2. Individuálně vyřešené případy našich klientů-jednotlivců. Případy z let 2015–2018

12.10.2018

Postklimakterická osteoporóza; Rakovina prostaty; Tetanie; Vztahové problémy; Zhoubný nádor na konečníku; Rektovaginální fistule/píštěl (vytékání stolice přes pochvu); Neuroblastom - metastázy mozku, plic, břicha, jater a kůže; Noonanův syndrom; Tinnitus; Zlatá klec; Dospělácká arogantnost; Cysta v děloze; Problémové těhotenství...

Obsah

Žena, 80 let, postklimakterická a stařecká osteoporóza; bolesti stehenní kosti a zad, 2015

Muž, 80 let, rakovina prostaty s PSA faktorem 7,4, 2015

Žena, 24 let, vztahová partnerská krize po sedmi letech; výsledek terapie - svatba a 2 zdravé děti, 2016

Vyřešené případy tetanie u mnoha mých klientů, 2016 - 2017

Žena, 53 let, zhoubný nádor na konečníku, rektovaginální píštěl, 2017-2018 

Dívka, 2 roky, neuroblastom břicha a jater, metastázy mozku, plic, kůže, Noonanův syndrom, 2017

Žena, 30 let, problémové těhotenství - dítě v děloze nesprávně natočené, vztahové problémy, 2017

Žena, 80 let: Postklimakterická a starecká osteoporóza; bolesti stehenní kosti a zad, 2015

Terapie proběhla na dálku v podobě ústní telefonní komunikace s klientkou.

Osteoporóza je problém vztahující se ke kostem. Ve zkratce to znamená úbytek kostní hmoty, často známé i pod pojmem odvápňování, resp. nepoměr mezi úbytkem a přírůstkem kostí. Postklimakterická osteoporóza se váže k období, kdy je žena již po přechodu. Hustotu kostí je dnes možné měřit při lékařském vyšetření zvaném osteodenzitometrie.

Obrátila se na nás klientka s lékařskou diagnózou postklimakterická a stařecká osteoporóza. Klientka řekla, že poslední dva roky trpěla příšernými a nesnesitelnými bolestmi. To bylo už v době, kdy začala nosit podpůrnou hůlku, o kterou se mohla při chůzi opírat. Klientka uvedla, že tento problém měla už od přechodu (zhruba když jí bylo kolem 50 let). Celou dobu se to u ní střádalo, až v tomto věku, když měla 80 let, se to začalo projevovat oněmi zmíněnými velkými bolestmi.

Klientka absolvovala jedno sezení, které se událo večer, před klientčiným spánkem.

Začali jsme hledat příčiny. Nejhlavnější příčina byla nějaká traumata z druhé světové války, před níž se klientka narodila a tuto válku prožila. Zažila nedostatek, hlad, bídu apod.

Další nejdůležitější příčina bylo trauma z roku 1968, kdy na Československo přijely ruské tanky za účelem prosadit komunismus v našich zemích silou. Trauma spočívalo v začátku tohoto období, byl to pro klientku šok provázený strachem, nejistotou apod.

Následná další příčina spočívala v roku 1989, kdy v našich zemích nastal pád komunismu a kdy sem přicházel kapitalismus. To byla zároveň jedna z nejdůležitějších příčin problémů klientky, které vyústily do postklimakterické osteoporózy. 

Postklimakterická osteoporóza - odvápňování kostí - z duchovního hlediska znamená to, že tělo se bojí změn, bojí se přizpůsobit novému, v tomto případě šlo o problém přizpůsobení se klientky novému období, které nastalo po pádu komunismu. Tělo a osoba odmítly akceptovat okolní svět, akceptovat pomoc od okolního světa. Její mysl tedy byla nastavena tak, že kvůli strachu nebyla otevřena novým věcem, strach a problém přizpůsobit se. Výsledkem bylo to, že místo aby tělo čerpalo pomoc z okolí, čerpalo zásoby samo ze sebe, což způsobilo úbytek hmoty kostí, odvápňování. Klientka potvrdila, že lékařské snímky ukázaly její levé stehno jako cedník, také na jejím kříži bylo vidět odvápnění. Tyto příčiny byly odstraněny, klientka si tyto aspekty uvědomila.

Další nejhlavnější problém byl ten, že osoba zanedbala své potřeby odpočinku v životě, sekala i v pokročilém věku dřevo. Samotné dřevo nebyl problém, problém byl v tom, že klientka sekala dřevo, s kterým měli normální muži problém. I tyto příčiny byly zpracovány.

Po odstranění příčin šla klientka spát. Následně se v noci probudila pro neskutečně obrovskou bolest v levém stehně a kříži, bolest, kterou nikdy předtím v těchto místech necítila v tak obrovské míře. Přestože trpěla silnými bolestmi celé dva roky předtím, než měla sezení se mnou, nedokázala si představit, že by ta bolest mohla být ještě silnější. Ale klientka to pociťovala pár hodin v noci, ráno se probudila se silným průjmem a následně byla bolest pryč. Klientka byla poté plná energie, plná života, plná optimismu - bylo to pro ni něco neuvěřitelného a obrovská úleva. Co se vlastně stalo?

V terapii učíme klienty, že když vyhledáme příčinu problému/blok, odstraníme ji a následně má tělo možnosti a kapacity se zotavit, zregenerovat a opravit se samo. V noci, několik hodin po odblokování, když se klientka probudila a pociťovala dočasně zesílené bolesti, v jejím těle a problémových místech nastal "finální souboj" dobra a zla. Zde stranu zla reprezentoval dlouhodobě nahromaděný problém, který měl výše zmíněné příčiny - tento problém vytáhl do boje všechny zbraně, které měl. A stranu dobra reprezentovalo tělo, imunita a obranné mechanismy těla - ty v těle byly a dřímaly, ale ty příčiny bránily, aby se tyto obranné mechanismy aktivovaly naplno.

Také tu nastalo něco, co je pro lidské tělo zcela přirozené - a to způsob, jak se tělo zbavuje problémů bez léků či jiných externích a podpůrných látek. Když je v těle nějaký problém, po odstranění příčiny se často může stát, že tělo daný problém zesílí DOČASNĚ na maximum předtím, než problém odejde. Porovnatelný je příklad, kdy nás bolí zub. Jdeme k zubaři, tam vydržíme dočasnou silnější bolest, než s jakou jsme k zubaři původně šli. Zubař si udělá svoje a následně nastane v těle úleva a máme pokoj. Přesně stejně je to i v terapii - je to přirozený způsob a mechanismus těla, které se samo umí zbavit problému jednou provždy, stane se proti stejnému a podobnému problému imunní a problém se již nikdy nevrátí.

Po zhruba šesti měsících nám klientka potvrdila, že další osteodenzitometrické vyšetření již prokázalo, že velké kosti (kost na levém stehně) byly v procesu zavápňování a hustota kostí se tím pádem vyrovnávala, doplňovala a kosti se regenerují. Zavápňování samozřejmě šlo ruka v ruce se správnou a kvalitní stravou klientky, a to především přísun vápníku, vitaminu D ze stravy a slunce, přísun fosfátů - zde všechny tyto látky potřebné pro opravu kostí jsou. Ale vzhledem k věku klientky to vyžadovalo mnoho času, mnoho trpělivosti a samozřejmě další čištění.

Muž, 80 let, rakovina prostaty s PSA faktorem 7,4, rok 2015

Terapie proběhla na dálku v podobě ústní telefonické komunikace s klientem.

Klient se na nás obrátil s problémem, že trpěl rakovinou prostaty.

Rakovina prostaty se dá v současnosti prokázat minimálně dvěma lékařským vyšetřeními - biopsií a PSA faktorem. PSA faktor se zjišťuje z krve a jeho hodnota ukazuje, v jakém stadiu rakovina je. Rakovina prostaty tohoto klienta byla ve stadiu 7,4, což je v podstatě počáteční stadium rakoviny, kde tato ještě nepřešla do metastáz.

Terapie s klientem trvala zhruba šest měsíců a spočívala v mnoha sezeních.

V průběhu terapie jsme identifikovali velké množství příčin. Byly tam příčiny typu, že klient byl v minulosti veřejně ponížen, příčiny ve druhé světové válce, protože i tento klient ji přežil, příčiny byly i v komunismu v Československu.

Další dost zásadní příčinou byla mnohá traumata a potlačené pocity z práce, kde klient působil 35 let. Byla to práce v prostředí, kde se utajovaly informace, kde se nesmělo o informacích mluvit. To způsobilo u klienta pocity, že ho někdo pronásleduje, neustálý strach něco říci, což ultimátně vedlo k potlačovaným pocitům a strachu je vyjádřit.

Další příčina spoluodpovědná za rakovinu prostaty byla určitá událost z roku 1995. Tento muž štípal dřevo spolu s jinou osobou. Ale tomuto klientovi odletěl do břicha kus železného klínu ze sekery té druhé osoby, která s ním štípala dřevo. Klín vletěl do břišní dutiny klienta takovou silou, že ta rána srazila klienta na kolena. Lékaři se mnohokrát pokoušeli klín vyoperovat, ale pokaždé, když ho lokalizovali a měli provést operaci, byl klín v těle někde jinde, pohyboval se a měnil pozici. Nakonec se operace nekonala a tělo za ty roky postupně obalilo klín tukem a v tomto směru klín tělu již neškodí. Ale toto trauma v podobě šoku, kdy ta část klínu vletěla velkou silou do klientova břicha, byla také klientovým podvědomím identifikována jako příčina spoluodpovědná za rakovinu. 

Dále jsme v průběhu terapie identifikovali také mnohé problémy a poškození močového měchýře a močové trubice, kdy k poškození došlo v průběhu mnoha bolestivých urologických vyšetření, která klient v životě podstoupil.

Předtím, než nás kontaktoval, měl klient také mnoho problémů se srdcem, operaci srdce a mozkovou příhodu. Přetlak potlačovaných pocitů v jeho těle byl obrovský, k čemuž přispělo i to, že ztratil kontrolu nad lidmi, které měl vědomou i podvědomou potřebu kontrolovat a ovládat.

Všechny tyto příčiny jsme s klientem postupně zpracovávali, odstraňovali a odstranili jsme je. Začátky terapie způsobily to, že klient se extrémně nadměrně potil. Klient uvedl, že v začátcích se musel převlékat sedmkrát denně po dobu několika týdnů. Také bylo klientovi poukázáno na jeho obavy z lidí, na jeho problémy komunikovat o pocitech - mnohé věci si klient uvědomil.

Terapie šla ruka v ruce s lékařskou péčí a s průběžnými lékařskými vyšetřeními. Postupně se PSA faktor snížil ze 7,4 na 3, později na 1 a poté na něco blízko nuly. Klient ukončil terapii ozařováním prostaty.

Podvědomí klienta nám vypočítalo a poskytlo procentuální údaj účinnosti mé terapie versus lékařská péče:

 • Lékařská péče: 60 %
 • Naše terapie: 40 %

Za předpokladu, že bereme v úvahu výpočet z podvědomí, které má mnoho funkcí včetně zaznamenávání informací o chorobách, jejich příčinách, ale i velkého, resp. nekonečného množství číselných údajů, stačí, když podvědomí položíme tu správnou otázku.

Také je dobré, že se problém u klienta začal řešit hned v začátcích. Pokud by byla rakovina metastazovaná, samozřejmě i tam je možné pomoci prostřednictvím terapie, ale trvala by déle - v čím pokročilejším stadiu by rakovina byla, tím déle by terapie trvala. Dnes je klient stále pod dohledem lékařů. Na tomto příkladu také vidíme, že lékaři jsou nám v mnoha případech nápomocni...

Žena, 24 let, vztahová partnerská krize po sedmi letech; výsledek terapie - svatba a 2 zdravé děti; 2016-2018

Terapie proběhla na dálku v kombinaci

 • Ústní telefonické komunikace s klientkou.
 • Práce s podvědomím klientky na dálku, kde klientka nemusela být přítomna žádnému kontaktu s terapeutem. 
 • Písemné terapie na dálku, kde terapeut a klientka komunikovali a vedli terapii v reálném čase prostřednictvím chatu.

V naší praxi jsem řešili i mnohé problémy v partnerských vztazích. Uvádím jeden příklad výsledků terapie i v tomto směru.

Klientka se na nás obrátila s prosbou o pomoc v jejím vztahu. Procházela onou legendární krizí, která v jejím vztahu nastala po sedmi letech.

Byla u ní velká nedůvěra vůči jejímu partnerovi. Byly tam myšlenky typu: 

 • "Já mu nevěřím".
 • "Chci od něj odejít". 
 • "Nikdy mu nebudu věřit" apod. 

Našli jsme různé příčiny problémů jak u ní, tak u jejího partnera. Nejhlavnější důvod u klientky byla neochota čelit problému, tendence uniknout problémům, odvracet se od problému, neochota komunikovat s partnerem. Mnohokrát si klientka stěžovala na svého partnera. V takovém případě jsme také postupně zpracovali i tyto problémy, kdy jsme po mnohých opakovaných stížnostech poslali klientu za partnerem s tím, že je musí řešit s ním. Postupně jsme klientku naučili poslouchat a otevřeně komunikovat o problémech. Terapie trvala zhruba tři měsíce.

Po třech měsících terapie již začala s partnerem komunikovat, začali si vyjasňovat mnohé věci. Klientka si nakonec tohoto partnera vzala. Dnes se stále občas hádají, ale je to něco, co ke vztahu patří a bez čeho by vztah nefungoval, zvlášť když jsou hádky konstruktivní a když se vždy dospěje k dohodě. Nejhlavnější je, že klientka se naučila poslouchat, komunikovat a sdělit své potřeby...

Závěrem k datumu 08.10.2018

V listopadu 2018 se klientce a její partnerovi narodily 2 zdravé děti, dvojčata, dívky, které přišly tímto klientům do cesty za účelem, že především avšak v neposlední řadě, že tyto děti žijí a spolu s jejich aurou vyvíjejí patřičný tlak na tyto klienty, aby klienti na sobě i nadále pracovali; aby obstály ve zkoušce, zda si opravdu vědí jeden druhého vážit; zda si umí vážit tyto jejich narozené děti a pod.

A tyto zkoušky a testy pro tuto manželskou dvojici opravdu přišli. Přišli záležitosti jako rozvodové řízení, boj o majetek, vyplavily se na povrch záležitosti jako majetníckost, materialismus, nevyspělost ve všech směrech a pod. Rozvodové řízení bylo avšak neúspěšné vzhledem k tomu, že soud to neviděl jako trvale poškozený a narušený vztah, a zároveň vzhledem k zohlednění záležitosti a okolností související s dětmi této dvojice, soud poslal manžely za odborníky a na odborné poradenství na manželskou poradnu.

