18. Náš vizionářský projekt očima současné a moderní psychiatrie v podobě 4ch psychiatrických posudků úředně přeložených do českého jazyka; 2016 - 2017

26.09.2018

Náš zakladatel a vizionář neměl problém obhájit zájmy projektu a obstát i před samotnou psychiatrií. Diagnostiky: Přirozené iluze (Delusional in nature); Euthymická (Pozitivní) nálada; Zaměření na detaily - Autistické spektrum; Vysoká inteligence; Naivita; Syntonická kulturní víra. Výsledek: Nejsme hrozba ani pro sebe ani pro ostatní...

Obsah

  • Psychiatrický posudek č.1: 22.11.2016
  • Psychiatrický posudek č.2: 10.11.2016
  • Psychiatrický posudek č.3: 06.12.2016
  • Psychiatrický posudek č.4: 11.10.2017

Poznámka: V případě potřeby klikněte na obrázky pro jejich zvětšení

Psychiatrický posudek č.1;

22.11.2016

Originální dokument vydán v angličtině, 4 strany

Úřední překlad originálu, 4 strany + překladatelská doložka

Transcript úředního překladu do následujícího textu

Pouliční hlídka doporučila Radovanovi návštěvu týmu CRHT (Služby pro řešení krizových situací a domácí léčbu). Obavy vznesla policie na letišti v Newcastle, kde je Radovan zaměstnán, protože vyjadřoval klamavé a iluzorní přesvědčení/diziluze (Delusional beliefs). V práci podal jeho výpověď na základě, že je přesvědčen, že vynalezl způsob vytváření volně dostupné elektrické energie. Po přezkoumání situace tým vyhodnotil a rozhodl, že Radovanovi by mohlo prospět určité období domácí léčby.

Radovan přišel připraven, se spoustou knih a dokladů, o nichž uvedl, že jsou důkazem, že jeho přesvědčení nejsou klamavé. Zeptal se, zda by mohl předložit své důkazy předtím, než mu já položím jakékoli otázky, které jsem měla připravené. Oznámil mi, že nemá problém spolupracovat se Službami duševního zdraví, aby tímto dokázal, že není duševně nemocný. Začal tím, že mi oznámil, že nikomu nedůvěřuje, protože psychiatrie je v rukou farmaceutického průmyslu. Farmaceutický průmysl má k dispozici informace, o kterých nechce, aby se staly všeobecně známé a rozšířené, tak jako například mnoho ostatních věcí, které by mi Radovan dnes chtěl vysvětlit. Uvedl, že to, co se mi chystá říct, jsou skutečná fakta, a že farmaceutický průmysl si je toho vědom.

Radovan začal tím, že mi ukázal e-mailovou korespondenci mezi ním a letištěm v Newcastle. Požadoval od nich, aby mu poskytli svá zařízení jako virtuální kancelářské prostory, a když byla tato žádost odmítnuta, Radovan jim nabídl, že mohou jako první odzkoušet využití jeho moderní technologie, jakmile bude vyvinuta. Radovan popisuje technologii, která by předčila technologie současnosti o trilion let, ale on je schopný vyvinout ji v průběhu deseti let. Její vyvinutí by zahrnovalo volně dostupnou elektrickou energii, volně dostupnou vodu a také technologii, která by umožnila vesmírným lodím startovat vertikálně za pomoci "elektro-gravitačních pohonných systémů". Uvedl také, že jeho technologie umožní lidem cestovat do vesmíru za stejnou cenu jako by je stál let do Tenerife. Stejně konstatoval, že disponuje vědomostmi vyvinout technologii, která může být kontrolována myslí. Sice ho na letišti zatím neposlouchají, ale Radovan věří, že se jen "obávají" jeho znalostí a čehosi neznámého.

