3. Příklady úspěšného vysazení léků u našich klientů-jednotlivců. Případy z let 2017-2018; Mentální léky

11.10.2018

Článek hovoří o tom, jak umíme v terapii cíleně, jednou provždy vysadit Vaše léky a naučit Vaše tělo fungovat bez léků. Příklady vysazení léků u klientů s problémy: Schizofrenie; Deprese a sebevražedné sklony; Autoimunitní onemocnění - artritida a leukémie...

Článek je zároveň určen i pro vás, kteří jste se stali oběťmi farmaceutického průmyslu v podobě iluze, že potřebujete trvale brát léky; pro vás, kteří se bojíte říci NE svému lékaři atd...

Obsah

 • Nejčastější příčiny, které brání vysazení léků.
 • Vaše dlouhodobá závislost na lécích, Vy jste zdrojem zisků pro farmaceutický průmysl.
 • Co vysazení léků obnáší.
 • Co se děje po vysazení léků.
 • Příklady vysazení léků z naší praxe 
 • Závěrem  - Mentální léky

Nejčastější příčiny, které brání vysazení léků

Nejčastějším faktorem u vysazování léků jsou obavy a strach klienta z vysazení léků. Takové obavy mohou být podníceny samozřejmě různými příčinami.

Nejčastějšími příčinami, které Vám brání ve vysazování léků, jsou:

 • Vaše předešlé neúspěšné pokusy o vysazení. 
 • Strach z Vašeho lékaře - strach říci ne lékaři.
 • Nevědomost a strach uvědomit si svá práva apod.
 • A mnohé další. 

Vaše dlouhodobá závislost na lécích, Vy jste zdrojem zisků pro farmaceutický průmysl

Vnaší terapii Vám pomůžeme vysadit léky, stejně jako naší terapií řešíme všechny existující zdravotní problémy. V naší praxi jsme s klienty vysazovali a stále vysazujeme všemožné léky - léky na krevní tlak, léky na podporu imunity, kortikoidy, různé antidepresiva a antipsychotika, léky na alergie, léky a prášky proti různým bolestem - bolesti hlavy, menstruační bolesti a všechny ostatní druhy známých, oficiálních či neoficiálních léků. Jedná se o léky, které užíváte DLOUHODOBĚ.

Co vysazení léků obnáší

Rádi bychom popsali na základě zkušeností z naší praxe, což vysazení léků obnáší. Jako první. Každý reaguje jinak. Ale je tu jistý společný jmenovatel, určitá pravděpodobnost v podobě zkušeného/"vzdělaného" odhadu (angl. educated guess). Jde o to, co je asi v celém vysazování léků nejdůležitější.

Výše jsme si vysvětlili, že před samotným vysazením je nejprve nutné zpracovat především příčiny bránící vysazení a nastavit správný a optimální postoj k vysazení léků u Vás. Další krok už je samotné vysazení léků a jeho průběh.

Na začátku terapie, když se na nás obrátíte s nějakým problémem, s něčím, co chcete v životě zlepšit, změnit, tak tento Váš problém má vždy nějaké průvodní jevy, symptomy ať už psychické, emocionální nebo fyzické. V terapii vyhledáme příčiny, následně je odstraníme, tělo se stane vůči problému imunním a stejný nebo podobný problém se již nevrátí. Avšak z naší praxe víme potvrdit, že tělo vždy následně vyplaví jiné problémy spolu s dalšími jinými průvodními jevy, symptomy, kterých se vaše tělo chce zbavit a dává Vám k tomu příležitost.

Přesně stejně je to i u vysazování léků. Protože proč bereme léky? Léky ve většině případů řeší JEN symptomy Vašeho problému. Ale často je to dočasné, a když se symptom znovu objeví, znovu si vezmete lék. A tak stále dokola. Jinými slovy léky ve většině případů potlačují symptomy Vašich problémů, ale NEVYHLEDÁVAJÍ skutečnou příčinu Vašeho problému, to už děláme v terapii se mnou.

Nyní si přestavte, že vysadíme nějaký Váš lék, který potlačuje nějaké Vaše symptomy, o kterých jsme psali výše.