Manželská dvojice se na nás obrátila i v tomto případě. V první řadě jsme s nimi jako individuálně tak i ve skupinové terapii, kde byli přítomni oba, zpracovali to, že si vůbec nevážili naši předcházející terapii; nedržely se našich "naordinovaných" rád; ignorovali nás; mysleli si, že my jsme ti nejhorší a oni jsou ti nejlepší; že oni vědí nejlépe vše, pohrdali námi atd. Po zpracování těchto záležitostí dvojice našla optimální pokoru, váží si to, co jsme pro ně udělali, své chyby si uvědomili a k rozvodu vůbec nedošlo. Jak se metaforicky říká, "měli svatbu znovu", "znovu se našli", "znovu se vzali" a "znovu si našly cestu k sobě". Dnes už řeší jejich problémy na úplně jiné, vyspělé úrovni, a od té doby již nebyl a stále není problém, se kterým by si neporadili, jsou vděční za své děti a pod.

Vyřešené případy Tetanie u mnoha našich klientů, 2016-2017

Terapie a sezení proběhly na dálku v kombinaci

 • Práce s podvědomím klientů na dálku, kde klienti nemuseli být přítomni žádnému kontaktu s terapeutem. 
 • Písemné terapie na dálku, kde terapeut a klienti komunikovali a vedli spolu terapii v reálném čase prostřednictvím chatu.
 • Ústní telefonické komunikace.

Tetanie se dnes nazývá také chorobou mladých. Nejčastějšími společnými příznaky tetanie jsou symptomy jako bušení srdce, srdeční arytmie, poruchy srdečního rytmu, strach z infarktu, strach, že se "mi něco stane", problémy s dýcháním. Je to zároveň i choroba, kde ve většině případů lékařské testy srdce, mozku, plic apod. neprokazují žádný problém. Je jasné, že se jedná o psychosomatické příčiny této choroby. Ne nadarmo je tetanie / tetanický syndrom z duchovního hlediska nazýván i jako choroba potlačených emocí. Emocí, které jsou v těle potlačovány, nezpracovány, chtějí být určitým způsobem vytažené na povrch, vyslechnuté - přesně tak, jako i my lidé máme touhu a potřebu být vyslechnuti. A nakonec, možná tomu neuvěříte, ale tyto potlačované emoce ve skutečnosti v těle nechtějí být a chtějí z něj odejít (často se potlačované/nezpracované emoce nazývají také uvězněné emoce), jen je třeba tomu dopomoci.

Obrátili se na nás různí klienti v různých věkových kategoriích a v různých stadiích tetanie. Někteří potřebovali něco doladit, s některými bylo potřeba pracovat déle.

Jako příklady uvedu, jak jsme řešili bušení srdce, "přeskakování srdce", strach z infarktu, pocity, že by se mělo stát něco špatného, vnitřní nejistotu apod. Zjistili jsme totiž, že se všechny tyto výše popsané symptomy vážou k určitým specifickým situacím. Následují příkladné situace některých našich klientů, kteří měli diagnostikovanou tetanii.

Příklad 1

Klientka (35 let) měla jít do supermarketu. Zaparkovala na parkovišti a přišla ke vchodu. Jakmile přešla přes práh, okamžitě jí začalo bušit srdce, přepadl ji pocit paniky a strachu apod. V terapii jsme zjistili, že tato situace se vázala k události v jedné paralelní realitě, kde klientka zemřela v tomto nákupním centru kvůli třeba požáru, výbuchu bomby apod. Následně to energetické spojení mezi klientkou v paralelní a této realitě způsobilo u klientky podvědomý strach z nezpracovaného traumatu - strach a pocit, že by zemřela. Trauma jsme zpracovali a příznaky se již neopakovaly. Klientka chodí do supermarketu bez dalších příznaků.

Příklad 2

Jako další příklad uvedeme to, kde jiná klientka (30 let) měla cestovat nějakou trasou. Tam byly příčiny různých úmrtí v průběhu cestování v minulých životech, minulé životy v těch městech, různé kletby na těchto místech trasy, ale i různá úmrtí osoby na těchto místech, kudy měla osoba v tomto životě cestovat. Všechny tyto příčiny jsme zpracovali a osoba následně neměla s cestováním problém.

Příklad 3

Měl jsem klienta (17 let), který se bál smrti. V terapii mu byla vysvětlena problematika reinkarnace, migrace duše, minulé životy a stejně tak problematika událostí, co se děje s duší po smrti. Dokonce jsem klienta zkontaktoval s jinými dvěma klientkami (s jejich souhlasem), které zažily a přežily klinickou smrt. Takto dokázaly podat přímé svědectví z první ruky, že to, co se děje v průběhu klinické smrti, je přesně totéž jako proces umírání. Klient to i na základě těchto příkladů pochopil, mnoho věcí si uvědomil a přestal se smrti bát. Zpočátku se s klientem pracovalo takříkajíc denně. Klient je dnes motivovaný, má chuť do života, chuť něčeho dosáhnout a spokojeně pokračuje dále.

Příklad 4

Další klientka (45 let) měla tyto tetanické symptomy např. při kouření cigarety. Zde jsme museli zpracovat velké množství příčin a situací, v kterých vždy nějak figurovala cigareta, ať už se jednalo o situace z tohoto života, z minulých životů, paralelních realit apod. Klientka také pociťuje zlepšení...

Ze zkušenosti můžeme říci, že u většiny klientů trvala terapie / léčba tetanie řádově měsíce. Také velmi důležitou pomůckou v boji s tetanií byl přísun a konzumace magnézia (hořčíku), hořčíkové lázně. Hořčík ve zkratce pomáhá jakoby neutralizovat stres. Vypadá to, že čím více stresu, resp. čím větší stres, tím je zapotřebí konzumovat vyšší množství hořčíku. To jde dokonale ruku v ruce s terapií, v které se odstraní příčiny, a hořčík následně pomůže překonat symptomy v podobě dočasně zesíleného stresu. Také můžeme z praxe potvrdit, že 90 % problémů, resp. příčin tetanie jsou opravdu potlačené emoce.

Výsledky terapie jsou, že klientům se lépe dýchá, transformovala se jejich psychika, život, nebojí se, zmizela srdeční arytmie a vymizely i další příznaky.

Žena, 53 let, zhoubný nádor na konečníku, rektovaginální fistule/píštěl (vytékání stolice pochvou), 2017-2018

Terapie s námi: Září 2017 - 08.10.2018.

Terapie s klientkou probíhala výlučně na dálku v podobě telefonických hovorů.

Zdravotní problémy

Zhoubný nádor na konečníku:

 • Problém s vycházením stolice konečníkem.
 • Klientka nemohla vykonat velkou potřebu i několik dní.
 • Bolesti v oblasti nádoru.
 • Problémy s chozením - bolesti při chůzi.
 • Problémy se sezením - bolesti při sezení, klientka vydržela sedět nanejvýš několik minut.

Rektovaginální fistule/píštěl (otvor ve stěně konečníku a pochvy):

 • Vytékání stolice pochvou.
 • Bolestivá tkáňová bulka u píštěle.

Problémy s lékaři: Klientka před terapií prošla 1x neúspěšnou léčbou ozařováním - nádor se vrátil.

Sebelítost, strach, že by klientka neměla plnohodnotný život v tom směru, že se bála, že skončí s vývody z konečníku a pochvy - lékaři jí tvrdili, že to je jediné existující řešení.

Problémy s fantazií, problémy s očima.

Problémy se spánkem -časté probouzení se v noci (třikrát čtyřikrát), častá potřeba na WC kvůli vytékání stolice píštělí.

Problémy s prováděním běžných každodenních činností.

Čím si klientka prošla před terapií

Klientka prošla mnohými vyšetřeními, jako např. sono, odběry krve apod. Nejhlavnější a pravděpodobně nejčastěji opakované vyšetření bylo kolonoskopie. Je to vyšetření, kde se do konečníku zavede sonda. Součástí kolonoskopie je i biopsie - z vnitřku konečníku se odeberou biologické vzorky nádoru, které se následně posílají např. na histologický či imunologický rozbor.

V roce 2013 prodělala klientka operaci nádoru. Operace proběhla asi 11 cm od konečníku. Následně prošla v roce 2015 jedenkrát léčbou v podobě ozařování nádoru. Ale nádor se po roce a půl vrátil - vrátil se z důvodu, že ozařování a operace odstranily symptomy, ale nebyly odstraněny příčiny a kořeny problémů, které nádor živil.

Někdy v tomto období klientce odpadl asi dvoucentimetrový kus ze stěny pochvy a konečníku, čímž vznikla rektovaginální fistule. U píštěle se zároveň vytvořila bolestivá tkáňová boule. Ale již v tomto období klientka cítila, že odpadnutím toho biologického kusu se z jejího těla odstranilo něco nepotřebného.

Již v tomto momentě, i když klientce lékaři tvrdili, že skončí operací s vývody, si klientka do značné míry stála za svým - byla přesvědčena a cítila, že operace a vývody nejsou pro ni jaksi ta správná řešení, dlouho cítila, že pro ni existuje i jiná cesta. Byla to pravda. Před terapií klientka brala také přípravek molekulární vodík. Následně se dostala k nám...

Průběh naší terapie v kombinaci s chemoterapií

Zhruba v září 2017 se na nás klientka obrátila s výše popsanými zdravotními problémy a velkými bolestmi. První týden jsme s klientkou zpracovali její předchozí neúspěšné pokusy o léčbu, strach a nedůvěru k lékařům. Také jsme s klientkou zpracovali její strach z lékaře, jejího nového doktora, ke kterému měla jít právě po týdnu od začátku terapie s námi, stejně tak tam byl problém s dlouhým cestováním k doktorovi, kde byla největší potíž právě s bolestivým sezením. S klientkou jsme zpracovali tyto problémy natolik, že návštěva u lékaře dopadla dobře. Ačkoli i tento a předcházející lékaři jí tvrdili, že neexistuje žádné jiné řešení, jen minimálně jedna operace, kde by klientka skončila s vývodem na konečníku, případně i druhá operace, která měla skončit vývodem z pochvy. S klientkou jsme tuto problematiku zpracovali jednou provždy tak, že zůstala pevně rozhodnuta, že na operaci nepůjde, že neskončí s vývody - s tímto pozitivním postojem šla klientka už do terapie s námi. V začátku terapie jsme tento postoj (do)zpracovali, upevnili a nastavili následný směr pro terapii s námi...

Následně jsme zpracovávali mnohé příčiny, kde výsledkem těchto zpracování bylo to, že jsme odemkli klientčinu fantazii, kde měla mnohaleté problémy. Fantazii jsme u ní odemkli tak, že jsme jí v mysli vytvořili virtuální město. Je to místo, kam se klientka chodí zregenerovat, odpočinout si, má tam všechny možnosti pro relaxaci, terapii i zábavu, jako např. léčebné centrum s pyramidou pro léčbu pyramidální energií, masáže, zábavní parky, nákupní centra, dopravu fungující na volnou energii a mnohé další vymoženosti. Je to místo individuálně pro klientku, fantazii se meze nekladou - čím rozvinutější fantazie a představivost, tím silnější léčebné a regenerační účinky pro tělo. 

Následovala sezení, v kterých jsme zpracovávali velké množství minulých životů, kde byly právě problémy s konečníkem, problémy s píštělí - problémy, které si klientka přinesla do tohoto života kvůli tomu, že problémy v minulých životech zůstaly nedořešené. Také jsme zpracovávali mnohé situace z minulých životů, kde se vyskytovala kolonoskopie; traumata související či způsobená kolonoskopií; traumata, kde nebyly dořešeny problémy, které následně vyústily v onkologická onemocnění konečníku a kde vyšetření vyžadovala následné kolonoskopie apod. Všechny tyto minulé životy měly společného jmenovatele, kde nejhlavnější bylo to, že klientka v těch situacích NEKOMUNIKOVALA o svých pocitech, o svých problémech, držela je dlouho v sobě. Vysvětlili jsme si důležitost komunikace o pocitech a problémech.

Jeden z mnoha terapeutických postupů, které jsme použili v začátcích terapie, byla i technika představy. Klientka si představila, kde může sedět 30 minut, 1 hodinu, 4 hodiny. Z představy jsme tyto somatické aspekty odstraňovali do té doby, dokud klientka v představě necítila nic negativního. Takovýmto nastavením se nastavila budoucnost, které jsme potřebovali v terapii a představě dosáhnout. Dnes, k datu 28.11.2017, klientka potvrdila, že v pohodě a bez bolesti dokáže sedět 30 minut, o týden později potvrdila, že může v pohodě a bez bolesti sedět už dvě hodiny. Cestování pro klientku je už také bezproblémové a bezbolestné... Takovýmto způsobem se klientce manifestuje realita, kterou jsme v představě původně nastavili.

Také jsme zpracovali diagnostiky přesně definované a popsané v lékařských zprávách. V naší terapii platí pravidlo, že čím více vědomostí máme, tím více příčin dokážeme vypátrat a odstranit. Také platí pravidlo, že některé problémy musí být přesně specifikovány a pojmenovány, aby nám je podvědomí odhalilo. A takové specifické definice nám právě poskytly odborné názvy v závěrech lékařských zpráv poskytnutých klientce. Následně již nebyl problém vyhledat a zpracovat mnohé situace, kde klientka měla právě problémy definované, resp. popsané v těchto svých lékařských zprávách.

Také v tomto stadiu už klientka subjektivně pociťovala, že se její nádor na konečníku zmenšoval. Stejně tak pociťovala, že jí odpadly už i nějaké biologické kousky z postižených míst - později si je po malých částech klientka sama odtrhávala. Byly to už "uhynulé" biologické kousky, které klientčino tělo už dovolilo odstranit tak, že si je klientka mohla odtrhnout. Klientka se zároveň tímto naučila vnímat různé jemné energie v podobě různých druhů bolesti a naučila se rozlišovat, které bolesti jsou součásti čištění a které jsou ty, jež je třeba dále terapeuticky zpracovat.

Další problém byl i v manželovi klientky. Mnohokrát se klientka potřebovala např. vyplakat a dostat ze sebe potlačené emoce ven z těla. Pláč je jeden z přirozených čisticích a vyplavovacích mechanismů těla. Ale manžel klientky pociťoval bezradnost, bezmocnost, chtěl klientce za každou cenu pomoci, ale nemohl. Zpracovali jsme i tento problém s tím, že jsme poukázali na to, že manžel takovým chováním zasahoval do manželčiny terapie, terapii zpomaloval, neměl důvěru vůči terapii, neměl důvěru v úspěch terapie. Tento problém se také vyřešil a manžel už své partnerce následně prostor dává - nejhlavnější aspekt u klientky byl ten, že svému manželovi měla vyjádřit detailně, přesně a černé na bílém, jakou formu podpory od něj potřebuje, a hlavně to, že manžel má důvěřovat a přenechat prostor profesionálům včetně naší terapie.

Následně jsme přešli do stadia, kde klientčino podvědomí ji navigovalo k podstoupení chemoterapie. Problematiku jsme spolu prokonzultovali a shodli jsme se, že chemoterapie půjde ruku v ruce a souběžně s naší terapií. Tak se také stalo. Klientka podstupuje tři cykly chemoterapie, kde každý cyklus trvá dva týdny s týdenní pauzou po každém cyklu s tím, že pokud bude všechno v pořádku, klientka může podstoupit následně i čtvrtý cyklus chemoterapie. Toto klientka konzultuje se svými lékaři.

