17. Individuální vyřešen případ; muž; 35 let: Vyléčení, oprava a regenerace mechanicky a proraženou tyčí poškozeného mozku; Odemknutí vyšších schopností a funkcí mozku; Případ z období 2006 - 2017

27.09.2018

Problémy: Poškozený mozek; Kóma; Klient zbaven svéprávnosti; Ztráta paměti; Roztroušená skleróza; Neuropsychiatrická porucha; Kognitivní invalidita; Koktání; Demence; Mentální zaostalost; Porucha osobnosti; Po 12ti leté terapii: Opravený mozek; Návrat z kómatu; Navrácena svéprávnost; "Aktualizovaná" osobnost; Odemčeny výšší funkce mozku...

Obsah

Známe všechny funkce mozku

Co předcházelo terapii u nás, 2004 - 2006

Leden 2006 - Červen 2006: Nastavení optimálního postoje rodinných příbuzných klienta

Červen 2006 - Červen 2007: Navrácení klienta z kómatu

Nové problémy na obzoru: Neurologické, psychiatrické a jiné lékařské diagnostiky, které lékaři klientovi stanovili po jeho procitnutí z kómatu

Červen 2007 - Prosinec 2015: Eliminace neurologických, psychiatrických a ostatních lékařských diagnostik

Leden 2016 - Leden 2017: Klient získal zpátky svou svéprávnost

Leden 2017 - Prosinec 2017: Odemknutí vyšších funkcí a schopností mozku a jejich následné usměrnění

Závěr

Známe všechny funkce mozku

Donedávna (K roku 2018) se dlouho akademickými kruhy a medicínou tvrdilo, že lidský mozek není kompletně prozkoumán. Rovněž se tvrdilo, že nejsou ani zdaleka probádané všechny jeho funkce. Také na základě výzkumů, se tvrdilo, že běžný člověk využívá mozek na 5 - 10% jeho kapacity. Ale skutečně je tomu tak? My jsme jiného názoru...

Mezi našimi odbornými poradci a specialisty z našeho krystalového týmu jsou totiž i ti, kteří byli v pradávných dobách právě architekty lidského mozku a lidské mysli, jinými slovy, my známe všechny funkce lidského mozku a považujeme ho nejen za nejdokonalejší ale také za nejvýkonnější počítač na světě vzhledem k tomu, že umí zvládat obrovské množství procesů paralelně, najednou a  v reálném čase. Potenciál lidského těla, mozku a lidské mysli je neomezený.

Lidský mozek disponuje potenciálem, vlastnostmi a schopnostmi nazývanými také i jako "vyšší funkce mozku" a které byly dlouho považovány a charakterizovány jako "nadpřirozené schopnosti", "nadlidské schopnosti" či "superschopnosti". Nicméně, není to nic jiného, jen pokročilá věda a pokročilé znalosti, které když si uvědomíme a pochopíme, tak potom je už bereme jako samozřejmost.

Nicméně, na to, aby fungovaly vyšší a pokročilé funkce, vlastnosti a schopnosti mozku, je třeba, aby fungovaly ty základní funkce mozku ale i těla samotného...

Délka terapie od jejího začátku skrz návratu z kómatu až po navrácení svéprávnosti a následné aktivace vyšších funkcí mozku a jejich pokynů: 12 let.

Co předcházelo terapii u nás, 2004 - 2006

V roce 2006 se na nás obrátila matka klienta, který byl v té době ve věku 35 let a který byl před naší terapií 2 roky v kómatu. Matka klienta nám vyprávěla příběh, co předcházelo tomu, že klient skončil v kómatu.

Jednalo se o jeho velmi závažnou autohavárii, která se udála 2 roky před naší terapií, tedy v roce 2004. Autohavárie způsobila to, že železná tyč prorazila lebku klienta a prorazila jeho mozek. Klient byl hospitalizován, tyč mu byla vybrána a v nemocnici byly provedeny neurochirurgické zákroky. Klient přežil a žil, avšak zůstal v kómatu, vzhledem k okolnostem byl zbaven svéprávnosti a byl pod lékařským dohledem.