Radovan pak pokračoval tím, že mi ukázal své portfolio, které obsahovalo množství certifikátů z rozličných druhů kurzů, včetně základního výcviku elektroencefalografie (EEG), elektrotechnického inženýrství a o zahájení podnikatelské činnosti. Obsahovalo i množství kvalifikací a diplomů z britské jogínské společnosti (British society of Yoga), včetně používání kyvadla, neuro-lingvistického programování (NLP), parapsychologie, astrálních projekcí a psychoterapie. V současnosti praktikuje psychoterapii na svých přátelích, ale má v úmyslu začít provozovat odbornou praxi a také ji propagovat. Uvádí, že jeho inteligenční kvocient je 201. Prohlašuje, že jeho úkolem je "povznést vědomí lidstva na vyšší úrovně vibrací".

Radovan mi vyprávěl o tom, jak si udělal výcvik a přečetl knihy o kritickém myšlení. Prohlašuje, že si díky tomu osvojil schopnost argumentovat o čemkoli tak, aby to takto dokázal vědeckým způsobem. Vyjádřila jsem, že není možné něco dokázat pouze za pomoci určitého způsobu vysvětlování, avšak Radovan setrvával věrný svému přesvědčení, že "argumentace a zdůvodňování" mohou být použity k prokázání jakékoliv teorie.

Řekl mi o krystalu, který zakopal do země asi před měsícem. Zakopal ho 30-40 cm pod zem a je údajně určen pro přenos zemských frekvencí do lidského mozku. To má zřejmě hodně léčebných vlastností a Radovan tvrdí, že od doby, kdy tento kámen zakopal, spí mnohem lépe. Tento kámen má nekonečný rozsah pokrytí, ale bude fungovat jen tehdy, pokud bude dotyčný člověk otevřený jeho schopnostem.

Radovan dále hovořil o svých "obchodních partnerech", mezi nimiž byli žijící lidé ale také "extra-fyzické bytosti". Mezi tyto spolupracovníkypatří Steve Jobs a Sigmund Freud. Radovan proklamuje, že s těmito duchy komunikuje prostřednictvím telepatie. Uvádí, že jen někteří lidé mohou komunikovat s duchy a že tito lidé budou moci komunikovat s osobami jako Steve Jobs a Freud, ale z bezpečnostních důvodů pouze prostřednictvím něj. Konstatuje, že získává odborné rady od svých neživých spolupracovníků a ti momentálně zkoušejí jeho novou technologii. Radovan to vysvětluje tvrzením, že jejich duchovní podstaty byly inkarnované do krystalů a tudíž existují v jiné dimenzi, což je dokazatelné pomocí kvantové fyziky. Uvádí, že se nachází v počátečním stádiu vytváření návrhu zařízení, které vytvoří obousměrné video spojení s těmito duchy tak, aby bylo možné je vidět a slyšet.

Radovan prohlašuje, že jakmile bude jeho technologie vyhotovena, bude bezchybná, protože viděl a cítil její prototypy v svém mozku. Řekl mi o Nikolasovi Teslovi, který si dokázal velmi živě vizualizovat své prototypy a na základě toho je pak zhotovit takovým způsobem, aby fungovaly. Uvádí, že takové prototypy se nazývají "simulace" a jsou dokonalé. Pokud by tyto prototypy vyráběl v průmyslovém měřítku, fungovaly by bezchybně a bez jakéhokoliv rizika.

Radovan momentálně kontaktuje potenciální investory do svého projektu. Věří, že do konce prosince 2016 získá 5 milionů liber, ale i kdyby náhodou v tomto neuspěl, začne hledat ještě další zaměstnání na financování svého každodenního života, a zároveň bude pokračovat v získávání investic do svého projektu.

Během sezení nebyl Radovan ochoten vysvětlit konkrétní vědecký a technologický postup, který by mu umožnil zrealizovat jeho plány. Při přezkoumávání jeho podnikatelského plánu, také není otevřený vysvětlit své plány do detailů. Radovan to obhajuje tím, že nechce, aby prozrazením detailů skončila jeho technologie v nesprávných rukou a že jeho nápady jsou "obchodním tajemstvím". Odmítl jakékoliv halucinogenní zkušenosti nebo jakékoli vkládání, stahování nebo vysílání myšlenek. Popírá jakékoli myšlenky nebo záměry poškodit sám sebe nebo jiných.