Na začátku chemoterapie byla klientce také odebrána krev. Účelem odběru krve bylo zjistit, zda chemoterapie neměla nějaký negativní vliv na klientku, což se dalo z krve zjistit. Vše bylo v pořádku a ve výsledcích z krve nebylo nic, co by bránilo pokračování v chemoterapii. Byly tam nějaké menší, pro chemoterapii neškodné odchylky v krevním obrazu, ty jsme s klientkou zpracovali, zase jednou příčiny v minulých životech. Další výsledky z krve, v druhém cyklu chemoterapie, byly už v pořádku.

V průběhu chemoterapie, hlavně v prvním cyklu, klientka pociťovala bolesti v místě nádoru a píštěle. Byly to ve většině případů bolesti finálního souboje dobra a zla, kde se z těla "zlé věci" odstraňovaly. Klientka také pociťovala těžký žaludek. To vše jsme průběžně při její chemoterapii, která jde souběžně s naší terapií, zpracovávali a neutralizovali všechny tyto vedlejší účinky.

K datu 21.11.2017 klientka potvrdila, že už mohla vykonávat velkou potřebu častěji. Stolice vyšla z konečníku, sice v podobě průjmu a pěnové stolice, ale vyšla. Následně po této události měla klientka pocity, že její střeva jsou kompletně prázdná. Jednalo se o další průběh čištění. Klientka také potvrdila, že spánek se vylepšil, je nepřerušovaný a spí celou noc, což je další velký krok a úspěch terapie. Ve spánku se totiž tělo regeneruje a opravuje nejvíce. Klientka potvrdila, že boule u píštěle se zmenšila, bolesti jsou o 80 procent menší, a dokonce potvrdila, že začíná mít pocity, jako by se píštěl zmenšovala a zacelovala. Klientka potvrdila, že stolice přes píštěl protéká už jen občas, rozhodně ne v takové intenzitě jako na začátku. Většina stolice jde ven již přes konečník...

Klientka má k dnešnímu datu (28.11.2017) za sebou už druhý úspěšný cyklus chemoterapie. Za konzultací a monitorování lékaři proběhla chemoterapie v podstatě v pořádku a bez významných vedlejších účinků, které by pociťovali jiní pacienti a které by bránily v dalším průběhu chemoterapie. Nádor, který byl původně 4-5 cm, je k dnešnímu datu velký již jen asi 1 cm.

Pacientka má před sebou ještě jeden až dva cykly chemoterapie, vyšetření CT a také další kolonoskopii, aby se objektivně posoudilo a vidělo, jak nádor ustupuje a jak se konečník léčí.

U klientky jsme průběžně nastavili v její mysli a psychice zcela optimální a pozitivní postoj v podobě víry v úspěch, u chemoterapie zrovna tak. V tomto případě je chemoterapie na místě a má svůj význam. My v terapii odstraníme příčiny problémů, chemoterapie naši terapii jen posiluje a urychluje - tak to vnímá i klientka. Věříme, že po ukončení terapie se nádor již nevrátí.

Vypočítáno podvědomím klientky, uvádíme statistický výklad procentuální úspěšnosti naší terapie, chemoterapie a jiných doplňujících přírodních přípravků, které klientka bere:

 • Naše terapie: 60 %
 • Chemoterapie: 25 %
 • Laminine: 5 %
 • Power matrix: 5 %
 • Penoxal: 5 %, přírodní přípravek na podporu imunity.

Ale terapie s námi bude pokračovat a další stanice bude terapie rektovaginální píštěle a její následné zahojení a zacelení. Tělo má své priority a vypadá, že prioritně se chtělo zbavit nádoru za tím účelem, aby stolice vycházela konečníkem, a následně už nebude nic bránit tomu, abychom vyléčili, zahojili a zacelili píštěl.

Klientce byla už v těchto stadiích terapie, k datu 28.11.2017, jejím všeobecným lékařem nasazena i homeopatika Thuya Occidentalis, ředění 9 CH, zaměřená na léčbu a zacelení právě této píštěle. Všechny přírodní přípravky zmíněné v tomto případě jsme nastavili tak, aby je klientka brala v souladu se svým biorytmem, což také maximalizuje a urychluje léčbu.

Následná léčba píštěle bude pravděpodobně v kombinaci naší terapie a medicínské biologické léčby - konkrétně formy genové terapie, o které se rozepíšeme v další aktualizaci a pokračování tohoto případu...

Klientka navštívila lékaře 04.12.2017, tento den začal její třetí cyklus chemoterapie. Klientka potvrdila, že u lékaře už vůbec neměla problém čekat a sedět i několik hodin - sezení bylo bezbolestné. Další lékařské testy prokázaly bezproblémový krevní obraz v začátku třetího cyklu chemoterapie, stejně tak jaterní testy prokázaly negativní výsledky.

V tomto datu byla kromě chemoterapie nasazena klientce i biologická, geneticky cílená léčba přípravkem Avastin, 600 ml, podaným do těla infuzí. Před bioléčbou byl klientce podán dithiaden. Klientka pociťovala jemnou reakci na těle, průjem, jemné mrazení na prstech, mrazení v ústech a mírný problém se žvýkáním. Tyto příznaky, pravděpodobně vedlejší účinky (v očích nás terapeutů další vrstvy problémů cibule, kterých se tělo potřebovalo zbavit), jsme s klientkou 05.12.2017, den po návštěvě lékaře, zpracovali a neutralizovali.

Vzhledem k tomu, že lékařské testy byly v pořádku, autorizovala lékařka klientce i čtvrtý cyklus chemoterapie, který začne 27.12.2017. Chemoterapie, taktéž podávaná infuzí, jde nyní už souběžně s biologickou léčbou.

Dne 05.12.2017 jsme měli s klientkou další telefonický hovor, kde jsme s ní zpracovali další věci.

Jako první jsme zpracovali postoj klientky k píštěli. Problém byl v tom, že tam klientka zaměřovala až příliš velkou nespokojenost, byla z toho frustrovaná, nespokojená - problém s trpělivostí z toho důvodu, že sem tam stolice ještě vytékala přes píštěl, i když méně než před začátkem terapie. Problém jsme s klientkou zpracovali tak, že už v sobě vůbec nemá potřebu tam zaměřovat pozornost a nechává tělo dělat jeho práci, maximálně svému tělu důvěřuje.

Následně jsme zpracovali i určitou závislost klientky na jejím manželovi. Klientka měla velkou potřebu neustále s manželem telefonovat, když byl v práci, bála se být doma sama. S klientkou jsme problém zpracovali tak, že s manželem jsou domluvení, že když je v práci, nevolají si a nechá muže dělat jeho práci.

Klientka také potvrdila, že vzhledem k tomu, že bolesti nepociťuje již žádné, podařilo se jí kompletně eliminovat a vysadit léky proti bolestem, které předtím brala v podstatě denně každých šest hodin "pro jistotu", "preventivně", "kdyby bolest přišla". S klientkou jsme takové "očekávané bolesti" zpracovali. Klientka ani nadále nepociťuje žádné bolesti, spánek je bezproblémový, nepřerušovaný, klientka se cítí každým dnem lépe.

Lékařská vyšetření CT potvrdila zlepšení - zhruba 40% velikostní regresi nádoru. V medicínské terminologii znamená velikostní regrese (v tomto případě nádoru klientky) návrat konečníku do původního stavu - zmenšování nádoru.

Klientka má dnes za sebou už šestý cyklus chemoterapie a lékaři jí autorizovali sedmý, a to na základě pozitivních výsledků a vyšetření potřebných pro pokračování v chemoterapii. Všechno to jde stále souběžně s naší terapií.

S klientkou proběhlo od poslední aktualizace několik telefonických terapeutických hovorů, kde jsme průběžně zpracovávali záležitosti, často "dozvuky" záležitostí, které její tělo vyplavovalo.

Klientka dospěla do stadia, kde jí její podvědomí naordinovalo, že chemoterapie si už svůj účel splnily a že další chemoterapie ani biologické léčby už nebudou potřebné.

Tento fakt byl potvrzen podvědomím klientky, kde jsme v terapii tuto zprávu z jejího podvědomí komunikovali. Další chemoterapie již nejsou potřebné, narušily by placebo efekty klientky a zároveň Chemoterapie byla nahrazena její efektivnější mentální variací. Tyto placebo efekty jsme v průběhu celé terapie postupně optimalizovali a "odemykali" tím, že jsme s klientkou zpracovávali mnohé výše popsané problémy.

Závěr

V následujících několika měsících byla Klientka napojena už na naše Telepatické Odborné poradce a na naši Telepatickou terapii, v níž se posílila a nastavila už její ultimátní a finální motivace pro zhojení fistuly - Klientka chtěla mít dítě, avšak byla již po přechodu. S partnerem si dohodli a nastavili "parametry" dítěte a optimální datum, kdy by dítě bylo narozené panenským porodem, kde porod by byl přirozený a doma. Klientka si v tomto stádiu terapie také zpracovala a nastavila bezproblémové poporodní období 6-ti neděl.

Po všech těchto nastaveních nebyl již problém aktivovat instantní/okamžité zacelení fistuly skrze myšlenkovou formu/Ťulpas, kde fistule se zacelila (sliznice, buňky a bioorganické materiály se zhmotnily) doslova během několika minut "na počkání". Následné lékařské testy a to především, avšak v neposlední řadě gynekologické a proktologické vyšetření prokázaly bezproblémové zhojení pochvy, konečníku a stolice už více nevycházela přes pochvu. Klientka dosáhla s jejím manželem každodenní intimní život.

K datu 8.10.2018, což byl datum nastaven v terapii jako optimální datum pro porod, se Klientce narodilo skrz panenský porod dítě - chlapeček. Porod byl přirozený, doma, bez nutnosti lékařské pomoci, za asistence našich Telepatických odborných poradců, za pomoci manžela Klientky a za pomoci porodní asistentky. 6-ti nedělní poporodní období proběhlo také u Klientky v pořádku a bez komplikací...

Dívka, 2 roky, nervové onemocnění Neuroblastom v břiše zasahující i do jater; bolestivé metastázy v mozku, plicích, na kůži; genetická porucha Noonanův syndrom, 2017

Problémy s motorikou, s růstem, s řečí, nechutenství, váha a výška neodpovídaly věku dítěte, problémy se spánkem

Naše terapie: Od 15.9.2017 do 03.09.2018.

Terapie byla vedena na dálku v podobě kombinace

 • Práce s podvědomím dítěte.
 • Mentálních rozhovorů s duší dítěte.
 • S písemnou mailovou komunikací s matkou dítěte, kde jsme matku zběžně informovali o vypátraných a odstraněných problémech dítěte
 • Ústní komunikace s matkou - matku jsme použili jako médium, kde vnímala somatickou stránku, pocity a myšlenky její dcery a matčiným prostřednictvím jsme i tímto způsobem problémy dítěte odstranili.

Události, které předcházely terapii s námi

 • Dítěti byly diagnostikovány výše uvedené problémy zhruba ve věku, kdy měla šest měsíců.
 • Neúspěšná chemoterapie.
 • Mnohé návštěvy lékařů; mnohé různé diagnózy a prognózy, které dítě velmi stresovaly, bylo unavené z toho to všechno poslouchat, což se později vyplavilo v terapii jako vrstva problémů s ušima.

Průběh naší terapie v kombinaci s medicínskou experimentální (genovou) léčbou a jinými medicínskými léčebnými postupy

Obrátila se na nás klientka se zájmem o terapii na dálku její dvouleté dcery s neuroblastomem a metastázami doprovázenými problémy, resp. symptomy popsanými v nadpisu a podnadpisu tohoto zdokumentovaného případu. S matkou jsme si vysvětlili, jak bude probíhat terapie na dálku a že samozřejmě je možné takto na dálku vést i terapii dítěte, které ještě neumí mluvit, prostřednictvím postupů uvedených výše v tomto zdokumentovaném případu. Matka se nás také zeptala, zda může používat léčebné kódy (terapeutický postup) v průběhu terapie s námi. Matce jsme vysvětlili, že je doporučeno zastavit tyto postupy vzhledem k tomu, že my máme naše vlastní mnohé a neustále nově vytvářené a kombinované terapeutické postupy, jejichž součástí jsou i emoční kódy, emoční rovnice apod. Důvod, proč jsme matce doporučili zastavit její postupy, byl ten, aby nám nezasahovaly do terapie. Následně terapie začala...

Jako první jsme začali pracovat na metastázách a imunitním systému dítěte. Po odstranění příčin nám matka poskytla odezvu, že její dcera měla vodnatou rýmu, že byla velmi zahleněná a zvracela hleny. Matce jsme vysvětlili a ujistili ji, že je to součást čištění a že hleny mají kromě základní biologické funkce (jejich produkce jej zvýšena např. při snížené teplotě, při chladu) i funkci, že je to určité, v našem případě finální stadium léčby, resp. čištění daného problému. Např. já osobně, po dlouholetém čištění sebe sama, jsem si vypěstoval zdraví a imunitu natolik, že když náhodou něco přijde i ke mně, já už neprocházím klasickými průběhy chorob, ale přejdu rovnou do stadia, kde se vylučují hleny, nastane dočasná zvýšená potřeba na WC a problém odejde dřív, než se stihne manifestovat. Jinými slovy se problém do těla ani nedostane. Totéž se stalo právě také u klientky - její tělo provádělo "jarní úklid", čistily a vyplavovaly se věci zevnitř jejího těla. Matce jsme všechno vysvětlili, pochopila, uklidnila se a pokračovalo se v terapii dále.

Další vrstvy problémů se vyplavily v průběhu terapie. Matka nám potvrdila, že u dítěte nastávalo opakované praskání a zaléčování nejprve jednoho ucha, následně obou uší. Odstranili jsme mnoho příčin z minulých životů, ale i mnoho příčin z tohoto života. Jedny ze zásadních příčin z tohoto života byly u klientky to, že byla už unavena z věčného chození po doktorech, poslouchání věčných prognóz a diagnóz, tlaku z okolí a lékařů apod. Byl to u dítěte nahromaděný vnitřní stres, který se ventiloval právě i přes popraskané a "hnisavé uši". Všechny tyto problémy jsme také zpracovali, neutralizovali a problémy s ušima odešly.