V našich studiích psychologie jsme se setkali s obdobnými případy, kde člověk prožil obdobné narušení mozku. Mozek je totiž jediný orgán, jehož bolest nepociťujeme a to za účelem, že spolu se srdcem jsou poslední orgány, jejichž primárním úkolem, v rámci pudového přežití, je udržet tělo naživu v obtížných situacích a to za každou cenu - i za cenu, že by byl člověk v kómatu a i za cenu, že i když člověk něco takové přežije, samozřejmě neobejde se to bez zjevných, mnohdy závažných a katastrofálních následků jako jsou například:

 • Porucha osobnosti.
 • Porucha chování.
 • Porucha jakýchkoliv funkcí v těle.
 • Okolí vnímá člověka jinak.
 • "Je to úplně někdo jiný".
 • A mnohé jiné následky a příznaky spojené s takovým zásahem do mozku.

Výjimku samozřejmě netvořil ani náš klient. První příznak klienta byla výše zmíněná dvouletá kóma ještě před naší terapii...

Leden 2006 - Červen 2006: Nastavení optimálního postoje rodinných příbuzných klienta

Matka klienta, která nás kontaktovala pro jeho terapii, sloužila dlouhou dobu jako médium, skrz kterou jsme zpracovávali problémy klienta ale sloužila zároveň i jako mediátor mezi klientem a mezi ostatními příbuznými klienta.

V nejbližších 6 měsících roku 2006 jsme nutně jako první museli zpracovat a odstranit příčiny problémů klienta, které spočívaly právě v jeho příbuzných v podobě jejich špatného postoje ke klientovi, lítosti, strachu, obav vůči klientovi apod. Tento špatný negativní postoj, který klienta brzdil ze strany jeho příbuzných, spočíval v myšlenkách a postulátech:

 • "Už to není ten člověk, kterého jsme znali".
 • "Je to úplně někdo jiný".
 • "Zní to špatně, ale ten člověk je nám už na přítěž".
 • "Zbytečně se trápí".
 • "Z takového člověka, který je v kómatu, nemáme už nic".
 • "Bojím(e) se o něj".
 • "Nikdy se o něj nepřestanu bát".
 • "Co když se z toho nikdy nedostane".
 • "Je mi ho líto".
 • "Nikdy si to neodpustím, že je v takovém stavu".
 • "Dávám to za vinu sobě, že se stalo co se stalo".
 • "Lékaři tvrdí, že z tohoto se už nikdy nedostane, že mozek se neví regenerovat a opravit".
 • A mnohé ostatní myšlenky tímto podobné.

Na matku jsme začali vyvíjet terapeutický tlak za účelem, aby si uvědomila, že ona a ostatní příbuzní klienta takovými myšlenkami zbytečně klienta brzdí, zpomalují ho a že mu takovým negativním postojem zasahují do jeho kvantového a energetického pole a brání mu tak v jeho uzdravení a pokroku. Matka si tyto záležitosti uvědomila. Následně jsme skrz matku jako médium zpracovali stejný a podobný špatný a negativní postoj od ostatních rodinných příslušníků klienta a to skrz mentální rozhovory matky a ostatních v kombinaci s jejich verbální komunikací.

Mateřské pouto mezi klientem a matkou jsme optimalizovali do takové míry, že nabralo na síle v podobě neoblomný víry v uzdravení klienta + nastavili jsme, že se připouští a toleruje jen a jen pozitivní postoj ke klientovi. Jakákoliv negativita, pesimismus, obavy vůči klientovi apod. nebyly po našem nastavení už matkou tolerovány a tím pádem bylo už jedno co si myslel "zbytek" a okolí. Zároveň jsme matce klienta vysvětlili a nastavili její optimální úhel pohledu, že mozek se umí přirozeně vyléčit, opravit a regenerovat tak jako všechny ostatní orgány, stačí jen odstranit všechny negativní myšlenky a negativní postoj z tohoto konkrétního kvantového pole.

Toto nastavení optimálního pozitivního postoje a optimálního systému víry rodiny klienta mělo za následek, že tyto výše zmíněné záležitosti klienta již nadále nebrzdily a přes mateřské pouto a na dálku se aktualizovali samozřejmě i Placebá samotného klienta (Přirozené léčící biochemické reakce těla). Výsledek tohoto nastavení se projevil i v podobě několika odlišných resp. pozitivních lékařských testů. Následně jsme se pustili do eliminace samotného kómatu klienta.