Následně je přirozené, že onen potlačovaný symptom/symptomy se vyplaví na povrch a je to přirozená indikace toho, že tělo nám dává příležitost se symptomu/symptomů zbavit. Následně vyhledáme příčiny, které odstraníme, čímž eliminujeme symptom(y). Už přímo v procesu vysazování je nejčastější průvodní jev panika, a tu samozřejmě také zpracujeme.

Co se děje po vysazení léků

Po vysazení posledního léku nastává tzv. testovací období, které je u každého individuální a kde tělo funguje bez léků, ale kde se stále mohou vyplavovat symptomy (abstinenční příznaky provázející nás při odstraňování závislostí), které je třeba následně také terapeuticky zpracovat. Je to proces - proces učení, aby Vaše tělo fungovalo bez léků, proces asimilace Vašeho těla novým, vyšším energiím a vibracím bez léků.

Náš Projekt, naše terapeutické postupy jsou dnes již na Ultimátní - na nejvyšší možné úrovni, kde tlak a rychlost Transformace jsou tak obrovské, že vysazení jakýchkoli/všech léků probíhá a musí probíhat už JEN výlučně a exkluzivně najednou/naráz/současně a to výhradně a exkluzivně LEN za pomoci aplikace a integrace mentálních léků a mentálních postupů popsaných níže a zároveň vysazení léků probíhá také výlučně a exkluzivně prioritně a neprodleně hned v počátcích resp. v prvních stádiích placené terapie Klienta, jinak by všechny takové léky představovaly pro Klienta a jeho další průběh terapie překážky a brzdy.

Následují příklady vysazení léků z naší terapeutické praxe...

Pro představu Klienta a čtenáře této stránky, což vysazování léků obnáší, uvádíme Příklady z praxe, kdy byly léky Klientů v naší praxi vysazovány ještě zastaralými a pomalými postupy a to postupně, pomalu a průběžně, NE najednou apod.

Chlapec, 20 let, 2017-2018

Problémy:

 • Schizofrenie.
 • Deprese.
 • Těžká závislost na lécích.
 • Nechuť do života.
 • Žádné motivace.
 • Problémy s rodiči.
 • Problém vnímání barev života.

Myšlenky a postuláty typu

 • "Nice mě nebaví".
 • "Z ničeho nemám radost". 
 • "Nedokážu myslet". 
 • "Nezvládnu to". 
 • "Mám pocity, že mi to nemyslí".
 • A mnohé jim podobné.

Užívané léky

 • Abilify, 2x ráno, každý den.
 • Cipralex, 2x ráno, každý den.
 • Leponex, 1x večer, každý den.
 • Tritiko, 2x večer, každý den.
 • Antipsychotická injekce Zypadhera, 1x za měsíc.

Terapie s klientem probíhala výlučně na dálku v podobě písemné komunikace prostřednictvím e-mailů a ústních telefonických hovorů.

S klientem jsme postupně zpracovávali tyto pocity, které měly nespočetné množství příčin v tomto životě i v minulých životech. Zpracovali jsme traumatické dětství, postoj klienta vůči mnoha jeho rodinným příslušníkům.

Dále jsme zpracovali vliv matky klienta na terapii, zasahování do terapie v podobě nesouhlasu s vysazováním léků. U klienta jsme tuto situaci zpracovali do takové míry, že byl sám schopen čelit této překážce a popovídal si se svou mámou - vysvětlil jí, že je to jeho volba, která by se měla respektovat. Překážka se odstranila a klient potvrdil, že jeho matka už ho v terapii nebrzdí, dokonce ho sama budívá za účelem, aby vstal na náš další telefonický rozhovor.

Nejtraumatičtější období byla, jak jsem zmínil, v jeho dětství, odloučení od biologického otce, násilí od nevlastního otce. Další traumatické období u klienta byly problémy ve škole, problémy při ukončování školy, období depresí a následně těžká období, kdy prošel třemi léčebnami a vysazením léků.