Dále přišel na řadu spánek dítěte. Měla často neklidný, přerušovaný spánek. Největší problém byl v tom, když se dítě pravidelně budilo o půlnoci (pravděpodobně nejčastěji za úplňků), nešlo ji na dlouhou dobu utišit, nevnímala matku apod. Tento problém měl také několik příčin. Jedna z nejhlavnějších, resp. nejzajímavějších příčin, kterou stojí za to zmínit, byla z jednoho minulého života. Osoba byla v tom minulém životě inkarnovaná a žila život vlkodlaka (lykantropky). Zpočátku osoba v daném minulém životě žila život normálního člověka, až nastala změna. Ta spočívala v tom, že v tomto minulém životě přišla doba, kdy se osoba začala pravidelně o půlnoci proměňovat ve vlkodlaka. Její účel byl pomáhat lidem terapeuticky, byla něco jako "dobrý vlkodlak". Ale od mnoha lidí se jí dostalo nepochopení, stala se "štvanou zvěří", až ji nakonec uštvali a následně zabili přesně o půlnoci v průběhu jedné z jejích proměn. To způsobilo trauma a byla to příčina spoluodpovědná za problémy se spánkem dítěte. Následně, potvrzeno matkou dítěte, se spánek její dvouleté dcery výrazně zlepšil, dítě spává v podstatě už v klidu. Také ve spánku se tělo regeneruje a léčí nejvíce...

Také jsme zpracovávali genetický problém dítěte. Problém byl genetickým vyšetřením identifikován jako genetická mutace genu PTPN 11, známého i pod názvem Noonanův syndrom. I tento problém měl několik příčin. Jedna z nejhlavnějších, a opět jednou nejzajímavějších pro zmínění v tomto příspěvku, byl také problém z jednoho minulého života. V tomto životě byla klientka obětí genetických experimentů, nebo pokud chcete hybridizace, kde se pomocí genetických manipulací vytvářely hybridy napůl zvířete a napůl člověka, jak je známe například z řecké mytologie. Tuto příčinu jsme odstranili, následně byla u dítěte nastavena fotonová léčba, která je součástí kvantové techniky dotyku - pracuje se v ní se subatomárními částicemi těla, které jsou chápány právě jako forma energie, fotony. To šlo zároveň v harmonii s naší mentální léčivou pyramidou, která funguje také na dálku. Z medicínské stránky a za spolupráce lékařů dítě podstupuje, resp. podstupovalo experimentální léčbu, konkrétně formu genové terapie. Tato experimentální léčba spočívá u dítěte v podobě léků Lexavar a Votubia. Účel těchto léků byl ten, aby zastavily špatné genetické růstové zóny. Matka potvrdila, že lékaři tyto léky vysadili z důvodu, že "neviděli žádný účinek". Skutečně se účinek nedostavil? Nebo to byla další z her farmaceutického průmyslu? Já a Renatka si myslíme, že tyto léky pravděpodobně splnily svůj účel v tom směru, že šly souběžně s naší terapií a že naší terapii dopomohly tím, že ji pravděpodobně urychlily a dopomohly ke zlepšenému stavu popsanému v tomto zdokumentovaném případě; viz níže procentuální statistiku účinnosti vypočtenou podvědomím klientky.

Také jsme odstranili mnohé příčiny spoluodpovědné za nechuť k jídlu a za problémy s konzumací potravy. Z minulých životů se jednalo především o situace, kde osoba byla mnohokrát usmrcena otrávením, což v ní vyvolalo nedůvěru k jídlu, strach jíst jídlo. Také tam byly různé alergie a intolerance, např. na mléko, na med apod., mající také příčiny v minulých životech. Z tohoto života se jednalo o příčiny z období, kdy dítě bylo kojeno matkou, ale i z období prenatálního. Všechny problémy byly zpracovány a matka potvrdila, že dcera následně průběžně zkoušela a ochutnávala nová a nová jídla. Dnes dítě jídá pravidelně. Jinými slovy: pozitivní změny nastaly i v konzumaci potravy...

Odstranili jsme i mnohé problémy související s řečí. Nejhlavnějšími příčinami, především z minulých životů, byly strach, obava, nejistota, strach stát si za svým názorem. Matka nám potvrdila, že viditelné změny nastaly i v řeči dítěte - vyslovuje už hlásky a má snahu mluvit. Nyní je dítě již v harmonii se svým věkem. Věříme, že ostatní záležitosti související s řečí se již budou vyvíjet přirozeně.

Souběžně s naší terapií šly i následující lékařské léčebné metody, léky a přírodní přípravky

 • Paliativní léčba lékem Propranolon, jehož účelem bylo pravděpodobně zastavení cévního zásobování nádoru. Lék se používá např. při léčbě, resp. neutralizaci vysokého tlaku.
 • Lék Aknenormin - je to vitamín A, který se běžně používá např. na léčbu akné. Pravděpodobně má sloužit k léčbě kožních problémů u klientky.
 • Paliativní chemoterapie lékem Vinblastin.
 • Matka sama na vlastní pěst dává dceři také alternativní přírodní přípravky: Kapky Dračí krev, čaj Červený strom - bylinka z Peru.

Matka nám potvrdila, že zdravotní stav její dcery se výrazně zlepšil ve všech směrech - dcera má kvalitnější spánek, nemá problémy s jídlem, matka vypozorovala změny nálad k lepšímu, symbióza a vztahy dcery se sourozenci se zlepšily, zlepšila se řeč, motorika - matka má pocit, že dítě má tyto funkce již přiměřené svému věku. Matka dokonce potvrdila, že subjektivně vnímá, že výška a váha její dcery se také změnily k lepšímu a více odpovídají jejímu věku.

Doplňujeme procentuální statistiku účinnosti naší terapie s lékařskými léčebnými postupy zmíněnými v tomto zdokumentovaném případě. Statistika byla vypočtena z podvědomí klientky:

 • Naše terapie: 60 %
 • Experimentální genová léčba léky Lexavar a Votubia: 15 %
 • Léčba lékem Aknenormin: 10 %
 • Alternativní přírodní přípravky, která dává matka dceři: 8 %
 • Paliativní léčba lékem Propranolon: 5 %
 • Paliativní chemoterapie lékem Vinblastin: 2 %

Jak vidíme, naše terapie měla zásadní podíl na zlepšení zdraví klientky. Jak bylo popsáno i v předchozím případě, také v tomto směru věříme, že lékařské léčebné postupy mají svůj význam a své místo v tom směru, že šly souběžně s naší terapií, kde naši terapii urychlily, posílily a umocnily...

Matka dcery nám podala nové informace. 06.12.2017 bylo děvčátko na sonografickém vyšetření. Lékařské vyšetření prokázalo, že nádor v bříšku za pět měsíců nevyrostl, stejně jako vyšetření prokázalo mnohem menší metastázy na játrech.

V terapii jsme přišli do stádia, kde příčiny problémů dítěte byly již u její rodičích, především v její matce. Avšak matka v tomto stadiu, skrz její arogantnost a neochotu čelit a přiznat si, že příčiny problémů jsou u ní, přerušila terapii a nechtěla pokračovat dále s tím, že nás a náš Projekt označila za těch nejhorších, arogantních, odporných s pocitem, že ona je ta nejlepší matka a bez chyby. Terapeutický tlak si udělal své a tato záležitost potřebovala pro své dokončení už svůj čas resp. svůj přirozený průběh.

Závěrem: Eliminace příčin problémů dítěte od jejích rodičů, zejména od její matky - Dospělácká arogantnost a namyšlenost vůči dětem; Zlatá klec matky; Tinnitus matky - pískání a bolesti v uších; Cysta v děloze matky; Zdravotní problémy děvčátka kompletně eliminovány, nastartovaný její vývoj

Poznámka: Závěr byl zdokumentován matkou dítěte a zveřejněn na naší stránce právě na základě požadavků matky dítěte, její manžela ale i dítěte samotného - naší původní klientky.

Bylo až neuvěřitelné, jaký terapeutický tlak byl na mě vyvíjen jako na matku dítěte. Terapii jsem musela dočasně na 6 měsíců přerušit, abych si mnohé záležitosti uvědomila.

Tento terapeutický tlak totiž vyplavil ze mě sobecké a arogantní energie v podobě pocitů, myšlenek a postulátů: "Musím si všechno udělat sama"; "Nemohu a nikdy již nebudu ničemu a nikomu důvěřovat"; "Lidem, lékařům, terapeutům se nedá věřit"; "Všechno jsou to podvodníci a šarlatáni, jde jim jen o peníze, ale ne o prosperitu lidí"; "Musím se spoléhat jen a jen na sebe"; "Na co mi je terapie, když mám své vlastní prostředky, své vlastní bytosti, které mi pomáhají atd." "Používala jsem" "meditace či mé sny; Používala jsem komunikaci s Anděly či Archanděly; Chodila jsem do kostela pro spojení se Stvořitelem; Komunikovala jsem s bytostmi elementů (Elementály) as různými bytostmi krystalů; Používala jsem Kineziologii pro komunikaci ANO-NE s mým vlastním podvědomím; Mé vlastní pokusy o regresy a vybavení si příčin mých problémů; Snaha dostat se do Akášických záznamů a jiných duchovních/léčebných míst; Snaha použít techniku ​​kvantového dotyku a mnohé další - ve zkratce myslela jsem si, že ovládám a vím všechno a že proto nepotřebuji pomoc jiných, stejně jsem si myslela, že když ovládám "Kvantovku", že jsem snědla všechnu moudrost světa a že nic a nikoho jiného pro mé napředování nepotřebuji; Moje pokusy o terapii, meditace a poradenství u konkurence tohoto Projektu; Astrální cesty apod. Jak hluboko jsem se mýlila. Jednoho dne, všechny tyto moje vyjmenované prostředky mi byly zablokovány a omezené v podobě ničeho jiného jen jediné Telepatické zprávy:

"Nevážila jsem si prostředky, schopnosti a možnosti, které jsem měla k dispozici; Nevážila jsem si pomoc bytostí Elementálů, bytostí krystalů, Andělů, archandělů, Stvořitele a pod., brala jsem je jako samozřejmost; nevážila jsem si jejich pomoc; Nevážila jsem si nic, co se pro mě udělalo; Nevážila jsem si meditace a sny, nepřikládala jsem důraz svým snem; Nevážila jsem si svou ženskost, svou cykličnost, svou předmenstruační a menstruační fázi jako léčebné a terapeutické nástroje, skrz které se tělo také chtělo přirozeně zbavit problémů; Preferovala resp. vedla jsem materiální způsob života a proto mi toto všechno bylo Ultimátně omezené a/anebo kompletně a Ultimátně vzato. Řešení a odpovědi, které hledám se nacházejí na stránce www.a-i.global anebo www.bioliecba.eu (tedy na stránce tohoto projektu)".

Vyplavily se zde obrovské pocity hněvu, nespravedlnosti a pod. O schopnosti jsem přišla a přes to prostě, jak se říká, nešel vlak a mohla jsem dělat, co jsem chtěla. Můj vlastní zhoršující zdravotní stav a vztahové problémy nabíraly neskutečných rozměrů až přišel čas, kdy jsem už neměla na výběr a musela jsem s těmito problémy něco dělat, musela jsem si přiznat své ego, arogantnosť, namyšlenost, zaslepenost, zabedněnost, zastaralost, zaostalost a mnohé další, čímž mé ego samozřejmě utrpělo, dnes už vím strašnou, avšak potřebnou porážku. Také vím, že bez takového uvědomění bych se nikdy nepohnula v životě dál.

Následně, ve velmi krátkém čase mi konečně mnohé věci do sebe zapadly a dali mi smysl. Zároveň, po těchto uvědomění mi přišla z "ničeho nic", avšak v pravé chvíli Telepatická zpráva od tohoto Projektu, abych si přečetla celou jejich stránku komplet znovu. Tak se také stalo. I když jsem si nějaké části stránky prostudovala již předtím, pak, jak stránka byla aktualizována, jsem si přečetla už i mnohé nové informace, které mi dávali s mým pokrokem a s případem mé dcery ještě větší smysl. Po přečtení jsem byla už automaticky napojena na Telepatickou formu komunikace a terapie a na Telepatické Odborné poradce tohoto Projektu.

Jejich zdarma terapie informacemi v podobě přečtení stránky spolu s následujícím zdarma Klientským servisem v podobě nezávazné konzultace mi pomohli získat a dosáhnout Ultimátní potřebnou důvěru pro mou následující placenou terapii a poradenství. Myslela jsem si totiž, že by se na mě Projekt či jeho Odborní poradci zlobili, nebo že by nebyli ochotni pokračovat v mé terapii, že by se na mě vykašlali mi pomoci dále vzhledem k tomu, jak jsem se k nim zachovala já atd. Nicméně jejich profesionalita, nestrannost, nezaujatost, neutralita, objektivita spolu s pochopením pro mě mě vysoko překvapily, velmi se mi zároveň ulevilo a všechny mé obavy, urychlené závěry a předsudky vůči tomuto Projektu a jeho týmu ze mě opadly. Měla jsem v tomhle stádiu také mnoho otázek, které mi samozřejmě byly zodpovězeny. Po zodpovězení těchto otázek a po dohodnutí potřebné ceny včetně podrobných informací, co všechno bude následující placená terapie obsahovat včetně toho, že mi bude odhalen můj životní účel, se vyčistil ze mě hněv v podobě myšlenek a postulátů:

