13. Přivtělené duše, které po smrti nenašli svůj klid - Příčiny našich problémů a Jak nám takové dušičky zároveň pomáhají; Případy z let 2012 - 2014

01.10.2018

Vyřešeny případy: 1. Problémy s erekcí, Impotence; Výsledek: Chuť na sex, kvalitní sperma, Potence a těhotenství partnerky klienta; 2. Problém s otěhotněním; Výsledek: Těhotenství a Přirozený porod doma; 3. Touha po dítěti; Výsledek: Panenský porod; 4. Strašidelné sny a paranormální aktivity, Výsledek: Sny a problémy přestaly...

Obsah

Úvod

Muž; 28 let; Erektilní dysfunkce; Nechuť na sex; Impotence a Nekvalitní spermie; 2012 - 2014

Žena; 40 let; Problém s otěhotněním; 2012

Žena; 60 let; Po Přechodu; Touha po partnerovi a dítěti; 2013

Žena; 20 let; Strašidelné sny; Paranormální aktivity - Pohybování předmětů v domě; 2014

Úvod

Přivtělené duše si mnohdy neuvědomují, že nám častokrát nechtěně škodí. Také nemusí vždy platit pravidlo, že přivtělené duše nám musí vždy jen škodit. Vždy je zde důvod a motivace, proč nenašli po smrti svůj klid, proč tu chtějí zůstat a proč neodešli do světla za další svou cestou...

Naše příklady z praxe hovoří o tom jak nám takové duše škodí ale zároveň i o tom, že jejich přítomnost nám má vždy nějakým způsobem pomoci. Po zpracování příčiny přítomnosti přivtělené duše již duše nemá problém odejít si za svou cestou, kde po odchodu duší do světla problémy přestanou a dušička následně už nebrání ani sobě a její pokrokům ale ani nám a našemu dalšímu pokroku...

Následující příklady z praxe byly vyřešeny za pomoci mnoha terapeutických postupů, kde 90% terapie tvořil právě terapeutický postup "Odvod přivtělených duší do světla"...

Muž; 28 let; Erektilní dysfunkce; Nechuť na sex; Impotence a Nekvalitní spermie; 2012 - 2014

Celková délka terapie od jejího začátku až po dosažení kvalitních spermií a následné otěhotnění partnerky klienta: 3 roky.

Obrátil se na nás klient o věku 28 let s lékařskými diagnostiky a odbornými posudky Erektilní dysfunkce; Impotence či Nekvalitní spermie, což souviselo s jeho subjektivními pocity ztráty chutě na sex; nervozita, že nemůže mít s partnerkou potomka apod.; pocity a nutkání brát viagru s vírou, že toto by problém vyřešilo atd.

V prvním pololetí terapie jsme zpracovali tlak společnosti na klienta - nesprávné postoje, stereotypní a dogmatické myšlenky společnosti, které u klienta převládaly:

 • "Chlap musí vždy mít chuť na sex".
 • "Chlap musí vždy být na sex připraven".
 • "Chlap nikdy nesmí říct sexu NE".
 • "Chlap nikdy nemůže být na sex unavený".
 • "Pokud chlap nemá na sex chuť, určitě je s ním něco špatně".
 • "Sex je pro chlapy o ničem jiném jen o množství a výkonu".
 • "Chlap musí mít sex každý den".
 • "Chlap musí mít během sexu vždy erekci, jinak má problém".
 • "Bez erekce sex nikdy nebude fungovat".
 • "Je to ostuda a určitě je to něco špatné, když chlap nemá během sexu erekci".
 • "Chlap se musí  "vehementně" snažit, aby svou partnerku uspokojil a aby nepředstírala orgasmus".
 • "Viagra zvýší sexuální výkon".
 • "Bez viagry je chlap v posteli nikdo".
 • "Pokud chlap nebere viagru, jeho sexuální výkon stojí za nic".
 • A mnohé jiné stereotypní a společností zažité myšlenky či postuláty.

