11. Individuálně vyřešen případ; Žena; 55 let: Lékařská operace ohraničeného tumoru (nádoru) dopadla úspěšně, Případ z roku 2018

03.10.2018

Problémy: Tumor (nádor) v slinivce a žaludku; Strach z lékařů a špatné lékařské péče; Strach z lékařské operace; Závislost na lékařských vyšetřeních; Sebelítost; Problém s komunikací o pocitech...

Obsah

Délka terapie od jejího začátku až po začátek lékařské operace klientky

Před terapií u nás

Terapie

Následně jsme si zadefinovali, zpracovali a nastavili záměry v podobě pozitivních myšlenek a programů

Poznámka a dodatek terapeuta; Závěrem

Délka terapie od jejího začátku až po začátek lékařské operace klientky

3 měsíce intenzivní téměř každodenní terapie.

Případ byl zdokumentován naší klientkou v rámci její sebereflexe spolu s naším dodatkem k terapii...

Před terapií u nás

Začátkem roku 2018 mi diagnostikovali tumor (nádor) v oblasti slinivky a žaludku.
Podstoupila jsem vyšetření jako CT, MR vyšetření i vyšetření krve.

Jelikož při počátečních vyšetřeních nebylo jisté, zda je nutná operace, výsledky krve byly v pořádku a biopsii jsem nechtěla podstoupit. Rozhodla jsem se nález léčit terapeutickou cestou.

Následně na to jsem oslovila terapeuta Radovana o terapii zpracovat tento nález i můj postoj k němu.

Terapie

V terapii jsem si procházela minulými životy, kde jsem měla takový tumor, kde jsem si znovu-precítila a zpracovala pocity k sobě, k lidem, zpracovali jsme tam sebelítost, nemohoucnost, bezmocnost, další problémy se sebehodnotou. Prošla jsem si i situací, kde jsem chtěla pomáhat, ale nedokázala jsem to. Zpracovali jsme to a uvědomila jsem si, že pokud osoba ve svém nitru nechce na sobě pracovat a nemá v sobě optimální víru v uzdravení, tak k uzdravení nikdy nedojde. Prošla jsem si i další situace, kde se vyskytoval potlačovaný hněv, neuznání a kritika. Vykonzultovala jsem si to a emočně se mi ulevilo a dostala jsem se do bodu nula, kdy se mě to už netýká.

Lékaři mi byla doporučena operace jako nutnost vzhledem k diagnóze. Já byla znejištěna, jak to všechno dopadne, jaký orgán mi kromě tumoru mohou odstranit, jaký bude můj následný život, jak dopadne celá operace, že je to jedna ze složitějších operaci, kdo bude můj operatér, zda budu mít správný datum operace apod...

Po seznámení se s operatérem a datem operace pokračovaly každodenní terapie. V tomto případě byl lékařský zákrok nezbytný na základě požadavků mého podvědomí ale i na základě doporučení mým lékařem.

Prošli jsme si podobné operace mimo tento život když jsem při operaci zemřela. Vyvolalo to ve mně pocity, že lékaři jsou neodborníci apod. Následně jsme to přepsali a pocit byl, že operace dopadla dobře. Prošla jsem si další situací, kde jsem já byla operatér, pacient byl z jiné galaxie a bála jsem se jako ho operovat, pacient už funkčně selhával. Následně jsem dostala projektovaný obraz do prostoru jako operovat a zachránit pacienta, cítila jsem vděčnost za radu a vedení. Následně v další situaci, kde jsem byla svědkem operace, byla neshoda mezi operačním týmem a pacient umíral. Cítila jsem tam hněv, výčitky, nespravedlnost, selhání, nadřazenost mezi týmem. Následně jsem si to zpracovala na pocit soudržnosti, podpory a poučení se z chyb. Moje podvědomí mi oznámilo, že jsem při operaci v dobrých rukou a datum je také v pořádku...

Následně jsme v terapii zpracovali mé obavy při možném podávání krve, obavy že se mi změní moje DNA nebo že se nakazí. Vycházelo to ze situací, kde v minulých životech jsem přijala krev od odborně a cíleně zmutovaných bytostí, které byly vytvořeny právě na dárcovství krve a záchranu lidí. Já jsem měla strach, že se stanu jednou z nich. Zpracovali jsme i tuto záležitost a byla jsem vděčná za mou záchranu. Do mé mysli mi přišlo, zda bude v nemocnici vše sterilní bez virů, nedobrý pocit jsem dostala po právě odvysílaných televizních zprávách o stavu nemocnic. V minulých životech jsem právě já způsobila takový kolaps v nemocnici. Zpracovali jsme to a poučila jsem se z toho...