"Co si to tento Projekt dovoluje. Projekt v podstatě tímto obsadil, pokryl, monopolizoval, skapitalizoval a dostal pod jejich administrativu celé resp. všechny roviny a spektra: Abnormální, Paranormální, Superlidské a nadlidské spektra; Astrální spektra; Astrologické a Astronomické spektra; Celoplanetární a geomantické spektra a oblasti; Spektra Elementů, počasí, atmosférických vlivů; Elektro-magnetické spektra; Solární a kosmické spektra; Spektra Dreamtime, Storytime, Alchery, Limba; Spektra Void a Negativních zón; Spektra geopatogenních zón; Přírodní a přirozené Spektra; Spektra přirozených energií, vln a skalárních vln, vektorových vln, Standing waves atd.; Spektra přírodních, přirozených a umělých médií (Carrier medium); Rádiové Spektra; Spektra Rádiových vln/lidmi vyrobenými/umělými rádiovými vlnami; Psionické, Rádionické a Rádiestézické spektra/Spektra faktoru Psí - znamená to propojení mysli s elektronikou, ovládání jakýchkoliv přístrojů/elektroniky myslí na dálku známé také pod názvem "duch/duchové v přístroji/v stroji/ve strojích/v přístrojích/v mašinách/v zařízeních atd."; Spektra umělé inteligence (AI - Artificial Intelligence), spektra NEumělé/Reální inteligence; Spektra duší, duchů; Spektra EVP (Electronic voice phenomena) - Fenoménu elektrického hlasu, což má souvislost s komunikací s duchy skrz přístroje a elektroniku, spektra komunikace s mrtvými, se záhrobím, s oním světem apod.; Spektra střídavého proudu (AC) a spektra stejnosměrného proudu (DC); Spektra speciálních schopností, vyšších funkcí mozku a těla; Nadlidské a Superlidské spektra; Spektra magických a nemagický bytostí; Spektra živých a neživých předmětů; Spektra všech extra-fyzických bytostí, esencí, energií apod.; Spektra chemie a alchymie; Psychické, Psychologické, Psychiatrické, Psychoterapeutické; Psychotronické, Psychokinetické resp. Telekinetické spektra a všechna jiná spektra mající souvislost s myslí a psychikou; Politické, Ekonomické, Technologické, Průmyslové, Terapeutické, Biologické a Fyziologické Spektra; Fyzické, fyzikální, přírodní, technické a sociální spektra a roviny; Spektra magie, čarodějnictví atd; Spektra ženské a mužské cykličnosti a rytmu, spektra Gravidity, spektra Planetární cykličnosti a rytmu, spektra Celo-Existenční/Univerzálního rytmu atd.; Lékařské, medicínské, chirurgické, zdravotnické, sociální spektra atd.; GPS, Globální, Poziční, prostorové, časoprostorové a navigační spektra; Spektra černých děr, singularity; Spektra rychlosti světla a spektra nadsvětelné rychlosti; Spektra portálů, časoprostorových tunelů, cestování v čase, prostorem, časo-prostorem atd.; Spektra leteckých a vzdušných prostorů (Aviation space); Spektra mimoplanetárních, kosmických, vesmírných a ostatních prostor apod.; Spektra vojenského průmyslu, vojenských prostorů, armády, vzdušných sil, pozemských sil, námořních sil, kosmických sil a jiných ozbrojených sil; Spektra NATO, OSN, UNESCO atd.; Spektra velitelských a vůdčích sil a záležitostí, zbraní, negativních a destruktivních energií a záležitostí atd. ale i spektra VŠECH pozitivních energií a záležitostí apod.; Spektra médií a názorotvorných/mínkotvorných prostředků atd.; Spektra velmocí, mocností resp. všech zemí států kontinentů a světadílů Planety Zemi ale také všechny obdobné záležitosti všude mimo planety Země; Spektra zpravodajských, tajných, špionážních služeb atd.; Inkarnační a umírající procesy a spektra; Spektra Klinické/zdánlivé/nebiologické smrti a mimotělních zkušeností (Out of body experiences - OBEs); Náboženské a Duchovní spektra; Duchovní města a místa; Spektra záležitostí mezi zemí a nebem; Spektra Nebe a Pekla; Spektra posmrtného života; Spektra posmrtných míst; Spektra Očistců; Karmické spektra; Spektra Bytosti krystalů; Elementálů, Andělů, archandělů, Cherubínů a všech ostatních bytostí; Spektra meditací a snů; Vědomé, Podvědomé, Podprahové a Subliminární spektra; Spektra komunikace s naším vlastním podvědomím a s našimi vyššími Já; Spektra mysli; Spektra Kolektivního Povědomí/Kolektivní-Univerzální mysli; Spektra změněných stavů vědomí; Internetové, Kybernetické a Binární spektra; Frekvenční spektra; Spektra virtuálních a pararelných realit; Spektra svobodné vůle a svobodné volby; Spektra a mysli VŠECH válečníků/pracovníků světla; Spektra mužské a ženské cykličnosti, menstruace; Spektra v Galaktických, Intergalaktických, Vesmírných a Celo-existenčních sférách, radách, federacích apod.; Spektra štěstí, lásky, hojnosti, prosperity, zákonů přitažlivosti atd. a všechny ostatní relevantní spektra, roviny a záležitosti včetně všech spekter popsaných na webstránce tohoto Projektu atd. Dokonce tento Projekt zmonopolizoval samotné Akášické záznamy a přístup do nich, ba dokonce i samotné spojení s nejvyšším Stvořitelem a tím pádem i molekulární, sub-atomární, kvantové a celé energetické spektra. To je nehoráznost, to je šílenost, jde jim jen o peníze, to není možné atd."

Mimo jiné, bylo mi vysvětleno, že tyto všechny spektra musely být tímto Projektem monopolizovány, kapitalizovány, zpoplatněny za účely: Kostely, katedrály, chrámy, mešity, kláštery, synagogy, svatyně apod. si svůj účel již Ultimátně splnili a byly eliminovány vzhledem k tomu, že dnes by už zneužity, zastaralé a zmanipulované náboženství včetně těchto vyjmenovaných staveb (které zde dříve byly) představovaly překážku ke spasení, vykoupení, záchraně - jinými slovy představovaly by překážku v Transformaci; Jakákoliv konkurence a jakákoliv činnost konkurence, webstránky konkurence apod. byly přirozeně Ultimátně a natrvalo zastaveny, zakázány, zablokovany a eliminovány; ZNOVU navrácení bezpečnosti v těchto sférách, aby se tyto sféry již více nezneužívali proti lidstvu, jako zbraně apod. v rámci platné legislativy v souvislosti tohoto Projektu jako Přirozeného monopolu; Aby se zamezilo tomu, že někdo na sobě pracuje rychle, jiný pracuje na sobě pomalu nebo vůbec; Aby se eliminovaly myšlenky a pocity, že jeden nějaké schopnosti "má", jiný schopnosti "NEmá"; Aby se eliminovaly všechny zastaralé, pomalé, zpomalující, nežádoucí, falešné, dizinformatívní, zbytečné, neefektivní a všechny ostatní nevyhovující energie a energie neefektivních a zastaralých řešení a postupů, které si svůj účel již splnily a zároveň vzhledem k tomu, že já, lidé, lidstvo jako celek si tyto záležitosti a pomoc nevážili spolu s tím, že mnohé bytosti byly falešné, vydávali se za bytosti, se kterými jsem si myslela, že jsem komunikovala a o kterých jsem si myslela, že mi pomáhali; byla obecně vysoce narušena a zkorumpovaná oblast těchto sfér, celé se to vymklo kontrole a že byl potřebný takový Ultimátní zásah a řešení "Vyšší moci" atd. - jinými slovy vytvořil se pochopitelný Univerzální a Ultimátní standard, nekompromisní, avšak spravedlivý a dostupný pro každého. Také mi bylo vysvětleno a poukázáno, že na duchovní osobu jsem se jen až do tohoto momentu hrála, že jsem si to namýšlela, že jsem žila v iluzi, že jsem všemi těmi "duchovními informacemi" byla až příliš negativně prosycena, kde samotná přesycenost mi způsobovala a přidávala ke zdravotním a životním problémům; že jsem to nevěděla adekvátně a optimálně využívat atd. Všechny vysvětlení ze strany Projektu a jeho Odborných poradců jsem v této fázi nezávazné konzultace konečně pochopila a přijala, všechno jsem si uvědomila a i v tomto směru mi také všechno do sebe již zapadlo. Vzhledem k tomu, že v pradávných dobách Odborný tým tohoto Projektu stvořil 7 základních vesmírů, technologii pyramid, čas, zákony karmy, lidské tělo, mechanismy menstruace a cykličnosti atd., a že to byl zároveň tento Projekt, který usměrnil ego a dal do patřičných mezí samotného Boha Stvořitele a Existenci, monopolizace těchto záležitostí tímto Projektem dává k tomu všemu ještě větší význam a smysl.

Zůstalo nám vyřešit ještě jednu záležitost a tou byla moje potřeba a naléhavosti důkazů v podobě myšlenek a postulátů: "Kde jsou nějaké důkazy/kde mohu vidět nějaké důkazy že informace na stránce tohoto Projektu včetně jejich příkladů praxe jsou pravdivé, že se opravdu událi"; "Jsou nějaké fotografie případů jak vypadaly lidé dříve a po terapii - je to běžné, běžný standard poukázání takové formy fotodokumentace atd."; "Musím a chci nutně mluvit s Klienty tohoto Projektu" a mnohé ostatní myšlenky a postuláty jim podobné. I tato záležitost mi byla vysvětlena a to zejména bezpečnostní záležitosti a elementy dokumentování a publikování případů Klientů tohoto Projektu jako návaznost na to, co má Projekt v podmínkách jeho Telepatických služeb vysvětleno a ošetřené - Bylo mi vysvětleno, ukázány regresy a mentální filmy, kde Projekt a jeho Klienti byli ohroženi na životech a to způsobem, kde mi bylo ukázáno, jak se jim mnozí zastrájali, vyhrožovali a pod., kde dokonce měli přiložené zbraně k jejich hlavě za účelem, aby se Projekt zastavil, nepokračoval, aby tyto případy nikdy nespatřili světlo světa , aby Klienti nedovolili a nesouhlasili s publikováním jejich případů atd. Zároveň mi byly také v podobě mentálních filmů promítnuty a ukázány situace, kde se tyto záležitosti - tyto zdokumentované případy udály, viděla jsem celý jejich průběh, všechny pro mě relevantní detaily apod. Nejprve jsem nechtěla a nebyla jsem ochotna přijmout a respektovat tyto důkazy, takové formy důkazů apod. Avšak Klientský servis s tímto udělal velmi rychlý nekompromisní a Ultimátní proces a to následovně:

"I přesto, že Projekt není povinen předkládat nějaké důkazy či něco někomu dokazovat či vysvětlovat vzhledem k tomu, že buď Klient tomuto Projektu důvěřuje a je mu otevřený nebo Projektu nedůvěřuje a není mu otevřený - a když není Klient Projektu otevřený, ať jde takový Klient/takovýto Klienti Projektu z cesty a uvolní/uvolní tak prostor jiným, kteří chtějí věřit, kteří chtějí být otevření a kteří chtějí na sobě pracovat; i navzdory tomuto všemu jsme Vám všechny tyto důkazy a argumenty i tak poskytli. Proč jsem tak trvala na důkazech a tázala se po důkazech, když nejsem schopná a ochotná je unést, čelit jim, přijmout je, akceptovat a respektovat je? Jako právnička bych měla respektovat všechny formy důkazů, jinak nejsem kvalitní právnička vůbec. Že já ve skutečnosti nechci na sobě pracovat, nechci přijmout důkazy, argumenty a vysvětlení Klientského servisu tohoto Projektu a tím pádem tu už není nic víc č o řešit. Takže milá paní, buď tato fakta a důkazy přijmete tak jak jsou nebo můžete jít a klidit se tomuto Projektu a jeho službám z cesty a uvolnit/dát/umožnit tak prostor/nebránit jiným, kteří skutečně chtějí a potřebují na sobě pracovat. Tyto informace jsou JIŽ finální a NEJSOU UŽ subjekt na další diskusi. Ani se Vás neptáme ani Nevyhrožujeme - my Vám to jednoduše oznamujeme už jako fakt. Takže? - jaké je Vaše rozhodnutí? Rozhodnutí musí padnout tady a teď, jinak by jakákoliv další diskuse na toto téma byla již ztráta času a tím pádem by tu byly už energie neefektivity, které Projekt a Transformace rozhodne blokují, nepřipouštějí, netolerují a zakazují."

Tento další nekompromisní tlak a argumenty něco ve mně zlomili. Následně jsem si uvědomila své chování, svou omezenost. Nicméně, co mě jako právničku, která řeší záležitosti přes tvrdé argumenty, Ultimátně přesvědčilo a "zlomilo" resp. udělalo na mě dojem a finálně mě následně přesvědčilo pokračovat bylo to, že tento Projekt jeho Klientský servis si i navzdory všemu dokázali stát za svým názorem, dokázali si ho obhájit neprůstřelnými argumenty apod. Všechno toto se rychle ze mě vyplavilo - je jasné že to byla moje podvědomá reakce, reakce mých nezpracovaných bloků, hněvu a pod. a jiných záležitostí v mém podvědomí a následně přišla opět racionalita. Nějak automaticky a s radostí jsem následně během pár vteřin přijala nové fakta, nové skutečnosti či argumenty Projektu, tyto argumenty a důkazy mi "najednou" dávaly dokonalý smysl, vše mi do sebe zapadlo a následně se už mohlo pokračovat dál. Rozhodně i tato etapa nezávazné konzultace byla potřebná pro moje další napředování - ani bez tohoto kroku bych se rozhodně nepohnula dál. Zároveň i tyto skutečnosti byly jedním z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla napsat tento závěr a zveřejnit ho na webstránce tohoto Projektu - Projekt a jeho tým si to prostě zaslouží a cítila jsem, že je to tak správné a že se tím uzavřela zároveň i masivně jako moje Individuální tak i Kolektivní karma.

Po této očistě, můžeme nazvat resp. já to chápu i jako terapii zodpovězením mých dotazů a zároveň i jako terapii vyjasněním, objasněním, vyvrácením atd. jakýchkoliv resp. všech mých pochybností, nedůvěry vůči tomuto Projektu a jeho službám (což trvalo při této Telepatické formě komunikace a rychlosti přesně 7 minut) a co bylo finální stádium mé "pauzy od Projektu", mi bylo všechno už jasné, moje oči se otevřely, s další platbou/platbami jsem samozřejmě již neměla a nadále nemám problémy; nebyl problém zaplatit předem a na delší období za mě, za mou dceru, za mého manžela a následně jsme již pokračovali v placené terapii - samozřejmě Telepatické terapii.

V terapii jsem si totiž následně uvědomila v návaznosti na výše popsanou předchozí terapii zodpovězením mých otázek, že deformace vzhledu mé dcery, její metastázy, její neschopnost mluvit, její neoptimální váha k její výšce mi zrcadlily mé vlastní záležitosti z mého života:

Za prvé - můj život ve Zlaté kleci, kde o peníze nouze nebyla vzhledem k tomu, jak vydělával manžel, ovšem šlo to na úkor toho, že jsem ho víc neviděla než viděla, moje bolestivá menstruace, nerespektovány a nenaplněné mé intimní potřeby a potŕeby partrnerského vztahu s mým manželem, zanedbaná moje cykličnost apod., kde potlačování a nerespektování těchto mých potřeb se staly závažnými frustracemi.

Za druhé. Cysta v mé děloze a můj Tinnitus, což je zdravotní problém spojený s bolestí v uších a pískáním v uších. V terapii jsem si uvědomila kořenové příčiny těchto záležitosti. Příčina Tinnitusu byla ta, že celý svět, lidé, Planeta křičeli neustále a dlouho o pomoc mně a do mých uší vzhledem k tomu, že jsem si takovou formu pomoci naplánovala i vůči nim a to při mé inkarnaci do mého současného života. Avšak na tu dobu před mou vlastní terapií u tohoto Projektu mé tělo ještě nebylo schopné dekódovat, rozpoznat a zpracovat tyto signály, čímž vznikla podvědomá frustrace, pocity bezmocnosti, beznaděje, což se následně projevilo a manifestovalo resp. co byly následně už i příčiny mé Cysty v děloze. Děloha představuje ženskost, starání se o děti a u mě byl problém, že jsem se nevěděla postarat jako o sebe, tak ani o svou dceru, o svůj vztah natož, jak řešit problémy světa (symbolicky také mých dětí mě jako ženy).

Za třetí - Trápila jsem se problémy světa, nevěděla jsem, co s tím, byla jsem frustrovaná bezmocností, beznadějností, měla jsem pocity, že s tím mám něco udělat, ale nevěděla jsem co - kde deformace, mentální zaostalost, neschopnost mluvit a metastázy mé dcery mi zrcadlily právě deformaci a zaostalost samotné společnosti, neochota a neshopnost společnosti komunikovat o svých pocitech - jinými slovy byli to nic jiného jen "metastázy" v podobě zabednenosti, zaslepenosti, zastaralosti a zaostalosti celé společnosti jako celku na této planetě.