Klient si uvědomil, jak si tyto stereotypní názory přisvojil, jak mu škodily a jak tím omezoval sebe ale i jeho partnerku. Všechny tyto myšlenky jsme v této fázi terapie s klientem zpracovali. Klient si uvědomil mnohé záležitosti že i muži mají právo být na sex unavení, že nemusí vždy mít na sex chuť, stejně že nemusí při sexu vždy být erekce a že partneři mohou mít krásný intimní život i když ne vždy je při sexu erekce. Klient se naučil, jak důležité je s jeho partnerkou o jeho pocitech komunikovat a uvědomil si, že když partnerce vyjádří své pocity, že to není nic špatné, že partnerce či jejich vztahu to neuškodí. Naopak, klient si uvědomil, že celou dobu to byla potřeba jeho partnerky, aby o svých pocitech komunikoval a že partnerka se cítí být tím zároveň i milovaná. Klient zjistil totiž, že není na všechno sám, že je vhodné a optimální, aby partneři překlenuly tento problém spolu. Jako bonus, partneři se také dokonce naučili komunikovat o svých pocitech přímo během jejich intimního života, resp. během intimních chvil a i během pohlavního styku.

Pokud bereme pohlavní orgány muže a ženy jako živé bytosti, které "mají také svůj vlastní život", oni jsou přizpůsobeny, aby si našli cestu k sobě a to bez ohledu zda je erekce nebo ne. Klient zjistil, že ze začátku, kde byl pohlavní styk bez erekce nebo s tzv. poloviční erekcí, dává oběma partnerům krásné zážitky a ještě navíc si klient uvědomil, že šlo o výměnu energií, že to bylo i o dechu, očním kontaktu, verbální komunikací, že to byly momenty, kde partneři byli spolu jeden pro druhého a samozřejmě taková forma "nového" intimního života měla na obou partnerů i terapeutické účinky.

Zde jsme také zpracovali s klientem jeho špatné pohledy na předstírání orgasmu. Klient se naučil o cykličnosti jeho partnerky - oba partneři fungovaly už na cyklické vlně. Zjistil, že ne ve všech jejích fázích partnerka potřebuje dosáhnout orgasmu a že se vlastně jedná o přirozenou hormonální a biologickou či psychologickou potřebu partnerky. Zde si klient uvědomil, že oba partneři selhaly v komunikaci o této potřebě partnerky a o pocitech souvisejících s touto záležitostí. Problém se opravil a v komunikaci nestálo už nic v cestě.

V druhé polovině roku 2012 jsme s klientem zpracovali jeho potřebu brát viagru. Klient si uvědomil, že viagrou se vlastně brzdil a potlačoval svou přirozenou sexualitu, svou přirozenou kreativní a tvůrčí energii s níž sexualita jednoznačně úzce souvisí. Také si uvědomil, že to není o množství a následně kvalita nahradila kvantitu. Klient potvrdil ještě hezčí zážitky v jejich intimním životě, nazval to něco jako spirituální a duchovní zážitky. V konečných fázích této terapie se začaly objevovat v intimním životě klienta již erekce v kombinaci s polovičními/částečnými erekcemi. 

Další rok terapie, tedy v roce 2013 jsme pracovali na odvodu velkého množství přivtělených duší v kombinaci s mentálními operacemi jeho pohlavních orgánů. Na konci roku, tedy na konci fáze této terapie klient potvrdil že jeho erekce byla v kvalitě, jakou si klient vůbec předtím nevěděl ani představit. Klient potvrdil že v intimním životě býval už přirozeně "tvrdý jako skála" což samozřejmě přidalo nový rozměr ke kvalitě jejich intimního života.

Další rok, tedy v roce 2014 jsme pracovali na zkvalitnění jeho spermií a to úpravou životosprávy ať už stravy, pohybu a pod. Zde jsme také odvedli přivtělené duše které neměly kvalitní spermie v kombinaci s mentálními operacemi částí hormonálního systému produkující testosteron ale také s orgány odpovědnými za produkci spermií. Klienta a tím pádem i jeho partnerku jsme naučili o pomalém milování, které se rovněž nazývá i měsíční či vědomé milování. Klienta jsme také uvedli do problematiky tantrického sexu, který je ještě vyšší level od vědomého milování. Klient spolu s partnerkou se naučili kombinovat tyto možnosti "základního pudového sexu", pomalého milování a spirituálního/duchovního milování.

