15. Individuálně vyřešen případ; Muž 30 let: Úspěšné dorostlá amputovaná končetina - levá noha; Případ z období 2010 - 2015

29.09.2018

Část DNA se považovala za neprobádanou či jako "DNA odpad". My jsme využili a "aktivovali" i tuto část. Je totiž možné dosáhnout dorůst končetiny na podobný způsob, jako když ještěrce doroste odtržen ocas. Vyřešen případ: Amputována levá noha; Výsledek terapie: Dorostlá Končetina, Schopnost vyskočit vertikálně do výšky 10 metrů...

Obsah

 • Úvod
 • Rok 2010
 • Rok 2011
 • Rok 2012 - 2013
 • Rok 2014
 • Rok 2015

Délka terapie až po dosažení dorostlé amputované končetiny: 6 let.

Úvod

Začátkem roku 2010 se na nás obrátil klient, muž o věku 30 let, který měl amputovanou levou nohu někdy v jeho dětství. Klient přišel za námi s pozitivním postojem a s vírou v úspěch, že pro něj existuje šance a naděje, že by mu mohla jeho končetina znovu dorůst. Toto je něco, co v terapii nazýváme jako vysoce pozitivní postoj a optimální Placebá a pro terapii byl již jen tento krok klienta polovinou jeho úspěchu...

Rok 2010

Jako první jsme s klientem v nejbližším pololetí (zhruba první pololetí roku 2010) intenzivní, skoro každodenní terapie, zpracovali příčiny, proč vlastně došlo k tomu, že mu byla levá noha amputována. Samozřejmě, nebylo to nic jiného, jen výsledek toho, že si ho doběhla karma za špatné věci, co spáchal mimo tohoto jeho současného života. Klient si tyto všechny záležitosti uvědomil; změnil mnohé své pohledy na věc; akceptoval jeho minulost; smířil se s ní a následně jsme mohli v terapii pokračovat...

Když si představíme lidské tělo vertikálně, tak levá vertikální strana lidského těla (strana kde je srdce) představuje ženské energie. Další pololetí (zhruba druhé pololetí roku 2010) jsme s klientem zpracovávali právě jeho špatný postoj k ženám a k ženským energiím. S klientem jsme zpracovali jeho mnohé variace příčin - nadřazenost k ženám; nedostatek sebevědomí; minulé životy, kde on byl inkarnovaný v podobě týraných žen; minulé životy kde on ubližoval ženám stejně i minulé životy, kde byl svědkem ubližování žen apod. Na konci této fáze terapie jsme ještě odvedli přivtělené duše mnoha žen a klientovi se začal obracet život doslova rychlostí světla. Dokonce si do svého života přitáhl i jeho životní partnerku, s níž jsou dodnes. Tento jeho partnerský vztah nám následně masivně pomáhal s dalším průběhem terapie...

Rok 2011

Další celý rok 2011 jsme s klientem pracovali na jeho partnerském vztahu, na partnerské dohodě mezi ním a jeho partnerkou za účelem, aby dosáhl určitou duchovní úroveň, resp. úroveň, na níž jeho partnerka byla již v době, když začala s klientem partnerský vztah. Jinými slovy, to co jsme v této fázi zpracovávaly s klientem, to už jeho partnerka měla zpracováno a vyřešeno. Motivace zde byla jednoduchá v podobě požadavku a tlaku, který na klienta dala jeho partnerka: "Buď budeš na sobě pracovat nebo tě jako mého partnera nechci a každý si půjdeme svou cestou". Díky její podpoře, trpělivosti a tlaku měl náš klient dostatečnou motivaci na sobě pracovat a tím pádem se nám podařilo udělat v terapii další kus práce. Na konci této terapeutické fáze, zhruba na konci roku 2011, už oba dosáhli partnerskou harmonii a takříkajíc i určitou formu jednoty dvojplamenů. Toto byl také důležitý krok k tomu, aby klient dosáhl dorůst jeho končetiny. Terapie pokračovala...

Rok 2012 - 2013

V těchto dalších dvou letech léčby klienta jsme, v podstatě a ve shrnutí, zpracovávaly všechny příčiny a překážky, které klientovi bránily tomu, aby mu jeho končetina dorostla. Rovněž jsme v této fázi jeho terapie optimalizovali jeho systém víry a jeho placebo na ještě vyšší potřebnou úroveň než s již tak vysokou úrovní kladného postoje, se kterou se na nás klient původně obrátil pro absolvování jeho terapie. Toto dalo klientovi neoblomné základy do jeho zemské čakry, jejíž součást jsou právě i nohy...

Rok 2014

Celý tento rok jsme aplikovali u klienta mentální operace, kde jsme mu nastavili pozitivní vzorce typu:

 • "Klient má obě nohy zdravé".
 • "Klient má obě nohy dorostlé".
 • "Obě nohy klienta fungují v dokonalé harmonii".
 • "Klient stojí oběma nohama pevně na zemi a je hluboko, kvalitně a optimálně uzemněn".
 • Klientovi jsme nastavili na základě požadavků jeho podvědomí i archetypy nejlepších běžců světa; archetypy nejlepších skokanů světa apod.