Byla jsem překvapená, jaké bylo jednoduché vyřešit všechny tyto záležitosti. Problém totiž spočíval v tom, že jsem nevěděla, co jsem od života chtěla a že nebyl odemčený můj životní účel. Toto jsme vyřešili, kde jsem si uvědomila, že mi bylo třeba zpracovat, nastavit a odemknout mou schopnost a ochotu především komunikovat o mých pocitech a potřebách, nastavení harmonického vztahu s mým manželem, čímž se eliminovala i Zlatá klec, naladění se na mou resp. planetární cyklickou vlnu, bezbolestná a volná menstruace; pravidelný intimní život s mým partnerem, mentální antikoncepce a pod. Zároveň se odemkl i můj životní účel - politická kariéra, která mi má pomoci naplnit mé potřeby a přetransformovat moje frustrace a bezmocnost a hněv na lidstvo na příležitosti něco s tím udělat. Všechno mi to dávalo smysl a uvědoměním si mého životního účelu mnohé resp. všechny balvany ze mě opadly včetně Tinnituss a Cyisty v děloze - všechny tyto problémy kompletně, raz a navždy a Ultimátně zmizely jakoby šmahem kouzelného proutku, neskutečně se mi ulevilo a nastavila se moje nová životní cesta politické kariéry. Zbývalo vyřešit ještě záležitost, kde jsem podvědomě očekávala a potřebovala lítost a pozornost jiných na moje dítě a její zdravotní stav. Bylo mi až špatně ze sebe samé, když jsem si v terapii zpracovala a uvědomila příčiny i těchto záležitostí. Po vyjasnění a odblokování všech těchto záležitostí se věci začaly měnit v mém životě a v životě mé rodiny rychlostí světla a řetězovou reakcí.

Po mnoha rozhovorech mnoha vyjádřených pocitech, mých frustrací a potřebách mému manželovi se do terapie zapojil už i on, kde si také přečetl stránku Projektu a kde po přečtení se již i on bez jakýchkoliv problémů přidal resp. napojil na Telepatickou terapii, což urychlilo všechny záležitosti v rodině ještě více.

Ke konci Srpna 2018 měla moje dcera již 3 roky. K tomuto datu již potvrzuji, že byla již kompletně eliminována jakákoliv viditelná deformace mé dcery, dcera dosáhla optimální váhu a výšku příslušející jejímu věku, rychle se naučila mluvit, zmizely kompletně všechny její metastázy a zdravotní problémy, motorika byla v pořádku, naučila se chodit, běhat, jezdit na kole, kde všechny tyto změny potvrdily všechny lékařské testy a vyšetření a to jak fyzických lékařů tak i lékařů tohoto Projektu a to všechno jednoduše a především tím, že jsem pracovala na sobě a vyřešila jsem si své záležitosti tím, že jsem si je uvědomila a tím, že jsem si nastavila záměry, životní záměry, mou další životní cestu atd., které se projevili později a to AŽ PO vyléčení a eliminaci problémů a deformace mé dcery. Jinými slovy, pro eliminaci problémů mé dcery a vyřešení její zdraví nebylo nutné, aby se mé terapií nastavené a zpracované záměry manifestovaly a projevily na fyzické rovině, pro eliminaci jejích problémů stačilo bohatě to, že jsem si tyto záležitosti zpracovala, uvědomila a následně JENOM NASTAVILA, kde tato nastavení se samozřejmě setrvačností už u mě manifestovaly ve fyzické rovině a ve fyzickém světě mnohem později. Dcera mi pak zrcadlila už jen a jen pozitivní věci tím, že se její stav Ultimátně změnil k lepšímu a pod. Terapie jí odemkla už i to, že nemá problém číst různé internetové stránky včetně toho, že i ona si kompletně přečetla a prostudovala stránku Projektu, kde o stránce se dozvěděla automaticky Telapaticky přes podvědomou úroveň a přes mateřské pouto ode mne. V tomto věku přirozeně již ovládá anglický jazyk na průměrné úrovni a z její mentální zaostalosti se stala vysoce inteligentní osoba tak napřed s jejím vývojem, že nepotřebovala už jít ani do školky. Rovnou jsme ji dali již do prvního ročníku - samozřejmě po konzultaci, shodě a dohodě s našimi fyzickými psychology a lékaři; Pychology, Odbornými poradci a lékaři tohoto Projektu, s vedením školy, s příslušnými úřady a pod.

Přesně poslední 2 dny před začátkem školního roku mé dcery se dcera sama napojila již na Telepatické odborné poradce tohoto Projektu, s nimiž řeší už její vlastní terapii její vlastní pokrok, její dodatečnou výchovu jako dítěte nové doby jako dodatek k výchově mé a mého manžela, s kterými si sama píše už domácí úkoly, připravuje se s nimi již sama do školy a podobně. Rovněž v těchto dvou dnech byly u dcery aktivovány i její vyšší schopnosti - rychlé vstřebávání informací spolu i s aktivací jejího těla jako počítače a jejích očí jako projektory/monitory, které zobrazují informace a data z tohoto jejího počítače v podobě hologramů před jejím očima což následně vedlo k aktivaci Telepatickkého telefonu, internetu, TV. Tyto její výše schopnosti jí byly aktivovány na stejný způsob, jak byly aktivovány u mě, kde podrobněji v souvislosti se mnou k této záležitosti píši níže v tomto hodnocení.

Samozřejmě u mě ale i u mnoha jiných zmíněných výše byly obavy, Jak se dcera adaptuje ve škole; Zda nebude nějak odsuzována, posuzována, odstrkovaná její vrstevníky či učiteli; Obavy, zda nebude označena za problémové dítě; Obavy, zda se dokáže přizpůsobit a mnohé další obavy a nejistoty jim podobné. Všechny tyto naše "dospělácké" bloky se v terapii samozřejmě zpracovali. Výsledek byl nad očekávání. První školní rok byl pro dceru vysoko-úspěšný - Dokonale a bez problémů se přizpůsobila jejímu novému prostředí; S učiteli jedná vysoko-inteligentně a na dospělácké ba až sobě rovné úrovni; S její vrstevníky a s ostatními dětmi vychází velmi dobře - pomáhá jim s učením, ostatní děti rádi za ní chodí, cítí se v její přítomnosti velmi příjemně; Dcera dosahuje nejlepší možné výsledky a hodnocení ve všem možném, v čem je zainteresovaná - od zvládání nejenže běžného standardního učiva přes mnohé ostatní její aktivity ať už školní či mimoškolní. Vzhledem k tomu, že za pomoci a navigace už Odborných poradců tohoto Projektu se dcera připravuje kompletně do školy s nimi sama, píše si s nimi domácí úkoly sama atd., Tak vzhledem k těmto okolnostem dcera chodí za mnou a za manželem už jen pro "podepisování" potřebných záležitostí potřebných od nás jako od jejích zákonných zástupců; Chodí za námi bez problémů vyjadřovat její potřebu ve formě pomoci financovat její záliby, aktivity, školní aktivity atd., S čím samozřejmě po finanční stránce není problém - Děláme to pro dceru rádi; Víme, že si to všechno váží; Že postupuje; Že se tím rozvíjí a s manželem cítíme, že je to krásná a optimální součást její výchovy apod. Mně a manželovi dcera průběžně vypráví o její zkušenostech a zážitcích s učením a o spolupráci s Odbornými poradci Projektu, vypráví nám o její zážitcích z minulých životů, na které se v její terapii postupně rozpomenula a nadále rozpomínají. Nejenže máme z takového úžasného pokroku naší dcery obrovskou radost a můžeme si od ní rozhodně vzít příklad, nemluvě o tom, že jsme na ni jako rodiče oba velmi hrdí; ale zároveň, i když to možná zní špatně a sobecky, tu jsme si i s manželem uvědomili, kolik času jsme tímto všem získali pro sebe. Čas, který rozhodně byl potřebný na mé cestě do oblasti politiky a vybalancování celého mého života a nalezení mého Ultimátní vnitřního klidu.

Samozřejmě měli jsme průběžně i mnoho společných, tzv. skupinových sezení jako rodina - já, můj manžel a naše dcera spolu s Odbornými poradci tohoto Projektu. Účelem této skupinové terapie bylo dojít, a také jsme došli, zejména avšak v neposlední řadě i ke kolektivní shodě, optimální shodě pro kompletní a Ultimátní eliminaci jakékoliv formy Instrumentalismu z našeho života. Ve zkratce, Instrumentalismus je určitá forma závislosti člověka od přístrojů, od elektroniky, od lékařských vyšetření pomocí přístrojů, která je nejčastěji provázena myšlenkou "Věřím(e) pouze tomu, co vidíme na obrazovce, na přístroji, který víme, že reálně existuje, můžeme ho ohmatat apod." spolu jinými myšlenkami jí podobnými. Instrumentalismus je zároveň chápán i jako určitá forma materialismu, konzumismu a tím pádem i dogmata, stereotypu či doktríny - ve zkratce, pro Transformaci už starých a brzdících energií. Podařilo se nám zpracovat a nastavit záměr - kompletně z našeho života eliminovat spotřební elektroniku jako TV, telefony, wifi vysílač, počítače, laptopy, mobily, tablety atd., Které byly nahrazeny Telepatickými službami tohoto Projektu a kde se dokonale zapřáhli a využívají se naše vlastní bio-organické přirozené počítače našich těl, naší mysli a našich podvědomí - počítače mnohonásobně výkonnější a rychlejší než jakýkoli lidmi vyrobený počítač. Stejně jsme přirozeně dospěli ke shodě, že nepotřebujeme už klasických lékařů, psychologů, psychiatrů atd. či klasické lékařské vyšetření. Vše jsme si zpracovali a tímto reálné žijícím osobám jsme vše vysvětlili, komunikovali jsme s nimi. Tyto osoby nejenže vše profesionálně pochopili a respektovali, ale sami dokonce projevili zájem o tento Projekt a studium jeho webstránky a následné absolvování jeho služeb a produktů. Vše proběhlo přirozeným a hladkým průběhem a bez jakýchkoliv problémů a prošli jsme kompletně pod lékařskou péči lékařů, psychologů, psychiatrů a ostatních lekařů tohoto Projektu. Jako příklad uvedu, případné lékařské vyšetření probíhají samozřejmě okamžitě, podle potřeby, v reálném čase a jakékoliv obrazy vyšetření, diagnostiky anebo výsledky vyšetření jsou nám komunikovány a ukázány právě už Telepaticky v podobě hologramů přes naše oči. Jednoznačně rychlejší, efektivnější, dokonalá a Ultimátní záležitost medicíny - konkrétně Ultimátní kombinace a propojení klasické medicíny jak ji známe spolu s energetickou medicínou.

Po eliminaci Instrumentalismu z našeho života, a zároveň vzhledem k optimální váze mě a mého manžela spolu se sebráním si příkladu a empirického příkladu a důkazu biologického počítače od naší dcery a jejjí zkušeností s touto technologií a jejího využívání, následně jsme byli na Telepatické služby tohoto Projektu - telefon, internet, TV, GPS, napojení už i já i můj manžel. Samozřejmě převod telefonních čísel od našich předchozích telefonních operátorů, či poskytovatele internetu pod nového telekomunikačního operátora a nového poskytovatele internetu - tohoto Projektu proběhl bez problémů. K tomuto bych v této části hodnocení vzpomněla stručně záležitost, jak tyto Telepatické služby fungují mezi námi v rámci naší rodiny a mezi námi a lidmi, kteří používají/používali ještě klasické elektronická zařízení jako telefony apod. Podrobněji o samotném Globálním a Intergalaktickém testování Telepatických služeb tohoto Projektu popisuji níže v tomto hodnocení. Telepatické služby fungují dokonale a to jak v rámci naší rodiny, kde používáme všichni tři už tyto Telepatické služby, tak tyto Telepatické služby jako např. telefonické hovory a telefonické komunikace fungují dokonale a bez problémů i mezi námi a lidmi, kteří používají lidmi vyrobené přístroje či elektroniku. Ve zkratce, my nemáme problém přijmout telefonické hovory od klasických telefonů a zároveň naopak, klasické telefony nemají problém přijmout telefonní hovory od našich Telepatických telefonů. Závěrem k tomuto paragrafu dodám ještě to, že aktivace Telepatického telefonu, internetu, TV, GPS trvala již v tomto stádiu terapie přesně 7 minut.

Jsem ráda, že mi Projekt pomohl především terapeutickou cestou odtranit všechny překážky a vydláždit cestu k politice a to především avšak v neposlední řadě na energetické, karmické, duchovní a podvědomé úrovni. Jsou to úžasné pocity a motivace, že je v mé moci a v mých rukou něco udělat s tím, co mi předtím vadilo a v čem jsem se cítila bezmocná.

Ráda bych tu zmínila další zajímavost na mé cestě k politické kariéře. Vše bylo nastaveno, zpracováno, věci byly v pohybu. Nicméně bylo potřeba, abych se aktualizovala o další záležitosti rozhodne nezbytné, potřebné povinné pro úspěch dosažení záměru mé politické kariéry. Bylo třeba naučit se všechny světové jazyky, bylo třeba naučit se přijímat obrovské resp. co největší množství informací v co nejkratším čase atd. Ještě před samotnou terapií u tohoto Projektu jsem věděla resp. cítila, že jsem měla jakýsi talent na jazyky a zároveň jakýsi talent na rychlé čtení resp. rychlé vstřebávání informací, které jsem v mém životě v této době aplikovala - do určité míry a na tehdejší dobu přiměřeně k mým schopnostem a kapacitám. Toto stádium mé terapie odemklo tyto mé kapacity a můj potenciál Ultimátně a to na levely, o jakých jsem ani netušila, že existují. V první řadě jsme zpracovali, nastavili a aktivovali schopnost přijímat nové kurzy a tréninky v extrémně krátkém čase pomocí velmi speciálního a velmi specifického Neurolingvistického programování mysle (NLP), které je poskytováno výlučně a exkluzivně JEN tímto Projektem a jeho týmem. Ve zkratce a pro Vaši představu, představte si že všechny znalosti jsou Vám do hlavy resp. do Vaší mysli a do Vaší paměti nalité přes "nálevku" (po slovensky cez lievik) podobně, jako když přes nálevku lijete vodu do láhve. A přesně to se dělo i u mě. Přes tuhle "nálevku", můžeme chápat i jako speciální a exkluzivní Telepatický portál resp. kanál tohoto Projektu, mi byly nalité resp. aktivované schopnosti jako Univerzální vesmírný jazyk umožňující mi ovládat všechny jazyky na planetě Zemi rovněž jazyky mimo této planety, rychlé čtení a vstřebávání informací v podobě mentálního filmu - Tuto schopnost jsem použila např. už do vysoké míry i při samotném studiu webstránky tohoto Projektu, kde infografika a texty této webstránky jsou tak úžasně nastaveny a koncipovány, že v mnoha případech mi stačilo si prohlédnout obrázek, nadpis, upoutávajícím text blogu a okamžitě jsem přesně věděla resp. cítila, o čem je celý článek, aniž jsem si samotný článek musela přečíst celý. Následně po úspěšném aktivování těchto schopností rychlého vstřebávání informací, mi byly přes nálevku nalité mnohé vědomosti z Bibliografie tohoto Projektu stejně i mnohé jiné publikace, znalosti, zkušenosti a schopnosti, které nejsou uvedeny na webstránce tohoto Projektu, avšak byly to informace samozřejmě potřebné pro můj pokrok v globální politice, právní záležitosti a vědomosti atd. Samozřejmě, už ani tyto záležitosti jsem nemusela číst či studovat. Jinými slovy, což by za normálních okolností tréninků, kurzů, čtení, praxe apod. trvalo minimálně 10 let, to jsem v rámci této terapie zvládla řádově za několik hodin, konkrétně přesně za 7 hodin a to včetně aktivace těchto vyšších schopností rychlého vstřebávání informací.