Dále jsme samozřejmě museli zpracovat postoj klienta k lékařům, k lékům, k vysazování léků. Klient začal terapii se mnou v dubnu 2017. Postupně jsme začali vysazovat všechny léky. Dnes je to druhý týden, co klient funguje bez léků. Postupně věřím, že se dostaneme i k vysazení antipsychotické injekce Zypadhera...

Vysvětlili jsme si, jak ho léky ovlivňují, jak ovlivňují jeho biochemii, že mu brání ve vnímání pozitivních pocitů, barev života. Také jsme u klienta zpracovali věci, které by mu bránily vážit si i maličkostí a malých, často na první pohled zanedbatelných aspektů. Samozřejmě v postupném vysazování se vyplavovalo mnoho špatných pocitů, špatné nálady a všechno jsme zpracovali a postupně zpracováváme. Vypadá to, že schizofrenie je z časového hlediska velmi náročná, je třeba hodně trpělivosti jak ze strany terapeuta, tak i ze strany klienta.

Mezi maličké úspěchy klienta patří to, že si začal kupovat určitou literaturu, o které tvrdí, že ho zajímá a že zkusí znovu číst. Baví ho videa o cestách k sobě, klient se zajímá o věci, řekl bych, netypické a netradiční pro naši společnost - duchovní věci, mimozemské civilizace apod.

Závěrem k 8.10.2018

Klient následně absolvoval terapii informacemi na naší stránce. Po přečtení se napojil už sám na naše telepatické odborné poradce. Klient se následně již v rámci naší telepatické terapii kompletně zbavil léků; odpojil se od psychiatrie; zbavil se invalidního důchodu, našel si práci, která ho baví a zajímá; schizofrenie zmizela kompletně a klient našel nejen nový smysl, radost a motivaci v jeho životě; ale do života mu přišla již i partnerka, která mu v životě chyběla.

Žena, 48 let, 2017-2018

Problémy

 • Sebevražedné sklony.
 • Těžké deprese.
 • Nezpracované úmrtí jejích rodičů. 
 • Myšlenky na sebevraždu.
 • Problémy s přechodem - především únava.
 • Velmi silný a negativní vliv okolí a prostředí, v kterém osoba pobývala - mnoho lidí mělo deprese, rakoviny, přisídlené duše a negativní entity apod.

Užívané léky

 • Cipralex 1x ráno, každý den.
 • Tritiko 1x večer, každý den.

Terapie

Terapie s klientkou probíhala výlučně na dálku v podobě písemné komunikace prostřednictvím e-mailů a převážně v podobě ústních telefonických hovorů.

V prvním telefonickém hovoru klientka zněla velmi plačtivě, co slovo, to pláč. Ale tento první telefonický hovor byl pro ni zcela klíčový a velmi důležitý, zpracovali jsme při něm s klientkou mnoho problémů, v podstatě celoživotních problémů.

Vyhledali jsme příčiny jejích sebevražedných myšlenek a zpracovali jsme je.

Jako první jsme odstranili příčiny pro sebevraždu - příčinami byly mnohé události v minulých životech, kde klientka spáchala sebevraždu, nejčastěji se nedokázala s něčím vypořádat, nahromaděný žal, ztráta partnera, psychický tlak, nevědomosti. Následně jsme s klientkou prodiskutovali skutečné následky sebevraždy. Ve zkratce: často si člověk myslí, že své problémy vyřeší sebevraždou. Ale opak je pravdou. Sebevraždou se nic nevyřeší, ale člověk si to s sebou "přinese" do dalšího života, kde bude mít znovu příležitost zpracovat nejen původní příčiny sebevraždy z předchozího života, ale i trauma způsobené sebevraždou v tom životě. Člověk sice dostane příležitost zbavit se problémů, ale ta příležitost je několikanásobně těžší než ta předešlá příležitost, než se spáchala sebevražda. Klientka si to uvědomila a pochopila.

Následně jsme u klientky zpracovali úmrtí jejích rodičů. Jako první jsme zpracovali klientčiny pocity v průběhu, před a po úmrtí rodičů. Následně se objevila další příčina, přisídlené duše jejích rodičů - byli stále u klientky. U první duše, matka klientky, měla klientka pocity, že nestihla matce něco říci. Problém jsme vyřešili, klientka dokázala matce říci to, co potřebovala, duše to slyšela, uvědomila si to a odešla. U duše otce klientky jsme zpracovali traumatické dětství klientčina otce, následně i tato duše odešla za světlem.

