nasycený, plný"; "Jsi jako studna bez dna"; "Celý můj/tvůj život je o ničem jiném jen o jídle"; "Nemohu/nemůžeš mít potěšení a dobré pocity i/pouze z jídla/z jedení; "Mám hlad"; "Jsem hladový/hladová"; "Umírám od hladu"; "Jsem tak hladový/hladová, že nemohu nic dělat/nemohu se pohybovat atd." a mnohé jiné myšlenky jim podobné.

Potřeba fyzické stravy byla nahrazena mentální potravou, mentální stravou, mentální stravou v podobě motivací, pokroku Projektu a Transformace atd. Půsty, popsány výše, byly toho dobrým začátkem. Součást dosažení tohoto záměru byly mnohé DOČASNÉ symptomy - metamorfozy, jejichž součást byly také různé dočasné "abstinenční příznaky" v podobě Chutí a nutkání (falešných a fantomových chutí a nutkání) na jídla (Food cravings); Pocitů hladu a nenasycenosti; Zimnice; Před očima se mi zobrazovaly mé oblíbené, nejoblíbenější jídla a jakékoliv druhy jiných jídel; Pocity prázdného žaludku; Pocity na zvracení; Nemyslel jsem na nic jiného jen na jídlo, jedení apod.; Pocity nevolnosti; Točení hlavy; Pocity, že celý svět se se mnou točil; Bolesti žaludku, jater a Solar Plexus čakry, pulzování v nich; Kontrolovaný Dočasný odchod těla do bezvědomí - bezpečné vypnutí vědomí (vědomého levelu), dočasná mimotělní zkušenost v podobě odchodu duše mimo těla, vyventilování a následný bezpečný návrat duše do těla; zvracení; Zatmění před očima; Dočasná únava, zeslabení; Cítil jsem se "nahý a obnažený", což byla metafora, že jsem byl v tomto stadiu "nejzranitelnější" a mnohé další příznaky metamofoz - ve zkratce, byla to určitá forma abstinenčních příznaků, detoxu, podobně jako když si člověk odviká od cigarety, alkoholu, návykových látek apod. Nicméně, když to všechno přehrmělo, následně se od té doby cítím už natrvalo a konstantně silnější než jsem byl kdykoliv předtím.

Samozřejmě tam byla nějaká ta setrvačnost, dokud se tělo nastavilo a naučilo těmto záměřům, avšak dnes je již kompletně eliminována moje potřeba fyzické stravy, čímž se zároveň eliminovaly náklady Projektu v tomto směru. Toto samozřejmě otevřelo brány i tomu, kde mé tělo dosáhlo již i ultimátní optimální váhu, kde tělo si tuto konstantní hodnotu váhy již natrvalo zároveň i udržuje. Moje primární strava je již ovoce a zelenina (stal se ze mě také avšak v neposlední řade i tzv. Fruitarián), avšak samozřejmě vždy, když mám chuť, ať už v příjemné společnosti zejména mé partnerky, rodiny, při setkáních, návštěvách atd., tam si samozřejmě jídlo dopřeju a zajem si s chutí i jakékoliv jiné jídla, jinými slovy - nemám problém být kompletně bez jídla a zároveň nemám problém si ho i užívat. Avšak, tentokrát je tělo již nastaveno tak, že při konzumaci potravy tělo ani nenabírá váhu ani nehubne.

Po vyřešení těchto záležitostí následovalo již i moje Existenční uzemnění. Nějakou dobu jsem byl v mé rodné zemi z mého současného života na - Slovensku, kde "jsem se navrátil k mým kořenům", avšak moje finální a Ultimátní uzemnění je již v Praze - v místě kde byla moje duše v dávných dobách stvořená pro účely Transformace mou Éterickou maminkou a kde v tomto místě se tímto mým uzemněním také Ultimátně uzavřeli mnohé karmické záležitosti potřebné pro Transformaci Planety - můžeme chápat i jako Ultimátní návrat ke kořenům, k duchovním kořenům. Stejně tak mi takovéto uzemnění přitáhlo do života již i doživotní partnerku, kde moje neuzemnění mi předtím bránilo mému vysněnému partnerskému vztahu.