Zeptala jsem se ho na zprávu, v níž se píše, že byl agresivní vůči své bývalé partnerce a spolunájomníčke. Prohlásil, že začala ona, pak co vylil čaj na čistou podlahu. Incident skončil tím, že se pohádali. Během hádky Radovan prohlásil, že si bude moci brzy dovolit koupit svůj vlastní dům, a když se tak stane, požádá ji, aby z něj odešla, pokud se bude nadále chovat tímto způsobem. Od té doby se však již poměřili a nepředstavuje to víc problém. Řekl, že se jednalo o zprávu, která byla vytržená z kontextu.

Radovan odmítl existenci jakýchkoli psychiatrických diagnostik nebo tragických událostí ve své rodině. Popřel i jakékoli problémy s fyzickým zdravím nebo pravidelné užívání léků. Prohlašuje, že nikdy nepil alkohol a popírá používání jakýchkoli nezákonných a halucinogenních látek. Je původem ze Slovenska a sem přišel v roce 2007, kdy po prvním absolvovaném ročníku studia elektrotechnického inženýrství odešel ze školy. Uvádí, že cítil, že ho jeho prarodiče z otcovy strany donutily jít na univerzitu. V té době bylo mezi ním a jeho dědečkem citelné napětí a také pociťoval, že některými rodinnými příslušníky není kladně oceňován. Přestěhoval se do Velké Británie, protože cítil, že tady se kvalita jeho života zlepší. Uvádí, že celá jeho rodina věří v podobné záležitosti jako on, jako jsou krystaly a paranormální jevy. Všichni žijí na Slovensku a povídá si s nimi prostřednictvím Skype 3 krát týdně a chodí jejich navštěvovat dvakrát do roka.

Posouzení duševního stavu

Radovan byl oblečený neformálně a nevzbuzoval obavy o jeho schopnost postarat se sám o sebe. Byl přátelský a dostatečně zapojen, i když byl jaksi posedlý tím, aby mohl začít sezení on. Přistupoval k posuzování značně formální, přičemž uvedl, že má prezentaci, kterou mi nejprve předloží, a potom mohu klást otázky já. Občas si přisunul židli blíž ke mně, aby mi mohl ukázat důkazy, jako například jeho životopis. Oční kontakt udržoval dobrý. Vyprávění bylo nenápadné. Nálada byla subjektivně vnímána jako "pohodová" a objektivně zdravě uspokojivá a pozitivní (Euthymic) s přiměřenou škálou reakcí. Nevykazoval žádné symptomy formální poruchy myšlení. Přestože bylo mnoho Radovanovych názorů tak trochu alternativních, některé jeho přesvědčení se zdály být svou podstatou Přirozeně iluzorní (Delusional in nature). Například způsob, jakým byl neodvratně přesvědčen o tom, co v budoucnu dosáhne a zároveň odmítal jakýkoli náznak, že to může být neproveditelné, se již pohyboval v rozsahu iluzí a diziluzí. Radovan popřel jakékoli zkušenosti s halucinogeny, ale prohlašoval, že komunikuje s významnými historickými osobnostmi prostřednictvím telepatie. Nebylo jasně řečeno, zda skutečně slyší tyto hlasy při plném vědomí nebo ne, Radovan to formuluje spíše než že tyto hlasy "cítí". Radovanu chyběl jakýkoliv náhled na jeho současný duševní stav, ale akceptoval, že ostatní lidé ho mohou vnímat jako "šíleného". Argumentoval tím, že se zajímal a studoval myšlenkové školy, o kterých vím jen velmi okrajově, a proto je přirozené, že bych mu neporozuměla a mohla si myslet, že trpí iluzemi.

