16. Individuálně vyřešen případ; Žena; 55 let: Eliminace invalidního vozíčku a invalidního důchodu ze života klientky; Případ z období 2006 - 2010

28.09.2018

Invalidní vozíček a invalidní důchod jsou také problémy dnešní doby. Článek popisuje, jak se nám pomocí našeho nekompromisního Terapeutického tlaku podařilo odstranit ze života klientky její sebelítost, lenost a tím pádem i její invalidní vozíček či invalidní důchod...

Délka terapie od jejího začátku až po eliminaci invalidního vozíčku a invalidního důchodu ze života klientky: 5 let.

Obrátila se na nás klientka o věku 55 let, zhruba počátkem roku 2006, která měla lékaři stanovenou určitou formu paralýzy a ochrnutí, avšak měla všechny 4 končetiny. Paralýza a ochrnutí klientky způsobily, že klientka skončila na invalidním vozíčku a pobírala invalidní důchod. Teno stav klientky zapříčinila její autonehoda v roce 1996, tedy 10 let před začátkem naší terapie, která začala v roce 2006, a která probíhala telefonicky.

Klientka si u nás zaplatila naši terapii předem na celý jeden rok.

Hned v prvním telefonickém rozhovoru na nás podvědomí klientky telepaticky a na dálku doslova sypalo velké množství příčin jejích problémů - problém za problémem, což je samozřejmě pozitivní zpráva vzhledem k tomu, že tělo a podvědomí klientky se chtělo těchto problémů zbavit a začali jsme hned od začátku vyvíjet velký terapeutický tlak na klientku a jak se říká, začali jsme klientce "nakládat" a to pořádně v tom smyslu, že z jejího podvědomí jsme jí totiž komunikovali informace a příčiny jejích problémů, které klientka nechtěla slyšet; které se bála slyšet; které se bála si přiznat a připustit; které jí byly vysoce "proti srsti", které klientku znechutily; které způsobily to, že naši odborní poradci byli označeni za těch nejhorších; že naši odborní poradci jí chtějí jen špatně; informace, které klientku pořádně znervóznily a vyvolaly v ní agresivitu apod. Z terapeutického hlediska to bylo samozřejmě v pořádku, neboť všechny tyto potlačovány pocity a emoce šli z těla klientky ven.

Jako první jsme s klientkou zpracovali její špatný postoj k předchozím terapií a nevážení si maličkostí ani ničeho, její nedostatek pokory k předchozím terapiím a k našemu Projektu, co se pro Klientku před naší terapií udělalo, co bylo u Klientky v podobě postulátů: "Navštívila jsem už tolik terapeutů a lékařů, nic nepomohlo a stále jsem na vozíčku"; "Mně nic nepomáhá"; "Mně už nic nepomůže". Jen tento problém nám trvalo s klientkou zpracovat 1 týden každodenní terapie, 2 hodiny denně. Problém se nám podařilo zpracovat a nastavili jsme u klientky nové úhly pohledu v tom směru, že každá terapie jí něco dala, každá ji někam posunula, a že všechny tyto terapie klientku připravili a dostali už na takovou formu duchovní úrovně, kde se klientka dostala již k nám.

Další problém klientky byla u ní obrovská sebelítost, jejíž zpracování trvalo dalších několik dní po sobě, tentokrát 3 hodiny denně. Klientka se potřebovala sebelitovat, potřebovala být středem pozornosti a potřebovala aby ji litovali jiní. Klientce jsme jako první vysvětlili, že podle našich obchodních podmínek, se kterými klientka před terapií souhlasila, sebelítost rozhodne netolerujeme a že klientku nemíníme rozhodně litovat ani s ní soucítit a že pokud chce klientka s námi spolupracovat, musí přestat sténat a musí začít jednat.

Klientka následně našich odborných poradců označila za bezcitných, že nemají žádnou empatii ani sympatii. Klientce jsme vysvětlili, že také podle našich obchodních podmínek, úkolem a kompetencemi našich odborných poradců není vyjadřovat vůči klientům ani lítost ani soucit či projevovat nějakou formu náklonnosti. Klientce jsme vysvětlili, že pokud má terapie uspět, naši odborní poradci musí za účelem zachování profesionality a objektivity zůstat nestranní a objektivní. S klientkou jsme tuto problematiku také zpracovali a klientka se dokázala na věc podívat už jinak a tato problematika ji už víc nestresovala.

Následně jsme s klientkou začali zpracovávat problematiku jejího invalidního důchodu. Ve zkratce a ve s shrnutí, podle Univerzálních Vesmírných Zákonů a Zákonů mechanismů Karmy, její forma příjmu v podobě pobírání invalidního důchodu, způsobila to, že klientka byla její podvědomím označena za parazita společnosti, že od společnosti jen bere, ale společnosti nic nedává a že společnost rozhodne takových lidí nechce, nepotřebuje a netoleruje. Zde nám klientka začala vyhrožovat, že chce terapii ukončit. Klientku jsme upozornili, že podle našich obchodních podmínek je na hraně, kde nespolupracuje, a že riskuje ukončení terapie a riskuje zároveň i to, že podle našich obchodních podmínek máme právo jí v takové situaci finance rozhodně nevrátit vzhledem k tomu, že to bylo charakterizováno jako dobrovolné ukončení terapie. Klientka se uvědomila a terapie pokračovala.

