14. Individuálně vyřešen případ; Žena 75 let: Úspěšné dosažení 32 zdravých zubů v podobě Léčby a Opravy těla spolu s dorůstem chybějících zubů; Případ z období 2009 - 2015

30.09.2018

Říká se, že po vytrhnutí vašich řádných zubů vám už další (třetí) zuby nenarostou. Ale je tomu skutečně tak? My jsme jiného názoru. Platí pravidlo, že fantazii se meze nekladou. V rámci 7 leté terapie jedné naší klientky jsme dosáhli u ní dorůs všech 32 vytržených zubů, kde klientka nosila předtím zubní protézu...

Obsah

Úvod

Stručně o klíčových technologiích a postupech potřebných pro dorůstaní zubů

Kvantové technologie a technologie transmutace jedné formy materiálu na jinou formu materiálu

Zdokumentovaný případ naší klientky

Úvod

Předtím, než uvedeme zdokumentovaný případ naší klientky, popíšeme stručně o technologiích a terapeutických postupech, které jsou klíčové pro dorůstaní zubů.

Stručně o klíčových technologiích a postupech potřebných pro dorůstaní zubů

V Atlantidě byly vytvářeni různí mutanti, mytologické hybridy napůl člověk - napůl zvíře (známé např. z řecké mytologie), zombíci, oživování mrtvol a podobně. Avšak byl to způsob, jak se technologie a vědecké poznatky zneužily, zmilitarizovaly a použily se na něco jiného jen jako zbraně. Dnes máme také pokroky v genové terapii. Avšak osobně věřím, že i v dnešní době se to zneužilo tak, že v tajných laboratořích se vytvářejí nejen různé hybridy zvířat a lidí. Existují i různé výpovědi svědků, kteří byli součástí takových experimentů; lidé, kteří tyto laboratoře viděli v jejich astrálních/mimotělních stavech apod.

V předchozích článcích jsme popsali mnohé postupy aplikované v naší terapeutické praxi a to včetně mentálních operací.

Kvantové technologie a technologie transmutace jedné formy materiálu na jinou formu materiálu

Jeden z dalších našich terapeutických postupů je aj postup, který je založen na principech kvantové fyziky, kvantové technologie. Základní princip je, že vše, jakákoli hmota a podobně i lidské tělo a jeho jednotlivé části, nejsou nic jiného než energie, světlo, fotony uspořádané tak, aby tvořily hmotu, váhu, gravitaci, velkost apod. Někteří z vás to znají také pod názvem Tachionová energie. Princip této kvantové technologie je takový, že se pracuje na subatomární kvantové úrovni těla, kde se umí patřičně a zodpovědně manipulovat s těmito částicemi apod. V dalších řádcích uvádíme pár příkladů z neomezených možností, které nám kvantová technologie nabízí.

V Atlantidě jsme kvantovou technologií uměli v laboratoři měnit kovy na zlato. V dnešní době se něco takového nazývá Alchymie. I dnes se provádí výzkum transmutace kovů na zlato, ale oficiálně se tvrdí, že je to v začátcích a ani zdaleka to není tak efektivní, jako to bylo např. v Atlantidě. Další příklad je, že například Ježíš se stejnými principy uměl proměnit vodu na kvalitní víno. Při léčbě zubů můžeme využít poznatky a technologii transmutace např. v podobě přeměny zubní plomby (jako nepřirozeného materiálu pro tělo) na materiál bio-organický a tělu přirozený. Pomocí transmutaci můžeme také přeměnit různé nepřirozené materiály v těle jako umělé klouby, umělé části orgánů atd. na orgány a materiály přirozené a bio-organické.

Říkali jsme si, co asi může být na dnešní dobu vrchol medicínsko-terapeutické úrovně, co se týče zdraví a zdravotních problémů. Shodli jsme se že prozatím (K roku 2018) to pravděpodobně může být dorůstaní chybějících zubů a dorůstaní chybějící/amputované končetiny...