Červen 2006 - Červen 2007: Navrácení klienta z kómatu

V dalším pololetí terapie (Červen 2006 - Prosinec 2006) jsme začali pracovat na všemožných příčinách, které bránily klientovi dostat se z kómatu. Nejhlavnější příčina byla určitá forma závislosti matky na její synovi, tedy našemu klientovi v kómatu, v tom směru že měla potřebu chodit navštěvovat klienta do nemocnice každý den, mnohdy i 3x za den.

Podvědomí klienta nám totiž komunikovalo, že klientovi to vadilo, unavovalo ho to a byla to další silná záležitost, která bránila klientovi se z kómatu dostat - jednoduše klient potřeboval svůj klid, svůj prostor, svůj čas.

Na matku jsme vyvinuli opět terapeutický tlak a to v podobě zpracování představy, že jejího syna v nemocnici nenavštěvuje už vůbec a to až do momentu, co se klient navrátí z kómatu. Nakonec se nám podařilo matku a její přehnanou závislost na synovi zlomit a tento záměr se nám podařilo dosáhnout.

Zhruba kolem Vánoc v roce 2006 lékaři matce oznámili, že klient se z kómatu probral.

Následně v nejbližších 6 měsících (Leden 2007 - Červen 2007) musel zákonitě a přirozeně přejít klient standardní lékařskou péčí, kde lékaři stabilizovali jeho stav, udělali neurologické, psychiatrické a další mnohé potřebné lékařské vyšetření a testy. Ve zkratce, klient prošel standardní fází lékařské péče, jakou procházejí právě lidé, kteří se proberou z kómatu. V této fázi terapie nás podvědomí klienta nepustilo na klientovi pracovat, neumožnilo nám přístup do jeho podvědomí, za účelem, že probuzení se z kómatu je dost závažná záležitost, kde je potřebná právě zmiňovaná lékařská péče a naše terapie by v tomto případě mohla sloužit jako rušivý element.

Nicméně, nic nám nebránilo pracovat nadále na matce klienta a optimalizovat její postoj a přístup k tomu, co následovalo a co matce rozhodně změnilo a zároveň i zatížilo život způsobem, jaký si nevěděla do toho momentu matka ani představit...

Nové problémy na obzoru: Neurologické, psychiatrické a jiné lékařské diagnostiky, které lékaři klientovi stanovili po jeho procitnutí z kómatu

 • Amnézie - Ztráta paměti.
 • Roztroušená skleróza.
 • Neuropsychiatrická porucha.
 • Kognitivní invalidita.
 • Koktání.
 • Demence.
 • Mentální zaostalost.
 • Porucha osobnosti.

Všechny tyto zmíněné lékařské diagnostiky byly kdysi nazývané jako Retardace, Idiocie, Demence, Mentální postiženost apod. Nicméně, zejména skrze vývoj etických a společenských kodexů zůstal dodnes už jen název Demence. Pojmy Retardace, Idiocie, Mentální postiženost byly přeformulovány do více "lidské podoby" a společností více přijatých názvů, které jsme jmenovali výše. Tyto nové názvy diagnostik byly samozřejmě implementovány i do manuálů pro diagnostiku psychiatrických poruch jako DSM manuál či ostatní jemu obdobné manuály známé ve světě.

Červen 2007 - Prosinec 2015: Eliminace neurologických, psychiatrických a ostatních lékařských diagnostik

Jako první jsme zpracovali pocity matky, že její syn představuje pro ni zátěž, že se bude muset na nějakou dobu o něj starat v podstatě 24 hodin a že celý život se jí tím změní. Nastavili jsme u matky optimální a pozitivní pokoru, optimální obětavost se o jejího syna postarat.

Následně jsme v této fázi terapie pracovali na odstranění všech výše zmíněných lékařských diagnóz od klienta. Pracovali jsme s matkou, která i v této fázi sloužila jako médium a kde přes ni se odstraňovaly problémy jejího syna. Nicméně, tentokrát jsme vedli terapii už tak, kde byl její syn přítomen naší terapie (na základě požadavků jeho podvědomí) v tom směru, že slyšel o čem mluvíme, více si příčiny uvědomoval právě i tímto způsobem. Jednalo se o příčiny, kde se klient mimo jeho současného života už s popsanými lékařskými diagnostiky setkal a to různými způsoby a v různých variacích.