Celkový dojem

Ačkoli mnohé z Radovanovych přesvědčení vyznívají přinejmenším jako fantastické a alternativní, nejsou zcela mimo rámec toho, co by mnozí považovali za uvěřitelné - jako například pyramidologie, léčení pomocí krystalů a paranormální jevy. Zjevně vyrůstal v prostředí lidí, kteří sdílejí jeho přesvědčení a proto bude hluboce zakořeněné v jeho osobnosti. Avšak jeho skálopevné a nevyvratitelné přesvědčení, že dokáže sehnat miliardu liber a pak bude pokračovat výrobou pro všechny volně dostupné energie a vody, se zdá být povahy přirozených iluzí (Delusional in nature), stejně jako jeho představa komunikačního zařízení pro vytvoření videokomunikace s mrtvými. Žádné jiné psychotické příznaky nejsou v současnosti evidentní. Je pravděpodobné, že Radovan setrvával v mnoha takových přesvědčeních delší dobu, takže je pravděpodobné, že budou obtížně léčitelné, navíc samotný Radovan je důrazně proti myšlence léčby za pomoci léků. Kromě toho Radovan v současnosti nepředstavuje žádné riziko pro sebe nebo pro ostatní a má rozumný záložní plán, že si najde jiné zaměstnání, pokud se mu nepodaří získat potřebné finanční prostředky do konce tohoto roku. Vzhledem k této skutečnosti, bych nespěchala v zahájení farmakologického léčení. V krátkosti shrnuto - pokud by ho jeho iluzorní přesvědčení začaly ovlivňovat jinými způsoby, pak by mohlo být zapotřebí jeho zdravotní stav znovu přehodnotit.

Radovan byl vyšetřen týmem EIP (včasná intervence v psychóze), který si o daných symptomech myslí, že jsou v rámci kulturního kontextu pochopitelné. My, v krizovém týmu, nesouhlasíme s touto formulací, avšak budeme se spolu s CMHT (Tým pro komunitní duševní zdraví) zabývat dalším posouzením a následným sledováním jeho stavu...

Psychiatrický posudek č.2; 10.11.2016

Originální dokument vydán v angličtině, 2 strany

Úřední překlad originálu, 2 strany + překladatelská doložka

Transcript úředního překladu do následujícího textu

Radovan byl pouliční hlídkou upozorněn, že by bylo vhodné, aby využil Služby duševního zdraví, v důsledku zvýšených obav o jeho duševní stav v době, kdy byl zaměstnán ve společnosti Marks and Spencer na letišti v Newcastle. Toto vedlo krizový tým v Newcastle k tomu, aby Radovana následně doporučili kolektivu EIP (včasné intervence v psychóze) kvůli podezření, že dotyčný trpí bludnými přesvědčeními. Radovan se zúčastnil konzultace s týmem EIP 28.10.2016 a jeho stav byl diskutován v rámci multidisciplinárního týmu EIP.

Uvedení do problematiky

Radovan se prezentoval dlouholetými přesvědčeními o astrální projekci, telepatii, minulých životech a léčbě pomocí krystalů. Jedná se o přesvědčení, o kterých říká, že je sdílí i jeho rodina. Je možné, že se jedná o přesvědčení, které jsou v souladu s jeho kulturním prostředím - Syntonicky kulturní víra a přesvědčení (Culturally Syntonic beliefs), které ale stále více a více zaměstnávají Radovanovým mysl. Tyto přesvědčení jsou ustáleny a dlouhodobé. Radovan také věří, že byl v minulém životě bojovníkem v Atlantidě, protože věří v reinkarnaci. Je přesvědčen, že dokáže vysílat své myšlenky a snaží se to naučit kontrolovat. Radovan věří i v telepatii, díky které je schopen přijímat zprávy od ostatních. Radovan se navzdory těmito přesvědčením necítí stísněně a je schopen vést reflektující konverzaci o možnosti, že se může mýlit. Stěžuje si na skleslou náladu a únavu a má příležitostně také období, kdy plakal i několik hodin, ale podotýká, že takovými náladami trpí kvůli jeho současnému zaměstnání ve společnosti Marks & Spencer.