Další velmi silný problém bylo prostředí, v kterém klientka žila, resp. klientčin postoj k tomuto prostředí. Klientka mě informovala, že v tom prostředí bylo mnoho depresí, bezdomovců, mnoho rakovin. Podařilo se nám neutralizovat účinky prostředí na klientku, její byt, ji samou apod. Neutralizace účinků spočívala v podobě vyhledání mnohých dalších příčin v podobě přisídlených duší v prostředí, kletby na daném místě, žal a smutek klientky vůči okolí, pocity bezmocnosti, že jim nedokáže pomoci. Po zpracování si klientka uvědomila svůj špatný postoj, uvědomila si, že není nutné, aby se starala o jiné, uvědomila si, že i její okolí žilo svůj život a vypořádávalo se s karmou po svém.

Také jsme zpracovali pocity klientky vůči pláči - strach, pocit hanby, pocity, že by ji okolí nějakým způsobem odsoudilo, i když ve skutečnosti prostředí klientku podporovalo. Klientce bylo vysvětleno, že pláč je přirozený čisticí mechanismus lidského těla a není třeba ho ani potlačovat, ani se za něj stydět, stačí jen upozornit okolí a vyžádat si od něj podporu, kterou potřebujeme.

Také jsme zpracovali postoj klientky vůči lékům, vůči vysazení léků, strach z vysazování apod.

Tento první telefonický hovor trval zhruba dvě hodiny.

V následujícím telefonním hovoru, zhruba tři dny po tom prvním předešlém telefonátu, už klientka zněla velmi radostně, po pláči ani stopy, zněla optimisticky a šťastně. Zde už jsme začali vysazovat léky. Nejprve jsme kompletně vysadili jednorázově Cipralex. První týden klientka fungovala s lékem Tritiko, 1x večer.

Další dva týdny trvalo vysazení léku Tritiko. V prvním týdnu v průběhu vysazování léku Tritiko se dostavily mírné deprese, mírné pocity úzkosti, únava - tyto problémy jsme zpracovali. Ale převažovaly tam pozitivní pocity - radost ze života, radost cestovat, pozitivní nálada. V druhém týdnu vysazování léku se vysazování projevilo především nedostatkem energie a únavou, jejíž mnohé příčiny jsme také postupně zpracovali. Nejhlavnější důvod byly projevy přechodu klientky spojené především s únavou. Nejhlavnější příčina byla ta, že klientka ve svém životě zanedbala potřeby svého těla, především potřeby odpočinku, což jsme postupně retrospektivně zpracovávali a zpracovali.

Závěrem 8.10.2018

Klientka se rozešla s jejím manželem z důvodu, že její manžel neunesl již její vysoké vibrace, které byly výsledkem terapie; nerespektoval to, že klientka měla potřebu pokračovat, rozvíjet se, mluvit o svých pocitech. Klientka po rozvodu následně odešla z negativního prostředí, našla si nového partnera a dnes již u klientky není po depresi či sebevražedných sklonech ani vidu ani slechu. Místo toho její život dává už zcela nový smysl a radost; terapie odemkla její životní účel a motivaci pro další radostné pokračování. V takovém nastavení neměla klientka již problém ani nedostatek času absolvovat terapii informacemi na naší stránce a následně se napojit už na našich telepatické odborné poradce, kde telepatickou terapii si klientka velmi pochvaluje.

Žena, 60 let, 2017-2018

Problémy

 • Artritida.
 • Problémy s trávením.
 • Nedostatek času na sebe.
 • Neustálá únava. 

Užívané léky

 • Kortikoidy, každý den ráno.
 • Původně klientka brala dávku 16 mg.
 • S terapií s námi začala už po značném snížení, kdy už klientka brala dávku 1 mg.

Terapie

Terapie s klientkou probíhala na dálku v podobě písemné komunikace prostřednictvím e-mailů a převážně v podobě ústních telefonických hovorů.