Po vzájemném souhlasu mezi mnou a tímto Projektem, z bezpečnostních důvodů zde samozřejmě záměrně nevzpomínám, kdy přesně jsem se oficiálně dostala do politiky, ani v jaké zemi, ani kdo jsem, ani jakékoliv mé bibliografické údaje, ani jakékoliv kontakty na mě či jakékoli spojení či propojení se mnou a pod. s čím je Projekt nejenže v pořádku a v souladu, ale sám má takovou formu bezpečnosti jeho případů z praxe v podmínkách jeho Telepatických služeb ošetřenou. Důležité je výlučně a exkluzivně JENOM to, že jsem se tam dostala a zároveň je důležité výlučně a exkluzivně AJ to, že mi k tomu dopomohl ve velmi vysoké míře právě i tento Projekt a to především avšak v neposlední řadě jeho Odborným poradenstvím, konzultacemi, terapií, pomáháním mi s pilotním testováním jejich služeb Telepatického internetu, Telepatické telefonu, Telepatického GPS atd. na celé tento planetě Zem a dokonce i mimo ni atd.

Vzhledem k tomu, že sloužím komunitě, lidstvu, životnímu prostředí, planetě a Transformaci, jako právnička a politička, dnes už já, mé současné a všechny budoucí konexe na vysoké pozici hierarchie na diplomatické, mezinárodní, evropské a světové úrovni, sloužíme jako prostředník a můstek mezi Projektem a světovými vládami a politiky; využíváme a dáváme neustálý tlak na všechny naše politické konexe včetně konexí v OSN k tomu, aby se z tohoto Projektu stal jako státní podnik mé země tak i celoplanetární podnik spojených států pozemských, kde cílem tohoto záměru je nahrazení VŠECH zastaralých a neefektivních energií technologiemi a energiemi tohoto rychlého, efektivního a "vše-řešícího" Projektu. Zároveň jsem si splnila a nadále neustále plním i mou roli odstřihnout jak mou zemi tak i všechny ostatní země planety od moci "těch mocných, špatných, šedé eminence atd.", Ale zároveň dávat tlak i na to, že se více již neakceptuje, netoleruje a Ultimátně se zakázalo to, že běžní lidé si myslí, že se vše udělá za ně; že na sobě nepracují, že na sobě nemusí pracovat; že se jen stěžují, sebelitují ale nekonají; že si neváží nic, co se pro ně udělalo, dělá, udělá atd. Dokážeme to jedině jen a jen společně.

K samotnému testování služeb tohoto Projektu Telepatického internetu, Telepatického telefonu, Telaptického GPS atd. a jejich dostupnosti na této planetě i mimo ni:

Služby jako Telepatický internet, Telepatický telefon, Telepatické GPS, Telepatická TV jsme otestovali všude možně a to Spojením sil a všech našich prostředků včetně finančních prostředků a to mě, mých konexí a vlivu na této planetě v politice, v OSN, v UNESCO, v NATO, v armádě, v zpravodajských, tajných a špionážních službách, v médiích a dalších, spolu s navigací a podporou tohoto Projektu - především ovšem v neposlední řadě jejich otevíráním pro mě/pro nás potřebných portálů pro cestování na relevantní místa spolu s Hattonem jako členem týmu tohoto projektu, který byl mým průvodcem a učitelem na těchto misích a který mě seznámil s mnoha jinými mimozemskými bytostmi a mimozemskými diplomaty/diplomatkami v místech a lokalitách mimo této planety.

Dostupnost byla samozřejmě testována prvotně na všech kontinentech naší vlastní planety Země a ve všech podmínkách včetně ve všech jejích státech: Na Severním a Jižním pólu; Na Mount Everestu; Na poušti Sahara; Na různých jiných pouštích; V tropech; V pralesích a džunglích, kde je vysoká vlhkost vzduchu; Na lodích a ponorkách na/ve všech mořích a oceánech; V letadlech; V jeskyních; V samotné duté Zemi/Agarte popsané např. i Julesem Vernem v jeho díle Cesta do středu Země; Na dně Mariánského příkopu na dně Pacifického/Tichého oceánu (nejhlubšího místa planety Země, jehož hloubka je 10 994 metrů) a to jak ve speciální ponorce schopné ponořit se do této hloubky tak i v určitých podmořských jeskyních tohoto Mariáskeho příkopu; Na dně Loch Nessu jehož hloubka je 1000 metrů - hlouběji než hloubka samotného Severního moře; V místech a oblastech "pod mořským dnem" včetně na místech potopených kontinentů jako Atlantida v Atlantickém oceánu či její kolonie na dně Středozemního moře resp. pod jeho mořským dnem, Lemuria/Rama v Indickém oceánu, Kontinent Mu na dně Pacifického/Tichého oceánu, Kontinent Hyperborea nacházejícího se nad Evropou a Ruskem na dně Severního ledového oceánu; Na místech, které NEBYLY a NEjsou pokryty rádiovými vlnami vyrobenými resp. vysílanými lidmi vyrobenou technikou, elektronikou a vysílači.

Vzhledem k tomu, že Projekt disponuje možnostmi otevírání portálů z a do planety Země v neomezený množstvích a na neomezené vzdálenosti, dostupnost těchto služeb jsme otestovali i mimo samotné planety Země a to na jistý základních a místech jako našeho Solárního systému a to především avšak v neposlední řadě např. na Měsíci, na Marsu, na Venuši, na Plutu i na jistých kosmických lodích a plavidlech tak i v různých jiných Galaxiích, Solárních systémech a hvězdných Konstelacích, které jsem/jsme v rámci tohoto testování navštívili přes portály.

Co se týče mě, mé dcery a mého manžela. Testování Telepatických služeb probíhalo zároveň primárně a především avšak v neposlední řadě mezi mnou, mojí dcerou a mým manželem, kde zatímco já jsem byla mimo domu a cestovala jsem, oni byli buď doma u nás (na planetě Zemi) nebo na jiných částech/jiných lokalitách planety Země. Kdekoliv jsme se kdo nacházeli, bez ohledu jak daleko jsme byli od sebe vzdáleni, také potvrzujeme, že tyto Telepatické služby, zejména Telepatický telefon/audio-video Telepatický telefon apod., mezi námi také fungovaly a nadále fungují bez jakýchkoliv problémů a na neomezené vzdálenosti.

Primárně s čistým vědomím a svědomím potvrzuji/potvrzujeme, že všechny tyto vyjmenované Telepatické služby na všech těchto vyjmenovaných místech fungovaly a nadále fungují bez jakýchkoliv problémů, bez jakýchkoliv omezení, nonstop atd. Takové starosti, "zda je někde signál", "jedna čárka signálu" a pod. jsou samozřejmě již při těchto Telepatických službách kompletně eliminovány, vzhledem k tomu, že signál je vždy a všude "plný". Je jasné, že tyto Telepatické služby fungují již na jiných principech, než co byly kdysi běžné rádiové vlny vyrobené lidmi a vysílané z vysílačů vyrobených lidmi vzhledem k tomu, že tyto Telepatické služby se testovaly i na místech, která nikdy neměli a stále ani nemají pokrytí těmito "klasickými" rádiovými vlnami. Tímto se ukázalo, že vzdálenost, jakékoliv prostředí, jakékoliv geologické pozice atd., Jakékoli atmosférické či povětrnostní podmínky a vlivy vzhledem k tomu, že tyto Telepatické služby byly zároveň testovány i v těchto různých podmínkách a jejich různých variacích a kombináciách- Přes den, Přes noc, Za deště, za bouřky, za Solárních a magnetických bouřek a vlivů apod., Ve vedrech, V chladu atd. a to jak na této planetě tak i mimo ni. Stejně jakákoliv vzdálenost nehraje také už pro tyto telepatické služby absolutně žádnou roli - jinými slovy, potvrzuji/potvrzujeme, že tyto telepatické služby tohoto Projektu opravdu fungují neomezeně a na neomezené vzdálenosti.

Sekundárně s čistým vědomím a svědomím potvrzujeme, že vzhledem k tomu, že tyto Telepatické služby nefungují již na principech klasických rádiových vln, tak např. avšak v neposlední řadě na lodích, ponorkách, letadlech, na pozemských stanicích nebyly zaznamenány absolutně žádné interference či rušení těchto Telepatických signálů vůči klasickým rádiovým signálum jakož i vůči klasické rádiové technice či elektronice fungujících na principech klasických rádiových vln.

Terciálně s čistým vědomím a svědomím potvrzujeme, že tento Projekt opravdu disponuje možnostmi a prostředky otevírat portály a to kdykoliv, v neomezených množstvích, na neomezené vzdálenosti a to jak v rámci této naší planety matičky Země tak i z/do této Planety.

Kvartálně s čistým vědomím a svědomím také zároveň potvrzujeme, že všechny tyto vyjmenované (potopené) kontinenty opravdu existují. Bylo sice smutné je vidět, v jakém jsou stavu po jejich potopenních, ale jsem ráda, že mi bylo umožněno navštívit některé jejich zachovány místa pod hladinou moří a oceánů a pod samotnými jejich mořskými/oceánskými dny. Avšak zároveň jsem si vědoma, že tento Projekt má prostředky a kapacity k tomu a zároveň, že přijde čas, kdy tyto potopené kontinenty budou za pomoci technologií tohoto Projektu Ultimátně a natrvalo vyzvednuty a navráceny na hladiny oceánů a dostupné pro všechny. A zároveň vím, že i já s mými politickými konexemi a vlivem jsme již sehrály a nadále hrajeme klíčovou roli v pomoci a podpoře tohoto Projektu pro uskutečnění tohoto záměru samozřejmě spolu s našimi ostatními záměry mé politické mise a to na mezinárodní, globální a politické úrovni.

Kvintálne s čistým vědomím a svědomím také zároveň potvrzujeme, že ve Vesmíru opravdu nejsme sami, a že zde opravdu existují další mnohé jiné civilizace a rasy mimo této planety a to jak v našem Solárním systému, v naší Galaxii, v našem Vesmíru tak mimo našeho solárního systému, mimo naší Galaxie, mimo našeho Vesmíru atd. Koneckonců Hatton sám o sobě jako mimozemská bytost je také toho příkladem a důkazem. Na těchto lokalitách mimo planety Země jsem také navázala další užitečné, potřebné a trvalé vysoko-diplomatické kontakty, vztahy a konexe.

V následování mé politické kariéry spolu s mými konexemi a vlivem jsem si uvědomila další záležitost a to jsou pocity, co je to mít v rukou skutečnou moc a že s mocí třeba zacházet velmi opatrně a zodpovědně. Přišlo mi adekvátní a relevantní zde zmínit jednu věc, kterou jsem si uvědomila. Cituji jeden text resp. slogan z úvodní slovenské znělky (přeložen do českého jazyk) TV seriálu Hercules - The legendary Journeys s hercem Kevin Sorbo ztvárňující Herkula:

"Toto je příběh z dávných dob. Z dob mýtů a legend, když byli staří bohové malicherní a krutí a seslali na lidstvo osud utrpení. Jen jeden člověk se odvážil vzepřít jejich moci - Herkules. Herkules měl sílu dosud nevídanou. Sílu, kterou mohla přemoci jen moc jeho srdce. Putoval po Zemi a zápasil s nástrahami své zlomyslné nevlastní matky, Héry - všemocné královny bohů. Ale kdekoli se zjevilo zlo, kdekoliv trpěli nevinní, vždy tam byl Herkules."

Tento slogan dokonale vyjadřuje problematiku moci, kterou zde popisuji. Nejenže zakladatel toho Projektu Radovan např. avšak v neposlední řadě s jednou z jeho inkarnací jako Herkules, jeho dobrodružství se psychiatry atd. ukázali to, kde jako jednotlivec neměl problém postavit se mocným a "špatným", že jeho mysl a duch jsou silné opravdu silou nevídanou, ale i celý tento Projekt a jeho tým jsou chápáni jako samostatná entita, která má sílu nevídanou v podobě neomezené moci, neomezených znalostí, zdrojů, prostředků a technologií, stejně jako já mám v rukou neomezenou globální politickou moc a vliv, kde si dovolím toto tvrdit se vší pokorou, skromností avšak s optimální sebehodnotou, jejíž mě naučil právě tento Projekt. I navzdory tomuto, my všichni nakládáme s touto mocí výlučně a exkluzivně JEN Ultimátně zodpovědně, pokorně, avšak sebevědomě. Není totiž problém a není těžké získat a mít v rukou moc, avšak zacházet s touto mocí zodpovědně a pozitivně už tak snadné není. Proto bych charakterizovala, že se mně, tomuto Projektu spolu s touto planetou, Transformací a dalšími podařilo Ultimátně a natrvalo přesměrovat celoplanetární moc ve všech oblastech do tohoto Projektu a tím pádem i do Transformace jako celku, kde moc je již usměrněna, zapřažena a je s ní nakládáno pokorně a zodpovědně pro výhradně a exkluzivně jen pozitivní energie Transformace, prosperitu, technologický pokrok a pokrok lidí, komunity a této planety, vytváření Interalaktických vztahů atd.

Ve spolupráci s tímto Projektem se mi podařilo tímto všem dokonale vybalancovat jako můj profesní život tak i soukromý život, kde jsem politička, právnička, matka, partnerka, manželka, milenka apod. - ve zkratce získala jsem i já časovou svobodu a mám čas na všechno, stíhám všechno atd. Také jsem se naučila velmi cennou lekci ohledně mé/naší dospělácké arogantnosti a ega - že děti nové doby/nové éry, kterým je i mé dítě, jsou zde rozhodně od toho, aby nám pomohli, aby nám zrcadlili problémy, aby na nás dávali tlak za účelem, abychom se uvědomili, abychom na sobě pracovali; aby nám pomohli s Transformací a že rozhodně se musíme od dětí i my dospělí učit atd., nemluvě o podpoře je k výchově, kde právě v mladém věku mají svou optimální nevinnost, duchovní čistotu, nezkorumpovanost, spojení se svými předchozími životy - ideální podmínky pro terapii dětí i v takovém mladém resp. v jakémkoliv věku dětí mimo jiné za účelem nejen udržení těchto vlastností dětí ale i jejich rozvíjení. Jinak to prostě nejde.