Radovan přiznal omezení sociální interakce, ale stále dokáže chodit do zaměstnání. Rozhodl se, že z práce odejde, protože se tam cítí nespokojený, ale předpokládá, že úspory mu vydrží až do konce prosince. Zároveň si je vědom, že si bude pravděpodobně muset začátkem nového roku 2017 hledat další zaměstnání. Na základě výše uvedených skutečností by Radovan rád věnoval realizování vlastních podnikatelských záměrů a soukromých zájmů. Vypadá to, že je schopen dělat adekvátně a dostatečně dimenzované rozhodnutí o tom, jak tyto nápady prosazovat a zdá se nám, že si je také plně vědom, jaký to bude mít dopad v oblasti jeho financí a soukromí.

Radovan nepřiznává jakékoliv užívání drog nebo alkoholu.

Radovan prohlásil, že byl jako dítě fyzicky zneužíván svým otcem, který byl alkoholik. Popisuje jejich vzájemný vztah jako zlepšující se. Popírá jakékoliv jiné traumatické zkušenosti.

Rizika

Radovan hledá lidi, aby investovali do jeho podnikání a to je to, co by ho mohlo postavit do snadno napadnutelné pozice vykořisťování od ostatních. 

Radovan nepředstavuje riziko pro sebe ani pro své okolí. Mohl by mít prospěch z dalšího psycho-vzdělávání o nejlepším způsobu nalezení vhodných prostředků na své podnikatelské záměry tak, aby se při tom vyhnul vykořisťování ze strany jiných lidí.

Plán

EIP tým nemá pocit, že by Radovan trpěl psychotickým onemocněním, ale souhlasí, že jeho dlouhotrvající přesvědčení konzumují podstatnou část jeho času a energie. Nezdá se nám, že by se tyto přesvědčení nacházely v sféře bludů, ale jsou součástí neobvyklých a dlouhotrvajících přesvědčeni, které sdílel se svou rodinou a online komunitami. EIP tým spolupracoval s krizovým týmem CRHT. Informovali jsme je o našem rozhodnutí, že nevidíme důvod, aby byl Radovan přijat do koordinované péče, protože se po přezkoumání domníváme, že netrpí psychotickou poruchou. Předpokládáme však, že pokud se bude Radovanov duševní stav zhoršovat nebo úroveň jeho utkvělých zájmů začne mít významně negativní vliv na jeho život, měl by Radovan kontaktovat svého praktického lékaře nebo CRHT tým, aby dále prozkoumal tyto záležitosti...

Psychiatrický posudek č.3;

06.12.2016

Originální dokument vydán v angličtině, 3 strany

Úřední překlad originálu, 3 strany + překladatelská doložka

Transcript úředního překladu do následujícího textu

V návaznosti na naši telefonickou diskusi minulý týden odkazuji pana Babica zpět na EIP (včasná intervence v psychóze). Jak víte, Radovan se dne 28.10. 2016 zúčastnil sezení s Gemmou Cannon ve vašem zdravotnickém zařízení, která dospěla k názoru, že Radovan netrpí psychotickým onemocněním. Dne 1.12.2016 jsem sama prozkoumala zdravotní stav pana Babica a myslím si, že splňuje kritéria pro psychotické poruchy s doprovodnými bludy a diziluzemi (Delusionanl Disorder).

Nedávná minulost

Pan Babic dne 28.10.2016 navštívil krizový tým na základě doporučení od pouliční hlídky. V té době byl zaměstnán na letišti a byly vyjádřeny obavy, že došlo k výraznému zhoršení jeho duševního zdraví. V práci podal výpověď a čekal na potvrzení přijetí velké částky finančních prostředků na založení vlastního podnikání. Jeho podnikatelský plán měl velké množství trhlin, které prokazují příznaky psychotického onemocnění.

Radovan si vzal volno na domácí léčbu. Objevilo se podezření, že trpí psychotickou poruchou a byl poslán k vám, ale naneštěstí nebyl přijat. Já sama jsem jeho stav přezkoumávala dne 01.12. 2016 a mohu potvrdit, že jeho myšlenky jsou svou podstatou rozhodně přirozenými iluzemi (Delusional in nature).