V tomto stádiu jsme také začali zpracovávat problematiku klientky, kde klientka si myslela, že vše vyřešíme za ni a že ona se pro její úspěch nemusí nijak zapříčinit. Klientce jsme začali vysvětlovat a nastavovat s ní nové úhly pohledu, kde naším cílem bylo klientce vysvětlit principy fungování Zákona přitažlivosti - 50% nám dá Vesmír příležitosti k dosažení našich záměrů, ale zbývajících 50% musíme my vyvinout iniciativu, naši snahu apod. V tomto stádiu byl terapeutický tlak na klientku tak obrovský, že jí to bylo vysoko proti srsti v tom směru, že by musela opustit svou komfortní zónu sebelítosti a lenosti a kde byla tlačena do toho, aby sama začala také vyvíjet iniciativu a snahu, jinak terapie úspěch nikdy mít nebude. Klientka to už neunesla a uprostřed sezení v podobě telefonického hovoru, klientka jednoduše telefon složila a přerušila komunikaci s naším odborným poradcem. Toto se stalo zhruba po 3 týdnech terapie od jejího začátku.

Následně nás klientka kontaktovala písemně, kde nás žádala o vrácení zbývajících financí, které v rámci její předplaceného ročního paušálu nevyčerpla. Klientce jsme se písemně vyjádřili, že na základě našich obchodních podmínek její chování bylo:

  • Arogantní, vulgární, ignorantské.
  • Zároveň klientka také dle našich obchodních podmínek odmítala spolupracovat, na což byla v terapii upozorněna a i přes upozornění pokračovala v tom, že nespolupracovala v podobě toho, že nám složila telefon.
  • Zároveň podle našich obchodních podmínek klientka tím, že nám složila, se rozhodla sama a dobrovolně terapii ukončit.

Na základě především těchto bodů z našich obchodních podmínek klientce finance nebyly vráceny a také jsme klientce v závěru písemného vyjádření vysvětlili že více se k záležitosti už nemíníme vyjadřovat.

Následně nás klientka v celém roce 2006 mnohokrát kontaktovala s všemožnými výhrůžkami. Označila nás také, že nám nejde o pomoc lidem, ale že nám jde jen o peníze a dosahování zisků. Všechny výhrůžky jsme podle našich obchodních podmínek vymazali a nereagovali jsme na ně. Klientka se také na nás všemožně a všudemožně stěžovala, dokonce se obrátila i na právní poradenství. Avšak zde klientka znovu narazila. V právním poradenství se klientka totiž dozvěděla, že na základě našich obchodních podmínek, pravda a právo byli na naší straně a že soudní spor by proti nám nevyhrála a tím pádem se žádný soudní spor nekonal. Klientka takto pěkně zaměřovala pozornost na negativitu a tímto si negativitu pěkně v rámci zákona přitažlivosti do svého života i přitahovala. Nakonec klientce nezbývalo nic jiného, ​​jen si přiznat, že jsme my a právní poradenství klientky, měli pravdu, že chyba byla na její straně a že pokud se chce změnit a pokud chce v životě něčeho dosáhnout, musí se změnit, musí změnit její postoj a musí začít na sobě pracovat. Klientka potřebovala, jak se říká, v průběhu tohoto roku vychladnout, mnohé věci si uležet, uvědomit, aby to celé pochopila a aby se to všechno z ní vyplavilo.

Když si klientka všechny potřebné záležitosti uvědomila, obrátila se na nás znovu s tím, že se nám omluvila, přiznala si její chybu, arogantnost a ješitnost a že chtěla pokračovat v terapii s tím, že si další průběh terapie zaplatí znovu, že to všechno pochopila.

Jako první jsme klientce vysvětlili, že složením telefonu promrhala příležitost a že jí přišla sice další příležitost ale o to těžší v tom pojetí, že vzhledem k tomu, že i náš ceník se aktualizoval a ceny se zvýšily, že tato další příležitost vyjde klientku dražší a že jsou to nic jiného jen přirozené zákonitosti karmy. Klientka neměla s tímto problém, vše pochopila a souhlasila.

Jako druhé jsme klientce vysvětlili, že její podvědomí uznalo za účelem optimalizace Placebo efektů klientky potřebných pro její další terapii, že bude trvat další 4 roky dokud kompletně v terapii klientku dostaneme z vozíčku a dokud ji zbavíme invalidního důchodu a že by bylo vhodné, aby si klientka predplatila tyto 4 roky předem a najednou v podobě jedné transakce. Očividně, toto optimální řešení podvědomí klientky vypočítálo a určilo na základě jejich energií vzhledem k tomu, že klientka s financemi problém principiálně neměla (měla přístup k finanancím i jiným než jen invalidní důchod). Klientka zaplatila předem a jednorázově na 4 roky terapie a následně terapii už nestálo v cestě nic, naopak, další terapie šla už jako po másle, a jak se říká, na lusknutí prstu a rychlostí světla.

