5. In Memoriam - Spomienky na Andreja Dragomireckého; video; 12 minút

11.10.2018

Andrej zomrel v roku 2017, kde sa následne inkarnoval do nášho kryštálového tímu a stal sa naším telepatickým odborným poradcom/terapeutom. Tam sa naučil ďalším mnohým novým terapeutickým postupom a naučil sa všetky svetové jazyky...