Radovan má celý komplex přesvědčení o plánech na založení podniku, díky kterému bude bezplatně poskytovat vodu a elektřinu. Radovan popsal technologii, kterou bude možné, počínaje dneškem, vyvinout až o triliony let, a o níž se on domnívá, že ji dokáže vyvinout za 10 let. Věří, že dokáže zkonstruovat letadla, které mohou být kontrolovány myslí. Dokonce vypracoval a sám také publikoval dokumenty o svých plánech. Mluvil o krystalu, který zakopal ve své zahradě, a jehož účelem bylo vytvořit repliku podzemní komory, která dokáže zachycovat zemské frekvence shodnými s frekvencemi lidského mozku, kde krystal má léčitelské schopnosti. Mluví o duších, kteří jsou jeho obchodními partnery. Mezi těchto společníků patří Steve Jobs a Sigmund Freud a on s nimi komunikuje pomocí telepatie.

Radovan žije ve Spojeném království od roku 2007 a jeho přesvědčení začaly zasahovat do jeho běžného fungování jen během posledních devíti měsíců, což způsobilo potíže v práci. Radovan se vzdal své práce, momentálně je nezaměstnaný a přišel do kontaktu s psychiatrickými zařízeními. Nemáme žádné externí důkazy, které by potvrdily, že jeho přesvědčení jsou zcela identické s vírou jeho rodiny, nebo že alespoň někdo z jeho rodiny sdílí stejné přesvědčení.

Prozkoumání duševního stavu

Dne 01.12.2016 byl Radovan elegantně oblečený, čistý a upravený. Během rozhovoru působil příjemně a spolupracoval prostřednictvím intenzivního očního kontaktu. Jeho řeč byla, co se týče formy i obsahu - normální, byť velmi detailní a přesná. Vykazoval příznaky obsedantnosti a jsem přesvědčena, že se může nacházet ve spektru autismu. Popisoval iluzorní přesvědčení a komplexní systém zahrnující telepatii, pyramidologii, léčení prostřednictvím krystalů a paranormální jevy. V jeho vysvětleních se objevovaly příznaky poruchy myšlení (Thought disorder). Jeho vysvětlování bylo náročné pochopit, protože mu chyběla soudržnost. Popisoval, že je schopen komunikovat s lidmi prostřednictvím telepatie, ale nepopisoval to jako sluchové halucinace. Co se týče kognitivních schopností, přikláněla bych se v jeho případě k nadprůměrné inteligenci. Ne si je vědom, že by mohl být nemocný, ale neměl problém diskutovat o svém zdravotním stavu.

Celkový dojem

Tomuto panu indikuji psychotické poruchy provázenou bludy, iluzemi (Delusional Disorder). Je pevně rozhodnut, že nebude akceptovat žádnou formu farmakologické léčby, ale bude rád, pokud bude moci o svých myšlenkách diskutovat se psychiatrem. Od doby jeho prvního setkání s krizovým týmem se zdá, že vystupuje méně velkolepě a nevyjadřuje všechny své myšlenky, pokud se ho někdo na ně konkrétně nezeptá. Jeho plány zůstávají nerealistické a já se nadále obávám, že to znamená zhoršení jeho běžného fungování v důsledku psychotického onemocnění. Rizikem je neustále zhoršování stavu a problémy spojené s řízením, které vycházejí z jeho představ. 

Byla bych Vám nesmírně vděčná, pokud byste ho přijali do Vašeho zařízení pro včasné předcházení psychotickým poruchám.

Psychiatrický posudek č.4;

11.10.2017

Originální dokument vydán v angličtině, 2 strany

Úřední překlad originálu, 2 strany + překladatelská doložka

Transcript úředního překladu do následujícího textu

Na základě Radovanovy žádosti uvádím přehled o jeho kontaktech s týmem pro ranou intervenci v psychóze (EIP) ve městě Newcastle. Radovanov psychický stav byl původně posuzován naším týmem v říjnu 2016 a byl postoupen k posouzení krizovému týmu (Newcastle Crisis). V této době existovaly obavy, že některé názory Radovana byly v podstatě iluzorní, a že v důsledku toho může být Radovan náchylný podlehnout finančnímu vykořisťování.