Zhruba v třičtvrtě roce 2014 lékařské testy a odborná vyšetření prokázaly optimální kvalitu spermií, po erektilní dysfunkci či nechuti na sex také nebylo už ani stopy.

Následně jsme klienta ještě doladili, že jsme ho uvedli do problematiky multi-orgasmické ženy stejně i do problematiky multi-orgasmického muže, což mělo za následek že postupným tréninkem je možné u muže např. dosáhnout několik orgasmů za sebou a do na přání a bez nutnosti ztráty erekce.

Ještě jsme doladili záležitosti, kde jsme terapeuticky nastavili pohlaví dítěte-oba partneři chtěli chlapce, po kterém oba partneři toužili. Zpracovali a nastavili jsme záměry, aby se dítě narodilo doma přirozeným způsobem. Dokonce nám skrz partnerské pouto mezi klientem a jeho partnerkou podvědomí jeho partnerky komunikovalo i optimální datum, kdy bude partnerka v ovulační fázi a kdy může dojít k početí. Datum podvědomí partnerky klienta určilo jako 24. prosinec 2014. A tak se také stalo v tomto datu - klientka otěhotněla což potvrdily lékařské vyšetření, gynekologické a těhotenské testy. Pozdější lékařské testy a sono vyšetření také prokázaly, že pohlaví dítěte bylo opravdu takové, jaké jsme nastavili, chlapeček.

Jak vidíme, osud dal oběma partnerům krásný vánoční dárek a dal oběma jejich životem nový rozměr, otevřel jim nové brány naděje, lásky, klidu, pokoje a štěstí - účel, pro který jsou právě Vánoce jako stvořené...

Žena; 40 let; Problém s otěhotněním; 2012

Délka terapie od jejího začátku až po dosažení těhotenství u klientky: 1 rok.

Obrátila se na nás klientka o věku 40 let. Měla problém otěhotnět s jejím partnerem. V jejich vztahu byly ve stádiu, kde se rozhodovali mezi adoptovaním dítěte nebo umělým oplodněním.

Jako první jsme u klientky museli zpracovat její pocity naléhavosti, pocity zoufalství a pod. Jednalo se o pocity, že musela mít dítě co nejdříve. S tímto souvisely i pocity a myšlenky:

 • "Týkají mi biologické hodiny".
 • "Nemám již čas".
 • "Všechny mé vrstevnice mají již dávno děti".
 • A mnohé myšlenky těmto podobné.

Skrz vysoký terapeutický tlak jsme dosáhli, že klientka našla v tomto směru svůj vnitřní klid, pocity urgentnosti zmizely, uvědomila si totiž, že tělo potřebuje svou přirozenost, svůj přirozený průběh, že každý jsme individuální a pod. Terapie pokračovala.

Zpracovali jsme všechny další příčiny spoluodpovědné za problém otěhotnět. Jednalo se o mnohé poškození ženských orgánů jak v tomto jejím životě tak i v jejích minulých životech. Tato fáze terapie byla ukončena několika mentálními operacemi, optimalizací její ženskonsti, její ženské cykličnosti, nastavení volné menstruace, což bylo klíčové nastavení pro dosažení přirozeného porodu, o kterém píšeme níže.

Po takových "úpravách" orgánů nám podvědomí klientky odhalilo další formy příčin - přivtělené duše.

V tomto stádiu jsme museli odvést velké množství přivtělených duší do světla. Duší bývalých partnerů klientky z její minulých životů; duše její sourozeneckých sester z minulých životů; duše, které byly adoptované; duše které si děti adoptovali a mnohé další duše. Toto stádium terapie probíhalo již zhruba po 11tych měsících terapie klientky.