Následně jsme si zadefinovali, zpracovali a nastavili záměry v podobě pozitivních myšlenek a programů

  • "Pobyt v nemocnici je pohodový".
  • "Operace probíhá v pořádku".
  • "Operace je velmi přesně cílená a je mi odstraněno jen to nejnutnější minimum - jen to, co je nezbytně třeba".
  • "Výsledek nálezu je negativní".
  • "Po operaci žiji plnohodnotný život bez jakýchkoliv omezení".
  • "Věřím v plné uzdravení".
  • "Důvěřuji Stvořiteli a sobě".

Následně byl celý můj pobyt v nemocnici pohodový, dostala se mi odborná a profesionální péče, se vším jsem byla spokojená. Operace proběhla v pořádku, vyoperovali mi jen potřebný tumor, který byl lékařem definovaný a diagnostikován jako "pevně ohraničený tumor", rychlý histologický nález byl negativní. Po operaci jsem nepotřebovala léky od bolesti. Z nemocnice jsem odcházela s pocitem díků k lékařům, k stvořiteli, k nebesům stejně ik samotné terapii. Jizva se mi pěkně hojí. Místy byla jizva necitlivá a místo po operaci pobolívalo. Je jasné, že tělo potřebovalo následně svůj čas na zotavení a od té doby už pokračuji s vírou v mé plné uzdravení...

Díky této terapeutické přípravě na operaci jsem byla bez negativních emocí a myšlenek na ni i bez negativních myšlenek a pocitů na vzniklý tumor. Mohla jsem vystoupit z těchto nepříjemných událostí, které mi nedovolily vypovídat a jednat, uvízla jsem v strachu. Vesmír mi dal druhou šanci jít tím správným směrem a to hlavně cítit se spokojená stejně jako jednat ve svůj prospěch. Naučilo mě to být trpělivá vůči tělu a nezaměřovat pozornost na to co NEchci…

Po obdržení podrobnějších a detailnějších výsledků z histologie, kde mi diagnostikovali střední riziko tvorby metastáz, mě doporučili na onkologii, kde mě objednali na další vyšetření. Následně pokračovali další terapeutické sezení, které mi posílily mou práci na sobě. Zvýšilo se mi vnímání proudění energií v mém těle. Mám čistší a emocionálnější vizualizaci zdravých buněk v mém těle.

Při dalším sezení nás podvědomí informovalo, že není nutné další vyšetření z důvodu, že další lékařské vyšetření by narušily mé Placebo efekty (Přirozené biochemické léčící procesy v každém z nás). Zde jsem si uvědomila jaká jsem byla závislá od lékařského posudku, od lékařských vyšetření, od názoru lékařů apod. Jinými slovy, uvědomila jsem si, že dalšími vyšetřeními resp. závislosti na nich bych pokračovala v začarovaném kruhu a v podstatě by mě to brzdilo v dalším mém pokroku.

Po uvědomění si, že už nepotřebuji další lékařská vyšetření byla moje mysl nastavena tak, že se umím řídit přirozeně, intuitivně a podle vlastních subjektivních pocitů spolu s objektivními fakty z mého podvědomí, čímž se, věřím, u mě eliminovala závislost na lékařích.

Poznámka a dodatek terapeuta; Závěrem

I když naším terapeutickým cílem bylo, aby klientka nemusela operaci podstoupit vůbec, operace (podle navigace a požadavků podvědomí klientky) byla nezbytná a to z několika důvodů.

V první řadě šlo o uzavření karmy mezi klientkou a lékaři.

Za druhé se klientka naučila důvěřovat lékařům a naučila se na lékaře a lékařskou péči dívat jinýma očima - umí se na tuto problematiku dívat již z jiného úhlu pohledu.

Za třetí - tento tumor byl výsledek a manifestace mnohých nezpracovaných, nakupených, neustále dále přenášených a kumulovaných záležitostí zejména z období mimo tohoto života a operace byla v tomto případě nezbytná v tom směru, že nám celou terapii urychlila. V terapii jsme klientku nastavili, tak aby jí bylo odstraněno to nejnutnější minimum. Jinými slovy, naše terapie pravděpodobně způsobila to, že tumor byl lékařskou diagnostikou označen jako "ohraničený" a aby klientce nemuseli být odstraněny žádné orgány...