Tato fáze terapie šla samozřejmě souběžně s lékařskými testy a s lékařským dohledem, avšak testy a vyšetření prokazovaly čím dál tím více zlepšení ve všech směrech. V Srpnu 2015 se již projevily mnohé pozitivní kognitivní funkce a vysoká míra samostatnosti klienta, zlepšila se jeho motorika, paměť, vnímání a to do takové míry, že byl schopen vést ústně terapii s námi už klient sám.

Následně jsme s klientem konzultovali a zpracovali postoj ohledně ztráty a poruchy paměti. Klient si uvědomil, že se jednalo o přirozený ochranný mechanismus jeho těla, kde podvědomí zablokovalo přístup k určitým vzpomínkám za účelem, aby tělo jednak žilo a přežilo ale také za účelem, aby to tělu nevadilo, aby to zbytečně jeho stav nezhoršovalo a aby nás to v terapii nebrzdilo. Po uvědomění klient akceptoval jeho tělo a jeho mechanismy, což mu umožnilo a připravilo ho následně se postupně a průběžně rozpomenout a zpracovat si traumatické události či negativní myšlenky od začátku - tedy od autonehody až po tuto fázi terapie.

S klientem jsme následně retrospektivně zpracovali celý jeho průběh terapie včetně kómatu, období návratu z kómatu atd. - kde vnímal všechno to, co se o něm říkalo, avšak nebyl schopen na podněty okolí či lékařů v tomto období reagovat. Všechny negativní elementy jsme s klientem zpracovali a nastavili jsme mu postoj, kde si nepřipouští a netoleruje žádné negativní lékařské diagnostiky. V tomto stádiu kromě jiných bylo eliminováno už i koktání klienta.

Následně jsme s klientem zpracovali průběh autonehody, vůči které klient dosáhl také neutrální postoj - pocity, jako kdyby se ho autohavárie už vůbec netýkala a byl se na ni schopen hledět už jako na film.

Následně jsme zpracovali příčiny, proč k autonehodě vlastně došlo. Klient si totiž uvědomil, že v období před jeho současným životem, v období kdy si jeho současný život plánoval, si totiž naplánoval takovou formu autohavárie, stejně si naplánoval i terapii u nás a to vše za účelem, aby se tím odstranily co nejrychleji a co nejefektivnější mnohé jeho nezpracované záležitosti z minulých životů, aby se stal samostatným a aby se znovu aktivovaly jeho vyšší schopnosti a funkce mozku, kterými už jednou v dávných dobách klient disponoval.

V tomto stádiu terapie, zhruba v Prosinci 2015, byl klient už kompletně připraven na další průběh jeho terapie - eliminace dozvuků jeho diagnóz a oficiálně soudní navrácení jeho svéprávnosti na základě pozitivních lékařských testů, soudních posudků atd...

Leden 2016 - Leden 2017: Klient získal zpátky svou svéprávnost

V této fázi terapie jsme za pomoci regresní terapie, mentálních operací, odvodu přivtělených duší, psychoanalýzy snů a dalších terapeutických postupů v kombinaci s lékařskými vyšetřeními zpracovali s klientem všechny příčiny a překážky, které byly spoluodpovědné za "dozvuky" lékařských diagnóz a příčiny, které bránily tomu, aby klient získal zpět jeho svéprávnost. Pro tento účel, klient a matka si následně nastudovali potřebnou a relevantní legislativu, absolvovali patřičné právní poradenství atd.

Následně jsme nastavili optimální budoucnost klienta - budoucnost, kde má klient již svou svéprávnost natrvalo navrácenou. Z této budoucnosti jsme odstranili všechny negativní pocity, postoje, překážky, stejně jsme sepsali a optimalizovali všechny potřebné úkony, argumenty a důkazy, které byly pro dosažení této budoucnosti potřebné.

Celý průběh prošel mnohými lékařskými, psychiatrickými a psychologickými testy. Případ posuzovali zároveň i mnozí nezávislí soudní znalci, soudní lékaři apod. Nakonec se skrz mnohé argumentace a schopnost klienta obhájit se podařilo dosáhnout toho, že mu byla oficiálně a soudně navrácena svéprávnost a to v plném rozsahu.

Právoplatnost navrácené svéprávnosti začala být účinná v lednu 2017.