Nakonec jsme s klientkou ještě doladili a zpracovali detaily, kde jsme nastavili pohlaví jejího vytouženého dítěte - klientka a její partner si přáli totiž chlapce. Nastavili jsme záměr, kde klientka bude mít přirozený porod u ní doma s tím, že partner je maximálně nápomocný a užitečný. Také jsme klientku zbavili pocitů, že si musí všechno dělat sama; naučili jsme ji důvěřovat její partnerovi; naučili jsme ji se o jejího partnera opřít a velmi přesně komunikovat jako o svých pocitech tak i komunikovat s jejím partnerem i o její potřebách a to stručně, na rovinu, přímo a bez okolků, bez omáček a hlavně bez jakýchkoliv "ženských" náznaků či narážek . S klientkou jsme také zpracovali ještě její návrat k jejímu původnímu ženskému jádru. Když se klientka naučila komunikovat s mužskými energiemi, tedy s jejím partnerem, otěhotnění nestálo už nic v cestě.

Na Vánoce roku 2012 klientka a její partner dospěli k otěhotnění. Těhotenství proběhlo v naprostém pořádku a bez jakýchkoliv problémů či komplikací. Porod byl přirozený a doma. Tak, jak jsme v terapii nastavili, klientce se opravdu narodilo dítě v pohlaví chlapce. Mnohé slzičky štěstí, které měly také i terapeutické účinky, nenechaly na sebe dlouho čekat a klientka se cítí od té doby spokojená, šťastná a její systém víry, co je možné a co není možné, daleko přesáhl její původní hranice a limity. Jak se říká, "klientka překročila svůj vlastní stín"...

Žena; 60 let; Po Přechodu; Touha po partnerovi a dítěti; 2013

Délka terapie od jejího začátku až po samooplodnění a panenský porod: Zhruba 6 měsíců, v průměru 3x týdně po 2ch hodinách denně.

Obrátila se na nás klientka o věku 60 let, měla už po přechodu. Trápila ji samota žal a smutek za partnerem a touha po dítěti.

Jako první jsme zpracovali všechny její předešlé vztahy z jejího současného života, které měly prapůvodní příčinu v období jejího vlastního početí její rodiči. Při početí se vyskytovaly negativní myšlenky matky klientky vůči otci klientky - nenávist, odpor a uzavřenost vůči mužským energiím, nechuť na sex a pod. Po zpracování těchto událostí si klientka uvědomila, že tyto myšlenky nebyly vlastně jí, a že toto byl důvod, proč si klientka přitahovala neúspěšné vztahy, vztahy, které jí nevydržely.

Následně jsme s klientkou zpracovali její postoj k předešlým partnerským vztahům a nastavili jsme jí úhly pohledu takové, kde se klientka dokázala už na její předešlé partnerské vztahy podívat způsobem takovým, kde jí tyto partnerské vztahy dali pozitivní aspekty, naučili ji mnohé záležitosti, a připravili ji na terapii u nás a tím pádem i na partnera, který jí po naší terapii přišel do cesty. Avšak přišel jí do cesty způsobem, který by si klientka nepředstavila ani v její nejbizarnějších snech...

Následně jsme s klientkou zpracovali všechny příčiny a překážky, které jí bránily přitáhnout si do života životního partnera. Podařilo se a následně nastala fáze terapie, kde podvědomí klientky nám v tomto stádiu odhalilo další příčinu a to příčinu v podobě přivtělené duše. Duše, která navždy změnila život klientky k pozitivnímu...

Jako první jsme museli s klientkou zpracovat její postoj k tomu, aby dokázala být vůbec této problematice otevřená za účelem, abychom mohli v terapii pokračovat. Podařilo se nám dosáhnout u klientky to, že byla problematice otevřená s tím, že její víra se postupně aktualizovala už dalšími jejími vlastními empirickými zkušenostmi v dalším průběhu její terapie.