Artritida je autoimunitní onemocnění. Ve zkratce: bílé krvinky, které by za normálních okolností naše tělo chránily, našemu tělu škodí. Ve většině případů tyto "zlé, zkorumpované" bílé krvinky bojují s těmi "dobrými" bílými krvinkami.

Tato paní se na mě obrátila s původním problémem - potřebovala pomoci s artritidou.

Postupně jsme zpracovávali mnoho příčin, až jsme dospěli do jedné, řekl bych zlomové události. Klientka jela na dovolenou. V paralelní realitě zažila v tom místě trauma - zde se zřítil hotel, v kterém bydlela. Toto trauma způsobilo poškození mozku. Trauma jsme odstranili a nastavili jsme její tělo a mozek k optimální funkci, k takové, jak se tělo chovalo před traumatem, kde bylo v pořádku. Následně jsme odvedli do světla přisídlené duše.

Následně se objevily další problémy - problémy s trávením. Klientka potvrdila, že takovéto konkrétní problémy předtím nepociťovala, případně ve velmi slabé intenzitě. Klientce jsme vysvětlili, že je to součást čištění, že tělo to vyplavuje a chce se toho zbavit. Nejhlavnější příčinou byl nahromaděný celoživotní stres, nedostatek odpočinku, strach odpovídat ne okolí, "sloužení" jiným, ale nebyl čas pro sebe spolu s mnoha jinými příčinami způsobenými v průběhu porodů jejích dětí, karmické záležitosti z minulých životů apod. Problémy s trávením kolísaly, až nakonec jsou v menší frekvenci a menší intenzitě.

Nakonec jsme došli do stadia, kdy jsme začali vysazovat klientčiny léky. Jak jsme kortikoidy vysazovali přesně podle scénáře, který jsem popsal výše, tělo klientky začalo vyplavovat potlačované problémy, které se projevily jako symptomy artritidy. Byly to především bolesti zad, kříže, kloubů, krku, ramen apod. První hovor s klientkou trval zhruba jednu hodinu. Všechny ostatní hovory trvaly v průměru 10-20 minut. Mnohokrát klientka např. pociťovala celý den bolesti na zmiňovaných místech, večer jsme bolesti zpracovali často do několika minut. Příčiny byly různé od mnohých problémů z tohoto života, problémů v prenatálním stadiu, v průběhu jejího vlastního porodu, v průběhu porodů v minulém životě, mnohá drastická mučení v minulých životech, ale i věci, které se karmicky vrátily, když klientka sama konala zlo v jejích velmi dávných životech.

Klientka začala terapii zhruba v dubnu 2017. K dnešnímu datu, 21.8.2017, klientka potvrdila, že

 • Bolesti jsou již menší, v mnohem nižší intenzitě, že jsou již snesitelnější.
 • Že už se o sebe nebojí v tom směru, že by se jí něco stalo, že by ji ta choroba dostala. (Na začátku si klientka připouštěla existenci choroby, po zpracování to už nebere jako chorobu, ale něco, čeho se dá pomalu, ale jistě zbavit.). Jinými slovy jsme u klientky nastavili ten správný a optimální postoj v její psychice a v její mysli a je jen otázka času, kdy se toto nastavení manifestuje i na fyzické úrovni.
 • Také k dnešnímu, výše zmíněnému datu, je to už druhý týden, co klientka funguje bez léků, ale v terapii stále pravidelně pokračujeme. Platí pravidlo, že jediná cesta za úspěchem klientky je cesta vpřed...

Další problém u klientky byla únava, ztráty energie.

Nejhlavnější příčinou bylo klientčino celoživotní zanedbání jejích potřeb odpočinku a takovýmto způsobem ji tělo dohnalo. Také ve většině případů hleděla klientka na potřeby jiných a až potom hleděla na potřeby svoje, což skončilo častými únavami. Postupně se zpracovali i pocity a myšlenky spojené s únavou. Energetické úrovně v současnosti u klientky stále kolísají, tělo má nadměrné potřeby odpočinku, ale klientka pociťuje zlepšení i v tomto směru...