V Atlantidě jsme byli na úrovni, na které jsme uměli například dosáhnout i toho, aby chybějící končetina uměla člověku dorůst doslova na počkání vzhledem k tomu, že jsme tam měli mysl na plném potenciálu, měli jsme i různé velmi pokročilé technologie, které nám k tomu dopomáhaly. Mnoho věcí v našich myslích se ztratilo například evoluční degenerací, ale nyní znovu, právě i v naší terapii, odkrýváme tyto naše ztracené schopnosti, potenciál lidské DNA, lidské mysli apod. Každý jeden člověk má v sobě potenciál, schopnosti a talenty, DNA, biologický počítač lidské tělo a lidský mozek jako hardware tohoto počítače a lidská mysl jako software tohoto počítače.

Mezikrok k dorůstaní končetin je v rámci naší terapie právě dorůst chybějících zubů...

Následuje případ naší klientky, ženy o věku 75 let, která měla všechny zuby vytrženy a nosila zubní protézu jak ve vrchní tak i ve spodní čelisti ústní dutiny a u níž se nám podařilo v rámci její 7 roční terapie (V letech 2009 - 2015) dosáhnout 32 zdravých zubů v podobě jejich dorůstu…

Zdokumentovaný případ naší klientky

Jako první bylo třeba optimalizovat váhu klientky, čímž se nastavili optimální elektrické obvody jejího těla potřebné pro dorůstání zubů. Samotná optimalizace váhy zabrala zhruba 2 roky terapie klientky na stejný a podobný způsob, jak jsme popsali v jednom z našich předchozích zdokumentovaných případů, který pojednává specificky o optimalizaci váhy...

Dalším významným a důležitým krokem byla spolupráce klientky se zubařem. S klientkou jsme zpracovali všechny její traumata, záležitosti a překážky, které jí bránily zubaře navštěvovat či s ním spolupracovat.

V dalším stádiu terapie bylo také úkolem pro náš záměr dorostlých zubů vytvořit velmi detailní "požadavek" v podobě záměru, čím detailnější a přesnější záměr tím lépe. Jednalo se o detaily jako optimální materiály zubů; kompatibilita s tělem klientky; kvalita; odolnost vůči kazem a mnohé další parametry; na základě kterých jsme v kombinaci s kvantovou technikou, mentálních operací, transmutací a mnoha jiných našich terapeutických postupů dosáhli náš záměr. Vesmír dal následně v rámci zákona přitažlivosti klientce příležitosti pro dosažení tohoto záměru.

Nalezli jsme a následně jsme zpracovali a nastavili také i optimální data pro dorůstání jednotlivých zubů.

Další průběh naší terapie byl terapeuticky připravit tělo klientky a to formou odstraněním všech příčin, které by bránily dorůstání zubů. Příčin, které by novodorostlým zubům škodili, eliminace např. paradentózy ale také nastavení mysli klientky, aby tam nezaměřovala pozornost a zbytečně si tím například dorůstání zubů nezpomalovala.

Následně se zuby začaly objevovat a růst postupně a průběžně a to v přesně předem nastavené a definované data, kde velikost zubů se pomalu ale jistě zvětšovala k jejich optimální velikosti, hustotě tak, aby byly v harmonii s tělem a co vedlo k ultimátnímu finálnímu stadiu - 32 zdravých dorostlých zubů...

Během samotného dorůstání, nazvěme to během "fázi dorůstání", měla klientka pocity, že čas se vleče, že nikdy nedosáhne dorostlých zubů a mnohé pocity tímto podobné. I tyto překážky jsme zpracovali.

V pozdějších resp. finálních stádiích terapie se některé zuby objevili jakoby "z ničeho nic/odnikud", ráno po probuzení, jindy klientka pociťovala a potvrdila různé fantomové bolesti/projevy, mechanický pohyb v podobě růstu zubů v její ústní dutině - něco jako reverzní proces trhání zubů, během jehož také pociťujeme mechanický pohyb či mechanický tlak v ústní dutině.

Klientka si následně nechala vyšetřit zuby její zubařem za účelem, aby se potvrdilo to, zda je tam opravdu 32 zdravých zubů. Její zubař to považoval za zázrak, avšak jakékoliv testy u zubaře a to včetně rentgenu prokázaly, že všech 32 zubů bylo opravdu zdravých; měli své zdravé kořeny; zdravé nervy; zmizela i paradentóza klientky...