Následně jsme nechali klientku telepaticky a mentálně si promluvit s duší. Podle podvědomí klientky jsme museli totiž zjistit velmi přesné detaily o duši, kdo to je a proč je u klientky. Zde se vyplavily mnohé formy podvědomého strachu a zábran, které klientce bránily dozvědět se o původu přivtělené duše. Skrz terapeutický tlak, který jsme na klientku vyvinuli, jsme tyto zábrany prolomili.

Tyto obavy měly své opodstatnění. Klienta totiž zjistila, že se jednalo o přivtělenou duši její Dvojplamena, který byl při klientce přivtělený řádově na stovky minulých životů a klientka si tuto duši přinesla až do tohoto jejího současného života. Klienku jsme nechali si s touto přisídlenou duší vyjasnit si mnohé věci. Nastaly těžké uvědomění klientky, pláč a skřípění zubů, dokonce klientka byla i na hraně, když chtěla terapii s námi ukončit. Avšak tlak vyvíjen tentokrát v kombinaci našich odborných poradců spolu už i s podvědomím klientky a přisídlenou duší způsobily to, že klientka v terapii vytrvala, pokračovala a dodnes toto její rozhodnutí nelituje.

Klientka si v těchto stádiích totiž uvědomila, kde udělala mnoho chyb, jak vysoko je duchovně její Dvojplamen a co všechno má zpracované, jako brzdila celou tu dobu klientka sebe ale i duši, cítila se vůči tak vysoko duchovní bytosti méněcenná, neměla sebejistotu, sebevědomí a pod. I tyto problémy se nám podařilo s klientkou zpracovat.

Následně jsme zpracovali s klientkou její problematiku a to touhu po partnerovi a po dítěti, co jsme dosáhli tím, že, jak se říká, jsme zabili více much jednou ranou. Duše totiž navrhla klientce, a její podvědomí to uznalo jako optimální řešení, že by se tato duše mohla inkarnovat do plodu klientky, kde klientka by toto dosáhla tzv. samooplodněním a následně po porodu a odrostlého "dítěte" by se dítě klientky stalo zároveň jejím partnerem.

V klientce zprvu tato představa vyvolala hnus, odpor, strach. Tyto záležitosti jsme také zpracovali spolu se záležitostmi, myšlenkami a špatným postojem k problematice incest a klientka byla po zpracování problematice otevřená.

Klientka a duše si dohodli podrobnosti samooplodnění/panenského porodu. Panenský porod je ve zkratce fenomén, kde dochází k oplodnění vajíčka jen za pomoci mysli bez pohlavního styku, bez spermie. Můžeme to nazvat i energetické oplodnění, které se později, tak jako všechno ostatní, manifestuje a projeví i na biologické a fyzické rovině těla. Následně se oba "partneři" dohodli, že klientka porodí její dvojplamen doma přirozeným způsobem; optimální datum a astrologii ovulační fáze potřebnou pro takovou formu oplodnění a pro takovou formu porodu; ve věku 4 roky její partner dosáhne už tělo dospělého člověka a mnohé další aspekty této jejich, nazvěme ji, "partnerské dohody". S klientkou jsme vše potřebné zpracovali ohledně této dohody.

Na základě této partnerské dohody jsme následně zpracovali a nastavili dohodu mezi klientkou samotnou a jejím tělem. Její tělo totiž na základě této partnerské dohody umožnilo klientce dočasně obnovit její menstruaci za účelem samooplodnění, gravidity, porodu s tím že po porodu se menstruace znovu vypne. Klientka s návrhem jejího těla a podvědomí souhlasila.

Terapií jsme doladili ještě nějaké ty maličkosti. Toto jsme byli již ve stadiu, kdy klientka měla za sebou zhruba už 5 měsíců terapie s námi. Následně už klientka terapii nepotřebovala, byla totiž navigovaná už její duchovním partnerem a jeho duší ve všech záležitostech jako samooplodnění, těhotenství, porod samotný, růst dítěte apod. Nám klientka už dávala jen odezvu...