Závěrem 8.10.2018

V terapii dostala klientka následně domácí úkol - terapii informacemi na naší stránce. Po kompletní resp. doplňkovém přečtení informací už klientka neměla problém napojit se na naše telepatické odborné poradce a pokračovat už v telepatické terapii. Klientka přes manželské pouto dokázala takto pracovat už nejen na sobě ale také na její manželovi, čehož celkovým výsledkem bylo, že klientka dosáhla časovou svobodu, po únavě ani stopy, všechny léky jako u ní tak i u jejího manžela byly kompletně a natrvalo vysazeny - jejich těla včetně imunity se naučili fungovat již kompletně bez léků, jejich partnerský resp. manželský život nabral zcela nový rozměr, dosáhli každodenní intimní život.

Terapeutova (Radovanova Babicova) zkušenost s kortikoidy, minulý život, leukémie

Zase jednou použiju i svůj vlastní příklad, příklad z minulého života. V tomto svém minulém životě jsem měl odmalička leukémii. 

Leukémie je také autoimunitní onemocnění, problém s kostní dření. V kostní dřeni se tvoří TAKÉ bílé krvinky. V podstatě celý ten minulý život jsem byl na kortikoidech.

 V tom životě mi chtěla osoba, která se o mne starala, pomoci zbavit se léků - ty léky mi vysadila doslova ze dne na den. Pro tělo to byl samozřejmě obrovský šok, což způsobila moji okamžitou smrt v tom minulém životě. 

Samozřejmě tento život mám dnes už zpracovaný, leukémii nemám. Ale jako první jsem se z této zkušenosti jednoznačně poučil, také umím tuto zkušenost ze svého minulého života zapřáhnout ve Vaší terapii a i touto zkušeností dopomoci k POMALÉMU, PRŮBĚŽNÉMU a ODPOVĚDNÉMU vysazování Vašich léků...

Závěrem - Mentální léky

Jak náš projekt postupuje, postupně se nám podařilo nahradit mnohé fyzické záležitosti a fyzické potřeby mentálními záležitostmi resp. mentálními alternativami.

1. Dříve bylo nutné pro administraci léčivé pyramidální energie potřebné Pyramidu vlastnit nebo do pyramidy chodit. Technologii pyramidální energie jsme vyvinuli, zdokonalili a optimalizovali do formy tzv. Mentální pyramidy a to tak, že dnes už pyramidu rozhodně nemusíte vlastnit či cestovat k někomu, kdo pyramidu vlastní. Dnes už pyramidální energie proudí během naší terapie do Vašeho těla nonstop a to dle požadavků Vašeho podvědomí. Stejně je to s našimi neurotechnologiemi, které byly rovněž nahrazeny jejich zdokonalenými mentálními variacemi.

2. Podobně se stalo i s mentálními operacemi (o nichž pojednává náš jiný samostatný článek), které dokáží nahradit jakékoliv lékařské operace.

3. Kdysi se považovalo, že terapii je možné, nutné podstoupit JEN osobní návštěvou. Náš projekt dokázal, že terapie na dálku je dnes již běžný standard a to nejen v podobě telefonických hovorů. My jsme terapii na dálku posunuli ještě na vyšší level, ultimátní level, a to na formu telepatické terapie.

4. Eliminovali jsme potřebu navštěvovat či chodit fyzicky do kostelů, katedrál či na jakékoliv duchovní místa (místa s vysokými energiemi a vibracemi) na této planetě či mimo ni a také jsme tyto fyzické lokality v naší terapii nahradili jejich mentálními variacemi, kde energie těchto míst působí jako další zesilovače a urychlovače Vaší terapie u nás a to bez ohledu na vzdálenost a bez ohledu, kde se nacházíte.

5. Rovněž jsme v rámci našeho vývoje a výzkumu dosáhli další terapeutický postup který nazýváme Mentální léky/Duševní léčiva apod. Ve zkratce, na mentální/energetické úrovni jsou administrovány různé přípravky, léky, léčiva, séra atd.

Avšak nejedná se o nějaké hádání, zkoušení či testování "Že co zabere", "Snad to zabere" atd. Tyto mentální léky jsou Vám administrovány v rámci Vaší zaplacené terapie automatizovaně přesně podle požadavků Vašeho podvědomí a to kdykoliv je Vaše tělo resp. Vaše podvědomí potřebují...

