5. In Memoriam - Vzpomínky na Andreje Dragomireckého; video; 12 minut

11.10.2018

Andrej zemřel v roce 2017, kde se následně inkarnoval do našeho krystalového týmu a stal se našim telepatickým odborným poradcem/ regresním terapeutem. Tam se naučil dalším mnoha novým terapeutickým postupům, naučil se všechny světové jazyky...