12. Mentální operace - Doplněk anebo alternativa ke klasickým lékařským operacím; Případy z let 2010 - 2013

02.10.2018

Článek hovoří o tom, co jsou to mentální operace, jejich porovnání s klasickými lékařskými operacemi. Vyřešeny případy: 1. Hluchota - Nošení strojku na poslech; Výsledek terapie: Vysazen strojek, Supersluch - tzv. bionické slyšení. 2. Problémy s očima - Nošení brýlí; Výsledek terapie: Vysazení brýlí; Rentgenové vidění...

Obsah

  • Co jsou to mentální operace
  • Hluchota - Nošení strojku na poslech, Muž, 40 let; 2010 - 2011
  • Problémy s očima - Nošení brýlí; Muž 50 let; 2011 - 2013

Co jsou to mentální operace

Mentální operace jsou podobné klasickým lékařským operacím; jsou nezbytnou součástí naší terapeutické praxe; jsou prováděny našimi odborníky a specialisty z našeho krystalového týmu a jdou souběžně spolu s našimi dalšími mnoha individuálně navrženými a přizpůsobenými terapeutickými postupy.

Výhoda je ta, že mentální operace jsou aplikovány na dálku a to bez ohledu, kde ve světě se nacházíte. Nemusíte nikam cestovat, vše se děje v pohodlí Vašeho domova a to zejména během Vaší relaxace a během Vašeho spánku, kde má tělo nejnižší spotřebu energie a kde v spánku se tělo zároveň nejvíce opravuje, regeneruje, léčí a pod. Jinými slovy, mentální operace Vás nijak neomezují ve Vašich každodenních činnostech.

Princip mentálních operací spočívá v tom, že na energetické/kvantové/mentální úrovni je provedena mentální operace, kde se různými postupy a metodami "vyoperují" špatné a negativní informace, nemoci, problémy apod. Následně se mentálně "transplantují" nové "zdravé" informace. Následně se tyto informace přenesou z energetické úrovně do našeho DNA a tělo začne tyto informace přijímat za své a následně se změny postupně a průběžně začnou projevovat na fyzické a biologické úrovni.

Hluchota - Nošení strojku na poslech; Muž, 40 let; 2010 - 2011

Délka terapie od jejího začátku až po kompletní vysazení strojku na poslech a aktivaci supersluchu: 1 rok.

Obrátil se na nás klient, který byl hluchý. Nosil strojek na poslech na levé ucho.

Jako první jsme zpracovali a odstranili všechny příčiny a kořenové situace, které byly zodpovědné za hluchotu. Zjistili jsme, že klientovi se z tohoto života ale i minulých životů opakoval cyklus poškození uší ať už jako DJ na diskotékách nebo hlasitých průmyslových strojích, pilách apod.

Avšak největší hlavní problém spoluodpovědný za opakování se cyklu problémů s ušima byly myšlenky od lékařů, které si klient pokaždé připustil. Jednalo se o myšlenky a postuláty lékařů:

  • "Pokud má člověk již jednou poškozený sluch, sluch už není možné obnovit/vyléčit/opravit".
  • "Budete navždy na levé ucho hluchý".
  • "Budete navždy nosit strojek".
  • A mnohé jiné myšlenky tímto podobné.

S klientem jsme tyto myšlenky a postuláty zpracovali. Vezměte prosím na vědomí, že předtím, než jsme aplikovali samotné mentální operace, bylo důležité zpracovat tyto příčiny, jinak by mentální operace neměly smysl a problém by se mohl u klienta vrátit.

Následně jsme postupně a průběžně aplikovali mnohé druhy mentálních operací na různé orgány levého ucha - od Eustachovy trubice, zvukovodů, zvukových bubínků, zvukových nervů apod.

Zhruba po 1 roce terapie, kde převážnou část tvořili mentální operace v kombinaci se střídavým nošením a nenošením strojku na poslech, klient kompletně vysadil jeho strojek.