Radovan měl v té době celý komplex přesvědčeni o plánech na založení podniku, díky kterému by bezplatně poskytoval vodu a elektrickou energii. Radovan popisoval technologii, o které v té době věřil, že ji bude možné, vyvinout až o triliony let od dnešních dob. Kromě toho tvrdil, že on sám ji dokáže vyvinout v průběhu deseti let. Domníval se, že dokáže zkonstruovat letadla, které mohou být kontrolovány myslí. Dokonce vypracoval a sám také publikoval dokumenty o svých plánech. Mluvil o krystalu, který zakopal, a jehož účelem bylo vytvořit repliku podzemní komory, která dokáže zachycovat, násobit zemské frekvence a frekvence lidského mozku a který má léčitelské schopnosti. Zmínil se také o duších, kteří jsou jeho obchodními partnery. Mezi těchto společníků patří osobnosti jako Steve Jobs a Sigmund Freud, s nimiž komunikoval prostřednictvím telepatie.

Radovanov duševní stav byl projednán na schůzce našeho multidisciplinárního týmu EIP a dospěli jsme k názoru, že Radovan netrpí žádným psychotickým onemocněním. Shodli jsme se ale na tom, že jeho dlouholeté přesvědčení zabírají značnou část jeho času a energie.

Tyto přesvědčení se nám nejevily jako rámec bludných představ, ale jako systém neobvyklých a dlouholetých přesvědčeni, které sdílel jak se svou rodinou, tak s různými online komunitami.

Radovan později pokračoval ve spolupráci s krizovým týmem, ale byl poslán zpět k nám doktorkou Tacchi, která vyjádřila přesvědčení, že Radovan trpí psychotickým onemocněním, konkrétně poruchou doprovázenou bludy. Rozhodli jsme se, že Radovanov stav bude dodatečně přezkoumán ještě naším psychiatrem - profesorem Goswamim a naší psycholožkou - doktorkou Annou Luce.

V březnu 2017 se náš tým tedy setkal s Radovanem znovu. Nadále vyjadřoval své iluzorní přesvědčení ve vztahu ke své schopnosti komunikovat s mrtvými - Stevem Jobsem a Sigmundem Freudem - prostřednictvím telepatie.

Vyjádřil svůj záměr, založit si svůj vlastní podnik, díky kterému by bezplatně poskytoval vodu a elektrickou energii, prostřednictvím zpřístupnění technologie, která by jinak byla vyvinuta až o tisíce let později. Nicméně svůj záměr přehodnotil a uznal, že by tento projekt nemusel být v současnosti z finančního hlediska proveditelný. Z toho důvodu se nyní rozhodl soustředit na Online psychoterapeutické poradenství. Radovan nám tvrdil, že toto podnikání mu už nyní přináší zisky, ačkoli podnikat začal teprve před dvěma týdny. Od doby zásahu krizového týmu se Radovanovi podařilo udělat několik změn v jeho životním stylu a myslí si, že mu to prospělo. Začal s přáteli hrávat tenis a dodržuje vyváženou dietu. Radovanov spánek se zlepšil a díky tomu se začal cítit více odpočinutý a uvolněnější.

V našem týmu jsme se shodli, že by bylo prospěšné, abychom se s Radovanem setkávaly a pravidelně monitorovaly jeho stav po dobu následujících šesti měsíců. Radovan nesouhlasil s pravidelnými návštěvami u nás, ale uvědomil si, že může být velmi stresující rozjet své nové podnikání a určitý druh podpory by mohl být pro něj velmi přínosný. Proto souhlasil začít s pravidelným telefonickým kontaktováním každý měsíc, s cílem sledovat riziko.

Provedli jsme pravidelný kontakt s Radovanem prostřednictvím telefonátů. Zreferoval nám, že se mu vodí dobře, a nezaznamenali jsme žádné významné riziko. Radovan náš tým také informoval, že se vrátí do České republiky za účelem pokračovat ve svém podnikání tam. Z tohoto důvodu jsme ho propustili z péče zprostředkované týmem včasné intervence v psychóze (EIP)...