Následně, tak jak jsme nastavili, v přesně předem nastavený datum došlo k samooplodnění, následně probíhalo těhotenství a panenský porod. Ve věku 4ch let dosáhl její syn / partner tělo dospělého muže a následně se staly partnery. Dnes (v roce 2018) již klientka s tímto jejím duchovním a životním partnerem čeká další dítě a plánují spolu svatbu. Naštěstí a "náhodou" se případ udál v zemi, kde legislativa nezakazuje panenský porod a nemá k záležitosti problémy ani morální či etické. Nicméně jakékoliv vyřizování s úřady, doklady dítěte/muže, svatba, to už jde partnerským "autopilotem", kde i v těchto záležitostech je klientka navigovaná jejím duchovním partnerem, který má očividně všechny potřebné vědomosti a znalosti pro manévrování v těchto záležitostech a pro dosažení jejich společných záměrů.

Na tomto případě také např. vidíme, jak je důležité zpracovat velké množství problémů a příčin, dokud nám podvědomí vůbec umožní pracovat s přivtělenou duší resp. dokud nám přivtělenou duši odhalí jako příčinu našich problémů...

Závěrem bychom dodali dvě věci.

Za prvé, klobouk dolů před takovým partnerem, který byl tak trpělivý a ochotný čekat na jeho partnerku řádově na stovky životů. Avšak jeho neoblomná naděje, víra v úspěch a trpělivost přinesly své úspěchy...

Za druhé, Také, např. i v Atlantidě bylo běžné, že ženy si samooplodněním a panenským porodem přivedly na svět své partnery či jejich děti. Očividně, tyto znalosti a postupy se zachovaly i po érách Atlantidy, kde např. Panenským porodem byl narozen i Ježíš z Nazaretu, rok 0, který je taktéž inkarnovaný v našem krystalovém týmu...

Žena; 20 let; Strašidelné sny; Paranormální aktivity - Pohybování předmětů v domě; 2014

Délka celkové terapie až po odchod duše a ukončení paranormálních aktivit: 3 dny, 2 hodiny denně.

Obrátila se na nás klientka, kterou pronásledovali strašidelné noční můry doprovázeny i paranormálními aktivitami - pohybování předmětů v domě. Tato činnost je častokrát doprovázena přivtělenou duší známou pod názvem Poltergeist, s čímž souvisí i mýtus, že Poltergeisti jsou jen zlí. Tentokrát se ovšem nejednalo o špatného poltergeista...

Pro vyřešení tohoto případu jsme aplikovali terapeutický postup Psychoanalýzy snů, kde tato psychologická škola byla založena psychiatrem Zigmundem Freudem a psychologem Carlem Gustavem Jungem, kde oba jsou také inkarnovaní v našem krystalovém týmu.

Psychoanalýza je forma, jakou s námi komunikuje naše podvědomí a z našich snů se můžeme hodně naučit za předpokladu, že jsme otevřeni problematice, že sny nejsou jen výplod naší fantazie, ale že ve většině případů se nám sny snaží pomoci. Skrz analýzu snů jsme se dopátrali k faktům, kde jsme zjistili, že přivtělená duše nebyl nikdo jiný, než zemřelá babička klientky.

Duše babičky měla i po její smrti stále za potřebu klientku chránit a pohybováním předmětů v domě a skrz "děsivé sny" se duše snažila s klientkou komunikovat a dávat najevo svou přítomnost. Klientka si uvědomila, že její problémy skutečně začaly po úmrtí její babičky, kde úmrtí nastalo zhruba 2 roky předtím, než se klientka na nás obrátila.

Po tomto uvědomění a analýze několika dalších snů si duše uvědomila, že klienta je v "dobrých rukou" a že již není přítomnost její jako duše potřebná a že si svůj účel splnila. Ve finálních stádiích terapie se duše zemřelé babičky objala s její dcerou (žijící matkou klientky), a to v snu této matky, a duše si následně šla svou cestou.

Následně klientka potvrdila, že její noční můry přestaly, paranormální aktivity a "strašení" také ustalo, klientce se ulevilo, našla svůj vnitřní klid a klientce se začaly následně dít v jejím životě mnohé pozitivní věci...