Následně se tyto informace z energetické úrovni postupně přenesou do DNA co zaktualizuje a zaktivuje nové, pokročilé Placebo efekty, které jsou přirozené, spontánní a automatizované léčící biochemické reakce lidského těla a kde tyto pokročilé Placebá dřímají v každém z nás, čekají jen na jejich aktivaci. Jedině co stačí, je kompletně si přečíst celou naši stránku podle instrukcí. Pamatujte, správně nastaveny Placeba tvoří 80% úspěchu Vaší terapie.

Samozřejmě, stejně jako u jiných výše zmíněných fyzických záležitostí nahrazených mentálními, i v tomto případě jsou vyhody, že nemusíte nikam cestovat, nemusíte platit nic extra za léky atd. Vše se děje v rámci Vaší zaplacené terapie v pohodlí Vašeho domova, ve Vašem vlastním čase a co je ještě lepší, nijak Vás tyto automatizované mentální záležitosti neovlivňují ve Vašich každodenních činnostech...

V našem seznamu Ultimátních terapeutických řešení je zmíněno, že můžete dosáhnout kromě jiných záměrů např. i záměry jako trvalá eliminace potřeby pití vody či trvalá eliminace potřeby jídla či spánku. Dnes již byly všechny tyto fyzické potřeby nahdradené jejich efektivnějšími mentálními zdokonalenými variacemi - Mentální vakcinace; Mentální očkování; Mentální protilátky; Mentální antibiotika; Mentální strava/mentální přijímání potravy (mentální potrava); Mentální pití vody/Mentální přijímání tekutiny/Mentální pitný režim; Mentální spánek spolu s dalšími aspekty jako jsou Mentální antikoncepce; Mentální počítač; Mentální artefakty; Mentální talismany; Mentální vaginální mapování; Mentální akupresura/akupunktura; Mentální masáže; Mentální chiropraktizace; Mentální léčivé a regenerační koupele; Mentální procházky; Mentální rehabilitace a mnohé další...

Jako příklad uvádíme vyjádření našeho vizionáře, zakladatele, tvůrce a odborného poradce našeho projektu, Radovan Babica, s jeho zkušeností s administrací mentálních léků, které mu pomohly v trvalém zahojení infekce v dásni a v trvalé eliminaci bolesti zubu:

"Když se mi objevila bolest zubu, na základě předchozích návštěv a konzultací se zubařem jsem už sám rozpoznal, že tato specifická bolest byla infekce v dásni, problém s kořenem a nervem zubu. Aktivovali jsme nový mentální postup v podobě mentálních specifických antibiotik, které mé podvědomí naordinovalo. První 2 dny byla bolest zubu zesílena ve spolupráci s uzdravovací pyramidální energií proudící do mě skrz mentální pyramidu. Toto vše samozřejmě šlo s mou terapií a odstraňováním psychosomatických příčin, které tento můj problém živily, posilovaly a které byly za problém a bolesti zodpovědné. Postupně se bolest zmírňovala a zhruba po týdnu od administrace mentálních antibiotik infekce kompletně zmizela, bolest zubu také kompletně vymizela a není po nich už ani stopy. Výsledkem bylo, že jsem nemusel jít k zubaři, nemusel se dělat žádný zásah do zubu/zubů, zůstaly nedotčené, nepoškozené a zachovány - tento konkrétní zub neměl ani nikdy předtím žádný externí zásah od zubaře. Tyto extrémně pokročilé Placebá si nevím vynachválit a stejně můžete dosáhnout i Vy. Kompletní prostudování naší stránky, objednaní a zaplacení naší Terapie je toho pro Vás základ, aby se i Vám tyto super-pokročilé Placebá aktivovali..."

Ve zkratce, všechny tyto mentální záležitosti můžeme chápat resp. Klient je prosím povinen je chápat výlučně a exkluzivně JEN jako součást naší imunity resp. jako velmi pokročilou, Ultimátní formu přirozené imunity lidského těla.