Stejně jsme s klientem zpracovali představu, kde on a jeho partnerka jsou na závodech. Vzhledem k tomu že mezitím se i jeho partnerka neustále posouvala výš a výš, cílem této představy bylo dosáhnout toho, aby klient na těchto závodech v představě běžel minimálně stejnou rychlostí jako jeho partnerka. Podařilo se nám v představě dosáhnout nejen stejnou jejich rychlost, podařilo se nám dokonce dosáhnout i to že klient, mužská podstata jejich vztahu, byl ještě o něco rychlejší než jeho partnerka - byl vůdce a vizionář vztahu. Přesně to, co jeho partnerka potřebovala, cítila, že se mohla o jejího chlapa opřít, že mu mohla důvěřovat. Výsledkem bylo to, že jeho partnerce jsme tím automaticky a přirozeně umožnily se ultimátně navrátit k jejímu ženskému jádru s tím, že se zbavila pocitů, "že si musí dělat všechno sama", "že je na všekto sama" apod., čímž se iniciativa a odpovědnosti ve vztahu rozdělili harmonicky a optimálně pro oba partnery. Jinými slovy, nebylo vše, jak se říká, na břemenech partnerky klienta...

Následně začal klient pociťovat fantomové bolesti. Fantomova bolest, je ve zkratce, pocit bolesti, kterou člověk pociťuje právě při amputování končetin. Nějakou dobu po okamžiku, když je končetina amputována a když už reálně a fyzicky není, člověk má totiž pocit, jako kdyby tam končetina stále byla. Je to kopie tzv. astrální/energetické části těla. S klientem jsme zpracovali problematiku fantomové bolesti a nastavili jsme k této problematice u klienta optimální postoj. K čemu to bylo dobré? Dosáhli jsme totiž reverzní fantomové pocity nebo tzv. reverzní fantomové bolesti. Klient si totiž uvědomil, že když člověk pociťuje fantomovu bolest při amputování končetiny, že to jednoznačně musí fungovat i naopak při reverzním procesu - v našem případě při dorůstání končetiny. Jinými slovy fenomén fantomové bolesti jsme v tomto případě zapřáhli za účelem dorůstání končetiny. Stačilo, že klient tuto problematiku pochopil a hlavně, že ji akceptoval. Další průběh už šel tzv. autopilotem jeho těla...

Ke konci roku 2014 jsme dolaďovali ještě nějaké "dozvuky", odvedli jsme přivtělené duše, které byly ochrnuté; duše které měly rovněž amputované končetiny a následně klientovi už nic nebránilo k dosažení dorostlé končetiny.

Rok 2015

Také jsme s Klientem našli, zpracovali a nastavili přesný optimální datum, 01.01.2015, kdy mu končetina reálné a fyzicky doroste a tak se i stalo. V noci na zmíněný optimální datum končetina Klientovi dorostla. Hned v lednu 2015, konkrétně 01.01.2015 se klient ráno vzbudil a zjistil, že jeho končetina tam prostě byla, dorostlých. Samozřejmě i toto klientovy překvapení jsme museli zpracovat.

Následně v nejbližších měsících klient podstoupil spolupráci s lékaři a lékařské prohlídky. Lékaři to samozřejmě charakterizovali jako zázrak, avšak vyšetření klientovi umožnily.

Podle reflexologie a neurologie byl u klienta problém s motorikou - měl pocit, jakoby neměl v noze cit, jako by byla noha paralyzována, jako by byl klient ochrnutý. Tyto záležitosti jsme s klientem rovněž průběžně a postupně zpracovávali a nastavili jsme dokonalou motoriku a dokonalou harmonii mezi energetickými těly klienta, meridány, čakrami apod. Tato fáze terapie šla souběžně se speciální formou fyzioterapie, kterou podstupují právě lidé ochrnutí; lidé, kteří mají problém s motorikou noh po úrazech a pod. Dosáhlo se úspěchu.

Ještě jsme do konce roku roku 2015 zpracovávaly pár "maličkostí" a klient mohl v pořádku chodit. Dokonce, jednoho dne v gymnastické tělocvičně zažil klient jednorázovou zkušenost - měl "najednou a v jednom momentě" takovou sílu v nohách, tak silný odraz, že dokázal vyskočit vertikálně do výšky 10 metrů. Nicméně tato zkušenost byla jednorázová a více se dodnes (do roku 2018) neopakovala. Avšak pro klienta to otevřelo novou naději, nové brány jak může tuto jeho schopnost resp. takovou formu jeho potenciálu znovu aktivovat, usměrnit pravidelným tréninkem, cvikem či další terapií. Přijde totiž správný čas, kdy mu bude tato schopnost aktivována, ale to už bude v etapě jeho života, kdy bude řešit klient jeho životní účel...