Leden 2017 - Prosinec 2017: Odemknutí vyšších funkcí a schopností mozku a jejich následné usměrnění

Aktivace schopností z Paragenetiky

V tomto stádiu nebránilo už nic odemknout resp. reaktivovat vyšší schopnosti a vyšší funkce mozku z klientovy Paragenetiky.

Ve zkratce, Paragenetika je obdoba současné genetiky, kde např. zdědíme mnohé vlastnosti po našich rodičích. Slovo "Para" je odvozeno od slova Parapsychologie, která pojednává i o migraci duše - reinkarnaci. Jinými slovy, Paragenetiku můžeme také chápat jako "zděděné" schopnosti či vlastnosti, které jsme nabyli právě v našich minulých životech a které se zakódovali do naší duše a kde si tyto schopnosti a vlastnosti neseme s sebou, stačí je jen v patřičných momentech aktivovat resp. znovu aktivovat.

U klienta probíhala tato fáze terapie, Od Ledna 2017 po Květen 2017, zejména v podobě mentálních operací, kvantových postupů transmutací, kde jsme mu nastavili resp. voperovali pozitivní vzorce typu

 • "Tělo klienta funguje k jeho plnému potenciálu tak jako kdysi jeho v minulém životě".
 • "Tělo klienta je stejně pružné, flexibilní, anatomicky a fyziologicky schopné znovu používat schopnosti stejně a ještě lépe než v jeho minulých životech."

 • "Vyšší schopnosti a funkce těla a mozku klienta jsou kultivovány a jsou použity výlučně a exkluzivně pro pozitivní a kreativní účely".

 • "Vyšší schopnosti mozku nebudou použity jako zbraně".

 • A mnohé jiné pozitivní vzorce těmto podobné.

Tělo Klienta mělo v tomto stádiu samozřejmě již i optimální váhu, která zajišťovala optimální elektrické funkce a obvody těla potřebné pro vyšší funkce mozku popsány níže. Optimální váhu dosáhlo tělo Klienta průběžně a přirozeně při několikaletém boji jeho těla se zdravotními problémy.


Mezi Červnem 2017 a Prosincem 2017 se u klienta aktivovaly tyto jeho vyšší schopnosti

Telekineze rovněž nazývaná také jako Psychokineze - Vědomé pohybování předměty myslí.

Vědoma levitace za pomoci mysli do omezené výše 5 metrů.

Klient dokázal použít své tělo a svou mysl na nonstop neomezené, každodenní a lidskému tělu NEškodící přijímání bezdrátového, lidmi vyrobeného (man-made) wi-fi signálu internetu v jeho domácnosti, kde se u klienta kompletně eliminovala potřeba mít fyzický laptop, fyzický počítač či fyzický monitor. Jeho tělo, DNA, mozek a mysl, jak nejvýkonější počítač na světě - základ principu naší terapie vůbec, nahradilo tyto fyzické počítače a monitory, podobně jako jsme mohli vidět např. ve filmech Robocop. Přes jeho oči vidí z jeho mysli hologramy a tím pádem má zároveň klient takovýmto způsobem i monitor pro jeho počítačové aplikace a pro použití internetu. Zbývá mu už "jen" najít si jeho partnerku-dvojplamínek a nebude mu už nic bránit, aby na podobný princip nenahradil telepatickou audio-video komunikací i jeho reálný fyzický telefon. Přesně na stejný způsob komunikace a aplikace technologie jsme fungovaly především v Atlantidě na ještě dokonalejší způsob a to v tom směru, že tam jsme nepotřebovali internet, tam jsme byli napojeni přímo na Akášické záznamy, které zaznamenávají vše co se kdy událo, děje nebo teprve uděje a jak bude Transformace postupovat, i k tomuto znovu dospějeme...

Univerzální vesmírný jazyk - Klient se naučil porozumět:

 • Řeči zvířat.
 • Řeči rostlin.
 • Řeči mimin.

 • Řeči "neživých" předmětů (Předmětů, které považujeme za živé, pokud se do nich rozhodně duše inkarnovat a zažít si zkušenost "předmětu").

 • Klient se stal Multilingvistom - ovládá všechny světové jazyky a to i nářečí a slangy, o kterých jsme si mysleli, že ani neexistují...

Vědoma teleportace na krátkou vzdálenost, 10 metrů: Ve zkratce klient "zmizí" z jednoho místa a následně se v dalším místě "objeví".