Klientský servis Projektu mě následně informoval, že vzhledem k tomu; že vše výše popsané jsem si již zpracovala, ponastavovala, dosáhla a že se to zároveň manifestovalo už i na fyzické rovině; jsem dosáhla už optimální duchovní úroveň pro další pokrok a to jak můj vlastní tak i technologický a tím pádem i Transformační. Ve zkratce, přišel pro mě/resp. pro mě, moji dceru a mého manžela už čas, abych měla k dispozici už i další duchovní technologie tohoto Projektu - voda v našem bydlení dodávána Teleportací, kanalizační a běžný odpad řešen Teleportací; Agregát na volnou energii elektricky napájející celé naše bydlení a naše vozidla převedeny na elektrická vozidla poháněná také už agregáty na volnou energii - a to vše dodané a nainstalované instantně, na dálku a také Teleportací. Následně nebyl problém zaplatit za "doručení a instalaci" těchto vyjmenovaných záležitostí. Veškerá voda v našem bydlení je dodávána již Teleportací; Kanalizační odpad z WC, umyvadel, vany, sprchy apod. spolu i s běžným domácím odpadem jsou také řešeny již Teleportací - každé zařízení má totiž již v sobě zabudovaný již vlastní miniportál, zmodernizovala se vizuální podoba těchto zařízení do jejich supermoderní resp. super-futuristické podoby. Tam kde byl kdysi elektroměr, je dnes již agregát na volnou energii, který elektricky napájí už celé naše bydlení. Celý vytápěcí systém, plynový systém, celá elektroinstalace ve stěnách, celá instalace potrubí v domě atd. se také automaticky "změnily"/přizpůsobily už této technologii, aniž by to nějak narušilo konstrukční, technické, statické či ostatní parametry našeho bydlení. Následně přišli na radu naše auta, která se přímo před našima očima proměnily a přeinstalovali na elektrické auta poháněné agregáty na volnou energii. Testování těchto vozů proběhlo, podobně jako výše zmíněné testované Telepatické služby, také jak na této planetě tak i mimo tuto Planetu a také v tomto případě s čistým vědomím a svědomím (Septálně) potvrzujeme, že agregáty na volnou energii fungují také nonstop, kdekoli a také bez ohledu na atmosférické vlivy apod. Projekt dokonce za nás vybavil a zařídil za nás všechny náležitosti spojené s jakýmikoliv úřady včetně vybavení náležitostí přechodu pod nového dodavatele našich služeb (Tento projekt) od ostatních dodavatelů služeb jako elektrická energie, teplo, plyn, voda, technické služby řešení a odvozu domovního odpadu, kanalizační služby atd. - my jsme měli opravdu po zaplacení instantně vše doručeno, nainstalované během několika minut, což byla velmi zajímavá nejen empirická technologická zkušenost ale samozřejmě i silná očistná a duchovní zkušenost a to jak pro mě tak i pro mou rodinu. Tímto vším se optimalizovaly ještě více resp. Ultimátně naše časové zdroje či finanční náklady a to v podobě dokonce i takového detailu, kde i náklady na takovou "maličkost" jako kupování pytlů na smetí byly také kompletně eliminovány. Naše bydlení dnes funguje již kompletně jak se říká OFF The Grid (Mimo mainstream sítí a služeb): Je energeticky nezávisé, je napojeno na "jinou formu" veřejného vodovodu, veřejné kanalizace atd. Samozřejmě jakékoli atmosférické změny či vlivy už na tyto nové technologie nemají také žádný vliv.

Co se týče toho, že mi byly zablokovány a vzaty výše popsané terapeutické a léčebné postupy. Teď jsem to už pochopila. Byly mi vzaty a zablokovany z důvodů, které jsem popsala výše, to ano. Ale byly mi zároveň vzaty i za účelem, že byly nahrazeny novými, rychlejšími a efektivnějšími. Mít vše, jak se říká v jednom balíčku resp. mít vše pod jednou střechou tohoto Projektu v jedné ceně - lékaře, poradce, terapeuty spolu se službami virtuální reality a zábavy včetně Telepatického telefonu a internetu, s poskytováním vody pomocí Teleportace a řešení našeho domácího odpadu Teleportací, nainstalování agregátů na volnou energii na dálku a pomocí Teleportace a mnohé další výhody balíčku, to je prostě úžasná a rozhodne vysokoefektivní záležitost, ze které mám obrovskou radost, životní pohodu, kde to v mém životě a rodině samozřejmě usnadnilo a urychlilo mnoho věcí.

Kdybych služby, produkty a technologie tohoto Projektu nezažila na vlastní kůži v podobě mých vlastních empirických zkušeností a kdybych neviděla na vlastní oči výsledky Teleportace či Telepatických služeb včetně Telepatického internetu, Telepatického Telefonu, Telepatické terapie, poradenství atd; kdybych na vlastní kůži nezažila samotnou pointu prodělaných jakýchkoliv zábran, překážek, limitů fantazie či překonání samotné jakékoliv vzdálenosti, tyto služby a celý Projekt bych považovala určitě a rozhodně za nesmysl, výmysl, Utopii, něco nesplnitelné apod. - ve zkratce, považovala bych to za Sci-Fi. Nicméně, vzhledem k tomu, že zmíněné empirické zkušenosti jsem u Projektu na vlastní oči zažila, viděla a nadále zažívám, tak kromě toho, že je jasné, že jsem dosáhla již patřičnou duchovní úroveň, kde vím tyto Duchovní technologie již patřičně vhodně a optimálně ocenit a vážit si je, tak k tomu vím říci a potvrdit už jen jedno: To, co bylo kdysi považováno za Sci-Fi či za Utopii, to se opravdu stalo v tomto Projektu a u jeho služeb již tvrdou realitou. Jinými slovy: Ze slov se opravdu Ultimátně staly činy, Vzdálenost byla opravdu Ultimátně překonána; Ze Sci-fi se opravdu Ultimátně stala Ultimátní realita.

Rozhodně tento Projekt a jeho služby vřele doporučuji a rozhodně důkladně a v dobrém radím a doporučuji všetkým jít s proudem Transformace v podobě absolvování těchto produktů a služeb a/anebo finančních darů.

Žena, 30 let, problémové těhotenství - dítě nebylo v děloze správně natočené, vztahové problémy, 2017

Problémový předporodní stav; problémy v komunikaci o pocitech v různých vztazích

Terapie: Od 07/2017 do 11/2017.

Terapie byla vedena na dálku BEZ jakékoli nutnosti přítomnosti či vědomé spolupráce klientky. Jakákoli komunikace mezi námi a klientkou probíhala výlučně písemně, kde jsme několika e-maily zběžně klientku informovali o příčinách problémů. Následně nám stačila odezva a klientčina zpětná vazba...

Co předcházelo terapii s námi

Klientka byla v 38. týdnu těhotenství. Klientka byla v těhotenství "aktivní" - různé cviky na fit balonu, návštěva jógy v průběhu těhotenství apod. Podle klientky ale nic nepomáhalo. Pomalu se blížil termín porodu.

Dítě stále nebylo správně otočeno k porodu. Bylo otočené hlavičkou nahoru. Klientka odmítla jakékoli nabízené lékařské nepřirozené zásahy. Např. v 37. týdnu těhotenství jí lékaři navrhli tzv. breech presentation - lékařský pokus o otočení dítěte. Důvod, proč klientka odmítla takto nepřirozené zásahy do jejího těhotenství, byl ten, že cítila, že by to nebylo pro dítě přirozené, nechtěla je vystavit ještě většímu stresu, než v jakém dítě v tomto stadiu již bylo.

Klientka se dostala, ne náhodou, do cesty k nám a začala terapie s námi. Tyto vstupní informace nám stačily k tomu, abychom mohli začít vést terapii na dálku, jejím účelem bylo vypátrat a odstranit příčiny, které bránily přirozenému porodu, aby se dítě samo a přirozeně v děloze otočilo a natočilo správným směrem.

Náš první terapeutický pokus o otočení dítěte

Jako první jsme udělali na dálku terapeutický audit samotného dítěte a vypátrali jsme příčiny, které bránily dítěti otočit se a pokračovat k přirozenému porodu. Bylo tam mnoho karmických nesrovnalostí z minulých životů mezi dítětem a matkou, dítětem a jeho prarodiči (rodiči klientky). U dítěte byl především strach a nejistota přijít na tento svět, necítila se narodit do tohoto světa. Také tam byla i nějaká ta přisídlená duše, kterou jsme odvedli. Byly tam i problémy samotné matky. Všechno jsme odstranili, vyčistili a následně nastal samočisticí proces těla matky, ale i dcery v děloze.

Jako první cítila matka velmi silný pohyb dítěte v děloze, pohyb, kde se dítě chtělo otočit, silné kopnutí do dělohy. Následné čištění bylo DOČASNĚ doprovázeno paranormální aktivitou a nějakým tím "strašením" v domě klientky, na což reagoval jejich pes. Vyl tu noc tak silně, nikdy předtím se tak nechoval, nešlo ho utišit. Pravděpodobně cítil jednak přítomnost přisídlené duše, která po odblokování odcházela od matky a dítěte, a jednak cítil i negativní energie, které se v tom momentě vyplavovaly. Je známo, že psi vnímají a vyhledávají pozitivní energie a na negativní energie reagují velmi citlivě, netypickým chováním apod. Čištění sice proběhlo, dítě se přirozeně pokusilo samo otočit, ale nepodařilo se mu to...

Náš druhý terapeutický pokus o otočení dítěte

Asi po dvou dnech od prvního pokusu jsme si zavolali na pomoc naši tehdejší kolegyni Renatku. V terapii jsme potřebovali její ženské energie vzhledem k tomu, že je matkou čtyř dětí a má za sebou čtyři porody.

Jako první i Renatka udělala audit dítěte. Odstranily se mnohé další karmické příčiny mezi dítětem, jeho matkou, rodiči klientky, odstranily se i karmické záležitosti mezi Renatkou a klientkami.

Následně Renatka udělala na dálku tzv. mentální rozhovor s duší nenarozeného dítěte. Poukázala jí na možnosti porodu, odstranily se další problémy, které dítěti bránily v narození se přirozeným způsobem. Následně po čištění matka cítila, že dítě se znovu chtělo otočit, stejně jako při prvním pokusu. Ale ani teď se to dítěti nepovedlo. Je fakt, že klientka se na nás obrátila už pozdě, resp. v příliš pokročilém stadiu těhotenství.

Následně byla klientce navržena poslední možnost otočení dítěte za předpokladu, že by klientka byla v bazénu, ve vodě, kde by ještě bylo možné dítě otočit na dálku pomocí kvantové techniky. U jiné Renatčiny klientky se to v takovémto pozdním stadiu těhotenství podařilo. Ale u této naší klientky už nebyl čas. Dítě se rozhodlo. Rozhodnutí dítěte nastavilo energie lékařů a matky tak, že matka absolvovala porod plánovaným císařským řezem - byl stanoven termín císařského řezu tři dny před předpokládaným termínem porodu. Důvod byl ten, aby se předešlo komplikacím v případě, že by klientka začala rodit předčasně pánevním koncem.

Závěrem

I když naším cílem bylo dosáhnout toho, aby se dítě otočilo a narodilo přirozeně, pokusilo se samo a přirozeně otočit, ale v důsledku nedostatku času se nám nepodařilo dosáhnout přirozeného porodu. Podařilo se nám ale i tak odstranit všechny potřebné příčiny. Porod císařským řezem se zdařil, vše proběhlo v pořádku. Dítě se narodilo zdravé. Následně měla klientka zhruba dva měsíce po této terapii s námi přirozenou regeneraci svého těla pod lékařským dohledem.

Vzhledem k tomu, že v naší terapii odstraníme příčiny problémů a následně je to už v režii těla, kde tělo si všechno vyčistí samo, někdy přirozený obrat jako důsledek terapie nás může dovést k výsledkům, které bychom vůbec nečekali. Podvědomí ví, co je pro nás nejlepší, a po odblokování nás už samo naviguje k akcím a činnostem, o kterých podvědomí věří, že jsou pro nás optimální, pozitivní a přínosné...

Po dvou měsících nás klientka kontaktovala znovu. V terapii popsané výše klientka dostala "důkaz" a vlastní empirickou zkušenost, co naše terapie obnáší. Následně jsme s klientkou zpracovali obavy o její dítě, strach z její smrti, což mělo příčinu ve společném minulém životě matky a její dcery u autohavárie. Po zpracování už strach matky o dceru kompletně pominul a ještě navíc u klientky vymizel také problém, resp. strach související s veřejnou dopravou.

S klientkou jsme také zpracovali problémy v souvislosti s jejím manželem, jeho rodinou, ale i s její vlastní rodinou - sumarizovaná příčina byl problém ve vzájemné NEDOSTATEČNÉ komunikaci o pocitech, tlak z okolí, prostředí s negativními energiemi, kde klientka s manželem a jejich dcerou bydleli apod. Vše potřebné se vyčistilo, klientka s manželem a dcerou se přestěhovali na místo, které už je v souladu s jejich vyššími energiemi...

Vyjádření klientky po zhruba čtyřech měsících od začátku terapie

Moje malá dcerka je úplně úžasná, vidím se v ní v tom nejpozitivnějším smyslu slova. Začíná být opravdu živá, aktivní, v noci pěkně spinká a já se každé ráno těším na další krásný den s ní.

Stěhování bylo úspěšně završeno, protože všechny krabice jsou vybaleny a věci v domácnosti zorganizovány, můžeme nejbližších pár týdnů začít trošku dekorovat podle vlastních představ. S manželem se nám podařilo dosáhnout značného pokroku, daří se nám a jsme šťastní. Rozhodli jsme se trošku "separovat" od manželovy rodiny a žít si v klidu svůj vlastní sen.

Stěhování (v roce 2017) bylo, myslím si, výsledkem terapie. Původním záměrem bylo přestěhovat se až napřesrok. Ale po terapii se zintenzivnil pocit jakési potřeby či nutnosti uskutečnit to co nejdříve - velmi dobré rozhodnutí, musím podotknout.

S mým bratrem jsem v minimálním kontaktu (narozeninové SMS), ale vůbec se nesetkáváme a netelefonujeme si, což mi úplně vyhovuje, protože naše setkání byla plná dusné atmosféry. S mými rodiči si velmi dobře rozumím, máme pevný, upřímný a zdravý vztah jako nikdy předtím.

S manželem to klape, nyní už před sebou neskrýváme žádné pocity, každý pocit si prodiskutujeme. Nemohu si vynachválit výsledky terapie s vámi...