Následně jsme s klientkou ještě více optimalizovali její Placebá v podobě, že jsme s klientkou zpracovali a nastavili její motivace zbavit se invalidního důchodu s tím, že klientka bude mít jiné formy příjmu a to v podobě jejího vlastního podnikání; záměru a motivace zbavit se invalidního vozíčku. V tomto stádiu terapie si klientka uvědomila zároveň i její životní účel.

Následně jsme zpracovali její autohavárii, která byla původní příčina toho, že klientka skončila na invalidním vozíčku a že pobírala invalidní důchod. Autohavária byla výsledkem ničeho jiného, než karmy, která si klientku tímto způsobem doběhla.

Následně jsme další 4 roky s klientkou zpracovávali všemožné příčiny, odvedli jsme mnohé přivtělené duše v kombinaci s mentálními operacemi, analýzou snů a jinými postupy.

Klientka přišla do stádia, kde jednoho dne z vozíčku vstala a věděla chodit jako by se nic nestalo, vozíček už víc nepotřebovala, cítila se plná naděje, energie, radosti. Nicméně byl tu ještě jeden problém, i když klientka věděla chodit, lékaři si nevěděli s jejím zdravotním stavem poradit z toho důvodu, že lékařské testy jako Rentgen a pod., stále ukazovaly problémy v těle, na základě kterých byla klientce původně diagnostikována paralýza a ochrnutí. Toto se stalo již v roce 2010, tedy zhruba po 3 a půl letech terapie od momentu, co jsme s klientkou terapii obnovili.

Na základě informací z těchto lékařských testů a výsledků jsme nejbližších 6 měsíců pracovali na tom, aby se její reálný stav shodoval s lékařskými přístroji, co jsme dosáhli kvantovými postupy, transmutací a mentálními operacemi.

Následně, ke konci roku 2010, už lékařské testy prokázaly zdravé tělo a stav pacientky se již shodoval s těmito lékařskými výsledky, kde lékaři označili klientku jako zdravou právě na základě těchto posledních empirických testů a výsledků. Jinými slovy, paralýza a ochrnutí zmizely. Zde opět vidíme, že je důležité, aby naše terapie a klasická medicína šli ruku v ruce.

Klientka následně eliminovala i invalidní důchod z jejího života a začala podnikat a dělat to co ji baví, naplňuje a zajistila si finanční příjmy jiné než invalidní důchod, čímž zároveň zmizel i problém parazitování klientky od společnosti.

U tohoto případu také vidíme, proč je důležité si naše obchodní podmínky přečíst před tím, než si Klient zaplatí terapii u nás - platí zde doslovně, že přečtení podmínek pomůže oběma stranám předejít problémům do budoucna.

Nemáme problém přiznat, že mnozí naši klienti označili negativní kritikou naši terapii za arogantní; agresivní; nekompromisní; tvrdou; nesoucitnou; jako terapii založenou nikoliv pro pomoc lidem ale pro terapii, kde jde jen o peníze; byli jsme neobjektivně označení za podvodníky a do tohoto "jednoho pytle" jsme byli hozeni na základě špatných zkušeností klientů u terapiích před tou naší a mnohé tímto označením podobné. Podle našich obchodních podmínek jsou taková tvrzení charakterizovány jako negativní kritika a kterou také dle našich podmínek netolerujeme a neakceptujeme vzhledem k tomu, že tam není zachována objektivita a je vyjádřena pouze negativní část a není vybalancovaná pozitivními aspekty, které terapie našim klientům dává. Mnozí se jen musí naučit vidět v terapii i tyto pozitivní aspekty, i když jsou to maličkosti a musí se naučit si je vážit.

Nicméně, zároveň jiní klienti rovněž potvrdily, že naše terapie je sice tvrdá, ale zároveň jejich tvrzení bylo vybalancované konstruktivně a to v podobě pozitivního názoru, že naše terapie a náš terapeutický tlak přináší v konečném důsledku a v tom nejvyšším možném úhlu pohledu diamanty. To ukazuje, že klienti si váží i ty nejjemnější maličkosti, ty nejmenší detaily, což jim naše terapie dala a přinesla. Přesně tak to funguje i v přírodě - když jsou diamanty ve formě uhlí neformované; když jsou hrany diamantů nebroušené. Avšak vyvíjením patřičného tlaku se tyto diamanty a jejich hrany obrušují k dokonalosti např. optické, akustické, estetické a proto má průmysl s diamanty takový úspěch. A stejně je to i s naší terapií a naším terapeutickým tlakem - terapie usměrňuje a optimalizuje osobnost či charakter v podobě obrušování; odomkýna skutečný potenciál či schopnosti člověka; jen vše potřebuje svůj čas tak jak i právě zmíněné diamanty v přírodě. Jinými slovy, my neměníme člověka, jen člověk si v terapii odomkýna to, co v něm opravdu je schované a co dřímá a čeká, aby se aktivovalo a probudilo, co mohou klient nebo jiní vnímat i jako změnu...