Klient zjistil, že se stal více citlivý, více vnímavý a vadily mu zvuky či jemné zvuky, které mu předtím nevadily a které dříve ani neregistroval. Následně jsme s klientem zpracovali i tyto problémy a jeho sluch jsme usměrnili a závěrem jsme klientovi nastavili a mentálně voperovali vzorce, kde sluch klienta funguje k jeho plnému potenciálu, stejně tak jsme klientovi nastavili i archetypy netopýrů či psů, kde tyto živočichové jsou známé jejich supercitlivým sluchem.

Na konci terapie, kdy se už tělo ustálilo a když se informace z terapie a mentálních operací manifestovaly na biologické rovině, klient potvrdil, že jeho sluch byl usměrněný a že dokázal slyšet spadnout malou minci na vzdálenost 2 km na vnějším otevřeném prostranství. Taková forma supersluchu se také nazývá i tzv. Bionické slyšení.

Následně klient využil a usměrnil jeho potenciál v hudebním průmyslu, konkrétně u ladění hudebních přístrojů, kde je vyžadován kvalitní hudební sluch a citlivý sluch i na ty nejjemnější tóny a frekvence...

Problémy s očima - Nošení brýlí; Muž 50 let; 2011 - 2013

Délka terapie od jejího začátku až po vysazení brýlí a aktivaci rentgenového vidění: 3 roky.

Obrátil se na nás klient, který měl problémy se zrakem - trpěl dalekozrakostí a astigmatismem, čehož výsledkem bylo, že klient nosil brýle zhruba 20 let, tedy od jeho 30-tých let.

S klientem jsme jako první zpracovali příčiny, které byly zodpovědné za to, že měl problém s očima; situace kde nechtěl něco vidět; situace kde byl svědkem špatných událostí apod.

Také jsme postupně a průběžně zpracovávaly příčiny, které byly specificky odpovědné za nošení brýlí; příčiny které byly zodpovědné za specifické dioptrie brýlí stejně i situace, které bránily klientovi jednou provždy brýle vysadit.

Následně jsme klienta naučili se na jeho mnohé životní nezpracované situace hledět se tzv. novými úhly pohledu, čehož výsledek bylo, že situace přestali klienta stresovat, hleděl se na ně jinak. Mělo to zásadní dopad na další průběh terapie.

Toto všechno trvalo zhruba 1 rok terapie.

Následně jsme zhruba o délce dalšího pololetí s klientem zpracovávali postupně a průběžně všechny příčiny a překážky, které nám bránily aplikovat mentální operace zraku klienta.

Další pololetí následně probíhaly mnohé mentální operace očí, očních čoček, rohovek, optických nervů, mentální operace mozku, meridánů, čaker apod. Mentální operace šli samozřejmě v kombinaci s našimi dalšími mnoha terapeutickými postupy včetně odvodu mnohých přivtělených duší, které za jejich života nosili brýle; duše které měly problémy s viděním a pod.

V závěrech terapie jsme u klienta nastavili pozitivní vzorce typu:

  • "Klient má zrak jako ostříž".
  • "Klient dokáže vidět i ve tmě", kde jsme mu nastavili i archetypy živočichů, které dokáží vidět ve tmě jako např. kočka, pes apod.
  • "Klient dokáže používat jeho oči souběžně s jeho třetím okem/šestým smyslem".

Po dalších zhruba dvou měsících se tělo klienta ustálilo a informace se manifestovaly i na biologickém těle. Klient již v tomto stádiu kompletně vysadil jeho brýle a nejen to. Klient potvrdil, že se aktivovala "jakási" jeho schopnost vidět přes stěny.

Klientovi jsme vysvětlili, že se jedná o schopnost rentgenového vidění a následných zhruba 9 měsíců v závěrečných stadiích terapie, tedy v roce 2013, jsme klientovi pomohli skrz naši terapii usměrnit a rozvíjet jeho schopnost rentgenového vidění tak, aby mohl následně klient pokračovat v aplikaci této schopnosti ve spolupráci s moderní medicínou...

Případ našeho klienta a jeho Rentgenové vidění není ani zdaleka ojedinělý případ ve světě. Existuje další celosvětově známý případ dívky z Ruska, která má také Rentgenové vidění a která dokonce absolvovala akademické a vědecké testy.

Následuje 46 minutový dokumentární film (v českém jazyce) o této dívce, která má Rentgenové vidění...