Průběžně jsme pomohli klientovi si v rámci jeho současného těla na tyto schopnosti zvyknout, rozvíjet, usměrnit, kultivovat a pod. U klienta jsme zpracovali a nastavili:

 • Trpělivost.
 • Přizpůsobení se nové době.
 • Vědomí, že jeho schopnosti se budou postupně rozvíjet, zesilovat již v rámci přirozeného průběhu transformace.

Klient se nás také zeptal, jestli se bude vědět vědomě teleportovat na neomezené resp. jakékoliv vzdálenosti. Klient si po našem vysvětlení uvědomil, že možné to bude v průběhu času, avšak ke konci roku 2017 na něco takového nebyla připravena především legislativa a v tomto případě by ty schopnosti, zejména teleportace, způsobily více škody než užitku. Avšak u klienta jsme nastavili ultimátní záměr v podobě "Jeho schopnosti fungují na jejich plný potenciál a to včetně schopnosti teleportovat se na neomezené vzdálenosti".

Tímto jsme zadali Vesmíru záměr a Vesmír bude postupně a průběžně, jak bude transformace postupovat, dávat příležitosti pro kompletní dosažení tohoto záměru čímž se bude zároveň zákonitě a přirozeně měnit a přizpůsobovat i celosvětová legislativa. Do té doby je úkolem klienta nadále své schopnosti usměrňovat, rozvíjet, kultivovat, poznávat atd.

Klient si celým tímto průběhem v rámci naší terapie kompletně uvědomil, proč se mu výše popsané "nepříjemné" věci staly, že si tím prostě musel projít a že jeho povaha a osobnost byla lepší než kdykoliv před autonehodou; že ho to udělalo lepším, silnějším, moudřejším a duchovnějším než kdykoliv předtím...

Závěrem k - Klient funguje již na Ultimátní Telepatické vlně v podobě Ultimátní rezonance a Ultimátní harmonie s naším Projektem, s našimi telepaticky službami, s planetou a se samotným Universem

Postupem času jsme Klienta nastavili na náš telepaticky Telefon, Telepatický internet apod. Ze začátku a v rámci pilotního testování našeho telepatického internetu sloužilo jeho tělo jako přijímač Telepatického internetu našeho Projektu, kde tělo Klienta bylo schopné následně telepaticky sloužit jako wifi přístupový bod (podobně jako jste na Vašem chytrém telefonu kdysi přijímali internet přes data ze simkarty a následně nastavili telefon jako wifi přístupový bod, kde jste takto mohli přijímat internet na daných zařízeních jako laptop, pc atd.). Postupně se vše s Klientem dotestovalo, vyladilo a od té doby už Klient samozřejmě nepotřebuje žádnou elektroniku či žádnou techniku pro užívání si internetu - jeho tělo kompletně přijímá internet a jako obraz mu slouží samozřejmě již jeho oči projektující obrazy a data z jeho mysli.

K partnerce Klienta - stalo se. Do života mu postupem času opravdu přišla už i jeho doživotní partnerka, která se přirozeně po přečtení naší stránky sama také napojila na naše Telepatické Odborné poradce, kteří zprovoznili i u ní mimo jiné také aj Telepatický internet, Telepatický Telefon a následně už oba Klienti dnes používají již naši službu (samozřejmě také zabezpečenou) Telepatického telefonu, kterou si nemohou vynachválit.

Co se týče Klientovy schopnosti Teleportace pomocí jeho mysli. Od té doby, co byla výše v tomto článku popsána tato Klientova schopnost Teleportovat se pomocí jeho mysli, se mnohé již změnilo - přizpůsobila se světová legislativa a padli tím pádem Ultimátně už i tyto resp. jakákoli omezení využití Teleportace. Dnes se již Klient nemusí Teleportovat takovýmto způsobem jak jsme popsali v předchozích řádcích, čímž tato Klientova schopnost Teleportace byla již Ultimátně usměrněna do takové účinnosti, planetární harmonie a symbiózy spolu se symbiózou, harmonií a rezonancí i se samotným Universem, kde mysl Klienta napojena již na náš Krystalový tým způsobila to, že Heimdallr z našeho krystalového týmu otevírá dnes portály už i pro tohoto Klienta a to bezpečně a na jakoukoli vzdálenost a kdykoliv Klient potřebuje.